O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Pravni napovednik

Irena Vovk, 5.9.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Tudi po stečaju banke do svojih sredstev

mag. Mojca Kunšek, 5.9.2013

Banke, zavodi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 34/2013Ker nas javna občila zasipajo z informacijami o dokapitalizacijah in morebitnih propadih bank, se marsikdo sprašuje o varnosti svojih prihrankov, s katerimi upravljajo naše banke. Pri tem se lahko potolažimo, da so zakonske določbe in pravila ravnanja prevzemnika propadle banke in Banke Slovenije ja
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Pet izhodišč, ki bi jih morala upoštevati nova obdavčitev nepremičnin

Nejc Zemljak, 5.9.2013

Druge davščine in olajšave

Nejc Zemljak, Pravna praksa, 34/2013Pomlad 2013 je razburkal predlog davka na nepremičnine, ki predvideva nadomestitev treh davčnih obveznosti - nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in davka na premoženje - z enotnim davkom na nepremičnine. Javna razprava je bila burna, argumentov za in proti je precej, v nadaljevanju pa želim izluščiti nekaj izhodišč, ki se jim nova obdavčitev ne bi smela izogniti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Evropski javni tožilec: zdaj gre (zares) zares!

dr. Primož Gorkič, 5.9.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Primož Gorkič, Pravna praksa, 34/2013Evropska komisija je 17. julija 2013 sprejela predlog uredbe o ustanovitvi Urada evropskega javnega tožilca. Čeprav gre za telo, ki bo primarno skrbelo za pregon kaznivih dejanj zoper finančne interese Evropske unije, bodo posledice njegove ustanovitve daljnosežnejše. S to uredbo se kazensko procesno pravo držav članic deloma unificira, pričakovati pa je tudi vse večje poenotenje oziroma harmonizacijo organizacijskih in procesnih vidikov kazenskega prava držav članic EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Regres za letni dopust

mag. Nataša Belopavlovič, 5.9.2013

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 34/2013S kandidatko smo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi nadomeščanja odsotne delavke na porodniškem dopustu. Po zaključku porodniškega dopusta delavka uveljavlja še pravico do polovičnega delovnega časa za dobo enega leta iz naslova starševskega varstva. Zato smo za ta čas tej kandidatki podaljšali delovno razmerje, vendar samo za polovični delovni čas. Nato je tudi kandidatka kot mati dveletnega otroka uveljavila pravico do polovičnega delovnega časa iz naslova starševstva. Pri izplačilu regresa za letni dopust smo delavki, ki je zaposlena za polni delovni čas in je koristila pravico do polovičnega delovnega časa iz naslova starševstva, izplačali polni regres za letni dopust, delavki, ki pa je odsotno delavko nadomeščala in smo z njo zaradi nadomeščanja sklenili pogodbo zaposlitvi za polovični delovni čas (vendar je vzporedno tudi uveljavljala pravico iz naslova starševstva), pa smo izplačali polovico regresa za letni dopust. • Ali smo obema delavkama pravilno izplačali regres za letni dopust?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Davčna obravnava dohodkov iz avtorske pogodbe

Aleš Kaluža, 5.9.2013

Davki občanov in dohodnina

Aleš Kaluža, Pravna praksa, 34/2013Davčna obravnava pogodbe, s katero se prenaša materialne avtorske (premoženjske) pravice na avtorskem delu, je bila deležna že številnih strokovnih prispevkov in široke razprave. Tematika je v luči zadnjih zakonodajnih sprememb ponovno aktualna. S tem prispevkom želim predstaviti spremembe, ki bodo v bodočih davčnih letih pomembno vplivale na obnašanje davčnih zavezancev, in opozoriti na relevantna pojasnila Davčne uprave Republike Slovenije (DURS) s področja davčne obravnave dohodkov iz avtorskih pogodb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Zaveza

Hinko Jenull, 5.9.2013

Sodišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 34/2013Vrhovno sodišče RS in Vlada RS sta 4. junija 2013 podpisala listino, s katero sta se državljanom Republike Slovenije zavezala, da bosta do 1. junija 2014 z ustreznimi ukrepi zagotovila izboljšanje razmer v sodstvu. Do ciljnega datuma je ostalo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Evropa

Irena Vovk, 5.9.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2013Torek, 27. 8. Investicijski načrt. Evropska komisija je odobrila investicijski načrt Hrvaške za porabo sredstev kohezijske politike EU v višini 449,4 milijona evrov, ki so bila Hrvaški dodeljena ob vstopu v EU 1. julija 2013. Projekti, izbrani za sofinanciranje s sredstvi EU, bodo morali bit
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Naj žvižgajo, žvižgači!

mag. Rosana Lemut Strle, 5.9.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Človekove pravice

mag. Rosana Lemut-Strle, Pravna praksa, 34/2013Moderni Prometeji in Robini Hoodi niso junaki, ki bogovom kradejo ogenj in bogatašem denar. Časi se spreminjajo in ljudje ogenj že imamo, v glavnem tudi osnovno hrano za preživetje. Novodobni junaki stremijo k zadovoljevanju drugačne lakote. Kradejo informacije. Ljudi želijo razsvetliti na drugačen način, jih rešiti iluzij o starševski skrbi države. Večino vodijo plemeniti nagibi razkrivanja resnice, nekatere tudi manj častne namere. Naj bodo v naših očeh videni kot izdajalci, naivneži, preračunljivci ali iskalci svojega trenutka slave, so vsaj v nekem delu tudi junaki današnjega časa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Finančno prestrukturiranje sistemsko pomembnih podjetij

mag. Uroš Ilić, 5.9.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Uroš Ilić, Pravna praksa, 34/2013Slovenija še vedno išče izhod iz gospodarske krize, v zvezi s katero je z vidika velikih gospodarskih družb še bolj kot prekratka ročnost posojil problematičen njihov prevelik obseg. Ena od poti je finančno prestrukturiranje strateško pomembnih podjetij, s čimer bi se sočasno pomagalo sanirati banke
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 5.9.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 34/20135. september 1638 - Ludvik XIV. Rodil se je francoski kralj Ludvik XIV., imenovan tudi Sončni kralj. S številnimi vojnami je skušal utrditi položaj Francije v Evropi ter razvil francoski absolutizem do vrhunca. Podpiral je številne umetnike in književnike. 7. september 1848 - Zakon o z
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Predlog ZDoh-2M

Irena Vovk, 5.9.2013

Davki občanov in dohodnina

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2013Vlada je na seji 29. avgusta sprejela predlog novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2M), ki odpravlja dosedanje samodejno usklajevanje davčnih olajšav in lestvice za odmero dohodnine z rastjo cen življenjskih potrebščin. To pa pomeni nižjo olajšavo pri dohodnini pravzaprav za vse državljane.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Podzakonski predpis

Nataša Skubic, 5.9.2013

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 34/2013Po ustavi, mednarodni pogodbi in zakonu je naslednji vir prava, za katerega bom poskušala poiskati angleške ustreznice, podzakonski oziroma izvršilni predpis, dotaknila pa se bom tudi uredbe kot najpomembnejšega podzakonskega predpisa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

globus

Dean Zagorac, 5.9.2013

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 34/2013ZDA: pošiljatelj SMS-sporočila vozniku je lahko soodgovoren za nesrečo 27. 8. - Vrhovno sodišče ameriške zvezne države New Jersey je odločilo, da je pošiljatelj SMS-sporočila, ki se zaveda, da je prejemnik v trenutku pošiljanja za volanom, lahko soodgovoren za prometno nesrečo, ki bi se zgodila zar
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Švica zapira vrata tudi za otroke

dr. Andreja Tratnik, 5.9.2013

Človekove pravice, Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 34/2013Trije kosovski otroci že nekaj let živijo nezakonito v Švici s staršema, ki imata dovoljenje za stalno prebivanje, in bratcem, ki se je tam rodil. Dva od njih obiskujeta šolo in sta dobra učenca. Tretji je postal polnoleten in zaradi svojega položaja ne more dobiti zaposlitve, zato je še vedno odvisen od staršev. Vsi so se v švicarsko okolje dobro integrirali, vendar jih Švica noče sprejeti. Kaj pa o tem pravi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), ki v sklopu 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) odloča tudi o pravici do združitve z družino?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Pravno varstvo lizingojemalca pri finančni operaciji sale and lease back

Nadija Šuler, 5.9.2013

Plačilni promet, Obligacije

Nadija Šuler, Pravna praksa, 34/2013Ekonomski interes strank pri finančni operaciji sale and lease back je pravzaprav enak kot pri posojilni pogodbi, pri kateri je terjatev zavarovana z zastavno pravico ali prenosom lastninske pravice v zavarovanje. Dolžnik po posojilni pogodbi uživa zakonsko zaščito pred zlorabo upnika. Vsaj navidezno je drugače z lizingojemalcem, saj pogodbe o lizingu naš pravni red nikjer izrecno ne ureja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Tržni inšpektorat RS

Irena Vovk, 5.9.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2013(www.ti.gov.si) Jezik: slovenščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: e-oglasna deska, e-vprašanja in odgovori, prijava kršitev predpisov, pomoč pri reševanju reklamacije Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in spl
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 5.9.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 34/2013Pregled slovenske zakonodaje Varnost v cestnem prometu Novela Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-B), ki velja od 1. septembra, poleg možnosti zasega vozila predvideva tudi možnost pridržanja voznika, na novo pa opredeljuje tudi pojem hujšega prekrš
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Insolventnost zavarovatelja avtomobilske odgovornosti in odgovornost držav članic

Zoran Skubic, 5.9.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 34/2013Na ozemlju EU je v vsaki štirinajsti prometni nesreči udeležena oseba iz druge države članice. Zato ne čudi, da je področje obveznega zavarovanja civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil že dolgo predmet prava EU. Že prva od petih področnih direktiv (72/166/EGS) je določila splošno obveznost zavarovanja vseh vozil na ravni Skupnosti, da se s tem zaščitijo interesi oškodovancev nesreč s takim čezmejnim elementom. Namen obveznega splošnega zavarovanja je bil očiten in za tiste čase značilen: odprava mejnega preverjanja avtomobilskega zavarovanja med članicami, s tem pa krepitev prostega pretoka vozil (in oseb v njih). Druga direktiva (84/5/EGS) je predstavljeno ureditev nadgradila z zahtevo, da morajo države članice vsaka zase in vse skupaj zagotoviti državno odškodninsko shemo, ki bo oškodovancem prometnih nesreč, povzročenih z nezavarovanim ali neznanim vozilom, omogočala izplačilo (vsaj) pavšalnih odškodnin. Pri tem so posamezne nacionalne sheme za oškodovance seveda lahko tudi ugodnejše.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

dogodki - izjave

Irena Vovk, 5.9.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2013od 27. avgusta do 2. septembra Torek, 27. 8. Izbrisani. Ker Slovenija v zakonsko določenem času ni uredila sheme za odškodnine, je tožbe 27. junija in 3. julija v imenu 645 izbrisanih na Evropsko sodišče za človekove pravice vložila odvetniška pisarna Lana - Lagostena Bassi iz Rima. ESČP je
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Tudi pri odmeri stroškov v pravdi morajo biti sodišča življenjska

Matej Cerar, 5.9.2013

Civilni sodni postopki

Matej Cerar, Pravna praksa, 34/2013Pravijo, da je pamet boljša kot žamet. A vendar ob misli na "žamet" očitno marsikoga pamet zapusti. Tokratni primer nas kljub za pritožnika ugodni končni odločitvi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) uči, da je pri postavljanju civilnopravnih zahtevkov potrebna "pamet" - velike vsote v tožbah se sicer lepo slišijo, vendar so lahko dvorezen meč. Odgovornost nosijo tudi odvetniki, ki morajo svoje stranke zaščititi in poskrbeti za primerno ravnotežje med željami in stvarnostjo. Hkrati je sodba tudi poziv nacionalnim sodiščem k bolj življenjski uporabi pravnih pravil, ki lahko kljub pravno povsem pravilni rabi pripeljejo do "neprave", nepravične rešitve in škodujejo že tako omajanemu ugledu sodstva v državah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Vlada RS

Avtor ni naveden, 5.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 21. seji (29. avgust 2013): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini; - novo besedilo Statuta Slovenske odškodninske družbe; - poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2012; - letno poročilo Ministrstva
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Obiski otrok priprtih oseb

Avtor ni naveden, 5.9.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2013Varuh je v zadnjem času obravnaval nekaj pobud, ki se nanašajo na obiske otrok priprtih oseb. Tako ga je eden od pripornikov seznanil, da mu razpravljajoča sodnica med trajanjem pripora ne dovoli obiskov štiriletnega sina, čeprav sta zelo navezana drug na drugega. Sodnica, ki je obravnavala njegovo kazensko zadevo, je namreč ocenila, da bi bil obisk očeta v okolju, v katerem so pripornikom omejene človekove pravice, za tako mladega otroka škodljiv. Svojo odločitev je predsednica senata oprla tudi na Ustavo RS, po kateri uživajo otroci posebno varstvo, in na mednarodne konvencije s področja varovanja otrokovih pravic. Pri tem pa je upoštevala tudi okoliščine, ki izhajajo iz podatkov v spisu o obtoženčevi predkaznovanosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 5.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Gruzijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom - BGEIDO (Ur. l. RS, št. 69
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Vsebina PP št.34/2013

Avtor ni naveden, 5.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2013stran 3 UVODNIK mag. Uroš Ilić Finančno prestrukturiranje sistemsko pomembnih podjetij stran 6 DELOVNO PRAVO Katarina Rajgelj In favorem domini - problematika prevedb in vračilo preveč izplačanih plač v javnem sektorju
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 34

Leto objave

< Vsi
2013(38)
> September(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEFG H I J K L MNOPQR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov