O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Kako daleč je do pokrajin?

dr. Tone Jerovšek, 15.6.2006

Lokalna samouprava

dr. Tone Jerovšek, Pravna praksa, 22/2006V ustavni komisiji je bilo, vse pa kaže, da bo tudi v državnem zboru, doseženo soglasje za spremembo ustave glede ustanavljanja pokrajin kot samoupravnih lokalnih skupnosti. Zadovoljstvo ob tem kompromisu je bilo precejšnje, čeprav glede na interese, ki so za tem, za to ni razlogov, saj se vsa nereš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Teorija in claris nof fit interpretatio

dr. Luigi Varanelli, 15.6.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 22/2006C-495/03, Intermodal Transports BV proti Staatssecretaris van Financien Prvi senat Sodišča ES, katerega član je tudi dr. Marko Ilešič, je 15. septembra 2005 izdal sodbo, v kateri je jasneje določil pogoje, na podlagi katerih lahko nacionalno sodišče, zoper odločitev katerega ni pravnega sredstva ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Državna pomoč zaradi zvišanja trošarin na goriva

Jasmina Cigrovski, 15.6.2006

Proračun, Davek na dodano vrednost in trošarine

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 22/2006Kuwait Petroleum proti Komisiji ES (T-354/99 z dne 31. 5. 2006) Ko so se 1. julija 1997 na Nizozemskem zvišale trošarine na bencin, dizelsko gorivo in utekočinjeni plin, je nizozemski zakonodajalec sprejel poseben zakon, s katerim so predvideli možnost sprejema začasnih ukrepov za znižanje razlik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Vsebina »Pravna praksa« 22/2006

Avtor ni naveden, 15.6.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 22/2006stran 3 UVODNIK dr. Tone Jerovšek Kako daleč je do pokrajin? stran 6 STEČAJNO PRAVO Matija Damjan Vpliv tujega stečaja na izvršbo v Sloveniji stran 8 VARSTVO POTROŠNIKOV Borut Požun Omejenost jamčevalnih zahtevkov stran 11 PRAVO ŠPORTA dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Vpliv tujega stečaja na izvršbo v Sloveniji

Matija Damjan, 15.6.2006

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matija Damjan, Pravna praksa, 22/2006Začetek stečajnega postopka načeloma preprečuje hkratni izvršilni postopek zoper istega dolžnika; tako velja tudi, če stečaj teče v tujini. Manj jasno pa je, kako zavrnitev priznanja slovenske sodbe zoper dolžnika v tujem stečajnem postopku vpliva na možnost izvršitve te sodbe v Sloveniji. Vprašanje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Vlada RS

Avtor ni naveden, 15.6.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 22/2006Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 77. seji (8. junija 2006): – določila je besedilo uredbe o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov – izdala je uredbo o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv – sprejela je sklep o določitvi tarife za cene storitev opravljanja dimnikarske ja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Vrnitev zaplenjenih nepremičnin v naravi – naravne znamenitosti

Avtor ni naveden, 15.6.2006

Denacionalizacija in lastninjenje, Naravna in kulturna dediščina

, Pravna praksa, 22/2006Sklep II Ips 347/2005 z dne 16. 3. 2006 (zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 571/2004 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani Nz 504/2003) ZIKS – člen 145, ZDen – tretji odstavek 18. člena, 3. točka prvega odstavka 19. člena, SPZ – prvi in drugi odstavek 19. člena, ZNKD – člen 18, ZON – ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Rejništvo

Avtor ni naveden, 15.6.2006

Ustavno sodišče, Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 22/2006Odločba US RS, št. U-I-289/04 z dne 18. 5. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 56/06 Člen 55 zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Ur. l. RS, št. 110/02 – ZIRD) se razveljavi. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 31. člena, 44., 51. in 53. člena ZIRD se zavrne. Po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 15.6.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 22/20061. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na motorna vozila – ZDMV-B (Ur. l. RS, št. 47/06) – velja od 24. maja. 2. Zakon o poslovnem registru Slovenije – ZPRS-1 (Ur. l. RS, št. 49/06) – velja od 27. maja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Prostorska konferenca

Avtor ni naveden, 15.6.2006

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 22/2006Sklep US RS, št. U-I-153/04, z dne 11. 5. 2006, objavljen v Ur. l. RS, št. 54/06 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Scordino in mi

Dolores Modic, 15.6.2006

Človekove pravice, Sodišča

Dolores Modic, Pravna praksa, 22/2006Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je 29. marca izdalo sodbo v zadevi Scordino proti Italiji,1 ki se nanaša na učinkovitost italijanskega zakona o sojenju v razumnem času, imenovanega Legge Pinto.2 Koliko se je naš zakonodajalec ob pisanju našega zakona o varstvu pravice do sojenja brez ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

*Gre se za to, da ni napak?

mag. Nataša Logar, 15.6.2006

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 22/2006V današnjem kotičku bom opozorila na nekaj manj ustreznih rab in napak, ki so jih izpostavljali že pisci kotičkov pred menoj. Gre za primerke »trdovratne« narave, in ker nanje še vedno dokaj pogosto naletim, zraven pa se ponavadi ugriznem v jezik, ker takojšnje posredovanje ni vljudno ali mogoče, se...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Omejenost jamčevalnih zahtevkov

Borut Požun, 15.6.2006

Obligacije, Trgovina

Borut Požun, Pravna praksa, 22/2006Namen tega prispevka je ponuditi nekoliko drugačen pogled na potrošnikove pravice pri uveljavljanju jamčevalnih zahtevkov v primeru stvarnih napak na kupljeni stvari. Ko končni kupec oziroma potrošnik kupi proizvod, ima v skladu z veljavno zakonodajo določene pravice v primerih, ko se na izdelku poj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Odvetniška zbornica Slovenije – odlomki iz zgodovine

dr. Bojan Kukec, 15.6.2006

Odvetništvo in notariat

dr. Bojan Kukec, Pravna praksa, 22/2006V aprilu je pri založbi Bistra, d.o.o., Ljubljana, in izdajatelju Odvetniški zbornici Slovenije (OZS) izšla knjiga odvetnika dr. Petra Čeferina Odvetniška zbornica Slovenije – odlomki iz zgodovine. Avtor je na 212 straneh strnil pisan izbor odlomkov iz zgodovine slovenskega odvetništva in ga raz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Investicijski skladi v Nemčiji

Boštjan Koritnik, 15.6.2006

Skladi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 22/2006V Nemčiji so bili prvi investicijski skladi ustanovljeni »šele« po drugi svetovni vojni. Prva družba za upravljanje (DZU) je bila ustanovljena leta 1949, a tudi takrat posebnega pravnega okvira za kolektivno vlaganje ni bilo.1 Leta 1953 je zakonodajalec začel priprave na sprejem zakonskega okvira, m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Kolektivno upravljanje avtorskih pravic

Jasmina Cigrovski, 15.6.2006

Proračun, Davek na dodano vrednost in trošarine

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 22/2006Uradex SCRL proti Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD) (C-169/05 z dne 1. 6. 2006) Kolektivna organizacija za uveljavljanje sorodnih pravic izvajalcev Uradex je vložila tožbo zaradi kršitev avtorskih in sorodnih pravic, saj so brez njenega dovoljenja kabelsko retransm...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Trpki nauki zadeve Outreau?

Janko Marinko, 15.6.2006

Sodišča, Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 22/2006Izkušnje francoskega in nemškega sodstva nam kažejo, da se sodstvo povsod spoprijema z vprašanji, ki zadevajo prav bistvo sojenja – kako zagotoviti pravilnost odločitve v konkretni zadevi. Ta vprašanja se vedno vpisujejo v širši kontekst, kjer posega politika, ki pa zelo slabo zaznava prav te, bistv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Ali smo sodniki pripravljeni?

Teodora Glušič-Terbovc, 15.6.2006

Sodišča

Teodora Glušič-Terbovc, Pravna praksa, 22/2006Naslov je povzet po tretjem seminarju Mirovnega inštituta za delavce v pravosodju, ki je potekal 26. maja 2006 v Ljubljani. Moj namen ni predstaviti vsebine seminarja, a poudarkom se ne bom mogla izogniti, da ujamem misel podnaslova: ali smo slovenski sodniki pripravljeni soočiti se s problematiko d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Skrbništvo in stiki z otroki

Matija Longar, 15.6.2006

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

Matija Longar, Pravna praksa, 22/2006Mnenja, izražena v prispevku, so avtorjeva in ne kažejo stališč ustanove, v kateri je zaposlen. Člen 8 Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), ki zagotavlja pravico do zasebnega in družinskega življenja, in razvijajoča se praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) zaobjemata ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

V kakšno Evropsko unijo si želijo?

mag. Matej Avbelj, 15.6.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Matej Avbelj, Pravna praksa, 22/2006V Zagrebu je 25. maja v organizaciji ustanove Heinricha Bölla potekala mednarodna konferenca z naslovom V kakšno Evropsko unijo si želimo? V iskanju razlogov za demokratični primanjkljaj v EU in na Hrvaškem. Nekateri hrvaški in evropski politični predstavniki, predvsem pa profesorji in raziskovalci ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Slovenija sredi reform

Boštjan Koritnik, 15.6.2006

Uprava

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 22/2006Inštitut za javno upravo je v sodelovanju s PF Univerze v Ljubljani in podjetjem Portis med 7. in 9. junijem v Portorožu pripravil 12. dneve javnega prava in 1. dneve javnega sektorja, konferenci pa sta potekali vzporedno. Na njiju je sodelovalo 99 predavateljev, ki so s 300 udeleženci na kar dvanaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Globus

Dean Zagorac, 15.6.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 22/2006Filipini: abolicija smrtne kazni 6. 6. – Oba domova filipinskega zakonodajalca sta sprejela zakon, s katerim je odpravljena smrtna kazen. Vse izrečene in še ne izvršene smrtne kazni bodo spremenjene v dosmrtni zapor, kar je predsednica Gloria Macapagal-Arroyo sicer storila že aprila. Kritiki prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Odvetniki kot pooblaščenci mladoletnih oškodovancev

Vlasta Nussdorfer, 15.6.2006

Kazenski postopek

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 22/2006Prednosti zagovornikov pred tožilci so, da svoje stranke največkrat zastopajo od prvega pooblastila do zaključka sojenja na zadnji stopnji. To nesporno pomeni tesnejšo povezavo, močan interes za uspeh in spremljanje celotnega postopka. V posebnih primerih, ko gre za mladoletne oškodovance, je država...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Klik do ustavnega sodišča

Boštjan Koritnik, 15.6.2006

Ustavno sodišče

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 22/2006Ustavno sodišče (US) je v tem mesecu uvedlo storitev samodejnega obveščanja, ki vam omogoča prejemanje obvestil o novostih na spletnem mestu US (www.us-rs.si), poleg tega pa omogoča tudi obveščanje o odločitvah US na podlagi pogojev in meril, ki jih postavite sami. Pohvalno je, da so vam pri težavah...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

DOGODKI – IZJAVE

Boštjan Koritnik, 15.6.2006

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 22/2006od 6. do 12. junija Torek, 6. 6. Novela zakona o zavarovalništvu. Odbor državnega zbora (DZ) za finance in monetarno politiko je zavrnil predlog državnega sveta o noveliranju zakona o dohodnini v delu, ki se nanaša na obdavčitev obresti in denacionalizacijskih obveznic, pa je vladni predlog no...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
2006(35)
> Junij(35)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEFG HIJ K L M N OP QR SŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov