O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 7.2.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/201329. januar - akt o odreditvi parlamentarne preiskave za spremembo zakonodaje ter za druge odločitve Državnega zbora iz njegove pristojnosti ter za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so sodelovali pri nadzoru slovenskega b
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Vlada RS

Avtor ni naveden, 7.2.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 47. seji (1. februar 2013): - o Memorandumu Republike Slovenije v zadevi arbitraže po Arbitražnem sporazumu med vladama Republike Slovenije in Republike Hrvaške; - predloga zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) - za tretjo obravnav
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

razpisi

Avtor ni naveden, 7.2.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2013Ur. l. RS, št. 106/13 1. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za predsednika računskega sodišča - Predsednik Republike Slovenije; rok je 13. marec. Ur. l. RS, št. 3/13 2. Predsednika Okrajnega sodišča v Šentjurju pri Celju - Sodni svet RS; rok je 10. februar. Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Pravni napovednik

Irena Vovk, 7.2.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Jubilej ustavnega trenutka Evropske unije

dr. Matej Accetto, 7.2.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 5/2013Sečninsko-formaldehidna smola je zelo uporabno in skoraj vseprisotno lepilo, ki ga med drugim najdemo v blagu, papirju, lepljenem lesu in avtomobilskih gumah. Svoje odlike pa je pokazalo tudi v evropskem pravu, v katerem je pravni red EU neločljivo zlepilo s pravnimi redi držav članic - prav prekvalificiranje tega formaldehida na višjo carinsko stopnjo je namreč prek pritožbe prizadetega nizozemskega uvoznika vodilo v slovito sodbo Sodišča EU v zadevi Van Gend en Loos, s katero je 5. februarja 1963 vzpostavilo doktrino neposrednega učinka prava EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 7.2.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 5/20137. februar 1478 - Thomas More V Londonu se je rodil angleški humanist in državnik Thomas More, ki so ga leta 1535 zaradi nasprotovanja suprematski prisegi, po kateri je kralj tudi poglavar angleške cerkve, obsodili na smrt in ga obglavili. V svojem delu Utopija je ostro kritiziral revščino
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 7.2.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba o določitvi zneska trošarine za drobno rezani tobak in preostali tobak za kajenje (Ur. l. RS, št. 7/13) - veljati začne 1. marca. 2. Uredba (EU) št. 181/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. febru
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Prenehanje vlade in tekoči posli

dr. Franc Grad, 7.2.2013

Pravoznanstvo

dr. Franc Grad, Pravna praksa, 5/2013V parlamentarnem sistemu se načelo delitve oblasti kaže predvsem v razmerju med parlamentom in vlado. Vlada se praviloma oblikuje tako, da šef države (predsednik republike, monarh) podeli mandat za sestavo vlade vodji tiste politične stranke, ki je na volitvah dobila večino v parlamentu, oziroma vodji ene od strank, ki tvorijo strankarsko koalicijo, ki ima večino v parlamentu. Mandatar praviloma predloži predlog članov vlade v imenovanje šefu države, ki imenuje ministre. Ko je vlada imenovana, se mandatar z njo predstavi v parlamentu, ki mu mora izreči zaupnico, da lahko vlada začne delovati. Nekoliko drugače je v nemškem sistemu, v katerem šefa vlade (kanclerja) voli parlament na predlog šefa države, ministre pa tudi tu imenuje šef države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Nastanek plačilne nesposobnosti po ZFPPIPP

dr. Živko Bergant, 7.2.2013

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Živko Bergant, Pravna praksa, 5/2013Temeljni razlog za ta prispevek je prepričanje, da je opredelitev točke, ko postane subjekt plačilno nesposoben, zelo pomembna, ne samo s formalnega vidika možnih odškodninskih tožb proti poslovodstvu in članom nadzornih organov, temveč tudi z vsebinskega vidika pravočasnega sprejemanja ustreznih poslovnih ukrepov. Navsezadnje je razlog tudi v tem, da Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ne more doseči svojega temeljnega namena, če je ta točka lahko predmet različnih špekulacij in/ali napačnega razumevanja zakonskih določil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Vsebina PP št.5/2013

Avtor ni naveden, 7.2.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2013stran 3 UVODNIK dr. Matej Accetto Jubilej ustavnega trenutka Evropske unije stran 6 USTAVNO PRAVO dr. Franc Grad Prenehanje vlade in tekoči posli stran 9 GOSPODARSKO PRAVO dr. Živko Bergant
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Evropa

Irena Vovk, 7.2.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2013Torek, 29. 1. Nasilni ekstremizem. Evropska komisija je ob predstavitvi visoke konference o preprečevanju nasilnega ekstremizma države članice pozvala, naj se odločneje postavijo po robu nasilnemu ekstremizmu, saj obstaja nevarnost, da se bodo ekstremistične in populistične sile z evropskimi
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 7.2.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Invalidu na vozičku je le uspelo priti do novega stanovanja

Avtor ni naveden, 7.2.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2013Invalid brez obeh nog, ki je zato pri svojem gibanju vezan izključno na uporabo vozička, je skupaj z materjo živel v stanovanjskem bloku, ki je brez dvigala. Iz stanovanja, katerega lastnik so Slovenske železnice, je šel lahko le s pomočjo prostovoljcev. Pobudnik se je precej časa trudil, da bi prišel do ustreznega stanovanja, da mu ne bi bilo treba prositi za pomoč pri vsakokratnem odhodu z doma. Varuhu je navedel, da je za zamenjavo stanovanja storil vse, kar je bilo mogoče, vendar pri tem ni bil uspešen. Med drugim se je obrnil na podžupana Mestne občine Maribor in se prijavil na razpis stanovanjskega sklada za najem neprofitnega stanovanja, dostopnega z invalidskim vozičkom. Med 404 prosilci se je uvrstil šele na 376. mesto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Do spremembe sedeža Evropskega parlamenta le s soglasjem držav članic

Katarina Vatovec, 7.2.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 5/2013Ko je nekdanji poslanec Evropskega parlamenta Corbett nekoč vprašal, zakaj kancler Kohl nekajkrat letno obiskuje poslance Evropskega parlamenta iste politične stranke v Strasbourgu, in ne (v Bonnu bližnjem) Bruslju, mu je nemški kolega odgovoril, da je razlog v hrani. Oba kraja naj bi imela veliko dobrih restavracij, a v količini jedi, ki se znajde na krožniku, naj bi prednjačilo glavno mesto Alzacije. Večine poslancev Evropskega parlamenta, ki si več let prizadevajo, da bi bili uslužbenci te institucije zbrani in da bi dejavnosti potekale le v enem kraju - Bruslju, kulinarični užitki ali večje porcije ne premamijo. Visoki stroški ohranjanja sedeža hrama demokracije v Franciji (sestajanje parlamentarnih odborov in dodatna plenarna zasedanja potekajo v Bruslju) ter vrsta nevšečnosti, povezanih z delom v več krajih, še zlasti med gospodarsko in finančno krizo, so jih prepričali v racionalizacijo oktobrskih plenarnih zasedanj. Da so s tem kršili primarno zakonodajo EU, je ugotovilo luksemburško Sodišče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Prebivališče ni pogoj za subvencijo

mag. Nana Weber, 7.2.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 5/2013Luksemburški zakon o delovnih razmerjih določa, da sklad za zaposlovanje delodajalcu, ki v zasebnem sektorju zaposli brezposelno osebo, povrne delodajalčev in delavčev del prispevkov za socialno varnost (gre za subvencijo), (med drugim) če je delavec starejši od 45 let in je bil pri uradu za delo (ADEM) prijavljen kot iskalec zaposlitve vsaj en mesec pred zaposlitvijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Razrešenega sodnika pravica

Zoran Skubic, 7.2.2013

Varstvo človekovih pravic

Zoran Skubic, Pravna praksa, 5/2013Nedavna odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) še vedno odmeva. Ukrajinski sodni svet je namreč s "pomočjo" parlamenta razrešil enega svojih članov (vrhovnega sodnika) sodniške funkcije. Sodba vsebuje ugotovitve o sistemskih pomanjkljivostih ureditve delovanja ukrajinskega sodstva. Sodišče pa je ob tem za vse države članice Sveta Evrope določilo novo izrecno obliko individualnega korektivnega ukrepa za odpravo podobnih najhujših kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), in sicer zahtevo za vnovično imenovanje pritožnika na mesto sodnika najvišjega nacionalnega sodišča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

ZPIZ-2 vzpostavlja nove podlage in stimulacije pri obračunu prispevkov

mag. Mojca Kunšek, 7.2.2013

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 5/2013Od 1. januarja 2013 velja novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), katerega namen je zagotavljati finančno vzdržnost pokojninske blagajne in preprečiti nadaljnje padanje pokojnin. Predlagatelj zakona namerava ta cilja doseči ne le z dvigom dejanske upokojitvene starosti, temveč tudi z vplačili prispevkov, ki bodo omogočali pravičnejši, zanesljivejši in finančno učinkovitejši pokojninski sistem. Tako bodo vplačila in izplačila pokojninske blagajne bolj uravnotežena, finančno breme pa pravičneje porazdeljeno med generacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Konec ustavnega sodstva?

mag. Janez Tekavc, 7.2.2013

Ustavno sodišče

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 5/2013Nekaj let sem naročen na obvestila Ustavnega sodišča o sprejetih odločitvah. V zadnjih letih je večina odločitev procesne narave: pobuda, ustavna pritožba se zavrže. Občutek, da Ustavno sodišče le o redkih pobudah odloči meritorno, ni le občutek, izkazuje ga tudi statistika. Iz letnega poročila Ustavnega sodišča za leto 2011 (za 2012 ga še ni) je razvidno, da je bilo od 311 pobud in zahtev za presojo ustavnosti, ki jih je sodišče rešilo v tem letu, kar 205 rešenih tako, da jih je Ustavno sodišče zavrglo (68 odstotkov). Od preostalih 106 zadev, ki jih je meritorno obravnavalo, pa je bilo zavrnjenih še 50 zadev (47 odstotkov). Glede ustavnih pritožb v letnem poročilu ni podatkov, domnevamo pa lahko, da je vsebinsko neobravnavanih prav toliko ali še več.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Poslovno pravo - osnove s praktičnimi primeri

Andrej Grah Whatmough, 7.2.2013

Kultura in umetnost

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 5/2013Ob koncu preteklega leta je izšla knjiga Poslovno pravo s podnaslovom Osnove s praktičnimi primeri (GV Založba, Ljubljana 2012, 312 strani), ki sta jo napisala mag. Jaka Cepec in dr. Mitja Kovač. Knjiga ponuja dober, predvsem pa praktičen vpogled v osnove pravnih področij, ki bi jih moral poznati vsak direktor ali podjetnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Izbrisanim pavšal

Irena Vovk, 7.2.2013

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2013Akcijski načrt za izvršitev sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji, ki ga je Vlada sprejela 18. januarja, je Ministrstvo za zunanje zadeve posredovalo Oddelku za izvrševanje sodb ESČP Sekretariata Sveta Evrope, je zapisano na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Nastajanje ekonomske monokulture

mag. Sandi Kodrič, 7.2.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 5/2013Kadar kupujemo blago ali storitve, želimo plačati čim manj in dobiti čim več (količine ali kakovosti). Ko smo v nasprotni vlogi in nekaj prodajamo, želimo za svoj izdelek ali storitev od kupca dobiti čim več. Povsem normalna ekonomska logika, kajne? Če bi ravnali drugače, bi bilo neumno ali pa vsaj naivno. Kupci in prodajalci, ki bi se na trgu obnašali drugače, ne bi preživeli prav dolgo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Dogodki - izjave

Irena Vovk, 7.2.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2013od 29. januarja do 4. februarja Torek, 29. 1. Varstvo osebnih podatkov. Vrhovno sodišče je ob evropskem dnevu varstva osebnih podatkov prejelo nagrado Informacijskega pooblaščenca za dobro prakso na področju varstva osebnih podatkov v javnem sektorju - pri vodenju elektronske zemljiške kn
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Kako demontirati parlamentarni glasovalni stroj?

Tomaž Pavčnik, 7.2.2013

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 5/2013Nazaj k protestom. Izvzemši volitve v letu 1990, sta bili raven politične kulture in kakovost slovenskega parlamentarizma vsakič znova slabši. Prihajale so nove stranke, stare so hirale, se združevale ali utapljale. Bile so koalicije z enega in drugega pola, tudi mešane. Celo ljudje so se menjali, in ne le stranke. A zaradi vsega tega ni šlo nič na bolje. Dovolj utemeljenih razlogov za sklep, da tudi nove predčasne volitve same po sebi ne morejo prinesti bistvenega zasuka. Politični učinek poročila Komisije za preprečevanje korupcije lahko sicer v razmerah, ko so ljudje bolj senzibilni, na videz učinkuje. A ta učinek je predvsem kadrovski, morda lahko uniči kakšno stranko, vendar to ni nič takega, česar ne bi že doživeli in kar bi nas v resnici odrešilo te politične norije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Izpred, izza, izpod, iznad, izmed

dr. Nataša Hribar, 7.2.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 5/2013V današnjem kotičku bom pisala o predlogih izpred, izza, izpod, iznad in izmed. V spodnjih primerih so nekateri predlogi rabljeni neustrezno. Jih prepoznate?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Varnost in zdravje pri delu

Irena Vovk, 7.2.2013

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2013(www.osha.mddsz.gov.si) Jezik: slovenščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: e-publikacije, e-zakonodaja, spletne aplikacije, izobraževalni filmčki na temo varnosti in zdravja pri delu, prijaviti se je mogoče na e-obveščanje
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
2013(37)
> Februar(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEFG H IJK L MNOP QRS Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov