O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Projekt: "Vom Handelsregister zum Firmenbuch"

mag. Verica Trstenjak, 28.10.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 22/1993V okviru dalj časa trajajočega izpopolnjevanja na Dunaju sem se na povabilo avstrijske notarske zbornice imela možnost udeležiti nadvse zanimive predstavitve projekta: Vom Handelsregister zum Firmenbuch. Predstavitev je bila v začetku oktobra v Palais Trautson na Dunaju, to je na sedežu avstrijskega...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Državljanstvo

Vasilij Polič, 28.10.1993

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 22/1993Kaj določa zakon? Prvi odstavek 40. člena zakona o državljanstvu (Ur. list RS, št. 1/91-I, 30/91-I), ki je začel veljati 25. 6. 1991, to je hkrati, ko je naša republika kot nova država razglasila svojo samostojnost in neodvisnost, določa: "Državljan druge republike, ki je imel na dan plebiscit...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Portoroška sporočila

Avtor ni naveden, 28.10.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 22/1993Letošnje srečanje pravnikov v Portorožu je bilo nedvomno izjemno po obširnosti in pisani sestavi obravnavanih vprašanj. Sredi kipeče prenove veljavnega pravnega sistema oziroma snovanja novega sistema samostojne države je seveda prava priložnost, da pravna stroka jasno in glasno izpove javnosti (pa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Konvencija MOD, št. 132

Anton Novak, 28.10.1993

Delovna razmerja

Anton Novak, Pravna praksa, 22/1993Ali sta prvi odstavek 58. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91- v nadaljevanju ZDR) in tretji odstavek 31. člena Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89, 42/90 - v nadaljevanju ZTPDR) v nasprotju z 9. členom Konvencije MOD št. 132 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Izpodbijanje odločitve o presežnem delavcu

mag. Damjan Mozetič, 28.10.1993

Delovna razmerja

mag. Damjan Mozetič, Pravna praksa, 22/1993Presežni delavec lahko izpodbija le sklepe, s katerim je bilo odločeno, da je presežni delavec in s katerim je bilo odločeno o njegovi pravici iz programa razreševanja presežnih delavcev, ne pa tudi ugotovitve direktorja o številu presežnih delavcev iz določene kategorije. Odločba SZD RS, št. Sp ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Neopravičen izostanek z dela

mag. Damjan Mozetič, 28.10.1993

Delovna razmerja

mag. Damjan Mozetič, Pravna praksa, 22/1993Ne gre za neopravičen izostanek delavca z dela po 5. točki prvega odstavka 100. člena zakona o delovnih razmerjih, če je izkoristil nekaj dni dopusta, ki ga je odkupil od nadrejenega delavca in ki mu je dovolil izrabo tega dopusta.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Imuniteta poslancev in državnih svetnikov

Mirko Kostanjevec, 28.10.1993

Državni zbor in državni svet

Mirko Kostanjevec, Pravna praksa, 22/1993Po primerjavi določb o imuniteti poslancev in državnih svetnikov v 83. in 100. členu Ustave RS iz leta 1991 in zadevnih določb v 167. členu Ustave SRS iz leta 1974, lahko ugotovimo, da Ustava iz leta 1991 ne vsebuje sledečih določb, ki so zapisane v Ustavi iz leta 1974, in sicer: 1. da je državni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 28.10.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 22/1993Št. 56, 8. oktober 1993 Komisija Državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je določila kriterije za določanje višine denarne kazni v primeru neopravičene odsotnosti poslancev. Predsednik republike je predčasno odpustil s služenja vojake, ki so pričeli s služenjem 22. in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 28.10.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 22/1993Št. 57, 14. oktober 1993 Predsednik republike razglaša zakon o članstvu RS v Medameriški razvojni banki, zakon o družbi za avtoceste v RS in zakon o spremembi zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (znižanje prispevne stopnje za zaposlova...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 28.10.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 22/1993Št. 55, 1. oktober 1993 Vlada je sprejela uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posamičnih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij. Državni zbor tokrat objavlja celo vrsto aktov, med njimi odreditev parlamentarne preiskave o vpletenosti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 28.10.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 22/1993Št. 58, 17. oktober 1993 Državni zbor je na izredni seji sprejel sveženj zakonov o dopolnitvah zakona o notranjih zadevah, o dopolnitvah zakona o zračni plovbi, o dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij in zakona o carinski službi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Neglecto pereunt ordine magna brevi

dr. Janez Kranjc, 28.10.1993

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 22/1993Kot je pri latinskih rekih skoraj običaj, tako tudi v primeru reka, ki ga imamo pred seboj, ne poznamo ne avtorja ne časa nastanka. Zato tudi ne moremo govoriti o okoliščinah, ki so ga narekovale oziroma o kontekstu, iz katerega je bil vzet. Prav časoma in siceršnja neopredeljivost pa omogočata njeg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Pristojnost mestnega izvršnega sveta - določanje cen

Avtor ni naveden, 28.10.1993

Varstvo konkurence, cene

, Pravna praksa, 22/1993V nasprotju z zakonom o cenah (Ur. l. RS, št. 1/91-I), je odredba Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane o določitvi najvišjih cen, kolikor so bile z njo določene najvišje cene tudi tistih proizvodov in storitev lokalnega pomena, za katere Vlada RS ni prenesla pristojnosti za določanje cen na izv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Arthur Kaufman: Aristotel in Tomaž Akvinski

Avtor ni naveden, 28.10.1993

Pravoznanstvo

, Pravna praksa, 22/1993V Aristotelu z vzdevkom Stagirit (384 do 322 pr. n. š. je antični nauk o naravnem pravu dosegel svoj vrhunec. Bil je dvajset let Platonov učenec, prevzel je njegovo filozofijo idej, vendar jo je v odločilnih točkah preoblikoval. Pomembni sta predvsem dve okoliščini: po eni strani je Aristotel poveza...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Preizkus sklepa o suspenzu

mag. Damjan Mozetič, 28.10.1993

Delovna razmerja

mag. Damjan Mozetič, Pravna praksa, 22/1993Če je podlaga sklepa o suspenzu hujša kršitev delovne obveznosti, za katero se v skladu z zakonom izreče prenehanje delovnega razmerja, sodišče preizkusi le formalne pogoje za suspenz. Odločba SZD RS, št. Sp 365/93 Delavec je bil s sklepom pristojnega organa začasno odstranjen z dela iz organi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Ocena odloka, ki ne posega v človekove pravice

Avtor ni naveden, 28.10.1993

Človekove pravice

, Pravna praksa, 22/1993Izpodbijani odlok ne presega v pravice, zaradi katerih bi bila v uskladitvenem roku iz prvega odstavka 1. člena ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije možna ustavosodna presoja v smislu drugega odstavka tega člena. Sklep US RS, št. U-I-28/93, z dne 16 9. 1993.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Temeljni akti in pogodbe o ustanavljanju gospodarskih družb

Damjan Belič, 28.10.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 22/1993Knjiga dr. Janeza Šinkovca je dobrodošel pripomoček vsem pravnikom, pa tudi drugim, ki se bodo v kratkem srečali z prilagoditvijo aktov podjetij z zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD). Delo je po avtorjevih besedah le napotilo. Pri vsakem aktu (pogodbi) je potrebno upoštevati vrsto...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 28.10.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 22/1993Št. 54, 24. september 1993 Vlada je z uredbo uskladila odhodke v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1993. Upravni odbor ZPIZ je sprejel sklepe o uskladitvi pokojnin od 1. septembra 1993 (povišanje za 3,2 %), o najnižji pokojninski osnovi (28.438,12 SIT) in najnižji pokojnini za po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Odlok občinske skupščine kot akt poslovanja

Avtor ni naveden, 28.10.1993

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 22/1993Izpodbijani odlok občinske skupščine, s katerim je za dobo enega leta uporabnikom vode na območju občine naloženo plačevanje določenih sredstev ob redni ceni vode, ne pomeni ukrepa določitve cen iz 3. člena zakona o cenah, marveč je s tem odlokom določeno plačilo šteti za sestavni del cene komunalne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Zakon o varstvu konkurence & Zakon o trgovini

mag. Miha Juhart, 28.10.1993

Varstvo konkurence, cene, Trgovina

mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 22/1993Redni spremljevalci edicij Gospodarskega vestnika bi bili razočarani, če založba ne bi izdala pojasnil oziroma komentarja k zakonoma o varstvu konkurence in trgovini. O pomembnosti obeh aktov ne gre posebej razpravljati, saj naj bi eden in drugi pomenila enega izmed pravnih stebrov tržnega gospodars...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Pravni interes za pobudo za začetek postopka

Avtor ni naveden, 28.10.1993

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 22/1993Upravni organ občine ne izkazuje pravnega interesa za pobudo za začetek postopka pred ustavnim sodiščem v smislu drugega odstavka 162. člena ustave, če meni, da je predpis, ki ga mora uporabiti v upravnem postopku, v neskladju z ustavo oziroma zakonom, ker pristojnost organa za odločanje o posamezni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 28.10.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 22/1993Št. 59, 22. oktober 1993 Vlada objavlja uredbo o izdajanju in upoštevanju potrdil na podlagi neizplačanega dela neto osnovnih plač, uredbo o načinu ugotavljanja deležev družbenega kapitala, ki po zakonu o gospodarskih javnih službah postanejo lastnina občine ali mesta Ljubljane, uredbo o določitv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Notariat

mag. Vesna Rijavec, 28.10.1993

Odvetništvo in notariat

mag. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 22/1993Gornji izrek je izbrala Mednarodna zveza latinskega notariata za svoje vodilno geslo, ki poudarja splošni pomen načela pismenosti v civilnopravnih razmerjih, ne glede na to, kje so nastale. Razumljivo je, da v okviru demokratičnega razvoja v našem pravnem redu postopoma obnavljamo tudi institucij...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju

mag. Borut Bratina, 28.10.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Borut Bratina, Pravna praksa, 22/1993Pri časopisnem zavodu "Uradni list R Slovenije" je pred kratkim izšla priročna publikacija "Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju" z obsežnimi uvodnimi pojasnili mag. Draga Mežnarja. Sredi poletja je Državni zbor sprejel še en zakon, ki zaokroža ureditev upravljanja v gospodarskih družbah,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Občinski zbor Zveze društev pravnikov Slovenije

Avtor ni naveden, 28.10.1993

Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 22/1993Na večer 15. oktobra - torej ob koncu prvega dne letošnjega portoroškega srečanja pravnikov - je bil sklican tudi občni zbor Zveze društev pravnikov Slovenije. Ob slabotni, vendar zadostni udeležbi so bile opravljene pomembne zadeve, ki jih pač mora opraviti občni zbor organizacije: pregled dela, po...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
1993(28)
> Oktober(28)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFGHIJ K LM N OP QR S ŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov