O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Vsebina PP št.5/2013

Avtor ni naveden, 7.2.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2013stran 3 UVODNIK dr. Matej Accetto Jubilej ustavnega trenutka Evropske unije stran 6 USTAVNO PRAVO dr. Franc Grad Prenehanje vlade in tekoči posli stran 9 GOSPODARSKO PRAVO dr. Živko Bergant
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Prenehanje vlade in tekoči posli

dr. Franc Grad, 7.2.2013

Pravoznanstvo

dr. Franc Grad, Pravna praksa, 5/2013V parlamentarnem sistemu se načelo delitve oblasti kaže predvsem v razmerju med parlamentom in vlado. Vlada se praviloma oblikuje tako, da šef države (predsednik republike, monarh) podeli mandat za sestavo vlade vodji tiste politične stranke, ki je na volitvah dobila večino v parlamentu, oziroma vodji ene od strank, ki tvorijo strankarsko koalicijo, ki ima večino v parlamentu. Mandatar praviloma predloži predlog članov vlade v imenovanje šefu države, ki imenuje ministre. Ko je vlada imenovana, se mandatar z njo predstavi v parlamentu, ki mu mora izreči zaupnico, da lahko vlada začne delovati. Nekoliko drugače je v nemškem sistemu, v katerem šefa vlade (kanclerja) voli parlament na predlog šefa države, ministre pa tudi tu imenuje šef države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Do spremembe sedeža Evropskega parlamenta le s soglasjem držav članic

Katarina Vatovec, 7.2.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 5/2013Ko je nekdanji poslanec Evropskega parlamenta Corbett nekoč vprašal, zakaj kancler Kohl nekajkrat letno obiskuje poslance Evropskega parlamenta iste politične stranke v Strasbourgu, in ne (v Bonnu bližnjem) Bruslju, mu je nemški kolega odgovoril, da je razlog v hrani. Oba kraja naj bi imela veliko dobrih restavracij, a v količini jedi, ki se znajde na krožniku, naj bi prednjačilo glavno mesto Alzacije. Večine poslancev Evropskega parlamenta, ki si več let prizadevajo, da bi bili uslužbenci te institucije zbrani in da bi dejavnosti potekale le v enem kraju - Bruslju, kulinarični užitki ali večje porcije ne premamijo. Visoki stroški ohranjanja sedeža hrama demokracije v Franciji (sestajanje parlamentarnih odborov in dodatna plenarna zasedanja potekajo v Bruslju) ter vrsta nevšečnosti, povezanih z delom v več krajih, še zlasti med gospodarsko in finančno krizo, so jih prepričali v racionalizacijo oktobrskih plenarnih zasedanj. Da so s tem kršili primarno zakonodajo EU, je ugotovilo luksemburško Sodišče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Razrešenega sodnika pravica

Zoran Skubic, 7.2.2013

Varstvo človekovih pravic

Zoran Skubic, Pravna praksa, 5/2013Nedavna odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) še vedno odmeva. Ukrajinski sodni svet je namreč s "pomočjo" parlamenta razrešil enega svojih članov (vrhovnega sodnika) sodniške funkcije. Sodba vsebuje ugotovitve o sistemskih pomanjkljivostih ureditve delovanja ukrajinskega sodstva. Sodišče pa je ob tem za vse države članice Sveta Evrope določilo novo izrecno obliko individualnega korektivnega ukrepa za odpravo podobnih najhujših kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), in sicer zahtevo za vnovično imenovanje pritožnika na mesto sodnika najvišjega nacionalnega sodišča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Poslovno pravo - osnove s praktičnimi primeri

Andrej Grah Whatmough, 7.2.2013

Kultura in umetnost

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 5/2013Ob koncu preteklega leta je izšla knjiga Poslovno pravo s podnaslovom Osnove s praktičnimi primeri (GV Založba, Ljubljana 2012, 312 strani), ki sta jo napisala mag. Jaka Cepec in dr. Mitja Kovač. Knjiga ponuja dober, predvsem pa praktičen vpogled v osnove pravnih področij, ki bi jih moral poznati vsak direktor ali podjetnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Nastanek plačilne nesposobnosti po ZFPPIPP

dr. Živko Bergant, 7.2.2013

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Živko Bergant, Pravna praksa, 5/2013Temeljni razlog za ta prispevek je prepričanje, da je opredelitev točke, ko postane subjekt plačilno nesposoben, zelo pomembna, ne samo s formalnega vidika možnih odškodninskih tožb proti poslovodstvu in članom nadzornih organov, temveč tudi z vsebinskega vidika pravočasnega sprejemanja ustreznih poslovnih ukrepov. Navsezadnje je razlog tudi v tem, da Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ne more doseči svojega temeljnega namena, če je ta točka lahko predmet različnih špekulacij in/ali napačnega razumevanja zakonskih določil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Prebivališče ni pogoj za subvencijo

mag. Nana Weber, 7.2.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 5/2013Luksemburški zakon o delovnih razmerjih določa, da sklad za zaposlovanje delodajalcu, ki v zasebnem sektorju zaposli brezposelno osebo, povrne delodajalčev in delavčev del prispevkov za socialno varnost (gre za subvencijo), (med drugim) če je delavec starejši od 45 let in je bil pri uradu za delo (ADEM) prijavljen kot iskalec zaposlitve vsaj en mesec pred zaposlitvijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 7.2.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Izpred, izza, izpod, iznad, izmed

dr. Nataša Hribar, 7.2.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 5/2013V današnjem kotičku bom pisala o predlogih izpred, izza, izpod, iznad in izmed. V spodnjih primerih so nekateri predlogi rabljeni neustrezno. Jih prepoznate?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 7.2.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba o določitvi zneska trošarine za drobno rezani tobak in preostali tobak za kajenje (Ur. l. RS, št. 7/13) - veljati začne 1. marca. 2. Uredba (EU) št. 181/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. febru
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

O vlogi ustavnega sodstva v demokratični pravni državi - avstrijski vidik

dr. Gerhart Holzinger, 7.2.2013

Ustavno sodišče

dr. Gerhart Holzinger, Pravna praksa, 5/2013Ustavno sodstvo ima v Avstriji še posebej dolgo tradicijo. Njegovi začetki segajo vse do druge polovice 19. stoletja, torej še v čas avstro-ogrske monarhije. Na začetku tega razvoja je stalo Vrhovno sodišče (nem. Reichsgericht), ustanovljeno z Decembrsko ustavo iz leta 1867. Pristojno je bilo za odločanje o kompetenčnih sporih med zvezno državo in deželami ter o pritožbah državljanov zaradi kršitev njihovih z ustavo zagotovljenih "političnih pravic". Presoja ustavnosti zakonov pa ni bila predvidena. Bila je celo izrecno izključena. S tem naj bi se preprečilo, da bi sodišča avstrijskega cesarstva sledila vzoru ameriškega Vrhovnega sodišča in ne bi uporabljala zakonov, za katere bi menila, da so protiustavni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Posredovanje dokumentacije veleposlaništvu za turistični vizum

Irena Vovk, 7.2.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2013Ali lahko veleposlaništvo Indije za namen izdaje turističnega vizuma (običajno odobrijo šestmesečni vizum) od prosilca zahteva tudi predložitev fotokopije bančnih in kreditnih kartic, izpisek stanja na bančnem računu za zadnjih šest mesecev in izpisek dohodnine za zadnja tri leta (odločba davčnega organa)? Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Posredovanje fotografij za cestne prekrške

Irena Vovk, 7.2.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2013Kršitelj je prekoračil najvišjo dovoljeno hitrost vožnje. Prekršek je bil ugotovljen (fotografiran) z radarskim merilnikom hitrosti brez prisotnosti policijske patrulje. V skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) se v primeru, ko je prekršek zoper varnost cestnega prometa storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, za prekršek kaznuje lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da prekrška ni storil. Kršitelju je poslan plačilni nalog na podlagi petega odstavka 57. člena Zakona o prekrških (ZP-1). Kršitelj lahko poda zahtevo za sodno varstvo in v njej navede, da vozilo uporabljajo družinski člani, ter ji priloži dokazila, da prekrška ni storil. Ali je pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa na podlagi prvega odstavka 51. člena ZP-1 pristojna, da zaradi ugotovitve kršitelja (primerjava fotografij) in izvedbe postopka o prekršku opravi vpogled v fotografije ožjih družinskih članov v registru prebivalstva (pregled slik iz identifikacijskih dokumentov)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Razsojeno

Toni Tovornik, 7.2.2013

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 5/2013Odgovornost mladoletnega družbenika za obveznosti izbrisane družbe Dolžnica, ki je bila ob ustanovitvi družbe stara štiri leta in ob izbrisu družbe iz registra deset let, je vložila ugovor zoper sklep o izvršbi z obrazložitvijo, da ji ni mogoče pripisati statusa t. i. pasivnega družbenika izbris
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Invalidu na vozičku je le uspelo priti do novega stanovanja

Avtor ni naveden, 7.2.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2013Invalid brez obeh nog, ki je zato pri svojem gibanju vezan izključno na uporabo vozička, je skupaj z materjo živel v stanovanjskem bloku, ki je brez dvigala. Iz stanovanja, katerega lastnik so Slovenske železnice, je šel lahko le s pomočjo prostovoljcev. Pobudnik se je precej časa trudil, da bi prišel do ustreznega stanovanja, da mu ne bi bilo treba prositi za pomoč pri vsakokratnem odhodu z doma. Varuhu je navedel, da je za zamenjavo stanovanja storil vse, kar je bilo mogoče, vendar pri tem ni bil uspešen. Med drugim se je obrnil na podžupana Mestne občine Maribor in se prijavil na razpis stanovanjskega sklada za najem neprofitnega stanovanja, dostopnega z invalidskim vozičkom. Med 404 prosilci se je uvrstil šele na 376. mesto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Financiranje stroškov prevoza osnovnošolcev po nevarnih poteh

Avtor ni naveden, 7.2.2013

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2013Zakonska podlaga 218. člena ZOR ne pride v poštev v primerih, ki so zakonsko posebej urejeni (lex specialis). Razmerja v zvezi s kritjem stroškov prevozov učencev osnovnih šol na nevarnih poteh so urejena v drugem odstavku 56. člena ZOsn v zvezi z zadnjo alinejo sedmega odstavka 81. člena ZOFVI.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Konec ustavnega sodstva?

mag. Janez Tekavc, 7.2.2013

Ustavno sodišče

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 5/2013Nekaj let sem naročen na obvestila Ustavnega sodišča o sprejetih odločitvah. V zadnjih letih je večina odločitev procesne narave: pobuda, ustavna pritožba se zavrže. Občutek, da Ustavno sodišče le o redkih pobudah odloči meritorno, ni le občutek, izkazuje ga tudi statistika. Iz letnega poročila Ustavnega sodišča za leto 2011 (za 2012 ga še ni) je razvidno, da je bilo od 311 pobud in zahtev za presojo ustavnosti, ki jih je sodišče rešilo v tem letu, kar 205 rešenih tako, da jih je Ustavno sodišče zavrglo (68 odstotkov). Od preostalih 106 zadev, ki jih je meritorno obravnavalo, pa je bilo zavrnjenih še 50 zadev (47 odstotkov). Glede ustavnih pritožb v letnem poročilu ni podatkov, domnevamo pa lahko, da je vsebinsko neobravnavanih prav toliko ali še več.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

ZPIZ-2 vzpostavlja nove podlage in stimulacije pri obračunu prispevkov

mag. Mojca Kunšek, 7.2.2013

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 5/2013Od 1. januarja 2013 velja novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), katerega namen je zagotavljati finančno vzdržnost pokojninske blagajne in preprečiti nadaljnje padanje pokojnin. Predlagatelj zakona namerava ta cilja doseči ne le z dvigom dejanske upokojitvene starosti, temveč tudi z vplačili prispevkov, ki bodo omogočali pravičnejši, zanesljivejši in finančno učinkovitejši pokojninski sistem. Tako bodo vplačila in izplačila pokojninske blagajne bolj uravnotežena, finančno breme pa pravičneje porazdeljeno med generacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - zloraba bolniškega staleža - opravljanje pridobitnega dela

Avtor ni naveden, 7.2.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2013ZDR - osma alineja prvega odstavka 111. člena Določba osme alineje prvega odstavka 111. člena ZDR predvideva možnost izredne odpovedi delodajalca zaradi delavčevega opravljanja pridobitnega dela v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe. Nezmožnost tožnika za delo je bila razlog za njegovo odsotnost z izpitov rednih študentov, nanaša pa se na cel dan - 12. februar 2009 - torej tudi na popoldanski čas, ko je imel predavanja za izredne študente na podlagi avtorske pogodbe, s čimer je opravljal pridobitno dejavnost v času bolniškega staleža.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Evropa

Irena Vovk, 7.2.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2013Torek, 29. 1. Nasilni ekstremizem. Evropska komisija je ob predstavitvi visoke konference o preprečevanju nasilnega ekstremizma države članice pozvala, naj se odločneje postavijo po robu nasilnemu ekstremizmu, saj obstaja nevarnost, da se bodo ekstremistične in populistične sile z evropskimi
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Nastajanje ekonomske monokulture

mag. Sandi Kodrič, 7.2.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 5/2013Kadar kupujemo blago ali storitve, želimo plačati čim manj in dobiti čim več (količine ali kakovosti). Ko smo v nasprotni vlogi in nekaj prodajamo, želimo za svoj izdelek ali storitev od kupca dobiti čim več. Povsem normalna ekonomska logika, kajne? Če bi ravnali drugače, bi bilo neumno ali pa vsaj naivno. Kupci in prodajalci, ki bi se na trgu obnašali drugače, ne bi preživeli prav dolgo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Posledice abstraktne narave pravnega posla o pridobitvi lastnih delnic

Nadija Šuler, 7.2.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nadija Šuler, Pravna praksa, 5/2013Pravilo, določeno v četrtem odstavku 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), da je pravni posel o pridobitvi lastnih delnic, ki je v nasprotju s prvim in drugim odstavkom istega člena, ničen, pridobitev delnic s strani družbe pa ni neveljavna, je izjema od načela kavzalnosti pravnih poslov, uzakonjenega v 40. členu Stvarnopravnega zakonika (SPZ). Kljub specifični ureditvi pa to odstopanje v praksi ne privede do (bistveno) drugačnih posledic v primerjavi s kavzalnim pravnim poslom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Dogodki - izjave

Irena Vovk, 7.2.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2013od 29. januarja do 4. februarja Torek, 29. 1. Varstvo osebnih podatkov. Vrhovno sodišče je ob evropskem dnevu varstva osebnih podatkov prejelo nagrado Informacijskega pooblaščenca za dobro prakso na področju varstva osebnih podatkov v javnem sektorju - pri vodenju elektronske zemljiške kn
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Občutljivo vprašanje uvajanja novih policijskih pooblastil

Jure Logar, 7.2.2013

Uprava

Jure Logar, Pravna praksa, 5/2013Pri uvajanju policijskih pooblastil je treba izhajati iz dejstva, da je, poenostavljeno, kazensko pravo namenjeno omejevanju države, še zlasti pa policije kot njenega najznačilnejšega predstavnika. Od francoske revolucije naprej nasproti popolni policijski učinkovitosti stojijo v ustavah zapisane in v kazenski zakonodaji konkretizirane temeljne človekove pravice in svoboščine, od enakosti pred zakonom, prepovedi mučenja, varstva osebne svobode, domneve nedolžnosti do človekovega dostojanstva in zasebnosti. Kako je posameznik varovan v razmerju do policije, je eden ključnih pokazateljev stopnje demokratičnosti države. Zato je nujno, da so vsa policijska pooblastila sorazmerna oziroma ne pomenijo čezmernega posega, da so predpisi, ki jih urejajo, jasni, določni in predvidljivi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Velika strokovna napaka kot element izločitve ponudnikov

Milena Basta Trtnik, 7.2.2013

PRORAČUN

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 5/2013V postopkih oddaje javnega naročila lahko naročniki kot element za izločitev ponudnikov v razpisno dokumentacijo umestijo pogoj, po katerem se iz postopka javnega naročanja izloči ponudnika, ki je storil veliko strokovno napako. Naročniki morajo pri uvrstitvi tega izbirnega pogoja v razpisno dokumentacijo upoštevati pravila Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) in glede na dejstvo, da je pogoj opredeljen kot pravni standard, predvsem prakso, ki se je izoblikovala z odločitvami Državne revizijske komisije (DKom) in sodbami Sodišča Evropske unije.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
2013(37)
> Februar(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEFG H IJK L MNOP QRS Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov