O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Razkritje finančnega stanja v zapuščinskem postopku

mag. Katarina Krapež, 5.2.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 5/2009Na zapuščinski obravnavi po partnerju ene od strank postopka je sodnik, da bi razjasnil finančno stanje na računu pokojnika in njegovega partnerja, odredil poizvedbo na klirinško depotni družbi ter na bankah. Na izpiskih, ki so jih poslale banke, so prikazani vsi odhodki in prihodki. Sodišče jih je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine

Mojca Beliš, 5.2.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 5/2009Ravnanje uradne osebe občine, ki odda v najem nepremičnino z neposredno pogodbo, najemniku pa dovoli oddajo tega objekta v podnajem, ne da bi pri tem upoštevala predpisani postopek in metode oddaje v najem, kot jih določata Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO, Ur. l. RS, št...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Dobiček iz kapitala od prodaje nepremičnine, ki leži v Sloveniji

Avtor ni naveden, 5.2.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2009Pojasnilo DURS, št. 42153-48/2008, 20. januar 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Dostava podatkov za dobiček iz kapitala v zvezi s transakcijami z investicijskimi kuponi

Avtor ni naveden, 5.2.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2009 Pojasnilo DURS, št. 42153-50/2008, 8. januar 2009 Zavezanec je posredoval opis transakcij z investicijskimi kuponi, ki potekajo na primarnem trgu kot tudi transakcij na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (sekundarni trg) v primeru trgovanja z investicijskimi kuponi, ki so izdani kot prenosl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Kaznivo dejanje protipravnega zavzetja nepremičnine

Avtor ni naveden, 5.2.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2009Sodba I Ips 197/2008, 16. oktober 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča Maribor I Kp 244/2007) KZ - prvi in drugi odstavek 339. člena Pri kaznivem dejanju protipravnega zavzetja nepremičnine po prvem odstavku 339. člena KZ bo storilec tuje zemljišče zavzel tako, da ga bo imel za svojega, ga uporab...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Vročitev odločbe delodajalcu

mag. Katarina Krapež, 5.2.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Civilni sodni postopki

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 5/2009V upravnem postopku, ki se je začel na vlogo stranke, je organ izdal in stranki izročil odločbo. Ta je zaradi pravic in obveznosti, ki iz nje izhajajo, pomembna tudi za strankinega delodajalca. Ali lahko organ, ki je odločbo izdal, v zadevi, v kateri noben zakon ne opredeljuje delodajalca kot strank...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Ljubezen gre skozi želodec

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 5.2.2009

Ostalo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 5/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Izročilo pravne znanosti

dr. Albin Igličar, 5.2.2009

Kultura in umetnost

dr. Albin Igličar, dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 5/2009Knjiga s pomenljivim naslovom Izročilo pravne znanosti, ki je ob koncu preteklega leta izšla pri GV Založbi (Ljubljana 2008, 653 strani), je vsebinsko znanstveno bogata in oblikovno zelo lepa publikacija. Skrbna uredniška taktirka dr. Marijana Pavčnika je poskrbela za pretanjen izbor izstopajočih št...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Korak bližje odločbam za izbrisane

mag. Katarina Krapež, 5.2.2009

Človekove pravice

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 5/2009Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je končalo s strokovnimi deli v zvezi z izbrisanimi in prišlo do končnih podatkov. "Na podlagi teh podatkov bomo nadaljevali s pripravo za izdajo dopolnilnih odločb in zakona," je 27. januarja na novinarski konferenci povedal državni sekretar na Ministrstvu za no...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Postopek za evropski plačilni nalog

Nataša Skubic, 5.2.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Skubic, Nataša Skubic, Pravna praksa, 5/2009Tudi tokrat ostajamo na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah med državami članicami. V prejšnjem kotičku smo obravnavali evropski postopek v sporih majhne vrednosti, tokrat pa nadaljujemo s postopkom za evropski plačilni nalog. Oba postopka sta bila sprejeta v okviru pravosodnega sod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Prekerni, prekarni ali kaj tretjega?

mag. Tina Verovnik, 5.2.2009

Ostalo

mag. Tina Verovnik, mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 5/2009Pred nekaj dnevi sem na plakatu prebrala vabilo na seminar s podnaslovom "Upori prekernih, študentov in migrantov v Evropi". Izraz prekeren sem slišala že kdaj prej, vendar njegovega pomena nikoli nisem preverjala, zato mi tudi tako samostalniško rabljen ni ničesar povedal. Pod slovenskim naslovom j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Evropa

mag. Katarina Krapež, 5.2.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 5/2009 Torek, 27. 1. Za sodelovanje s sodiščem. Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je potrdila svojo trdno zavezanost Mednarodnemu kazenskemu sodišču in se zavzela za tesno sodelovanje z njim. V razpravi so parlamentarci poudarili tudi potrebo po univerzalni ratifikaciji Rimskega statuta in boju proti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Dogodki - izjave

mag. Katarina Krapež, 5.2.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 5/2009 Torek, 27. 1. Sedem ur za varuhinjo. Državni zbor je opravil razpravo o poročilu o delu Varuha človekovih pravic v letu 2007, ki je trajala kar sedem ur. Poslanke in poslanci večine strank so poročilo označili kot zadovoljivo. Izrazito nezadovoljni z njim so bili v SNS, v SDS pa so opozorili na dv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Dr. Prešeren kot promotor

dr. Matjaž Ambrož, 5.2.2009

Ostalo

dr. Matjaž Ambrož, dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 5/2009Leta 1843 je odvetniški kandidat Prešeren takole pisal Stanku Vrazu: "Delam 7 ur pri gospodu dr. Crobathu, da lahko 2 uri pri stari Metki pijem." Tudi šef advokatske pisarne, Blaž Crobath, je bil znan po tem, da je iskal transcendentalnih izkustev skozi alkoholni opoj. Postavlja se vprašanje, kaj j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Primer Messi - precedens ali zgolj administrativna napaka?

Marko Ketler, 5.2.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Marko Ketler, Marko Ketler, Pravna praksa, 5/2009Olimpijske igre (OI), ki so med 8. in 24. avgustom 2008 potekale v Pekingu na Kitajskem, so bile 29. OI moderne dobre. Gre za največji in najmnožičnejši dogodek v svetu športa, na katerem se je zbralo približno 10.500 športnikov, ki so se pomerili v 28 športnih panogah,1 med katerimi je bil tudi nog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Sodišče ES v zadevi Cartesio vztrajalo pri svojem

Jerneja Prostor, 5.2.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Jerneja Prostor, Jerneja Prostor, Pravna praksa, 5/2009Kljub drugačnim gibanjem razvoja sodne prakse v zvezi s pravico do svobodnega ustanavljanja je v zadevi Cartesio Sodišče ES potrdilo svojo odločitev, ki jo je sprejelo že v zadevi Daily Mail.1 Države članice tako niso zavezane družbam dopustiti čezmejne izselitve dejanskega sedeža, so pa po že ustal...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 5.2.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 5/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Zaton belo-črnega dojemanja sveta

dr. Ciril Ribičič, 5.2.2009

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 5/2009V ZDA je poteklo veliko časa od takrat, ko se je John Harlan leta 1896 v svojem odklonilnem ločenem mnenju zavzel za takšno razlago ustave, da bo slepa za barvo kože ("Our constitution is colorblind"), pa do izvolitve prvega Afroameričana za predsednika. Toda v nečem ZDA zaostajajo za ostalim svetom...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Pravnikove dileme nadzorstvenih pritožb

Aleš Mercina, 5.2.2009

Pravoznanstvo

Aleš Mercina, Aleš Mercina, Pravna praksa, 5/2009V sodnih postopkih imajo stranke možnost vložitve t. i. nadzorstvene pritožbe, ki jo ureja Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO).1 Ta je namenjena varstvu ustavne pravice do sodnega varstva, ki poleg zahteve po neodvisnem, nepristranskem in z zakonom ustanovljenem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Za koga ne velja pravica do enakega varstva pravic

Branko Erčulj, 5.2.2009

Človekove pravice

Branko Erčulj, Branko Erčulj, Pravna praksa, 5/2009Najvišji garant za enako varstvo človekovih pravic je pri nas Ustavno sodišče, ki praktično nima meja pri poseganju v druge veje oblasti, ko gre za zagotavljanje človekovih pravic. Za varstvo človekovih pravic posega celo v zakonodajne odločitve, da razveljavitve sodb Vrhovnega sodišča niti ne omenj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Kako dobiti največ za vaš denar

mag. Katarina Krapež, 5.2.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 5/2009http://cekin.si Jezik: slovenščina Tip: spletišče je nastalo v okviru informativnega portala 24ur.com; kot eno izmed šestih podportalov je dostopno tudi v zgornji navigaciji osrednjega portala 24ur Vzdrževanost: informativni portal, novice se stalno obnavljajo Preglednost: spletišče je preprosto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Pravni napovednik

mag. Katarina Krapež, 5.2.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 5/20095. 2. - 18.00 Varstvo okolja v slovenski pravni ureditvi Pravniško društvo Ljubljana; (www.pravnisko-drustvo.si). 5.-6. 2. Gospodarske pogodbe - njihova uporaba in sodna praksa Planet GV; (www.planetgv.si). 5.-6. 2. Sporazumevanje v angleškem jeziku za zaposlene v upravnih enotah in občinah ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Smo na poti k pravim družinskim sodiščem?

Vlasta Nussdorfer, 5.2.2009

Zakonska zveza in družinska razmerja, Uprava

Vlasta Nussdorfer, Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 5/2009Cum enim finis est licitus, etiam media sunt licita.1 Z že "zgodovinskim" spominom lahko začnem s časi, ko se je na oddelku za mladoletniško kazensko sodstvo tu in tam zataknilo prav pri odvetnikih in obrambi, ki so jo nudili mladoletnim storilcem kaznivih dejanj. Ugotavljali smo, da je mladoletniš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 5.2.2009

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 5/2009 6. februar 1900 - Mednarodno arbitražno sodišče V Haagu je bilo ustanovljeno mednarodno arbitražno sodišče. 1919 - Weimarska republika V Weimarju se je začelo zasedanje nemške ustavodajne skupščine, ki je postavila temelje weimarske republike. 7. februar 1971 - Volilna pravica žensk V Švici...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Razpotje javne in zasebne varnosti

mag. Bećir Kečanović, 5.2.2009

Uprava

mag. Bećir Kečanović, mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 5/2009Ustavno sodišče je z odločbo U-I-65/08 z dne 25. septembra 2008 ugotovilo, da določbe o odvzemu licenc v noveli Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-A) niso v skladu z Ustavo. Zakonodajalec je odgovoren, da v šestih mesecih ugotovljeno neskladje odpravi. Priprave na zakonodajni postopek bi lahko upošt...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
2009(42)
> Februar(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐE FG HI JK LM N OP QR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov