O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 6.2.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/201428. januar - predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o zaščiti živali v mednarodnem prevozu (revidirane); - predlog zakona o ratifikaciji Tretjega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o izročitvi; - predlog zakona o ratifikaciji Dopolnilnega protokola iz Nagoje in Kuala Lump
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Quo vadis, Evropa?

dr. Andreas Voßkuhle, 6.2.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Andreas Voßkuhle, Pravna praksa, 5/2014Sprejetje slovenske ustave 23. decembra 1991, ki ga (vnaprej) praznujemo danes, označuje začetek novega obdobja v zgodovini vaše države. To, da ima Slovenija danes moderno ustavo, ki vsebuje katalog človekovih pravic ter zavezo k spoštovanju načel delitve oblasti in pravne države, nikakor ni bilo samoumevno. Tako lahko na primeru Slovenije kot pod zbirno lečo opazujemo vzpone in padce zadnjih sto let zgodovine Evrope. Ob prehodu iz 1913 v 1914 se je v takratni Avstro-Ogrski na prihodnost še gledalo z upanjem. Časopis Wiener Neusten Nachrichten (Najnovejše dunajske novice) je na primer v svoji izdaji z dne 22. decembra 1913 optimistično razglašal, da lahko pričakujemo, da bo diplomacija obvladala težave na Balkanu in se bo mogoče izogniti vojni. Kmalu po tem so v Evropi ugasnile luči. Sledili so propad cesarske in kraljeve monarhije, okupacija Slovenije med drugo svetovno vojno, vključitev v vzhodni blok kot del Jugoslavije, s sprejetjem ustave dne 23. decembra 1991 pa končno samostojnost in leta 2004 vstop v EU, ki mu je čez tri leta sledila še uvedba evra.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Postopek z ugovorom

Avtor ni naveden, 6.2.2014

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2014Odločba št. U-I-48/11, Up-274/11, 16. januar 2014 Peti odstavek 98. člena Zakona o pravdnem postopku se razveljavi, kolikor se nanaša na postopek s pravnim sredstvom ugovora. Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Ip 981/2010 z dne 9. novembra 2010 in sklep
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Prešeren med "biti" in "imeti"

mag. Andrej Ferlinc, 6.2.2014

Ostalo

mag. Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 5/2014Prešernov praznik nas vsakokrat vnovič spomni, da je v slovenskem jeziku bilo že v njegovem času mogoče enakovredno pisati v pesniških oblikah, ki so se razvile v deželah z dolgo kulturno tradicijo. Zavrnil je težnje, da bi mogel le kmečki govor biti že sam po sebi jezik slovenskih literarnih del, č
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Znatno neravnotežje pravic pogodbenih strank in nepoštenost pogojev potrošniških pogodb

Zoran Skubic, 6.2.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 5/2014Pravo varstva potrošnikov je nedvomno eno tistih področij prava EU, s katerim se v vsakdanjem življenju najpogosteje srečujemo, čeprav se morda tega dostikrat niti ne zavedamo. Kljub vse večjemu pravnemu varstvu, ki ga potrošniki kot ključni nosilci notranjega trga uživamo v EU, pa je naša zavest o tem, tudi pri razmeroma občutljivem nakupu nepremičnin, še daleč od zadovoljive ravni. Tako se je Sodišče (EU) na pobudo španskega potrošnika vnovič dotaknilo nekaterih ključnih vprašanj glede vsebine in dometa Direktive 93/13/EGS o nedovoljenih pogojih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

razpisi

Avtor ni naveden, 6.2.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2014Ur. l. RS, št. 4/14 1. Direktor - Komunalno podjetje Logatec; rok je 6. februar. 2. Direktor - Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD); rok je 7. februar. Ur. l. RS, št. 6/14 3. Ravnatelj - Osnovna šola Fran; rok je 6. februar. 4. Ravnatelj <
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Med sivino življenja in črno kroniko

Nika Skvarča, 6.2.2014

Ostalo

Nika Skvarča, Pravna praksa, 5/2014Znano je, da je senzacionalistično medijsko poročanje namenjeno predvsem potešitvi voajerizma in zabavi bralcev in gledalcev. Povsem drugačen učinek pa ima tako čtivo na pravnika, ki ga med (slučajnim) branjem popade jeza, ko prebira novico, da so "organi pregona priprli storilca, medtem ko je državni tožilec že spisal ovadbo". Če so besedilu priloženi še fotografija in osebni podatki žrtve, oškodovanca, družinskih članov ali drugih bolj ali manj "vpletenih" oseb, pravniški um kar hitro preplavi bes. Kot pravi generalni državni tožilec dr. Zvonko Fišer, življenje ni črno-belo, ampak predvsem sivo, zato bi morale biti take tudi novice. Ker pa siva novica vzbudi predvsem refleksno zehanje, se raje popestri s "sočnimi podatki", ki odplaknejo dolgočasno sivino stran. Vse prej kot dolgočasna pa je bila razprava, poimenovana Medijsko oblikovanje zavesti o kriminaliteti, ki sta jo organizirala Društvo za kazensko pravo in kriminologijo Slovenije in Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 30. januarja 2014.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Zanikanje genocida nad Armenci - svobodno izražanje?

dr. Andreja Tratnik, 6.2.2014

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 5/2014Pritožnik je doktor prava, politik, samooklicani pisatelj in zgodovinar. Turk. Ob več priložnostih je javno izjavil, da Turčija ni storila genocida nad Armenci. Govorjenje o genocidu nad Armenci se mu zdi celo "mednarodna laž". V Švici je bil kaznovan za kaznivo dejanje zanikanja genocida. Je bilo s tem poseženo v njegovo svobodo izražanja, kot je zatrjeval pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Najvišja odškodnina po ZVPSBNO je lahko tudi prenizka

Aleš Velkaverh, 6.2.2014

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 5/2014Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je nedavno znova obsodilo Slovenijo zaradi kršitve pravice do sojenja v razumnem roku. Samo po sebi to ne bi bilo nič posebnega, če ne bi v tem primeru pritožnica na podlagi Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO) že prejela najvišjo predvideno odškodnino po tem zakonu. Kljub temu je ESČP pritožbo obravnavalo in odločilo, da je bila glede na okoliščine primera najvišja odškodnina po ZVPSBNO bistveno prenizka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Metapodatki

dr. Aleš Završnik, 6.2.2014

Ostalo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 5/2014Izjave predstavnikov slovenske policije v javnosti ob predlogu novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP-M) glede IMSI-lovilca spominjajo na lanskoletne izjave ameriškega predsednika Baracka Obame in direktorja NSA Clapperja takoj po prvih Snowdnovih razkritjih programa zbiranja množičnih telefonskih metapodatkov. Vsi zmanjšujejo pomen prometnih in lokacijskih ("meta")podatkov, češ saj gre pri neosredotočenem nadzoru "le za podatke o telefonskih klicih, nihče vam ne prisluškuje". Pri nas je tako pomirjanje pospremljeno še s poukom o tem, da gre za povsem ločene dejavnosti, pri ameriškem vohunjenju za obveščevalno in doma za varnostno (policijsko) dejavnost. Oboje seveda drži, a je popreproščeno in zato zavajajoče, saj je danes v dobi "velikih podatkov" (ang. big data) moč metapodatkov izredna, njihova (stran)pota v izmenjavah med represivnimi organi pa gredo pogosto čez rob legitimnega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Ob izselitvi iz Slovenije ne pozabite urediti svojega davčnega statusa

Kuzma Dominik, Istenič Petra, 6.2.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Dominik Kuzma, mag. Petra Istenič, Pravna praksa, 5/2014V preteklih letih Statistični urad Republike Slovenije meri rekordne selitve slovenskih državljanov, še zlasti pa zaznava trend izseljevanja v tujino pri težko zaposljivih skupinah, predvsem mladih. Izseljevanje v tuje države je vsaj v državah EU precej poenostavljeno, saj je večina administrativnih ovir za odselitev v drugo državo članico odpravljenih. Večinoma je treba v drugi državi članici le prijaviti prebivališče pri pristojnem upravnem ali občinskem organu, dovoljenja za bivanje ali vize ali delovnega dovoljenja pa ni treba pridobiti. Za državljane Slovenije se je evropski trg delovne sile povsem sprostil sredi leta 2011, ko se je izteklo sedemletno obdobje, za katerega so nekatere države članice EU uvedle omejitve prostega zaposlovanja državljanov iz držav članic, ki so se EU pridružile 31. maja 2004.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Postopek podeljevanja Prešernovih nagrad je jasen

dr. Miloš Senčur, 6.2.2014

Kultura in umetnost

dr. Miloš Senčur, Pravna praksa, 5/2014Pravo in kultura sta sicer dve različni stvari, a sta hkrati v nujni medsebojni zvezi. Prvo namreč predpisuje drugi določene načine in oblike ravnanja, po drugi strani pa sta kultura in njen razvoj nosilna družbena kategorija, iz katere svojo ustvarjalno moč nedvomno črpa tudi pravo. Koliko je slednje pri tem uspešno, običajno izvemo šele tedaj, ko s konkretnim življenjskim dogodkom nastopi tudi potreba po razlagi pravnih norm oziroma poskus opredelitve (tipičnega) pravnega okvira, v katerega naj spravimo ta dogodek. Bolj ko sta nam znana ideja in namen pravnih norm, ki jih moramo v konkretnem primeru uporabiti, njihova geneza in umeščenost v ožji in širši pravni sistem, večje so možnosti za objektivno pravilno rešitev konkretnega primera. Včasih pa so si razlage pravnih norm s strani njihovih uporabnikov tako diametralno nasprotne, da je morda povsem upravičeno na mestu tudi razmislek o spremembi pravne ureditve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 6.2.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2014Iz normativnega programa Vlade RS za leto 2014 Ime akta Rok za sprejem na vladi Uredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za nošenje in uporabo orožja 15. 2. 2014 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varstvu pred neeksplod
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Evropski potrošniški center Slovenija

Irena Vovk, 6.2.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2014(www.epc.si) Jeziki: slovenščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: e-obrazec za pritožbo, e-zakonodaja in e-publikacije Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in splošni e-naslov Oglaševanje: brez oglasov Evrop
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Pravni napovednik

Irena Vovk, 6.2.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

ne preslišite

Avtor ni naveden, 6.2.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2014Rsl 1, petek, 7. februar 2014, 12.30 Nasveti: Nova e-storitev ZPIZ-a V tokratnih Nasvetih bomo govorili o novi e-storitvi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Informativno osebno evidenco nam bo predstavil generalni direktor ZPIZ-a Marijan Papež, ki smo ga med drugim vprašali, k
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Vsebina PP št.5/2014

Avtor ni naveden, 6.2.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2014stran 3 UVODNIK mag. Andrej Ferlinc Prešeren med "biti" in "imeti" stran 6 DAVČNO PRAVO Dominik Kuzma in mag. Petra Istenič Ob izselitvi iz Slovenije ne pozabite urediti svojega davčnega statusa stran 9 GO
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 6.2.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 5/20147. februar 1992 - Maastrichtska pogodba V Maastrichtu je bila podpisana Pogodba o EU, ki je uradno začela veljati 1. novembra 1993. Maastrichtska pogodba je ime "Evropska gospodarska skupnost" skrajšala v "Evropska skupnost". 8. februar 1815 - Ureditev mej Na
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Evropa

Irena Vovk, 6.2.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2014Torek, 28. 1. Holokavst. Poročilo o prenosu Okvirnega sklepa o boju proti rasizmu in ksenofobiji v nacionalne zakonodaje držav članic, ki ga je ob mednarodnem dnevu spomina na holokavst objavila Evropska komisija, kaže, da večina držav pravil EU, ki obravnavajo sovražna rasistična in ksenofo
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

dogodki - izjave

dr. Nana Weber, 6.2.2014

Ostalo

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 5/2014Torek, 28. 1. ZVPEP-C. Državni zbor je soglasno sprejel novelo Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP-C), ki jo je Vlada poslala v obravnavo po skrajšanem postopku. Novela poenostavlja in prilagaja kandidacijski postopek, ko v Sloveniji kandidira drž
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 6.2.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2014je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba Komisije (EU) št. 40/2014 z dne 17. januarja 2014 o odobritvi zdravstvene trditve na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok, in o spremembi
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Upanje za mlade

dr. Nana Weber, 6.2.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 5/2014Vlada je sprejela Jamstvo za mlade - izvedbeni načrt 2014-2015. Ključni cilji so izboljšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev, hitrejša aktivacija mladih brezposelnih in zmanjšanje brezposelnosti. Skupno bo za izvajanje programa namenjenih več kot 157 milijonov evrov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Pogajanja o priznanju krivde v kazenskem postopku

Hinko Jenull, 6.2.2014

Kultura in umetnost

Hinko Jenull, Pravna praksa, 5/2014S knjigo dr. Andreje Tratnik Zagorac Pogajanja o priznanju krivde v kazenskem postopku na police slovenske pravne literature prihaja vrhunsko pripravljen teoretičen, primerjalen in praktičen prikaz tega pravnega instituta, ki se je nepričakovano hitro in uspešno razširil v naši sodobni kazenskopravni praksi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Osumljenec, obdolženec, obtoženec, obsojenec

Nataša Skubic, 6.2.2014

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 5/2014Serijo kotičkov o subjektih, ki sodelujejo v postopkih pred sodišči, nadaljujem z obdolžencem, ki je poleg sodnika in tožilca eden glavnih subjektov kazenskega postopka in (poleg tožilca) tudi stranka v postopku. Angleške ustreznice bom poskušala najti ne samo za obdolženca, temveč tudi za osumljenca, obtoženca in obsojenca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Vlada RS

Avtor ni naveden, 6.2.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2014Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 44. seji (30. januar 2014): - Jamstvo za mlade - izvedbeni načrt 2014-2015; - soglasje k razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske programe v študijskem letu 2014/2015; - Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v RS za obdob
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
2014(38)
> Februar(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF G H I J K LMNO PQRS ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov