O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Postopek skupnega dogovora - Pogosta vprašanja in odgovori

Avtor ni naveden, 1.9.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2016FURS, 1. izdaja, avgust 2015 in 17. avgust 2016 (dodana vprašanja št. 11, 12 in 13) 1. Kaj je to postopek skupnega dogovora? Postopek skupnega dogovora je postopek med dvema državama pogodbenicama, ki je določen v 25. členu Vzorčne konvencije Organizacije za ek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Od 23. do 29. avgusta

Irena Vovk, 1.9.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2016 Torek, 23. 8. Brezpilotni letalniki. Javna agencija za civilno letalstvo po nedavni uveljavitvi Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (oziroma dronov) že polno izvaja postopke, potrebne za pridobitev dovoljenj za letenje z droni na območju Slovenije. Uredba namreč vel
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Glose ob sodniškem pravu

dr. Marijan Pavčnik, 1.9.2016

Sodišča, Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 34/2016Sodnikov informator redno dobivam. Če je le mogoče, ga tudi diagonalno pregledam in si odtisnem odločbe, ki jih potrebujem in me zanimajo. V eni od e-številk (še iz leta 2015) se ustavim pri kazenskopravni odločbi Vrhovnega sodišča v zadevi IV Ips 22/2015 z dne 28. septembra 2015. V njej berem: "Vsaka uporaba prava je hkrati njegova razlaga. (...) Predmet razlage zakona, ki vsebuje prekrškovno določbo, je pomen norme."
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Glagola zavedati se in zavedeti se

dr. Nataša Hribar, 1.9.2016

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 34/2016Pred časom sem že pisala o glagolskem vidu (dovršnih in nedovršnih glagolih) v slovenščini. Tokratnega kotička pa sem se lotila ob prav posebnem primeru, namreč ob povedi Ljudje so se ponovno zavedli, da imajo moč., na katero sem naletela pri lektoriranju. Spregovorili bomo o glagolih zavedati se in zavedeti se, nedovršno-dovršnem paru, s katerim načeloma ne bi smelo biti težav, saj ju uporabljamo povsem enako kot druge z vidika glagolskega vidika parne glagole: prvi glagol se uporablja, kadar želimo izraziti trajanje dogajanja, drugi, dovršni, pa spada med t. i. fazne glagole, saj označuje začetek dejanja - začetek zavedanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Varnost in zasebnost

Irena Vovk, 1.9.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2016Mednarodna delovna skupina za varstvo osebnih podatkov v telekomunikacijah (IWGDPT), član katere je tudi slovenski Informacijski pooblaščenec, je na zasedanju 26. aprila 2016 v Oslu sprejela Delovni dokument o vprašanjih zasebnosti in varnosti na področju spletne telefonije (VoIP) in podobnih komunikacijskih rešitev ((https://datenschutz-berlin.de/attachments/1237/675.52.10_WP_Update_VoIP_2016.pdf )).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 1.9.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2016Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2016
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Transparentnost zakonodajnega procesa - zakonodajna sled v teoriji in praksi

mag. Renata Zatler, 1.9.2016

Pravoznanstvo

mag. Renata Zatler, Pravna praksa, 34/2016Zakonodajna sled naj bi zabeležila celotno dejavnost vseh udeležencev v procesu sprejemanja predpisov. Po mnenju Društva TI Slovenia proces priprave predpisov v Sloveniji ne poteka dovolj transparentno in tako posledično ni zagotovljena zakonodajna sled. Očitki TI Slovenia se nanašajo predvsem na nepreglednost procesa priprave predloga zakona pred posredovanjem v državni zbor. Glede na podane očitke želim s prispevkom ob prepletanju teorije in prakse ugotoviti stopnjo transparentnosti zakonodajnega procesa in ovreči ali potrditi izpostavljeno hipotezo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Umetnost v času vladavine prava in kapitala

mag. Igor Karlovšek, 1.9.2016

Kultura in umetnost

mag. Igor Karlovšek, Pravna praksa, 34/2016Tisti hip, ko sem odložil knjigo Alda Milohnića Umetnost v času vladavine prava in kapitala (Založba Maska, Ljubljana 2016, 196 strani) poleg računalnika, v katerega pišem to predstavitev, sem se spomnil na šalo o tem, kdo je najboljši voznik, v kateri je poudarek na tem, da se krog najboljših oži, dokler ne pristane na najmanjši možni enoti. Podobno bi lahko rekel za morebitne bralce te knjige. Najbolj bodo v njej uživali družboslovno naravnani bralci, še natančneje pravniki, in če smo še bolj ozki, pravniki, ki se ukvarjajo z avtorskim pravom. Da bi čisto zožili krog največjih uživačev, pa je treba dodati tem pravnikom še tisto zadnjo lastnost, ki je smetana na torti: da je bralec pravnik in hkrati avtor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Vsebina PP št.34/2016

Avtor ni naveden, 1.9.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/20163 UVODNIK dr. Ciril Keršmanc Črtica v zakonodajnem procesu ob noveli ZKP-N 6-9 KAZENSKO MATERIALNO PRAVO mag. Andrej Ferlinc Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti z vidika predvidenih sprememb kazenske zakonodaje 9-10 <
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Posredovanje pogodbe o zaposlitvi ZZZS in pridobivanje podatkov o upokojitvi delavca od ZPIZ

Irena Vovk, 1.9.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2016Neobvezno načelno mnenje št. 0712-1/2016/1461, 11. julij 2016 1. Ali je dopustno, da delodajalec posreduje celotno pogodbo o zaposlitvi ob prijavi delavca v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1)? Do zdaj je namreč zadostovalo, da je delodajalec ob prijavi priložili le prvo in
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 1.9.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2016 1. september 1993 - Schengenska konvencija Veljati je začela Konvencija o izvajanju schengenskega sporazuma, znana tudi pod imenom Schengenska konvencija (podpisana je bila 19. junija 1990), s katero so države podpisnice dopolnile načelne dogovore iz prvega sporazuma (podp
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Črtica o zakonodajnem procesu ob noveli ZKP-N

dr. Ciril Keršmanc, 1.9.2016

Kazenski postopek

dr. Ciril Keršmanc, Pravna praksa, 34/2016Tistim, ki še niste imeli privilegija, da pobliže spoznate zakonodajno-reformni proces, predlagam, da si vzamete pol ure in na YouTubu poiščete četrti del angleške serije 'Da, minister' z naslovom 'Veliki brat'. Za potrebe tega uvodnika je ključen del o t. i. kreativni inerciji oziroma tehniki zavlačevanja. Zafrustrirani minister za javno upravo Hacker se po pomoč obrne na svojega predhodnika, ki mu opiše večstopenjsko tehniko zavlačevanja reformnih projektov s strani (pod)sistemov, ki težijo k ohranjanju ustaljenega ravnovesja. Začne se z orientacijsko fazo, s katero je soočena vsaka nova vlada ob poplavi prioritet in novih informacij. Nadaljuje se s potrebo po preučitvi načina doseganja želenih ciljev (to se običajno poveri bolj ali manj širokim delovnim skupinam). Ko so alternativne poti znane, se neodločnim ministrom ponudi rešilna bilka pred odločanjem, in sicer z refokusiranjem od kako na kdaj - z drugimi besedami, opozori se jih, da mogoče ni pravi čas ... Če minister vztraja, je na vrsti faza problemov oziroma izzivov - tehničnih, pravnih in na koncu političnih. Če so interesi po ohranitvi ustaljenega ravnovesja posebej močni, se zaradi zakonitosti kreativne inercije oziroma skakanja od ene prioritete do druge hitro približamo času naslednjih volitev. Takrat je po naravi stvari težko doseči kaj resnično reformnega. Po volitvah se cikel ponovi in pri Zakonu o kazenskem postopku (ZKP) se ta cikel pri nas ponavlja že več mandatov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Tudi plin in elektrika nimata iste cene pri vseh trgovcih

mag. Sandi Kodrič, 1.9.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 34/2016Slovenija je ena zadnjih držav v EU, ki ima še vedno državno regulirane oziroma navzgor omejene cene bencinskega in dizelskega goriva. Aprila letos je Vlada sicer že sprostila cene 100-oktanskega bencina in kljub bojazni, da bodo sledile močne podražitve, se to ni zgodilo. Res je, da lahko opazimo diferenciacijo: na avtocestni črpalki v Sežani je 100-oktanski bencin malenkost dražji kot na mestni črpalki v Ljubljani. Vendar pa ta vrsta bencina predstavlja le okoli en odstotek prodanega goriva, zato marsikdo liberalizacije cen sploh še ni zaznal.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti z vidika predvidenih sprememb kazenske zakonodaje

mag. Andrej Ferlinc, 1.9.2016

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 34/2016Razlog za pisanje tega prispevka so predvidene spremembe kazenske zakonodaje (predlog KZ-1 E), ki se nanašajo na kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu Kazenskega zakonika (KZ-1). V prvem odstavku 240. člena KZ-1 je namreč predvideno črtanje besedila, po katerem naj bi storilec kazenskopravno relevantno le tedaj zlorabil svoj položaj ali dano zaupanje, prekoračil pravice ali opustil dolžnosti, ki jih ima na podlagi zakona, drugega predpisa, akta pravne osebe ali pravnega posla glede razpolaganja s tujim premoženjem ali koristmi, njihovega upravljanja ali zastopanja, kadar bi posamezna izvršitvena ravnanja storil "zato, da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist ali povzročil škodo". Po predvidenih spremembah bi zadoščala že sama povzročitev škode ali pridobitev premoženjske koristi, saj naj bi bilo inkriminaciji po prvem odstavku 240. člena KZ-1 zgolj dodano besedilo "in s tem sebi ali komu drugemu pridobi protipravno premoženjsko korist ali povzroči premoženjsko škodo".
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Davčna obravnava prihodkov iz naslova odpisov obveznosti v postopku prisilne poravnave

Avtor ni naveden, 1.9.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2016• Nad zavezancem, ki vodi poslovne knjige po mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP), se je pravnomočno končal postopek prisilne poravnave. V skladu z določili MSRP je zavezanec dolžan izkazati pozitivne učinke prisilne poravnave med prihodki. Drugače kot MSRP pa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) v 41. členu določa, da se v izkazu poslovnega izida prihodki iz naslova odpisov obveznosti v postopku prisilne poravnave ne pripoznajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Vlada pritrdila mnenju Varuha, ki že šest let ugotavlja nezakonito ravnanje stanovanjske inšpekcije

Avtor ni naveden, 1.9.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2016Stanovanjska inšpekcija pri Inšpektoratu RS za okolje in prostor (IRSOP) ni sledila mnenju Varuha, da mora nadzirati izvrševanje predpisov s področja stanovanjskih razmerij brez omejitev glede na vrsto lastnine večstanovanjske stavbe. Stanovanjska inšpekcija je namreč svoje pristojnosti omejevala zgolj na večstanovanjske stavbe v etažni lastnini, za kar po mnenju Varuha ni najti zakonske podlage.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Povezana podjetja - Pogosta vprašanja in odgovori

Avtor ni naveden, 1.9.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2016FURS, 1. izdaja, 18. avgust 2016 (dodano vprašanje št. 4) 1. Katera podjetja so povezana podjetja za namene izvajanja mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja? Povezani podjetji sta v mednarodnih pogodbah opredeljeni kot podjetji, pri katerih je po
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Evropa

Irena Vovk, 1.9.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2016 Torek, 23. 8. Vseevropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, komisarka Věra Jourová in komisar Tibor Navracsics so poudarili, da mora spomin na evropsko zgodovino okrepiti našo pripravljenos
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Stvarna služnost - delitev služeče nepremičnine - preštevilčenje parcel

Avtor ni naveden, 1.9.2016

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2016Odgovor na vprašanje ali se v primeru ureditve meje, na podlagi katere se ugotovi, da služnostna pravica poti, prisojena s sodbo sodišča, ne poteka zgolj po eni parceli, temveč tudi po drugi - sosednji parceli, ki pa v sodbi ni zajeta kot služeča nepremičnina, lahko uporabi določilo 225. člena SPZ in na podlagi te določbe prenese učinek sodbe tudi na to drugo parcelo, čeprav lastniki te nepremičnine v prvotni pravdi niso nastopali kot stranke, je negativen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Pravni center za varstvo človekovih pravic

Irena Vovk, 1.9.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2016Piranski center za varstvo človekovih pravic je neprofitni zavod zasebnega prava, ki je z delovanjem začel že aprila 2013. Zavod je ustanovljen z namenom zagotavljanja pravne pomoči socialno ogroženim osebam, širjenjem pravne kulture v lokalnem okolju, podpore lokalnim nevladnim organizacijam ter pomoči posameznikom pri varovanju človekovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Bistvo kazenskega procesnega prava

mag. Milan Vajda, 1.9.2016

Kazenski postopek

mag. Milan Vajda, Pravna praksa, 34/2016O kazenskem procesnem pravu je napisano zelo veliko, morda celo preveč. Vendar je problem v tem, da nihče ne zna na enostaven, preprost in razumen način natančno pojasniti, kaj je sploh bistvo kazenskega procesnega prava. Vsak osumljen, obdolžen ali obsojen v kazenskem postopku pridobi o tem lastno, realno življenjsko izkušnjo ali preizkušnjo. Ravno pravniki, ki se poklicno ukvarjajo s kazenskim pravom ali s kazenskim procesnim pravom, pa praviloma te lastne, neposredne, realne izkušnje ali preizkušnje nimajo in je tudi - po naravi stvari - ne morejo imeti, saj je kazenskopravna obsodba lahko ovira za delo v pravosodju. Ali je to za pravnike prednost ali pa velik hendikep?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Zadržanje odločitev delodajalca

Miha Šercer, 1.9.2016

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 34/2016Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) določa obveznost delodajalca obveščati svet delavcev in zahtevati skupno posvetovanje glede statusnega vprašanja bistvene spremembe lastništva in prodaje družbe ali njenega bistvenega dela. Če delodajalec tega ne stori, ima svet delavcev pravico zadržati odločitev in zahtevati arbitražo. Večinski lastnik, ki je delniška družba, želi prodati delnice delodajalca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 1.9.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2016 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu - ZSV-F (Ur. l. RS, št. 39/16) - velja od 18. junija, ne glede na prejšnji odstavek se začnejo 1., 6., 7. in 8. člen tega zakona, spremembe in dopolnitve d
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Lokacijsko opredeljene pravice in komasacija

mag. Marijana Vugrin, 1.9.2016

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Marijana Vugrin, Pravna praksa, 34/2016Pri urejanju zapletenih lastniških razmerij na zemljiščih je eden najučinkovitejših postopkov za urejanje prav komasacija. Žal pa zaradi zapletenosti postopka velikokrat prevlada odločitev za parcialno reševanje problemov z večkratnimi parcelacijami, izravnavami mej in prodajnimi pogodbami. V tem prispevku poskušam opozoriti na posamezne korake, ki jih je treba opraviti pred samo izvedbo komasacije, da se izognemo morebitnim poznejšim težavam.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Odgovor na odprto pismo Ustavnemu sodišču Republike Slovenije

mag. Miroslav Mozetič, 1.9.2016

Ustavno sodišče

mag. Miroslav Mozetič, Pravna praksa, 34/2016ne vem, od kod Vaša trditev, da me Vaše "zaprto" pismo ne bi doseglo. Seveda bi me, pa če bi bilo naslovljeno na Ustavno sodišče ali name osebno. Pismo ste naslovili na Ustavno sodišče in name kot trenutnega predsednika. Zato me preseneča in resnično čudi zadnji odstavek pisma, v katerem se spuščate na nivo osebnega in podajate Vaše osebne ocene moje osebnosti oziroma mojih stališč. Ne vem sicer, od kod Vam to spoznanje. Ni pa skrito, kaj in kje sem v svoji karieri delal. Tudi odvetnik sem bil, pa čeprav samo eno leto. Nisem pa priletel na mesto ustavnega sodnika iz politike, saj sem politiko zapustil leta 2000, za sodnika pa sem bil izvoljen leta 2007.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 34

Leto objave

< Vsi
2016(33)
> September(33)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEF GH IJK LM NOP QRS Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov