O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Nekaj značilnosti nebranega javnega govora

mag. Tina Verovnik, 3.9.2009

Ostalo

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 34/2009V prejšnjem kotičku sem napisala, da se mnogi govorci bojijo, da bi se jim v prosto tvorjen govor vpletalo preveč narečnih, pogovornih ali nehotenih ekspresivnih prvin. Zato se raje odločijo - če okoliščine to le omogočajo - za branje po vnaprej pripravljeni pisni predlogi. Pogosto pa branje ni prim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Krivec iz Basla

Peter Merc, 3.9.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nina Kranjec, Peter Merc, Pravna praksa, 34/2009V obliki kapitalskega sporazuma leta 1988 sprejeti prvi ter leta 2004 sprejeti drugi Baselski kapitalski standardi (BIS II) so imeli eno ključno nalogo: upravljanje s tveganji z zagotavljanjem kapitalske ustreznosti bank. Ob nastanku globalne krize se je zlasti pri večjih evropskih in svetovnih bank...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

K osnutku ZKP-1: Sporazum o priznanju krivde

Primož Gorkič, 3.9.2009

Kazenski postopek

Primož Gorkič, Pravna praksa, 34/2009Odkar se je razprava o osnutku novega Zakona o kazenskem postopku (ZKP-1) preselila na dnevni red Sveta za kaznovalno pravo, širša strokovna javnost mirno počiva v zavesti, da je prihodnost kazenskopravne sfere pravosodnega sistema v dobrih rokah. Drugi osnutek ZKP-1 z dne 15. septembra 20081 je tak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

GNSS in vprašanja nepogodbene odškodninske odgovornosti v EU

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 3.9.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 34/2009Evropa (in Evropejci) že nestrpno pričakujejo rojstvo novega Galilea, namreč začetek delovanja novega satelitskega navigacijskega sistema. Eden od sklopov pravnih (pod)vprašanj, ki jih obravnavajo pristojne institucije EU v zvezi z njegovim delovanjem, je tudi nepogodbena odškodninska odgovornost v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Pojavne oblike škode in odškodnine v primerih spolne diskriminacije na področju zaposlovanja

mag. Barbara Mazovec-Kšela, 3.9.2009

Delovna razmerja, Obligacije

mag. Barbara Mazovec-Kšela, Pravna praksa, 34/2009V okviru delovnih razmerij je diskriminacija zaradi spola prisotna že od nekdaj, vendar pa dolgo ni bila pravno urejena. Z ustanovitvijo Mednarodne organizacije dela je bil prvič izpostavljen problem neenakopravnosti moških in žensk, sprva pri plačilu, po drugi svetovni vojni pa tudi na drugih podro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Odgovor na prispevek Prekoračen Rubikon?

mag. Kristina Ožbolt, 3.9.2009

Ostalo

mag. Kristina Ožbolt, Brigita Domjan Pavlin, dr. Miodrag Đorđević, Pravna praksa, 34/2009Enako usodno kot vprašanje, "koliko je ta čas v Sloveniji poštenih in pametnih pravnikov" (dr. Boštjan M. Zupančič), je tudi vprašanje, "koliko poštenih in pametnih novinarjev premoremo" (dr. Manca Košir). Alenka Leskovic kot zunanja avtorica je v Pravni praksi ("najbolj branem slovenskem pravnem č...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Nakup nepremičnine

Avtor ni naveden, 3.9.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2009Sem davčni zavezanec, identificiran za namene DDV. Odločil sem se za nakup poslovnega prostora od fizične osebe, ki ni identificirana za namene DDV.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Olajšava za investiranje v opremo - pohištvo in pisarniška oprema

Avtor ni naveden, 3.9.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2009V skladu s prvim in drugim odstavkom 66.a člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2)2 in v skladu s prvim in drugim odstavkom 55.a člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)3 lahko zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove v določeni višini investiranega zneska v opremo in neopredmetena sredst...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Unovčevanje menice in novi ZPlaSS

mag. Miha Šlamberger, 3.9.2009

Menica in ček

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 34/2009Državni zbor RS je 15. julija 2009 sprejel Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 58/09. Med drugim zakon uvaja spremembe na področju meničnega poslovanja in vrača menici funkcijo, ki jo je imela v preteklosti, tj. zavarovanje obveznosti. Ker je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Pravni napovednik

mag. Katarina Krapež, 3.9.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 34/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Zapor - poraz?

dr. Dragan Petrovec, 3.9.2009

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 34/2009Besedna igra ali perspektiva kriminalitetne ter v njenem okviru penološke politike, ki v poraz vodi del družbenega obrobja, sčasoma pa vse večji del družbe? Zapori postajajo v zadnjih letih plen dušebrižnikov vseh vrst. Še najmanj se z njimi ukvarjajo tisti, ki so zanje najprej poklicani. Na eni st...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

s tujih knjižnih polic

mag. Katarina Krapež, 3.9.2009

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 34/2009Adam Crawford (ur.) Crime Prevention Policies in Comparative Perspective (Willan Publishing, 2009, 266 strani) Največ novosti na področju preprečevanja kaznivih dejanj je bilo v zadnjih dveh desetletjih usmerjenih v preventivne politike in strategije. Preventivne politike so bile implementirane ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Začasne odredbe v medijskem pravu

Sabrina Veseli, 3.9.2009

Civilni sodni postopki

Sabrina Veseli, Marko Bobič, Pravna praksa, 34/2009Javnost, predvsem pa strokovnjake s področij prava in novinarstva, je pred kratkim presenetila začasna odredba, s katero naj bi bilo onemogočeno poročanje medijev o poslovni preteklosti poslovneža, ki je vstopil na slovenski kapitalski trg. Po mnenju nekaterih naj bi to predstavljalo omejitev svobod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Rok in aktivna legitimacija za izbrisno tožbo

Avtor ni naveden, 3.9.2009

Cestni promet, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2009Ob nastajanju nove zemljiške knjige leta 1966 je bilo zemljišče protipravno odvzeto tedanjim lastnikom, "prekrščeno v javno dobro" brez ustreznih postopkov in nato vpisano v zemljiško knjigo brez ustrezne zemljiškoknjižne listine, zgolj na podlagi poizvedovalnega zapisnika. Datum vpisa ni znan, saj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Odgovornost za smrt demonstranta?

Andreja Tratnik, 3.9.2009

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 34/2009Leta 2001 je bilo v Genovi v Italiji srečanje držav članic G8. Kljub pričakovanim množicam demonstrantov in okrepljenem sodelovanju italijanskih varnostnih sil pri organizaciji tega srečanja so se sprva miroljubne demonstracije sprevrgle v nasilne proteste. V spopadih med protestniki in pripadniki v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Pravica do obrambe

Avtor ni naveden, 3.9.2009

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2009Sodba I Ips 78/2009 z dne 18.6.2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 943/2008) ZKP - 371. člen Obsojenčeva navedba v ugovoru zoper kaznovalni nalog, da bi za popolno razumevanje osebnosti oškodovanke potrebovali mnenje izvedenca, ter njegovo navajanje v zagovoru, da
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Nadomestitev globe z nalogami v splošno korist - vsebina odločitve drugostopenjskega sodišča

Avtor ni naveden, 3.9.2009

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2009Sodba IV Ips 25/2009, 16. junij 2009 (v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Mariboru PRp 204/2009) ZP-1 - peti odstavek 19. člena, 8. točka prvega odstavka 155. člena, prvi, četrti in peti odstavek 202.c člena Sodišče je vezano na predlog za nadomestitev globe storilcu prekrška z opravo nalog v splo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Objava seznama deportirancev na spletni strani

mag. Katarina Krapež, 3.9.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 34/2009Pravna oseba je od fizične osebe prejela dokument z naslovom "Seznam oporečnikov proti političnemu nasilju in nedemokratičnim metodam vladajočih struktur, ki so bili deportirani v koncentracijska taborišča na Golem otoku, Svetem Grgurju, Ugljanu, Bileči in drugod z območja Slovenije" z željo, da se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Poletna šola evropskega zasebnega prava v Salzburgu

Mojca Zupančič, 3.9.2009

Ostalo

Mojca Zupančič, Jure Lukančič, Ivo Grlica, Pravna praksa, 34/2009V Salzburgu je med 29. junijem in 11. julijem v organizaciji PF Univerze v Salzburgu že deseto leto zapored potekala Poletna šola evropskega zasebnega prava (Salzburg Summer school on European private law). Udeležilo se je je 99 študentov z različnih evropskih univerz ter univerz iz Brazilije, Indo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Prenos dejavnosti in obračun DMV (26. 5. 2009)

Avtor ni naveden, 3.9.2009

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2009Ali gre v primeru prenosa lastništva rabljenega motornega vozila zaradi prenosa dejavnosti na novega zasebnika, ki je oseba iz prvega dednega reda, za promet z motornim vozilom, ki ni predmet obdavčitve z DMV po četrtem odstavku 4. člena Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV)?1
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

DDV od storitev strokovnega usposabljanja

Avtor ni naveden, 3.9.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2009Kot gospodarska družba, ki je zavezanka za DDV, smo sklenili pogodbo o usposabljanju na področju mednarodne letalske zakonodaje. Usposabljanje je bilo izvedeno, udeležili pa so se ga zaposlenih in zunanji udeleženci, med katerimi so bile fizične in pravne osebe. Zunanjim udeležencem moramo izstaviti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Karkoli gre

dr. Matjaž Ambrož, 3.9.2009

Ostalo

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 34/2009Starejši, izkušeni prosvetni delavec mi je nedavno pripovedoval anekdoto o tem, kako se je bil nekoč v Parizu udeležil predavanja nekega eminentnega znanstvenika. Predavanje se mu je zdelo precej duhomorno in skoraj docela nerazumljivo. Da bi se prepričal, ali gre nemara za nesporazum, kulturno ali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Gospa tožilka

dr. Aleš Završnik, 3.9.2009

Kultura in umetnost

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 34/2009Za katero od obeh možnosti bi se odločili, če bi bili prisiljeni izbrati: za mir, ki bi prekinil morijo množic, a bi ga bilo mogoče doseči le s hudičevo pogodbo z zločinci, da jih pozneje ne čaka kazenski pregon za že storjeno gorje, ali za pravičnost, ki bi ne dopustila takega pogojevanja, a bi pom...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Pojasnila o izpolnjevanju obrazca REK-1 ob izplačilu dohodkov po Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku

Avtor ni naveden, 3.9.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2009V nadaljevanju pojasnjujemo, kako ravnati v zvezi z izplačili po Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob)1 z vidika izpolnjevanja podatkov v obrazcu REK-1, katerega izplačevalci predložijo davčnemu organu na dan izplačila: - dohodka v obliki pripadajočega zneska dobička na podlagi denarne sh...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Kako izračunati ceno svetovalne ure

dr. Jurij Žurej, 3.9.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Jurij Žurej, Pravna praksa, 34/2009Pri določanju cene svetovanja, pa naj bo to poslovno, pravno ali kakršnokoli drugo svetovanje, se znajdemo pred dilemo, kako določiti višino cene za storitev, ki jo ponujamo. Na eni strani imamo ideje in nasvete, koliko naj bi cena bila; če vprašate ponudnika, čim višja, na drugi strani pa želje nar...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 34

Leto objave

< Vsi
2009(43)
> September(43)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFG H IJK LM NO P QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov