O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 50)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Še o električnem paralizatorju

Miroslav Žaberl, 7.6.2007

Uprava

Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 22/2007univ. dipl. pravnik, doktorski kandidat na PF Univerze v Ljubljani, sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve RS Stališča avtorja ne kažejo nujno tudi stališče ustanove, kjer je zaposlen.doktorski kandidat na PF Univerze v Ljubljani, sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve RS Veliko p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Zmaga Wayna Rooneyja proti kibernetičnemu skvoterju

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 7.6.2007

Intelektualna lastnina, Elektronsko trgovanje in poslovanje

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 22/2007dr. pravnih znanosti, okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani Najnovejši spor v areni športa glede internetnih domen se je konec lanskega leta končal pred Arbitražnim in mediacijskim centrom Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (World Intellectual Property Organization (WIPO...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Spodbujanje podjetništva

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Davek od dohodka pravnih oseb, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 22/2007V aprilu je delavec podal prostovoljno odpoved delovnega razmerja z odpovednim rokom dveh mesecev, takoj zatem pa je pričel s postopkom za ustanovitev enoosebne d.o.o. Podjetje je bilo ustanovljeno maja, junija pa se konča delovno razmerje pri starem delodajalcu, čemur sledi samozaposlitev v ustanov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Pokončnost ustavnega sodišča

dr. Marijan Pavčnik, 7.6.2007

Ustavno sodišče

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 22/2007dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani Včasih je mogoče slišati, da je nad ustavnim sodiščem samo še modro nebo, ali pa da so sodniki »podrejeni ustavi, toda ustava je tisto, kar sodniki opredelijo kot ustavo«. Prvi navedek parafrazira Immanuela Kanta in pozablja, tako Kant,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Novela ZGO-1: spremembe nujne, a drugače od predlaganih

Adrijana Viler-Kovačič, 7.6.2007

Urejanje prostora, Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 22/2007univ. dipl. pravnica, mag. znanosti, svetovalka generalnega direktorja Agencije RS za okolje Med pisanjem tega prispevka, v katerem se odzivam na odmev mag. Janeza Tekavca z naslovom Predlog novele ZGO-1: zakaj so spremembe nujne, objavljenem v PP, št. 15/2007, na moj članek z naslovom Predlog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Ugovor neutemeljenemu računu

Klemen Veršič, 7.6.2007

Obligacije, Davek na dodano vrednost in trošarine

Klemen Veršič, Pravna praksa, 22/2007* Ali je kupec pri delno neutemeljenem računu prodajalca blaga (ali storitve) - dolžan ugovarjati pisno in v katerem roku? * Kaj pa, če tega ne stori - kako to vpliva na možnost ugovora v morebitnem izvršilnem postopku? Dolžnost ugovarjanja neutemeljenemu računu in rok za takšno ugovarjanje z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Oprostitev plačila stroškov postopka - stroški postavitve začasnega zastopnika

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 22/2007Vrhovno sodišče Sklep II Ips 605/2005 z dne 1. 3. 2007 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju Cp 910/2005) ZPP - drugi odstavek 168. člena URS - 23. člen Ustavno skladna je le takšna razlaga določbe 168. člena ZPP, po kateri možnost oprostitve plačila stroškov postopka zajema tudi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Zavrženje tožbe zaradi nesklepčnosti - aktivna legitimacija

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 22/2007Sklep II Ips 110/2007 z dne 29. marca 2007 (v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 3276/2006) ZPP - 1. točka drugega odstavka 339. člena Zavrženje tožbe zaradi nesklepčnosti - po svojih (pravnih) učinkih - tožniku onemogoča sodno varstvo zatrjevane pravice v konkretnem postopk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Človekove pravice, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 22/2007Odločba US RS, št. U-I-45/07, Up-249/06 z dne 17. 5. 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 46/07 Prvi odstavek 83. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) je v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Enakost volilne pravice

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Človekove pravice, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 22/2007Odločba US RS, št. U-I-468/06 z dne 17. 5. 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 46/07 Zakon o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 72/05, 100/05 - UPB, 121/05, 22/06 - UPB) je v neskladju z Ustavo, ker ne določa, da člani volilnih odborov ne morejo biti osebe, ki so ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Obdavčitev dividend

Jasmina Cigrovski, 7.6.2007

Sodišče

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 22/2007W. L. Holböck proti Finanzamt Salzburg-Land (C-157/05 z dne 22. maja 2007) W. L. Holböck, ki prebiva v Avstriji, je lastnik dveh tretjin kapitala družbe CBS iz Švice. Na podlagi deleža, ki ga ima v tej družbi, je v letih 1992-1996 prejemal dividende, za katere mu je hotel avstrijski davčni urad o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Ugovor nedopustnosti zaradi uporabe žiga podpisa

Jasmina Cigrovski, 7.6.2007

Sodišče

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 22/2007Evropski parlament proti Ole Eistrup (T-223/06 P z dne 23. maja 2007) Na Sodišču za uslužbence ES je pritožnik Eistup s tožbo zahteval povišanja odškodnine, ki bi mu jo moral izplačati Evropski parlament. Ker je bil na tožbi odtisnjen žig z vgraviranim podpisom njegovega odvetnika, je parlament p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

(Javno) podjetje - kaj je to?

mag. Aleš Ferčič, 7.6.2007

Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 22/2007mag. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Mariboru V slovenskem pravnem in političnem prostoru je v kontekstu prilagajanja slovenske zakonodaje evropski postal aktualen pojem »(javno) podjetje«. V nadaljevanju so na kratko predstavljena nekatera dejstva in razmišljanja ob rob aktualnim ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Obračunavanje DDV od fotokopiranja uradnih aktov

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Upravni postopek in upravne takse, Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 22/2007Obračunavanje DDV od fotokopiranja uradnih aktov Pojasnilo MF, št. 423-15/2007, 27. 2. 2007 · Ali je določba »Po Zakonu o davku na dodano vrednost državni organi in organizacije, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega prava ne štejejo za davčne zavezance v zvezi z dejavnostmi al...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Iz poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 22/2007Številka 44 (31. 5. 2007): - predlog zakona o pokrajinah (ZPok) - prva obravnava; - predlog zakona o volitvah v pokrajinah (ZVPok) - prva obravnava; - predlog zakona o financiranju pokrajin (ZFPok) - prva obravnava. Poslanska vprašanja in pobude: - glede predlogov za uvedbo ukrepov ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Vacatio legis je ali bo mimo

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 22/20071. Direktiva Komisije 2007/29/ES z dne 30. maja 2007 o spremembi Direktive 96/8/ES glede označevanja, oglaševanja in predstavitve živil, namenjenih za uporabo pri energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže (UL L 139) - veljati začne 20. junija. 2.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Razpisi

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 22/2007Ur. l. RS, št. 48/07 1. Direktor občinske uprave - Občina Trnovska vas; rok je 11. junij. 2. Tajnik občinske uprave - Občina Rogašovci; rok je 11. junij. 3. Sekretar območnega združenja Rdečega križa Črnomelj - Območni odbor Rdečega križa Črnomelj; rok je 11. junij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Vlada RS

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 22/2007Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 123. seji (31. maj 2007): - predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi; - predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem pravobranilstvu; - predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu; ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Vsebina 'Pravna Praksa' 22/2006

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 22/2007stran 3 UVODNIK Janja Roblek Sodniške plače - drugi krog stran 6 GOSPODARSKO PRAVO dr. Luigi Varanelli Vprašanje ustavnosti prvega odstavka 4. člena ZFPPod-B stran 8 GOSPODARSKO PRAVO dr. Šime Ivanjko Kakšno odločitev lahko pričakujemo od Ustavnega sodišča stran 10 GOSPODARS...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Vprašanje ustavnosti prvega odstavka 4. člena ZFPPod-B

dr. Luigi Varanelli, 7.6.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 22/2007dr. pravnih znanosti, odvetnik v Ljubljani Zakon o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod-B).ŠO]1 Glavna določba tega zakona je v prvem odstavku 4. člena, ki določa, da se vsi pravdni, upravni in izvršilni postopki, začeti na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij, v katerih upniki izbr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 22/20077. 6., 18.00 Aktualna sodna praksa Sodišča ES Gre za članski sestanek Pravniškega društva Ljubljana, naslovno temo pa bo predstavil dr. Aleksij Mužina. Pravniško društvo Ljubljana; (www.pravnisko-drustvo.si). 7. 6., 18.30 Stečaj zapuščine in fizične osebe Gre za predavanje v okviru redn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Sodniške plače - drugi krog

Janja Roblek, 7.6.2007

Uprava, Sodišča

Janja Roblek, Pravna praksa, 22/2007univ. dipl. pravnica, okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Kranju, predsednica Slovenskega sodniškega društva Prejšnji teden je Vlada sprejela besedili sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o sodniški službi, ki naj bi prinesla uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča RS U...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Globus

Dean Zagorac, 7.6.2007

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 22/2007Pravi dogovor po koncu Bushevega mandata 31. 5. - Ameriški predsednik George W. Bush je predstavil predlog, po katerem naj bi 15 najpomembnejših industrijskih držav do konca leta 2008 doseglo dogovor o globalnih ciljih za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Izberimo si dacarja

Boštjan Koritnik, 7.6.2007

Elektronsko trgovanje in poslovanje, SPLOŠNO

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 22/2007Na spletnih straneh Evropske komisije je od začetka prejšnjega meseca mogoče najti številne podatke in informacije o različnih davkih po posameznih državah članicah EU, saj je na spletni strani (http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm) na voljo nov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Evropa

Boštjan Koritnik, 7.6.2007

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 22/200729. 5. (Ne)reševanje prebežnikov v Sredozemlju. Evropska komisija je v luči nedavne drame 27 nezakonitih prebežnikov v Sredozemskem morju, ki so potem, ko se je njihov čoln potopil, tri dni viseli na ribiških mrežah malteške ladje, ki je zavrnila njihov sprejem na krov, izrazila nezadovoljstvo za...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
2007(50)
> Junij(50)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF GHI J K L M NOP QR S ŠTUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov