O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Zaveza

Hinko Jenull, 5.9.2013

Sodišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 34/2013Vrhovno sodišče RS in Vlada RS sta 4. junija 2013 podpisala listino, s katero sta se državljanom Republike Slovenije zavezala, da bosta do 1. junija 2014 z ustreznimi ukrepi zagotovila izboljšanje razmer v sodstvu. Do ciljnega datuma je ostalo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Obiski otrok priprtih oseb

Avtor ni naveden, 5.9.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2013Varuh je v zadnjem času obravnaval nekaj pobud, ki se nanašajo na obiske otrok priprtih oseb. Tako ga je eden od pripornikov seznanil, da mu razpravljajoča sodnica med trajanjem pripora ne dovoli obiskov štiriletnega sina, čeprav sta zelo navezana drug na drugega. Sodnica, ki je obravnavala njegovo kazensko zadevo, je namreč ocenila, da bi bil obisk očeta v okolju, v katerem so pripornikom omejene človekove pravice, za tako mladega otroka škodljiv. Svojo odločitev je predsednica senata oprla tudi na Ustavo RS, po kateri uživajo otroci posebno varstvo, in na mednarodne konvencije s področja varovanja otrokovih pravic. Pri tem pa je upoštevala tudi okoliščine, ki izhajajo iz podatkov v spisu o obtoženčevi predkaznovanosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Sodišča o "dobrih ljudeh, ki so se enkrat spozabili"

mag. Sandi Kodrič, 5.9.2013

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 34/2013Nekdanji minister za notranje zadeve je ob izreku kazni senata ljubljanskega okrožnega sodišča nekdanjemu direktorju Merkurja Binetu Kordežu izjavil: "Takšna obsodba je tisto, kar si vlada in državljani želijo." In res je prav Bine Kordež med sojenjem večkrat potarnal, da je sodišče pod pritiskom javnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Tudi pri odmeri stroškov v pravdi morajo biti sodišča življenjska

Matej Cerar, 5.9.2013

Civilni sodni postopki

Matej Cerar, Pravna praksa, 34/2013Pravijo, da je pamet boljša kot žamet. A vendar ob misli na "žamet" očitno marsikoga pamet zapusti. Tokratni primer nas kljub za pritožnika ugodni končni odločitvi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) uči, da je pri postavljanju civilnopravnih zahtevkov potrebna "pamet" - velike vsote v tožbah se sicer lepo slišijo, vendar so lahko dvorezen meč. Odgovornost nosijo tudi odvetniki, ki morajo svoje stranke zaščititi in poskrbeti za primerno ravnotežje med željami in stvarnostjo. Hkrati je sodba tudi poziv nacionalnim sodiščem k bolj življenjski uporabi pravnih pravil, ki lahko kljub pravno povsem pravilni rabi pripeljejo do "neprave", nepravične rešitve in škodujejo že tako omajanemu ugledu sodstva v državah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Tuja imena

dr. Nataša Hribar, 5.9.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 34/2013Tudi tokrat je kotiček nastal kot odgovor na vprašanje naše bralke, ki me sprašuje, kako vedeti, kdaj tuje ime posloveniti in kdaj ga pisati v izvirni obliki. Njeno vprašanje se je nanašalo na glavno mesto Venezuele - ali ga pisati v izvirni obliki Caracas ali ga posloveniti v Karakas? Če naj ga pus
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Predlog ZDoh-2M

Irena Vovk, 5.9.2013

Davki občanov in dohodnina

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2013Vlada je na seji 29. avgusta sprejela predlog novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2M), ki odpravlja dosedanje samodejno usklajevanje davčnih olajšav in lestvice za odmero dohodnine z rastjo cen življenjskih potrebščin. To pa pomeni nižjo olajšavo pri dohodnini pravzaprav za vse državljane.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 5.9.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2013Nigel Foster Foster on EU Law (Oxford University Press, 2013, 480 strani) Gre za sistematično in analitično obravnavo vseh ključnih področij prava EU, vključujoč novi poglavji o diskriminaciji ter konkurenčni politiki in pravu. Avtorja odlikuje zgoščen in jasen jezik, s katerim se l
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Zbrana dela Georgija Đorđa Ivkovića: Pomorsko pravo

dr. Mitja Grbec, 5.9.2013

Kultura in umetnost

dr. Mitja Grbec, Pravna praksa, 34/2013Izdaja elektronske zbirke knjig Zbrana dela - Sabrana djela Gergija Đorđa Ivkovića: Pomorsko pravo je nedvomno pomemben dosežek in kulminacija dosedanjega sodelovanja med slovenskim in hrvaškim društvom za pomorsko pravo. Gre namreč za prvo objavo več kot 40 knjig in člankov (skupaj več kot 8.400 strani), ki zajemajo praktično vsa področja pomorskega prava. Pri tem ni zanemarljivo, da gre za skupni projekt Društva za pomorsko pravo Slovenije in Hrvaškega društva za pomorsko pravo. Univerze v Zagrebu, predgovori pa so nastali še izpod peresa profesorja na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani in nekdanjega dolgoletnega predsednika DPPS dr. Marka Pavlihe ter predsednika Hrvaškega društva za pomorsko pravo dr. Petra Kragiča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Podzakonski predpis

Nataša Skubic, 5.9.2013

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 34/2013Po ustavi, mednarodni pogodbi in zakonu je naslednji vir prava, za katerega bom poskušala poiskati angleške ustreznice, podzakonski oziroma izvršilni predpis, dotaknila pa se bom tudi uredbe kot najpomembnejšega podzakonskega predpisa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

dogodki - izjave

Irena Vovk, 5.9.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2013od 27. avgusta do 2. septembra Torek, 27. 8. Izbrisani. Ker Slovenija v zakonsko določenem času ni uredila sheme za odškodnine, je tožbe 27. junija in 3. julija v imenu 645 izbrisanih na Evropsko sodišče za človekove pravice vložila odvetniška pisarna Lana - Lagostena Bassi iz Rima. ESČP je
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Insolventnost zavarovatelja avtomobilske odgovornosti in odgovornost držav članic

Zoran Skubic, 5.9.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 34/2013Na ozemlju EU je v vsaki štirinajsti prometni nesreči udeležena oseba iz druge države članice. Zato ne čudi, da je področje obveznega zavarovanja civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil že dolgo predmet prava EU. Že prva od petih področnih direktiv (72/166/EGS) je določila splošno obveznost zavarovanja vseh vozil na ravni Skupnosti, da se s tem zaščitijo interesi oškodovancev nesreč s takim čezmejnim elementom. Namen obveznega splošnega zavarovanja je bil očiten in za tiste čase značilen: odprava mejnega preverjanja avtomobilskega zavarovanja med članicami, s tem pa krepitev prostega pretoka vozil (in oseb v njih). Druga direktiva (84/5/EGS) je predstavljeno ureditev nadgradila z zahtevo, da morajo države članice vsaka zase in vse skupaj zagotoviti državno odškodninsko shemo, ki bo oškodovancem prometnih nesreč, povzročenih z nezavarovanim ali neznanim vozilom, omogočala izplačilo (vsaj) pavšalnih odškodnin. Pri tem so posamezne nacionalne sheme za oškodovance seveda lahko tudi ugodnejše.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Razsojeno

Toni Tovornik, 5.9.2013

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 34/2013Spor z mednarodnim elementom Stranki sta sklenili pogodbo, ki jo je tožnik opredeljeval kot prodajno, tožena stranka pa kot podjemno. Sodišče prve stopnje je pritrdilo toženi stranki. Zoper sklep sodišča prve stopnje se je iz vseh pritožbenih razlogov pri
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Dopustnost objave fotografije otroka znane osebnosti

mag. Judita Dolžan, 5.9.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 34/2013Predmet spora je bila objava prispevka o udeležbi hčerke princese Caroline von Hannover, Alexandre, na tekmovanju iz umetnostnega drsanja v eni od nemških revij. Prispevek je vseboval več fotografij, med drugim tudi tri take, ki tožečo stranko prikazujejo kot tekmovalko, pri čemer je spremljajoče besedilo poleg poročila o tekmovanju (dejstva, da naj bi Alexandra sicer uspela očarati občinstvo, ne pa tudi žirije) vsebovalo tudi namige o novem spremljevalcu princese, ki naj bi po poročanju časopisa že prevzel vlogo Alexandrinega očeta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Sprememba šolske zakonodaje - snemanje učencev med poukom

Irena Vovk, 5.9.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Splošno o vzgoji in izobraževanju

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2013Skupina za športno vzgojo je pri organizaciji enega od usposabljanj za učitelje športne vzgoje naletela na dilemo, saj je s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) želela predstaviti učenje gibalne aktivnosti, ocenjevanja in priprave predstavitvene mape dijaka. Menijo namreč, da je snemanje gibalne aktivnosti učencev z didaktičnega vidika najučinkovitejši način učenja in odpravljanja napak pri izvedbi gibalne naloge. Zato bi morala zakonodaja podpirati sodobne didaktične pristope, ne pa jih omejevati. Predlagajo dopolnitev Zakona o gimnazijah, Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in Zakona o osnovni šoli.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Preživljanje polnoletnega brata

mag. Petra Hribar Habjan, 5.9.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja, Davki občanov in dohodnina

mag. Petra Hribar-Habjan, Pravna praksa, 34/2013Želim uveljavljati posebno olajšavo za vzdrževanega družinskega člana, svojega polnoletnega brata, ki nima sredstev za preživljanje in je prijavljen v registru brezposelnih Zavoda RS za zaposlovanje, vendar ne prejema niti denarne socialne pomoči ali nadomestila za brezposelnost. V Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) je navedeno, da se rezidentom, ki vzdržujejo družinske člane, prizna zmanjšanje letne davčne osnove. Osmi odstavek 115. člena ZDoh-2 določa, da se za otroka šteje tudi druga oseba, če zavezanec zanjo skrbi na podlagi sodbe sodišča. Na spletni strani Davčne uprave RS je navedeno, da je vzdrževani družinski član druga oseba (brat ali sestra), če zavezanec zanjo skrbi na podlagi sodbe sodišča. • Kako se pridobi odločba (sodna ali odločba centra za socialno delo), da vzdržujem svojega brata?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Švica zapira vrata tudi za otroke

dr. Andreja Tratnik, 5.9.2013

Človekove pravice, Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 34/2013Trije kosovski otroci že nekaj let živijo nezakonito v Švici s staršema, ki imata dovoljenje za stalno prebivanje, in bratcem, ki se je tam rodil. Dva od njih obiskujeta šolo in sta dobra učenca. Tretji je postal polnoleten in zaradi svojega položaja ne more dobiti zaposlitve, zato je še vedno odvisen od staršev. Vsi so se v švicarsko okolje dobro integrirali, vendar jih Švica noče sprejeti. Kaj pa o tem pravi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), ki v sklopu 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) odloča tudi o pravici do združitve z družino?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Tudi po stečaju banke do svojih sredstev

mag. Mojca Kunšek, 5.9.2013

Banke, zavodi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 34/2013Ker nas javna občila zasipajo z informacijami o dokapitalizacijah in morebitnih propadih bank, se marsikdo sprašuje o varnosti svojih prihrankov, s katerimi upravljajo naše banke. Pri tem se lahko potolažimo, da so zakonske določbe in pravila ravnanja prevzemnika propadle banke in Banke Slovenije ja
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

In favorem domini - problematika prevedb in vračilo preveč izplačanih plač v javnem sektorju

Katarina Rajgelj, 5.9.2013

PRORAČUN, Plače v negospodarstvu

Katarina Rajgelj, Pravna praksa, 34/2013V zadnjem času se je v javnem sektorju s strani delodajalcev (tako države kot tudi posrednih proračunskih uporabnikov, na primer različnih zavodov) povečalo izdajanje zahtevkov za vračilo preveč izplačanih plač. Zaposlenim so delodajalci ponudili tudi nove pogodbe o zaposlitvi s popravljenimi višinami plač. Največkrat gre za primere, ko so pristojne institucije (na primer Računsko sodišče ali pristojni inšpektorat) ugotovile, da je bil javnemu uslužbencu ob prevedbi plače v letu 2008 plačni razred nepravilno določen in je zato prejemal višjo plačo, kot bi mu pripadala na podlagi tretjega odstavka 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Samo na Zavodu RS za zaposlovanje je bilo tako od skupaj 907 zaposlenih na dan 1. avgusta 2008 nepravilno prevedenih 594 delavcev, pri čemer naj bi 24 oseb vračalo zneske celo nad 10.000 evrov bruto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Vsebina PP št.34/2013

Avtor ni naveden, 5.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2013stran 3 UVODNIK mag. Uroš Ilić Finančno prestrukturiranje sistemsko pomembnih podjetij stran 6 DELOVNO PRAVO Katarina Rajgelj In favorem domini - problematika prevedb in vračilo preveč izplačanih plač v javnem sektorju
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Obsojeni Božiček

dr. Matej Avbelj, 5.9.2013

Človekove pravice

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 34/2013Nedavno tega sem kramljal s kolegom iz gimnazijskih časov, za katerega je že tedaj veljala javna tajna, da rad leta za tujimi krili, za katerih razvajanje mu ni škoda nobenega evra. Pripovedoval mi je, ves razžaljen, kako je pred kratkim v družbi njegovih kolegov popolnoma iz konteksta (brez kakršnegakoli pojasnila, nagovora ali vprašanja) k njemu pristopila njegova žena in mu pribila, da ima dovolj njegovega nenehnega laganja in zapravljanja družinskih prihrankov ter da si zato lahko kar iz glave izbije, da bi bila z njim še kdaj intimna. Ves ogorčen mi je dejal, da bi jo najraje tožil po 158. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) zaradi kaznivega dejanja razžalitve. V navalu krohota sem mu to odsvetoval, češ da se mu bodo še krave smejale. Kmalu zatem pa mi je v roke prišel Sklep Višjega sodišča v Ljubljani II Kp 15366/2011 v zadevi Furlan. Ko sem ga prebral, sem spoznal, da sem kolegu očitno napačno svetoval. Poglejmo zakaj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Evropa

Irena Vovk, 5.9.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2013Torek, 27. 8. Investicijski načrt. Evropska komisija je odobrila investicijski načrt Hrvaške za porabo sredstev kohezijske politike EU v višini 449,4 milijona evrov, ki so bila Hrvaški dodeljena ob vstopu v EU 1. julija 2013. Projekti, izbrani za sofinanciranje s sredstvi EU, bodo morali bit
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Pravni napovednik

Irena Vovk, 5.9.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Tržni inšpektorat RS

Irena Vovk, 5.9.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2013(www.ti.gov.si) Jezik: slovenščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: e-oglasna deska, e-vprašanja in odgovori, prijava kršitev predpisov, pomoč pri reševanju reklamacije Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in spl
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 5.9.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 34/20135. september 1638 - Ludvik XIV. Rodil se je francoski kralj Ludvik XIV., imenovan tudi Sončni kralj. S številnimi vojnami je skušal utrditi položaj Francije v Evropi ter razvil francoski absolutizem do vrhunca. Podpiral je številne umetnike in književnike. 7. september 1848 - Zakon o z
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

globus

Dean Zagorac, 5.9.2013

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 34/2013ZDA: pošiljatelj SMS-sporočila vozniku je lahko soodgovoren za nesrečo 27. 8. - Vrhovno sodišče ameriške zvezne države New Jersey je odločilo, da je pošiljatelj SMS-sporočila, ki se zaveda, da je prejemnik v trenutku pošiljanja za volanom, lahko soodgovoren za prometno nesrečo, ki bi se zgodila zar
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 34

Leto objave

< Vsi
2013(38)
> September(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEFG H I J K L MNOPQR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov