O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 50)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Vacatio legis je ali bo mimo

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 5/20071. Direktiva Komisije 2007/1/ES z dne 29. januarja 2007 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS v zvezi s kozmetičnimi izdelki za namene prilagoditve prilog II, III in VI k tej direktivi tehničnemu napredku (UL L 25) - veljati začne 21. februarja. 2. Deklaracija o podpori Slovesni deklaraciji Par...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Vsebina 'Pravna Praksa' 5/2007

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 5/2007stran 3 UVODNIK dr. Katja Šugman Kako raztegljive so pravne norme? stran 6 ODVETNIŠTVO mag. Bogomir Horvat Odškodninska odgovornost odvetnikov za strokovno napako stran 8 PRAVO IN ŠPORT mag. Tone Jagodic Zaščita znamke in ekskluzivnost sponzorjev v primeru iz nemške sodne prakse ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Delavci izbrisanih družb brez neizplačanih plač

dr. Šime Ivanjko, 9.2.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 5/2007dr. pravnih znanosti, dekan PF Univerze v Mariboru Nedavno smo lahko zasledili nasprotovanje sprejetju novele Zakona o finančnem poslovanju podjetij, s katero se odpravlja domneva, da so družbeniki podpisali izjavo po uradni dolžnosti izbrisanih družb iz sodnega registra, da bodo plačali dolgo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Odškodninska odgovornost odvetnikov za strokovno napako

mag. Bogomir Horvat, 9.2.2007

Odvetništvo in notariat, Obligacije

mag. Bogomir Horvat, Pravna praksa, 5/2007mag. pravnih znanosti, predsednik Okrožnega sodišča v Kopru Proučevanje odškodninske odgovornosti različnih profesionalnih skupin, kot so npr. odvetniki, notarji, zdravniki in arhitekti, zaradi gibanja razvoja odškodninskega prava gotovo sodi med sodobne izzive na tem področju. Zato lahko prob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Zaščita znamke in ekskluzivnost sponzorjev v primeru iz nemške sodne prakse

mag. Tone Jagodic, 9.2.2007

Intelektualna lastnina, Obligacije

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 5/2007mag. pravnih znanosti, generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Vrhunskega ali še natančneje komercialnega športa brez sponzorstva danes ni več. V zadnjem času se pogosto srečujemo s problematiko neurejenih sponzorskih razmer v vrhunskem športu. Zahteve sponzorjev, da se jim omogoči ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Za reformo ustavnosodne politike

mag. Andraž Teršek, 9.2.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ustavno sodišče

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 5/2007mag. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Ljubljani To pisanje začenjam s kritičnim opozorilom na prepogosto označevanje Slovenije kot »parlamentarne demokracije«.1 Iz izkušenj vem, da tudi mnogi pravniki ob različnih priložnostih označujejo slovensko demokracijo s poudarkom »parlamenta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Prodaja stečajnega dolžnika kot pravne osebe in njene pravne posledice

dr. Renato Vrenčur, 9.2.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 5/2007dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Mariboru V PP, št. 3/2007, je dr. Saša Prelič podal zanimiva razmišljanja v zvezi s pravnimi posledicami prodaje dolžnika kot pravne osebe na ločitvene pravice. Osebno se v celoti strinjam s stališči, rad bi le dodal še nekaj svojih videnj v zvezi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

(Bančna) izvršba po evru

mag. Miha Šlamberger, 9.2.2007

Civilni sodni postopki, Monetarni predpisi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 5/2007mag. pravnih znanosti, Nova KBM d.d. Stališča, izražena v tem prispevku, niso nujno tudi stališča družbe, v kateri je avtor zaposlen. V PP, št. 3/2007, je strokovnjakinja za izvršilno pravo, sodnica Dida Volk, v članku Izvrševanje sklepov o izvršbi po uvedbi evra poskušala razmejiti prist...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Vlada RS

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 5/2007Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 107. seji (1. februarja): - Uredba o določitvi pogojev, meril in obsegu plačila za povečan obseg dela dodeljenih sodnikov na Ministrstvo za pravosodje; - Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije poročilo o stanju v EU in položaju RS v n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Iz »neskončnih« v »končne« denarne izvršbe

Franc Kopše, 9.2.2007

Obligacije, Civilni sodni postopki

Franc Kopše, Pravna praksa, 5/2007univ. dipl. pravnik, mag. ekonomskih znanosti okrajni sodnik v Ajdovščini Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-300/04-25 z dne 2. 3. 2006 je nov kamenček v mozaiku reševanja in preseganja dediščine oz. stanja t. i. notranjega prava v delu približevanja pomembnemu odgovoru na vprašanje zamudni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Razpisi

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 5/2007Ur. l. RS, št. 9/07 1. Pravosodni sodelavec - vodja vpisnika - Okrajno sodišče v Velenju; rok je 10. februar. 2. Šest višjih pravosodnih svetovalcev - strokovnih sodelavcev - Višje sodišče v Kopru; rok je 10. februar.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Prag za male davčne zavezance

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

, Pravna praksa, 5/2007Pojasnilo MF, št. 423-246/2006/2, 13. 12. 2006 Na vprašanje, ki zadeva prag prometa blaga in storitev za male davčne zavezance po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),8 tj. zakaj ta prag ni določen v višini 10 oziroma 12 milijonov tolarjev, Ministrstvo za finance RS pojasnjuje: Po posebn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Uporaba starih obrazcev za vračilo DDV v potniškem prometu

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 5/2007Pojasnilo DURS, št. 4230-4/2006-2, 8. 1. 2007 V Uradnem listu RS, št. 141, z dne 30. 12. 2006 je bil objavljen Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, v katerem so v povezavi s 75. členom Zakona o davku na dodano vrednost6 v členih od 117 do 126 natančneje določeni pogoji in nači...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Priznavanje stroškov za delo v tujini po ZDoh-2

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 5/2007Pojasnilo DURS, št. 4210-37/2007, 24. 1. 2007 V novi Zakon o dohodnini (ZDoh-2)9 je vnesena pravna podlaga, na podlagi katere lahko zavezanci, zaposleni v tujini, uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane med delom in stroške prevoza na delo in z dela, pod pogoji in do višine, kot...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Dohodki iz premoženja in ZDoh-2

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 5/2007Pojasnilo DURS, št. 4217-2/2006, 6. 12. 2006 Zavezanec navaja, da se z novim Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) kaže problem v zvezi z zatečenim stanjem pri fizičnih osebah, ki oddajajo nepremičnine v najem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Pojasnilo v zvezi z delavci, napotenimi na delo v tujino

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 5/2007Pojasnilo DURS, št. 42105-7/2007, 15. 1. 2007 V novem Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2)14 in Zakonu o dohodnini (ZDoh-2),15 ki se uporabljata od 1. januarja 2007, je obdavčitev dohodkov iz zaposlitve delavcev, napotenih na delo v tujino, ter odprava dvojnega obdavčevanja urejena kot sledi v nad...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Nakup plovila na lizing in obdavčitev

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Davki občanov in dohodnina, Pomorski in rečni promet

, Pravna praksa, 5/2007Pojasnilo DURS, št. 4236-61/2006, 20. 11. 2006 * Kakšna je razlaga četrtega odstavka 4. člena Zakon o davku na vodna plovila,18 ki določa, da je davčni zavezanec za plovilo, ki je predmet pogodbe o lizingu lahko tudi uporabnik plovila? Zavezanec opisuje primer, ko naš državljan kupi plovilo na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Identifikacijska številka kupca

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 5/2007Pojasnilo MF, št. 423-251/2006/2, 14. 12. 2006 V zvezi z vprašanjem zavezanca, v katerem se zanima za razlago 4. točke 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),7 Ministrstvo za finance RS pojasnjuje: V skladu s 4. točko 82. člena ZDDV-1 je navedba identifikacijske številke kupca al...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Izvajanje 149. člena ZDDV-1

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 5/2007Pojasnilo MF, št. 423-3/2007-2, 19. 1. 2007 DURS je pregledal navodilo za izpolnjevanje 149. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)4 in identifikacijo davčnih zavezancev v obdobju od dneva uveljavitve ZDDV-1 do 1. januarja 2007.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Obračunavanje DDV pri finančnem najemu po spremembi predpisov

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 5/2007Pojasnilo DURS, št. 4230-21/2007, 25. 1. 2007 V zvezi z novo določbo 39. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, DURS pojasnjuje: * Ali je ločeno izkazovanje stroškov financiranja pri finančnem najemu obvezno? Nova določba petega odstavka 39. člena Pravilnika o izvaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Dogodki - Izjave

Boštjan Koritnik, 9.2.2007

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 5/2007od 30. januarja do 5. februarja Torek, 30. 1. Žreb na US. Zakon o ustavnem sodišču naj bi s spremembami, ki jih je že pripravilo Ministrstvo za pravosodje, po novem natančneje uredil vprašanje začasnega nadaljevanja mandata sodnika Ustavnega sodišča (US) za primere, ko se več ustavnim sodnikom...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Ko »klasične« policijske metode prerastejo ustavne okvirje

mag. Goran Klemenčič, 9.2.2007

Človekove pravice, Uprava

mag. Goran Klemenčič, Pravna praksa, 5/2007dr. pravnih znanosti, višji predavatelj na FVV Univerze v Mariboru in sodelavec Irskega Inštituta za človekove pravice iz Galwaya Do nedavnega sem živel v prepričanju, da slovenska policija nima pooblastil za kakršnokoli osredotočeno dalj časa trajajoče nadzorovanje in prikrito evidentiranje p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Izbris hipoteke

mag. Miha Šlamberger, 9.2.2007

Lastnina in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 5/2007Po četrti alineji drugega odstavka 154. člena SPZ se lahko zahteva izbris hipoteke, če je ista oseba postala lastnik nepremičnine in imetnik hipoteke na tej nepremičnini, torej če je hipotekarni upnik postal lastnik nepremičnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Oblika pogodbe o zaposlitvi in obveznost prijave v zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, 9.2.2007

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 5/2007Sin je star 16 let in se je zaposlil pri podjetniku (s. p.), ki je sinu v pogovoru zagotovil, da je uredil vse v zvezi z zaposlitvijo (zavarovanje, vpis v delovno knjigo). Decembra 2006 je prejel plačo brez plačilne liste, enako januarja 2007; denar v kuverti in vsota napisana na kuverti. Dobiva 2,7...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Kaj nam holokavst govori danes?

Aleš Završnik, 9.2.2007

Človekove pravice, Pravoznanstvo

Aleš Završnik, Pravna praksa, 5/2007univ. dipl. pravnik, mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani Pred kratkim smo praznovali dan spomina na holokavst, na temačno epizodo v zahodni moderni družbi, ko je civilizacijski pokrov na kotlu živalskih strasti in predmoderne iracionalnosti odneslo v zr...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
2007(50)
> Februar(50)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐE FGH I J K L MNOP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov