O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Zalarjevih ducat let

Primož Šporar, 23.8.2007

Ostalo

Primož Šporar, Pravna praksa, 31-32/2007V PP, št. 29-30, smo v članku Zalarjevih ducat let (str. 39) z veseljem prebrali, da je junijska mednarodna konferenca 1. dnevi mediacij označena kot odmeven dogodek in »velika letošnja zmaga Aleša Zalarja«. Radi bi pojasnili, da so 1. dneve mediacij organizirali PIC in Planet GV s partnerskima orga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Pogodba, v kateri ... ali pogodba, kjer ...?

mag. Nataša Logar, 23.8.2007

Ostalo

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 31-32/2007Pred kratkim mi je kolegica prevajalka iz Bruslja vprašala, ali obstaja kakšno pravilo o tem, kdaj se za izražanje kraja v oziralnih odvisnih stavkih uporabi kjer in kdaj v kateri? Pod vplivom angleščine, ki ima v takem primeru skoraj vedno where (in ne in which), se je v besedilih EU tudi v slovenš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Ogroženi kadilci

Boštjan Koritnik, 23.8.2007

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 31-32/2007Dne 5. avgusta je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, ki uvaja popolno prepoved kajenja za vse zaprte delovne in javne prostore. Ogroženi kadilci Po prepričanju Ministrstva za zdravje bo to zaščitilo zdravje delavcev v takih prostori...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Svetovni nazor

Tomaž Pavčnik, 23.8.2007

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 31-32/2007Večkrat se sliši in kar nekako velja, da bi moral biti pri sodniku in njegovem odločanju svetovni nazor potisnjen v ozadje. Realisti dodajajo, da je sodnik tudi človek in ima tako, hočeš ali nočeš, svoj pogled na svet; da je bolje, če se tega zaveda in si prizna, saj bo tako lažje in bolje krotil sv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Evropska skupnost in Evropska unija

Nataša Skubic, 23.8.2007

Evropska (gospodarska) unija (skupnost)

Nataša Skubic, Pravna praksa, 31-32/2007Spodobi se, da v novem sklopu terminoloških kotičkov začnemo povsem na začetku - z jezikovnimi zagatami pri prevajanju Evropske skupnosti in Evropske unije, čeprav so te zagate prej nezagate, saj je terminologija v tej zvezi ustaljena, tako da je to pisanje namenjeno predvsem osvežitvi znanja, prede...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Zavarovalno pravo

dr. Šime Ivanjko, 23.8.2007

Kultura in umetnost

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 31-32/2007dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Mariboru Na področju zavarovalništva v slovenskem jeziku nimamo veliko strokovne literature in zato je strokovna javnost pozorna na vsako delo s tovrstno tematiko, zlasti če gre za delo strokovnjakov, kot sta dr. Marko Pavliha in Sergej Simoniti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Zakon o trgu finančnih instrumentov - izziv slovenskega trga kapitala

Žiga Kosi, 23.8.2007

Splošno o vrednostnih paprijih in borzi

Žiga Kosi, Pravna praksa, 31-32/2007univ. dipl. pravnik, svetovalec na Ministrstvu za finance RS Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Državni zbor je 12. julija sprejel Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), ki je nadomestil Zakon o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Trajanje letnega dopusta ob krajšem delovnem času

mag. Nataša Belopavlovič, 23.8.2007

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 31-32/2007Delavec je zaposlen za krajši delovni čas, torej 20 ur na teden (pet delovnih dni po štiri ure). Sklep o dopustu smo izdali v skladu z zakonom, in sicer je osnova 20 dni. Zdaj pa bi hoteli na delavčevo željo skleniti dogovor, da bi bile delovne ure razporejene le od ponedeljka do srede oz. tri delov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Bela knjiga o športu - status quo (ante)?

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Šport in organizacije, Izobraževanje, kultura, znanost in šport

, Pravna praksa, 31-32/2007dr. pravnih znanosti, višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani Minila so skoraj štiri leta od neuspešnega prizadevanja nekaterih najvplivnejših mednarodnih športnih organizacij na čelu z Mednarodnim olimpijskim komitejem (MOK) in ob sodelovanju obeh največjih mednarodnih nogometnih zvez FIFA ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Povrnitev stroškov specializacije

mag. Nataša Belopavlovič, 23.8.2007

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 31-32/2007Zdravstveni dom je z delavkama sklenil pogodbi o povračilu stroškov specializacije, po katerih sta se ti po končanem izobraževanju zavezali ostati v zavodu ali pa vrniti stroške specializacije. Delavki s 1. januarjem 2008 odhajata iz zdravstvenega doma med zasebnike - koncesionarje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Sprememba invalidnosti v času odpovednega roka

mag. Nataša Belopavlovič, 23.8.2007

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 31-32/2007Invalidu je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi na podlagi pozitivnega mnenja komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ko je delavcu (invalidu) že tekel odpovedni rok, je ZPIZ razpisal novo obravnavo, na kateri je predstavnik delodajalca invalidsko komisijo seznanil, da je in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Policijska uporaba službenega psa kot prisilnega sredstva

Miroslav Žaberl, 23.8.2007

Uprava

Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 31-32/2007Policijska uporaba službenega psa kot prisilnega sredstva je zanimiva tudi s pravnega zornega kota. V tem pogledu opredeljujem zgolj uporabo službenega psa, če se uporabi proti osebi ali osebam zaradi preprečitve upiranja oz. napada ali bega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Na rob določilom o veljavi in uporabi zakona

dr. Albin Igličar, 23.8.2007

Civilni kolizijski predpisi, Pravoznanstvo

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 31-32/2007dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani V zadnjem času se v slovenski zakonodajni praksi kar nadaljuje slab pristop, ko v prehodnih in končnih določbah beremo: "Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne tri mes...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Izterjava prispevkov za zdravstveno zavarovanje - sodna ali davčna izvršba?

Biljana Erdelič, 23.8.2007

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, Socialno varstvo in zavarovanje

Biljana Erdelič, Pravna praksa, 31-32/2007univ. dipl. pravnica, ZZZS, OE Koper Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV) določa, da se za prisilno izterjavo prispevkov za socialno varnost uporabljajo določbe Zakona o davčnem postopku, ki med drugim ureja tudi davčno izvršbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Javnost registra nepremičnin

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

, Pravna praksa, 31-32/2007Ustavno sodišče RS Odločba US RS, št. U-I-464/06 z dne 5. julija, objavljena v Ur. l. RS, št.65/07 Prvi in drugi odstavek 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 47/06) se razveljavita, kolikor določata Javnost registra nepremičnin v delu, ki se nanaša na podatke o last...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Sprememba rabe zemljišča

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

, Pravna praksa, 31-32/2007Odločba US RS, št. U-I-116/05 z dne 5. julija, objavljena v Ur. l. RS, št.64/07 Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990 (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Kolosej je zlorabil prevladujoči položaj

Tanja Bratina, 23.8.2007

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 31-32/2007Opr. št. odločbe 306-66/2006-52, 26. julij 2007 Urad je 16. avgusta 2006 na zahtevo družbe Blitz Film & Video Distribution, d.o.o., sprejel sklep, s katerim je proti družbi Kolosej kinematografi, d.o.o., uvedel postopek ugotavljanja domnevne kršitve 10. člena ZPOmK zaradi verjetnosti, da družba K...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Stranke v postopkih v zvezi s prevzemno ponudbo - stranski udeleženec

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 31-32/2007Sodba G 12/2006, 6. februarja 2007 ZPre-1 - člen 79 ZPre - drugi odstavek 27. člena in četrti odstavek 31. člena ZTVP-1 - drugi odstavek 336. člena, prvi odstavek 337. člena, 370. člen in prvi odstavek 378. člena ZGD-1 - prvi odstavek 265. člena ZTVP-1, ki primarno ureja p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

JKP Log ni zlorabilo prevladujočega položaja

Tanja Bratina, 23.8.2007

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 31-32/2007Opr. št. odločbe 3073-11/2003-63, 13. julij 2007 Urad RS za varstvo konkurence je 18. maja 2004 izdal odločbo, s katero je ugotovil, da je Javno komunalno podjetje Log zlorabilo prevladujoč položaj na upoštevnem trgu pogrebnih storitev, ki sodijo v gospodarsko javno službo občine Ravne na Koroške...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Preseganje zakonskih pogojev

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 31-32/2007Odločba US RS, št. U-I-197/05 z dne 5. julija, objavljena v Ur. l. RS, št.64/07 Določba 2. člena Odloka o rabi javnih površin in komunalnih taksah za njihovo uporabo (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 23/04), ki se glasi: » - javno mesto so površine, vidne s prometnih in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Pravo na preseku enotnosti in raznolikosti

mag. Matej Avbelj, 23.8.2007

Pravoznanstvo

mag. Matej Avbelj, Pravna praksa, 31-32/2007dr. pravnih znanosti, LL.M., doktorski raziskovalec, European University Institute, Firence V zadnjih desetih letih je bilo eno najbolj žgočih vprašanj, ki jih je porajal proces globalizacije, vprašanje enotnosti in raznolikosti. Torej tistega, kar nas na eni strani povezuje, in tistega, po čeme...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Jezik in pravo

dr. Matjaž Ambrož, 23.8.2007

Ostalo

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 31-32/2007Kot otrok sem zbiral značke in sličice "živalsko kraljestvo". Pozneje sem začel zbirati besede, in sicer starinske in nenavadne, na katere sem naletel v raznih besedilih. Kupil sem si zvezek boljše kakovosti, s platnicami, odetimi v usnje, in vanj začel vpisovati zanimive besede, da bi jih iztrgal n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Ime in lokacija osebnega zdravnika

Andreja Mrak, 23.8.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Andreja Mrak, Pravna praksa, 31-32/2007Neobvezno, načelno mnenje št. 0712-681/2007, 24. julij 2007 Ali sme kadrovska služba od zaposlenega zahtevati ime njegovega osebnega zdravnika in lokacijo zdravnikove ambulante? Na podlagi 8. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) v povezavi s 46. členom Zakona o delovnih razmerjih (...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Še kaj pozitivnega od pozitivne diskriminacije?

Matija Žgur, 23.8.2007

Človekove pravice, Pravoznanstvo

Matija Žgur, Pravna praksa, 31-32/2007študent PF Univerze v Ljubljani Parents Involved in Community Schools v. Seattle School Dist. No. 1 in Crystal D. Meredith v. Jefferson County Board of Education, združeni zadevi, št. 551 U.S. (2007), 28. junija 2007. Vrhovno sodišče ZDA je 28. junija s 5 : 4 sprejelo zelo kontroverzno odločit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Kaj je izvirnik listine?

Nina Koželj, 23.8.2007

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Nina Koželj, Pravna praksa, 31-32/2007univ. dipl. pravnica, pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani Zemljiška knjiga je javna knjiga, katere temeljna funkcija je javna objava podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami, ki so pomembni za pravni promet. V zadnjem desetletju in pol je zemljišk...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 31-32

Leto objave

< Vsi
2007(45)
> Avgust(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE FGHI JK L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov