O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Dinamični naslovi IP

Irena Vovk, 2.6.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2016Generalni pravobranilec Sodišča EU Manuel Camposa Sanchez-Bordone je 12. maja 2016 izdal pomembno mnenje, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov na spletu. V zadevi C-582/14 Patrick Breyer proti Nemčiji je izrazil prepričanje, da je treba podatek o dinamičnem naslovu IP obravnavati kot osebni podatek in da ta spada pod domet Direktive 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Vse več nestrpnosti in sovraštva

Vlasta Nussdorfer, 2.6.2016

Pravoznanstvo

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 22/2016Letošnji uvod v poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2015, institucije, ki jo vodim tri leta, sem začela z zgovorno in preroško mislijo Nelsona Mandele: "Nihče se ni rodil s sovraštvom / do drugega zaradi barve kože, / njegovega izvora ali vere. / Ljudje se naučijo sovražiti. / In če se lahko naučijo sovražiti, / se lahko naučijo tudi ljubiti. / Ljubezen je za ljudi bolj naravna / kot njeno nasprotje."
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt

Janez Kranjc, 2.6.2016

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 22/2016Misel je vzeta iz Horacijevega pisma (Epist. I, 11, 27) in bi se po naše glasila Tisti, ki preko morja hitijo v tuje kraje, spremenijo podnebje, ne pa mišljenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Kako nastane delovno mesto

mag. Sandi Kodrič, 2.6.2016

Delovna razmerja, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 22/2016Štajersko je pred kratkim neprijetno presenetila odločitev multinacionalke IBM, ki se je odločala, ali bi v Mariboru odprla evropski klicni center za tehnično podporo, v katerem naj bi delo dobilo do 200 ljudi. IBM bi potreboval tehnično izobražen kader računalniške smeri z dobrim poznavanjem tujih jezikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Paternitetni spori z vidika legitimacije

mag. Barbara Mazovec Kšela, 2.6.2016

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Barbara Mazovec-Kšela, Pravna praksa, 22/2016Ugotovljeno ali izpodbito očetovstvo ali materinstvo ima tako na strani otroka kot tudi na strani staršev večplastne posledice, očitne predvsem na področju družinskega in dednega prava. Predpisi, s katerimi je zadevno področje urejeno, sledijo varovanju koristi otroka. Ker niti Zakon o pravdnem postopku (ZPP) niti Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) ne določata, kdo so v takih sporih pravdne stranke, zaradi česar prihaja v praksi pogosto do težav pri pravilni in popolni opredelitvi strank, je sodna praksa oblikovala pravila, katere stranke morajo biti zajete v takih tožbah, pri čemer je treba upoštevati dejstvo, da lahko ureditev takega razmerja vpliva na več subjektov, in sicer na otroka, na osebo, ki je formalno vpisana kot oče otroka, na otrokovo mater in na tistega, ki je dejanski oče otroka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Odvetništvo na Slovenskem

Andrej Razdrih, 2.6.2016

Kultura in umetnost

Andrej Razdrih, Pravna praksa, 22/2016Dr. Peter Čeferin, odvetnik z najdaljšim stažem v Sloveniji, se je z vprašanji odvetništva začel teoretično ukvarjati že v svoji magistrski nalogi leta 1984. Temo stanovske neodvisnosti je leta 1988 razširil in poglobil v doktorski disertaciji Odvetnik, njegova neodvisnost nekoč in danes, posebej v Sloveniji, ki jo je v knjižni obliki izdala Odvetniška zbornica Slovenije (OZS). Pred kratkim pa je izšla knjiga Odvetništvo na Slovenskem - od habsburške monarhije do neodvisne države (Založba Litera, Ljubljana 2016).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Razpisi

Avtor ni naveden, 2.6.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2016 Ur. l. RS, št. 36/16 1. Direktor Zavoda osnovnega zdravstva Gorenjske - Zavod Osnovnega zdravstva Gorenjske; rok je 4. junij. 2. Direktor - Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah; rok je 4. junij. 3. Predsednik Okrajnega sodišča v Novi Gorici - Sodni svet RS;
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Pravica do izjave v postopku in vročitev odgovora na pritožbo - sprejem delne izpolnitve po gradbeni pogodbi

Avtor ni naveden, 2.6.2016

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2016Z vidika zagotavljanja pravice do izjave sodišče prve stopnje načeloma ni dolžno vročati pritožniku odgovora nasprotne stranke na pritožbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Vejica pred kot

dr. Nataša Hribar, 2.6.2016

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 22/2016Pred kratkim sem brala uvodnik v neki reviji, v katerem se je avtorica dotaknila usode priseljencev, ki prihajajo v Evropo po boljše življenje. Takole je zapisala: "Kot na vse, imamo tudi na ta pojav zelo različne poglede, enega od blizu pa vam razkrivamo v tej številki. Naši srbski kolegi so v beograjskem parku poiskali sogovornice in prisluhnili njihovim pogledom, idejam, željam in ciljem. Kot v vsaki tragediji, so tudi v tej najhuje prizadeti otroci."
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Usoda dobička in kolizija interesov delničarjev

Miha Jesenko, 2.6.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miha Jesenko, Pravna praksa, 22/2016Več lastnikov pomeni različne interese, zlasti glede dobička. O vsakoletnem zmagovalcu odloči v letnem poročilu skupščina družbe z enim najpomembnejših aktov družbe, sklepom o uporabi bilančnega dobička. Pri uporabi dobička je treba razlikovati med temeljnima pravicama korporacijske in obligacijske narave. Vsak delničar ima korporacijsko pravico udeležbe pri dobičku, obligacijsko pravico do izplačila dobička (dividenda, terjatev delničarja) pa pridobi šele z določitvijo o delitvi dobička s sklepom o uporabi bilančnega dohodka. To je le nekaj poudarkov 24. posvetovanja Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, ki so ga 19. in 20. maja v Portorožu organizirali PF Univerze v Mariboru, Inštitut za gospodarsko pravo Maribor in Center za izobraževanje v pravosodju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Učinkovitost slovenskega parlamenta v obdobju gospodarske krize - izzivi in sposobnosti

dr. Drago Zajc, 2.6.2016

Pravoznanstvo

dr. Drago Zajc, Pravna praksa, 22/2016V zadnjem času se nacionalni parlamenti srečujejo s čedalje večjimi izzivi, zahtevami in pričakovanji. Na njihovo delovanje vpliva zlasti gospodarska kriza, ki se je začela leta 2008 in povzročila nazadovanje gospodarstev in slabšanje socialnih razmer velikih skupin prebivalstva, posledično pa je vplivala tudi na podporo obstoječim oziroma tradicionalnim strankam. Tako kot v nekaterih drugih evropskih državah je tudi v Sloveniji v zadnjih osmih letih prišlo do pospešene cirkulacije političnih elit in pojava povsem novih strank, ki so na volitvah uspevale dobiti precejšnje deleže glasov in prestopale parlamentarni prag. Zmanjšala se je tudi sposobnost strank oblikovati stabilne koalicije, kar je močno vplivalo tudi na delovanje Državnega zbora, saj je prihajalo do zastojev v njegovem delu, predčasnih razpustov in novih volitev. Po prvih predčasnih volitvah leta 2011 je leta 2013 prišlo do menjave vlade s konstruktivno nezaupnico, vendar je nova vlada trajala le dobro leto. V kratkem času je prišlo do drugih predčasnih volitev leta 2014. Po teh volitvah je volilni prag uspelo prestopiti sedmim strankam, koalicijsko vlado pa je uspelo sestaviti novi SMC, ki je dobila največ poslanskih sedežev (36), skupaj z SD in DeSUS-om.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Večja učinkovitost pritožbenih upravnih postopkov

dr. Erik Kerševan, 2.6.2016

Uprava

dr. Erik Kerševan, Pravna praksa, 22/2016Na področju delovanja uprave bo verjetno v doglednem času treba pristopiti k izboljšavi procesnih predpisov, tako Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) kot tudi (ali predvsem) Zakona o upravnem sporu (ZUS-1), ki je po spoznanjih in razvoju teorije in prakse že dozorel za nadaljnjo reformo. K temu nas (navsezadnje) vodijo tudi obsodbe Republike Slovenije za kršitev pravice do razumnega odločanja na upravnem področju, ki v presojo utemeljenosti časa, ki je bil potreben za sprejem odločitve, vključujejo skupni čas odločanja upravnih organov in sodišč. Pri tem seveda bolj verjamem v postopen - čeprav nujno pravočasen - razvoj (evolucijo) kot v popolni pretres in spremembo temeljev ureditve (revolucijo) na tem pravnem področju. Na tem mestu pa ne želim obravnavati vseh sistemskih vprašanj, temveč bi želel poudariti predvsem potrebo po tem, da se okrepi učinkovitost pravnih sredstev v postopku upravnega odločanja. Pri tem bi želel ponovno obuditi in spodbuditi razmislek o oblikovanju drugačnega odločanja upravnih organov na drugi stopnji v okviru upravnega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Videonadzor za osebno rabo

Irena Vovk, 2.6.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2016Posameznik želi izvajati videonadzor v osebne namene. Videonadzor namreč ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), zato ga zanima, kdaj se ta zakon lahko uporabi in katere so izjeme, v katerih se ta zakon ne uporablja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Ustno dogovorjen drugi kraj opravljanja dela

Janja Cigoj, 2.6.2016

Delovna razmerja

Janja Cigoj, Pravna praksa, 22/2016Delodajalec se je z delavcem ustno dogovoril o spremembi kraja opravljanja dela. Delavec na novi lokaciji v drugi poslovni enoti opravlja delo že več kot dve leti, vendar v tem času še ni prišlo do sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi v delu, ki ureja kraj opravljanja dela. Zaradi poslovnega razloga bo v tej enoti prišlo do odpuščanj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Poseg v pravico do informacije

Avtor ni naveden, 2.6.2016

Ustavno sodišče, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2016Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju je v neskladju z Ustavo, ker ne določa, da se sklep o začetku stečajnega postopka, ki je bil izdan na upnikov predlog, vroči družbenikom stečajne dolžnice, če je ta družba z omejeno odgovornostjo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Evropski identifikator sodne prakse

Irena Vovk, 2.6.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2016Na Evropskem portalu e-pravosodje je na voljo nov iskalnik sodnih zadev - Evropski identifikator sodne prakse (ECLI - evropska identifikacijska oznaka sodne prakse), ki bo na primer državljanom, podjetjem, zaposlenim v pravni stroki olajšal iskanje informacij o sodni praksi nacionalnih in mednarodnih sodišč. Uvedba novega iskalnika je rezultat prizadevanj Evropske komisije za povečanje dostopnosti sodne prakse.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

75 let pozneje

dr. Ciril Ribičič, 2.6.2016

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 22/2016Temeljne točke Osvobodilne fronte, sprejete pred 75 leti, so ohranile velik pomen, še zlasti tiste, ki govorijo o oblikovanju jugoslovanske federacije (tretja točka) in o tem, da bo o zunanjih odnosih odločil slovenski narod po osvoboditvi (osma točka). Odločilno so vplivale na odločitve Kočevskega zbora odposlancev slovenskega naroda in II. zasedanja AVNOJ-a ter na oblikovanje prvih povojnih ustav. Če ponovno prebiramo razpravo v ustavodajni skupščini pred sedmimi desetletji, opazimo, da nikakor ni bilo samoumevno, da bo v zvezno ustavo zapisana pravica narodov do samoodločbe, ki vključuje tudi pravico do odcepitve. Naj tvegam oceno, da bi bila ta pravica brez Slovencev obravnavana samo kot temelj oblikovanja nove Jugoslavije, ne pa kot trajna in neodtujljiva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 2.6.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2016 The International Law of the Sea Donald R. Rothwell in Tim Stephens (Hart Publishing, Oxford, 2. izdaja, 2016, 608 strani) Konvencija ZN o pomorskem pravu (UNCLOS) je bila podpisana 10. decembra 1982 na Jamajki, ima ve
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Različen položaj najemnikov v neprofitnih in tržnih stanovanjih

Avtor ni naveden, 2.6.2016

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2016Člen 28 Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje iz prejšnje točke odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Do odprave ugotovljenega neskladja iz 1. točke izreka se upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, prizna tudi subvencija do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije neprofitnih najemnin.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Vlada RS

Avtor ni naveden, 2.6.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2016 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 88. redni seji (19. maj 2016): - predlog Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka; - poročilo o prihrankih z naslova Znižanja zakonodajnih bremen v obdobju med 2009 in 2015; - posledice demografskih sprememb se bodo najbolj odrazile na vz
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Prenos lastninske pravice na nepremičnini - stanovanju ali stanovanjski hiši in plačilo davka

dr. Jernej Podlipnik, 2.6.2016

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 22/2016Bralka je podedovala nepremičnino, v kateri pa ni nikoli prebivala. Podariti jo želi hčerki, ki bo v njej živela približno tri leta, nato pa naj bi jo prodala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 2.6.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2016 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica - ZKL-C (Ur. l. RS, št. 38/16) - veljati začne 11. junija. 2. Zakon o spremembi Kazenskega zakonika - KZ-1D (Ur. l. RS, št. 38/16) - veljati začne
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Zakon zahteva aktivno vlogo iskalca zaposlitve, sicer ga lahko doletijo posledice

Avtor ni naveden, 2.6.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2016Na Varuha se pogosto obračajo pobudniki v stiski zaradi izbrisa iz evidence brezposelnih oseb. Večinoma so pozabili na predviden razgovor s svetovalko Zavoda RS za zaposlovanje ali pa na delavnico, na katero so bili vabljeni. Toliko bolj so prizadeti tisti, ki posledično izgubijo tudi pravico do denarne socialne pomoči v skladu z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre). Na Zavod pa se lahko ponovno prijavijo šele po preteku šestih mesecev od dneva izbrisa (130. člen Zakona o urejanju trga dela - ZUTD).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Zaprtim osebam mora biti omogočen dostop do zdravnika

Avtor ni naveden, 2.6.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2016Prvi odstavek 48. člena Pravilnika o izvrševanju kazni zapora določa, da mora zavod za prestajanje kazni zapora obsojencem v nujnih primerih takoj priskrbeti zdravniško pomoč. Kaj je "nujen primer" in kdo odloči o tem, ali gre za nujen primer ali ne, pa Pravilnik posebej ne določa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Odmera pokojnine

Miha Šercer, 2.6.2016

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Miha Šercer, Pravna praksa, 22/2016Moja pokojnina po dejanski osnovi znaša znesek x, vendar se uskladi v skladu z zakonom in znaša znesek za izplačilo y, kar pomeni, da je med zneskoma več kot 900 evrov razlike. V vseh svojih letih delovne dobe sem pošteno plačeval vse dajatve in prispevke, zagotovljena mi je bila pokojnina po dejanski osnovi, torej znesek x, ki pa se je nato spremenil v znatno manjši znesek y. Menim, da gre za grob poseg v moje pravice in zato me zanima, kaj lahko storim po pravni poti.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
2016(40)
> Junij(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG H IJ K LM N OP QR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov