O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 46)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Ponovno imenovanje člana uprave prej kot eno leto pred iztekom mandatne dobe

Jan Matjaž, Bratina Miha, 5.6.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matjaž Jan, Miha Bratina, Pravna praksa, 22/2014Iz različnih razlogov se v praksi delniških družb pogosto pojavi potreba po predhodnem ponovnem imenovanju članov uprave. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v 268. členu tako imenovanje sicer dopušča, vendar ga omejuje na eno leto pred potekom mandatne dobe člana uprave, ki se ga ponovno imenuje. Včasih pa bi imenovanje bilo potrebno prej, na primer kot obrambni mehanizem pred t. i. sovražnimi prevzemi, za nemoteno izvedbo pomembnega investicijskega ali reorganizacijskega projekta, zagotovitev nepretrganosti izvajanja funkcije člana uprave, poenotenje mandatnega obdobja članov uprave itd. Postavlja se vprašanje, ali je mogoče ponovno imenovanje člana uprave tudi prej kot eno leto pred potekom njegovega mandata. Vrhovno sodišče ZR Nemčije je v nedavni odločitvi razsodilo, da je tako imenovanje mogoče tudi tako, da to ne pomeni kršitve prepovedi prvega odstavka 84. člena Zakona o delniških družbah (Aktiengesetz - AktG) (ki ureja isto materijo smiselno enako kot ZGD-1), kar sta pozdravili tudi nemška teorija in praksa. Ta dognanja so zaradi sorodnosti slovenske in nemške pravne ureditve tega področja povsem uporabljiva tudi v slovenski korporacijski praksi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Novele in novele

mag. Janez Tekavc, 5.6.2014

Pravoznanstvo

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 22/2014Vlada nas je razveselila z deseto novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju, novelo J. Tudi to novelo predlaga z namenom, da bi bili postopki učinkovitejši, in tako kot pri vseh do zdaj imam tudi pri tej občutek, da ne bodo, ampak do konca abecede je še veliko priložnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Diskriminatorni sklep občinskega sveta

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Sklep občinskega sveta Občine Kočevje z dne 25. novembra 2013 občino zavezuje, da stori vse, kar je v njeni pristojnosti, da prepreči nenadzorovano priseljevanje Romov od drugod, in tudi prepreči vsakršno širjenje naselij v Željnah in na Gričku ter ustvarjanje novih v KS Šalka vas. Pobudnik pa je opozoril, da naj bi bile po prostorskih načrtih na zemljiščih v Željnah in na Gričku predvidene gradbene parcele za individualne gradnje. Meni, da je sklep občinskega sveta diskriminatoren.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Stanovanjski sklad RS je odgovornost preložil na najemnika

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Št. 9.1-4/2014, 17. marec 2014 Na Varuha se je obrnil pobudnik, ker se Stanovanjski sklad RS ni ustrezno odzval na njegovo "dopolnitev pritožbe na hrup, ki ga povzročajo sosedje". Od leta 2011 je pobudnik neznanim sosedom očital povzročanje čezmernega hrupa. Ta naj bi pobudnika motil v mirn
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Še o pravici do krajšega delovnega časa zaradi starševstva

Jamnik Nataša, Trtnik Urška, 5.6.2014

Delovna razmerja

Nataša Jamnik, Urška Trtnik, Pravna praksa, 22/2014V Pravni praksi št. 21/2014 smo v rubriki Vprašanja in odgovori zasledili odgovor na vprašanje glede pravice do krajšega delovnega časa zaradi starševstva. Želiva opozoriti, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pogoj neprenosljivosti in določitev časa trajanja pravice razlaga drugače.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Obveznostno pravo

mag. Janez Tekavc, 5.6.2014

Kultura in umetnost

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 22/2014Pri založbi Uradni list RS je izšla knjiga doc. dr. Marka Brusa z naslovom Obveznostno pravo in podnaslovom Splošni del obligacij brez zakonskih obveznostnih razmerij (2014, 212 strani), ki obravnava predvsem pogodbena razmerja kot del obligacijskega prava. Sistematika knjige bralca popelje od osnovnih pojmov obligacijskega prava prek spraševanja o pravni naravi obligacij do natančnejše opredelitve vlog strank in posameznih stanj pogodbenega razmerja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Prikrita delovna razmerja - nevarno izigravanje zakonodaje

mag. Nana Weber, 5.6.2014

Delovna razmerja

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 22/2014"Ne moremo mimo splošne ugotovitve, da je spoštovanje človekovih pravic drago, a nespoštovanje se lahko izkaže za še dražje," je na okrogli mizi XIII. dnevov delovnega prava in socialne varnosti, ki so bili v organizaciji Inštituta za delo pri PF Univerze v Ljubljani 29. in 30. maja 2014 v Portorožu, dejala varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in dodala: "Zagotovo je lepo slišati, naj delovno razmerje sklenejo tisti, ki delo opravljajo tako, da so podani elementi delovnega razmerja, vendar so v praksi ljudje tiho, da imajo vsaj tako delo. Po drugi strani pa se premalo govori o pozitivnih praksah; če bi prikazali dobre vzglede, bi bilo to dobro sporočilo tudi za delodajalce, ki kršijo pravice delavcev."
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Vsak dohodek šteje - tudi pri obračunu plačanega dopusta

Zoran Skubic, 5.6.2014

Delovna razmerja

Zoran Skubic, Pravna praksa, 22/2014O načelu, da vsak dohodek šteje, smo v Sloveniji v času krize že večkrat slišali, nazadnje pri širitvi prispevnih stopenj tudi na avtorske in druge civilnopravne pogodbe ob uveljavitvi zadnje novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M). Nedavni primer pred Sodiščem (EU) pa nas (po)uči, da to načelo v luči Direktive 2003/88/ES o organizaciji delovnega časa velja tudi v nasprotni smeri, tj. pri izračunu zneska plače, do katerega je delavec upravičen med plačanim letnim dopustom, če je njegova plača sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Solidarnostna stavka, komu mar? (Nam že ne.)

Špela Kunej, 5.6.2014

Varstvo človekovih pravic

Špela Kunej, Pravna praksa, 22/2014Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je 8. aprila 2014 izdalo pomembno sodbo s področja sindikalne svobode. Zaradi načina razlage Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) v luči mednarodnega prava je sodba pritegnila precej mednarodne pozornosti, še najbolj presenetljiv pa je zagotovo zaključek, v katerem ESČP blanketno zavrne vse pomisleke, temelječe na mednarodnem pravu, in v katerem odloči v prid Združenemu kraljestvu (ZK) ob sklicevanju na njegovo (očitno neomejeno) diskrecijsko pravico pri urejanju gospodarskih in socialnih razmerij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Ne (damo) nogometa fašizmu

dr. Vesna Bergant Rakočević, 5.6.2014

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 22/2014Nogometna mrzlica se začenja - bliža se namreč letošnje svetovno nogometno prvenstvo v Braziliji. Med ekipami, ki bodo tam tekmovale, bo tudi izbrana vrsta naše južne sosede Hrvaške, tako imenovani "Vatreni" (ognjeviti, goreč(n)i: ta vzdevek so si priborili leta 1998 v Franciji, ko so presenetljivo postali tretja najboljša ekipa na svetu). Letos bodo Vatreni nekoliko oslabljeni, dejansko in moralno, razlog za to pa je prav neke vrste gorečnost, žal ne športna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Nepravilno obračunavanje DDV od samolepljivih sličic "2014 FIFA World Cup Brasil"

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Pojasnilo DURS, št. 4230-214980/2014, 24. april 2014 Davčna uprava RS je pri izvajanju nadzornih postopkov ugotovila, da se pri prodaji samolepljivih sličic "2014 FIFA World Cup Brasil" uporablja nepravilna nižja stopnja DDV glede na uvrstitev Carinske uprave RS v tarifno oznako 4911 99 0
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Odločba Ustavnega sodišča o razveljavitvi dela tretjega odstavka 90. člena, 9. točke 95. člena in šestega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Pojasnilo DURS, št. 4210-4984/2014-2, 29. april 2014 Z odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-175/11 z dne 10. aprila 2014, se besedilo tretjega odstavka 90. člena, ki se glasi "ter pripisom dobička kapitalskemu deležu družbenika", 9. točka 95. člena in šes
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

ZJN-2 in ZJNVETPS z novelama ZJN-2E in ZJNVETPS-E

mag. Maja Potočnik, 5.6.2014

Kultura in umetnost

mag. Maja Potočnik, Pravna praksa, 22/2014Zakonodaja s področja javnega naročanja se v naši državi spreminja tako pogosto, da imajo naročniki in ponudniki večkrat težave s poznavanjem trenutno veljavnih predpisov. Če se s postopki javnega naročanja ne ukvarja nekdo, ki je specializiran za to področje, naleti na številne dileme, za katere vsaj na prvi pogled ni mogoče najti ustreznih zakonskih odgovorov. Zato imajo pravni strokovnjaki, ki pripravljajo pojasnila in komentarje zakonov, težavno nalogo, da pravila javnega naročanja približajo uporabnikom v praksi. Dr. Vesna Kranjc je z uvodnimi pojasnili k Zakonu o javnem naročanju z novelo ZJN-2E ter Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev z novelo ZJNVETPS-E (IUS SOFTWARE, GV Založba, Ljubljana 2014, 306 strani) opozorila na uporabnost glavnih sprememb, ki jih prinašata noveli E, ter tudi na pasti, ki se še vedno skrivajo v veljavni zakonodaji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Obračun DDV pri prodaji albumov za samolepilne sličice

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Pojasnilo DURS, št. 4230-214980/2014, 23. maj 2014 Po določbi 6. točke Priloge I k Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) je dobava, vključno s knjižnično izposojo knjig na vseh fizičnih nosilcih (vključno z brošuram
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Metoda in resnica v kazenskem postopku

dr. Rok Svetlič, 5.6.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Rok Svetlič, Pravna praksa, 22/2014Danes je družbeno razpoloženje za sodstvo zelo neugodno. Na eni strani postaja vse bolj zavezujoč tisti način mišljenja, ki ima svoje mesto v strogi znanosti. Fiziku, denimo, nikoli ne smemo zaupati kot osebi, vse njegove trditve morajo imeti neizpodbiten dokaz. Ta vzorec se zdaj skuša prenesti na sodno odločanje. Na drugi strani je še vedno živo kulturnozgodovinsko izročilo, po katerem je pravo instrument vladajočega razreda za podrejanje in nič drugega. Če dodamo še ekscesno stopnjo nezaupanja v sodstvo, nastopi konstelacija, ki nevarno otežuje delo sodišč. Eden od simptomov zanjo je naraščanje obsega obrazložitev, ki se v izjemnih primerih raztezajo že na stotinah strani. S tem obrazložitev neizogibno zgreši svoj namen: sodba mora izkazati pojmovno kvaliteto, do katere nikoli ne bomo prišli z empirično kvantiteto. Na ravni razlage pravnih aktov je že dolgo uveljavljeno spoznanje, da sodnik ni subsumpcijski avtomat. Prav to - mehanskost njegovega dela - danes pričakujemo v dokaznem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Financiranje lastnih delnic kot kaznivo dejanje

Barbara Gabrovec, 5.6.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Barbara Gabrovec, Pravna praksa, 22/2014Slovensko pravo ne pozna posebnega kaznivega dejanja, ki bi se nanašalo na prepoved finančne pomoči, zagotovljene s strani družbe drugemu pri pridobivanju njenih delnic. Pravzaprav nobena določba Kazenskega zakonika (KZ-1) v svojem besednem zapisu ne vsebuje izraza "lastne delnice". Zato je treba prepovedano finančno pomoč iz prvega odstavka 248. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) podrediti znakom kaznivega dejanja, vsebovanim v določbi KZ-1, ki kot kaznivo dejanje določa širši spekter prepovedanih ravnanj. Tako kaznivo dejanje je zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti iz 240. člena KZ-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 5.6.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

ESČP 25 let po padcu Berlinskega zidu

mag. Kaja Godec, 5.6.2014

Varstvo človekovih pravic

mag. Kaja Godec, Pravna praksa, 22/2014Padec Berlinskega zidu leta 1989 je za Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) pomenil nov izziv, povezan z zagotovitvijo demokratične ureditve nekdanjega vzhodnega dela Nemčije, ki je bil do tedaj pod vodstvom socialistične Sovjetske zveze. Ob 25-letnici tega dogodka sta Fakulteta za državne in evropske študije ter Evropska pravna fakulteta 30. maja 2014 organizirali okroglo mizo, na kateri so ugledni gosti razpravljali o vlogi tega sodišča pri razvoju človekovih pravic. Na Brdu pri Kranju so gostili nekdanjega predsednika Evropskega sodišča za človekove pravice in zaslužnega profesorja na Univerzi v Baslu Luziusa Wildhaberja, sodnika ESČP Paula Mahoneyja, veleposlanika in predsednika Društva za mednarodne odnose Bojana Grobovška ter nekdanjega predsednika Ustavnega sodišča RS in ESČP Petra Jambreka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Pravna narava sodne poravnave - ničnost

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Tretji ne more uveljavljati ničnosti sodne poravnave: sodna poravnava ima učinke pravnomočne sodbe, zato so zoper njo mogoča le izredna pravna sredstva, procesno legitimacijo za izredna pravna sredstva pa imajo stranke - edina izjema je zahteva za varstvo zakonitosti, ki jo vloži državni tožilec.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Stopnja DMV za vozila na kombiniran motorni pogon

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Pojasnilo DURS, št. 4234-713/2014-3, 27. maj 2014• Katera stopnja CO2 izpusta se upošteva pri odmeri davka na motorna vozila, kadar vozilo uporablja kombinacijo pogonov bencin in utekočinjeni naftni plin? Kadar vozilo uporablja kombinacijo
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov - BRSIMVTP (Ur. l. RS, št. 37/14) - veljati začne 10. junija. 2. Zakon
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Evropa

Irena Vovk, 5.6.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2014Torek, 27. 5. Po volitvah. Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso se je zahvalil vsem evropskim državljanom, ki so uveljavili svojo demokratično pravico in šli na volišča, da bi izbrali predstavnike v Evropskem parlamentu. Osrednja fronta bo položaj predsednika Evropske komisije. N
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Pravni napovednik

Irena Vovk, 5.6.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Vlada RS

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 60. seji (29. maj 2014): - predlog zakona o dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije; - Uredba o ukrepih za končne uporabnike invalide; - Uredba o dopolnitvah Uredbe o ustanovitvi
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Oblak za Evropo

Irena Vovk, 5.6.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2014(http://www.cloudforeurope.eu) Jezik: angleščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite jim lahko na Twitterju, kanal na YouTubu, prijava na e-novosti, e-gradiva ipd. Povezava z uporabniki: obrazec za kontakt Oglaševan
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
2014(46)
> Junij(46)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G H IJ K LM NOP QR S ŠT UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov