O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Prostorska konferenca

Avtor ni naveden, 15.6.2006

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 22/2006Sklep US RS, št. U-I-153/04, z dne 11. 5. 2006, objavljen v Ur. l. RS, št. 54/06 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Časovni parameter

Alenka Leskovic, 15.6.2006

Sodišča, Javno obveščanje

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 22/2006V uradnem listu so pravkar objavljene nove določbe zakona o medijih. Na vprašanje, ali bo pravica do popravka, kakor jo predpisuje dopolnjeni zakon, spremenila podobo časopisnih strani in radijskih ter televizijskih oddaj, bomo kmalu dobili odgovor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Gradnja na kmetijskih zemljiščih

Avtor ni naveden, 15.6.2006

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 22/2006Sklep US RS, št. U-I-267/04 z dne 18. 5. 2006 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor za območje odlagališča nen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Reintegracija delavca na podlagi sodbe sodišča

Avtor ni naveden, 15.6.2006

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 22/2006S pravnomočno sodbo je bilo razsojeno, da delavcu delovno razmerje pri delodajalcu ni prenehalo in še traja z vsemi pravicami po pogodbi o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi je bila sklenjena za delovno mesto, ki ne obstaja več od takrat, ko je bil delavec razrešen s te funkcije. Delodajalec je odpove...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Odvetniki kot pooblaščenci mladoletnih oškodovancev

Vlasta Nussdorfer, 15.6.2006

Kazenski postopek

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 22/2006Prednosti zagovornikov pred tožilci so, da svoje stranke največkrat zastopajo od prvega pooblastila do zaključka sojenja na zadnji stopnji. To nesporno pomeni tesnejšo povezavo, močan interes za uspeh in spremljanje celotnega postopka. V posebnih primerih, ko gre za mladoletne oškodovance, je država...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Prevozni stroški

mag. Nataša Belopavlovič, 15.6.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 22/2006Delavcem stroški prevoza na delo in z dela dejansko ne nastajajo, saj pot, krajšo od kilometra, prehodijo. Zadnje avtobusno postajališče, če delavec razdaljo prevozi z avtomobilom, je od delovnega mesta res oddaljeno več kot kilometer zaradi enosmernih ulic in con za pešce. Če delavec pot prehodi, p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Doping: CAS med FIFA in WADA

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 15.6.2006

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 22/2006Znano je že, da bo Mednarodna športna arbitraža (CAS) razsojala tudi na letošnjem svetovnem nogometnem prvenstvu. Letos spomladi je že bila nogometno dejavna: v sporu med mednarodno nogometno organizacijo FIFA in svetovno protidopinško agencijo WADA je podala pomembno svetovalno mnenje (CAS 2005/C97...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Novela ZSDP-B: korak k izboljšanju?

mag. Suzana Kraljić, 15.6.2006

Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Suzana Kraljić, Pravna praksa, 22/2006Slovenija se uvršča med tiste države, kjer je v zadnjih letih zaznati premajhen naravni prirast,1 hkrati pa v državah – med njimi tudi v naši – narašča število starejših ljudi; k temu je najbolj pripomoglo izboljšanje življenjskega standarda, zdravstvene oskrbe in skrbi za starejše ljudi. K znižanju...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Varstvo ustavnih pravic v upravnem sporu

Urška Vrbnjak, 15.6.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Upravni spor

Urška Vrbnjak, Pravna praksa, 22/2006Ustava RS opredeljuje upravni spor v 157. členu.1 Ureja ga predvsem kot spor o zakonitosti dokončnega posamičnega akta, s katerim državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov in pravnih oseb,2 hkrati pa vpel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Rejništvo

Avtor ni naveden, 15.6.2006

Ustavno sodišče, Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 22/2006Odločba US RS, št. U-I-289/04 z dne 18. 5. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 56/06 Člen 55 zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Ur. l. RS, št. 110/02 – ZIRD) se razveljavi. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 31. člena, 44., 51. in 53. člena ZIRD se zavrne. Po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Vrnitev zaplenjenih nepremičnin v naravi – naravne znamenitosti

Avtor ni naveden, 15.6.2006

Denacionalizacija in lastninjenje, Naravna in kulturna dediščina

, Pravna praksa, 22/2006Sklep II Ips 347/2005 z dne 16. 3. 2006 (zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 571/2004 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani Nz 504/2003) ZIKS – člen 145, ZDen – tretji odstavek 18. člena, 3. točka prvega odstavka 19. člena, SPZ – prvi in drugi odstavek 19. člena, ZNKD – člen 18, ZON – ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Vpliv tujega stečaja na izvršbo v Sloveniji

Matija Damjan, 15.6.2006

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matija Damjan, Pravna praksa, 22/2006Začetek stečajnega postopka načeloma preprečuje hkratni izvršilni postopek zoper istega dolžnika; tako velja tudi, če stečaj teče v tujini. Manj jasno pa je, kako zavrnitev priznanja slovenske sodbe zoper dolžnika v tujem stečajnem postopku vpliva na možnost izvršitve te sodbe v Sloveniji. Vprašanje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

*Gre se za to, da ni napak?

mag. Nataša Logar, 15.6.2006

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 22/2006V današnjem kotičku bom opozorila na nekaj manj ustreznih rab in napak, ki so jih izpostavljali že pisci kotičkov pred menoj. Gre za primerke »trdovratne« narave, in ker nanje še vedno dokaj pogosto naletim, zraven pa se ponavadi ugriznem v jezik, ker takojšnje posredovanje ni vljudno ali mogoče, se...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Government

dr. Marko Novak, 15.6.2006

Vlada, Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 22/2006Predvsem pri prevajanju iz angleščine v slovenščino angleški pravni izraz government večkrat povzroča težave. Te se nanašajo na njegovo večpomenskost oziroma različne vsebinske možnosti v domačem jeziku, ki zato od prevajalca zahtevajo, da v konkretnem primeru natančno zadene tisti pomen, ki ga zaht...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Informiranje investitorjev ob spreminjanju zakonodaje

Jure Mikuž, 15.6.2006

Davki občanov in dohodnina

Jure Mikuž, Pravna praksa, 22/2006V članku izražena osebna stališča avtorja niso nujno stališča družbe, v kateri je zaposlen. Mnenja v članku nikakor ne pomenijo priporočila za nakup ali prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb ali naložbenih skupin. S 1. januarjem 2006 je začela veljati novela leto dni starega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Omejenost jamčevalnih zahtevkov

Borut Požun, 15.6.2006

Obligacije, Trgovina

Borut Požun, Pravna praksa, 22/2006Namen tega prispevka je ponuditi nekoliko drugačen pogled na potrošnikove pravice pri uveljavljanju jamčevalnih zahtevkov v primeru stvarnih napak na kupljeni stvari. Ko končni kupec oziroma potrošnik kupi proizvod, ima v skladu z veljavno zakonodajo določene pravice v primerih, ko se na izdelku poj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Investicijski skladi v Nemčiji

Boštjan Koritnik, 15.6.2006

Skladi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 22/2006V Nemčiji so bili prvi investicijski skladi ustanovljeni »šele« po drugi svetovni vojni. Prva družba za upravljanje (DZU) je bila ustanovljena leta 1949, a tudi takrat posebnega pravnega okvira za kolektivno vlaganje ni bilo.1 Leta 1953 je zakonodajalec začel priprave na sprejem zakonskega okvira, m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Odvetniška zbornica Slovenije – odlomki iz zgodovine

dr. Bojan Kukec, 15.6.2006

Odvetništvo in notariat

dr. Bojan Kukec, Pravna praksa, 22/2006V aprilu je pri založbi Bistra, d.o.o., Ljubljana, in izdajatelju Odvetniški zbornici Slovenije (OZS) izšla knjiga odvetnika dr. Petra Čeferina Odvetniška zbornica Slovenije – odlomki iz zgodovine. Avtor je na 212 straneh strnil pisan izbor odlomkov iz zgodovine slovenskega odvetništva in ga raz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Slovenija sredi reform

Boštjan Koritnik, 15.6.2006

Uprava

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 22/2006Inštitut za javno upravo je v sodelovanju s PF Univerze v Ljubljani in podjetjem Portis med 7. in 9. junijem v Portorožu pripravil 12. dneve javnega prava in 1. dneve javnega sektorja, konferenci pa sta potekali vzporedno. Na njiju je sodelovalo 99 predavateljev, ki so s 300 udeleženci na kar dvanaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Klik do ustavnega sodišča

Boštjan Koritnik, 15.6.2006

Ustavno sodišče

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 22/2006Ustavno sodišče (US) je v tem mesecu uvedlo storitev samodejnega obveščanja, ki vam omogoča prejemanje obvestil o novostih na spletnem mestu US (www.us-rs.si), poleg tega pa omogoča tudi obveščanje o odločitvah US na podlagi pogojev in meril, ki jih postavite sami. Pohvalno je, da so vam pri težavah...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Kako daleč je do pokrajin?

dr. Tone Jerovšek, 15.6.2006

Lokalna samouprava

dr. Tone Jerovšek, Pravna praksa, 22/2006V ustavni komisiji je bilo, vse pa kaže, da bo tudi v državnem zboru, doseženo soglasje za spremembo ustave glede ustanavljanja pokrajin kot samoupravnih lokalnih skupnosti. Zadovoljstvo ob tem kompromisu je bilo precejšnje, čeprav glede na interese, ki so za tem, za to ni razlogov, saj se vsa nereš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 15.6.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 22/20061. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na motorna vozila – ZDMV-B (Ur. l. RS, št. 47/06) – velja od 24. maja. 2. Zakon o poslovnem registru Slovenije – ZPRS-1 (Ur. l. RS, št. 49/06) – velja od 27. maja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

DOGODKI – IZJAVE

Boštjan Koritnik, 15.6.2006

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 22/2006od 6. do 12. junija Torek, 6. 6. Novela zakona o zavarovalništvu. Odbor državnega zbora (DZ) za finance in monetarno politiko je zavrnil predlog državnega sveta o noveliranju zakona o dohodnini v delu, ki se nanaša na obdavčitev obresti in denacionalizacijskih obveznic, pa je vladni predlog no...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Globus

Dean Zagorac, 15.6.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 22/2006Filipini: abolicija smrtne kazni 6. 6. – Oba domova filipinskega zakonodajalca sta sprejela zakon, s katerim je odpravljena smrtna kazen. Vse izrečene in še ne izvršene smrtne kazni bodo spremenjene v dosmrtni zapor, kar je predsednica Gloria Macapagal-Arroyo sicer storila že aprila. Kritiki prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Vlada RS

Avtor ni naveden, 15.6.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 22/2006Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 77. seji (8. junija 2006): – določila je besedilo uredbe o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov – izdala je uredbo o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv – sprejela je sklep o določitvi tarife za cene storitev opravljanja dimnikarske ja...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
2006(35)
> Junij(35)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEFG HIJ K L M N OP QR SŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov