O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Pripravništvo za določen čas in letni dopust

Taja Plešnik, 13.11.1997

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 22/1997Kakšen dopust pripada delavcu, ki je 28. 8. 1997 sklenil delovno razmerje za določen čas 6 mesecev, in kaj se zgodi, če je na delu dan ali dva več kot 6 mesecev? Skladno z določilom 57. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) pridobi delavec pravico do izrabe ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Novi ZDR na začetku zakonodajnega postopka

dr. Drago Mežnar, 13.11.1997

Uprava

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 22/1997Z objavo predloga zakona o delovnih razmerjih (ZDR - EPA 274 - II - prva obravnava) v Poročevalcu Državnega zbora, št. 50 z dne 24. oktobra 1997, se je tudi uradno začela dolgo pričakovana pot do sprejema predpisa, ki ga praksa z nestrpnostjo pričakuje in potrebuje že več kot pet let. Temeljni ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Pravna sredstva za uveljavitev socialne varnosti v ZR Nemčiji

Avtor ni naveden, 13.11.1997

Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 22/1997Naš delavec je bil kot kvalificiran monter zaposlen v ZR Nemčiji na visokokvalificiranih delovnih mestih, vendar mu nemški organi priznavajo samo navadno kvalifikacijo. Spričo tega je bil tudi prikrajšan na nemški renti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Uvoz zaradi izvoza - pristojni carinski organ

Avtor ni naveden, 13.11.1997

Carinska služba

, Pravna praksa, 22/1997Zakaj mora podjetje v postopku uvoza zaradi izvoza cariniti izvozno blago pri tisti carinski izpostavi, pri kateri je postopek začet? Primer: podjetje običajno carini uvozno blago v Sežani, izvozno pa v Celju, kjer ima sedež. Pristojnost carinskih organov v carinskem postopku uvoza zaradi izvo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Delo ob sobotah in nedeljah

Taja Plešnik, 13.11.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 22/1997Šofer kombija, ki vozi izdelke za sejme, pomaga pri postavljanju eksponatov ob sobotah in nedeljah, ki so dela prosti dnevi. Kakšne pravice pripadajo takšnemu delavcu? Delavec ima pravico do najmanj 24-urnega tedenskega počitka v okviru sedemdnevnega obdobja, ne glede na razporeditev delovnega ča...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Poslovnik občinskega sveta - volitve članov Državnega sveta

Avtor ni naveden, 13.11.1997

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 22/1997Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta (Ur. vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/97) se odpravijo. Zakon o lokalni samoupravi predpisuje sprejem akta, s katerim svet občine ureja svoje poslovanje, tor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Praksa Ustavnega sodišča glede pravice do poštenega sojenja v pravdnem postopku

mag. Aleš Galič, 13.11.1997

Ustavno sodišče

mag. Aleš Galič, Pravna praksa, 22/1997V poglavju o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah v Ustavi RS zavzemajo pomembno mesto določbe, ki zagotavljajo temeljna procesna jamstva ne le v kazenskih, pač pa tudi v civilnih sodnih postopkih. Poleg tega pa je Ustava RS uvedla (Zakon o Ustavnem sodišču(*1) iz leta 1994 pa "operacionaliz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Dovoljenje za prekop posmrtnih ostankov

Avtor ni naveden, 13.11.1997

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 22/1997O zahtevkih za dovolitev prekopa posmrtnih ostankov odloča lokalna skupnost v upravnem postopku. Odločba US RS, št. U-II-133/97 z dne 30. 9. 1997
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Ustanovitev javnega zavoda in preimenovanje lokalnega središča

Avtor ni naveden, 13.11.1997

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 22/1997Ustavno sodišče odloča med drugim o ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih akto za izvrševanje javnih pooblastil. Izpodbijani odlok (o ustanovitvi javnega VVZ) ni predpis, temveč akt o ustanovitvi javnega zavoda. Takšen akt je posamičen akt, čeprav ga je v obliki odloka sprejel občinski sve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Denacionalizacija - spor o pristojnosti

Avtor ni naveden, 13.11.1997

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 22/1997Za odločanje o zahtevi za denacionalizacijo je v primeru, ko je prešla lastninska pravica na državo na podlagi pravnega posla (darilna pogodba), na podlagi 56. člena ZDen pristojno sodišče. Odločba US RS, št.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Volitve v Državni zbor in Predsednika republike

Avtor ni naveden, 13.11.1997

Državni zbor in državni svet, Predsednik republike

, Pravna praksa, 22/19971. Del zadnjega stavka 87. člena zakona o volitvah v Državni zbor, ki se glasi: "pri čemer upošteva glasovnice, ki so prispele po pošti do 12. ure na dan po dnevu glasovanja", se razveljavi, kolikor se nanaša na glasovnice volilnih upravičencev, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno ali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Promet s kmetijskimi zemljišči

dr. Miha Juhart, 13.11.1997

Lastnina in druge stvarne pravice, Kmetijska zemljišča

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 22/1997V pp, št. 20/97 je kolega Janez Tekavc izpostavil zanimivo vprašanje ovir, ki jih za promet s kmetijskimi zemljišči postavlja Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l., št. RS 59/96 - ZKZ). Lahko se le strinjamo z večino ocen, zapisanih v prispevku, predvsem z ugotovitvijo, da so možnosti za promet s km...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Sporazum o socialnem zavarovanju med RS in Republiko Hrvaško

Nataša Belopavlovič, 13.11.1997

Socialno varstvo in zavarovanje

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 22/1997Državni zbor RS je 28. oktobra ratificiral sporazum o socialnem zavarovanju med RS in RH. To je prvi sporazum, ki ga je naša država na tem področju sklenila s kakšno izmed držav, nastalih na ozemlju nekdanje SFRJ. Glede na to pomeni ratificirani sporazum tudi precedens za urejanje odnosov z vsemi os...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Zaposlitev invalida na drugem ustreznem delu

Taja Plešnik, 13.11.1997

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Taja Plešnik, Pravna praksa, 22/1997Delavka je zaposlena za nedoločen čas na delovnem mestu čistilke. Po sklepu Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja se ji prizna status invalida III. kategorije in pravica do zaposlitve na drugem ustreznem delu, kjer ne bo v stiku s čistili. Zanima nas predvsem naslednje: - Kdo določ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

K "Ustavnost predkazenskih postopkov"

dr. Janez Šinkovec, 13.11.1997

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 22/1997V prilogi pp, št. 20/97 je g. Janko Marinko polemiziral z mojim člankom o ustavnosti predkazenskih postopkov (glej prilogo pp, št. 17-18/97). V njem sem razlagal odločbe Ustavnega sodišča republike Slovenije in sem le v enem primeru navedel ameriške ugotovitve o metodah policijskega uvodnega preisko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Pripojitev družbe hčere k družbi materi

Saša Prelič, 13.11.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 22/199790 % poslovnih deležev družbe ABC, d. o. o., je v lasti družbe XY, d. d., ta pa bo kmalu pridobila še preostalih 10 % ter tako postala lastnik vseh poslovnih deležev v družbi ABC. Po pridobitvi vseh poslovnih deležev ima družba XY namen izvesti postopek pripojitve družbe (ABC), pri čemer se na izved...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Uveljavljanje ničnosti sklepov skupščine d.d.

Damjan Belič, 13.11.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 22/1997Delničar je pravilno in pravočasno s tožbo na sodišču uveljavljal ničnost skupščinskih sklepov. V času trajanja sodnega postopka je isti delničar vse svoje delnice odtujil. Ali je oseba, ki je bila v času vložitve tožbe na uveljavljanje ničnosti sklepov skupščine delničar družbe, pred dokončanjem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

XV. Svetovni kongres za delovno pravo in socialno varnost

dr. Polonca Končar, 13.11.1997

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Polonca Končar, Pravna praksa, 22/1997Svetovno združenje za delovno pravo in socialno varnost je v sodelovanju z argentinskim društvom za delovno pravo in socialno varnost v dneh od 22. do 26. septembra 1997 v Buenos Airesu organiziralo že XV. svetovni kongres za delovno pravo in socialno varnost. Na kongresu se je srečalo več kot 40...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Javnost in zaupnost podatkov in informacij med pripravami na javno naročilo

Peter Černigoj, 13.11.1997

Proračun

Peter Černigoj, Pravna praksa, 22/1997Javnost in zaupnost podatkov in informacij med pripravami na javno naročilo Pri javnem naročanju je podobno kot pri drugih poslih potrebno ločiti javne podatke od zaupnih. V različnih fazah naročanja so razlogi za javnost in zaupnost različni. Zakon o javnih naročilih (ZJN) izrecno ureja nekatere...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Komentar ustave ZR Nemčije

mag. Pavla Sladič-Zemljak, 13.11.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Pavla Sladič-Zemljak, Pravna praksa, 22/1997Grundgesetz Kommentar, urednik: Horst Dreier, avtorji Horst Dreier et al., zvezek 1 členi 1-19, JCB Mohr, Tubingen 1996 Ustava opredeljuje republiko Slovenijo v 2. členu kot pravno in socialno državo. Pojem pravne države je fenomen, ki se je razvijal in se še vedno razvija, torej je produkt evolu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Kaj delajo...

Miloš Likar, 13.11.1997

Ostalo

Miloš Likar, Pravna praksa, 22/1997Klemen Podobnik, dipl. iur., asistent na Pravni fakulteti v Ljubljani: "Sodim v mlajšo generacijo kadra na ljubljanski univerzi. Star sem petindvajset let. Kot asistent sem zaposlen leto dni. Pomagam profesorjem pri opravljanju pedagoških dejavnosti, tako pri vajah kot pri predavanjih, predvsem p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Grčija 1997: antika, nogomet, sproščeno sojenje

Avtor ni naveden, 13.11.1997

Šport in organizacije

, Pravna praksa, 22/1997ŠD "Pravnik" - nogometna sekcija, s simpatizerji, je imela v času med 19. in 26. septembrom letos nogometno-turistično turnejo po Grčiji, ki se je je udeležil tudi spodaj podpisani. Bilo je res lepo, zabavno in poučno, da se je bomo še dolgo spominjali. Dva dni smo bili na zelo luksuzni ladji - t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Sodna medicina za pravnike

mag. Bojan Kukec, 13.11.1997

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 22/1997Založba B.A.R.B.A.T. iz Zagreba je izdala knjigo "Osnove sodne medicine za pravnike", ki je prvi celoviti učbenik s to tematiko, kdajkoli objavljen na Hrvaškem. Čeprav je prvo predavanje iz sodne medicine na Pravni fakulteti v Zagrebu imel Mavro Sachs že 1874. leta, doslej ni obstajala knjiga, ki bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Teorija prava (VI): Pravna praznina

dr. Marijan Pavčnik, 13.11.1997

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 22/1997Družbena razmerja, ki jih formalni pravni viri ne urejajo, niso predmet prava: s stališča prava so ta razmerja v domeni človekovega svobodnega delovanja. Do tega sklepa vodi tudi načelo zakonitosti: človekovo vedenje in ravnanje je pravno urejeno z ustavo in zakoni in s tistimi splošnimi pravnimi ak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Označevanje pravic intelektualne lastnine

Andrej Piano, 13.11.1997

Intelektualna lastnina

Andrej Piano, Pravna praksa, 22/1997Kot potrošnik ste zagotovo opazili, da so nekateri izdelki, kot so knjige, CD plošče, kozmetika in brezalkoholne pijače, opremljeni z malimi znaki, kot so (C), P v krogu, patent ali pat., (R) ali D v krogu. Kaj je to? Imetniki avtorske in sorodnih pravic oz. nosilci pravic iz patenta, znamke in mode...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
1997(37)
> November(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEFG H IJ K L M NOP QRS Š TUVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov