O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Avtonomija verskih skupnosti ustavila tudi ESČP

mag. Nana Weber, 7.6.2012

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 22/2012Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je tokrat dalo prednost načelu verske svobode in nevtralnosti države pred pravico do zasebnega in družinskega življenja nekdanjega duhovnika. Zaradi izstopa iz celibata ta ni mogel več poučevati katoliške vere in morale. ESČP je pojasnilo, da mu načeli verske svobode in nevtralnosti države preprečujeta, da bi nadalje obravnavalo, ali je bil razlog za nepodaljšanje pogodbe nujen in sorazmeren s postavljenim ciljem, ki naj bi bil v preprečitvi škandala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

(Ne)odgovornost osebno odgovornih družbenikov

mag. Janez Tekavc, 7.6.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 22/2012Ustavno sodišče je z odločbo U-I-307/11 z dne 12. aprila 2012 razveljavilo določbe 1. do 17. člena Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD). S tem je zavrnilo poizkus nasprotnikov osebne odgovornosti družbenikov za obveznosti gospodarskih družb, da bi se aktivne družbenike razbremenilo odgovornosti za nazaj. Vendar pa so nasprotniki osebne odgovornosti v tokratnem poizkusu dosegli nekaj, kar jim v treh predhodnih poizkusih ni uspelo. Sodišče ni razveljavilo določbe 18. člena ZPUOOD, ki razveljavlja določbe ZFPPIPP o osebni odgovornosti. Aktivni družbeniki tako niso več odgovorni za obveznosti družb, ki so bile izbrisane po uveljavitvi ZPUOOD. Zgodba o osebni odgovornosti je s tem končana. Aktivni družbeniki niso več odgovorni za plačilo obveznosti, ki jih ni poplačala izbrisana družba. Nasprotniki osebne odgovornosti so s tem dosegli pomembno zmago in razbremenitev. Kakšen pa je položaj upnikov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

O dnevih

dr. Nataša Hribar, 7.6.2012

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 22/2012Minil je sedemindvajseti april, ki je bil dela prost dan. Minil je drugi maj, ki je bil letos še dela prost dan. Minil je deveti maj, ki v Sloveniji nikoli ni bil dela prost dan ... Vsi ti dnevi so me spomnili na večno problematično temo sklanjanja samostalnika dan. Ali je bila proslava na Kongresnem trgu v Ljubljani na predvečer dneva ali dne Evrope? Kaj pa vi, se veselite jutrišnjega dneva ali dne (petek je, kajne)? Kaj obožujete - proste dneve ali dni? In kaj počnete v prostih dnevih ali dneh? Koliko dnevov ali dni dopusta imate na leto? Boste delo opravili do naslednjega dneva ali dne? Kdaj ste bili nazadnje na sprehodu - pred tremi dnevi ali dnemi? Morda pred dvema dnevoma ali dnema? Mene že dva dneva (ali dva dni?) preveč zebe, da bi šla na kolo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Državni svet ni ostanek preteklosti, temveč zametek prihodnosti

dr. Ciril Ribičič, 7.6.2012

Državni zbor in državni svet

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 22/2012Politične elite so pripravljene podpreti tiste predloge ustavnih sprememb, ki jim olajšajo vladanje, ne pa tudi razvojno naravnanih sprememb v korist prebivalcev. Kot ponazoritev slednjega lahko navedem zavrnitev sprememb, ki bi omogočile Ustavnemu sodišču razvojno razlago Ustave na področju varstva človekovih pravic. Kot najskrajnejši primer poenostavitev v korist strankarskih vrhov pa lahko navedem podporo ukinitvi Državnega sveta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Širitev kroga zavezancev

Irena Vovk, 7.6.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2012"Sodeč po obsegu zadev, ki jih je v tem letu obravnaval informacijski pooblaščenec, smo ponovno priča tako rekoč rekordnemu številu zadev, ki jih prejmemo v obravnavo na obeh področjih delovanja informacijskega pooblaščenca, pa naj gre za zaprosila za mnenja, prijave ali pritožbe," v uvodu Letnega poročila 2011, ki ga je že predala Državnemu zboru, ugotavlja informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

O družbenem statusu in etiki

mag. Sandi Kodrič, 7.6.2012

Ostalo

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 22/2012Če je na mestnem pločniku objestno parkiran avto, ki preprečuje prehod pešcem, tako da si morajo utirati pot mimo njega, kaj je bolj verjetno: da gre za skromni Renault Clio ali za razkošni športni terenec višjega razreda, na primer Porsche Cayenne?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Vračanje evropskih doklad za ekološko kmetovanje v luči doktrine Omejc

Zoran Skubic, 7.6.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 22/2012Sodišče Evropske unije (Sodišče) je pred kratkim vnovič pravno zavezujoče razlagalo ureditev finančnih spodbud EU za spodbujanje ekološke pridelave hrane, izplačanih na podlagi nacionalnih izvedbenih aktov, temelječih na Uredbi Sveta (ES) o podpori za razvoj podeželja (Uredba) in pripadajoči izvedbeni uredbi. Pri tem je presojalo vprašanje, ali pravo EU nasprotuje nacionalni ureditvi, ki kmetu - upravičencu do finančnih sredstev, če na kraju samem prepreči pregled zemljišč s spornimi posevki, nalaga povračilo vseh odobrenih evropskih sredstev, in to tudi, če so bila ta izplačana že za več let. Pri končni odločitvi pa se je glede vprašanja preprečitve pregleda na kraju samem v pomembnem delu oprlo tudi na dognanja, ki jih je razvilo v zadevi Omejc, sicer šele drugem predhodnem vprašanju, ki ga je na podlagi določb 267. člena Pogodbe o delovanju EU (PDEU) pred Sodiščem sprožilo kako slovensko sodišče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

dogodki - izjave

Irena Vovk, 7.6.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2012od 29. maja do 4. junija Torek, 29. 5. Odvzem premoženja. Uporabljati se je začel Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), ki so ga poslanci sprejeli oktobra lani. ZOPNI tako med drugim uvaja t. i. finančno preiskavo za pet let nazaj, omogoča pa tudi začasen in trajen odvzem
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Mednarodno kazensko pravo

dr. Sabina Zgaga, 7.6.2012

Kultura in umetnost

dr. Sabina Zgaga, Pravna praksa, 22/2012Letos mineva deset let od uveljavitve Rimskega statuta, ki je ustanovil prvo stalno mednarodno kazensko sodišče (MKS). Ob tej priložnosti smo slovenski študenti, praktiki in teoretiki končno dobili prvi celovit učbenik o mednarodnem kazenskem pravu v slovenskem jeziku (dr. Matjaž Ambrož, dr. Ljubo Bavcon, dr. Zvonko Fišer, dr. Damjan Korošec, dr. Vasilka Sancin, dr. Liljana Selinšek, dr. Mirjam Škrk: Mednarodno kazensko pravo. Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2012, 542 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

O "nujnih razlogih javne varnosti" iz Direktive 2004/38/ES

Katarina Vatovec, 7.6.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 22/2012Veliki senat luksemburškega Sodišča je leta 2010 v zadevi Tsakouridis odločil, da boj proti nedovoljeni trgovini z drogami v hudodelski združbi lahko spada pod pojem "nujni razlogi javne varnosti" iz Direktive 2004/38/ES, zaradi katerih se lahko državljana EU izžene iz države članice gostiteljice, v kateri je prebival preteklih deset let. Leto in pol pozneje je veliki senat Sodišča v obravnavani zadevi italijanskega državljana P. I. v zvezi z upravičenostjo njegovega izgona z ozemlja Nemčije razsodil, da se pod pojem "nujnih razlogov javne varnosti" lahko umesti storitev kaznivega dejanja spolne zlorabe otrok (in drugih kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 83. člena Pogodbe o delovanju EU), pod pogojem, da so bila ta kazniva dejanja storjena na posebno hud način.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 7.6.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2012Lorenzo Zucca in Camil Ungureanu (ur.) Law, State and Religion in The New Europe - Debates and Dilemmas (Cambridge University Press, 2012, 350 strani) Vrnitev religije in zahteve vere v javnem življenju odpirajo mnoge dileme, na primer glede pravic in vrednot, pluralizma in i
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Evropa

Irena Vovk, 7.6.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2012Torek, 29. 5. Misija rast. Cilj konference na visoki ravni Misija rast: Evropa na čelu nove industrijske revolucije, ki sta jo gostila predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso in evropski komisar za industrijo in podjetništvo Antonio Tajani, je bilo preučiti načine, kako preoblikovat
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Popravljanje napak pri obračunu DDV

Avtor ni naveden, 7.6.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2012• Če davčni zavezanec napako ugotovi nekaj dni po oddaji obračuna DDV (zahteval pa je vračilo DDV), je ne more takoj popraviti, ampak jo lahko popravi le s samoprijavo, obračunati pa mora tudi obresti. Kdaj se mu torej vrne presežek?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo

Prebil Maja, Godec Anže, 7.6.2012

PRORAČUN

Maja Prebil, Anže Godec, Pravna praksa, 22/2012Do uveljavitve Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) se ponudniki, ki so želeli vložiti zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo, niso ukvarjali z vprašanjem, ali bo njihov zahtevek za revizijo pravočasen. Določba 12. člena do takrat veljavnega Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN), ki je opredeljevala rok za vložitev zahtevka za revizijo, je bila namreč jasna in ni dopuščala različnih razlag glede roka za vložitev zahtevka za revizijo. Od uveljavitve ZPVPJN pa se v praksi ponudniki pogosto srečujejo z vprašanjem, od kdaj teče rok za vložitev zahtevka za revizijo v primeru, ko želi vlagatelj vložiti zahtevek za revizijo zoper vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Obveznost plačila davkov v Sloveniji od dohodkov iz zaposlitve v tujini

Avtor ni naveden, 7.6.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2012• Slovenski rezident bo na podlagi pogodbe leto dni delo opravljal v Švici. Ker bo davek od dohodkov plačeval v Švici, tj. na viru, sprašuje, kakšne so njegove davčne obveznosti v Sloveniji? Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve v skladu z določbami slovenske davčne zakonodaje
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Razkritje podatkov na podlagi drugega odstavka 19. člena ZDavP-2

Avtor ni naveden, 7.6.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2012Pojasnilo DURS, št. 007-62/2012-1, 22. februar 2012 Drugi odstavek Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) določa, da lahko davčni organ osebi, ki dokaže, da je stranka ali udeležena v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, razkrije nekatere podatke. Gr
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Boniteta za uporabo osebnega vozila za privatne namene in reklamiranje

Avtor ni naveden, 7.6.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2012Delodajalec je nabavil vozilo in ga polepil z reklamnimi napisi. Ker gre za vozilo, ki je namenjeno predvsem reklamiranju družbe, naj bi ga uporabljali tudi drugi zaposleni, študenti in tretje osebe. Kako je z davčno obravnavo takega vozila?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Novi načini alternativnega reševanja sporov in možnosti za njihovo uvedbo v Sloveniji

Nataša Cankar, 7.6.2012

Civilni sodni postopki

Nataša Cankar, Pravna praksa, 22/2012V zadnjem času se v pravu vseh držav namenja vse več pozornosti alternativnemu reševanju sporov oziroma takim rešitvam sporov, ki ne zahtevajo sodnih odločitev. Pri nas sta kot obliki alternativnega reševanja sporov najbolj znani arbitraža in mediacija. Pri Gospodarski zbornici že nekaj desetletij deluje edina splošna in institucionalna arbitraža v Sloveniji. Z mediacijo pa je prvo začelo Okrožno sodišče v Ljubljani leta 2001. V zadnjih nekaj letih je bilo ustanovljenih tudi več mediacijskih centrov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 7.6.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2012Med 26. majem in 1. junijem Sodišče EU ni izdalo nobene sodbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Učinek prenehanja glavnega dolžnika na hipoteko za tujo obveznost

dr. Nina Plavšak, 7.6.2012

Obligacije

dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 22/2012Verjetno je Vrhovno sodišče pri oblikovanju svojega stališča ("ustaljene" sodne prakse) prezrlo, da je hipoteka za zavarovanje tuje obveznosti vrsta omejenega poroštva, saj je stališče v neposrednem nasprotju z jasnimi pravnimi pravili OZ o poroštvu (primerjaj na primer 1022. člen OZ). Morda ni odveč poudariti, da tako stališče Vrhovnega sodišča povsem izniči namen (funkcijo) poroštva oziroma zastave za tujo obveznost, saj upniku onemogoča zavarovanje tveganja neizpolnitve pri položaju plačilne nesposobnosti glavnega dolžnika, pri katerem se tako tveganje najpogosteje uresniči.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga - pisno opozorilo

Avtor ni naveden, 7.6.2012

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2012Delodajalec lahko pisno opozori delavca na kakršnokoli kršitev delovnih obveznosti. Presoja sodišča v poznejšem sporu o zakonitosti odpovedi je v tem primeru omejena le na kontrolo, ali je do kršitve, zaradi katere je bila podano pisno opozorilo, sploh prišlo in ali ni bilo opozorilo podano iz sicer protipravnih razlogov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Centralni register psov

Irena Vovk, 7.6.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2012Veterinarske ambulante izvajajo neposredno trženje svojih storitev najpogosteje tako, da lastnikom psov pošiljajo obvestila o cepljenju psov proti steklini, v katerih jih obveščajo, da razpisujejo splošno cepljenje psov proti steklini v nekem obdobju, večkrat pa jim hkrati ponujajo tudi druge storitve (na primer cepljenje proti kužnim boleznim, sterilizacija, kastracija). Ali je torej dovoljeno pošiljanje obvestil na podlagi podatkov iz Centralnega registra psov (CRPsi)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Prijava in odjava stalnega prebivališča

Irena Vovk, 7.6.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2012Na podlagi navedb novega lastnika je stari lastnik stanovanja ugotovil, da so bili v času, ko je bil lastnik, na njegovem naslovu prijavljeni njemu neznani posamezniki. Kako je mogoče urediti prijavo oziroma odjavo teh posameznikov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Zagotavljanje varnosti učitelja

Avtor ni naveden, 7.6.2012

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2012Zdravnica medicine dela je pri predlaganih ukrepih na področju varnosti in zdravja pri delu za učitelja športne vzgoje predlagala tole: "Zaradi zdravstvenih težav priporočam pri izvedbi določenih praktičnih vaj, pri katerih je potrebno varovanje učencev oziroma dvigovanje težjih bremen, kot na primer pri gimnastiki, razbremenitev pri delu oziroma pomoč in organizacijo dela v skladu z zmogljivostjo za navedene obremenitve." • Katere konkretne ukrepe mora v tem primer izvesti ravnatelj?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Kazenska in odškodninska odgovornost - oškodovanec v kazenskem postopku - premoženjskopravni zahtevek

Avtor ni naveden, 7.6.2012

Obligacije, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2012Vprašanja odškodninske odgovornosti ni mogoče enačiti z vprašanjem kazenske odgovornosti in povezano s tem se tudi drugače presoja vzročna zveza med ravnanjem storilca in nastalo prepovedano posledico po pravilih kazenskega prava in spet drugače po pravilih odškodninskega prava.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
2012(39)
> Junij(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČDĐEFG H IJ K LMNOP QR S ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov