O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 50)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 4.2.2010

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2010Armin von Bogdandy in Jürgen Bast (ur.) Principles of European Constitutional Law (Hart Publishing, Beck Publishing, 2. izdaja, 2010, 810 strani) Politični projekt, da bi Evropska unija dobila Pogodbo o Ustavi za Evropo, je neslavno propadel, saj so državljani Francije in Nizozemske to na refer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Seznam prejemnikov finančne pomoči

Irena Vovk, 4.2.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2010Člani občinskega odbora za socialo, ki je delovno telo občinskega sveta, bi želeli vedeti, komu (poimensko) je občinski odbor Rdečega križa dodelil pakete, katerih nabava se financira iz proračuna. Ali lahko torej pridobijo te podatke in jih predložijo članom tega odbora?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Pridobitev podatka o obolelosti posameznega otroka

Irena Vovk, 4.2.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2010V vrtcu se je pojavil primer nove gripe. Starši so bili obveščeni zgolj o tem, da je virus v vrtcu, ne pa tudi, v kateri skupini je tveganje za okužbo večje. Starši menijo, da bi jih moral vrtec obvestiti tudi o tem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Vpogled v osebne podatke otroka razvezanega roditelja

Irena Vovk, 4.2.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2010V vrtec je vključen otrok, katerega starša sta v razveznem postopku. Vlagateljica vloge za znižano plačilo vrtca je mati otroka, oče pa od vrtca zahteva natančno datumsko specifikacijo poravnave položnic. Ker je otrok v vrtcu utrpel manjšo poškodbo, oče zahteva, da mu vrtec izroči prijavo nezgode ot...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 4.2.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Družba tveganja

dr. Matjaž Ambrož, 4.2.2010

Ostalo

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 5/2010Ulrich Beck, znani nemški sociolog, se je med drugim proslavil z iznajdbo besedne zveze "družba tveganja". Ugotovil je, da današnje (zahodne) družbe zaznamujejo tveganja vseh vrst. Poleg naravnih nesreč, onesnaževanja in drugih okoljskih groženj so tu tudi vse večja socialna tveganja (družina ni več...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti

Ana Testen, 4.2.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Ana Testen, Pravna praksa, 5/2010Dne 1. januarja 2010 je minilo natanko leto dni, odkar se je v državah članicah Evropske unije začela uporabljati Uredba (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti1 (v nadaljevanju: uredba), ki se, tako kot druge ured...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Vsebina PP št.5/2010

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010stran 3 UVODNIK dr. Ciril Ribičič Usodni trikotnik
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

V boj proti brezposelnosti

Irena Vovk, 4.2.2010

ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2010Najnovejše nacionalno poročilo Eurobarometer za Slovenijo kaže, da Slovenci bolj kot pred šestimi meseci ocenjujejo stanje slovenskega gospodarstva in zaposlenosti kot slabo. Največji delež anketiranih v naslednjem letu na obeh področjih, ki so ju sicer opredelili tudi kot prednostni področji delova...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

V leto 2010 z novelo Zakona o varstvu okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 4.2.2010

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 5/2010Novela Zakona o varstvu okolja (ZVO),1 ki je bil sprejet leta 2004, nam z novim letom prinaša že svojo tretjo neposredno spremembo.2 V pravnosistemskem smislu novela ne spreminja temeljnega koncepta in zakonske ureditve. Najpomembnejša novost je posledica prenosa zahtev Direktive 2008/101/ES,3 nekat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Empatija in simpatija (medsebojni odnosi in retorika)

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010Ena od ključnih lastnosti retorike je, da učinkuje kot most med govorcem in poslušalcem ali piscem in bralcem. Njegova čvrstost je odvisna od kakovosti medsebojnega odnosa in še zlasti od empatije, ki je značilna za čustveno inteligenco. Empatija je sposobnost vživljanja v druge ljudi, kar je pri g...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Normativni Program Vlade RS

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo - ZUJIK-C (Ur. l. RS, št. 4/09) - veljati začne 6. februarja. 2. Uredba o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Homo criminalis

dr. Zoran Kanduč, 4.2.2010

Kultura in umetnost

dr. Zoran Kanduč, Pravna praksa, 5/2010Naj začnem s poudarkom, ki je zares bistven. Delo, ki ga je objavil Aleš Završnik (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Ljubljana 2009, 237 strani) - mimogrede, gre za knjižni prvenec (oziroma za rahlo skrajšano/modificirano disertacijo) -, si vsekakor zasluži neskaljeno pohvalo in iskren...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010- v zvezi z organizacijsko strukturo Zavoda RS za zaposlovanje (Miro Petek); - v zvezi z urejanjem statusa nekdanjih zaposlenih delavcev (dr. Vinko Gorenak); - v zvezi s postopki za koriščenje sredstev po 23. členu ZFO-1 (Zvonko Črnač); - v zvezi z izvajanjem Resolucije Evropskega parlamenta o i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Burja na Primorskem bo pojenjala ...

dr. Nataša Hribar, 4.2.2010

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 5/2010V vremenski napovedi nacionalnega radia zadnje čase pogosto slišim zgornjo napoved. Že večkrat sem se vprašala, ali je glagol pojenjati rabljen ustrezno. Deluje mi namreč kot nedovršni glagol, torej glagol, ki označuje nedokončano, še trajajoče dejanje. In tako nikoli nisem vedela, ali se bo burja p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Vlada RS

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 66. seji (28. januar 2010): - Program Stabilnosti - Dopolnitev 2009; - predlog zakona o spremembi Zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev; - predloga zakona o minimalni plači; - predlog zakona o spremembi Zakona o dohodnini; - predloga zakona o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Drugačna rešitev predhodnega vprašanja v glavnem postopku kot obnovitveni razlog?

mag. Polona Kukovec, 4.2.2010

Civilni sodni postopki

mag. Polona Kukovec, Pravna praksa, 5/2010V konkretnem primeru1 je sodišče v pravdi za zvišanje preživnine nekdanjemu zakoncu svoje razloge za zavrnitev tožbenega zahtevka utemeljilo tudi z zaključki dokaznega postopka iz pravnomočne sodne odločbe srbskega sodišča, s katero je bilo rešeno premoženjskopravno razmerje med nekdanjima zakoncema...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Odvetniška tarifa in specializacija

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Odvetništvo in notariat

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010Kot fizična oseba sem sprožila odškodninsko tožbo. Najela sem odvetnika, ki je specialist za civilno pravo. Na večini (sedmih) narokov je bil njegov substitut, ki je tudi pripravljal pisne vloge. To dejstvo v pritožbi na sklep sodišča navaja tudi odvetnik tožene stranke, sodnica pa mi je denimo med ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Informativni izračun dohodnine za leto 2009 - uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010 Pojasnilo DURS, št. 4217-25/2010, 18. januar 2010
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Vračilo DDV v skladu z Direktivo Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2009

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010 Pojasnilo DURS, št. 4230-330/2009-2, 15. december 2009 . Do kdaj bodo davčni uradi v Sloveniji sprejemali prošnje v papirni obliki, torej v skladu z veljavno ureditvijo? Ali se bo lahko nakazilo zneska vračila DDV izvedlo na račun posrednika (mednarodni račun z IBAN in BIC kodo) in ali bo z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Povprečenje dohodka iz delovnega razmerja po 120. členu ZDoh-2

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010Dohodek iz delovnega razmerja, ki je zavezancu izplačan za preteklo leto ali več preteklih let kot terjatev, ugotovljena po sklepu o potrditvi prisilne poravnave, se obdavči po povprečni stopnji skladno s prvim odstavkom 120. člena ZDoh-2.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Vročanje pravnim osebam, podjetnikom in odvetnikom

dr. Aleš Galič, 4.2.2010

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 5/2010Zakon o pravdnem postopku (ZPP)1 loči med osebnim in neosebnim vročanjem. V zadnjem času se je izostrilo vprašanje, ali je sploh mogoča osebna vročitev pravni osebi, podjetniku posamezniku in odvetniku. Dilema ne bi smela biti nova, se je pa z novelo ZPP-D2 izostrila, saj je ta novela "pospešila" tr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Znižanje dodatka za delovno dobo

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010Drugi odstavek 25. člena, četrti odstavek 49. člena in drugi odstavek 52. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju1 niso v neskladju z Ustavo. Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 35. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor2 se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Malo in nujno delo

Brigita Rajšter-Vranović, 4.2.2010

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 5/2010 • Pod kakšnimi pogoji lahko nekdo opravlja malo delo? In kaj je nujno delo? Malo delo je ena od izjem1 od zaposlovanja na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC).2 Za malo delo se šteje delo, ki traja največ 20 ur na teden in ne več kot 40 ur na mesec, plačilo za opra...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
2010(50)
> Februar(50)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČD ĐEFG H IJK L MNOPQR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov