O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 50)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Spodbujanje podjetništva

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Davek od dohodka pravnih oseb, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 22/2007V aprilu je delavec podal prostovoljno odpoved delovnega razmerja z odpovednim rokom dveh mesecev, takoj zatem pa je pričel s postopkom za ustanovitev enoosebne d.o.o. Podjetje je bilo ustanovljeno maja, junija pa se konča delovno razmerje pri starem delodajalcu, čemur sledi samozaposlitev v ustanov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Enakost volilne pravice

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Človekove pravice, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 22/2007Odločba US RS, št. U-I-468/06 z dne 17. 5. 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 46/07 Zakon o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 72/05, 100/05 - UPB, 121/05, 22/06 - UPB) je v neskladju z Ustavo, ker ne določa, da člani volilnih odborov ne morejo biti osebe, ki so ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Človekove pravice, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 22/2007Odločba US RS, št. U-I-45/07, Up-249/06 z dne 17. 5. 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 46/07 Prvi odstavek 83. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) je v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Ugovor neutemeljenemu računu

Klemen Veršič, 7.6.2007

Obligacije, Davek na dodano vrednost in trošarine

Klemen Veršič, Pravna praksa, 22/2007* Ali je kupec pri delno neutemeljenem računu prodajalca blaga (ali storitve) - dolžan ugovarjati pisno in v katerem roku? * Kaj pa, če tega ne stori - kako to vpliva na možnost ugovora v morebitnem izvršilnem postopku? Dolžnost ugovarjanja neutemeljenemu računu in rok za takšno ugovarjanje z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Oprostitev plačila stroškov postopka - stroški postavitve začasnega zastopnika

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 22/2007Vrhovno sodišče Sklep II Ips 605/2005 z dne 1. 3. 2007 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju Cp 910/2005) ZPP - drugi odstavek 168. člena URS - 23. člen Ustavno skladna je le takšna razlaga določbe 168. člena ZPP, po kateri možnost oprostitve plačila stroškov postopka zajema tudi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Zavrženje tožbe zaradi nesklepčnosti - aktivna legitimacija

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 22/2007Sklep II Ips 110/2007 z dne 29. marca 2007 (v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 3276/2006) ZPP - 1. točka drugega odstavka 339. člena Zavrženje tožbe zaradi nesklepčnosti - po svojih (pravnih) učinkih - tožniku onemogoča sodno varstvo zatrjevane pravice v konkretnem postopk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Izostanek pravnega interesa

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Človekove pravice, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 22/2007Sklep US RS, št. U-I-156/07 z dne 17. 5. 2007 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Obvezne razlage 6. in 8. člena Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Koper (Uradne objave, št. 27/87 in Ur. l. RS, št. 39/07) in Obvezne razlage 6. in 7. člena Odloka o prost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Jamčevanje za pravne napake - pogodbena kazen

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Obligacije

, Pravna praksa, 22/2007II Ips 160/2005 z dne 1. 3. 2007 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 1851/2003) ZOR - členi 10, 19, 75, 274, 508, 509, 510, drugi odstavek 272. člena in prvi odstavek 515. člena Revizijsko sodišče je presojalo, ali je dogovor o pogodbeni kazni veljaven, glede na to, da je zam...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Finančni najem nepremičnin

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Upravni postopek in upravne takse, Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 22/2007Davek od dohodkov pravnih oseb Pojasnilo DURS, št. 0611-18/2007, 28. 2. 2007 Zavezanca, ki se ukvarja z dajanjem nepremičnin v finančni najem, je zanimalo, kako se v postopku odmere davka na promet nepremičnin pri finančnem najemu nepremičnine obravnavajo obresti in stroški financiranja ter ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Pokončnost ustavnega sodišča

dr. Marijan Pavčnik, 7.6.2007

Ustavno sodišče

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 22/2007dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani Včasih je mogoče slišati, da je nad ustavnim sodiščem samo še modro nebo, ali pa da so sodniki »podrejeni ustavi, toda ustava je tisto, kar sodniki opredelijo kot ustavo«. Prvi navedek parafrazira Immanuela Kanta in pozablja, tako Kant,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Še o električnem paralizatorju

Miroslav Žaberl, 7.6.2007

Uprava

Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 22/2007univ. dipl. pravnik, doktorski kandidat na PF Univerze v Ljubljani, sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve RS Stališča avtorja ne kažejo nujno tudi stališče ustanove, kjer je zaposlen.doktorski kandidat na PF Univerze v Ljubljani, sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve RS Veliko p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Novela ZGO-1: spremembe nujne, a drugače od predlaganih

Adrijana Viler-Kovačič, 7.6.2007

Urejanje prostora, Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 22/2007univ. dipl. pravnica, mag. znanosti, svetovalka generalnega direktorja Agencije RS za okolje Med pisanjem tega prispevka, v katerem se odzivam na odmev mag. Janeza Tekavca z naslovom Predlog novele ZGO-1: zakaj so spremembe nujne, objavljenem v PP, št. 15/2007, na moj članek z naslovom Predlog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Zmaga Wayna Rooneyja proti kibernetičnemu skvoterju

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 7.6.2007

Intelektualna lastnina, Elektronsko trgovanje in poslovanje

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 22/2007dr. pravnih znanosti, okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani Najnovejši spor v areni športa glede internetnih domen se je konec lanskega leta končal pred Arbitražnim in mediacijskim centrom Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (World Intellectual Property Organization (WIPO...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Določitev rezidentskega statusa pri delavcih iz tujine

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Upravni postopek in upravne takse, Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 22/2007Določitev rezidentskega statusa pri delavcih iz tujine Pojasnilo DURS, št. 42105-53/2007, 27. 3. 2007 · Ali se zaposleni gradbeni delavec, ki ima stalno prebivališče v Srbiji, začasno pa v Sloveniji in je zaposlen v Sloveniji pri slovenskem delodajalcu več kot leto dni, pri obračunu plače ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

(Javno) podjetje - kaj je to?

mag. Aleš Ferčič, 7.6.2007

Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 22/2007mag. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Mariboru V slovenskem pravnem in političnem prostoru je v kontekstu prilagajanja slovenske zakonodaje evropski postal aktualen pojem »(javno) podjetje«. V nadaljevanju so na kratko predstavljena nekatera dejstva in razmišljanja ob rob aktualnim ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Obračunavanje DDV od fotokopiranja uradnih aktov

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Upravni postopek in upravne takse, Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 22/2007Obračunavanje DDV od fotokopiranja uradnih aktov Pojasnilo MF, št. 423-15/2007, 27. 2. 2007 · Ali je določba »Po Zakonu o davku na dodano vrednost državni organi in organizacije, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega prava ne štejejo za davčne zavezance v zvezi z dejavnostmi al...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Obdavčitev dividend

Jasmina Cigrovski, 7.6.2007

Sodišče

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 22/2007W. L. Holböck proti Finanzamt Salzburg-Land (C-157/05 z dne 22. maja 2007) W. L. Holböck, ki prebiva v Avstriji, je lastnik dveh tretjin kapitala družbe CBS iz Švice. Na podlagi deleža, ki ga ima v tej družbi, je v letih 1992-1996 prejemal dividende, za katere mu je hotel avstrijski davčni urad o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Ugovor nedopustnosti zaradi uporabe žiga podpisa

Jasmina Cigrovski, 7.6.2007

Sodišče

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 22/2007Evropski parlament proti Ole Eistrup (T-223/06 P z dne 23. maja 2007) Na Sodišču za uslužbence ES je pritožnik Eistup s tožbo zahteval povišanja odškodnine, ki bi mu jo moral izplačati Evropski parlament. Ker je bil na tožbi odtisnjen žig z vgraviranim podpisom njegovega odvetnika, je parlament p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Mnenja

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Uprava

, Pravna praksa, 22/2007Načelno mnenje št. 87, 28. maja 2007 Opravljanje nalog Varuha človekovih pravic je v smislu prvega odstavka 19. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor) združljivo z opravljanjem dejavnosti sodnega izvedenca, če se izvedensko delo opravlja brezplačno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Investicijska olajšava za vlaganja v opremo v vrednosti do 500 evrov

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Upravni postopek in upravne takse, Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 22/2007Pojasnilo DURS, št. 4200-22/2007-2, 28. 2. 2007 Zavezanec navaja, da se postavlja dilema, ali se prizna 20 odstotna olajšava za investicije v opremo v primeru, ko jo knjižimo takoj med stroške (vrednost do 500 evrov). Meni, da ni razloga, če kupi npr. računalnik, da ne bi uveljavil olajšave, ne g...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

S Tujih Knjižnih Polic

Sara Pernuš, 7.6.2007

Kultura in umetnost

Sara Pernuš, Pravna praksa, 22/2007Edward M. Harris Democracy and the Rule of Law in Classical Athens: Essays on Law, Society, and Politics (Cambridge University Press, 2006, 518 strani) Avtor predstavi analizo pravnega sistema antičnih Aten, pri tem pa poudari pomembnost posameznih vprašanj in njihovega prispevka k našemu razum...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Zbirka nagrad je popolna

Minu A. -Gvardjančič Potopnik, 7.6.2007

Višje in visoko šolstvo

Minu A. -Gvardjančič Potopnik, Pravna praksa, 22/2007univ. dipl. pravnica univ. dipl. pravnica, LL.M. Na že 14. mednarodnem tekmovanju iz mednarodnega gospodarskega in mednarodnega arbitražnega prava Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot - potekalo je od 29. marca do 5. aprila na Dunaju - je ekipi PF Univerze v Ljubljani us...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Do kdaj lahko potencialni oče umakne soglasje k postopku zunajtelesne oploditve?

Peter Lipoglavšek, 7.6.2007

Človekove pravice, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Peter Lipoglavšek, Pravna praksa, 22/2007univ. dipl. pravnik, pravni sodelavec na ESČP Evans proti Združenemu kraljestvu, št. 6339/05, veliki senat, 10. aprila 2007ŠO]1 Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Ali je pravica do spoštovanja odločitve za starševstvo v biološkem smisl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Kako odločajo ustavna sodišča

dr. Zvonko Fišer, 7.6.2007

Ustavno sodišče, Pravoznanstvo

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 22/2007dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani, sodnik Ustavnega sodišča RS Včasih se zdi, kot da so ustavna sodišča najmanj znan del sodstva. Čeprav vsi vedo zanje in s svojimi odločitvami včasih pridejo na prve strani časopisov, je njihov notranji proces sprejemanja odločitev nez...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Izberimo si dacarja

Boštjan Koritnik, 7.6.2007

Elektronsko trgovanje in poslovanje, SPLOŠNO

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 22/2007Na spletnih straneh Evropske komisije je od začetka prejšnjega meseca mogoče najti številne podatke in informacije o različnih davkih po posameznih državah članicah EU, saj je na spletni strani (http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm) na voljo nov...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
2007(50)
> Junij(50)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF GHI J K L M NOP QR S ŠTUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov