O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

ZIN-A - poseg ministra za upravo v samostojnost inšpekcij?

dr. Mirko Pečarič, 22.3.2007

Uprava, Inšpekcije

dr. Mirko Pečarič, Pravna praksa, 11/2007dr. pravnih znanosti, svetovalec Državnega sveta RS Državni zbor RS je sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-A), ki uvaja novo vlogo ministra za upravo v obliki vodenja inšpekcijskega sveta. Minister, katerega inšpekcije ne uporabljajo ZIN, bo vodil inšp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Res potrebujemo nove povezane zbirke o zapornikih?

Alenka Jerše, 22.3.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Kazenski postopek

Alenka Jerše, Pravna praksa, 11/2007univ. dipl. pravnica, raziskovalka pri Informacijskem pooblaščencu Nedavni primer v kazenski zadevi Stephena Casiraghija je med drugim osvetlil pomemben vidik vprašanja učinkovitosti kazenskega sistema ter s tem povezanega varstva in dostopa do osebnih podatkov. Ob tem se postavljata dve vpraš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Jubilejna nagrada

mag. Nataša Belopavlovič, 22.3.2007

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 11/2007Jubilejna nagrada Delavka je v letu 2006 izpolnila 35 let skupne delovne dobe ter 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu. Za 20 let dela pri njem zahteva izplačilo jubilejne nagrade, kljub temu da je leta 1991 pri njih že prejela jubilejno nagrado za 20 let skupnega dela; to pomeni, da bi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Prijavna dolžnost in osebni podatki v zvezi s sklenjeno zavarovalno pogodbo

mag. Maja Gornik, 22.3.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Zavarovalništvo

mag. Maja Gornik, Pravna praksa, 11/2007mag. pravnih znanosti, pravna služba osebnih zavarovanj Zavarovalnice Triglav, d.d. Ob sklepanju zavarovalne pogodbe je zavarovalec dolžan navesti podatke, ki so potrebni za veljavno sklenitev tovrstnega pravnega posla ter prijaviti vse okoliščine, ki so pomembne za ocenitev zavarovane nevarno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Vročitev plačilnega naloga - ali so kršitelji dovolj varovani?

Aleš Velkaverh, 22.3.2007

Prekrški

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 11/2007študent PF Univerze v Ljubljani Pravo o prekrških ima dva cilja: zagotavljati učinkovitost postopka in varovati pravice kršiteljev. Uravnotežiti oba nasprotujoča si cilja je zmeraj težko, včasih celo nemogoče, vendar ostaja vodilo oz. cilj pri sestavljanju in izvrševanju prekrškovnih zakonov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Porodniški dopust in izraba letnega dopusta

mag. Nataša Belopavlovič, 22.3.2007

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 11/2007Delavka bo nastopila porodniški dopust 1. junija 2007. * Ali ji pripada za leto 2007 dopust v celoti ali se ji zaradi odsotnosti več kot šest mesecev v letu 2007 odštejeta dva tedna dopusta? Delavka ima namreč namen izkoristiti do začetka porodniškega dopusta ves dopust za leto 2007. Druga del...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Prostorsko načrtovanje

Avtor ni naveden, 22.3.2007

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 11/2007Sklep US RS, št. U-I-209/05 z dne 22. 2. 2007 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (Ur. l. RS, št. 37/02) se zavrže. Ustavno sodišče priznava društvom in drugim združenjem pravni interes za vlagan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Pravica do zasebnosti - splošni interes javnosti

Avtor ni naveden, 22.3.2007

Obligacije, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 11/2007Sklep II Ips 720/2004 z dne 26. 10. 2006 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru Cp 3233/02) ZOR - člen 200 URS - člen 35 KZ - člen 102 Razkritje identitete storilca v zvezi s časovno odmaknjenim kaznivim dejanjem in po prestani kazni ni nujno v splošnem interesu javnosti in lahko pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Izvedba dokaza z branjem zapisnika o prisluhih pogovorov - soglasje strank

Avtor ni naveden, 22.3.2007

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 11/2007Sodba I Ips 140/2005 z dne 21. 12. 2006 (zoper sodbo Okrožnega sodišča v Kopru K 147/2002) ZKP - člen Izvedba dokaza z branjem zapisnika o prisluhih pogovorov - soglasje strank Za branje zapisnika o prisluhih telefonskih pogovorov na glavni obravnavi ni potrebno soglasje obsojenca (stra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Pregled osebnega vozila

Avtor ni naveden, 22.3.2007

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 11/2007Sodba I Ips 252/2006 z dne 4. 10. 2006 (zoper sodbo Okrožnega sodišča v Kopru K 7/2004) ZKP - prvi in drugi odstavek 148. člena Policist izvede le pregled in ne preiskavo osebnega vozila, kadar se omeji le na prosto dostopne zunanje in notranje dele vozila, ne da bi pri tem posegel v celos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Oprostitev plačila davka na dediščino

Katarina Zidar, 22.3.2007

Človekove pravice, Davki občanov in dohodnina

Katarina Zidar, Pravna praksa, 11/2007univ. dipl. pravnica, LL.M., pravna sodelavka na ESČP Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je zaposlena. Burden in Burden proti Združenemu kraljestvu, št. 13378/05, 12. december 2006 V vse več državah se davčne oprostitve pri dedovanju razširjajo na is...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Davčno obravnavanje obresti

Jasmina Cigrovski, 22.3.2007

Obdavčenje družb

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 11/2007Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation proti Commissioners of Inland Revenue (C-524/04 z dne 13. 3. 2007) Britanska davčna zakonodaja v okviru preprečevanj davčnih zlorab v nekaterih primerih preprečuje tudi t. i. podkapitalizacijo. Gre za financiranje družbe s posojili namesto z lastniš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Tožilska policija - mit ali realnost

Miroslav Žaberl, 22.3.2007

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Kazenski postopek

Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 11/2007univ. dipl. pravnik, sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve RS Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. V PP, št. 1/2007, je Hinko Jenull celovito orisal problemske in glavne nevrotične točke takratnega predloga novel ZKP-H in ZDT-D, ki pod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Sodniški pogled na tožilsko pot

Franc Testen, 22.3.2007

Sodišča, Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Franc Testen, Pravna praksa, 11/2007Franc Testen, univ. dipl. pravnik, predsednik Vrhovnega sodišča RS Ko sem prebral prvi mednaslov v članku kolega Hinka JenullaŠO]1 (Testenov zgodovinski ultimat), se mi je zdelo, da daje moji zahtevi, da se sodniki pogajamo o plačah z Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za pravosodje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Avtor ni naveden, 22.3.2007

Stavbe in stavbna zemljišča

, Pravna praksa, 11/2007Odločba US RS, št. U-I-218/05 z dne 22. 2. 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 21/07 Člen 2.b Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/2000, 9/01, 12/02, 11/03, 6/04, 12/04, 13/05 in 14/06) se, kolikor nalaga plačilo nadomes...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Radio Slovenija, A 1, 22. 3., 17.00: Studio ob 17.

Avtor ni naveden, 22.3.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 11/2007Tema oddaje bo novela zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki je danes tik pred vladno obravnavo, že od vsega začetka pa je bila za socialne partnerje hud zalogaj. Ko so pogajalci prvič, jeseni 2005, sedli za mizo, si niso mislili, kako trd oreh bo soočanje diametralno nasprotujočih si mnen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Iz poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 22.3.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 11/2007Številka 19 (16. 3. 2007): - poročilo odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih uslužbencih (ZJU-C) - skrajšani postopek; - poročilo odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o sprememba...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Načelo sodnega varstva

Jasmina Cigrovski, 22.3.2007

Človekove pravice, Sodišče

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 11/2007Unibet proti Justitiekanslern (C-432/05 z dne 13. 3. 2007) Sodišče ES je v sporu glede uporabe švedskega zakona o loterijah in igrah na srečo razlagalo načelo učinkovitega sodnega varstva pravic, ki jih imajo posamezniki na podlagi prava Skupnosti. Načelo učinkovitega sodnega varstva je splošn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Sprememba druge (kapitalske) direktive EU

dr. Dušan Jovanovič, 22.3.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 11/2007dr. pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerza v Mariboru Dvajset dni po objavi v Uradnem listu Evropske unije (6. septembra 2006) so začele veljati spremembe in dopolnitve Druge (kapitalske) direktive EU,ŠO]1 ki je osrednji predpis s področja kapitalskih vprašanj na ozemlju EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Alternativno reševanje sporov v zvezi z malomarnim zdravljenjem s poudarkom na mediaciji

Mateja Radej-Bizjak, 22.3.2007

Civilni sodni postopki, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Mateja Radej-Bizjak, Pravna praksa, 11/2007univ. dipl. prav. Ministrstvo za zdravje RS Stališče v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtorica zaposlena Pravice pacientov,ŠO]1 ki jih priznavamo dandanes, kažejo naš položaj v procesu zdravljenja in v procesu zagotavljanja splošnega zdravstvenega varstva ter...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 22.3.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 11/200723. 3. 9.00 Novosti upravnega procesnega prava S 1. januarjem 2007 je začel veljati novi Zakon o upravnem sporu (ZUS-1). Prinesel je pomembne novosti, ki se kažejo tako na področju odločanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil v upravnem postopku kot tudi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Pol stoletja Rimske pogodbe - identiteta in vrednote

dr. Peter Grilc, 22.3.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Peter Grilc, Pravna praksa, 11/2007dr. pravnih znanosti, PF Univerze v Ljubljani Davno tega je bila Feničanka, ki jo je zapeljal Zevs, da bi prišla iz Libanona na Kreto, v feničanskem jeziku je ponazarjala sončni zahod, iz antične perspektive je bila ideja Zahoda, pomenila je dežele zahodno od Grčije, v dobi Aleksandra Velikega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Vlada RS

Avtor ni naveden, 22.3.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 11/2007Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 113. seji (15. marec 2007): - letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2007; - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila;
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Vsebina 'Pravna Praksa' 11/2006

Avtor ni naveden, 22.3.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 11/2007stran 3 UVODNIK Jernej Potočar Ali naj bo sodnik tudi vročevalec? stran 6 EVROPA dr. Peter Grilc Pol stoletja Rimske pogodbe - identiteta in vrednote stran 8 EVROPA mag. Benjamin Flander Mi, »dobri Evropejci«… stran 9 GOSPODARSKO PRAVO dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Razpisi

Avtor ni naveden, 22.3.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 11/2007Ur. l. RS, št. 23/07 1. Svetovalec v direktoratu za upravne notranje zadeve, sektorju za migracije in naturalizacijo, oddelku za državljanstvo - MNZ; rok je 26. marec. 2. Višji pravosodni svetovalec III - strokovni sodelavec - Okrožno sodišče v Kranju; rok je 26. marec.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 11

Leto objave

< Vsi
2007(39)
> Marec(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF G HIJ K L M NOP QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov