O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Kdo "odpusti" direktorja

Tacol Tilen, Fortin Matevž, 8.6.2017

Delovna razmerja

Tilen Tacol, Matevž Fortin, Pravna praksa, 22/2017Osebe, ki v kapitalskih gospodarskih družbah opravljajo funkcijo vodenja poslov in zastopanja, so v Republiki Sloveniji praviloma v delovnem razmerju z družbo. To pomeni, da imajo poleg korporacijskopravnega položaja poslovodje oziroma (člana ali predsednika) poslovodnega organa hkrati status delavcev družbe. Opisana dihotomija pravnih položajev v praksi večkrat povzroča preglavice, saj so njune korporacijsko- in delovnopravne prvine v mnogoterih situacijah prepletene oziroma med seboj v razmerju vzajemne funkcionalne odvisnosti ali drugih oblik vzročno-posledične povezanosti. Problematična so zlasti vprašanja, povezana s prenehanjem statusnopravnega položaja in posledičnim prenehanjem pogodb o zaposlitvi poslovodnih oseb, ter razmerje med tema položajema. Eno takih, ki doslej v teoriji ni bilo deležno podrobnejše obravnave, je vprašanje, kdo oziroma kateri subjekt ali organ je tisti, ki v imenu in za račun družbe (delodajalca) nastopa pri podaji odpovedi pogodbe o zaposlitvi poslovodni osebi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidki

mag. Nataša Belopavlovič, 8.6.2017

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 22/2017Naši delavki je bila z odločbo invalidske komisije ZPIZ priznana III. kategorija invalidnosti s pravico do premestitve na drugo delovno mesto. Preverili smo različne možnosti za njeno premestitev, vendar ugotavljamo, da nimamo ustreznega dela zanjo. Delavka je stara 46 let in je bila pri nas zaposlena sedem let.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Luksemburška kronika

Toni Tovornik, 8.6.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Toni Tovornik, Pravna praksa, 22/2017Sodbe Sodišča 11. maj, 16. maj, 17. maj
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Dodatek za delovno dobo

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 8.6.2017

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 22/2017Pogodbo o zaposlitvi nameravamo skleniti z vodilnim delavcem. Ker bo njegova plača visoka, bi se radi z njim dogovorili, da mu dodatek za delovno dobo, ki ga določa kolektivna pogodba, ne pripada.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Teroristični napad čečenskih upornikov v Beslanu - epilog pred ESČP

Lena Šutanovac, 8.6.2017

Človekove pravice

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 22/2017Tagayeva in drugi proti Rusiji je ena izmed najbolj prelomnih in obsežnih sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadnjem času. Zadeva se nanaša na čečenski teroristični napad na osnovno šolo v mestu Beslan septembra 2004. V zasedi, ki je trajala približno tri dni in v kateri je bilo zajetih okoli 1.000 talcev, je umrlo več kot 330 ljudi. Na ESČP se je obrnilo kar 409 pritožnikov, ki so zatrjevali številne kršitve Evropske konvencije za človekove pravice (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Prevzemanje besed iz nelatiničnih pisav

dr. Nataša Hribar, 8.6.2017

Kultura in umetnost

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 22/2017Zadnja dva kotička sem namenila vprašanjem prevzemanja besed v slovenščino. Tokrat temo nadaljujem z vprašanjem, kako v slovenščino prevzeti besede (občna in lastna imena) iz jezikov, ki za zapis ne uporabljajo latinice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Ali sta blokiranje in preusmerjanje domen res primerna ukrepa za preprečevanje dostopa do spletnih vsebin?

Povše Golob Barbara, Drofenik Maša, 8.6.2017

ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Barbara Povše Golob, Maša Drofenik, Pravna praksa, 22/2017Zahteve po blokadah in preusmeritvah domen z namenom preprečevanja dostopa do nezakonitih spletnih vsebin niso nič novega. Z njimi se vse pogosteje srečujejo različni ponudniki storitev informacijske družbe pri nas in v tujini. Vendar imajo te zahteve brez poznavanja delovanja sistema domenskih imen (ang. Domain Name System) oziroma DNS lahko tudi širše in neželene pravne posledice. Obenem pa ne odpravljajo problema, saj sporna vsebina kljub blokadi oziroma preusmeritvi domene ostaja dostopna na spletu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Oblastna ravnanja in javna naročila

dr. Aleksij Mužina, 8.6.2017

PRORAČUN, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 22/2017Urejanje notranje organizacije države (iure imperii) je odvisno le od ustavnega sistema posamezne države članice, zato naj vanj pravo Unije ne posega. Sodišče EU je tako že večkrat priznalo, da lahko vsaka država članica prosto in kakor se ji zdi najbolj primerno razdeli pristojnosti na nacionalni ravni ter da je način, kako države članice organizirajo izvajanje javnih pooblastil znotraj države, odvisen le od ustavnega sistema posamezne države članice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Ukinitev doplačil in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja?

Mišič Luka, Strban Grega, 8.6.2017

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Luka Mišič, dr. Grega Strban, Pravna praksa, 22/2017V ponedeljek, 10. aprila 2017, je Društvo za delovno pravo in socialno varnost na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani organiziralo strokovni posvet društva, na katerem so člani omizja v luči reformnih zakonodajnih sprememb na področju zdravstva kritično razpravljali predvsem o predlogu novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, natančneje, o smotrnosti, primernosti in nekaterih pričakovanih pravnih posledicah napovedanega zdravstvenega nadomestila, ki naj bi ukinilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Od tedaj je minilo že kar nekaj časa in zdi se, da zdravstveno nadomestilo - kot je bilo vključeno v predlog zakona - ne bo ugledalo luči dneva. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje naj bi nadomestil (dopolnilni) zdravstveni prispevek v višini 2,1 odstotka bruto dohodka posameznika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Politix EU

Lora Briški, 8.6.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Lora Briški, Pravna praksa, 22/2017Portal odprtih podatkov Evropske unije (EU) je namenjen enostavnemu dostopanju do podatkov o EU, ki so jih zbrale različne institucije in organi EU in se lahko uporabijo za opravljanje raziskav, pisanje člankov ali v druge namene.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Zrcalo izmišljene zgodbe

Tomaž Pavčnik, 8.6.2017

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 22/2017Naj zasnujem izmišljeno zgodbo s priloženim vprašanjem, na katerega si lahko vsak odgovori po svoje. Najprej k vprašanju: kako bi se na zgodbo, če bi bila resnična, odzivali posamezni sodniki in kako sodstvo kot sistem?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Fotografiranje in osebni podatki otrok

Matej Vošner, 8.6.2017

Človekove pravice

Matej Vošner, Pravna praksa, 22/2017Ali je dopustno za in v imenu društva fotografirati mladoletne otroke na javnem kraju, kjer se odvija javni dogodek, katerega organizator je nekdo tretji, in sicer z namenom, da se posnete fotografije uporabijo za komunikacijska gradiva tega društva?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Sivo polje kaznovanja - pravičnost kaznovalnih odškodnin

Katja Piršič, 8.6.2017

Pravoznanstvo, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Katja Piršič, Pravna praksa, 22/2017Časi, ko je bilo odškodninsko pravo namenjeno izključno povrnitvi škode v obliki restitucije, kompenzacije in satisfakcije, so minili. Država z izvrševanjem podeljene kaznovalne funkcije ne zmore več učinkovito varovati temeljnih pravnih dobrin, saj navkljub jasnim določbam kazenskega ali prekrškovnega prava nekatera ravnanja posameznikov očitno posegajo v pravno zavarovane dobrine drugih, kljub temu pa so izvzeta iz sfere kaznivega in niso ustrezno sankcionirana. Iz tega razloga je treba zaščito elementarnih dobrin družbe s prenosom težišča kaznovanja in prevencije zagotoviti v sklopu izravnalne funkcije odškodninsko-pravnega področja. V osrčju slednjega dandanes sicer še vedno prevladujeta oškodovanec in njegov pravni položaj, kar pa bi bilo treba spremeniti s postopnim uvajanjem kaznovalnih odškodnin, ki se kot zelo priročne izkažejo v primerih "stavke" kriminalitetno-penalnega sistema.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 8.6.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2017 8. junij 632 - Mohamed V Medini je umrl utemeljitelj muslimanske vere in muslimanske skupnosti ter prerok Mohamed. 9. junij 1508 - Primož Trubar Na Rašici pri Velikih Laščah se je rodil slovenski protestantski duhovnik, utemeljitelj slovenskeg
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Težavno vzpostavljanje novega organa

Toni Tovornik, 8.6.2017

Človekove pravice

Toni Tovornik, Pravna praksa, 22/2017Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je konec maja predstavil prvo letno poročilo zagovornika, ki med drugim vsebuje pregled pobud in prijav.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Pomanjkljiv plačilni nalog mestnega redarstva

Avtor ni naveden, 8.6.2017

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2017Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic (Varuh) obrnila zaradi po njenem mnenju pomanjkljivega plačilnega naloga Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana (prekrškovni organ), saj iz njega ni bilo možno razbrati višine izrečene globe za vsak posamezni prekršek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Vlada RS

Avtor ni naveden, 8.6.2017

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2017 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 136. redni seji (24. maj 2017): - predlog zakona o urejanju prostora, - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika, - predlog zakona o Prešernovi nagradi, - predlog zakona o spremembah Zakona o glavnem mestu Republike S
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Upokojitev delavke in regres

dr. Nana Weber, 8.6.2017

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 22/2017Naša delavka se bo upokojila s 1. avgustom 2017. Smo fakulteta in nas zavezuje Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Delodajalec, ki posreduje delo delavcev drugemu uporabniku - odpoved pogodbe o zaposlitvi

Avtor ni naveden, 8.6.2017

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2017Ni mogoče govoriti o prenehanju potrebe po delu tožnice pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, če tožena stranka istočasno ugotavlja, da tožnici ni mogoče zagotoviti dela pri uporabniku, hkrati pa k temu istemu uporabniku napoti nove delavce, s katerimi v ta namen sklene pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela, kakršnega bi glede na pogodbo o zaposlitvi lahko opravljala tudi tožnica.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Vsebina PP št.22/2017

Avtor ni naveden, 8.6.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/20173 UVODNIK Mojca Prelesnik Varovanje osebnih podatkov in transparentnosti pred pomembnimi izzivi 6-8 OBLIGACIJSKO PRAVO mag. Matjaž Kovač Ali obstaja logistična pogodba? 8-11 DELOVNO PRAVO mag. Nina Scortegagna Kavčnik Določila o pravici do
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Pravni napovednik

Patricij Maček, 8.6.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 22/2017Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Varovanje osebnih podatkov in transparentnosti pred pomembnimi izzivi

Mojca Prelesnik, 8.6.2017

Človekove pravice

Mojca Prelesnik, Pravna praksa, 22/2017Manj kot leto dni nas loči od začetka uporabe lani sprejete evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Sodeč po odzivih podjetij iz različnih sektorjev se gospodarstvo zaveda izzivov. Konkreten, sicer zelo pozen in težko pričakovan odziv države pa naj bi po zagotovilu Ministrstva za pravosodje dobili septembra letos v obliki predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Lahko rečem, da je bilo leto 2016 prelomno za obe pravni področji, za kateri skrbi Informacijski pooblaščenec (IP). Poleg omenjene reforme varstva osebnih podatkov na ravni EU sta tudi področje dostopa do informacij javnega značaja lani zaznamovala novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E) in pa seveda rastoč obseg aktivnosti ter primerov, ki jih je IP obravnaval na obeh področjih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Odgovornost države za nezagotovitev mesta v vrtcu

dr. Eneja Drobež, 8.6.2017

Predšolska vzgoja

dr. Eneja Drobež, Pravna praksa, 22/2017V skladu z drugim odstavkom 24. paragrafa osme knjige nemškega Socialnega zakonika (Sozialgesetzbuch VIII, SGB VIII) ima vsak otrok, ko dopolni eno leto, v okviru predšolske vzgoje pravico do namestitve v vrtcu ali organiziranem varstvu (nem. frühkindliche Förderung). BGH je odločilo, da imajo otrokovi starši, če mu pristojni organ varstva ne zagotovi, v primeru krivdnega ravnanja organa pravico do odškodnine zaradi izgube prihodka iz dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Določila o pravici do letnega dopusta v kolektivnih pogodbah veljajo kljub novim pravilom v ZDR-1

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 8.6.2017

KOLEKTIVNE POGODBE

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 22/2017V Pravni praksi št. 14 je bil pred dvema mesecema objavljen moj odgovor na vprašanje, koliko letnega dopusta in regresa pripada delavki, ki se bo upokojila s 1. avgustom 2017, če delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Odgovor je doživel neverjeten odziv, tako od delavcev kot tudi od delodajalcev (fakultete, vrtci, šole, centri za socialno delo ipd.), ki so name začeli naslavljati vprašanja s prošnjo po pridobitvi dodatnih pojasnil, hkrati pa so želeli še dodatno potrditev, da moj zapisani odgovor drži, saj so od uveljavitve Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) delali drugače.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Razpisi

Avtor ni naveden, 8.6.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2017 Ur. l. RS, št. 26/17 1. Višji sodnik na Višjem sodišču v Kopru na oddelku za civilno sodstvo - Vrhovno sodišče RS; rok je 10. junij. Ur. l. RS, št. 27/17 2. Višji sodnik na Upravnem sodišču RS, s predvideno razporeditvijo na oddelek za javne financ
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
2017(31)
> Junij(31)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF GH IJK LM NOP QRS Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov