O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 50)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Iz »neskončnih« v »končne« denarne izvršbe

Franc Kopše, 9.2.2007

Obligacije, Civilni sodni postopki

Franc Kopše, Pravna praksa, 5/2007univ. dipl. pravnik, mag. ekonomskih znanosti okrajni sodnik v Ajdovščini Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-300/04-25 z dne 2. 3. 2006 je nov kamenček v mozaiku reševanja in preseganja dediščine oz. stanja t. i. notranjega prava v delu približevanja pomembnemu odgovoru na vprašanje zamudni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

(Bančna) izvršba po evru

mag. Miha Šlamberger, 9.2.2007

Civilni sodni postopki, Monetarni predpisi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 5/2007mag. pravnih znanosti, Nova KBM d.d. Stališča, izražena v tem prispevku, niso nujno tudi stališča družbe, v kateri je avtor zaposlen. V PP, št. 3/2007, je strokovnjakinja za izvršilno pravo, sodnica Dida Volk, v članku Izvrševanje sklepov o izvršbi po uvedbi evra poskušala razmejiti prist...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Delovanje imenskih strežnikov ISP kot nelojalna konkurenca

Franci Ježek, 9.2.2007

Varstvo konkurence, cene, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Franci Ježek, Pravna praksa, 5/2007univ. dipl. pravnik Imenski strežniki so neločljiv del interneta, saj naslovov IP (npr. 127.0.0.1) - to so nekakšne telefonske številke spletnih strani, - ne vemo na pamet, ampak vtipkamo spletno domeno (npr. siol.net). Računalnik takrat kliče nastavljeni imenski strežnik, naj mu pove, kje je d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Obdavčitev kapitalskega dobička od odsvojitve stanovanjske nepremičnine

Jasmina Cigrovski, 9.2.2007

Davki občanov in dohodnina, Dohodnina

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 5/2007Komisija ES proti Kraljevini Švedski (C-104/06 z dne 18. 1. 2007) Švedski zakon o dohodnini (Inkomstskattelagen) ima določbe o odlogu obdavčitve ob odsvojitvi zasebne stanovanjske nepremičnine ali stanovanjske pravice na zasebni zadružni zgradbi ter o obravnavanju takega odloga v primeru poznejše...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Kdaj začne teči kazenski postopek z vidika 6. člena EKČP

Katarina Zidar, 9.2.2007

Človekove pravice, Kazenski postopek

Katarina Zidar, Pravna praksa, 5/2007Šubinski proti Sloveniji, št. 19611/04, 18. januar 2007 univ. dipl. pravnica, LL.M., pravna sodelavka na ESČP Mnenja, izražena v prispevku, so avtoričina in niso nujno stališča ustanove, v kateri je zaposlena. Januarja je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) razsodilo v zadevi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Izključitev avtorskopravnega varstva – uradna besedila z upravnega področja

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Uprava, Intelektualna lastnina

, Pravna praksa, 5/2007Sodba II Ips 678/2006 z dne 9. 11. 2006 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 3279/2005) ZASP - členi 5, 7, 8 in 9 ZUpr - člen 11 in členi od 63 do 66 Matematične naloge za maturitetne izpite, ki so nastale po v upravi predpisanem postopku, so uradno besedilo z upravnega področja....
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Prodaja stečajnega dolžnika kot pravne osebe in njene pravne posledice

dr. Renato Vrenčur, 9.2.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 5/2007dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Mariboru V PP, št. 3/2007, je dr. Saša Prelič podal zanimiva razmišljanja v zvezi s pravnimi posledicami prodaje dolžnika kot pravne osebe na ločitvene pravice. Osebno se v celoti strinjam s stališči, rad bi le dodal še nekaj svojih videnj v zvezi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Odgovornost lastnika telekomunikacijskega omrežja – udar strele

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Obligacije, Poštni promet in telekomunikacije

, Pravna praksa, 5/2007Sodba II Ips 165/2005 z dne 16. 11. 2006 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru Cp 531/2004) ZOR - prvi odstavek 154. člena Strela je zunanji dogodek, ki ga ni mogoče preprečiti, s pravilno ozemljitvijo telekomunikacijskega omrežja, pa se je mogoče izogniti škodi, ki jo udar strele lahko pov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Delavci izbrisanih družb brez neizplačanih plač

dr. Šime Ivanjko, 9.2.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 5/2007dr. pravnih znanosti, dekan PF Univerze v Mariboru Nedavno smo lahko zasledili nasprotovanje sprejetju novele Zakona o finančnem poslovanju podjetij, s katero se odpravlja domneva, da so družbeniki podpisali izjavo po uradni dolžnosti izbrisanih družb iz sodnega registra, da bodo plačali dolgo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Neobjava v Uradnem listu RS

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

, Pravna praksa, 5/2007Odločba US RS, št U-I-463/06 z dne 18. 1. 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 8/07 Sklep Ministrstva za zdravje št. 658-40/2006-4 z dne 11. 12. 2006 ni začel veljati in se ne sme uporabljati, ker ni bil objavljen v Uradnem listu RS. Ustavno sodišče ocenjuje, da Sklep Ministrstva za zdravje na iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Uporaba znamke s strani tretje osebe

Jasmina Cigrovski, 9.2.2007

Intelektualna lastnina, PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 5/2007Adam Opel AG proti Autec AG (C-48/05 z dne 25. 1. 2007) Družba Adam Opel AG, proizvajalec avtomobilov, je imetnik figurativne nacionalne znamke Opel, registrirane v Nemčiji za motorna vozila, igrače in drugo. Družba Autec AG proizvaja med drugim pomanjšane modele vozil na daljinsko upravljanje, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Azil

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Človekove pravice, Tujci

, Pravna praksa, 5/2007Odločba US RS, št. U-I-238/06 z dne 7. 12. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 134/06 Prvi odstavek 41. člena Zakona o azilu (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Varstvo zasebnosti in varstvo osebnih podatkov v turističnih agencijah v RS

Biljana Erdelič, 9.2.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Obligacije

Biljana Erdelič, Pravna praksa, 5/2007univ. dipl. pravnica, ZZZS, OE Koper Zdaj, ko postaja varstvo osebnih podatkov vedno bolj pomembna dobrina - tudi zaradi dejavnosti informacijske pooblaščenke in primerov neupravičenega razkritja podatkov o zdravstvenem stanju nekaterih državnih funkcionarjev -, je presenetljiva možnost pridob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Izbris hipoteke

mag. Miha Šlamberger, 9.2.2007

Lastnina in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 5/2007Po četrti alineji drugega odstavka 154. člena SPZ se lahko zahteva izbris hipoteke, če je ista oseba postala lastnik nepremičnine in imetnik hipoteke na tej nepremičnini, torej če je hipotekarni upnik postal lastnik nepremičnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Oblika pogodbe o zaposlitvi in obveznost prijave v zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, 9.2.2007

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 5/2007Sin je star 16 let in se je zaposlil pri podjetniku (s. p.), ki je sinu v pogovoru zagotovil, da je uredil vse v zvezi z zaposlitvijo (zavarovanje, vpis v delovno knjigo). Decembra 2006 je prejel plačo brez plačilne liste, enako januarja 2007; denar v kuverti in vsota napisana na kuverti. Dobiva 2,7...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Ko »klasične« policijske metode prerastejo ustavne okvirje

mag. Goran Klemenčič, 9.2.2007

Človekove pravice, Uprava

mag. Goran Klemenčič, Pravna praksa, 5/2007dr. pravnih znanosti, višji predavatelj na FVV Univerze v Mariboru in sodelavec Irskega Inštituta za človekove pravice iz Galwaya Do nedavnega sem živel v prepričanju, da slovenska policija nima pooblastil za kakršnokoli osredotočeno dalj časa trajajoče nadzorovanje in prikrito evidentiranje p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Kaj nam holokavst govori danes?

Aleš Završnik, 9.2.2007

Človekove pravice, Pravoznanstvo

Aleš Završnik, Pravna praksa, 5/2007univ. dipl. pravnik, mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani Pred kratkim smo praznovali dan spomina na holokavst, na temačno epizodo v zahodni moderni družbi, ko je civilizacijski pokrov na kotlu živalskih strasti in predmoderne iracionalnosti odneslo v zr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Razporeditev delovnega časa

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 5/2007V skladu z normativi lahko delodajalec zaposli v recepciji največ dve delavki. Recepcija mora zaradi narave dela obratovati vse dni v tednu. Ena izmed zaposlenih delavk ima priznano III. kategorijo invalidnosti, zato delodajalec pri tedenski obvezi dosledno upošteva, da lahko ta delavka opravi na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

ZJN-2 in ZJNVETPS s pojasnili ter ZIZP s pojasnili

Marko Žvipelj, 9.2.2007

Proračun, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marko Žvipelj, Pravna praksa, 5/2007univ. dipl. pravnik V prvem mesecu letošnjega leta sta knjižne police literature s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnega partnerstva obogatili dve publikaciji s pojasnili institutov, pojmov in razmerij, opredeljenih z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-2), Zakonom o javnem naroča...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Vsebina 'Pravna Praksa' 5/2007

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 5/2007stran 3 UVODNIK dr. Katja Šugman Kako raztegljive so pravne norme? stran 6 ODVETNIŠTVO mag. Bogomir Horvat Odškodninska odgovornost odvetnikov za strokovno napako stran 8 PRAVO IN ŠPORT mag. Tone Jagodic Zaščita znamke in ekskluzivnost sponzorjev v primeru iz nemške sodne prakse ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Razpisi

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 5/2007Ur. l. RS, št. 9/07 1. Pravosodni sodelavec - vodja vpisnika - Okrajno sodišče v Velenju; rok je 10. februar. 2. Šest višjih pravosodnih svetovalcev - strokovnih sodelavcev - Višje sodišče v Kopru; rok je 10. februar.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Vacatio legis je ali bo mimo

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 5/20071. Direktiva Komisije 2007/1/ES z dne 29. januarja 2007 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS v zvezi s kozmetičnimi izdelki za namene prilagoditve prilog II, III in VI k tej direktivi tehničnemu napredku (UL L 25) - veljati začne 21. februarja. 2. Deklaracija o podpori Slovesni deklaraciji Par...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Vlada RS

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 5/2007Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 107. seji (1. februarja): - Uredba o določitvi pogojev, meril in obsegu plačila za povečan obseg dela dodeljenih sodnikov na Ministrstvo za pravosodje; - Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije poročilo o stanju v EU in položaju RS v n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Iz poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 5/2007Številka 7 (1. 2. 2007): - letno poročilo Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil za leto 2006; - poročilo D.S.U. družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o. - v likvidaciji o izvajanju nalog na podlagi 62. člena zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Drugo

, Pravna praksa, 5/200712. 2., 9.00 Pregled pravil konkurence v Sloveniji in EU Nebra; (www.nebra.si). 12. 2., 9.00 Zaposlovanje in odpuščanje delavcev Planet GV; (www.planetgv.si). 13. 2., 9.00 Osebni podatki pacientov in kako jih varovati Kakšne pravice imajo pacienti pri vpogledu v zdravstvene kartote...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
2007(50)
> Februar(50)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐE FGH I J K L MNOP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov