O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

PF v Ljubljani - Mednarodni forum: Vloga pravne etike

Gregor Strojin, 12.11.1998

Pravoznanstvo

Gregor Strojin, Pravna praksa, 22/1998V okviru Mednarodnega foruma Pravne fakultete v Ljubljani je 29. oktobra o vlogi pravne etike in njeni neposredni aplikaciji v pravno življenje predaval profesor Mitchel Winick iz pravnega centra univerze v Houstonu, Teksas. Kot je predavatelj sam dejal na začetku svojega predavanja, je bil to (verj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Zakon o izvršilnem postopku: Verodostojna listina

Avtor ni naveden, 12.11.1998

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 22/1998Listinam, ki niso javne listine in v katerih je izkazana terjatev v tuji valuti, ni mogoče samo zaradi slednjega odreči lastnosti verodostojne listine po 21. členu ZIP. (Sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 13. novembra 1997, opr. št.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Obisk prof. Tetleya v Sloveniji

dr. Marko Pavliha, 12.11.1998

Ostalo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 22/1998Od ideje k dejanjem... Ko sem se konec leta 1992 vrnil iz Kanade, kjer sem bil na podiplomskem študiju prava na pravni fakulteti McGill v Montrealu, sem si neznansko želel, da bi nekoč razkazal našo majčkeno Slovenijo mojemu mentorju profesorju Williamu Tetleyu, ki je mednarodno priznan strokovnjak ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Dnevi slovenskih pravnikov (II.del): Prva sekcija

Gregor Strojin, 12.11.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gregor Strojin, Pravna praksa, 22/1998Novejši razvoj prava mednarodnih gospodarskih poslov Jutro drugega dne letošnjih dnevov slovenskih pravnikov je bilo namenjeno prvi sekciji, ki se je tokrat ukvarjala z mednarodnim gospodarskim pravom. Pod vodstvom dr. Marka Ilešiča si je sekcija za krovni naslov nadela novejši razvoj prava medna...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Še: "Varstvo firme (imena) družbe"

mag. Viktor Planinšec, 12.11.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 22/1998V pp št. 20/98 je bil objavljen prispevek pod gornjim naslovom s pripisom: Ob primeru arbitrarnega sojenja. Zaradi razsvetlitve zadeve objavljamo bistveni del sodbe Vrhovnega sodišča RS, št. III Ips 31/98 z dne 8. 4. 1998. Vrhovno sodišče ter sodišči druge in prve stopnje so ugotovila, da se spor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Pravica do spremstva in povračilo potnih stroškov za spremljevalca delavca - invalida

Avtor ni naveden, 12.11.1998

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 22/1998Delavec ima zaradi slepote ocenjeno 100 odstotno telesno okvaro in priznano pravico do dodatka za pomoč in postrežbo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Po veljavnih predpisih ima delavec za pet potovanj letno tudi pravico do 75 odstotkov popusta pri ceni vozovnice za vlak ali av...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

PF v Ljubljani - Mednarodni forum: Biti evropski državljan - Eros in civilizacija

Andrej Andrič, 12.11.1998

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Andrej Andrič, Pravna praksa, 22/1998V sredo, 4. novembra pa je predaval prof. Joseph H. H. Weiler, redni profesor na Harvardu. Profesor se je doslej ukvarjal z demokracijo oziroma odnosi med njo in institucijami, trenutno pa preučuje pravo Evropske unije. Svoje predavanje je naslovil: "Biti evropski državljan: eros in civilizacija". ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Kazenskopravno varstvo cestnega prometa in temeljne predpostavke kaznivosti

Andrej Ferlinc, 12.11.1998

Kazenski postopek, Cestni promet

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 22/1998Po daljšem času so nas založniki obogatili tudi z delom s področja kazenskega prava. Javno objavo je namreč doživela doktorska disertacija dr. Zlatana Dežmana "Kazensko pravno varstvo cestnega prometa in temeljne predpostavke kaznivosti". Ko bralec prebira naslov in se s tem seznani z okvirom zač...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Internet za pravnike, tretjič

Jaka Repanšek, 12.11.1998

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 22/1998Zaradi izrednega zanimanja smo 6. novembra tretjič ponovili seminar Internet za pravnike. Potekal je v računalniški učilnici podjetja Src, organiziral pa ga je Gospodarski vestnik. Tudi tokrat je bil seminar naravnan izrazito praktično. Udeleženci, teh je bilo 27, so imeli možnost individualne upora...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Prejemki iz delovnega razmerja

Slavi Pirš, 12.11.1998

Delovna razmerja

Slavi Pirš, Pravna praksa, 22/1998Združenje delodajalcev Slovenije in Društvo za vrednotenje dela, organizacijski in kadrovski razvoj sta izdajatelja knjige in zgoščenke z naslovom Prejemki iz delovnega razmerja, s katero se je skušalo zapolniti omenjeno informacijsko vrzel. Avtorica Slavi Pirš v knjigi opredeljuje oblike in vrst...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

1. konferenca: Ravnanje z ljudmi pri delu

mag. Daniela Brečko, 12.11.1998

Delovna razmerja

mag. Daniela Brečko, Pravna praksa, 22/1998Delodajalci so si že od nekdaj želeli vedeti, kako ravnati z zaposlenimi, da bodo le ti uspešnejši. Še nedavno pa so njihova razmišljanja potekala predvsem v smeri zakoreninjene in tradicionalne prakse, ki je poudarjala le pomen selekcije. S pospešenim gospodarskim razvojem in odpiranjem Slovenije v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Pravniško društvo Ljubljana: O zaključku lastninjenja

Branka Neffat, 12.11.1998

Denacionalizacija in lastninjenje, Društva, javni shodi, prireditve

Branka Neffat, Pravna praksa, 22/1998Na rednem mesečnem članskem srečanju v oktobru je dr. Nina Plavšak zanimivo in izčrpno predstavila ZAKONA O ZAKLJUČKU LASTNINJENJA (v nadaljevanju: ZZLPPO - objavljen v Ur. l. št. 30/98) V uvodu je številnim članom obrazložila,kako je zakon nastajal in poudarila, da se je prvotna strokovna vsebin...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

(Ne)ustreznost ureditve prenehanja delovnega razmerja v stečajni zakonodaji

mag. Barbara Kresal, 12.11.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Barbara Kresal, Pravna praksa, 22/1998Društvo za delovno pravo in socialno varnost Društvo za delovno pravo in socialno varnost je 1. oktobra organiziralo strokovno srečanje članov društva, katerega tema je bila "(Ne)ustreznost ureditve prenehanja delovnega razmerja v stečajni zakonodaji". Uvodno predstavitev obravnavane problematike...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

O neupravičeni pridobitvi - kdaj je mogoče prejeto obdržati?

Tone Frantar, 12.11.1998

Obligacije

Tone Frantar, Pravna praksa, 22/1998Še enkrat (čeprav po več kot 15 letih): V 8. številki Pravne prakse, ki je izšla že davnega 21. aprila 1983, sem poskušal odgovoriti na vprašanje, ki ga je postavila ena od zavarovalnic, glasilo pa se je: - ali se v pravdi zaradi vrnitve prejete odškodnine, izplačane na podlagi pravnomočne sodne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Razlaga ali dopolnitev SKPgd (II.del)

Alfred Ojcinger, 12.11.1998

Kolektivne pogodbe

Alfred Ojcinger, Pravna praksa, 22/1998V pp št. 21 z dne 29. 10. 1998 je bil v rubriki Mnenja objavljen moj sestavek pod zgornjim naslovom, v katerem zatrjujem, da je komisija za razlago SKPgd z razlago 2. odst. 17. člena SKPgd prekoračila svoje pristojnosti, kajti omenjena razlaga razširja krog varovanih starejših delavcev tudi na stare...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Javna predstavitev predloga novega ZDR

Irena Vovk, 12.11.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Znanost in raziskovalna dejavnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/1998V Državnem zboru je bila v torek, 3. novembra, na podlagi 145. člena Poslovnika Državnega zbora, javna razprava o predlogu novega zakona o delovnih razmerjih. Organiziral jo je odbor Državnega zbora za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Živeti z Ustavnim sodiščem

Borut Šinkovec, 12.11.1998

Ustavno sodišče

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 22/1998Odhod kar štirih sodnikov z Ustavnega sodišča je čisto primerna priložnost za povzetek vtisov o vlogi in delu sodišča v sestavi, kot so mu ravno tudi odhajajoči (otišli) sodniki dajali tako pomemben pečat; trije od teh sodnikov so opravljali tudi predsedniške dolžnosti, in tudi v tej vlogi predstavl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Jubilejna nagrada, turnusno delo, delo v tujini

Avtor ni naveden, 12.11.1998

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 22/1998Javno podjetje, za katerega velja Kolektivna pogodba za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in vodnega gospodarstva, sprašuje: * Katera osnova se uporablja za obračun jubilejne nagrade? Kolektivna pogodba za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in vod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Pristojnosti sveta delavcev delniške družbe do hčerinskih podjetij

mag. Mato Gostiša, 12.11.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 22/1998Delniška družba, ki ima v 100-odstotni lasti več hčerinskih d. o. o., ima oblikovan svet delavcev, medtem ko v d. o. o. sveti delavcev še niso bili izvoljeni. Svet delavcev d.d. se po eni strani deklarira za pristojnega samo za delniško družbo (obravnava splošne akte d.d. in se pri tem izrecno izrek...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Pravice za primer brezposelnosti in pogoji za upokojitev

Jože Kuhelj, 12.11.1998

Zaposlovanje in brezposelnost, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 22/1998Brezposelna oseba je pridobila pravico do denarnega nadomestila po zakonu o zavarovanju za primer brezposelnosti za dobo dveh let. Ali taki osebi mirujejo pravice na zavodu za zaposlovanje v primeru, da jo med trajanjem pravice družba zaposli za določen čas - za manj kot 9 mesecev oziroma dvakrat po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela - podjetniška KP v nasprotju s panožno

Avtor ni naveden, 12.11.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 22/1998V gospodarski družbi, podpisnici KP za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije, veljajo v podjetniški KP glede povračil stroškov za prevoz delavcev na delo in z dela manj ugodni pogoji, kot pa so zapisani v omenjenih panožnih pogodbah. Kateri je pravil...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Negativna uskladitev novih pokojnin

Jože Kuhelj, 12.11.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 22/1998Pokojnine, uveljavljene v letošnjem letu, se ob odmeri preračunajo tako, da se na podlagi sklepa upravnega odbora zavoda zmanjšajo za 15,23 odstotka! Od česa je odvisna višina odstotka in kje je pravna podlaga zanj? Ali je mogoče predvideti tudi, za koliko bodo znižane v letu 1999 odmerjene pokojnin...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Predsednik sindikata kot član sveta zavoda

mag. Mato Gostiša, 12.11.1998

Zavodi

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 22/1998V statutu zavoda (gledališče) "sestavljalec" (pravnik, seveda) ni dovolil zapisati, da je član sveta zavoda tudi predsednik sindikata oziroma sindikalni zaupnik. Kaj menite, ima "pravni svetovalec" zavoda prav? Zakon o zavodih v zvezi s svetom zavoda v 29. členu določa: "Zavod upravlja svet al...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Dnevi slovenskih pravnikov (II.del): Osma sekcija

Aleksij Mužina, 12.11.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Aleksij Mužina, Pravna praksa, 22/1998Ustavne spremembe v luči reforme javne uprave V dopoldanskih urah drugega dne portoroškega srečanja se je odvilo delo osme sekcije, katere ure so bile namenjene reformi javne uprave skozi prizmo ustavnih sprememb. Uvodni referat na temo človekovih pravic je podal dr. Peter Jambrek. Sledil je r...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Poseg v sistem zdravstvenega zavarovanja?

Marko Jaklič, 12.11.1998

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Marko Jaklič, Pravna praksa, 22/1998Novela zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti V Uradnem listu, št. 69/98 z dne 9. oktobra 1998, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZP-D).
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
1998(33)
> November(33)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEF G HIJ K L MN O P QR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov