O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Spletna rešitev za volilne dileme

mag. Katarina Krapež, 4.9.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 34/2008www.koganajvolim.si Jezik: slovenščina Tip: interaktivna spletna aplikacija, namenjena prihajajočim volitvam Vzdrževanost: do septembrskih volitev se dodatno vzdržujejo le novice, ki so trenutno aktualne Preglednost: uporabniku prijazno spletišče, s spretnimi oblikovn
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 4.9.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2008je (ali bo) mimo: 1. Uredba Komisije (ES) št. 839/2008 z dne 31. julija 2008 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede prilog II, III in IV o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na nekaterih proizvodih (UL L 234) - velja od 31. avgusta, uporablja pa s
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Razpisi

Avtor ni naveden, 4.9.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2008Ur. l. RS, št. 12/08 1. Krediti za študij v tujini - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje ter Deželna banka Slovenije; rok je 31. januar 2009. Ur. l. RS, št. 82/08 2. Po en notar v Litiji, Mariboru, Žalcu in Ribnici ter dva notarja na Ptuju - Ministrstvo za pravosodj
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Vlada RS

Avtor ni naveden, 4.9.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2008Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na dopisni seji 28. avgusta 2008: - občinam je za odpravo posledic neurja, močnega vetra in toče dodelila dodatna stedstva; in- prerazporedila je sredstva med proračunskimi uporabniki, in sicer Ministrstvu za javno upravo, Službi vlade za razvoj,
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Odgovornost lastnika zaradi ugriza psa - pojem nedopustnega in krivdnega ravnanja

Avtor ni naveden, 4.9.2008

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2008Pojem nedopustnega ravnanja ne obsega samo ravnanj, ki so v nasprotju z določenim predpisom ali splošnimi pravili pravnega reda, temveč tudi taka, ki so v nasprotju z običajnimi normami obnašanja. Tožnica je s svojim ravnanjem (tujega in miroljubnega) pasa izzvala v tolikšni meri, da jo je napadel. Drugi vzrok je enakovreden prvemu vzroku za nastalo škodo (toženca sta opustila dolžno varstvo in nadzorstvo nad psom). Ker je oškodovanka oseba z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi, je standard skrbnosti sicer nekoliko manj strog od skrbnosti, ki se zahteva od povprečno skrbnega človeka, vendar do deljene odgovornosti pride pri vsaki stopnji krivde.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Prva sodba glede konflikta v Makedoniji

Avtor ni naveden, 4.9.2008

Kaznovalno pravo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2008Sodeči senat Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) je 10. julija 2008 izdal sodbo v postopku zoper nekdanjega ministra za notranje zadeve Makedonije, Ljubeta Boškoskega, in soobtoženega pripadnika makedonske policije Johana Tarčulovskega. Soobtoženima obtožnica očita, da sta odgovorna za kršitve zakonov in običajev v vojni. Sodeči senat je Boškoskega oprostil, Tarčulovskega pa spoznal za krivega očitanih hudodelstev ter ga obsodil na dvanajstletni zapor. To je edini primer pred MKSJ, ki se nanaša na konflikt v Makedoniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Evidence opravljenih ur delavcev

mag. Katarina Krapež, 4.9.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 34/2008Ali je evidentiranje opravljenih pedagoških in delovnih ur za posameznega delavca, in sicer po vrsti in obsegu časa nekega delovnega opravila, dopustno? Vendar ne v smislu vodenja evidence o izrabi delovnega časa po 12. členu Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), ampak kadar gre za evidence opravljenih ur po posameznih delavcih in posameznih delih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Skeniranje podpisa v banki

mag. Katarina Krapež, 4.9.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 34/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-640/2008/2, 4. avgust 2008 Ali je dopustno, da banka od stranke zahteva osebni podpis, nato pa ta podpis skenira? Skeniran podpis naj bi banka potrebovala za preprečevanje zlorab. Zakonodaja bankam ne nalaga obveznosti, da bi morale zbirati podpise komiten
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Na poti k razpadu pravne države?

Boštjan Koritnik, 4.9.2008

Uprava

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 34/2008Plače sodnikov burijo te in javnost že (najmanj) dve leti in pol, po pobudi za oceno ustavnosti nekaterih na plače vplivajočih določb različnih aktov, sestankov z ministri, po več novinarskih konferencah in pisnih pozivih ter protestnih shodih oz. opozorilni stavki pa so se sodniki - več kot 70 odstotkov vseh, ne le članov Slovenskega sodniškega društva (SSD)! - odločili tudi za t. i. belo stavko. O nekaterih aktualnih vprašanjih je spregovorila predsednica SSD in okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Kranju Janja Roblek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

s tujih knjižnih polic

mag. Katarina Krapež, 4.9.2008

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 34/2008Van Lindberg Intellectual Property and Open Source: A Practical Guide to Protecting Code (O'Reilly Media, 2008, 390 strani) Van Lindberg je informatik in odvetnik, ki tako v knjigi kot tudi v vsakdanjem življenju išče vzporednice med pravnimi normami in računalniško kodo. Vse to pa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Domnevna omejitev vstopa istospolnemu paru v lokal

Irena Vovk, 4.9.2008

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2008Pobudnici navajata, da je varnostnik pristopil k njima, ko sta se poljubljali, in zahteval, naj takoj zapustita lokal, češ da to ni "take vrste lokal" in da naj gresta v "tak" lokal, kjer se "to" počne. Ali je bila v tem primeru kršena prepoved diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Odgovornost za pravne napake - rok za uveljavljanje jamčevalnih sankcij

Avtor ni naveden, 4.9.2008

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2008Prodajalčeva odgovornost za pravne napake preneha s potekom prekluzivnega roka, v katerem lahko kupec uveljavlja sankcije za pravne napake. Izjemo, če je tretji začel spor, preden je ta rok iztekel, je treba razlagati zožujoče. Pod izjemo glede na splošno pravilo lahko uvrstimo le spor med lastnikom vozila in tožnikom zaradi vrnitve vozila ali ugotovitve lastninske pravice oz. spor o pravici, ki izključuje ali zmanjšuje kupčevo lastninsko pravico. Zaradi uveljavljanja zahtevka na vračilo kupnine kupčeva lastninska pravica ni bila izključena, ampak je bila izključena zato, ker je imel lastninsko pravico na stvari nekdo tretji. Tretji v smislu 508. člena ZOR kot tudi 515. člena ZOR je samo tisti, ki ima bodisi lastninsko bodisi zastavno ali kakšno drugo pravico, nobene podlage pa v zakonu ni za razlago, da bi bil tretji oseba, ki uveljavlja zahtevek iz jamčevanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Globa več odgovornim osebam

Hinko Jenull, 4.9.2008

Prekrški

Hinko Jenull, Pravna praksa, 34/2008Pri trošarinskih prekrških nedovoljene uporabe označenega energenta so pogosti primeri, ko ena oseba v podjetju toči gorivo v delovne stroje, druga oseba stroje uporablja, direktorju pa se lahko očita, da je opustil dolžno nadzorstvo. • Če se v postopku ugotovi krivda (naklep ali malomarnost) vseh udeležencev, ali se lahko izreče globa vsem trem odgovornim osebam? Menim, da gre za obliko sostorilstva in da je možno izreči globo vsakemu udeležencu. • Ali je kakšna druga možnost?*
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Študentska olajšava in normirani stroški

Avtor ni naveden, 4.9.2008

Davki občanov in dohodnina

Davčna uprava-RS, Pravna praksa, 34/2008• Sin je star 22 let, je študent in rezident RS, ki opravlja delo preko napotnice študentskega servisa. V napovedi za odmero dohodnine ga uveljavljam kot vzdrževanega družinskega člana. V skladu s posebno osebno olajšavo lahko preko študentskega servisa neobdavčeno zasluži 2.959,60 evra, zanima p
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Preveč izplačan regres in njegova izterjava

mag. Nataša Belopavlovič, 4.9.2008

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 34/2008Uvedli smo prakso, da delavcem, ki jim po 1. juliju preneha delovno razmerje pri nas, damo v podpis tudi sporazum, s katerim v skladu z drugim odstavkom 162. člena ZDR-1 pri zadnji plači odtegnemo sorazmerni del regresa, ki jim je bil po drugem odstavku 131. člena izplačan v celoti do 1. julija. * Ali ravnamo pravilno oz. ali - če delavec ne podpiše sporazuma - imamo osnovo, da sorazmerni del izplačanega regresa od delavca uveljavljamo preko sodišča?
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Pravni napovednik

mag. Katarina Krapež, 4.9.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 34/20088.-12. 9. 1. Šola poglobljenega knjigovodstva gospodarskih družb Seminar bo potekal tudi v terminih 22.-26. september in 6.-10. oktober. Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije; (www.rfr.si). 9. 9., 9.00 Davčna zakonodaja za podjetne začetnike Data; (www.data.si).
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Borzni turbo problem

mag. Robert Kleindienst, 4.9.2008

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 34/2008Naj takoj na začetku povem, da mi niti na kraj pameti ne pade, da bi svoje prihranke nalagal v t. i. turbo naložbene certifikate, prav tako pa jih ne bi priporočil svojim strankam. Kljub temu jih ne bi obdavčil nič bolj, kot bi obdavčil katerikoli drug naložbeni produkt.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

globus

Dean Zagorac, 4.9.2008

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 34/2008MKSJ: obtožnica zoper lastno predstavnico za stike z javnostmi 27. 8. - Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) je potrdilo obtožnico proti svoji nekdanji predstavnici za stike z javnostmi Florence Hartmann. Obtožnica Hartmannovo, ki je bila predstavnica v uradu takratne g
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Dogodki - izjave

mag. Katarina Krapež, 4.9.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 34/2008od 26. avgusta do 1. septembra Torek, 26. 8. Stavka bo. Stavkovni odbor Sindikata carinikov Slovenije je na seji sklenil, da napoved stavke za 3. september ostaja. Do izteka enomesečnega roka, ki so ga ob napovedi stavke postavili za potrditev sistemizacije v carinski službi, se namreč Vlad
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Evropa

mag. Katarina Krapež, 4.9.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 34/200826. 8. Okolju prijaznejši avtomobili. Bruseljski spletni bilten EUobserver je v povzetku ugotovitev raziskave nemških okoljevarstvenikov skupine Transport & Okolje zapisal, da so se izpusti ogljikovega dioksida pri novih avtomobilih, ki so bili lani prodani v Evropi, v primerjavi z letom 200
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Politične igre v škodo gospodarskemu sodelovanju

mag. Samo Hribar Milič, 4.9.2008

Pravoznanstvo

mag. Samo Hribar-Milič, Pravna praksa, 34/2008Prva dražba, na kateri so v Srbiji prodajali premoženje podjetij iz držav nekdanje Jugoslavije, med njimi tudi slovenskih, je mimo. Številni pritiski na srbske oblasti so sicer pripeljali do tega, da sta se srbska Agencija za privatizacijo in Ministrstvo za gospodarstvo in regionalni razvoj odločila zamrzniti prodajo 130 spornih podjetij. Kljub temu pa se postavlja vprašanje, kaj se pravzaprav dogaja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Zakon o pacientovih pravicah

dr. Damjan Korošec, 4.9.2008

Kultura in umetnost

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 34/2008Dne 26. avgusta je bil dan t. i. začetka uporabe Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP). Zakon je bil sicer objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/08, 11. februarja 2008, v skladu z določbo 92. člena pa je začel veljati petnajsti dan po objavi, tj. 26. februarja. A glede na njegovo naravo oz. področje urejanja, vključno s številnimi podzakonskimi predpisi in imenovanji raznih nosilcev dolžnosti, predvidenih z zakonom, ta v istem členu predvideva odloženo uporabo z besedami: "ŠZakon se začne] uporabljati šest mesecev po njegovi uveljavitvi Š...]".
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (II.)

Nataša Skubic, 4.9.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Skubic, Pravna praksa, 34/2008V prejšnjem kotičku smo predstavili osnovne značilnosti in terminologijo v zvezi s policijskim in pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah, ki predstavlja tretji steber EU. V tem kotičku se bomo omejili na najpomembnejše spremembe, ki jih na to področje vnaša Lizbonska pogodba, ki tristebrno strukturo odpravlja in določa enotno pravno osebnost EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Arbitraže so cenejše in hitrejše

mag. Katarina Krapež, 4.9.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 34/2008Minister za pravosodje dr. Lovro Šturm se je 27. avgusta sestal s predstavniki treh delujočih arbitraž v Sloveniji. Na skupnem srečanju so predstavili delovanje arbitraž po novem Zakonu o arbitražah, ki je začel veljati 9. avgusta 2008. Sestanka so se udeležili predsednik društva Arbit Ivan Kramar, predsednik stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije dr. Krešo Puharič in predsednik arbitraže pri Zavarovalnici Triglav dr. Peter Grilc.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Ponovno: o dopisih (3)

mag. Nataša Logar, 4.9.2008

Ostalo

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 34/2008V kotičkih, ki sta izšla 17. julija 2008 in 28. avgusta 2008, sem pisala o najpogostejših jezikovnih zadregah v zvezi z dopisi. Najprej smo si ogledali, kako se pravilno pišejo podatki pošiljatelja in naslovnika ter kraj in datum, nato smo se ustavili pri zadevi, nagovoru in vsebini, danes pa je na vrsti zaključni del uradovalnih besedil.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 34

Leto objave

< Vsi
2008(42)
> September(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFGH IJ K L M NOP QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov