O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Novi ZDR na začetku zakonodajnega postopka

dr. Drago Mežnar, 13.11.1997

Uprava

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 22/1997Z objavo predloga zakona o delovnih razmerjih (ZDR - EPA 274 - II - prva obravnava) v Poročevalcu Državnega zbora, št. 50 z dne 24. oktobra 1997, se je tudi uradno začela dolgo pričakovana pot do sprejema predpisa, ki ga praksa z nestrpnostjo pričakuje in potrebuje že več kot pet let. Temeljni ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Promet s kmetijskimi zemljišči

dr. Miha Juhart, 13.11.1997

Lastnina in druge stvarne pravice, Kmetijska zemljišča

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 22/1997V pp, št. 20/97 je kolega Janez Tekavc izpostavil zanimivo vprašanje ovir, ki jih za promet s kmetijskimi zemljišči postavlja Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l., št. RS 59/96 - ZKZ). Lahko se le strinjamo z večino ocen, zapisanih v prispevku, predvsem z ugotovitvijo, da so možnosti za promet s km...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Zaposlitev invalida na drugem ustreznem delu

Taja Plešnik, 13.11.1997

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Taja Plešnik, Pravna praksa, 22/1997Delavka je zaposlena za nedoločen čas na delovnem mestu čistilke. Po sklepu Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja se ji prizna status invalida III. kategorije in pravica do zaposlitve na drugem ustreznem delu, kjer ne bo v stiku s čistili. Zanima nas predvsem naslednje: - Kdo določ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Pripojitev družbe hčere k družbi materi

Saša Prelič, 13.11.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 22/199790 % poslovnih deležev družbe ABC, d. o. o., je v lasti družbe XY, d. d., ta pa bo kmalu pridobila še preostalih 10 % ter tako postala lastnik vseh poslovnih deležev v družbi ABC. Po pridobitvi vseh poslovnih deležev ima družba XY namen izvesti postopek pripojitve družbe (ABC), pri čemer se na izved...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

K "Ustavnost predkazenskih postopkov"

dr. Janez Šinkovec, 13.11.1997

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 22/1997V prilogi pp, št. 20/97 je g. Janko Marinko polemiziral z mojim člankom o ustavnosti predkazenskih postopkov (glej prilogo pp, št. 17-18/97). V njem sem razlagal odločbe Ustavnega sodišča republike Slovenije in sem le v enem primeru navedel ameriške ugotovitve o metodah policijskega uvodnega preisko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Uveljavljanje ničnosti sklepov skupščine d.d.

Damjan Belič, 13.11.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 22/1997Delničar je pravilno in pravočasno s tožbo na sodišču uveljavljal ničnost skupščinskih sklepov. V času trajanja sodnega postopka je isti delničar vse svoje delnice odtujil. Ali je oseba, ki je bila v času vložitve tožbe na uveljavljanje ničnosti sklepov skupščine delničar družbe, pred dokončanjem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Pripravništvo za določen čas in letni dopust

Taja Plešnik, 13.11.1997

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 22/1997Kakšen dopust pripada delavcu, ki je 28. 8. 1997 sklenil delovno razmerje za določen čas 6 mesecev, in kaj se zgodi, če je na delu dan ali dva več kot 6 mesecev? Skladno z določilom 57. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) pridobi delavec pravico do izrabe ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Delo ob sobotah in nedeljah

Taja Plešnik, 13.11.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 22/1997Šofer kombija, ki vozi izdelke za sejme, pomaga pri postavljanju eksponatov ob sobotah in nedeljah, ki so dela prosti dnevi. Kakšne pravice pripadajo takšnemu delavcu? Delavec ima pravico do najmanj 24-urnega tedenskega počitka v okviru sedemdnevnega obdobja, ne glede na razporeditev delovnega ča...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Sporazum o socialnem zavarovanju med RS in Republiko Hrvaško

Nataša Belopavlovič, 13.11.1997

Socialno varstvo in zavarovanje

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 22/1997Državni zbor RS je 28. oktobra ratificiral sporazum o socialnem zavarovanju med RS in RH. To je prvi sporazum, ki ga je naša država na tem področju sklenila s kakšno izmed držav, nastalih na ozemlju nekdanje SFRJ. Glede na to pomeni ratificirani sporazum tudi precedens za urejanje odnosov z vsemi os...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Referendumska kampanja

Avtor ni naveden, 13.11.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 22/1997Zakon o volilni kampanji (Ur. l. RS, št. 62/94) se ne uporablja za referendumsko kampanjo. Zaradi tega je pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa občinskega sveta o uvedbi referenduma (sklep sveta Občine Mengeš - Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Ogroženost pravic lokalne skupnosti

Avtor ni naveden, 13.11.1997

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 22/1997Ustavno sodišče zavrže zahtevo lokalne skupnosti za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona, če v konkretni zadevi ni izpolnjen procesni pogoj ogroženosti pravic lokalne skupnosti. Sklep US RS, št. U-I-193/97 z dne 16. 10. 1997
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Presoja aktov društva

Avtor ni naveden, 13.11.1997

Ustavno sodišče, Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 22/1997Registracijski pravilnik ter pravilnik o kriterijih ter najvišjih odškodninah pri prestopih igralcev Šahovske zveze Slovenije nista akta, izdana za izvrševanje javnih pooblastil, temveč akta internega značaja v zvezo združenih društev, s katerima se urejajo njihova notranja razmerja. Zato ustavno so...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Stečaj in pravica denacionalizacijskega upravičenca

Avtor ni naveden, 13.11.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 22/1997Pobudnik nima pravnega interesa za izpodbijanje določbe 2. odstavka 104. člena zakona o prisilni poravnavi... (ZPPSL - Ur. l. RS, št. 67/93 itd. ), ker ta določba ne ureja vprašanja morebitne pobudnikove pravice, da kot denacionalizacijski upravičenec zahteva, naj del premoženja, ki se nahaja pri de...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Javno obveščanje na nacionalni ravni

Avtor ni naveden, 13.11.1997

Javno obveščanje

, Pravna praksa, 22/1997Država je v skladu z ustavo dolžna zagotoviti javno obveščanje na nacionalni ravni, ustava pa je ne zavezuje, da bi to morala izvajati izključno prek javnega zavoda. Z zakonsko koncesijo, ki jo je zakonodajalec v skladu z drugim odstavkom 45. člena Zakona o javnih glasilih (Ur. l. RS, št. 18/94) in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Dnevi slovenskih pravnikov 1997 (II)

Avtor ni naveden, 13.11.1997

Ostalo

, Pravna praksa, 22/1997Portorož, 23. do 25. oktobra Program letošnjega portoroškega srečanja je bil tolikanj obsežen in vsebinsko raznolik, da celo površen pregled dogajanj terja več časopisnega prostora, kot pa mu ga lahko "odstopimo" v posamezni številki - zato pač tokratno drugo nadaljevanje naših poročil in sporoči...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Pravna sredstva za uveljavitev socialne varnosti v ZR Nemčiji

Avtor ni naveden, 13.11.1997

Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 22/1997Naš delavec je bil kot kvalificiran monter zaposlen v ZR Nemčiji na visokokvalificiranih delovnih mestih, vendar mu nemški organi priznavajo samo navadno kvalifikacijo. Spričo tega je bil tudi prikrajšan na nemški renti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Začasno financiranje - pravni interes

Avtor ni naveden, 13.11.1997

Ustavno sodišče, Proračun

, Pravna praksa, 22/1997Zainteresiranost pobudnikov kot davkoplačevalcev za razumno višino, preglednost in racionalnost javne porabe kaže le na možen posreden pravni interes za izpodbijanje Zakona o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 (Ur. l. RS, št. 31/97), ki s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Uvoz zaradi izvoza - pristojni carinski organ

Avtor ni naveden, 13.11.1997

Carinska služba

, Pravna praksa, 22/1997Zakaj mora podjetje v postopku uvoza zaradi izvoza cariniti izvozno blago pri tisti carinski izpostavi, pri kateri je postopek začet? Primer: podjetje običajno carini uvozno blago v Sežani, izvozno pa v Celju, kjer ima sedež. Pristojnost carinskih organov v carinskem postopku uvoza zaradi izvo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Joint ventures na Slovaškem

Avtor ni naveden, 13.11.1997

Ostalo

, Pravna praksa, 22/1997Zakonska podlaga - stanje: april 1996 * Ustavni zakon 1993, člen 152 (obnova prejšnjega pravnega sistema države); * Trgovinski zakonik št. 513/1991 Slg.; * Devizni zakon št. 202/1995 Slg.; * Obrtni zakon št. 455/1991 Slg.; * Zakon o davčnem sistemu št. 212/1992 Slg., novela 304/1995 Slg.; * Za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

XV. Svetovni kongres za delovno pravo in socialno varnost

dr. Polonca Končar, 13.11.1997

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Polonca Končar, Pravna praksa, 22/1997Svetovno združenje za delovno pravo in socialno varnost je v sodelovanju z argentinskim društvom za delovno pravo in socialno varnost v dneh od 22. do 26. septembra 1997 v Buenos Airesu organiziralo že XV. svetovni kongres za delovno pravo in socialno varnost. Na kongresu se je srečalo več kot 40...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Sodna medicina za pravnike

mag. Bojan Kukec, 13.11.1997

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 22/1997Založba B.A.R.B.A.T. iz Zagreba je izdala knjigo "Osnove sodne medicine za pravnike", ki je prvi celoviti učbenik s to tematiko, kdajkoli objavljen na Hrvaškem. Čeprav je prvo predavanje iz sodne medicine na Pravni fakulteti v Zagrebu imel Mavro Sachs že 1874. leta, doslej ni obstajala knjiga, ki bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Teorija prava (VI): Pravna praznina

dr. Marijan Pavčnik, 13.11.1997

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 22/1997Družbena razmerja, ki jih formalni pravni viri ne urejajo, niso predmet prava: s stališča prava so ta razmerja v domeni človekovega svobodnega delovanja. Do tega sklepa vodi tudi načelo zakonitosti: človekovo vedenje in ravnanje je pravno urejeno z ustavo in zakoni in s tistimi splošnimi pravnimi ak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Posebna obravnava mladoletnih storilcev kaznivih dejanj

Janka Šolinc, 13.11.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Janka Šolinc, Pravna praksa, 22/1997Študijski obisk na Danskem Na razpis Sveta Evrope v lanskem letu sva se med drugimi javili in bili izbrani sodnici Lea Kadunc-Ilič z Okrožnega sodišča v Ljubljani in Janka Šolinc z Okrožnega sodišča v Kranju. V času od 6. do 13. septembra 1997 sva obiskali Dansko in se seznanili z njihovim sistem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Praksa Ustavnega sodišča glede pravice do poštenega sojenja v pravdnem postopku

mag. Aleš Galič, 13.11.1997

Ustavno sodišče

mag. Aleš Galič, Pravna praksa, 22/1997V poglavju o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah v Ustavi RS zavzemajo pomembno mesto določbe, ki zagotavljajo temeljna procesna jamstva ne le v kazenskih, pač pa tudi v civilnih sodnih postopkih. Poleg tega pa je Ustava RS uvedla (Zakon o Ustavnem sodišču(*1) iz leta 1994 pa "operacionaliz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Dovoljenje za prekop posmrtnih ostankov

Avtor ni naveden, 13.11.1997

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 22/1997O zahtevkih za dovolitev prekopa posmrtnih ostankov odloča lokalna skupnost v upravnem postopku. Odločba US RS, št. U-II-133/97 z dne 30. 9. 1997
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
1997(37)
> November(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEFG H IJ K L M NOP QRS Š TUVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov