O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 50)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Iz poročevalca Državnega zbora

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010 Številka 11 (27. januar 2009): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP-C) - skrajšani postopek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Normativni Program Vlade RS

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Vlada RS

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 66. seji (28. januar 2010): - Program Stabilnosti - Dopolnitev 2009; - predlog zakona o spremembi Zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev; - predloga zakona o minimalni plači; - predlog zakona o spremembi Zakona o dohodnini; - predloga zakona o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Vsebina PP št.5/2010

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010stran 3 UVODNIK dr. Ciril Ribičič Usodni trikotnik
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Razpisi

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010 Ur. l. RS, št. 57/09 1. Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2009/2010 - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije; rok je 30. april oziroma do porabe sredstev. Ur. l. RS, št. 94/09 2. Sofinanciranje sodelovanja dijakov in študentov ter njihov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Pravni napovednik

Irena Vovk, 4.2.2010

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Zveza potrošnikov Slovenije

Irena Vovk, 4.2.2010

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2010www.zps.si Jezik: slovenščina Tip: samostojno spletišče nevladne organizacije Vzdrževanost: dobra, nenehno dodajajo nove aplikacije Multimedijska podpora: RSS-vir, prijava na e-novice, VIP testi, aplikacija Precenimo cene in aplikacija za preračunavanje kreditov, skupnost ZPS na Facebooku šteje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 4.2.2010

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 5/2010 4. februar 1864 - Slovenska matica V Ljubljani je bila z dovoljenjem dunajske vlade ustanovljena Slovenska matica, ki še danes izdaja leposlovna, znanstvena in poljudna dela. 5. februar 1917 - Mehiška ustava Sprejeta je bila mehiška ustava, s katero je bila ustanovljena Zvezna republika Mehika....
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo - ZUJIK-C (Ur. l. RS, št. 4/09) - veljati začne 6. februarja. 2. Uredba o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Ne preslišite

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010 Radio Slovenija, rsl 1, 9. februar ob 10.10 Demokratičnost in (ali) avtoritarnost vodenja V sodobnem konceptu vodenja sodeluje pri prepoznavanju in reševanju problemov vsak posameznik, kar omogoča neprestano eksperimentiranje in izboljševanje procesov delovanja. Tudi zaposleni na nižjih ravneh so ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Usodni trikotnik

dr. Ciril Ribičič, 4.2.2010

Človekove pravice

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 5/2010Varstvo pravic prebivalcev Slovenije je vse bolj odvisno od razmerij znotraj trikotnika, katerega prvo oglišče (A) je v Sloveniji in ga tvorita katalog pravic, zapisan v Ustavi, in Ustavno sodišče v Ljubljani, drugi dve pa zunaj nje: oglišče B sestavljata Evropska konvencija o človekovih pravicah (E...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Empatija in simpatija (medsebojni odnosi in retorika)

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010Ena od ključnih lastnosti retorike je, da učinkuje kot most med govorcem in poslušalcem ali piscem in bralcem. Njegova čvrstost je odvisna od kakovosti medsebojnega odnosa in še zlasti od empatije, ki je značilna za čustveno inteligenco. Empatija je sposobnost vživljanja v druge ljudi, kar je pri g...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Pravica do zdravega življenjskega okolja - povrnitev škode zaradi prekomernega smradu

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010Določbi tretjega odstavka 133. člena OZ oziroma 156. člena ZOR predstavljata posebnost odškodninskega prava, ki določa obveznost povračila škode, čeprav ta izhaja iz opravljanja zakonite dejavnosti; gre za civilnopravno različico sodobnega načela varstva okolja "povzročitelj obremenitve plača". Dena...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Drugačna rešitev predhodnega vprašanja v glavnem postopku kot obnovitveni razlog?

mag. Polona Kukovec, 4.2.2010

Civilni sodni postopki

mag. Polona Kukovec, Pravna praksa, 5/2010V konkretnem primeru1 je sodišče v pravdi za zvišanje preživnine nekdanjemu zakoncu svoje razloge za zavrnitev tožbenega zahtevka utemeljilo tudi z zaključki dokaznega postopka iz pravnomočne sodne odločbe srbskega sodišča, s katero je bilo rešeno premoženjskopravno razmerje med nekdanjima zakoncema...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Predsednik Komisije kot izvajalec pristojnosti organa ne more imeti več pravic ali drugačne pravice kot sam organ

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 14.b člena Poslovnika Komisije Državnega zbora Republike Slovenije po Zakonu o preprečevanju korupcije1 ter za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 2. člena Dopolnitve Poslovnika Komisije Državnega zbora Republike Slovenije po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Vprašanja glede uporabe Direktive 2008/8/EC in Direktive 2008/9/EC

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010 Pojasnilo DURS, št. 4230-269/2009, 15. december 2009 I. Vprašanja, povezana s spremembami zakonodaje na področju DDV Pojem stalne poslovne enote Predlog dopolnitve Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost vključuje določbo glede opredelitve poslovne enote, in sicer: "Za stalno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Ugasnitev zavarovane terjatve - neizbrisana hipoteka

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010Ugasnitev zavarovane terjatve (v primeru maksimalne hipoteke pa zavarovanega pravnega razmerja) hipoteko vsebinsko izvotli in ji odvzame ves smisel, zato bi bilo pripisovanje prevelikega pomena dejstvu, da hipoteka formalno sicer še vedno obstoji, v nasprotju s samim bistvom akcesornosti tovrstnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti

Ana Testen, 4.2.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Ana Testen, Pravna praksa, 5/2010Dne 1. januarja 2010 je minilo natanko leto dni, odkar se je v državah članicah Evropske unije začela uporabljati Uredba (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti1 (v nadaljevanju: uredba), ki se, tako kot druge ured...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Odvetniška tarifa in specializacija

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Odvetništvo in notariat

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010Kot fizična oseba sem sprožila odškodninsko tožbo. Najela sem odvetnika, ki je specialist za civilno pravo. Na večini (sedmih) narokov je bil njegov substitut, ki je tudi pripravljal pisne vloge. To dejstvo v pritožbi na sklep sodišča navaja tudi odvetnik tožene stranke, sodnica pa mi je denimo med ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

V leto 2010 z novelo Zakona o varstvu okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 4.2.2010

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 5/2010Novela Zakona o varstvu okolja (ZVO),1 ki je bil sprejet leta 2004, nam z novim letom prinaša že svojo tretjo neposredno spremembo.2 V pravnosistemskem smislu novela ne spreminja temeljnega koncepta in zakonske ureditve. Najpomembnejša novost je posledica prenosa zahtev Direktive 2008/101/ES,3 nekat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Znižanje dodatka za delovno dobo

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010Drugi odstavek 25. člena, četrti odstavek 49. člena in drugi odstavek 52. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju1 niso v neskladju z Ustavo. Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 35. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor2 se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Malo in nujno delo

Brigita Rajšter-Vranović, 4.2.2010

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 5/2010 • Pod kakšnimi pogoji lahko nekdo opravlja malo delo? In kaj je nujno delo? Malo delo je ena od izjem1 od zaposlovanja na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC).2 Za malo delo se šteje delo, ki traja največ 20 ur na teden in ne več kot 40 ur na mesec, plačilo za opra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Informativni izračun dohodnine za leto 2009 - uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010 Pojasnilo DURS, št. 4217-25/2010, 18. januar 2010
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Vračilo DDV v skladu z Direktivo Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2009

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010 Pojasnilo DURS, št. 4230-330/2009-2, 15. december 2009 . Do kdaj bodo davčni uradi v Sloveniji sprejemali prošnje v papirni obliki, torej v skladu z veljavno ureditvijo? Ali se bo lahko nakazilo zneska vračila DDV izvedlo na račun posrednika (mednarodni račun z IBAN in BIC kodo) in ali bo z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Povprečenje dohodka iz delovnega razmerja po 120. členu ZDoh-2

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010Dohodek iz delovnega razmerja, ki je zavezancu izplačan za preteklo leto ali več preteklih let kot terjatev, ugotovljena po sklepu o potrditvi prisilne poravnave, se obdavči po povprečni stopnji skladno s prvim odstavkom 120. člena ZDoh-2.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
2010(50)
> Februar(50)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČD ĐEFG H IJK L MNOPQR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov