O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 51)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

globus

Dean Zagorac, 24.3.2011

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 11/2011Francija: Google oglobljen zaradi kršitve zasebnosti 21. 3. - Francoska državna komisija za informacijsko tehnologijo in svobodo je Google oglobila s 100.000 evri. Ameriški računalniški velikan je namreč kršil francoske predpise o zasebnosti, ker je s svojo storitvijo Google Street View zajemal, ob
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 24.3.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 11/201124. marec 1835 - Jožef Stefan V Sv. Petru na Koroškem se je rodil eden najpomembnejših znanstvenikov slovenskega rodu, fizik in matematik Jožef Stefan. 1992 - Članstvo v KVSE Slovenija je postala članica Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE), danes OVSE - Organizac
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Zunanja politika EU

Maja Brkan, 24.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 11/2011Jean Monnet je nekoč dejal: "Nadaljujte, nadaljujte, za evropske narode ni druge prihodnosti kot v uniji." Čeprav razvoj Evropske unije pogosto ne teče po predvidenem načrtu, evropska integracija postopoma kljub temu postaja vse tesnejša. To velja tudi za zunanjo politiko EU, ki si jo je bilo v začetku integracije skoraj nemogoče predstavljati, danes pa se počasi razvija v tesnejše sodelovanje. Lizbonska pogodba je na področju zunanje politike EU uvedla nekaj ključnih sprememb: na primer ukinitev stebrne strukture, pridobitev pravne osebnosti EU, poenostavitev instrumentov skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) ter uvedbo drugačne vloge visokega predstavnika EU za zunanje zadeve in varnostno politiko. Področje zunanjega delovanja je po mnenju teorije eno od področij, ki se je z Lizbonsko pogodbo najbolj spremenilo, čeprav zlasti SZVP ohranja številne značilnosti, ki jo ločujejo od drugih politik EU in zaradi katerih še vedno ostaja na ravni medvladnega sodelovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Dogodki - izjave

Irena Vovk, 24.3.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2011od 15. do 21. marca Torek, 15. 3. Kandidat za ustavnega sodnika. Predsednik republike dr. Danilo Türk je po opravljenih pogovorih z vodji poslanskih skupin kot kandidata za mesto ustavnega sodnika predlagal rektorja Univerze na Primorskem dr. Rada Bohinca. Med prijavljenimi kandidati so b
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Zmedenemu kupcu zaračunati, kolikor se le da

Sandi Kodrič, 24.3.2011

TRGOVINA

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 11/2011Če na arabski tržnici kupujete spominek, katera cena zanj je prava? Za kupca je odgovor preprost: tista, ki si jo pribaranta. Z vidika prodajalca, ki prodaja množico enakih artiklov, pa je drugače: od vsakega potencialnega kupca želi iztisniti kar največ in nikakor nima namena vseh kosov prodajati po enotni ceni, še manj pa mu pride na misel jasno označiti želeno ceno. Oziroma, tudi kadar je cena pri artiklu napisana, gre za nerealno visok znesek, ki je obema stranema le izhodišče za pogajanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Državne in občinske gospodarske družbe

Aleš Ferčič, 24.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 11/2011V državah članicah se zlasti zaradi strogih in ponekod togih določb prava Evropske unije (vnovič) krepi ideja, da naj država oziroma njene lokalne enote, skratka javna oblast, same zagotavljajo nekatere dobrine in v zvezi s tem opravljajo nekatere gospodarske dejavnosti oziroma naj jih opravljajo prek "svojih" podjetij, ne da bi za to objavile javni razpis. Postavlja se vprašanje, ali je to v kontekstu evropskega procesa liberalizacije dopustno, in če je, ali so državne ali/in občinske gospodarske družbe (najbolj) primeren instrument za uresničitev te ideje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Omejitve internetnih prodaj v vertikalnih sporazumih - konkurenčnopravni vidiki

Martina Repas, 24.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Martina Repas, Pravna praksa, 11/2011Proizvajalci proizvajajo blago za lastno porabo ali za prodajo na trgu, pri čemer je eden od načinov prodaje blaga na trgu lahko tudi prodaja distributerjem za nadaljnjo prodajo. V sporazumih z distributerji so lahko vključene številne omejitve ene in/ali druge stranke, pri čemer gre lahko tudi za take omejitve, ki niso v skladu s pravili konkurenčnega prava. Pogosto želijo na primer dobavitelji distributerje omejiti glede na območje, na katerem smejo prodajati, lahko pa tudi glede načina prodaje. V okviru tega so danes še zlasti aktualne omejitve internetnih prodaj in njihova usoda v konkurenčnem pravu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Vpliv državljanstva EU na dostop do pravic iz sistema socialne varnosti

Grega Strban, 24.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 11/2011Evropska unija se je razvila iz Evropske (gospodarske) skupnosti. Delavci (in izvajalci storitev) so bili obravnavani predvsem kot produkcijski faktor. Njihova povečana mobilnost naj bi izboljšala konkurenčnost in ekonomsko uspešnost Evrope. Pri tem ne gre pozabiti, da imamo opravka z ljudmi, ki se razlikujejo od drugih produkcijskih faktorjev. Državljanstvo EU, oblikovano z Maastrichtsko pogodbo leta 1992, nakazuje korak onkraj pretežno ekonomske unije. Vprašanje je, ali je državljanstvo EU enako močna povezava kot državljanstvo države članice z njenimi državljani. Slednje namreč ni odpravljeno in obe državljanstvi obstajata vzporedno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Novosti na področju investicij v obdobju gospodarske krize

Hojnik Janja, Ferk Petra, 24.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, mag. Petra Ferk, Pravna praksa, 11/2011Prispevek obravnava novosti na področju investicij v EU, pri čemer je v prvem delu obravnavano vprašanje novih pristojnosti EU na tem področju po Lizbonski pogodbi in njihove posledice za države članice, drug del prispevka pa je namenjen pregledu poglavitnih novosti in smernic na področju vlaganj in izvajanja investicij v javno infrastrukturo z vidika usmeritev EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Evropa

Irena Vovk, 24.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2011Torek, 15. 3. Kazni. Finančni ministri EU so na zasedanju v Bruslju dosegli dogovor o šestih zakonodajnih predlogih (pet uredb in direktiva): štirje se nanašajo na reformo pakta za stabilnost in rast, ki določa pravila za javnofinančni primanjkljaj (omejuje ga pri treh odstotkih BDP) in jav
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Ubogi otroci!

Vesna Bergant-Rakočević, 24.3.2011

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 11/2011Moj sin je star osem let. Pred kratkim smo bili na počitnicah v daljnih krajih, kjer mu je bilo izrecno zabičano (kakšna beseda?), naj se drži naju in ne hodi po svoje ("je nevarno"). Ker očitno lepa beseda vedno ne najde ustreznega mesta, je iz norčave otroške objestnosti enkrat kljub temu storil ravno obratno - kar odbezljal je, zaradi česar sem se nanj zelo razjezila (kaj bi človek olepševal!?). A njegova reakcija me je vendarle presenetila. Z užaljenim nerazumevanjem me je vprašal, čemu le ga JAZ kregam zato, ker bi se NJEMU lahko kaj zgodilo. In potem še kazen (en dan nič nintenda)!? Od kod staršem ta pravica!?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 24.3.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Vlada RS

Avtor ni naveden, 24.3.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2011Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 125. seji (17. marec 2011): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu; - predlog zakona o varnosti in zdravju pri delu; - predlog zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1); - ustanovitev Strokovnega sveta za p
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 24.3.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2011je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o detektivski dejavnosti - ZDD-1 (Ur. l. RS, št. 17/11) - veljati začne 26. marca. 2. Zakon o zasebnem varovanju - ZZasV-1 (Ur. l. RS, št. 17/11) - veljati začne 26. marca. 3. Zakon o tehnič
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Vpliv prava EU na nacionalno načelo pravnomočnosti

Matej Avbelj, 24.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 11/2011Namen tega prispevka je dvojen. Prvič, na kratko prikazati razvoj sodne prakse Sodišča EU s področja odnosa med načelom primarnosti prava EU in načelom pravnomočnosti, kot velja v državah članicah. Drugič, analizirati izzive, ki jih predstavljena sodna praksa morebiti prinaša za slovenski pravni red.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Pravo EU in plačilna nedisciplina v Sloveniji

Damjan Možina, 24.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Damjan Možina, Pravna praksa, 11/2011Plačilna nedisciplina je v Sloveniji že dolgo velik problem. V času sedanje gospodarske krize se je ta problem še dodatno izostril. Ocenjuje se, da je neplačevanje obveznosti med poglavitnimi razlogi za trenutni val stečajnih postopkov v Sloveniji, zlasti nad malimi in srednjimi podjetji. Plačilna nedisciplina je večplasten pojav in je rezultat delovanja številnih, med seboj prepletenih vzrokov. Med njimi velja omeniti strukturo trga. V Sloveniji je lahko dober primer gradbeništvo. Peščica kartelno povezanih največjih igralcev, ki ima dobre odnose z državo kot največjim investitorjem, je ta trg še do nedavnega skoraj povsem obvladovala. Od te peščice je odvisna množica manjših igralcev, ki so za to, da sploh dobijo posel, prisiljeni sprejeti zelo neugodne plačilne roke ali pa ne glede na pogodbene roke preprosto ne dobijo plačila. Veliki igralci dobljenega plačila ne posredujejo podizvajalcem ali pa ga posredujejo veliko pozneje, vmes pa številni propadejo. K plačilni nedisciplini gotovo prispeva tudi prepočasno delovanje slovenskih sodišč. Hitri postopki in učinkovite izvršbe bi za dolžnike pomenili spodbudo za hitrejše plačevanje. Obstaja še vrsta drugih razlogov, med katerimi je bržkone tudi (ne)razumevanje pomena spoštovanja pogodbenih obveznosti za pravni red in gospodarstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Iz poročevalca Državnega zbora

Avtor ni naveden, 24.3.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/201121. marec - predlog zakona o dopolnitvi zakona o vinu (ZVin-A) - skrajšani postopek. 16. marec - predlog zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP) - tretja obravnava; - predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) - tretja obravn
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Irena Vovk, 24.3.2011

PRORAČUN

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2011Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (DKOM) je samostojen in neodvisen državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov javnega naročanja, ki zagotavlja pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil. Položaj in organizacijo Državne revizijske komisije ureja Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN). Trenutno ji predseduje Miriam Ravnikar Šurk.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Razpisi

Avtor ni naveden, 24.3.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2011Ur. l. RS, št. 97/10 1. Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencije za zaposlitev diplomantov/absolventov - aktiviraj in zaposli se II - Zavod RS za zaposlovanje; tretji rok je 31. marec 2011. Ur. l. RS, št. 100/10 2. Štipendije za doktorski študij na EUI - European Univ
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Pravni napovednik

Irena Vovk, 24.3.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

V slovo naši mali šoli retorike

Avtor ni naveden, 24.3.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2011Menda vsaka šola nekaj stane, še zlasti v prenesenem pomenu besede. Ker se šolanja slej ko prej končajo, se bova v naslednjih vrsticah tudi midva poslovila od vas, toda najina misija bo resnično uspešna šele takrat, ko se boste goreče odločili - če se še niste - da z učenjem retorike nikoli ne prenehate.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

24-urna zahtevana prisotnost v kadetnici Šole za častnike

Avtor ni naveden, 24.3.2011

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2011Posameznik, ki je zaposlen v Slovenski vojski in se trenutno šola v Šoli za častnike, navaja, da v času šolanja za vse udeležence velja 24-urna obvezna prisotnost v kadetnici Šole za častnike. Izhodi so možni le ob predhodnem dovoljenju. Ali so s 24-urno prisotnostjo kršene pravice posameznikov do svobode gibanja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Poraz FIFA in UEFA v primeru "belih seznamov"

Vesna Bergant-Rakočević, 24.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 11/2011Ali so nogometne tekme svetovnega prvenstva (FIFA) in evropskega prvenstva (UEFA) za javnost pomembni dogodki? Zveni paradoksalno, a FIFA in UEFA, ki ne slovita ravno po podcenjevanju lastne pomembnosti, sta Splošno sodišče neuspešno prepričevali, da ni tako. Z veliko verjetnostjo lahko sklepamo, da gre kvečjemu za lažno skromnost, ki je omejena le na ta primer, ko je "velik pomen za javnost" v trku z "velikim pomenom zaslužka" pri prodaji izključnih pay-TV pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Evropskega prava še vedno ne poznamo dovolj

Verica Trstenjak, 24.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Pravoznanstvo

dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 11/2011dr. pravnih znanosti, profesorica na PF Univerze v Mariboru, generalna pravobranilka na Sodišču EU Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtorica zaposlena. Slovenija postaja vsako leto starejša članica EU. To prinaša vse več evropski
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 24.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2011Članek iz revije Pravna praksa
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 11

Leto objave

< Vsi
2011(51)
> Marec(51)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEF G H IJK LM NOPQR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov