O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 9.2.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 5/201211.11. februar 1929 - Lateranska pogodbaussolinijeva vlada je z Vatikanom sklenila lateransko pogodbo, s katero je Italija potrdila papeško državo v miniaturnih mejah 44 hektarjev in popolno papeško suverenost. 1990 - Nelson Mandela Po več kot 27 letih so iz zapora izpustili Nelson
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 9.2.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2012je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L 26) - veljati začne 17. februarja. 2. Pravilnik o načinu izvaja
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Ali ni neodvisnost sodišč sama sebi namen, če je eno stopnjo pred tem selekcija zadev podvržena odvisnosti?

mag. Andrej Ferlinc, 9.2.2012

Sodišča

mag. Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 5/2012>Pred vstopom v EU je pri zapiranju stebra glede pravosodja moralo Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije celo samo neštetokrat dokazovati, da je položaj državnih tožilcev tak, da omogoča samostojno in neodvisno presojo zbranih dokazov in v tej zvezi samostojne odločitve. Pri tem sta v pogovorih bila za pozitivno oceno odločilna tako trajni mandat kot tudi pravni, predvsem pa dejanski položaj tožilcev pri postopanju v konkretnih zadevah. Pred sprejetjem v EU je bila ocena o sprejemljivosti pravne ureditve in položaja državnih tožilcev v Republiki Sloveniji precej ugodna, včasih celo pohvalna. Naj si dovolim nekoliko neskromno pripomniti, da sem sam sodeloval v nekaj pogovorih s predstavniki EU, ki so bili včasih prave majhne bitke, na srečo pa so se končale uspešno - z vstopom Slovenije v EU in nazadnje tudi v Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Skoraj ni mogoče, da želijo nekateri kot hišo iz kart zrušiti vse tisto, kar je bilo mukoma pridobljeno skozi vrsto let (ne glede na politično barvo, ki jo neutemeljeno pripisujejo posameznim tožilcem). Prav take namere pa je zaznati v zadnjih zakonodajnih težnjah, da bi državna tožilstva podredili pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve RS. Že Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1) je bil
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Neustavno stanje na kategoriziranih občinskih cestah

mag. Matjaž Debelak, 9.2.2012

Urejanje prostora

mag. Matjaž Debelak, Pravna praksa, 5/2012Po občinah so še vedno pogosti primeri, ko je neka cesta ali njen del z občinskim odlokom kategorizirana kot javna cesta, iz zemljiškoknjižnega stanja pa izhaja, da je zemljišče, po katerem taka cesta poteka, v zasebni lasti. Gre očitno za še vedno protiustavno ravnanje občin, s katerim te posegajo v lastninsko pravico posameznikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Še o zemljiški knjigi

Mateja Kosirnik, 9.2.2012

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Mateja Kosirnik, Pravna praksa, 5/2012Projekt elektronske zemljiške knjige je bil predstavljen kot instrument, ki ga država na področju zemljiške knjige nujno potrebuje in ki bo bistveno poenostavil delovanje zemljiške knjige, ta pa naj bi postala ljudem dostopnejša. A zgodilo se je ravno nasprotno. Preprosto rečeno, sistem ne deluje, kot bi moral. O tem sta sicer v preteklem letu pisala že mag. Janez Tekavc in Katarina Bradaška, vendar je v praksi prišlo do primerov, ki verjetno ob uvedbi informatizirane zemljiške knjige niso bili predvideni. Pred 1. majem 2011 je bil jasen in pregleden ter povprečnemu človeku tudi razumljiv, danes pa ga lahko v delu, ki se nanaša na plombiranje, ocenim kot veliko napako, ki se nikakor in nikoli ne bi smela zgoditi. Dovolite, da to argumentirano pojasnim. Zgodilo se je namreč, da dejanski lastnik nepremičnine predloga za vpis lastninske pravice ni mogel podati (!) in s tem postati tudi zemljiškoknjižni lastnik. Prijazne referentke na zemljiški knjigi, ki za to niso krive, predloga niso sprejele zato, ker je bila na predmetni nepremičnini plomba.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Vsebina PP št.5/2012

Avtor ni naveden, 9.2.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2012stran 3 UVODNIK dr. Bojan Bugarič Reševanje evra in začetek konca EU? stran 6 PRAVOSODJE mag. Andrej Ferlinc Ali ni neodvisnost sodišč sama sebi namen, če je eno stopnjo pred tem selekcija zadev podvržena odvisnosti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Vlada RS

Avtor ni naveden, 9.2.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 171. seji (2. februar 2012) - Poročilo o odobritvi 6. tranše posojila Helenski republiki (Grčiji); - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v RS 2007-2013; - Uredba o spremembah in dopolnit
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Pravni napovednik

Irena Vovk, 9.2.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Razpisi

Avtor ni naveden, 9.2.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2012U Ur. l. RS, št. 6/12 1. Predsednik Okrožnega sodišča v Kranju odni svet RS; rok je 28. februar. 2. Podpred2. Podpredsednik Okrožnega sodišča v Krškem et RS; rok je 28. februar. 3. Predsednik Delovnega sodišča v Kopru - Sodni svet RS; rok je 28. februar. 4. Pre
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

ne preslišite

Avtor ni naveden, 9.2.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2012Rsl 1, ponedeljek, 13. februar 2012, 17.05 Zagon gospodarske aktivnosti Vse bolj se zdi, da le javnofinančna disciplina in zategovanje pasu ne bosta dovolj za gospodarski preobrat. Celo več, napovedano zlato pravilo, ki omejuje raven zadolževanja, utegne že tako slabo gospodarsko rast v evr
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Reševanje evra in začetek konca EU?

dr. Bojan Bugarič, 9.2.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Bojan Bugarič, Pravna praksa, 5/2012Sprejetje predlagane Pogodbe o stabilnosti, koordinaciji in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji, skrajšano poimenovane tudi fiskalna pogodba, ne bo bistveno spremenilo zgrešene politike reševanja evrske krize. Bistvo fiskalne pogodbe je uvedba pravila o izravnanem proračunu (3. člen četrtega osnutka z dne 19. januarja 2012) in okrepitev "koordinacije" ekonomskih politik držav članic ter izboljšanje upravljanja evrskega območja (1. člen).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 9.2.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/20121. 1. februar naindvajseto poročilo o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti. 6. februar - lista kandidatke in kandidatov za ministrico in ministre Vlade Republike Slovenije; - predlog zakona o poroštvu RS za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov evrov,
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 9.2.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012BauBaudouin Dupret udication in Action - An Ethnomethodology of Law, Morality and Justice (Ashgate, 2011, 374 strani) Avtor obravnava moralne razsežnosti sodnega odločanja (še zlasti ga zanimata spolna morala in razbrzdanost), pa tudi odnos sodstva in sodnikov ter vseh tistih, ki so
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Je sklepanje zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas dopustno?

Katarina Vatovec, 9.2.2012

Delovna razmerja

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 5/2012V okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med evropskimi socialnimi partnerji, ki je priloga Direktive 1999/70/ES, je izrecno zapisano, da so "pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas prevladujoča oblika delovnih razmerij". Pogodbe o zaposlitvi za določen čas pa so sicer značilne za zaposlovanje v nekaterih sektorjih, poklicih in dejavnostih, vendar morajo temeljiti na objektivnih razlogih, da ne pride do njihove zlorabe. Kako potem razlagati primer delavke, s katero je delodajalec v obdobju več kot enajstih let sklenil kar trinajst zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas zaradi ponavljajoče se potrebe po nadomeščanju odsotnih delavcev? Gre v takem primeru za zlorabo instituta pogodbe o zaposlitvi za določen čas? Je nacionalna ureditev, ki to dopušča, v neskladju s pravom EU?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

ZVEtL sproža absurdne situacije

mag. Nana Weber, 9.2.2012

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 5/2012"'Cvetl', kakor je Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL) poimenoval neki višji sodnik, ima veliko cvetk," je uvodoma dejala mag. Urška Klakočar Zupančič, sodnica na Okrajnem sodišču v Ljubljani, polovično dodeljena na Vrhovno sodišče, in moderatorka seminarja Uporaba e-zemljiške knjige in ZVEtL v praksi, ki je potekal 31. januarja 2012 v organizaciji Centra za izobraževanje v pravosodju na Brdu pri Kranju. K temu je dodala, da ZVEtL sproža absurdne situacije: "Če bomo rešili eno desetino vseh zablod, bo to v redu."
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Mediacija v teoriji in praksi: veliki priročnik o mediaciji

mag. Nana Weber, 9.2.2012

Kultura in umetnost

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 5/2012Ob deseti obletnici izvajanja mediacije v Sloveniji je Društvo mediatorjev Slovenije izdalo knjigo Mediacija v teoriji in praksi: veliki priročnik o mediaciji (Ljubljana, 334 strani), ki je delo mag. Nine Betetto, Zorana Hajtnika, mag. Valerije Jelen Kosi, Alenke Klemenčič, Maše Kociper, dr. Mateje Končine Peternel, dr. Zorana Milivojevića, dr. Janeza Novaka, mag. Maje Ovčak Kos, Bojane Ozimek, Gordane Ristin in Rudija Tavčarja. Delo združuje teoretična znanja o mediaciji s praktičnimi napotki in primeri, zaradi česar je še posebej uporabno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Teorija prava, četrta izdaja

dr. Tilen Štajnpihler, 9.2.2012

Kultura in umetnost

dr. Tilen Štajnpihler, Pravna praksa, 5/2012"Gre le za rahlo pretiravanje, če trdim, da je vsakdo, ki je v Združenih državah diplomiral na pravni fakulteti od leta 1930, vsaj slišal za Bramble Bush. Knjiga, ki jo je profesor Karl Llewellyn prvič objavil leta 1930, je zbirka njegovih predavanj, ki jih je imel za študente prvega letnika pravne fakultete Columbia. Ambiciozen namen predavanj je bil vpeljati njegove študente v smisel pravnega študija, smisel prava in sistema sodnih primerov, okrog katerega je še vedno zgrajeno precej pravnega izobraževanja." Na te besede sem naletel, ko sem se prvič srečal z omenjeno knjigo in hotel zvedeti tudi nekaj o ozadju dela, na katerega se pravniki pri svojem pisanju sklicujemo še dolga desetletja od njegove prve izdaje. Nanje pa sem vnovič pomislil, ko me je urednik poprosil, naj na dobri strani in pol predstavim knjigo Teorija prava - Prispevek k razumevanju prava dr. Marijana Pavčnika, profesorja na PF Univerze v Ljubljani in člana SAZU. Gre za četrto, pregledano in dopolnjeno izdajo tega temeljnega dela, ki je v okviru zbirke Pravna obzorja pred kratkim izšlo pri GV Založbi (Ljubljana 2011, 604 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Mag. Rudi Vouk - dobitnik XXIII. Tischlerjeve nagrade

Franci Gerbec, 9.2.2012

Ostalo

Franci Gerbec, Pravna praksa, 5/2012Najvišje priznanje koroških Slovencev - Tischlerjevo nagrado - je pred nekaj dnevi (23. januarja 2012) na posebni slovesnosti v Tischlerjevi dvorani Slovenskega doma v Celovcu kot 23. dobitnik prejel ugledni koroški pravnik mag. Rudi Vouk, odvetnik v Celovcu, "za zgledno pokončno držo in dosledno dejavno skrb za pravice koroških Slovencev v politiki, šolstvu, kulturi in gospodarstvu". Dvorana, ki nosi ime po dr. Janku Tischlerju, enem najpomembnejših slovenskih
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 9.2.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Izgon tujca lahko pomeni kršitev 6. člena EKČP

Katarina Vatovec, 9.2.2012

Varstvo človekovih pravic

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 5/2012V nedavno izrečeni sodbi je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), ko je presojalo utemeljenost pritožbe jordanskega državljana Othmana, ki ga povezujejo z Al Kajdo in s sodelovanjem pri nekaj terorističnih napadih, ugotovilo, da bi njegov izgon iz Združenega kraljestva v Jordanijo pomenil kršitev pravice do poštenega sojenja, zagotovljene s 6. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). S tem je ESČP prvič v svoji sodni praksi odločilo, da bi izgon tujca v državo, v kateri obstaja resna nevarnost, da bodo v postopku proti njemu uporabljeni dokazi, pridobljeni z mučenjem, kršil 6. člen EKČP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Razsojeno

Toni Tovornik, 9.2.2012

Civilni sodni postopki, Obligacije

Toni Tovornik, Pravna praksa, 5/2012Pogoji za izdajo predhodne odredbe in zanikanje obligacijskega razmerja Dolžnik je vložil ugovor zoper predhodno odredbo o prepovedi izplačil z njegovega računa za zavarovanje upnikove terjatve in vpisu predznambe zastavne pravice na njegovih nepremičninah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

O glasovih in naglasu slovenskega knjižnega jezika

dr. Nataša Hribar, 9.2.2012

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 5/2012Slovenska abeceda ima 25 črk. Verjetno tega res ni treba posebej poudarjati. Kaj pa porečete, če vam povem, da slovenski knjižni jezik nima le pet samoglasnikov, ampak jih ima osem, in da nima 20 soglasnikov, ampak enega več?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Cui plus licet, quam par est, plus vult, quam licet

Janez Kranjc, 9.2.2012

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 5/2012Rek, ki bi se po naše glasil "Tisti, ki sme več, kot je primerno, hoče več, kot sme", izvira od znamenitega Publilija Sirca. Ker je ohranjen kot navedek, ne poznamo konteksta, iz katerega je bil vzet.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Etično vs. zakonito

Jure Mikuž, 9.2.2012

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 5/2012V Sloveniji se v zadnjem času srečujemo s krizo na več ravneh. Poleg ekonomske krize, v katero smo zapadli zaradi spanja na lovorikah iz preteklosti in velike navezanosti na gospodarstva okoli nas, ki se prav tako soočajo s težavami, je za moj okus še veliko hujša druga kriza, namreč kriza vrednot.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Evropa

Irena Vovk, 9.2.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012Torek, 31. 1. Fiskalna pogodba. Voditelji držav članic EU so v Bruslju dosegli dogovor o medvladni pogodbi za krepitev fiskalne discipline, ki jo bo marca podpisalo 25 članic EU (razen Velike Britanije in Češke). Temelj pogodbe je zlato ali fiskalno pravilo, ki določa, da morajo biti prora
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
2012(45)
> Februar(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF G H IJK LM NOP QR SŠ T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov