O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Razpisi

Avtor ni naveden, 5.2.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2009 Ur. l. RS, št. 12/08, in Ur. l. RS, št. 7/09 1. Krediti za študij v tujini - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje ter Deželna banka Slovenije; sprva določen rok je podaljšan do 30. aprila oz. do podelitve kreditov v vrednosti 1,25 milijona evrov. Ur. l. RS, št. 115/08 2. Štipen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 5.2.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2009 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba (ES) št. 24/2009 Evropske centralne banke z dne 19. decembra 2008 o statistiki sredstev in obveznosti družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in so vključene v transakcije listinjenja - ECB/2008/30 (UL L 15) - veljati začn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Smo na poti k pravim družinskim sodiščem?

Vlasta Nussdorfer, 5.2.2009

Zakonska zveza in družinska razmerja, Uprava

Vlasta Nussdorfer, Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 5/2009Cum enim finis est licitus, etiam media sunt licita.1 Z že "zgodovinskim" spominom lahko začnem s časi, ko se je na oddelku za mladoletniško kazensko sodstvo tu in tam zataknilo prav pri odvetnikih in obrambi, ki so jo nudili mladoletnim storilcem kaznivih dejanj. Ugotavljali smo, da je mladoletniš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 5.2.2009

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 5/2009 6. februar 1900 - Mednarodno arbitražno sodišče V Haagu je bilo ustanovljeno mednarodno arbitražno sodišče. 1919 - Weimarska republika V Weimarju se je začelo zasedanje nemške ustavodajne skupščine, ki je postavila temelje weimarske republike. 7. februar 1971 - Volilna pravica žensk V Švici...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Poročevalec DZ RS

Avtor ni naveden, 5.2.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2009 Številka 10 (27. januar 2009): - poročilo družbe za svetovanje in upravljanje D.S.U. o izvajanju nalog na podlagi 62. člena Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe v obdobju od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008. Poslanska vprašanja in p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Vlada RS

Avtor ni naveden, 5.2.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2009 Sklepa, ki ju je Vlada RS sprejela na 10. seji (29. januar 2009): - Uredba o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na obrambnem področju; - Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in nj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Pravni napovednik

mag. Katarina Krapež, 5.2.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 5/20095. 2. - 18.00 Varstvo okolja v slovenski pravni ureditvi Pravniško društvo Ljubljana; (www.pravnisko-drustvo.si). 5.-6. 2. Gospodarske pogodbe - njihova uporaba in sodna praksa Planet GV; (www.planetgv.si). 5.-6. 2. Sporazumevanje v angleškem jeziku za zaposlene v upravnih enotah in občinah ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Kako dobiti največ za vaš denar

mag. Katarina Krapež, 5.2.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 5/2009http://cekin.si Jezik: slovenščina Tip: spletišče je nastalo v okviru informativnega portala 24ur.com; kot eno izmed šestih podportalov je dostopno tudi v zgornji navigaciji osrednjega portala 24ur Vzdrževanost: informativni portal, novice se stalno obnavljajo Preglednost: spletišče je preprosto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Jubilejna nagrada za 40 let skupne delovne dobe

mag. Nataša Belopavlovič, 5.2.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 5/2009 Za našo dejavnost velja Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami. Ta določa: 2. Jubilejne nagrade (1) Delavcu pripada jubilejna nagrada: - za 10 let delovne dobe v višini najmanj ene izhodiščne plače I. tarifnega razreda - za 20 let delovne dobe v višini najmanj ene in pol iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Razpotje javne in zasebne varnosti

mag. Bećir Kečanović, 5.2.2009

Uprava

mag. Bećir Kečanović, mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 5/2009Ustavno sodišče je z odločbo U-I-65/08 z dne 25. septembra 2008 ugotovilo, da določbe o odvzemu licenc v noveli Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-A) niso v skladu z Ustavo. Zakonodajalec je odgovoren, da v šestih mesecih ugotovljeno neskladje odpravi. Priprave na zakonodajni postopek bi lahko upošt...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Sklepanje mednarodnih pogodb v okviru članstva Slovenije v EU po ZZZ-1

mag. Andrej Svetličič, 5.2.2009

ZUNANJE ZADEVE IN DIPLOMACIJA

mag. Andrej Svetličič, mag. Andrej Svetličič, Pravna praksa, 5/2009Z zadnjo novelo Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1)1 je bil med drugim s tretjim odstavkom dopolnjen njegov 88. člen (v nadaljevanju: evropski člen), ki določa, da se v zvezi z mednarodnimi pogodbami, ki se sklepajo v okviru članstva Slovenije v Evropski uniji,2 smiselno uporabljajo določbe zakona, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Za koga ne velja pravica do enakega varstva pravic

Branko Erčulj, 5.2.2009

Človekove pravice

Branko Erčulj, Branko Erčulj, Pravna praksa, 5/2009Najvišji garant za enako varstvo človekovih pravic je pri nas Ustavno sodišče, ki praktično nima meja pri poseganju v druge veje oblasti, ko gre za zagotavljanje človekovih pravic. Za varstvo človekovih pravic posega celo v zakonodajne odločitve, da razveljavitve sodb Vrhovnega sodišča niti ne omenj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Sklep o izročitvi nepremičnine v stečajnem postopku

mag. Miha Šlamberger, 5.2.2009

Civilni sodni postopki

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 5/2009Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)1 je natančneje uredil postopek unovčevanja premoženja dolžnika v stečajnem postopku. Predvsem je jasno odgovoril na vprašanje, ali mora stečajno sodišče, po tem ko se opravi prodaja premoženja (nepremični...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Trajanje omejitve poslovne sposobnosti stečajnega dolžnika

Vlado Balažic, 5.2.2009

Civilni sodni postopki

Vlado Balažic, Vlado Balažic, Pravna praksa, 5/2009• Do katerega trenutka mora v skladu s 386. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)1 banka upoštevati omejitev poslovne sposobnosti stečajnega dolžnika?*
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Sodišče ES v zadevi Cartesio vztrajalo pri svojem

Jerneja Prostor, 5.2.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Jerneja Prostor, Jerneja Prostor, Pravna praksa, 5/2009Kljub drugačnim gibanjem razvoja sodne prakse v zvezi s pravico do svobodnega ustanavljanja je v zadevi Cartesio Sodišče ES potrdilo svojo odločitev, ki jo je sprejelo že v zadevi Daily Mail.1 Države članice tako niso zavezane družbam dopustiti čezmejne izselitve dejanskega sedeža, so pa po že ustal...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Primer Messi - precedens ali zgolj administrativna napaka?

Marko Ketler, 5.2.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Marko Ketler, Marko Ketler, Pravna praksa, 5/2009Olimpijske igre (OI), ki so med 8. in 24. avgustom 2008 potekale v Pekingu na Kitajskem, so bile 29. OI moderne dobre. Gre za največji in najmnožičnejši dogodek v svetu športa, na katerem se je zbralo približno 10.500 športnikov, ki so se pomerili v 28 športnih panogah,1 med katerimi je bil tudi nog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 5.2.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 5/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Razkritje finančnega stanja v zapuščinskem postopku

mag. Katarina Krapež, 5.2.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 5/2009Na zapuščinski obravnavi po partnerju ene od strank postopka je sodnik, da bi razjasnil finančno stanje na računu pokojnika in njegovega partnerja, odredil poizvedbo na klirinško depotni družbi ter na bankah. Na izpiskih, ki so jih poslale banke, so prikazani vsi odhodki in prihodki. Sodišče jih je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Vročitev odločbe delodajalcu

mag. Katarina Krapež, 5.2.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Civilni sodni postopki

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 5/2009V upravnem postopku, ki se je začel na vlogo stranke, je organ izdal in stranki izročil odločbo. Ta je zaradi pravic in obveznosti, ki iz nje izhajajo, pomembna tudi za strankinega delodajalca. Ali lahko organ, ki je odločbo izdal, v zadevi, v kateri noben zakon ne opredeljuje delodajalca kot strank...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Zaton belo-črnega dojemanja sveta

dr. Ciril Ribičič, 5.2.2009

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 5/2009V ZDA je poteklo veliko časa od takrat, ko se je John Harlan leta 1896 v svojem odklonilnem ločenem mnenju zavzel za takšno razlago ustave, da bo slepa za barvo kože ("Our constitution is colorblind"), pa do izvolitve prvega Afroameričana za predsednika. Toda v nečem ZDA zaostajajo za ostalim svetom...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Izročilo pravne znanosti

dr. Albin Igličar, 5.2.2009

Kultura in umetnost

dr. Albin Igličar, dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 5/2009Knjiga s pomenljivim naslovom Izročilo pravne znanosti, ki je ob koncu preteklega leta izšla pri GV Založbi (Ljubljana 2008, 653 strani), je vsebinsko znanstveno bogata in oblikovno zelo lepa publikacija. Skrbna uredniška taktirka dr. Marijana Pavčnika je poskrbela za pretanjen izbor izstopajočih št...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

ZST-1: namesto poenostavitve dodatni zapleti v postopku

dr. Jasna Murgel, 5.2.2009

Sodni registri in sodne takse

dr. Jasna Murgel, dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 5/2009Zakon o sodnih taksah je po vsebini sistemski predpis za vse sodne postopke. Morebitne neustrezne rešitve v tem predpisu lahko pomembno vplivajo na potek postopkov pred sodišči. Zato je področje sodnih taks smotrno urejati čim bolj premišljeno, da ne bi prihajalo do nepotrebnih zastojev v postopku. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Evropska zasebna družba

dr. Peter Podgorelec, 5.2.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Peter Podgorelec, dr. Peter Podgorelec, Pravna praksa, 5/2009Na področju prava družb je zakonodajna aktivnost Evropske unije (EU) pretežno harmonizacijska. Vendar pa se zlasti v zadnjem obdobju ta okvir prebija, tako da v ospredje vse bolj prihajajo tudi neposredno uporabljive uredbe. Če pustimo ob strani bilance in računovodstvo, gre pri uporabi unifikacijsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Dr. Prešeren kot promotor

dr. Matjaž Ambrož, 5.2.2009

Ostalo

dr. Matjaž Ambrož, dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 5/2009Leta 1843 je odvetniški kandidat Prešeren takole pisal Stanku Vrazu: "Delam 7 ur pri gospodu dr. Crobathu, da lahko 2 uri pri stari Metki pijem." Tudi šef advokatske pisarne, Blaž Crobath, je bil znan po tem, da je iskal transcendentalnih izkustev skozi alkoholni opoj. Postavlja se vprašanje, kaj j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Vsebina PP št.5/2009

Avtor ni naveden, 5.2.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2009stran 3 UVODNIK Vlasta Nussdorfer Smo na poti k pravim družinskim sodiščem?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
2009(42)
> Februar(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐE FG HI JK LM N OP QR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov