O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Evropski dokazni nalog

Petra Sešek, 23.8.2007

Civilni sodni postopki, Evropska (gospodarska) unija (skupnost)

Petra Sešek, Pravna praksa, 31-32/2007univ. dipl. pravnica, ministrstvo za pravosodje RS Pred dobrim letom je Svet EU sprejel Predlog okvirnega sklepa o evropskem dokaznem nalogu, ki pomeni nov razvojni korak k izboljšanju pravosodnega sodelovanja med državami članicami v kazenskih zadevah in se osredotoča na področje t. i. male med...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Izpolnitev sodbe Sodišča ES

Jasmina Cigrovski, 23.8.2007

Evropska (gospodarska) unija (skupnost)

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 31-32/2007Komisija ES proti Nemčiji (C-503/04, 18. julij 2007) Republika Nemčija je oddala javni naročili za storitve odvajanja odpadnih voda ter odvoza odpadkov, pri tem pa ni izpolnila obveznosti iz Direktive št. 92/50 EGS o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Ime in lokacija osebnega zdravnika

Andreja Mrak, 23.8.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Andreja Mrak, Pravna praksa, 31-32/2007Neobvezno, načelno mnenje št. 0712-681/2007, 24. julij 2007 Ali sme kadrovska služba od zaposlenega zahtevati ime njegovega osebnega zdravnika in lokacijo zdravnikove ambulante? Na podlagi 8. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) v povezavi s 46. členom Zakona o delovnih razmerjih (...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Opustitev vročitve zamudne sodbe kot razlog za nepriznanje tuje sodbe po BU I

mag. Andrej Ekart, 23.8.2007

Evropska (gospodarska) unija (skupnost)

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 31-32/2007mag. pravnih znanosti, mladi raziskovalec in asistent na PF Univerze v Mariboru Sodišče ES je v postopku predhodnega odločanja po 234. členu v zvezi z 68. členom Pogodbe o ES[O]1 izdalo sodbo, ki se nanaša na vprašanje, ali je nevročitev zamudne sodbe tožencu lahko razlog za nepriznanje (oziro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Razpolaganje z neobjavljeno telefonsko številko

Andreja Mrak, 23.8.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Andreja Mrak, Pravna praksa, 31-32/2007Neobvezno, načelno mnenje št. 0712-679/2007, 25. julij 2007 Ali lahko različne agencije, ki se ukvarjajo z dejavnostjo trženja, razpolagajo z neobjavljeno telefonsko številko in celo imenom in priimkom imetnika, oziroma ali pomeni pridobitev neobjavljene telefonske številke kršitev določil ZVOP-1...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Sprememba invalidnosti v času odpovednega roka

mag. Nataša Belopavlovič, 23.8.2007

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 31-32/2007Invalidu je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi na podlagi pozitivnega mnenja komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ko je delavcu (invalidu) že tekel odpovedni rok, je ZPIZ razpisal novo obravnavo, na kateri je predstavnik delodajalca invalidsko komisijo seznanil, da je in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Izterjava prispevkov za zdravstveno zavarovanje - sodna ali davčna izvršba?

Biljana Erdelič, 23.8.2007

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, Socialno varstvo in zavarovanje

Biljana Erdelič, Pravna praksa, 31-32/2007univ. dipl. pravnica, ZZZS, OE Koper Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV) določa, da se za prisilno izterjavo prispevkov za socialno varnost uporabljajo določbe Zakona o davčnem postopku, ki med drugim ureja tudi davčno izvršbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Bela knjiga o športu - status quo (ante)?

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Šport in organizacije, Izobraževanje, kultura, znanost in šport

, Pravna praksa, 31-32/2007dr. pravnih znanosti, višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani Minila so skoraj štiri leta od neuspešnega prizadevanja nekaterih najvplivnejših mednarodnih športnih organizacij na čelu z Mednarodnim olimpijskim komitejem (MOK) in ob sodelovanju obeh največjih mednarodnih nogometnih zvez FIFA ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Povrnitev stroškov specializacije

mag. Nataša Belopavlovič, 23.8.2007

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 31-32/2007Zdravstveni dom je z delavkama sklenil pogodbi o povračilu stroškov specializacije, po katerih sta se ti po končanem izobraževanju zavezali ostati v zavodu ali pa vrniti stroške specializacije. Delavki s 1. januarjem 2008 odhajata iz zdravstvenega doma med zasebnike - koncesionarje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Tujci in nevarnost za javni red in varnost države

Matjaž Šaloven, 23.8.2007

Tujci, Evropska (gospodarska) unija (skupnost)

Matjaž Šaloven, Pravna praksa, 31-32/2007univ. dipl. pravnik, Generalna policijska uprava, Ministrstvo za notranje zadeve RS Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. V zadnjem času v sredstvih javnega obveščanja pogosto beremo o terorističnih grožnjah in napadih, ki so stvarna grožnj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Policijska uporaba službenega psa kot prisilnega sredstva

Miroslav Žaberl, 23.8.2007

Uprava

Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 31-32/2007Policijska uporaba službenega psa kot prisilnega sredstva je zanimiva tudi s pravnega zornega kota. V tem pogledu opredeljujem zgolj uporabo službenega psa, če se uporabi proti osebi ali osebam zaradi preprečitve upiranja oz. napada ali bega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Na rob določilom o veljavi in uporabi zakona

dr. Albin Igličar, 23.8.2007

Civilni kolizijski predpisi, Pravoznanstvo

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 31-32/2007dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani V zadnjem času se v slovenski zakonodajni praksi kar nadaljuje slab pristop, ko v prehodnih in končnih določbah beremo: "Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne tri mes...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Slovenska revizijska stroka na razpotju

Vili Perner, 23.8.2007

Revizija

Vili Perner, Pravna praksa, 31-32/2007univ. dipl. ekonomist, pooblaščeni revizor Ko sem pred več kot letom dni v PP objavil članek o nič kaj rožnatem stanju zadev v slovenski revizijski stroki,[O]1 seveda nisem pričakoval, da bo prišlo do revolucije. Prej nasprotno, bolj ali manj mi je bilo jasno, da se ne bo - iz razlogov, navede...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Poskus podkupovanja v uradnem postopku in zgledno ravnanje uradne osebe

Katja Eman, 23.8.2007

Uprava

Katja Eman, Pravna praksa, 31-32/2007Ravnanje udeleženca v uradnem postopku, ki uradni osebi poskusi dati denar ali kakšno drugo korist, da bi tako pridobil zase ali za koga drugega korist v obliki ugodnejše obravnave v tem postopku, ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor). Komisij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Trajanje letnega dopusta ob krajšem delovnem času

mag. Nataša Belopavlovič, 23.8.2007

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 31-32/2007Delavec je zaposlen za krajši delovni čas, torej 20 ur na teden (pet delovnih dni po štiri ure). Sklep o dopustu smo izdali v skladu z zakonom, in sicer je osnova 20 dni. Zdaj pa bi hoteli na delavčevo željo skleniti dogovor, da bi bile delovne ure razporejene le od ponedeljka do srede oz. tri delov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Preseganje zakonskih pogojev

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 31-32/2007Odločba US RS, št. U-I-197/05 z dne 5. julija, objavljena v Ur. l. RS, št.64/07 Določba 2. člena Odloka o rabi javnih površin in komunalnih taksah za njihovo uporabo (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 23/04), ki se glasi: » - javno mesto so površine, vidne s prometnih in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

JKP Log ni zlorabilo prevladujočega položaja

Tanja Bratina, 23.8.2007

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 31-32/2007Opr. št. odločbe 3073-11/2003-63, 13. julij 2007 Urad RS za varstvo konkurence je 18. maja 2004 izdal odločbo, s katero je ugotovil, da je Javno komunalno podjetje Log zlorabilo prevladujoč položaj na upoštevnem trgu pogrebnih storitev, ki sodijo v gospodarsko javno službo občine Ravne na Koroške...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Stranke v postopkih v zvezi s prevzemno ponudbo - stranski udeleženec

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 31-32/2007Sodba G 12/2006, 6. februarja 2007 ZPre-1 - člen 79 ZPre - drugi odstavek 27. člena in četrti odstavek 31. člena ZTVP-1 - drugi odstavek 336. člena, prvi odstavek 337. člena, 370. člen in prvi odstavek 378. člena ZGD-1 - prvi odstavek 265. člena ZTVP-1, ki primarno ureja p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Kolosej je zlorabil prevladujoči položaj

Tanja Bratina, 23.8.2007

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 31-32/2007Opr. št. odločbe 306-66/2006-52, 26. julij 2007 Urad je 16. avgusta 2006 na zahtevo družbe Blitz Film & Video Distribution, d.o.o., sprejel sklep, s katerim je proti družbi Kolosej kinematografi, d.o.o., uvedel postopek ugotavljanja domnevne kršitve 10. člena ZPOmK zaradi verjetnosti, da družba K...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Sprememba rabe zemljišča

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

, Pravna praksa, 31-32/2007Odločba US RS, št. U-I-116/05 z dne 5. julija, objavljena v Ur. l. RS, št.64/07 Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990 (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Javnost registra nepremičnin

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

, Pravna praksa, 31-32/2007Ustavno sodišče RS Odločba US RS, št. U-I-464/06 z dne 5. julija, objavljena v Ur. l. RS, št.65/07 Prvi in drugi odstavek 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 47/06) se razveljavita, kolikor določata Javnost registra nepremičnin v delu, ki se nanaša na podatke o last...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Kaj je izvirnik listine?

Nina Koželj, 23.8.2007

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Nina Koželj, Pravna praksa, 31-32/2007univ. dipl. pravnica, pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani Zemljiška knjiga je javna knjiga, katere temeljna funkcija je javna objava podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami, ki so pomembni za pravni promet. V zadnjem desetletju in pol je zemljišk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Pogodba, v kateri ... ali pogodba, kjer ...?

mag. Nataša Logar, 23.8.2007

Ostalo

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 31-32/2007Pred kratkim mi je kolegica prevajalka iz Bruslja vprašala, ali obstaja kakšno pravilo o tem, kdaj se za izražanje kraja v oziralnih odvisnih stavkih uporabi kjer in kdaj v kateri? Pod vplivom angleščine, ki ima v takem primeru skoraj vedno where (in ne in which), se je v besedilih EU tudi v slovenš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Svetovni nazor

Tomaž Pavčnik, 23.8.2007

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 31-32/2007Večkrat se sliši in kar nekako velja, da bi moral biti pri sodniku in njegovem odločanju svetovni nazor potisnjen v ozadje. Realisti dodajajo, da je sodnik tudi človek in ima tako, hočeš ali nočeš, svoj pogled na svet; da je bolje, če se tega zaveda in si prizna, saj bo tako lažje in bolje krotil sv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Evropska skupnost in Evropska unija

Nataša Skubic, 23.8.2007

Evropska (gospodarska) unija (skupnost)

Nataša Skubic, Pravna praksa, 31-32/2007Spodobi se, da v novem sklopu terminoloških kotičkov začnemo povsem na začetku - z jezikovnimi zagatami pri prevajanju Evropske skupnosti in Evropske unije, čeprav so te zagate prej nezagate, saj je terminologija v tej zvezi ustaljena, tako da je to pisanje namenjeno predvsem osvežitvi znanja, prede...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 31-32

Leto objave

< Vsi
2007(45)
> Avgust(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE FGHI JK L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov