O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 51)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Razpisi

Avtor ni naveden, 9.6.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2011Ur. l. RS, št. 28/11 1. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za mesto sodnika Ustavnega sodišča - Urad Predsednik republike; rok je 15. junij. Ur. l. RS, št. 37/11 2. Razpis ponovnih volitev 166 sodnikov porotnikov delovnih in socialnega sodišča - Mandatno-volilna komisi
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Vlada RS

Avtor ni naveden, 9.6.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2011Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 137. seji (2. junij 2011): - amandma k 4. in 143. členu predloga Družinskega zakonika za tretjo obravnavo, besedilo predloga Družinskega zakonika za tretjo obravnavo;
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 9.6.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/20116. junij - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1A) - skrajšani postopek; - predlog zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2) - prva obravnava. 3. junij - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakon
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Obet ali iluzija prometne varnosti

Dragan Petrovec, 9.6.2011

Cestni promet

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 22/2011Država nam znova grozi na enem od področij, na katerem želi urediti razmere. Pravzaprav ne gre zgolj za grožnjo. Gre za več ukrepov, ki so smiselni, a ne vsi. Nikakor se ne more odpovedati brezglavemu zviševanju kazni. Ko sem pred časom kritiziral sankcije, so mi nekateri na videz utemeljeno odgovarjali, da vidim le to plat, ne pa vsega dobrega, kar novi predpisi prinašajo. To zna biti res, a me je obramba spomnila na pogosto sliko družinskih odnosov. Pri nasilnem očetu, ki je pretepal ženo in otroke, so se vselej našli ljudje, ki so porekli - že, že, ampak hodi v službo in le prinaša denar domov, torej ni tako hudo. Nekaj podobnega se dogaja v prometu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Normativni program vlade RS

Avtor ni naveden, 9.6.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Vprašanja glede davkov in prispevkov od stroškov pridobivanja dovoljenja za delo in prebivanje tujcev

Avtor ni naveden, 9.6.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2011Kakšna je obravnava stroškov pridobitve delovnih dovoljenj za tujce, ki jih bodo zaposlili, in stroškov, povezanih s pridobitvijo dovoljenj za prebivanje z vidika dohodnine?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Razmejitev med javnimi naročili storitev in koncesijami storitev

Marko Zupanc, 9.6.2011

PRORAČUN

Marko Zupanc, Pravna praksa, 22/2011univ. dipl. pravnik, svetovalec Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Namen tega članka je predstaviti zlasti sodno prakso Sodišča Evropske unije, m
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Vstopnine in kraj opravljanja storitev po ZDDV-1

Avtor ni naveden, 9.6.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2011Kako za namene izvajanja 29. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) razumeti pojem vstopnine?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Lekarniške storitve in obračunavanje DDV

Avtor ni naveden, 9.6.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2011Ali je katera od teh storitev oproščena zdravstvena storitev, in sicer: - farmakoterapevtski pregled (presoja kompatibilnost zdravil, ki jih uporablja posameznik - stranka lekarne); - izdelava osebne kartoteke zdravil za posameznika (pisna, osebno prilagojena navodila za varno in pravilno uporabo zdravil); - obisk farmacevta na domu (dostava zdravil na recept in pregled domače lekarne)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Davčna obravnava zavarovanja odgovornosti članov uprav in nadzornih svetov

Avtor ni naveden, 9.6.2011

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2011Kako se davčno obravnavajo plačane zavarovalne premije na podlagi sklenjenih zavarovanj za odgovornost članov uprav in nadzornih svetov z vidika Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Obvezni večstranski pobot

Avtor ni naveden, 9.6.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2011V zvezi z izvajanjem 66.a člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) Davčna uprava v pojasnilu navaja konkretna primera, ko davčni zavezanec (njegovo davčno obdobje je koledarsko trimesečje) neporavnane obveznosti ni prijavil v prvi krog obveznega večstranskega pobota. V zvezi s tem pa je pomembno, kdaj je v skladu z določbami Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) nastala zamuda pri plačilu in kdaj je bilo izvedeno plačilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Prevozne storitve, opravljene za tujega zavezanca

Avtor ni naveden, 9.6.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2011Davčni zavezanec bo organiziral prevoz za naročnika iz tretjih držav (Singapur), in sicer iz Hrvaške do carinskega skladišča v Antwerpnu, od koder bo blago odposlano v Singapur. Blago ne bo sproščeno v prost promet v Evropski uniji, zato davčni zavezanec meni, da je prevozna storitev oproščena plačila DDV.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Obdavčitev avtorskih in sorodnih pravic, izplačanih v Makedonijo

Avtor ni naveden, 9.6.2011

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2011Pojasnilo DURS, št. 4200-506/2011, 4. maj 2011 Slovenska družba je s fizično osebo, rezidentom Makedonije, sklenila pogodbo o prenosu avtorskih in sorodnih pravic. Dohodek se fizični osebi izplača prek avtorske agencije iz Makedonije, ki ni delodajalec fizične osebe. Fizična oseba in avtor
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Zbiranje podatkov o uporabi spleta s pomočjo orodnih vrstic v brskalnikih

Irena Vovk, 9.6.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2011Družba Microsoft naj bi prek svojega spletnega brskalnika Internet Explorer zbirala podatke o tem, kaj uporabniki iščejo na Googlu, te rezultate iskanj pa potem uporablja v svojem iskalniku Bing. Ali je tako zbiranje osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo glede varstva osebnih podatkov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Zadržanje izvedbe volitev v občinske organe Mestne občine Koper

Avtor ni naveden, 9.6.2011

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2011Občani Mestne občine Koper (MOK) so na Varuha človekovih pravic naslovili pobudo zaradi kršitve volilne pravice iz 43. člena Ustave. Ustavno sodišče je namreč z odločbo, št. U-I-137/10-47 med drugim tudi odpravilo akt o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev župana v delu, ki se nanaša na volitve v MOK, ter Državnemu zboru naložilo, da volitve v občinske organe razpiše šele po tem, ko bo (najpozneje) v dveh mesecih od sprejema odločbe U-I-137/10-47 odpravil neskladnosti Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO) z Ustavo in ustanovil občino Ankaran.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Identifikacijski osebni podatki - Rdeči križ

Irena Vovk, 9.6.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2011Ali Rdeči križ lahko zbira osebne podatke prostovoljcev - posameznikov (med njimi tudi davčno številko), ki v imenu in za račun Rdečega križa operativno izvajajo nekatere humanitarne naloge?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Izključevanje državljanov, ki niso slovenske narodnosti

Jernej Rovšek, 9.6.2011

Človekove pravice

Jernej Rovšek, Pravna praksa, 22/2011Del enega od vprašanj na tekmovanju učencev iz znanja zgodovine ob 20-letnici samostojne Slovenije je bilo: "25. junija 1991 je bila slovesno razglašena neodvisna država Slovenija. Razglasitev je potekala na Trgu republike v Ljubljani pred veliko množico navdušenih Slovencev."
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Odprite si vrata do javnih naročil prek strokovnega dialoga

Tanja Bratina, 9.6.2011

PRORAČUN

Tanja Bratina, Pravna praksa, 22/2011Zagotavljanje konkurence med ponudniki in načelo enakopravne obravnave ponudnikov sta gotovo temeljni načeli, ki sta bistvo javnega naročanja, saj omogočata konkuriranje gospodarskih subjektov pri pridobitvi javnega naročila in tako zagotavljata cilj javnega naročanja, ki je gospodarna in učinkovita poraba javnih sredstev pri uresničevanju potreb javnega sektorja. Zato je pomembno, da ves postopek javnega naročanja poteka v duhu teh načel, k čemur nedvomno pripomore to, da ima naročnik, ko povprašuje po blagu, storitvi ali gradnji, potrebna znanja glede predmeta javnega naročila. Strokovni dialog je zagotovo primeren mehanizem, prek katerega se naročnik, preden sploh začne postopek javnega naročanja, seznani z razmerami na trgu in potrebnimi informacijami, ki so podlaga za oblikovanje razpisne dokumentacije, ki po eni strani zadovoljuje njegove potrebe, po drugi strani pa omogoča učinkovito konkurenco med ponudniki. Potencialni ponudniki lahko torej tudi sami pripomorejo k temu, da bodo uspešen konkurent preostalim ponudnikom in da ne bodo zaradi neenakopravne obravnave prikrajšani za posel.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Identiteta notarskega postopka in javna listina v vrtincu interneta

Andrej Veble, 9.6.2011

Odvetništvo in notariat

mag. Andrej Veble, Pravna praksa, 22/2011Ali je pravilno, da v notarskem postopku potrdilo o namenski rabi stranke predložijo same? Ali pa je morda pravilno, da notar pridobi pisno potrdilo o namenski rabi, če ga stranka ob overitvi podpisa ali sestavi notarskega zapisa ne predloži sama? Ali lahko notar v notarskem postopku take podatke pridobiva iz občinskih spletnih evidenc? Raziščimo procesne osnove, na podlagi katerih bomo odgovorili na ta vprašanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Kaj je ostalo od zemljiške knjige

Katarina Bradaška, 9.6.2011

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Katarina Bradaška, Pravna praksa, 22/2011Že 30 let se kot odvetnica ukvarjam tudi s stvarnim pravom in zemljiško knjigo. V našem pravnem sistemu je delujoča zemljiška knjiga nujen pogoj za promet z nepremičninami in z njim povezano pravno varnostjo, pri čemer je bistveno, da je zemljiška knjiga kot javna evidenca vsem dostopna, predvsem pa, da ima vsebino. V postopku informatizacije zemljiške knjige se je po skoraj desetletju te spremembe letos zgodila nova reforma, ki je namesto da bi izpolnila upravičena pričakovanja zainteresirane javnosti, prinesla nedomišljen in slab sistem. Sama sem del te zainteresirane javnosti, ki ima pravico do odgovorov, ki jih zastavljam v prispevku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča - višina odškodnine

Avtor ni naveden, 9.6.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2011Odločitev po drugem odstavku 118. člena ZDR ne pomeni le odločitve o prenehanju pogodbe o zaposlitvi po sodbi sodišča, temveč tudi odločitev o odškodnini. Višina prisojene odškodnine v petkratniku tožnikove plače v konkretnem primeru ni prenizka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Alternativni način izvršitve globe

Avtor ni naveden, 9.6.2011

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2011Sedmi odstavek 19. člena Zakona o prekrških ni v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Preklic skupščine d. d. in pooblastila uprave - legitimacija za izpodbojni tožbeni zahtevek po členu 395/7-1 ZGD-1

Avtor ni naveden, 9.6.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2011ZGD-1 - prvi odstavek 295. člena, prvi in tretji odstavek 296. člena, prvi odstavek 330. člena, druga alineja sedmega odstavka 395. člena, 390. člen Uprava s sklicem skupščine izpolni svojo zakonsko posebej opredeljeno dolžnost, povezano z vodenjem delniške družbe. V nasprotju s smislom dolžnosti sklica skupščine s strani uprave pa bi bilo, da bi imela uprava kot (formalni) sklicatelj samo zato tudi neomejeno pooblastilo, da lahko skupščino nato po svoji presoji prekliče. Posamezen član poslovodstva nima subjektivne pravice do izpodbojnega tožbenega zahtevka po 2. alineji sedmega odstavka 395. člena ZGD-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Pravica družbenika do informacije in vpogleda v poslovne knjige in listine d. o. o. - pomoč strokovno usposobljene osebe

Avtor ni naveden, 9.6.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2011Ker poslovni delež zaradi prepletanja korporacijske in personalistične narave družbe z omejeno odgovornostjo ni predmet vsakodnevnega trgovanja in mu ni mogoče vsak trenutek določiti prodajne cene, potrebuje družbenik za določitev prodajne cene podatke, ki presegajo tiste, ki so mu sicer dostopni. Pri opravi vpogleda je družbeniku lahko v pomoč tretja oseba, ki ima ustrezno strokovno znanje, na primer odvetnik, računski ali davčni svetovalec. Odklonitev te možnosti bi pravico družbenika po prvem odstavku 512. člena ZGD-1 lahko izvotlila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Obvezna objava v uradnem glasilu

Avtor ni naveden, 9.6.2011

LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2011Prostorski red Občine Braslovče, sprejet z Odlokom o prostorskem redu Občine Braslovče,1 ni bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, zato ni začel veljati in se ne sme uporabljati.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
2011(51)
> Junij(51)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG H IJK LMNOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov