O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Preseganje zakonskih pogojev

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 31-32/2007Odločba US RS, št. U-I-197/05 z dne 5. julija, objavljena v Ur. l. RS, št.64/07 Določba 2. člena Odloka o rabi javnih površin in komunalnih taksah za njihovo uporabo (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 23/04), ki se glasi: » - javno mesto so površine, vidne s prometnih in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Sprememba rabe zemljišča

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

, Pravna praksa, 31-32/2007Odločba US RS, št. U-I-116/05 z dne 5. julija, objavljena v Ur. l. RS, št.64/07 Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990 (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Javnost registra nepremičnin

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

, Pravna praksa, 31-32/2007Ustavno sodišče RS Odločba US RS, št. U-I-464/06 z dne 5. julija, objavljena v Ur. l. RS, št.65/07 Prvi in drugi odstavek 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 47/06) se razveljavita, kolikor določata Javnost registra nepremičnin v delu, ki se nanaša na podatke o last...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Slovenska revizijska stroka na razpotju

Vili Perner, 23.8.2007

Revizija

Vili Perner, Pravna praksa, 31-32/2007univ. dipl. ekonomist, pooblaščeni revizor Ko sem pred več kot letom dni v PP objavil članek o nič kaj rožnatem stanju zadev v slovenski revizijski stroki,[O]1 seveda nisem pričakoval, da bo prišlo do revolucije. Prej nasprotno, bolj ali manj mi je bilo jasno, da se ne bo - iz razlogov, navede...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Na rob določilom o veljavi in uporabi zakona

dr. Albin Igličar, 23.8.2007

Civilni kolizijski predpisi, Pravoznanstvo

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 31-32/2007dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani V zadnjem času se v slovenski zakonodajni praksi kar nadaljuje slab pristop, ko v prehodnih in končnih določbah beremo: "Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne tri mes...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Policijska uporaba službenega psa kot prisilnega sredstva

Miroslav Žaberl, 23.8.2007

Uprava

Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 31-32/2007Policijska uporaba službenega psa kot prisilnega sredstva je zanimiva tudi s pravnega zornega kota. V tem pogledu opredeljujem zgolj uporabo službenega psa, če se uporabi proti osebi ali osebam zaradi preprečitve upiranja oz. napada ali bega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Sprememba invalidnosti v času odpovednega roka

mag. Nataša Belopavlovič, 23.8.2007

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 31-32/2007Invalidu je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi na podlagi pozitivnega mnenja komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ko je delavcu (invalidu) že tekel odpovedni rok, je ZPIZ razpisal novo obravnavo, na kateri je predstavnik delodajalca invalidsko komisijo seznanil, da je in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Trajanje letnega dopusta ob krajšem delovnem času

mag. Nataša Belopavlovič, 23.8.2007

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 31-32/2007Delavec je zaposlen za krajši delovni čas, torej 20 ur na teden (pet delovnih dni po štiri ure). Sklep o dopustu smo izdali v skladu z zakonom, in sicer je osnova 20 dni. Zdaj pa bi hoteli na delavčevo željo skleniti dogovor, da bi bile delovne ure razporejene le od ponedeljka do srede oz. tri delov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Povrnitev stroškov specializacije

mag. Nataša Belopavlovič, 23.8.2007

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 31-32/2007Zdravstveni dom je z delavkama sklenil pogodbi o povračilu stroškov specializacije, po katerih sta se ti po končanem izobraževanju zavezali ostati v zavodu ali pa vrniti stroške specializacije. Delavki s 1. januarjem 2008 odhajata iz zdravstvenega doma med zasebnike - koncesionarje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Bela knjiga o športu - status quo (ante)?

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Šport in organizacije, Izobraževanje, kultura, znanost in šport

, Pravna praksa, 31-32/2007dr. pravnih znanosti, višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani Minila so skoraj štiri leta od neuspešnega prizadevanja nekaterih najvplivnejših mednarodnih športnih organizacij na čelu z Mednarodnim olimpijskim komitejem (MOK) in ob sodelovanju obeh največjih mednarodnih nogometnih zvez FIFA ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Izterjava prispevkov za zdravstveno zavarovanje - sodna ali davčna izvršba?

Biljana Erdelič, 23.8.2007

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, Socialno varstvo in zavarovanje

Biljana Erdelič, Pravna praksa, 31-32/2007univ. dipl. pravnica, ZZZS, OE Koper Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV) določa, da se za prisilno izterjavo prispevkov za socialno varnost uporabljajo določbe Zakona o davčnem postopku, ki med drugim ureja tudi davčno izvršbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

JKP Log ni zlorabilo prevladujočega položaja

Tanja Bratina, 23.8.2007

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 31-32/2007Opr. št. odločbe 3073-11/2003-63, 13. julij 2007 Urad RS za varstvo konkurence je 18. maja 2004 izdal odločbo, s katero je ugotovil, da je Javno komunalno podjetje Log zlorabilo prevladujoč položaj na upoštevnem trgu pogrebnih storitev, ki sodijo v gospodarsko javno službo občine Ravne na Koroške...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Radio Slovenija rsl 1, 28. avgust, 10.10: Intelekta

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 31-32/2007V zadnjih tednih vlada na kapitalskih trgih zaskrbljenost. Nepremičninska kriza se je iz ZDA bliskovito razširila po svetu in vnovič pokazala na prepletenost svetovnega trga. Analize tega trga pa se osredotočajo na glavne finančne in kapitalske igralce v Ameriki, Evropi, na Kitajskem in Japonskem. K...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Vacatio Legis

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 31-32/2007Vacatio legis je (ali bo) mimo: 1. Uradna prečiščena besedila Ur. l. RS, št. 73/07 - Zakon o pravdnem postopku - ZPP-UPB3 Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Zamudna sodba zoper tožnika - nujnost ali tujek v slovenskem civilnem postopku

Jan Zobec, 23.8.2007

Civilni sodni postopki

Jan Zobec, Pravna praksa, 31-32/2007univ. dipl. pravnik, vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču RS Aktualna ureditev civilnega postopka načelno ne pozna sankcij za primer, ko katera od strank ne pride na narok (ne glede na to, ali je prvi ali poznejši), in (v rednem postopku) zlasti ne takih, ki bi usodno vplivale na procesni položa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Evropski dokazni nalog

Petra Sešek, 23.8.2007

Civilni sodni postopki, Evropska (gospodarska) unija (skupnost)

Petra Sešek, Pravna praksa, 31-32/2007univ. dipl. pravnica, ministrstvo za pravosodje RS Pred dobrim letom je Svet EU sprejel Predlog okvirnega sklepa o evropskem dokaznem nalogu, ki pomeni nov razvojni korak k izboljšanju pravosodnega sodelovanja med državami članicami v kazenskih zadevah in se osredotoča na področje t. i. male med...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Tujci in nevarnost za javni red in varnost države

Matjaž Šaloven, 23.8.2007

Tujci, Evropska (gospodarska) unija (skupnost)

Matjaž Šaloven, Pravna praksa, 31-32/2007univ. dipl. pravnik, Generalna policijska uprava, Ministrstvo za notranje zadeve RS Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. V zadnjem času v sredstvih javnega obveščanja pogosto beremo o terorističnih grožnjah in napadih, ki so stvarna grožnj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Sodniški pomočnik - evropski poklic tudi za slovensko pravosodje

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Sodišča

, Pravna praksa, 31-32/2007ministrski svetnik, Resident Twinning Adviser pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije Svet Evrope je s svojim že davno sprejetim priporočilom št. R (86) 12 priporočil državam članicam, naj uvedejo poklic sodniškega pomočnika (nem. Rechtspfleger) po vzoru Nemčije in Avstrije in se s tem izogne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Vsebina

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 31-32/20073 UVODNIK Žiga Kosi Zakon o trgu finančnih instrumentov - izziv slovenskega trga kapitala 6 PRAVDNI POSTOPEK Jan Zobec Zamudna sodba zoper tožnika - nujnost ali tujek v slovenskem civilnem postopku 9 SODSTVO Hans Ulrich Borchert Sodniški pomočnik - evropski poklic tudi za slovensko pravoso...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Razpisi

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 31-32/2007Ur. l. RS, št. 66/07 1. Razpis nadomestnih volitev za člana Sodnega sveta RS iz vrst sodnikov - volitve bodo 9. oktobra, za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roku za volilna opravila, pa se šteje 16. avgust. Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Kaj je izvirnik listine?

Nina Koželj, 23.8.2007

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Nina Koželj, Pravna praksa, 31-32/2007univ. dipl. pravnica, pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani Zemljiška knjiga je javna knjiga, katere temeljna funkcija je javna objava podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami, ki so pomembni za pravni promet. V zadnjem desetletju in pol je zemljišk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Globus

Dean Zagorac, 23.8.2007

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 31-32/2007Ukrajina bo sprejela obsojence haaškega sodišča globus7. 8. - Ukrajina je z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo podpisala dogovor, na podlagi katerega bo sprejela obsojene vojne zločince tega sodišča. Ukrajina je s tem postala prva država zunaj Zahodne Evrope, ki je svoje zapor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Dogodki - Izjave

Irena Vovk, 23.8.2007

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2007od 24. julija do 20. avgusta Torek, 24. 7. Dvanajst kandidatov. Na podlagi dveh pozivov predsednika republike dr. Janeza Drnovška za zbiranje predlogov možnih kandidatov za štiri prosta mesta sodnikov Ustavnega sodišča RS, ki sta bila objavljena v Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Evropa

Irena Vovk, 23.8.2007

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2007Evropa 26. 7. Najboljša mesta za zaposlitev. Najnovejša raziskava Eurobarometera o kakovosti življenja v 75 evropskih mestih je pokazala, da so najboljša mesta glede priložnosti za zaposlitev Praga, Koebenhavn in Dublin, kjer se več kot 70 odstotkov vprašanih strinja, da je delo lahko najti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Odločite se za stažiranje

Boštjan Koritnik, 23.8.2007

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 31-32/2007Ste pravkar končali univerzitetni študij in iščete prvo zaposlitev? Bi želeli dobiti vpogled v delo Evropske komisije? Evropska komisija nudi pripravništvo, t. i. stažiranje, v vseh svojih generalnih direktoratih in službah, pa tudi v svojih predstavništvih v državah članicah EU - možno je tudi n...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 31-32

Leto objave

< Vsi
2007(45)
> Avgust(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE FGHI JK L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov