O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Vlada RS

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 11. seji (30. maj 2013): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa; - predlog zakona o gradbenih proizvodih; - predlog zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih; - predlog zakona o spremembah in
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Vsebina PP št.22/2013

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2013stran 3 UVODNIK dr. Zvonko Fišer Hilda stran 6 GOSPODARSKO PRAVO mag. Uroš Ilić Novela ZGD-1E - po presoji Ustavnega sodišča stran 10 KONKURENČNO PRAVO mag. Marko Stoilovski in Davor Lekić <
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

razpisi

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2013Ur. l. RS, št. 44/13 1. Občinski redar - Občina Ravne na Koroškem; rok je 10. junij. 2. Okrožni sodnik na kazensko - preiskovalnem oddelku Okrožnega sodišča v Kopru - Ministrstvo za pravosodje; rok je 10. junij. 3. Direktor - Center za socialno delo Zagorje ob Savi; rok
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/201328. maj - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije; - predlog Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018. 31. maj - Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2012; - predlog zakona o spremembah in d
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Hilda

dr. Zvonko Fišer, 6.6.2013

Pravoznanstvo

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 22/2013Po objavi letnega poročila o delu državnih tožilstev v Sloveniji za preteklo leto in po odmevni tiskovni konferenci sva se z urednikom pogovarjala, da bi napisal uvodnik o tem, kateri so najodmevnejši rezultati slovenskega organa pregona v preteklem letu. Izgovoril sem si enotedenski zamik, ker sem moral vmes na konferenco mreže tožilcev EU, na kateri je tekla beseda o evropskem javnem tožilcu (EPPO), ki ga bo Evropska unija, kot vse kaže in vsem pomislekom navkljub, kmalu ustanovila in tako sama poskrbela za pregon zlorab na škodo svojega proračuna in sredstev EU. Tudi za prihodnost našega organa pregona zelo pomembna in daljnosežna tema, ki bi lahko vnesla povsem nove razsežnosti na področje kazenske jurisdikcije in izvajanja kazenske represije, vendar pa, če me občutek ne vara, v domačih logih doslej ni vzbudila kakšne posebne pozornosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 6.6.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 22/20137. junij 1965 - Pravica do zasebnosti Vrhovno sodišče ZDA je v zadevi Griswold v. Connecticut razsodilo, da ameriška ustava ščiti pravico do zasebnosti in je zato zakon, ki prepoveduje uporabo kontracepcije, neustaven. 8. junij 632 - Mohamed V Medini je umrl utemeljitelj muslimans
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Pravni napovednik

Irena Vovk, 6.6.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Ustreznost dokazil pri izvzetju dividend, prejetih iz Švice

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2013Pojasnilo DURS, št. 42151-704/2013-2 01-650-05, 28. marec 2013 Davčni zavezanec povzema postopek pridobivanja in presoje dokazil za izvzem dividend na podlagi 24. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) v primerih, ko je izplačevalec divide
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 6.6.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v Španiji

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2013Ali je špansko podjetje upravičeno do vračila DDV v Sloveniji, obračunanega na računih za hotele, hrano in najem vozil?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Prisilna poravnava in novela ZFPPIPP-E

dr. Nina Plavšak, 6.6.2013

Civilni sodni postopki

dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 22/2013Državni zbor je na seji 23. maja 2013 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E).1 Vsak (razumen, resen, zrel) pravnik mora (in sme) pri presoji (in razlagi) pomena pravnih pravil, ki urejajo neko pravno področje, odmisliti ("dati na stran") politične populizme in krilatice, kot je "ohranjanje zdravih jeder".2 Če ravnamo tako, ugotovimo, da lahko (objektivno) prispevata k dodatnim možnostim učinkovitejšega finančnega prestrukturiranja dva sklopa sprememb in dopolnitev, ki jih bo uveljavila novela ZFPPIPP-E. V prvi sklop spada uvedba postopka poenostavljene prisilne poravnave za mikro družbe in samostojne podjetnike (novi členi 221.a do 221.g ZFPPIPP). Nova pravna pravila, ki urejajo ta postopek, bom obširneje razložila v posebnem prispevku v naslednji številki Pravne prakse. Drugi sklop so dodatne možnosti upnikov in upniškega odbora v postopku prisilne poravnave (zlasti novi 151.a, 199.b in 199.c člen ZFPPIPP). Ta sklop je podrobneje obravnavan v drugem delu tega prispevka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Davčna obravnava finančne pomoči, prejete v okviru mednarodnega programa s področja izobraževanja - Leonardo da Vinci

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2013Pojasnilo DURS, št. 4217-1583/2013-2 01-650-01, 11. februar 2013 • Davčna zavezanka je v letu 2011 v okviru mednarodnega programa s področja izobraževanja in usposabljanja - Leonardo da Vinci (v nadaljevanju LdV) na Nizozemskem dosegala prejemke iz naslova zaposlitve, od katerih je bil na viru plačan davek. Navaja, da je iz Pogodbe za udeležence prakse / usposabljanja v okviru programa LdV razvidno, da gre za prostovoljno delo, za katero je zavezanka prejela zgolj prejemke za povračilo stroškov. Ali gre v tem primeru za prostovoljno delo, v zvezi s katerim se prejemki za povračilo stroškov v skladu z določbami takrat veljavnega Zakona o dohodnini (ZDoh-2) ne vštevajo v davčno osnovo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Obravnava predplačil in nastanek davčne obveznosti pri čezmejnih storitvah

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2013Pojasnilo MF, št. 423-52/2013/2, 3. april 2013 Predplačila Osnovno pravilo, kdaj nastane obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna DDV pri predplačilih izhaja iz določbe petega odstavka 33. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).<
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Kompleksnost zadeve dopušča večleten pripor

Andreja Tratnik, 6.6.2013

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 22/2013Njegov pripor ni trajal nekaj mesecev, ampak nekaj let. Prostost mu je bila odvzeta konec maja 2005, iz pripora pa je bil pogojno izpuščen šele v začetku julija 2009. A le za dobro leto, saj je bil potem vnovič priprt in sredi maja 2011 končno obsojen. Pri tem se postavlja vprašanje, ali je več kot štiri leta dolg pripor še v skladu s tretjim odstavkom 5. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), po katerem je del pravice do svobode in varnosti tudi pravica do sojenja v razumnem roku ali pa izpustitev na prostost. O tem je na pobudo pritožnika odločalo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v zadevi Rossi proti Franciji, ki je v tem času postala že dokončna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških - ZP-1H (Ur. l. RS, št. 21/13) - veljati začne 13. junija. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnost
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Odgovornost ponudnika storitev gostiteljstva za kršitve avtorskih pravic

mag. Judita Dolžan, 6.6.2013

Intelektualna lastnina

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 22/2013Tožnik Atari Europe je tožencu očital, da je ta z omogočanjem javnega dostopa do njegove računalniške igrice na svojih strežnikih in njenega nalaganja kršil avtorske pravice ustvarjalcev igre, in od njega zahteval opustitev nadaljnjih kršitev. Toženec je ponudnik storitev spletnega gostiteljstva. Na podlagi te storitve uporabnik na spletni strani ponudnika s preprostim klikom nalaga datoteke, te se potem shranijo na ponudnikovem strežniku, prejemnik pa jih prek spletne povezave lahko tudi prikliče. Gre za najemno pogodbeno razmerje med ponudnikom in prejemnikom, v katerem slednji najame diskovni prostor na gostiteljevem strežniku. V tem se gostiteljstvo tudi bistveno razlikuje od storitev izključnega prenosa in shranjevanja v predpomnilniku. Ta zadeva o odškodninski odgovornosti ponudnika storitev gostiteljstva zaradi kršitve avtorskih pravic je prišla vse do Zveznega vrhovnega sodišča ZR Nemčije (Bundesgerichtshof - BGH).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Avtorske pogodbe - vprašanje obdavčitve

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2013Pojasnilo DURS, št. 4210-3436/2013-02-01-610-501, 22. april 2013 • Davčni zavezanec nima odprtega podjetja, ukvarja pa se s fotografiranjem: - kako je obdavčena storitev fotografiranja in kdo plača davek, - kakšna je razlika, če posluje s podjetjem ali s fizično osebo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

50 let sodbe v zadevi Van Gend & Loos

dr. Ana Vlahek, 6.6.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Ana Vlahek, Pravna praksa, 22/2013Dne 13. maja letos je v počastitev 50. obletnice izdaje sodbe v zadevi Van Gend & Loos na Sodišču EU v Luksemburgu potekala konferenca, ki je ponudila številne zanimive razmisleke o pomenu sodbe ter po pol stoletja razkrila tudi marsikomu neznane okoliščine sprejemanja te, za razvoj E(G)S in EU pomembne odločbe. Iz palete izvrstnih prispevkov sta se mi v spomin vtisnili predvsem predavanji predsednika Sodišča V. Skourisa o simboliki firme Van Gend & Loos in nekdanjega strokovnega sodelavca na Sodišču Evropskih skupnosti P. Gorija o ozadju nastanka sodbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Evidenca delovnega časa in osebni podatki delavcev po pravu EU

Zoran Skubic, 6.6.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 22/2013Pri odnosu med delavcem in delodajalcem gre za zelo občutljivo razmerje. Pravzaprav gre za družbeno vez, ki je v življenju posameznika - takoj za družino - po pomenu na drugem, zdaj žal celo na prvem mestu. In kot vsaka družbena vez je tudi delovno razmerje forum pogosto nasprotujočih si interesov, ki iščejo ravnotežje. Tako delodajalčevi potrebi po nadzoru na eni strani nasproti stoji zavarovan interes varovanja osebnih podatkov delavca. Sodišče (EU) pa je tu nedavno v senatu pod predsedstvom našega nacionalnega sodnika v luči Direktive o varstvu osebnih podatkov (Direktiva 95/46/ES) obravnavalo pomembno dilemo. Presojalo je namreč vprašanje, ali je mogoče evidenco delovnega časa delavcev, ki za vsakega posameznika predoči, kdaj začne in konča delavnik ter izrabi odmor ali čas, ki v delavnik ni vključen, šteti za njihove "osebne podatke" po določbah (in varstvenih mehanizmih) Direktive 95/46/ES.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Razlaga pojma "hendikepiranost" iz Direktive 2000/78/ES

Katarina Vatovec, 6.6.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 22/2013V eni svojih novejših sodb je luksemburško Sodišče prvič po tem, ko je Evropska unija (EU) sklenila Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov (Konvencija), razlagalo pojem hendikepiranosti iz Direktive 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Nov sistem pavšalne obdavčitve: sredstvo za spodbujanje malega gospodarstva?

Andrej Grah Whatmough, 6.6.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 22/2013Proti koncu lanskega leta je Državni zbor sprejel novele davčnih predpisov: Zakona o dohodnini (ZDoh-2), Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Eden pomembnejših ukrepov, ki so jih prinesle novele, je spremenjen oziroma dopolnjen sistem pavšalne obdavčitve. Ta zdaj zajema bistveno širši krog davčnih zavezancev. V letu 2013 in naprej se lahko manjši zavezanci odločijo za obračunavanje davka v skladu s tem posebnim sistemom in bistveno poenostavijo svoje poslovanje vsaj z vidika izpolnjevanja davčnih obveznosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Poslovni delež kot skupno premoženje zakoncev - solastnina na poslovnem deležu

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Obligacije, Zakonska zveza in družinska razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2013Sklep III Ips 40/2010, 20. marec 2013 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 778/2009) ZGD-1 - prvi odstavek 480. člena, 483. člen ZZZDR - prvi odstavek 52. člena, drugi odstavek 58. člena Posamezne enote skupnega premoženja lahko zakonca sporazumno razdelita že v času trajanja zakons
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Pisno preverjanje znanja osnovnošolcev

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Osnovno šolstvo

Sodelavka Pravnap, Pravna praksa, 22/2013Pri nekaterih učnih predmetih v osnovni šoli učitelji znanje učencev ocenjujejo tudi pisno. • Ali lahko učitelj pisno preverjanje (test) znanja za učence z učnimi težavami razporedi tako, da bi taki učenci (na primer med 28 učenci sta taka dva) test pisali več dni (na primer del v ponedeljek, del v torek in del v petek)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Novela ZGD-1E - po presoji Ustavnega sodišča

mag. Uroš Ilić, 6.6.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Uroš Ilić, Pravna praksa, 22/2013Korporacijskopravna stroka je bila nedavno močno presenečena. Ustavno sodišče je namreč v postopku za oceno ustavnosti zgolj delno in ne v celoti razveljavilo Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1E), ki je začel veljati 28. novembra 2011, vendar se zaradi odločitve Ustavnega sodišča o zadržanju izvrševanja ni uporabljal. Zaradi pričakovane razveljavitve celotne novele v pravni teoriji, kljub pomembnosti in daljnosežnosti učinkov obeh vsebinskih členov novele ZGD-1E, doslej ni bilo prelitega veliko črnila. Predvidevam, da se bo to zdaj hitro spremenilo, predvsem pa se bodo nerazveljavljene določbe začele hitro in množično uporabljati v praksi. S tem prispevkom zato nimam namena opozoriti na vsa odprta vprašanja, temveč kot uvod v pričakovano razpravo predvsem predstaviti po odločbi Ustavnega sodišča veljavno pravno ureditev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Evropa

Irena Vovk, 6.6.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2013Torek, 28. 5. E-uprava. Kot kaže deseto poročilo primerjalne ocene e-uprave za leto 2013, skoraj polovica državljanov EU (46 odstotkov) prek spleta išče zaposlitev, obišče javno knjižnico, vloži davčno napoved, prijavi rojstvo, zaprosi za potni list ali uporablja druge storitve e-uprave. Sto
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
2013(38)
> Junij(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐE F G H I JK L MNOP QR S ŠT UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov