O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

s tujih knjižnih polic

mag. Katarina Krapež, 4.6.2009

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 22/2009 Hector Olasolo The Criminal Responsibility of Senior Political and Military Leaders as Principals to International Crimes (Hart Publishing, 2009, 256 strani) Sojenja nekdanjemu jugoslovanskemu predsedniku Slobodanu Miloševiću, nekdanjemu liberijskemu predsedniku Charlesu Taylorju in nekdanje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Stroški seznanitve z lastnimi osebnimi podatki zapornika

mag. Katarina Krapež, 4.6.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 22/2009Pristojni na Zavodu za prestajanje kazni zapora so zavrnili prošnjo obsojenca, ki je brez lastnih sredstev, za fotokopije nekaterih dokumentov iz njegovega spisa. Je tako ravnanje zavoda dopustno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

O napakah

mag. Tina Verovnik, 4.6.2009

Ostalo

mag. Tina Verovnik, mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 22/2009Večkrat od koga slišim, da on/ona pa ni za pisanje, češ da dela daleč preveč slovničnih napak ali da mu/ji slovnica ne gre najbolje. Slovnica je v vsakdanji rabi že zdavnaj postala sinonim za slovenščino, pa ne za naš materni jezik kot tak, temveč za tisti njegov "šolski" del, ki se ga je treba učit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Pri določanju transfernih cen je potrebno poznati posebnosti poslovanja davčnega zavezanca

mag. Mojca Kunšek, 4.6.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 22/2009Pri določanju transfernih cen je treba poznati posebnosti poslovanja davčnega zavezanca V zadnjih letih vse ekonomije sveta ugotavljajo, da kar dve tretjini poslovnih procesov teče med povezanimi osebami. Glavni namen takega poslovanja je maksimirati dobičke skupine podjetij, ki vstopajo v medseboj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Ku(pu)j železo, ko je vroče

Jure Mikuž, 4.6.2009

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jure Mikuž, Jure Mikuž, Pravna praksa, 22/2009Uspešna podjetniška zgodba je rezultat več dejavnikov, ki so na prvi pogled med seboj povsem nepovezani. Pogosto slišimo, da je nekomu uspelo samo zato, ker se je znašel na pravem kraju ob pravem času. Morda res, ampak zelo redko se zgodi, da dobi priložnost samo en posameznik, in v današnjih razmer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 4.6.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 22/2009 Napoved dohodnine Dne 23. maja je začela veljati sprememba Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine, ki se uporablja za leto 2008. Spremenjen je bil obrazec za napoved za odmero dohodnine - priloga 2 pravilnika - ter na novo dodan zahtevek za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Zastavitev komunikacijskega omrežja in druge gospodarske infrastrukture v tujem zemljišču

Dušan Tršan, 4.6.2009

ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Dušan Tršan, Dušan Tršan, Pravna praksa, 22/2009Komunikacijsko omrežje, ki poteka po tujem zemljišču, naj bi bilo sestavina nepremičnine v skladu z načelom specialnosti lastnine in povezanosti zemljišča in objekta (superficies solo cedit),1 zato naj ne bi bilo dopusten predmet zastavne pravice. Ker pa je komunikacijsko omrežje zgrajeno na tujem z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Evropa

mag. Katarina Krapež, 4.6.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 22/2009 Torek, 26. 5. Zelena luč za modro karto. EU je dokončno potrdila modro karto - tj. posebno dovoljenje za delo in bivanje visokokvalificiranih delavcev iz tretjih držav v Uniji po vzoru zelene karte v ZDA. Razen Velike Britanije, Irske in Danske, ki se projektu niso pridružile, morajo države članic...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Kasacijski postopek ni potreben, če pa je, mora biti pravilno urejen

Andreja Tratnik, 4.6.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Andreja Tratnik, Andreja Tratnik, Pravna praksa, 22/2009Pravica do poštenega sojenja od držav pogodbenic Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) ne zahteva, da v kazenskem postopku poleg pritožbe določijo tudi izredna pravna sredstva, kot je preverjanje zakonitosti sodne odločbe v kasacijskem postopku. Vendar če kazenski procesni zakon države po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Razsojeno

Toni Tovornik, 4.6.2009

Delovna razmerja

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 22/2009Sporna individualna pogodba prokurista
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Vsak Slovenec ima svojega spodobnega Čefurja

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 4.6.2009

Ostalo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 22/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Izbrisani in Romi

mag. Katarina Krapež, 4.6.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 22/2009"Pod ekonomsko krizo se odvija eksplozivna kriza človekovih pravic. Gospodarski padec je zaostril zlorabe, preusmeril pozornost z zlorab in ustvaril nove probleme. Človekove pravice so se teptale v imenu varnosti. Zdaj se v imenu gospodarske oživitve preusmerjajo na stranski tir," je bila kritična d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Pristojnosti zastopnika pacientovih pravic

mag. Katarina Krapež, 4.6.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 22/2009Zastopnik pacientovih pravic je na bolnišnico naslovil poizvedbo z zaprosilom za poročilo o zdravljenju pacienta na podlagi določil 49. člena Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP). Zastopnik pacientovih pravic lahko namreč v skladu s 4. alinejo prvega odstavka 49. člena ZPacP za pacienta opravlja po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Lucrum sine damno alterius fieri non potest

Janez Kranjc, 4.6.2009

Ostalo

Janez Kranjc, Janez Kranjc, Pravna praksa, 22/2009Rek Lucrum sine damno alterius fieri non potest (Dobiček ni mogoč brez škode drugega) je iz zbirke rekov Publilija Sirca, posega pa v bistvo medčloveških odnosov v razmerju do materialnih dobrin. Vprašanje njihove pravične delitve spremlja človeško družbo že od nastanka zasebne lastnine in je toliko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Zavrnitev prijave znamke TELEKOM

Avtor ni naveden, 4.6.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2009Sodba IX Ips 615/2008, 24. marca 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Javno dobro kot lastnik v listu B

mag. Miha Šlamberger, 4.6.2009

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 22/2009* Vprašanji je postavil naročnik PP na seminarju Zemljiškoknjižno pravo v praksi, GV Založba, 4. december 2008. Lastnik pripadajočega zemljišča večstanovanjske stavbe je po podatkih zemljiške knjige "javno dobro" (naziv lastnika v B listu zemljiške knjige). Na javnem dobru ni možnosti priposestvov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Elektronski časopis za boj proti kibernetskemu kriminalu

dr. Liljana Selinšek, 4.6.2009

Ostalo

dr. Liljana Selinšek, dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 22/2009V začetku julija 2009 bo v angleškem, španskem in ruskem jeziku začel izhajati Elektronski časopis za boj proti kibernetskemu kriminalu (ENAC). Zasnovan je kot mesečnik, izhajal pa bo predvidoma do konca leta 2011. Gre za projekt, ki ga sofinancirata Evropska komisija in špansko podjetje Cybex.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Prožnost v času krize

Miha Šercer, 4.6.2009

Ostalo

Miha Šercer, Miha Šercer, Pravna praksa, 22/2009V Portorožu so 28. in 29. maja v organizaciji Inštituta za delo pri PF Univerze v Ljubljani, Društva za delovno pravno in socialno varnost in Planeta GV (v sodelovanju še z drugimi subjekti) že osmič zapored potekali Dnevi delovnega prava in socialne varnosti. Gre verjetno za najpomembnejši dogodek ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (1.) - Genocid

dr. Damjan Korošec, 4.6.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 22/2009Potem ko pojem genocid prvič v obtožnici in s tem po podatkih, ki so na voljo, prvič v pravnem dokumentu uporabi tožilec Mednarodnega vojaškega sodišča v Nürnbergu in ga v nekaj sodbah takoj po drugi svetovni vojni uporabi Vrhovno sodišče Poljske, najde genocid pot v prvi klasičen mednarodnopravni d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

CSD med navzkrižnimi interesi

Jasmina Arnež, 4.6.2009

Uprava

Jasmina Arnež, Jasmina Arnež, Pravna praksa, 22/2009Po prodornih besedah dr. Dragana Petrovca je bil družbeni strah v preteklosti že prevečkrat generator nerazumnega postopanja državnih organov. Da bi zaradi medijskega pritiska in s pravniško latovščino prežetih zakonskih sprememb z razpotja ne krenili v "napačno smer" tudi centri za socialno delo, j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Lastniki in kolektivno PDPZ

Darja Golob-Koritnik, 4.6.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Darja Golob-Koritnik, Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 22/2009 V družbi z omejeno odgovornostjo imamo sklenjeno kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, v katerega smo vključeni vsi zaposleni (tudi lastniki). Pred kratkim se je število lastnikov zmanjšalo s sedem na tri, s čimer smo preostali trije lastniki pridobili deleže, večje od 25 odstotk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Dogovor o skupni gradnji - ustanovitev etažne lastnine

Avtor ni naveden, 4.6.2009

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2009Sodba II Ips 639/2006, 12. februar 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru I Cp 1249/2004)
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Medijsko pravo

dr. Jurij Žurej, 4.6.2009

Kultura in umetnost

dr. Jurij Žurej, dr. Jurij Žurej, Pravna praksa, 22/2009V začetku leta je pri založbi Planet GV izšla knjiga Medijsko pravo, ki obravnava teme, ki so v zadnjem času pogosto predmet razprav v strokovni javnosti. Knjiga obsega 275 strani, na katerih je v devetih poglavjih pet avtorjev opisalo posamezne teme, predvsem tiste, ki si po presoji urednika dr. Ro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Delitev bremena v EU: uredba za določitev odgovornosti za obravnavanje prošnje za azil

dr. Rita-Maria Kirschbaum, 4.6.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Rita-Maria Kirschbaum, dr. Rita-Maria Kirschbaum, Pravna praksa, 22/2009Delitev bremena v Evropski uniji oziroma Uredba Sveta (ES) št. 343/2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države1 (Uredba), je pravni sistem za ugotavljanje posamezne države čl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Pridobitev statusa pravne osebe kot bistven del svobode združevanja

Avtor ni naveden, 4.6.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2009Odločba US RS, št. U-I-155/07, z dne 9. aprila 2009, objavljena v Ur. l. RS, št. 32/09
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
2009(45)
> Junij(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG H IJ K LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov