O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Vlada RS

Avtor ni naveden, 6.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 27. seji (30. avgust 2012): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin; - predloga zakona o fitofarmacevtskih sredstvih; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Z
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Normativni program vlade RS

Avtor ni naveden, 6.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 6.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/201231. avgust - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju vojnih grobišč; - predlog zakona o fitofarmacevtskih sredstvih; - predlog zakona o spremembi Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem železni
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 6.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2012- v zvezi z združevanjem zdravstvenega varstva (Barbara Žgajner Tavš); - v zvezi z vključenostjo javnosti pri pripravi sprememb medijskih zakonov (Majda Potrata); - v zvezi s posegi v delovanje Radiotelevizije Slovenije (Majda Potrata).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 6.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2012je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi (Ur. l. RS, št. 64/12) - veljati začne 8. septembra. 2. Uredba o podrobnejših merilih in pogojih za določanje stroškov za uporabo omrežn
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Razpisi

Avtor ni naveden, 6.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2012Ur. l. RS, št. 62/12 1. Direktor - Javna agencija za knjigo Republike Slovenije; rok je 16. september. Ur. l. RS, št. 64/12 2. Državni pravobranilec na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani - Ministrstvo za pravosodje in javno upravo; rok je 10. september. 3. Direkto
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Pacienti v Enoti za forenzično psihiatrijo brez bivanja na svežem zraku

Avtor ni naveden, 6.9.2012

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2012Št. 2.0-6/2012, 9. avgust 2012 Varuh je kot velik napredek na področju duševnega zdravja obsojencev in pripornikov iz vse Slovenije pozdravil odprtje Enote za forenzično psihiatrijo v okviru psihiatričnega oddelka v UKC Maribor avgusta 2011. Enota je (končno) začela delovati v začetku junija 2012. V njej obravnavajo tako paciente z izrečenim ukrepom obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva kot tudi osebe, ki prestajajo kazen zapora ali je zoper njih odrejen pripor ter s takim statusom potrebujejo psihiatrično zdravljenje v bolnišnici.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Pridobitev osebnih podatkov v postopku izvršbe

Irena Vovk, 6.9.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2012Ali je treba v primeru, ko upnik zahteva posredovanje osebnih podatkov dolžnika na podlagi upravne izplačilne prepovedi, pridobiti še katere dodatne podatke (na primer, da dolžnik ni izpolnil svojih obveznosti)? Upravna izplačilna prepoved ima namreč glede na določbe Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) status sklepa o izvršbi, nima pa statusa izvršljivega sklepa o izvršbi. Katere podatke o zdravstvenem zavarovanju dolžnika je treba posredovati upniku? To namreč iz 15. točke 4. člena ZIZ ni razvidno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Videonadzor za ugotavljanje obnašanja obiskovalcev

Irena Vovk, 6.9.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2012Ali drži, da bodo lahko pri Pošti Slovenije novi nadzorni sistem uporabljali tudi za druge namene? Z njim bodo na primer lahko ugotavljali, koliko obiskovalcev ima posamezna pošta, kje se ti zadržujejo in kaj kupujejo. Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Vladavina prava kot prvi pogoj za izhod iz ekonomske krize

dr. Senko Pličanič, 6.9.2012

Pravoznanstvo

dr. Senko Pličanič, Pravna praksa, 34/2012Če velja, da je človek s svojo inovativnostjo in kreativnostjo motor napredka in razvoja, moramo v Sloveniji zagotoviti okolje, v katerem bodo kar najbolj prepoznane posameznikove dobre in koristne lastnosti, ki v polnosti omogočajo njegovo uresničitev. Kot minister, pristojen za področji pravosodja in javne uprave, lahko rečem, da se zavedam pomena svobodne in odprte družbe, v kateri vlada pravo, zato vse svoje napore usmerjam v ukrepe, ki krepijo ustvarjalnost, učinkovitost in odgovornost zaposlenih tako v pravosodju kot tudi v javni upravi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Javne garancije

dr. Miran Jus, 6.9.2012

PRORAČUN, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Miran Jus, Pravna praksa, 34/2012Kljub deklariranemu umiku države iz gospodarstva in javnofinančnim omejitvam, ki vplivajo na zadolževanje in izdajanje poroštev ter drugih jamstev javnopravnih oseb, bodo zaradi pomena javnega sektorja in rizikov, ki so povezani z državo, javnimi podjetji in političnimi, regulativnimi ter makroekonomskimi razmerami, javne garancije ostale pomembne za sklepanje in odvijanje številnih gospodarskih poslov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Kako dokazati odpoved uveljavljanju materialnih avtorskih pravic

mag. Eneja Drobež, 6.9.2012

Intelektualna lastnina

mag. Eneja Drobež, Pravna praksa, 34/2012Višje sodišče v Ljubljani je v sodbi z dne 14. marca 2012 utemeljilo, da se avtor po slovenskem pravnem redu lahko veljavno odpove uveljavljanju malih glasbenih pravic, in pojasnilo, da v tem primeru kolektivna organizacija za javno priobčitev njegovih glasbenih del ne more zahtevati plačila nadomestila. Sodba je odklon od ustaljene sodne prakse Višjega sodišča, po kateri se avtor v primerih, ko zakon določa obvezno kolektivno upravljanje materialnih pravic, uveljavljanju teh pravic ne more odpovedati. Argumentaciji te sodbe so sledila tudi sodišča prve stopnje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Še o vejici in nekaj o veznikih

dr. Nataša Hribar, 6.9.2012

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 34/2012V prejšnjem kotičku sem pisala o tem, kdaj med sestavine levega prilastka postavimo vejico in kdaj ne. Tokrat vam ponujam še en primer: Že na prvi pogled je namreč očitno, da se zahtevani podatki ne nanašajo na javno varnost, obrambo, zunanje zadeve, obveščevalno in varnostno dejavnost državnih organov RS oziroma na sisteme, naprave, projekte in načrte ali znanstvene, raziskovalne, tehnološke, gospodarske in finančne zadeve, ki so pomembni za omenjene cilje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Ne tožilska, policijska preiskava?

dr. Primož Gorkič, 6.9.2012

Kultura in umetnost

dr. Primož Gorkič, Pravna praksa, 34/2012Pri založbi Neuer Wissenschaftlicher Verlag je v sodelovanju z avstrijskim ministrstvom za pravosodje izšla knjižna izdaja raziskave Reformirani preiskovalni postopek v praksi (A. Birklbauer, W. Stangl, R. Soyer in drugi: Die Rechtspraxis des Ermittlungsverfahrens nach der Strafprozessreform, NWV, Dunaj in Gradec 2011, 502 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Novela ZMZ-C

Irena Vovk, 6.9.2012

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2012Predlog novele Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-C), ki ga je 30. avgusta sprejela Vlada, ZMZ dopolnjuje s prenosom neobvezne določbe Direktive 2005/85/ES z dne 1. decembra 2005 o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v državah članicah, na podlagi katere bi se v nacionalni zakonodaji vzpostavila podlaga za ugotavljanje starosti mladoletnikov brez spremstva v primeru dvoma v dejansko starost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Z enotnim evropskim nebom do izboljšanja pretoka (večje zmogljivosti) zračnega prometa

Goranka Franz Ravbar, 6.9.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Goranka Franz-Ravbar, Pravna praksa, 34/2012Enotno evropsko nebo (ang. Single European Sky - SES) je bil sprva projekt Evropske unije (EU), vendar jo je pozneje prerasel. Nanaša se na letalski promet tako v državah članicah kot tudi drugih (sosednjih) državah, saj je namenjen temu, da izboljša letalski promet na zemljepisnem območju Evrope, celo zunaj nje. Uresničevanje enotnega evropskega neba poteka postopoma in eden od korakov je Sporazum o vzpostavitvi funkcionalnega bloka zračnega prostora Srednje Evrope, ki ga je Republika Slovenija ratificirala maja letos.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Vsebina PP št.34/2012

Avtor ni naveden, 6.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2012stran 3 UVODNIK dr. Senko Pličanič Vladavina prava kot prvi pogoj za izhod iz ekonomske krize stran 6 ZNANSTVENO RAZISKOVANJE dr. Janja Hojnik in dr. Matej Avbelj Ocenjevanje znanstvene uspešnosti na področju prava v Slove
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Kaj je za malico?

mag. Tanja Pustovrh Pirnat, 6.9.2012

Delovna razmerja

mag. Tanja Pustovrh-Pirnat, Pravna praksa, 34/2012Od uveljavitve Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), to je od 1. januarja 2003, je pravica do povračila stroškov v zvezi z delom zakonska pravica, do tega dne pa je bila predmet urejanja s kolektivnimi pogodbami. ZDR določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z njega ter stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Ko višina stroškov ni določena s kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo, se določi z izvršilnim predpisom. ZDR torej določa le pravico (do povračila stroškov za prehrano med delom), ne določa pa obsega oziroma višine te pravice. To prepušča nižjim pravnim aktom (kolektivni pogodbi s splošno veljavnostjo, izvršilnemu predpisu).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Izbira dodatnih storitev pri spletnem nakupu letalskih vozovnic

Katarina Vatovec, 6.9.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 34/2012Še pred dobrim mesecem bi ob nakupu letalske vozovnice na spletni strani ebookers.com dobili v skupno ceno samodejno vključeno tudi zavarovanje za primer odpovedi potovanja, ne da bi se zanj posebej odločili. Če kupec ni želel skleniti tega zavarovanja, ga je moral izrecno odkloniti z odkljukanjem ustreznega polja (opt-out). Luksemburško Sodišče je kupcem letalskih vozovnic prek spleta prihranilo (vsaj) dodaten klik za odklonitev zavarovanja. Še bolj dobrodošla je sodba za manj pozorne kupce, ki obrobnega besedila na dnu spletne strani morda niti niso opazili in so zmotno mislili, da je to zavarovanje neizogibni del skupne cene. Sodišče je bilo jasno. Odločitev za dodatno neobvezno storitev pri spletnem nakupu letalske vozovnice je v rokah kupca, ki jo sprejme z izrecno potrditvijo ustreznega polja (opt-in).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Ocenjevanje znanstvene uspešnosti na področju prava v Sloveniji

Hojnik Janja, Avbelj Matej, 6.9.2012

Pravoznanstvo

dr. Janja Hojnik, dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 34/2012Vsaka stvar, tudi znanstveno delo, ima svojo vrednost. Tej ugotovitvi bodo nasprotovali redki. Mnogo večja razhajanja pa se pojavijo pri vprašanju, kako in tudi kdo naj to vrednost ugotovi. Dokler je bila znanost namenjena sama sebi, omejena na slonokoščene stolpe, ki so se napajali iz mecenskega denarja, je bilo vprašanje vrednotenja njenih dosežkov manj pomembno. Stvari so se začele spreminjati z vstopom države na področje znanosti in raziskovanja. Raziskovanje in razvoj sta dve ključni politiki, ki jima vlade v zadnjih letih namenjajo vse več pozornosti, s tem pa tudi denarja. Toda, če država za nekaj plača, mora, kot vsakdo, dobiti tudi povratno informacijo o smiselnosti svoje naložbe. Če naj se državne investicije v znanost, tudi tisto temeljno - pri aplikativni so dileme zaradi konkretnih rezultatov v praksi manjše, - splačajo, je treba njene dosežke znati ovrednotiti. Vsako vrednotenje pa predpostavlja obstoj meril za ugotavljanje znanstvene uspešnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Diplomatska imuniteta in njen vpliv na delovna razmerja uslužbencev veleposlaništev tretjih držav

Zoran Skubic, 6.9.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 34/2012Sodišče Evropske unije (Sodišče) je pred kratkim v luči Uredbe o sodni pristojnosti (Uredba) obravnavalo več dilem, povezanih z razmerjem med diplomatsko imuniteto veleposlaništva in individualnimi pogodbami o zaposlitvi njegovih uslužbencev. Predvsem se je podrobneje opredelilo do meril, katero delovanje uslužbencev lahko štejemo za dejavnosti v funkcionalni zvezi z diplomatsko suverenostjo veleposlaništva tretje države. Jasneje pa je tudi začrtalo meje, ki jih stranki pogodbe o zaposlitvi na veleposlaništvu morata spoštovati glede dogovorov o posebni sodni pristojnosti za reševanje medsebojnih sporov. Pri tem gre za vprašanja, ki so občasno predmet tudi (delovno)sodne prakse slovenskih sodišč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Varnostni pregled za vsakogar

Andreja Tratnik, 6.9.2012

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 34/2012Amsterdam - mesto, ki je za mnoge od nas zaradi znanih razlogov vzor liberalnosti, odprtosti. Pa vendar. Med sprehajanjem po starem delu mestnega jedra vas lahko zaustavi policist in opravi varnostni pregled. Čeprav ne vzbujate vtisa, da ste nevarni, da nosite orožje ali da ogrožate njegovo življenje. Še več: če se nočete podrediti njegovim zahtevam, vas lahko odpelje na policijsko postajo in zoper vas sproži kazenski postopek zaradi oviranja dela pravosodnih organov, v katerem boste skoraj zagotovo spoznani za krive in obsojeni na plačilo denarne kazni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

V davčnem primežu

mag. Mojca Kunšek, 6.9.2012

Druge davščine in olajšave

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 34/2012V septembru bodo izdane prve odločbe o obdavčitvi nepremičnin večje vrednosti Med številnimi ukrepi, ki jih je v začetku poletja prinesel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), je tudi obdavčitev nepremičnin, katerih skupna vrednost je najmanj milijo
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Hudodelska podjetja

dr. Aleš Završnik, 6.9.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 34/2012Odgovornost multinacionalnih korporacij za kršitve mednarodnega prava človekovih pravic, ki "zgolj opravljajo svoj posel in se ne spuščajo v politiko", postaja pereče odsotna bolj kot kdajkoli prej. Po eni strani sta globalizacija in neoliberalno popuščanje pravnega okvira omogočila nabrekanje korporacij, ki presega moč držav. Po Forbsovi lestvici so največje korporacije glede na prodajo, dobiček, sredstva in tržno vrednost v bančništvu (na primer JPMorgan Chase), proizvodnji in distribuciji nafte (na primer Exxon Mobil), avtomobilski industriji (na primer Volkswagen) ter IT (na primer Apple z največjo tržno vrednostjo na
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Kdo poda soglasje za medicinski poseg pri osebah, ki tega niso sposobne same?

Alenka Križnik, 6.9.2012

Zdravstvena in lekarniška dejavnost, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Alenka Križnik, Pravna praksa, 34/2012Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) v 26. členu med drugim določa, da ima pacient pravico do samostojnega odločanja o zdravljenju, pod pogoji, ki jih določa zakon. Pacient se mora po opravljeni pojasnilni dolžnosti zdravnika odločiti, ali bo v neki poseg privolil ali ne. Težave nastopijo, ko oseba ni sposobna odločanja o sebi. Pri otrocih se odločijo praviloma starši. Pri odraslih osebah, ki te odločitve niso sposobne sprejeti same, pa se v praksi dogaja, da pokličejo iz bolnišnice ali doma starejših in predlagajo, da osebi center za socialno delo (CSD) postavi skrbnika za poseben primer, ki bo sprejel odločitev o posegu. Pri tem se postavlja vprašanje, kdo je v tem primeru dolžan sprejeti odločitev, ali je operativni poseg za osebo potreben in smiseln: zdravnik ali skrbnik, in kako, če skrbnika ni? Če gre za operacijo, ki je nujna, zdravniki ne potrebujejo soglasja starša oziroma skrbnika. Pri vseh drugih posegih, ko oseba ni sposobna sprejeti odločitve o posegu, pa lahko trenja privedejo tudi do tega, da se nekoga ne operira, ker oziroma dokler ni soglasja.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 34

Leto objave

< Vsi
2012(40)
> September(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H IJ K LM NOP QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov