O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Družba z omejeno odgovornostjo kot preddružba

dr. Bojan Zabel, 7.9.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Bojan Zabel, Pravna praksa, 34/2006V praksi ni mogoče, da bi se d.o.o. vpisala v register takoj po sklenitvi družbene pogodbe po 474. členu zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in takoj postala pravna oseba. Med obema dogodkoma lahko preteče tudi več kot eno leto. Družbo med sklenitvijo družbene pogodbe in njenim vpisom v register o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Vsebina »Pravna praksa« 34/2006

Avtor ni naveden, 7.9.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 34/2006stran 3 UVODNIK dr. Danilo Türk Diskretni šarm dvojnosti stran 6 PRAVDNI POSTOPEK dr. Lidija Koman Perenič Je sodba brez podpisa sodnika sploh sodba? Pravdni postopek je sestavljen iz vrste procesnih dejanj, s katerimi sodniki v zakonito izvedenem postopku odločijo o utemeljenosti tožnikovega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Je sodba brez podpisa sodnika sploh sodba?

dr. Lidija Koman-Perenič, 7.9.2006

Sodišča, Civilni sodni postopki

dr. Lidija Koman-Perenič, Pravna praksa, 34/2006Pravdni postopek je sestavljen iz vrste procesnih dejanj, s katerimi sodniki v zakonito izvedenem postopku odločijo o utemeljenosti tožnikovega zahtevka. To storijo tako, da na koncu postopka (praviloma) razglasijo sodbo, nato pa izdelajo še pisno sodbo in podpišejo izvirnik. Če sodni(ca) ali predse...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 7.9.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 34/20061. Uredba o spremembah uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Ur. l. RS, št. 92/06) - velja od 2. septembra.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

DOGODKI – IZJAVE

Boštjan Koritnik, 7.9.2006

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 34/2006od 29. avgusta do 4. septembra Torek, 29. 8. Ženske kvote. Državna volilna komisija (DVK) je sprejela strokovno navodilo za občinske volilne komisije, v katerem jim med drugim predlaga, naj ne zavrnejo kandidatnih list političnih strank, če te v skupnem seštevku na ravni občine dosegajo pred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Ustavna kriza se poglablja!

mag. Andraž Teršek, 7.9.2006

Ustavno sodišče, Sodišča

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 34/2006Odločba ustavnega sodišča (US) v združenih zadevah Up-555/03-41 in Up-827/04-26 (objavljena v PP, št. 33, str. 23-26) je novo ustavnosodno besedilo, ki govori o skrajno neprimernem odnosu slovenskega rednega sodstva do ustavnosti. Za ta odnos je nespregledljivo značilen primarni in za prelivanje ust...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Smrt zaradi malomarnega zdravljenja

Katarina Zidar, 7.9.2006

Človekove pravice, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Katarina Zidar, Pravna praksa, 34/2006Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtoričina in niso stališča ustanove, v kateri je zaposlena. Byrzykowski proti Poljski, št. 11562/05, 27. junij 2006 Država načeloma ne more pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) neposredno odgovarjati za napake zdravstvenih delavcev, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Odstop od pogodbe o prodaji nepremičnine in pogodbe o posojilu

Jasmina Cigrovski, 7.9.2006

Obligacije, Trgovina

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 34/2006Zakonca Schulte proti Deutsche Bausparkasse BAG (C-350/03 z dne 25. 10. 2005) Zakonca Schulte sta se odločila za finančno naložbo s ciljem nakupa nepremičnine, financirano s kreditom, ki jima jo je na domu ponujal zastopnik. Leta 1992 sta kupila nepremičnino, hkrati pa sta na banki vzela posojilo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Globus

Dean Zagorac, 7.9.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 34/2006Francoske železnice znova na zatožni klopi zaradi holokavsta 29. 8. - Približno dvesto družin bo od francoskih državnih železnic SNCF zahtevalo odškodnino v povezavi s transporti njihovih svojcev v nemška koncentracijska taborišča med drugo svetovno vojno. Za ta korak so se odločile dva meseca po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Nedopustnost tožbe zoper razpise za delovna mesta

Jasmina Cigrovski, 7.9.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Delovna razmerja

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 34/2006Španija proti Eurojustu (C-160/03 z dne 15. 3. 2005) Španija je ob intervenciji Finske s tožbo zahtevala razglasitev ničnosti dela sedmih razpisov Eurojusta za zaposlitev začasnih uslužbencev, in sicer glede zahteve o znanju jezika ter glede dokumentov, ki jih morajo poslati kandidati, ki se prij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave družbe za vzajemno zavarovanje

Avtor ni naveden, 7.9.2006

Zavarovalništvo, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

, Pravna praksa, 34/2006Sodba G 1/2006 z dne 13. 6. 2006 Zzavar - prvi odstavek 26. člena, 27. člen, 2. točka prvega odstavka 28. člena, 37. člen, prvi in drugi odstavek 44.a člena, 47. in 58. člen ZZVZZ-UPB2 - prvi odstavek 62. člena ZZVZZ-H - peti odstavek 15. člena URS - 28. člen V. je v zvezi z odprtjem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Odsotnost z dela brez nadomestila plače in plačilo prispevkov

mag. Nataša Belopavlovič, 7.9.2006

Kolektivne pogodbe, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 34/2006V javnem vrtcu zaposlena delavka je zaradi zasebnega potovanja v tujino prosila za odobritev odsotnosti z dela brez nadomestila plače za 20 delovnih dni. V skladu z določili 52. člena kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja je lahko delavec odsoten z dela brez nadomestila plače do na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Določanje števila zaposlenih za plačilo obveznosti po ZZRZI

mag. Nataša Belopavlovič, 7.9.2006

Zaposlovanje in brezposelnost

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 34/2006Podjetje je imelo v nekem obdobju prijavljenih 22 zaposlenih, od tega pa sta bili dve delavki na porodniškem dopustu in sta ju nadomeščali dve drugi, dva delavca pa sta bila zaposlena za polovični delovni čas. Ker podjetje nima zaposlenega invalida, kar je sicer zakonska obveznost za podjetje z več ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 7.9.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 34/20068. 9., 9.00 100 + 1 vprašanje lokalnih volitev Pred volitvami 22. oktobra 2006 boste na delavnici dobili odgovore na vrsto vprašanj glede lokalnih volitev v občinske svete, volitev županov ter volitev v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Nebra; .
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Nas čaka mirna borzna jesen?

Jure Mikuž, 7.9.2006

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 34/2006V članku so izražena osebna stališča avtorja, ki ne odsevajo nujno stališč družbe, v kateri je zaposlen. Mnenja v članku nikakor ne pomenijo priporočila za nakup ali prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb ali naložbenih skupin. Letošnje leto se je doslej izkazalo za izredno za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Zastavna pravica

mag. Zala Lešnik, 7.9.2006

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Zala Lešnik, Pravna praksa, 34/2006Nova knjiga dr. Matjaža Tratnika Zastavna pravica, ki je izšla pri GV Založbi, na 288 straneh izčrpno obravnava zastavitev ne le tistih premoženjskih pravic, ki jih opredeljuje stvarnopravni zakonik (SPZ), ampak tudi drugih premoženjskih pravic, kot so pravice udeležbe v pravni osebi in prenosljive ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Enotna davčna stopnja pozabljena

Boštjan Koritnik, 7.9.2006

Davki občanov in dohodnina

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 34/2006»Bistvo nove davčne zakonodaje je poenostavitev sistema in postopna razbremenitev gospodarstva,« je na predstavitvi davčne reforme poudaril minister za finance (MF) dr. Andrej Bajuk. Na MF si želijo razbremeniti ljudi in podjetja, ustvariti konkurenčni davčni sistem, poenostaviti predpise in omogoči...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Hoditi po in čez progo ...?

mag. Nataša Logar, 7.9.2006

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 34/2006Danes bom kotiček začela z dvema primeroma: a) Bistveno je, da parlament lahko prispeva k, sodeluje in sledi razpravam / .../, b) Parlament naj zakonsko uredi proces oblikovanja, odločanja, izvajanja in ocenjevanja nacionalnovarnostne politike. Ali vas je pri branju kaj zmotilo? Če ste hite...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Checks and balances

dr. Marko Novak, 7.9.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 34/2006Eno najpomembnejših načel delitve oblasti (separation of powers) kot načelo modernih ustavnopravnih ureditev je podnačelo oziroma doktrina checks and balances. Gre za to, da v okviru načela delitve oblasti posamezne veje oblasti (torej zakonodajna, izvršilna in sodna) druga drugo nadzirajo in omejuj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Mednarodno kazensko sodišče

Boštjan Koritnik, 7.9.2006

Kazenski postopek

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 34/2006Mednarodno kazensko sodišče (MKS) je neodvisno in stalno sodišče za obravnavo najhujših kaznivih dejanj: genocida, hudodelstev proti človečnosti in vojnih hudodelstev. Ustanovljeno je bilo julija 2002, kmalu potem pa so začele nastajati tudi njegove spletne strani . Z obravnavo konkretnih zadev s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Sodni zaostanki in ARS

mag. Valerija Jelen-Kosi, 7.9.2006

Sodišča, Civilni sodni postopki

mag. Valerija Jelen-Kosi, Pravna praksa, 34/2006V zadnjem času je zelo aktualno govoriti o sodnih zaostankih, kar je razumljivo glede na sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, v katerih je naši državi naloženo plačilo odškodnine prizadetim. Žalostno je le, da govorijo in še več pišejo o tem predvsem tisti, ki nimajo prav nobenega praktičn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Stavbna pravica na državnem ali občinskem zemljišču

Anton Grilc, 7.9.2006

Lastnina in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Anton Grilc, Pravna praksa, 34/2006Stavbno pravico je v slovenski pravni sistem vnesel stvarnopravni zakonik (SPZ) in s tem razširil instrumentarij stvarnopravnih položajev omejenih stvarnih pravic na tuji nepremičnini. Je posledica doslednega spoštovanja načela superficies solo cedit (8. člen SPZ).
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 86. seji (31. avgusta 2006):

Avtor ni naveden, 7.9.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 34/2006- seznanila se je z informacijo o vsebini bele knjige o prostorskih pogojih dela slovenskih sodišč in sprejela sklep, s katerim je naložila ministrstvu za pravosodje, da do 1. septembra 2006 pripravi program ukrepov za odpravo prostorske problematike sodišč; - uredba o povračilu stroškov prevoza ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Še o problematiki zastojev v izvršbi

Barbara Perne, 7.9.2006

Civilni sodni postopki

Barbara Perne, Pravna praksa, 34/2006V prispevku Problematika zastojev v izvršbi, objavljenem v PP, št. 29-30, avtorica Jana Savković našteva sedem skupin vzrokov za zaostanke na področju izvršb, eni ugotovljeni na ministrstvu za pravosodje, drugi na vrhovnem sodišču. Vsi »pokrivajo« celotno izvršbo, kar pomeni, da na tem področju prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Diskretni šarm dvojnosti

dr. Danilo Türk, 7.9.2006

PRAVO

dr. Danilo Türk, Pravna praksa, 34/2006Tisti bralci, ki se še spominjajo odličnega Bunuelovega filma Diskretni šarm buržoazije, ne bodo imeli težav pri povezovanju njegovega sporočila z nekaterimi od temeljnih vprašanj, ki zaznamujejo današnja razmerja med mednarodnim pravom, pravom Evropske unije in notranjim pravom. Seveda ne gre za ra...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 34

Leto objave

< Vsi
2006(29)
> September(29)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG HI J K L M N OP QRSŠT UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov