O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 46)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Pravo EU v slovenski upravni in sodni praksi

Denis Baghrizabehi, 5.6.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Denis Baghrizabehi, Pravna praksa, 22/2014Pravo, četudi je (pre)pogosto opremljeno s predznakom konservativnosti, je nedvomno živ in vseskozi razvijajoč se družbeni pojav, ki (naj) stremi k doseganju lastne učinkovitosti. Oboje nedvomno velja tudi za slovensko pravo in pravo EU, kolikor ju sploh lahko dojemamo ločeno. Pa vendar sobivanje pravnih sistemov in njuno stremljenje po učinkovitosti tu in tam povzroča kolizije in zaradi tega prilagajanje, pri čemer je očitno vpliv prava EU na slovensko pravo večji kot nasprotno. To seveda velja tudi oziroma predvsem na področju upravnega prava. V opisani smeri je potekala razprava na okrogli mizi Pravo EU v slovenski upravni in sodni praksi, ki je bila 28. maja 2014 organizirana na PF Univerze v Mariboru, v okviru predavanj Evropeizacija javnega prava v modulu Jean Monnet.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Odločba Ustavnega sodišča o razveljavitvi dela tretjega odstavka 90. člena, 9. točke 95. člena in šestega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Pojasnilo DURS, št. 4210-4984/2014-2, 29. april 2014 Z odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-175/11 z dne 10. aprila 2014, se besedilo tretjega odstavka 90. člena, ki se glasi "ter pripisom dobička kapitalskemu deležu družbenika", 9. točka 95. člena in šes
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Dogovor glede delitve obratovalnih stroškov

dr. Anita Dolinšek, 5.6.2014

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Anita Dolinšek, Pravna praksa, 22/2014Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb določa, kako se delijo obratovalni stroški v večstanovanjski stavbi. • Ali se lahko etažni lastniki v pogodbi o medsebojnih razmerjih glede delitve teh stroškov dogovorijo drugače?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Odmera sorazmernega dela dopusta

mag. Nataša Belopavlovič, 5.6.2014

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 22/2014Z delavko smo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas od 24. februarja 2014 naprej, in sicer za čas do vrnitve začasno odsotne delavke na delo. Ker ne vemo, kdaj se bo odsotna delavka vrnila, datuma izteka veljavnosti pogodbe nismo mogli določiti. • Kako odmeriti letni dopust zaposlenemu, ki ima sklenjeno pogodbo za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca do njegove vrnitve, torej brez določenega datuma?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Obračun DDV pri prodaji albumov za samolepilne sličice

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Pojasnilo DURS, št. 4230-214980/2014, 23. maj 2014 Po določbi 6. točke Priloge I k Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) je dobava, vključno s knjižnično izposojo knjig na vseh fizičnih nosilcih (vključno z brošuram
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Vsebina PP št.22/2014

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014stran 3 Uvodnik mag. Janez Tekavc Novele in novele stran 6 Obligacije Damijan Brulc Pravno varstvo kupca kmetijskega zemljišča stran 9 Gospodarsko pravo Matjaž Jan in Miha Bratina P
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Zares čezmerna obremenitev delodajalcev

Vesna Fašink, 5.6.2014

Delovna razmerja

Vesna Fašink, Pravna praksa, 22/2014V času sprejemanja novega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) si je bilo prek sredstev javnega obveščanja mogoče ustvariti vtis, da je bil socialni dialog nenavadno miren in da je bilo precej hitro sprejeto soglasje, da se ZDR-1 pošlje v zakonodajni postopek. Ob vsebinskem pregledu ZDR-1 je takoj postalo jasno, zakaj je bilo tako. ZDR-1 namreč ne prinaša reforme delovnopravne zakonodaje. Vsebuje nekaj sprememb, ki jih ni mogoče označiti za reformo, še manj pa, da so usklajene z ekonomskimi značilnostmi časa, v katerem je bil ZDR-1 sprejet. Večina sprememb je namreč v korist delavca, vendar ne v dolgoročno korist, saj kljub novemu zakonu nismo odpravili ničesar, kar naš trg dela postavlja v povsem nekonkurenčen položaj in ga dela nezanimivega za tuje vlagatelje, v zvezi z delom pa nismo odpravili ovir, ki onemogočajo gospodarski razvoj. Še več. Spremembe zakona so škodljive in v čezmerno breme delodajalcev. To trditev bom dokazala na primeru letnega dopusta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Pravno varstvo kupca kmetijskega zemljišča

Damijan Brulc, 5.6.2014

Kmetijska zemljišča

Damijan Brulc, Pravna praksa, 22/2014Postopek prodaje kmetijskega zemljišča je urejen s posebnim zakonom, katerega namen je usmerjanje prometa s kmetijskimi zemljišči tako, da ta ostanejo v primarni pridelovalni funkciji v obsegu, ki je potreben za zagotovitev prehranske varnosti prebivalcev Slovenije. V Zakonu o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) je v ta namen uporabljen institut predkupne pravice ter sta določena postopek prodaje kmetijskega zemljišča in način odobritve pravnega posla. V praksi se pogosto pripeti, da ponudnik (prodajalec) s sprejemnikom ponudbe (kupcem), ki ima med prednostnimi upravičenci najboljši vrstni red, ne želi skleniti posebne pisne listine o sklenjeni pogodbi ter mnogokrat sklene pisno listino o sklenjeni pogodbi s ponudnikom, ki ima slabši vrstni red. Ta prispevek obravnava položaj kupca, ki ima med vsemi ponudniki najboljši vrstni red prednostnega upravičenca, vendar pa prodajalec z njim ne želi skleniti posebne listine o sklenjeni pogodbi. V prispevku je za ta primer opisan način ravnanja kupca z namenom vknjižbe lastninske pravice na ime kupca na kmetijskem zemljišču. Ne glede na dejstvo, da prodajalec ne želi sodelovati s kupcem pri realizaciji prometa s kmetijskim zemljiščem, lahko kupec z zadostno skrbnostjo in aktivnostjo sam poskrbi, da se posel realizira ter da se vknjiži kot lastnik na kmetijskem zemljišču.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 5.6.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Razlaga pojma "posvet z mednarodno udeležbo" po ZDoh-2

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Pojasnilo DURS, št. 4210-4282/2014-2, 5. maj 2014 Oprostitev plačila dohodnine po 4. točki 107. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) velja za prejemke, namenjene pokritju stroškov prevoza, nočitve in dnevnice (pod pogoji in do višin, ki so določeni za povrači
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Novosti na področju DDV glede posebne ureditve za davčne zavezance, ki nimajo sedeža in opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Pojasnilo DURS, št. 4230-209818/2014-1, 15. april 2014 Države članice morajo prenesti še nekatere določbe Direktiva Sveta 2008/8/ES z dne 12. februarja 2008 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede kraja opravljanja storitev, ki bodo uveljavljene s 1. janua
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Prikrita delovna razmerja - nevarno izigravanje zakonodaje

mag. Nana Weber, 5.6.2014

Delovna razmerja

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 22/2014"Ne moremo mimo splošne ugotovitve, da je spoštovanje človekovih pravic drago, a nespoštovanje se lahko izkaže za še dražje," je na okrogli mizi XIII. dnevov delovnega prava in socialne varnosti, ki so bili v organizaciji Inštituta za delo pri PF Univerze v Ljubljani 29. in 30. maja 2014 v Portorožu, dejala varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in dodala: "Zagotovo je lepo slišati, naj delovno razmerje sklenejo tisti, ki delo opravljajo tako, da so podani elementi delovnega razmerja, vendar so v praksi ljudje tiho, da imajo vsaj tako delo. Po drugi strani pa se premalo govori o pozitivnih praksah; če bi prikazali dobre vzglede, bi bilo to dobro sporočilo tudi za delodajalce, ki kršijo pravice delavcev."
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

ESČP 25 let po padcu Berlinskega zidu

mag. Kaja Godec, 5.6.2014

Varstvo človekovih pravic

mag. Kaja Godec, Pravna praksa, 22/2014Padec Berlinskega zidu leta 1989 je za Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) pomenil nov izziv, povezan z zagotovitvijo demokratične ureditve nekdanjega vzhodnega dela Nemčije, ki je bil do tedaj pod vodstvom socialistične Sovjetske zveze. Ob 25-letnici tega dogodka sta Fakulteta za državne in evropske študije ter Evropska pravna fakulteta 30. maja 2014 organizirali okroglo mizo, na kateri so ugledni gosti razpravljali o vlogi tega sodišča pri razvoju človekovih pravic. Na Brdu pri Kranju so gostili nekdanjega predsednika Evropskega sodišča za človekove pravice in zaslužnega profesorja na Univerzi v Baslu Luziusa Wildhaberja, sodnika ESČP Paula Mahoneyja, veleposlanika in predsednika Društva za mednarodne odnose Bojana Grobovška ter nekdanjega predsednika Ustavnega sodišča RS in ESČP Petra Jambreka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Pravna narava sodne poravnave - ničnost

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Tretji ne more uveljavljati ničnosti sodne poravnave: sodna poravnava ima učinke pravnomočne sodbe, zato so zoper njo mogoča le izredna pravna sredstva, procesno legitimacijo za izredna pravna sredstva pa imajo stranke - edina izjema je zahteva za varstvo zakonitosti, ki jo vloži državni tožilec.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Obstoj oporoke - dokazovanje z indici

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Vztrajanje pri splošno sprejetem dokaznem standardu prepričanja v primerih, ko je treba dokazati t. i. negativno dejstvo, zlahka vodi v dokazno stisko in posledično v odločitev po pravilu o dokaznem bremenu. Zaradi preprečitve dokazne stiske je treba stranki, ki nosi materialno dokazno breme, dokazovanje olajšati; tak način je lahko tudi dokazovanje z indici. Tak indic lahko predstavlja okoliščina, da oporočitelj do smrti ni spremenil svoje volje glede zapuščine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Stopnja DMV za vozila na kombiniran motorni pogon

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Pojasnilo DURS, št. 4234-713/2014-3, 27. maj 2014• Katera stopnja CO2 izpusta se upošteva pri odmeri davka na motorna vozila, kadar vozilo uporablja kombinacijo pogonov bencin in utekočinjeni naftni plin? Kadar vozilo uporablja kombinacijo
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Nepravilno obračunavanje DDV od samolepljivih sličic "2014 FIFA World Cup Brasil"

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Pojasnilo DURS, št. 4230-214980/2014, 24. april 2014 Davčna uprava RS je pri izvajanju nadzornih postopkov ugotovila, da se pri prodaji samolepljivih sličic "2014 FIFA World Cup Brasil" uporablja nepravilna nižja stopnja DDV glede na uvrstitev Carinske uprave RS v tarifno oznako 4911 99 0
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Javna dela - regres in letni dopust

dr. Nana Weber, 5.6.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 22/2014Zaposlen sem na podlagi pogodbe zaradi opravljanja javnih del. Delodajalec mi je določil 20 dni letnega dopusta, ni pa mi priznal dodatnega dneva za majhnega otroka. Prav tako mi ni izplačal regresa in trdi, da za izplačilo ni zakonske podlage. • Ali do dodatnih dni letnega dopusta nisem upravičen, če delam prek javnih del? • Ali drži, da nimam pravice do regresa?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Davčna obravnava odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Pojasnilo DURS, št. 4210-4019/2014, 8. maj 2014 • Kako se v skladu z 91. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) obravnava odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove? Odpravnina zar
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/20142. junij - predlog priporočila v zvezi z izvajanjem okoljskih projektov, sofinanciranih iz kohezijskih sredstev finančne perspektive 2007-2013;- predloga zakona o spremembi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save; - poročilo o delu Oddelka Sp
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Financiranje lastnih delnic kot kaznivo dejanje

Barbara Gabrovec, 5.6.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Barbara Gabrovec, Pravna praksa, 22/2014Slovensko pravo ne pozna posebnega kaznivega dejanja, ki bi se nanašalo na prepoved finančne pomoči, zagotovljene s strani družbe drugemu pri pridobivanju njenih delnic. Pravzaprav nobena določba Kazenskega zakonika (KZ-1) v svojem besednem zapisu ne vsebuje izraza "lastne delnice". Zato je treba prepovedano finančno pomoč iz prvega odstavka 248. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) podrediti znakom kaznivega dejanja, vsebovanim v določbi KZ-1, ki kot kaznivo dejanje določa širši spekter prepovedanih ravnanj. Tako kaznivo dejanje je zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti iz 240. člena KZ-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

razpisi

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Ur. l. RS, št. 36/14 1. Direktor - Center za socialno delo Ptuj; rok je 9. junij. 2. Direktor - Javni zavod Center za idrijsko dediščino; rok je 9. junij. 3. Direktor - Zavod Obalne Lekarne Koper - Farmacie Costiere Capodistria, Koper; rok je 9. junij. 4. Direktor
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov - BRSIMVTP (Ur. l. RS, št. 37/14) - veljati začne 10. junija. 2. Zakon
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Pravni napovednik

Irena Vovk, 5.6.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Oblak za Evropo

Irena Vovk, 5.6.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2014(http://www.cloudforeurope.eu) Jezik: angleščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite jim lahko na Twitterju, kanal na YouTubu, prijava na e-novosti, e-gradiva ipd. Povezava z uporabniki: obrazec za kontakt Oglaševan
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
2014(46)
> Junij(46)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G H IJ K LM NOP QR S ŠT UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov