O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 9.2.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 5/201211.11. februar 1929 - Lateranska pogodbaussolinijeva vlada je z Vatikanom sklenila lateransko pogodbo, s katero je Italija potrdila papeško državo v miniaturnih mejah 44 hektarjev in popolno papeško suverenost. 1990 - Nelson Mandela Po več kot 27 letih so iz zapora izpustili Nelson
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

dogodki - izjave

Irena Vovk, 9.2.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012od 31. januarja do 6. februarja : Torek, 31. 1. Postopek zaustavljen. Evropska komisija je ustavila postopek zoper Slovenijo zaradi neobveščanja o ukrepih za prenos Direktive 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o kazenskopravnem varstvu okolja. Slovenija je n
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

globus

Dean Zagorac, 9.2.2012

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 5/2012Francija: kazen za Google zaradi nelojalne konkurence 31. 1. - Storitev Google Maps je protikonkurenčna, ker je brezplačna, je odločilo Gospodarsko sodišče v Parizu. Spor je sprožila družba Bottin Cartographers, ki je internetnemu velikanu očitala, da svoje kartografske storitve ponuja brezplačno i
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Irena Vovk, 9.2.2012

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012(www.us-rs.si) Jezik: slovenščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: e-obveščanje, fotogalerija, Ustava RS in ilustrirana Ustava RS (v stripu) ipd. Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in splošni e-naslov Oglaševan
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Evropa

Irena Vovk, 9.2.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012Torek, 31. 1. Fiskalna pogodba. Voditelji držav članic EU so v Bruslju dosegli dogovor o medvladni pogodbi za krepitev fiskalne discipline, ki jo bo marca podpisalo 25 članic EU (razen Velike Britanije in Češke). Temelj pogodbe je zlato ali fiskalno pravilo, ki določa, da morajo biti prora
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Etično vs. zakonito

Jure Mikuž, 9.2.2012

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 5/2012V Sloveniji se v zadnjem času srečujemo s krizo na več ravneh. Poleg ekonomske krize, v katero smo zapadli zaradi spanja na lovorikah iz preteklosti in velike navezanosti na gospodarstva okoli nas, ki se prav tako soočajo s težavami, je za moj okus še veliko hujša druga kriza, namreč kriza vrednot.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Volilna pravica zapornikov

dr. Ciril Ribičič, 9.2.2012

Človekove pravice

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 5/2012Včasih se veliki preobrati zgodijo potihoma (na primer zadeva Broniowski), drugič manj pomembna odločitev povzroči pravi vihar. Tak vihar je sprožila sodba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevi Hirst, v kateri sodišče ugotavlja, da Združeno kraljestvo krši Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP), ker zapornikom odreka volilno pravico.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Pravni napovednik

Irena Vovk, 9.2.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

ne preslišite

Avtor ni naveden, 9.2.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2012Rsl 1, ponedeljek, 13. februar 2012, 17.05 Zagon gospodarske aktivnosti Vse bolj se zdi, da le javnofinančna disciplina in zategovanje pasu ne bosta dovolj za gospodarski preobrat. Celo več, napovedano zlato pravilo, ki omejuje raven zadolževanja, utegne že tako slabo gospodarsko rast v evr
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Razpisi

Avtor ni naveden, 9.2.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2012U Ur. l. RS, št. 6/12 1. Predsednik Okrožnega sodišča v Kranju odni svet RS; rok je 28. februar. 2. Podpred2. Podpredsednik Okrožnega sodišča v Krškem et RS; rok je 28. februar. 3. Predsednik Delovnega sodišča v Kopru - Sodni svet RS; rok je 28. februar. 4. Pre
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 9.2.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/20121. 1. februar naindvajseto poročilo o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti. 6. februar - lista kandidatke in kandidatov za ministrico in ministre Vlade Republike Slovenije; - predlog zakona o poroštvu RS za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov evrov,
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Reševanje evra in začetek konca EU?

dr. Bojan Bugarič, 9.2.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Bojan Bugarič, Pravna praksa, 5/2012Sprejetje predlagane Pogodbe o stabilnosti, koordinaciji in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji, skrajšano poimenovane tudi fiskalna pogodba, ne bo bistveno spremenilo zgrešene politike reševanja evrske krize. Bistvo fiskalne pogodbe je uvedba pravila o izravnanem proračunu (3. člen četrtega osnutka z dne 19. januarja 2012) in okrepitev "koordinacije" ekonomskih politik držav članic ter izboljšanje upravljanja evrskega območja (1. člen).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Nepremoženjska škoda zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja

mag. Marjetka Urbančič, 9.2.2012

Obligacije

mag. Marjetka Urbančič, Pravna praksa, 5/2012Zaradi izvršitve zahtev Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), da naša država vzpostavi učinkovit sistem pravnih sredstev za varstvo pravice do sojenja v razumnem roku, in Ustavnega sodišča, ki je zaradi pomanjkanja učinkovitega sodnega varstva v našem pravnem sistemu v primerih, ko je kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja že prenehala, od zakonodajalca zahtevalo, da s posebnimi, naravi obravnavane pravice prilagojenimi določbami omogoči uveljavljanje pravičnega zadoščenja, je ta sprejel poseben zakon - Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO). Ta tej pravici nudi varstvo s pospešitvenimi pravnimi sredstvi in tudi z možnostjo uveljavljanja zahteve za pravično zadoščenje (3. člen ZVPSBNO). Pravično zadoščenje zagotavlja z izplačilom denarne odškodnine za povzročeno škodo zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja ter s pisno izjavo Državnega pravobranilstva oziroma z objavo sodbe, da je bila stranki kršena ta pravica (drugi odstavek 15. člena ZVPSBNO).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Vlada RS

Avtor ni naveden, 9.2.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 171. seji (2. februar 2012) - Poročilo o odobritvi 6. tranše posojila Helenski republiki (Grčiji); - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v RS 2007-2013; - Uredba o spremembah in dopolnit
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Mag. Rudi Vouk - dobitnik XXIII. Tischlerjeve nagrade

Franci Gerbec, 9.2.2012

Ostalo

Franci Gerbec, Pravna praksa, 5/2012Najvišje priznanje koroških Slovencev - Tischlerjevo nagrado - je pred nekaj dnevi (23. januarja 2012) na posebni slovesnosti v Tischlerjevi dvorani Slovenskega doma v Celovcu kot 23. dobitnik prejel ugledni koroški pravnik mag. Rudi Vouk, odvetnik v Celovcu, "za zgledno pokončno držo in dosledno dejavno skrb za pravice koroških Slovencev v politiki, šolstvu, kulturi in gospodarstvu". Dvorana, ki nosi ime po dr. Janku Tischlerju, enem najpomembnejših slovenskih
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Je sklepanje zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas dopustno?

Katarina Vatovec, 9.2.2012

Delovna razmerja

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 5/2012V okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med evropskimi socialnimi partnerji, ki je priloga Direktive 1999/70/ES, je izrecno zapisano, da so "pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas prevladujoča oblika delovnih razmerij". Pogodbe o zaposlitvi za določen čas pa so sicer značilne za zaposlovanje v nekaterih sektorjih, poklicih in dejavnostih, vendar morajo temeljiti na objektivnih razlogih, da ne pride do njihove zlorabe. Kako potem razlagati primer delavke, s katero je delodajalec v obdobju več kot enajstih let sklenil kar trinajst zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas zaradi ponavljajoče se potrebe po nadomeščanju odsotnih delavcev? Gre v takem primeru za zlorabo instituta pogodbe o zaposlitvi za določen čas? Je nacionalna ureditev, ki to dopušča, v neskladju s pravom EU?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Razsojeno

Toni Tovornik, 9.2.2012

Civilni sodni postopki, Obligacije

Toni Tovornik, Pravna praksa, 5/2012Pogoji za izdajo predhodne odredbe in zanikanje obligacijskega razmerja Dolžnik je vložil ugovor zoper predhodno odredbo o prepovedi izplačil z njegovega računa za zavarovanje upnikove terjatve in vpisu predznambe zastavne pravice na njegovih nepremičninah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Transferne cene odslej po bolj tržnih načelih

mag. Mojca Kunšek, 9.2.2012

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 5/2012V davčnem primežu Pri določanju transfernih cen, tj. cen, ki nastajajo v transakcijah med povezanimi osebami, je treba poznati tako lastnosti povezanih oseb, naravo njihovega poslovanja, kot tudi možnosti, ki nam jih pri določanju povezanih oseb omogočajo različne metode. Temelji opredeljev
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Izgon tujca lahko pomeni kršitev 6. člena EKČP

Katarina Vatovec, 9.2.2012

Varstvo človekovih pravic

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 5/2012V nedavno izrečeni sodbi je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), ko je presojalo utemeljenost pritožbe jordanskega državljana Othmana, ki ga povezujejo z Al Kajdo in s sodelovanjem pri nekaj terorističnih napadih, ugotovilo, da bi njegov izgon iz Združenega kraljestva v Jordanijo pomenil kršitev pravice do poštenega sojenja, zagotovljene s 6. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). S tem je ESČP prvič v svoji sodni praksi odločilo, da bi izgon tujca v državo, v kateri obstaja resna nevarnost, da bodo v postopku proti njemu uporabljeni dokazi, pridobljeni z mučenjem, kršil 6. člen EKČP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 9.2.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Cui plus licet, quam par est, plus vult, quam licet

Janez Kranjc, 9.2.2012

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 5/2012Rek, ki bi se po naše glasil "Tisti, ki sme več, kot je primerno, hoče več, kot sme", izvira od znamenitega Publilija Sirca. Ker je ohranjen kot navedek, ne poznamo konteksta, iz katerega je bil vzet.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Mediacija v teoriji in praksi: veliki priročnik o mediaciji

mag. Nana Weber, 9.2.2012

Kultura in umetnost

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 5/2012Ob deseti obletnici izvajanja mediacije v Sloveniji je Društvo mediatorjev Slovenije izdalo knjigo Mediacija v teoriji in praksi: veliki priročnik o mediaciji (Ljubljana, 334 strani), ki je delo mag. Nine Betetto, Zorana Hajtnika, mag. Valerije Jelen Kosi, Alenke Klemenčič, Maše Kociper, dr. Mateje Končine Peternel, dr. Zorana Milivojevića, dr. Janeza Novaka, mag. Maje Ovčak Kos, Bojane Ozimek, Gordane Ristin in Rudija Tavčarja. Delo združuje teoretična znanja o mediaciji s praktičnimi napotki in primeri, zaradi česar je še posebej uporabno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 9.2.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012BauBaudouin Dupret udication in Action - An Ethnomethodology of Law, Morality and Justice (Ashgate, 2011, 374 strani) Avtor obravnava moralne razsežnosti sodnega odločanja (še zlasti ga zanimata spolna morala in razbrzdanost), pa tudi odnos sodstva in sodnikov ter vseh tistih, ki so
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Inercija in negativna selekcija

Živa Cotič, 9.2.2012

Uprava

Živa Cotič, Pravna praksa, 5/2012Popis in optimizacija procesov, sprememba delovne zakonodaje, ugotovitev infrastrukturnih potreb in profesionalizacija procesov upravljanja - to je le nekaj predlogov za izboljšanje razmer na Uradu za intelektualno lastnino (UIL) in v Sloveniji nasploh. Tako dr. Jurij Žurej, direktor UIL, ki je na srečanju Pravniškega društva Ljubljana v četrtek, 2. februarja, kritično opisal stanje UIL ter hkrati predstavil svoje videnje položaja v Sloveniji, ki ga je označil kot "zmes inercije in negativne selekcije".
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

O glasovih in naglasu slovenskega knjižnega jezika

dr. Nataša Hribar, 9.2.2012

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 5/2012Slovenska abeceda ima 25 črk. Verjetno tega res ni treba posebej poudarjati. Kaj pa porečete, če vam povem, da slovenski knjižni jezik nima le pet samoglasnikov, ampak jih ima osem, in da nima 20 soglasnikov, ampak enega več?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
2012(45)
> Februar(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF G H IJK LM NOP QR SŠ T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov