O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Pravni napovednik

Irena Vovk, 6.6.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Odgovornost ponudnika storitev gostiteljstva za kršitve avtorskih pravic

mag. Judita Dolžan, 6.6.2013

Intelektualna lastnina

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 22/2013Tožnik Atari Europe je tožencu očital, da je ta z omogočanjem javnega dostopa do njegove računalniške igrice na svojih strežnikih in njenega nalaganja kršil avtorske pravice ustvarjalcev igre, in od njega zahteval opustitev nadaljnjih kršitev. Toženec je ponudnik storitev spletnega gostiteljstva. Na podlagi te storitve uporabnik na spletni strani ponudnika s preprostim klikom nalaga datoteke, te se potem shranijo na ponudnikovem strežniku, prejemnik pa jih prek spletne povezave lahko tudi prikliče. Gre za najemno pogodbeno razmerje med ponudnikom in prejemnikom, v katerem slednji najame diskovni prostor na gostiteljevem strežniku. V tem se gostiteljstvo tudi bistveno razlikuje od storitev izključnega prenosa in shranjevanja v predpomnilniku. Ta zadeva o odškodninski odgovornosti ponudnika storitev gostiteljstva zaradi kršitve avtorskih pravic je prišla vse do Zveznega vrhovnega sodišča ZR Nemčije (Bundesgerichtshof - BGH).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 6.6.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 22/20137. junij 1965 - Pravica do zasebnosti Vrhovno sodišče ZDA je v zadevi Griswold v. Connecticut razsodilo, da ameriška ustava ščiti pravico do zasebnosti in je zato zakon, ki prepoveduje uporabo kontracepcije, neustaven. 8. junij 632 - Mohamed V Medini je umrl utemeljitelj muslimans
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v Španiji

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2013Ali je špansko podjetje upravičeno do vračila DDV v Sloveniji, obračunanega na računih za hotele, hrano in najem vozil?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Kompleksnost zadeve dopušča večleten pripor

Andreja Tratnik, 6.6.2013

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 22/2013Njegov pripor ni trajal nekaj mesecev, ampak nekaj let. Prostost mu je bila odvzeta konec maja 2005, iz pripora pa je bil pogojno izpuščen šele v začetku julija 2009. A le za dobro leto, saj je bil potem vnovič priprt in sredi maja 2011 končno obsojen. Pri tem se postavlja vprašanje, ali je več kot štiri leta dolg pripor še v skladu s tretjim odstavkom 5. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), po katerem je del pravice do svobode in varnosti tudi pravica do sojenja v razumnem roku ali pa izpustitev na prostost. O tem je na pobudo pritožnika odločalo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v zadevi Rossi proti Franciji, ki je v tem času postala že dokončna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Društvo za pomorsko pravo Slovenije

Irena Vovk, 6.6.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2013(www.dpps-mlas.si) Jezik: slovenščina in angleščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite jim lahko na Facebooku, e-publikacije in e-članki, sodbe ipd. Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki, nekateri e-naslovi,
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Odreditev preiskave po ZPOmK-1 v nasprotju s pravico pravnih oseb do zasebnosti - kaj pa zdaj?

Stoilovski Marko, Lekić Davor, 6.6.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marko Stoilovski, Davor Lekić, Pravna praksa, 22/2013Strokovna javnost je nestrpno pričakovala, da Ustavno sodišče vzpostavi ustrezno razmerje med učinkovitostjo konkurenčnopravnih postopkov in človekovimi pravicami. Poskusilo je z ustavnosodno odločbo v zadevi št. U-I-40/12-31 z dne 11. aprila 2013, s katero je odločilo o zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1). Vrhovno sodišče je prekinilo vse postopke sodnega varstva zoper odločbe Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK), saj je menilo, da so členi ZPOmK-1, ki se nanašajo na preiskovalna pooblastila AVK (28. in 29. člen) in pravna sredstva zoper odločbe AVK (54. do 61. člen), protiustavni. Ustavno sodišče je presojo v zvezi s preiskovalnimi pooblastili omejilo na prvi stavek 28. člena ZPOmK-1, po katerem sklep o preiskavi v podjetju, proti kateremu se vodi postopek, izda AVK, in ugotovilo, da je v neskladju z Ustavo. Določbe v zvezi s pravnimi sredstvi pa niso v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Evropa

Irena Vovk, 6.6.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2013Torek, 28. 5. E-uprava. Kot kaže deseto poročilo primerjalne ocene e-uprave za leto 2013, skoraj polovica državljanov EU (46 odstotkov) prek spleta išče zaposlitev, obišče javno knjižnico, vloži davčno napoved, prijavi rojstvo, zaprosi za potni list ali uporablja druge storitve e-uprave. Sto
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških - ZP-1H (Ur. l. RS, št. 21/13) - veljati začne 13. junija. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnost
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Novela ZGD-1E - po presoji Ustavnega sodišča

mag. Uroš Ilić, 6.6.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Uroš Ilić, Pravna praksa, 22/2013Korporacijskopravna stroka je bila nedavno močno presenečena. Ustavno sodišče je namreč v postopku za oceno ustavnosti zgolj delno in ne v celoti razveljavilo Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1E), ki je začel veljati 28. novembra 2011, vendar se zaradi odločitve Ustavnega sodišča o zadržanju izvrševanja ni uporabljal. Zaradi pričakovane razveljavitve celotne novele v pravni teoriji, kljub pomembnosti in daljnosežnosti učinkov obeh vsebinskih členov novele ZGD-1E, doslej ni bilo prelitega veliko črnila. Predvidevam, da se bo to zdaj hitro spremenilo, predvsem pa se bodo nerazveljavljene določbe začele hitro in množično uporabljati v praksi. S tem prispevkom zato nimam namena opozoriti na vsa odprta vprašanja, temveč kot uvod v pričakovano razpravo predvsem predstaviti po odločbi Ustavnega sodišča veljavno pravno ureditev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Obravnava predplačil in nastanek davčne obveznosti pri čezmejnih storitvah

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2013Pojasnilo MF, št. 423-52/2013/2, 3. april 2013 Predplačila Osnovno pravilo, kdaj nastane obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna DDV pri predplačilih izhaja iz določbe petega odstavka 33. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).<
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Davčna obravnava finančne pomoči, prejete v okviru mednarodnega programa s področja izobraževanja - Leonardo da Vinci

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2013Pojasnilo DURS, št. 4217-1583/2013-2 01-650-01, 11. februar 2013 • Davčna zavezanka je v letu 2011 v okviru mednarodnega programa s področja izobraževanja in usposabljanja - Leonardo da Vinci (v nadaljevanju LdV) na Nizozemskem dosegala prejemke iz naslova zaposlitve, od katerih je bil na viru plačan davek. Navaja, da je iz Pogodbe za udeležence prakse / usposabljanja v okviru programa LdV razvidno, da gre za prostovoljno delo, za katero je zavezanka prejela zgolj prejemke za povračilo stroškov. Ali gre v tem primeru za prostovoljno delo, v zvezi s katerim se prejemki za povračilo stroškov v skladu z določbami takrat veljavnega Zakona o dohodnini (ZDoh-2) ne vštevajo v davčno osnovo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Prisilna poravnava in novela ZFPPIPP-E

dr. Nina Plavšak, 6.6.2013

Civilni sodni postopki

dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 22/2013Državni zbor je na seji 23. maja 2013 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E).1 Vsak (razumen, resen, zrel) pravnik mora (in sme) pri presoji (in razlagi) pomena pravnih pravil, ki urejajo neko pravno področje, odmisliti ("dati na stran") politične populizme in krilatice, kot je "ohranjanje zdravih jeder".2 Če ravnamo tako, ugotovimo, da lahko (objektivno) prispevata k dodatnim možnostim učinkovitejšega finančnega prestrukturiranja dva sklopa sprememb in dopolnitev, ki jih bo uveljavila novela ZFPPIPP-E. V prvi sklop spada uvedba postopka poenostavljene prisilne poravnave za mikro družbe in samostojne podjetnike (novi členi 221.a do 221.g ZFPPIPP). Nova pravna pravila, ki urejajo ta postopek, bom obširneje razložila v posebnem prispevku v naslednji številki Pravne prakse. Drugi sklop so dodatne možnosti upnikov in upniškega odbora v postopku prisilne poravnave (zlasti novi 151.a, 199.b in 199.c člen ZFPPIPP). Ta sklop je podrobneje obravnavan v drugem delu tega prispevka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Vlada RS

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 11. seji (30. maj 2013): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa; - predlog zakona o gradbenih proizvodih; - predlog zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih; - predlog zakona o spremembah in
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

razpisi

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2013Ur. l. RS, št. 44/13 1. Občinski redar - Občina Ravne na Koroškem; rok je 10. junij. 2. Okrožni sodnik na kazensko - preiskovalnem oddelku Okrožnega sodišča v Kopru - Ministrstvo za pravosodje; rok je 10. junij. 3. Direktor - Center za socialno delo Zagorje ob Savi; rok
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Hilda

dr. Zvonko Fišer, 6.6.2013

Pravoznanstvo

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 22/2013Po objavi letnega poročila o delu državnih tožilstev v Sloveniji za preteklo leto in po odmevni tiskovni konferenci sva se z urednikom pogovarjala, da bi napisal uvodnik o tem, kateri so najodmevnejši rezultati slovenskega organa pregona v preteklem letu. Izgovoril sem si enotedenski zamik, ker sem moral vmes na konferenco mreže tožilcev EU, na kateri je tekla beseda o evropskem javnem tožilcu (EPPO), ki ga bo Evropska unija, kot vse kaže in vsem pomislekom navkljub, kmalu ustanovila in tako sama poskrbela za pregon zlorab na škodo svojega proračuna in sredstev EU. Tudi za prihodnost našega organa pregona zelo pomembna in daljnosežna tema, ki bi lahko vnesla povsem nove razsežnosti na področje kazenske jurisdikcije in izvajanja kazenske represije, vendar pa, če me občutek ne vara, v domačih logih doslej ni vzbudila kakšne posebne pozornosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/201328. maj - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije; - predlog Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018. 31. maj - Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2012; - predlog zakona o spremembah in d
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 6.6.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Britanski patriot ne bo mogel voliti

Matej Cerar, 6.6.2013

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 22/2013Pritožnik Harry Shindler je danes 92 let star Britanec, ki od upokojitve leta 1982 z ženo Italijanko živi v Italiji. Njegovo po britansko urejeno življenje se je 5. maja 2010 postavilo na glavo, ko ni mogel glasovati na parlamentarnih volitvah. Britanska zakonodaja namreč določa, da ima državljan Združenega kraljestva pravico glasovati največ 15 let po izselitvi. In ker je Britanija demokratična in pravna država, se je Harry, zgrožen nad krivico, ki se mu godi, v jeseni svojega življenja podal v boj z mlini pravosodja. Žal neuspešno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Nov sistem pavšalne obdavčitve: sredstvo za spodbujanje malega gospodarstva?

Andrej Grah Whatmough, 6.6.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 22/2013Proti koncu lanskega leta je Državni zbor sprejel novele davčnih predpisov: Zakona o dohodnini (ZDoh-2), Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Eden pomembnejših ukrepov, ki so jih prinesle novele, je spremenjen oziroma dopolnjen sistem pavšalne obdavčitve. Ta zdaj zajema bistveno širši krog davčnih zavezancev. V letu 2013 in naprej se lahko manjši zavezanci odločijo za obračunavanje davka v skladu s tem posebnim sistemom in bistveno poenostavijo svoje poslovanje vsaj z vidika izpolnjevanja davčnih obveznosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Poslovni delež kot skupno premoženje zakoncev - solastnina na poslovnem deležu

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Obligacije, Zakonska zveza in družinska razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2013Sklep III Ips 40/2010, 20. marec 2013 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 778/2009) ZGD-1 - prvi odstavek 480. člena, 483. člen ZZZDR - prvi odstavek 52. člena, drugi odstavek 58. člena Posamezne enote skupnega premoženja lahko zakonca sporazumno razdelita že v času trajanja zakons
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Pisno preverjanje znanja osnovnošolcev

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Osnovno šolstvo

Sodelavka Pravnap, Pravna praksa, 22/2013Pri nekaterih učnih predmetih v osnovni šoli učitelji znanje učencev ocenjujejo tudi pisno. • Ali lahko učitelj pisno preverjanje (test) znanja za učence z učnimi težavami razporedi tako, da bi taki učenci (na primer med 28 učenci sta taka dva) test pisali več dni (na primer del v ponedeljek, del v torek in del v petek)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Ali je bianko menica tudi menica po ustavni odločbi?

mag. Boštjan Rejc, 6.6.2013

Menica in ček

mag. Boštjan Rejc, Pravna praksa, 22/2013Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-H) je uvedel pomembno novost, da pri meničnih izvršbah, za katere bi v primeru ugovora veljala pravila postopka v gospodarskih sporih, sodišče s sklepom o menični izvršbi naloži organizaciji za plačilni promet, naj blokira dolžnikova sredstva na vseh računih v višini obveznosti iz sklepa o izvršbi (in po poteku roka, določenega na podlagi tretjega odstavka 44. člena ZIZ, ta znesek izplača upniku). V skladu z 38. členom je začel ZIZ-H veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, in sicer s 13. julijem 2010. Z odločbo U-I-79/12 z dne 7. februarja 2013 je Ustavno sodišče razveljavilo 38. člen ZIZ-H, kolikor določa, da ta zakon velja tudi za menico, ki jo je menični zavezanec podpisal pred uveljavitvijo tega zakona. Povedano drugače, blokada dolžnikovih sredstev na podlagi določil ZIZ-H v primeru menic izpred 13. julija 2010 ni več možna. Ustavno sodišče sicer navaja, da je za menično zavezo značilno, da je abstraktna. A ker sodišče ne upošteva, da je bistveno tudi, da gre za strogo oblične posle in da je eno najbolj bistvenih načel prav načelo menične strogosti, bo ustavna odločba v praksi lahko povzročila nemalo težav.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Kladivo čarovnic - o pomenu neodvisnosti sodstva v demokratični republiki

dr. Anže Erbežnik, 6.6.2013

Pravoznanstvo

dr. Anže Erbežnik, Pravna praksa, 22/2013Spoznanje grozljive zgodovinske izkušnje druge svetovne vojne je, da demokracija ne pomeni zgolj vladavine trenutne parlamentarne večine, saj lahko večina, ki ni omejena z institucionalnim varstvom človekovih pravic, sprejme prav vse, tudi odpravo demokratične republike. Tako sta totalitarizma v predvojni Italiji in Nemčiji prevzela oblast z zmago na parlamentarnih volitvah, torej na podlagi procesa večinskega parlamentarnega odločanja. Bauman v svoji knjigi Modernost in holokavst nazorno prikaže, da je tudi moderna družba, ki nima ustreznih institucionalnih zavor v smislu varstva pravic posameznika, sposobna izvesti celo genocid na industrijski način. Prav tako Hannah Arendt v svoji analizi Izvori totalitarizma prikaže kot enega temeljnih dejavnikov totalitarizma zlorabo negativnih strasti množice na najbolj razdiralen način. Na podlagi take izkušnje sta bila v Zahodni Evropi po drugi svetovni vojni dosledno uvedena, po ameriškem vzoru, sistem delitve oblasti in doktrina varstva človekovih pravic s temeljem v ustavah ter vzpostavljena vplivna ustavna sodišča kot tudi Evropsko sodišče za človekove pravice. To pomeni, da koncept sodobne demokracije, ki naj ne bi več nikoli dopustil razkroja demokratične družbe, temelji zraven večinskih volitev še na dveh dodatnih temeljih, in sicer na konceptu temeljnih človekovih pravic in njihovem ustavnopravnem varstvu ter na konceptu neodvisnega in nepristranskega sodstva, ki je enakovreden partner preostalima dvema vejama oblasti. Hkrati ameriška zgodovinska izkušnja izpred državljanske vojne tudi kaže, da se sodstvo, ki ne deluje na podlagi koncepta temeljnih človekovih pravic, ob upoštevanju načela enakosti, spremeni v svoje nasprotje in lahko celo razglasi neko skupino prebivalstva za manjvredno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Ustreznost dokazil pri izvzetju dividend, prejetih iz Švice

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2013Pojasnilo DURS, št. 42151-704/2013-2 01-650-05, 28. marec 2013 Davčni zavezanec povzema postopek pridobivanja in presoje dokazil za izvzem dividend na podlagi 24. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) v primerih, ko je izplačevalec divide
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
2013(38)
> Junij(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐE F G H I JK L MNOP QR S ŠT UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov