O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

Vsebina »Pravna praksa« 005/2005

Avtor ni naveden, 10.2.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 5/20053 UVODNIK dr. Marko Pavliha Ratifikacija pogodbe o evropski ustavi 6 MEDIATORJI mag. Valerija Jelen Kosi Etična načela za delovanje mediatorjev Mediacija je priznan način reševanja sporov brez klasične intervencije sodišča tudi v Sloveniji. Na straneh Pravne prakse je bilo že večkrat zapisano,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

od 2. do 8. februarja

Irena Vovk, 10.2.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2005Sreda, 2. 2. Dr. Šime Ivanjko o ZFPPod. »Vem, da je eden strokovno najbolj spornih in temeljnim pravnim idejam nasprotnih aktov zakon o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod), sprejet julija 1999.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

Ratifikacija pogodbe o evropski ustavi

Marko Pavliha, 10.2.2005

Obligacije

Marko Pavliha, Pravna praksa, 5/2005Zgodil se je torek, 1. svečan, 1.2., bržkone naključno sestavljena številka dvanajst, ki na zastavi Evropske unije v obliki zlato-rumenih zvezdic ponazarja popolnost, celovitost in enotnost: 12 mesecev, ducat dnevnih in nočnih ur, dvanajst apostolov in prav toliko Heraklejevih del. Zvezde so bile...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 10.2.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 5/20051. Odločba o imenovanju na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici. (Ur. l. RS, št. 10/05) - za dobo šestih let se imenuje Malči Gabrijelčič. 2. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani. (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

Provizija v pogodbi o trgovskem zastopanju

Vanja Verdel-Kokol, 10.2.2005

Obligacije

Vanja Verdel-Kokol, Pravna praksa, 5/2005Angažiranje trgovskega zastopnika je v današnjem času množičnosti, globalnosti in specializiranosti poslovne prakse aktualna alternativa vključitve na (tuj) trg. Principal (za katerega zakon uporablja izraz naročitelj(*1)) in zastopnik običajno svoje pogodbeno razmerje uredita s sklenitvijo zastopni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

ANAGRAM-3

Avtor ni naveden, 10.2.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 5/2005FARAONI so svojo ERO obeležili s piramidami, tranzicijsko dobo pa pretresa marsikaj. Denimo rešitev iz dveh besed. Rešitev pošljite na naše uredništvo (s pripisom Anagram – 5 in z vašo davčno številko) do 17. februarja! Anagram – 3: AVTORSKI HONORARJI Knjigo Špele Maček Guštin Zakon o prekrški...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

O antialeatorni naravi zavarovalnih pogodb (kreditnega zavarovanja)

Miran Jus, 10.2.2005

Civilni sodni postopki

Miran Jus, Pravna praksa, 5/2005Gotovo se spominjate, kako sta nestorja slovenskih financ in zavarovalništva profesorja Pokorn in Boncelj razpravljala, ali je zavarovalna pogodba tvegana pogodba. Čeprav gre pri vprašanju o aleatorni ali komutativni naravi zavarovalne pogodbe za stvar definicij in »nikoli do konca izpeto pesem«, ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

MEDIATORJI: Etična načela za delovanje mediatorjev

Valerija Jelen-Kosi, 10.2.2005

Civilni sodni postopki

Valerija Jelen-Kosi, Pravna praksa, 5/2005Mediacija je priznan način reševanja sporov brez klasične intervencije sodišča tudi v Sloveniji. Na straneh PP je bilo že večkrat zapisano, da so z implementacijo pravne podlage za omenjeno področje začele tudi institucije Evropske unije. Evropska komisija je tako 2. julija 2004 sprejela Evropski ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

ZAPISKI: Vera v medijsko verjetnost politične neverjetnosti!?

Rok Primožič, 10.2.2005

Javno obveščanje

Rok Primožič, Pravna praksa, 5/2005Današnji čas narekujejo množični mediji, spremljajo nas na vsakem koraku. Mediji so tudi tisti, ki nam predstavljajo in vsiljujejo množično kulturo, skupaj s kapitalizmom in s kulturo, celo religijo potrošnje. Vplivajo na nas v tolikšni meri, da jim verjamemo in sledimo. In medijski mogotci so tisti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

DAVKI: Subjekti in viri obdavčevanja fizičnih oseb po ZDoh-1

Matjaž Kovač, 10.2.2005

Davki občanov in dohodnina

Matjaž Kovač, Pravna praksa, 5/2005Davčna reforma na področju fizičnih oseb poleg preglednejše davčne obravnave dohodkov upošteva tudi širitev subjektov obdavčitve. Natančneje so določeni rezidenti in nerezidenti, ki zapadejo pod sistem obdavčevanja dohodka fizičnih oseb. Poleg tega so, v primerjavi s prejšnjim zakonom o dohodnini, n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

ZAPOSLOVANJE: Vključevanje seniorjev

Milan Pavliha, 10.2.2005

Zaposlovanje in brezposelnost

Milan Pavliha, Pravna praksa, 5/2005»Pričakovanja starejših oseb in gospodarske potrebe družbe zahtevajo, da starejšim omogočimo sodelovanje v gospodarskem, političnem, socialnem in kulturnem življenju. Starejši ljudje bi morali imeti priložnost opravljati, dokler to želijo in zmorejo, zadovoljivo in produktivno delo, imeti še naprej ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

SMUČANJE: Varnost na smučiščih in žičniških napravah

Tomaž Marušič, 10.2.2005

Žičnice

Tomaž Marušič, Pravna praksa, 5/2005Letošnji SKILEX Slovenija je potekal v avstrijskih Mokrinah od 13. do 16. januarja, večer s tradicionalnim strokovnim delom srečanja pa je zbral udeležence v Ziljski Bistrici. Tudi med kolegi iz Avstrije zelo odmevno predavanje našega sodelavca objavljamo v celoti. Najprej naj nekako obnovim pred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

PRAVO ŠPORTA: Relativnost športnih rezultatov

Vesna Bergant-Rakočević, 10.2.2005

Šport in organizacije

Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 5/2005Letos je minilo 100 let od razkritja genialne teorije relativnosti znamenitega Alberta Einsteina. Očitno so se sklenili tej častitljivi obletnici na svoj način pokloniti tudi športniki. Na eni najbolj prestižnih tekem sezone alpskih smučarjev za svetovni pokal - na nočnem moškem slalomu v avstrij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

DENACIOLIZACIJA: Kdaj zaključek?

Irena Vovk, 10.2.2005

Denacionalizacija in lastninjenje

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2005Na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje 2. februarja je državni sekretar Robert Marolt predstavil deveto spremljanje realizacije načrtovanega plana zaključka procesa denacionalizacije, in sicer od 1. 10. do 31. 12. 2004 V omenjenem trimesečju pri izvajanju postopkov denacionalizacije ni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

KNJIGE: Šola in otrokove pravice

Mateja Končina-Peternel, 10.2.2005

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 5/2005Pravna fakulteta in Cankarjeva založba sta v okviru zbirke Pravna obzorja izdali knjigo Šola in otrokove pravice avtorice Barbare Novak, docentke za civilno in družinsko pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Izdana knjiga temelji na avtoričini doktorski disertaciji. Knjiga obravnava otrokove pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

MEDNARODNO KAZENSKO PRAVO: Pravičnost v nevarnosti? (II.)

Neža Kogovšek, 10.2.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Neža Kogovšek, Pravna praksa, 5/2005V prejšnji številki Pravne prakse sem opisala postopek in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je zadeva z Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) lahko napotena na nacionalno sodišče. Glede na to, da se je prva zahteva po napotitvi na nacionalno sodišče že pojavila, so se ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

Svojilni in vrstni pridevnik - sredstvo ločevanja splošne (skupinske) pripadnosti ter pripadnosti

mag. Aleksandra Belšak, 10.2.2005

Kultura in umetnost

mag. Aleksandra Belšak, Pravna praksa, 5/2005Vrstni pridevniki se od svojilnih razlikujejo po končnici in pomenu, kajti vrstni označujejo splošno pripadnost (npr. osebi, živali ali stvári ne glede na spol) ali vrsto nečesa (kažejo na snov, iz katere je stvar). Najpogosteje jih prepoznamo po končnicah -ski, -ški, -nji (pa tudi -ji, -ši, -en/-en...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

USTAVNO SODIŠČE RS: Vse manj ločenih mnenj

Irena Vovk, 10.2.2005

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2005Predsednik Ustavnega sodišča RS dr. Janez Čebulj je na tiskovni konferenci 2. februarja predstavil letno poročilo o delu sodišča, opozoril na nekatere pomembnejše odločitve, sprejete v preteklem letu, posebno na odločitve, na katere se normodajalci kljub izteku roka, v katerem so bili dolžni odpravi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

PREKRŠKI: Še nekaj dejstev o upravnih overitvah

Darko Jerše, 10.2.2005

Uprava, Prekrški

Darko Jerše, Pravna praksa, 5/2005V PP, št. 4/05 skuša Matjaž Remic z Ministrstva za javno upravo zanikati nekatere probleme, na katere sem opozoril v zvezi z upravnimi overitvami. Vendar s posplošenimi trditvami, kot na primer, da »se bo z upravno takso v celoti pokril strošek upravne overitve«, ni mogoče ovreči dejstev. Samo za po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

Opravljanje

dr. Marko Novak, 10.2.2005

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 5/2005V tem zapisu se spet vračamo h kazenskemu materialnemu pravu oziroma h kaznivim dejanjem zoper čast in dobro ime iz 18. poglavja slovenskega kazenskega zakonika (KZ). V predprejšnjem kotičku smo obravnavali obrekovanje (defamation), tokrat pa kaznivo dejanje opravljanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

PREKRŠKI: Procesnopravne določbe ZP-1 (2. del)

Suzana Gril, 10.2.2005

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 5/2005Kot je bilo že večkrat poudarjeno, naj bi bil redni postopek o prekršku, ki ga po novem vodijo okrajna sodišča, le izjema. Velika večina zadev, ki smo jih do zdaj obravnavali sodniki za prekrške, bi se naj končala že v postopku pred prekrškovnimi organi. Tako pa bo prišlo do razbremenitve sodišč s t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

Obračun stroškov za prehrano voznikov

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 10.2.2005

Pravoznanstvo

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 5/2005Kako pravilno in v skladu z veljavnimi predpisi obračunavati povračilo stroškov prehrane voznikom, ki opravljajo delo oziroma so zaradi narave dela na razpolago podjetju (čakajo na razporeditev po drugem odstavku 32. člena kolektivne pogodbe za cestni potniški promet) več kot 8 ur dnevno, in se vsak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

Javna uslužbenka - prenos napredovanj

Neda Golobič, 10.2.2005

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 5/2005Javna uslužbenka, zaposlena v centru za socialno delo, od leta 1995 opravlja dela in naloge vodje pisarne, za katere je v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji zahtevana V. oz. VI. stopnja strokovne izobrazbe. V skladu s pravilnikom o napredovanju delavcev, zaposlenih na področju socialnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

MEDNARODNI FORUM: Zastonj software in smrt lastninske kulture

Jernej Juren, 10.2.2005

Intelektualna lastnina

Jernej Juren, Pravna praksa, 5/2005V okviru mednarodnega foruma je 21. decembra na ljubljanski PF predaval prof. dr. Eben Moglen iz Univerze Columbia. Dr. Moglen kot pravni zgodovina in strokovnjak za moderno pravo preučuje zgodovinsko gibanje pravnih idej in njihovo vlogo v sodobnem svetu, je tudi »hacker«, ki se zanima za odnos med...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

Volitve DTS

Avtor ni naveden, 10.2.2005

Kultura in umetnost

, Pravna praksa, 5/2005Volitve štirih članov državnotožilskega sveta (DTS) so bile 20. januarja 2005. V volilni imenik je bilo vpisanih 191 državnih tožilk in tožilcev, glasovalo jih je 186. Zakon o državnem tožilstvu določa, da DTS svet sestavlja sedem članov.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
2005(25)
> Februar(25)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG HIJ K LM N OP QR SŠ T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov