O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Predlog novega zakona o delovnih razmerjih (V.)

dr. Drago Mežnar, 19.3.1998

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 5/1998Pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA Z zakonom, drugim predpisom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi, da sklene pogodbo o zaposlitvi kot pripravnik, kdor prvič začne opravljati delo ustrezno vrsti in stopnji svoje strokovne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Lastnina na nestanovanjskih prostorih kot delu zgradbe

Mitja Radoševič, 19.3.1998

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 5/1998V prispevku z gornjim naslovom, ki je bil objavljen v pp, št. 4/98, je dr. Miha Juhart postavil trditev, da glede na sedanjo zakonsko ureditev garaže sploh ne morejo biti predmet etažne lastnine, razen če imajo status pomožnih stanovanjskih prostorov. V zgradbi, ki nima lastnosti večstanovanjske hiš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Pomanjkljiva ureditev pravice do pritožbe

Aleksander Tušek, 19.3.1998

Pravoznanstvo

Aleksander Tušek, Pravna praksa, 5/1998Pravila službe v Slovenski vojski Pravica do pritožbe je kot človekova pravica zagotovljena in določena že v Ustavi Republike Slovenije (kot pravica do pravnega sredstva). S 25. členom ustave je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe proti odločbam sodišč in državnih organov, organov lokalnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Manjša zaščita delavcev v predlogu novega ZDR

Vojko Čujovič, 19.3.1998

Obramba, Delovna razmerja

Vojko Čujovič, Pravna praksa, 5/1998Pripravljalci nove delovne zakonodaje in njeni "uradni" razlagalci z neverjetno lahkotnostjo predstavljajo spremembe, kot nekaj samo po sebi umevnega in normalnega v Evropi in po svetu. Ne zanimajo jih kritična mnenja sindikatov, ki opozarjajo na radikalno nižanje pravic delavcev. Nivo delavskih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Izračun odpravnine za tehnološke presežke

Avtor ni naveden, 19.3.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 5/1998Kaj se za izračun odpravnine za tehnološke presežke upošteva pri določitvi osnove (ali osnovna plača, ali nadure, ali tudi dodatki, ali neto ali bruto plača, ali tudi dodatek za uspešnost, ali tudi dežurstva, ali tudi poračuni...)? Ali je prav, da se pri določitvi osnove opre na dosedanji 29. čle...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Polni delovni čas in zagotavljanje izhodiščne plače

Avtor ni naveden, 19.3.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 5/1998V delovni organizaciji imajo delovnik organiziran v 40-urnem delovnem tednu, kar mesečno znese od 160 do 184 delovnih ur. Ali pomeni polni delovni čas 160-urni obračunski mesec ali šele mesec s 174 urami? Kako morajo zagotavljati izhodiščno plačo, ali za dejansko opravljene ure ali za preračunano...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Zastaranje disciplinskega postopka

Avtor ni naveden, 19.3.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 5/1998Zoper delavca je bil uveden disciplinski postopek zaradi več neopravičenih izostankov z dela v mesecu maju 1997. Po pravilniku o delovnih razmerjih mora disciplinska komisija za tako vrsto kršitev delovne obveznosti obvezno izreči ukrep prenehanja delovnega razmerja. Še pred razpisom disciplinske ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Izraba rednega letnega dopusta

Avtor ni naveden, 19.3.1998

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 5/1998Delavka je bila v letu 1997 celo leto odsotna zaradi porodniškega staleža (nastopila ga je že v letu 1996), v nadaljevanju pa zaradi bolniškega staleža. Bolniški stalež se ji je torej zaključil z 31. 12. 1997. Ali ima delavka pravico izrabiti redni letni dopust za leto 1997 v letu 1998, kljub tem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Stavka in prenehanje delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 19.3.1998

Delovna razmerja, Sindikati

, Pravna praksa, 5/1998Delavci, zaposleni pri zasebni firmi, so se po šestmesečnem čakanju na izplačilo plač odločili za stavko pod okriljem sindikata. Delodajalec je zoper delavce vložil tožbo pri delovnem in socialnem sodišču - zadeva je še v postopku. V stiski so delavci poiskali delo drugje in zasebniku odpovedali del...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Gradnja brez lokacijskega in gradbenega dovoljenja

Milan Petek, 19.3.1998

Gradbeništvo

Milan Petek, Pravna praksa, 5/1998Idealni stek prekrškov ali še kaj drugega? Področje kaznovalnega prava, kot so prekrški, nam s svojo množico predpisanih dejanskih stanov prekrškov (s posameznimi zakonskimi ali podzakonskimi predpisi) ponuja obilico primerov, kjer se v praksi lahko preizkušamo v uporabi pravnologičnih pravil, zn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Zakon o varstvu potrošnikov

Živa Drol-Novak, 19.3.1998

Trgovina

Živa Drol-Novak, Pravna praksa, 5/1998Končno, bi lahko rekli ob sprejemu zakona, ki je bil v postopku sprejemanja šest let. Pa ne zaradi zapletenosti razmerij, ki jih ureja, ali politične pomembnosti. Prav narobe, ker ga stranke niso "spoznale" za pomembnega, so ga prehitevali "po desni" vsi predpisi, katerih sprejetje naj bi bilo bolj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Omejitev dedovanja premoženja osebe, ki je uživala družbeno pomoč

Petra Pozderec, 19.3.1998

Dedovanje

Petra Pozderec, Pravna praksa, 5/1998Zakon o dedovanju - 128. člen: Dedovanje premoženja osebe, ki je uživala socialno ali drugo pomoč družbene skupnosti, se omeji do višine vrednosti prejete pomoči. Ta omejitev se izvede tako, da del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete socialne ali druge pomoči družbene skupnost...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Iz disertacij: Privolitev oškodovanca v kazenskem pravu

Marko Bošnjak, 19.3.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Marko Bošnjak, Pravna praksa, 5/1998Dne 6. februarja 1998 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo tedaj še doktorand Damjan Korošec, mladi raziskovalec na Katedri za kazenskopravne znanosti Pravne fakultete v Ljubljani. Zagovor je opravljal pred komisijo, ki so jo sestavljali prof. dr. Alenka Šelih kot predsednica, prof. dr. Ljubo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Urad RS za varstvo konkurence

Miloš Likar, 19.3.1998

Varstvo konkurence, cene

Miloš Likar, Pravna praksa, 5/1998O dejavnosti urada govori njegov direktor Andrej Plahutnik: "Naš urad je organ v sestavi Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. To pomeni, da smo po eni strani klasičen upravni organ. Glede na določila zakonodaje, po kateri se ravnamo, pa je nekoliko drugače. Urad RS za varstvo konkurence ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Zavarovanje odgovornosti članov uprave in nadzornega sveta

Dušan Jovanovič, 19.3.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 5/1998Pravniško društvo Maribor Na marčevskem srečanju Pravniškega društva v Mariboru je bila s strani prof. dr. Šimeta Ivanjka predstavljena zanimiva tema z naslovom Zavarovanje odgovornosti članov uprave in nadzornega sveta, ki v zadnjem času dviga precej prahu tako na strani zavarovalnic kakor tudi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Evropski izzivi v prihodnosti

Gregor Strojin, 19.3.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Gregor Strojin, Pravna praksa, 5/1998Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Knjiga dr. Metke Arah še v ruščini

Avtor ni naveden, 19.3.1998

Ostalo

, Pravna praksa, 5/1998V začetku tega meseca so sozaložniki Arah Consulting in Rosinvest iz Ljubljane ter moskovska Ekonomika predstavili prvi ruski prevod slovenske (strokovne) knjige po osamosvojitvi Slovenije: gre za prevod pred časom izdanega (najprej v slovenščini in nekaj kasneje tudi v hrvaščini) dela dr. Metke Ara...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Pravniško društvo Ljubljana: O pokojninski reformi

Branka Neffat, 19.3.1998

Društva, javni shodi, prireditve, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Branka Neffat, Pravna praksa, 5/1998Februarska tema društvenega srečanja je bila posvečena pokojninski reformi. Državna sekretarka Nataša Belopavlovič je izredno celovito, sistematično in nazorno predstavila razloge, izhodišča ter okoliščine, pomembne za reformo. Obrazložila je, da bodo v prvi fazi reforme najprej odpravljene poman...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Izdajanje odločb po 4. členu zakona o gospodarskih družbah

Vanda Zadnik, 19.3.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vanda Zadnik, Pravna praksa, 5/1998Odmev na zapis v PP, št. 2/98 Odgovor na sestavek, objavljen v PP, št. 2/98 pod naslovom: Nezakonito delovanje upravnih enot, podnaslov: Razlage 6. odstavka 4. člena Zakona o gospodarskih družbah v nasprotju s smislom gospodarske pobude, avtor mag. Janko Arah. (v nadaljevanju članek in avtor) ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Napotitev na delo pred dokončnostjo odločbe o ugotovljeni invalidnosti

Avtor ni naveden, 19.3.1998

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 5/1998Delavki je bi s prvostopenjsko odločbo ZPIZ Slovenije zavrnjen zahtevek za priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja, ker pri njej ni bila ugotovljena invalidnost. Pritožbi zoper to odločbo pa je bilo na podlagi mnenja invalidske komisije II. stopnje ugodeno in delavka je bila razvrščena v III. k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Zastopanje delničarjev na podlagi pravil notranjega odkupa

Damjan Belič, 19.3.1998

Obligacije

Damjan Belič, Pravna praksa, 5/1998Ali je (glede na 61., 62. člen in prehodne določbe zakona o prevzemih) možno, da vodja programa notranjega odkupa ali njegov namestnik zastopa delničarje z delnicami oznake C na skupščini družbe na podlagi pristopnih izjav k programu notranjega odkupa? Interna pravila to možnost dajejo, saj so razši...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

O sosporništvu v pravdah za ugotovitev terjatve

Mitja Radoševič, 19.3.1998

Obligacije

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 5/1998Kjer prerekata dva... Po določbah 142. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) se mora stečajni upravitelj o vsaki prijavljeni terjatvi določeno izjaviti, ali jo priznava ali prereka, prijavljene terjatve pa lahko prerekajo tudi upniki.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Novi instituti, dopolnitve, izboljšave, zavrnitve

mag. Bojan Kukec, 19.3.1998

Civilni sodni postopki

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 5/1998Slovenski odvetniki o predlogu ZPP Odvetniška zbornica Slovenije je 16. januarja organizirala posvetovanje v Ribnem pri Bledu tudi o predlogu zakona o pravdnem postopku (ZPP. Udeležba je bila na zavidljivi ravni, saj se nas je posveta udeležila kar tretjina vseh slovenskih odvetnikov. Svoje pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Kaj človeka pahne na stranpot...

Slavko Zaviršek, 19.3.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Slavko Zaviršek, Pravna praksa, 5/1998Družbenega pojava ne moremo razumeti, če nismo spoznali njegovega izvora in njegovega nastajanja. Tudi kriminaliteta je družbeni pojav, ki se je pojavljal oziroma je spremljal vso zgodovino družbenega razvoja. Številne "učene glave" so poskušale najti odgovor na vprašanje, kaj žene ljudi, da ubijajo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

D.d. in d.o.o. - sorodnosti in razlike

dr. Rado Bohinc, 19.3.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 5/1998Kateri obliki družbe dati prednost v posameznem primeru? Iz zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30 - 12/98 z dne 19. junija 1993, v nadaljevanju ZGD) navajamo nekaj splošnih značilnosti delniške družbe z omejeno odgovornostjo, sorodnosti in razlike med obema družbama: 1.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
1998(32)
> Marec(32)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ D ĐEF GHIJ K L M N OP QR S ŠT UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov