O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Od 20. maja do 1. junija

Irena Vovk, 4.6.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2015 Torek, 19. 5. Davčne blagajne. Poslanci so po nekajurni razpravi sklenili, da je predlog zakona o davčnem potrjevanju računov, ki daje podlago za uvedbo elektronskega potrjevanja računov pri plačevanju blaga in storitev z gotovino oziroma uvedbo tako imenovanih davčnih blag
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Patentiranje biotehnoloških izumov

dr. Klemen Pohar, 4.6.2015

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Klemen Pohar, Pravna praksa, 22/2015Patentno pravo že nekaj časa omogoča patentiranje izoliranega človeškega biološkega materiala, kot so geni, zaporedja nukleotidov DNK, beljakovine in podobno. Biotehnološka podjetja to možnost s pridom izkoriščajo, zato se število biotehnoloških patentov ves čas povečuje, področje biotehnologije pa je med desetimi največjimi področji po letnem obsegu patentnih prijav, vloženih pri Evropskem patentnem uradu (EPU). Danes so dopustnost in pogoji za patentno zaščito človeškega biološkega materiala večinoma jasni, v preteklosti pa je bilo na tem področju precej nerešenih vprašanj. V tem članku predstavljam pomembnejša med njimi, in sicer vprašanje razlikovanja med odkritji in izumi, vprašanje novosti biotehnoloških izumov in vprašanje zahtevane podrobnosti razkritja industrijske uporabljivosti zaporedij genov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Ključna vloga prava v liberalizaciji

Denis Baghrizabehi, 4.6.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Denis Baghrizabehi, Pravna praksa, 22/2015Liberalizacija je proces, ki poteka tako na evropski kot tudi na nacionalni ravni. Njena učinkovita izvedba brez regulacije ni mogoča. Gre za kompleksen in dolgotrajen proces, v katerega je vključeno več akterjev. Vloga, ki jo v obravnavanem razvoju dogodkov odigra pravo, pa je ključnega pomena. V nakazani smeri je potekala razprava na okrogli mizi Proces liberalizacije v Sloveniji, ki je bila organizirana 21. maja na PF Univerze v Mariboru, v okviru projekta Jean Monnet.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Evropa

Irena Vovk, 4.6.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2015 Torek, 19. 5. Toplogredni plini. Izpusti toplogrednih plinov iz naprav, ki sodelujejo v sistemu EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), so se lani zmanjšali za približno 4,5 odstotka. Sistem EU za trgovanje z emisijami zajema več kot 11.000 elektrarn in proizvodnih naprav v 2
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Spregled izobrazbe

Nataša Belopavlovič, 4.6.2015

Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 22/2015Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo razvršča dela v tarifne razrede glede na zahtevnost dela in zahtevano strokovno izobrazbo, določeno v splošnem aktu (7. člen). V drugem odstavku istega člena določa, da razvrstitev del po tej pogodbi ne posega v pristojnost delodajalca, da določi spregled izobrazbe, če kandidat izpolnjuje alternativno določene pogoje, kot so na primer daljše ob delu pridobljene delovne izkušnje. člen 217 Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 5. točki določa, da se z globo kaznuje, kdor sklene pogodbo o zaposlitvi z osebo, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela (22. člen - delodajalec je dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 4.6.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2015Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2015 Vstavi izbrisano tabelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

ZUPJS

Irena Vovk, 4.6.2015

PRORAČUN

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2015Varuh človekovih pravic je 20. junija 2015 na Ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti treh določb - petega odstavka 10. člena, četrte točke prvega odstavka 12. in prvega odstavka 14. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) ter ene od določb (drugega odstavka 7. člena) z njim povezanega pravilnika. Določbe po presoji varuhinje Vlaste Nussdorfer nedopustno posegajo v pravice najranljivejših skupin prebivalstva, predvsem otrok.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 4.6.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2015 4. junij 470 pr. n. št. - Sokrat Rodil se je grški filozof in Platonov učitelj Sokrat. Poučeval je z metodičnim spraševanjem in velja za začetnika majevtike - mimoidočim je postavljal vprašanja in jih prek njih hotel pripeljati do spoznanja neke resnice. Izhaj
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Pravni napovednik

Irena Vovk, 4.6.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Preiskava poslovnih prostorov v okviru konkurenčnega prava in kršitev pravice do zasebnosti

Janja Čevriz, 4.6.2015

Varstvo človekovih pravic

Janja Čevriz, Pravna praksa, 22/2015Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v zadevah Vinci Construction proti Franciji in GTM GCS proti Franciji ugotovilo, da sta preiskava poslovnih prostorov pritožnikov ter postopek za sodno varstvo tega ukrepa kršila 6. oziroma 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 4.6.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o ratifikaciji Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani - MPSAEMD (Ur. l. RS,
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Kriza ne more biti izgovor

Irena Vovk, 4.6.2015

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2015"Spoštovanje temeljnih načel in pravil pri delu ne more biti predmet pogajanj - niti v času krize, ko se postavljajo vprašanja pravičnosti. To je zlasti pomembno v državah, ki morajo uveljaviti varčevalne ukrepe. Krize ne moremo uporabiti kot izgovor za obid mednarodno dogovorjenih delovnih standardov," je že septembra 2011 v nagovoru Evropskemu parlamentu dejal generalni direktor Mednarodne organizacije dela Juan Somovia. Žalostno je, da konec maja 2015 ni nič drugače in da so močni pritiski na številne pravice delavcev, tudi na nekatere najbolj temeljne. To pa je bila tudi rdeča nit že XIV. dnevov delovnega prava in socialne varnosti, ki so 28. in 29. maja potekali v Portorožu v organizaciji Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Društva za delovno pravo in socialno varnost, Planeta GV, PF Univerze v Ljubljani ter Inštituta za delovna razmerja in socialno varnost PF v Mariboru.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Vlada RS

Avtor ni naveden, 4.6.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 37. redni seji (21. maj 2015): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju; - predlog zakona o sistemskih preiskavah projektov državnega pomena; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakoni
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 4.6.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2015Luksemburška kronika
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Še vedno: nepriznavanje ugotovljenih napak

mag. Matevž Krivic, 4.6.2015

Sodišča

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 22/2015Skrajni čas je, da se razpravljanje o strokovnih dilemah okrog zadeve Patria preseli iz dnevnega tiska v strokovnega. Zato se na članek Branka Masleše, objavljen v Sobotni prilogi Dela, s katerim se v delu o nujnih odzivih na nedopustne napade na sodstvo povsem strinjam, nikakor pa ne v delu o strokovnih napakah pri sojenju v zadevi Patria, odzivam v Pravni praksi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Predlog ZJN-3 v luči izbirnih določb o direktivah o javnem naročanju

Vida Kostanjevec, 4.6.2015

PRORAČUN

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 22/2015Pri prenosu dveh novih evropskih direktiv s področja javnega naročanja (Direktive 2014/24/EU in Direktive 2014/25/EU) se je predlagatelj Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) odločil za pristop kopiraj in prilepi. Glede na to, da sta novi direktivi v velikem delu neposredno zavezujoči in se po pravni naravi že močno približujeta uredbam, je mogoče tak pristop razumeti, čeprav ne tudi v celoti podpreti. Direktive o javnem naročanju namreč še vedno ostajajo direktive, njihov namen je nacionalnega zakonodajalca usmerjati k enotnemu cilju, in ne predpisovati mu sredstev za doseganje tega cilja. To pomeni, da ostaja v notranjem pravu na voljo še dovolj prostora za udejanjanje lastnih, domačemu pravnemu okolju ustreznih rešitev, ki jih slovenski zakonodajalec že pregovorno slabo izrabi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Vsebina PP št.22/2015

Avtor ni naveden, 4.6.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/20153 UVODNIK Janja Roblek Neodvisnost sodstva - pravica državljanov! 6 NOTARIAT Sonja Kralj Na poti do sodobnega, odgovornega notariata 7 PRAVO INDUSTRIJSKE LASTNINE dr. Klemen Pohar Patentiranje biotehnoloških izumov 9 AVTORSKO P
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Vnovična zmaga študentov PF Univerze v Ljubljani na tekmovanju iz poznavanja prava EU

Vlahek Ana, Hergouth Ana, 4.6.2015

Ostalo

dr. Ana Vlahek, Ana Hargouth, Pravna praksa, 22/2015V letošnjem šolskem letu so se študentje PF Univerze v Ljubljani znova udeležili regionalnega tekmovanja Central and East European Moot Court (CEEMC) v Gruziji, kjer se je ekipa že drugo leto zapored (in tretjič v zadnjih štirih letih) veselila ekipne zmage.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Škoda delavca

Miha Šercer, 4.6.2015

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 22/2015Delavec nam je pri delu povzročil škodo. V kakšnem roku lahko od njega terjamo njeno povrnitev - v petletnem roku po Zakonu o delovnih razmerjih ali v triletnem po Obligacijskem zakoniku?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Višina nadomestila za uporabo del iz repertoarja Zavoda IPF v sodni praksi

dr. Špelca Mežnar, 4.6.2015

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Špelca Mežnar, Pravna praksa, 22/2015Vrhovno sodišče RS je februarja 2015 sprejelo za uporabnike avtorskih del zelo pomembno odločitev, ki se nanaša na višino nadomestil, ki jih morajo zavezanci, ki javno priobčujejo glasbo (na primer gostilne, trgovine, obrtniki, frizerski in kozmetični saloni, hoteli in penzioni), plačevati Zavodu IPF kot kolektivni organizaciji za upravljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov (IPF). Čeprav je šlo za dve zadevi in dva sklepa, je obrazložitev obeh pravzaprav identična (vsaj glede pravne argumentacije), zato ju v nadaljevanju prispevka obravnavam kot eno stališče Vrhovnega sodišča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Dialog med Ustavnim sodiščem in Sodiščem EU

dr. Petra Ferk, 4.6.2015

Sodišča

dr. Petra Ferk, Pravna praksa, 22/2015Dialog med Ustavnim sodiščem RS in Sodiščem EU je v zadevi Kotnik vzpostavljen, je začela svoje predavanje dr. Renata Zagradišnik z Ustavnega sodišča in takoj pripomnila, da je zadeva še odprta, kar dopušča omejen manevrski prostor za razlago. Med udeleženci je zakrožila kopija Uradnega lista EU z objavljenim predlogom za sprejetje predhodne odločbe v zadevi, v kateri je predložitveno sodišče prvič Ustavno sodišče. Predavanje je potekalo v organizaciji Slovenskega društva za evropsko pravo v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani 26. maja 2015.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Vse več tožb proti novinarjem

Anita Lulić, 4.6.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Anita Lulić, Pravna praksa, 22/2015"Število postopkov zoper novinarje in medije strmo raste. Vsota civilnih in kazenskih postopkov je dosegla število 127. Največ je odškodninskih tožb in skupna višina vseh civilnopravnih zahtevkov je 3,2 milijona evrov. Po podatkih Društva novinarjev Slovenije je prišlo do obsodilne sodbe le v šestih primerih, od tega pa so postale zadeve pravnomočne v le štirih primerih," je na okrogli mizi v okviru seminarja Novinarji v sodnih postopkih - med legitimnostjo in discipliniranjem 21. maja na PF Univerze v Ljubljani povedal novinar Dnevnika Primož Cirman in pojasnil, da to razmerje kaže, da so tožbe večinoma namenjene pritisku na novinarje, "saj so mediji ekonomsko precej bolj ranljivi, hkrati pa so se osebe z vplivom v politiki in gospodarstvu začele zavedati, kakšen vpliv imamo".
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 4.6.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2015 21. maj - letno poročilo Banke Slovenije za leto 2014 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2014 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2015. 22. maj - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Eden ali en?

dr. Nataša Hribar, 4.6.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 22/2015Tokratni kotiček začenjam z nalogo: ali bi v spodnjih primerih uporabili števnik eden ali en?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Plačljive objave kvarijo nomotehniko

Anita Lulić, 4.6.2015

Ostalo

Anita Lulić, Pravna praksa, 22/2015"Država potrebuje precej radikalno spremenjen pristop k pravnemu normiranju. Želel bi si, da bi se v naši državi razvila večja samozavest," je bila uvodna misel dr. Janeza Pogorelca iz Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo ob začetku okrogle mize na XIII. nomotehničnih dnevih, ki so v organizaciji Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, Službe Vlade RS za zakonodajo in PF Univerze v Ljubljani potekali 20. maja 2015 v prostorih fakultete.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
2015(38)
> Junij(38)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEF GH IJK L M NOP QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov