O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Podrobneje o fizičnih osebah, ki so lahko podvržene omejevalnim ukrepom

Katarina Vatovec, 22.3.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 11/2012S pogostejšim izrekanjem usmerjenih in selektivnih omejevalnih ukrepov, s katerimi Evropska unija (EU) odgovarja denimo na kršitve človekovih pravic v tretjih državah, se zvišuje število vloženih tožb posameznikov ali subjektov, ki so s temi ukrepi neposredno prizadeti, pred Sodiščem EU. V pritožbi, ki jo je na luksemburško Sodišče vložil mjanmarski državljan Fe Fjo Taj Za, je Sodišče ovrglo stališče Splošnega sodišča, da obstaja - sicer izpodbojna - domneva, da imajo družinski člani oseb, ki so povezane s sankcioniranimi voditelji tretje države, koristi od vladne gospodarske politike, s čimer naj bi bili tudi ti družinski člani upravičeno podvrženi omejevalnim ukrepom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Etika v zaporu - zaključek vsaj z ene strani

dr. Dragan Petrovec, 22.3.2012

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 11/2012Nisem nameraval odgovarjati direktorju Podržaju, ker sem bil prepričan, da je bralcem o sebi in o meni povedal dovolj, in sem se povsem sprijaznil s tem, da ima zadnjo besedo. Poleg tega mi tudi priporoča molk. V nasprotju s tem priporočilom pa vrstico naprej zapiše, da bi bilo etično, če bi mu odgo
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

O vprašanju obrezovanja malo drugače

Matija Žgur, 22.3.2012

Človekove pravice

Matija Žgur, Pravna praksa, 11/2012V tem odzivu na stališče Varuha človekovih pravic glede dopustnosti obrezovanja otrok iz nezdravstvenih razlogov želim poudariti nekaj pomislekov glede argumentov, ki so bili podani v prid stališču Varuha. Hkrati želim opozoriti na nekatere argumente, za katere menim, da v dosedanji razpravi bodisi niso bili dovolj upoštevani bodisi sploh niso bili predstavljeni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

O odzivih na Shylocka

dr. Dragan Petrovec, 22.3.2012

Sodišča

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 11/2012Kar nekaj odzivov je prišlo na moje pisanje o državi kot oderuškem Shylocku. Vsi kritični so bili s strani sodnikov oziroma pravnikov. In vsi spregledajo bistvo mojega sporočila. Morda nisem bil dovolj jasen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Dejavnosti smučanja v osnovnih šolah

Luka Rejc, 22.3.2012

Šport in organizacije

Luka Rejc, Pravna praksa, 11/2012Med osnovnimi šolami se je pred kratkim vnela razprava, kdo je dovolj strokovno usposobljen, da lahko otroke v imenu šole pelje na smučišča. So dovolj že učitelji s pedagoško izobrazbo (šolski pedagogi) ali bi morali biti dodatno usposobljeni tudi za učitelja smučanja po predpisih o športu (učitelji smučanja)? Deljena mnenja so nastala zlasti zaradi določbe 16. člena Zakona o varnosti na smučiščih (ZVSmuč), ki določa pogoje za organizirano poučevanje smučanja. Učni načrt šolam nalaga, da organizirajo in izvedejo smučarske športne dneve in šolo v naravi. Didaktični napotki pojasnjujejo, da morata biti ti dve dejavnosti premišljeno organizirani in brezhibno pripravljeni. Poglejmo si, ali je ta obveznost šol res tako splošna in preprosta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Varstvo plače starejših delavcev

mag. Nataša Belopavlovič, 22.3.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 11/2012Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije v 63. členu določa, da mora v primeru, če delodajalec starejšemu delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi iz razloga, ker so njegove delovne zmožnosti bistveno zmanjšane, ali iz poslovnega razloga in mu ponudi oziroma z njim sklene novo pogodbo o zaposlitvi, s katero je predvidena nižja plača, kot je bila dogovorjena po prejšnji pogodbi o zaposlitvi, delodajalec delavcu zagotavljati (1.) v primeru odpovedi zaradi zmanjšanih delovnih zmožnosti: enako osnovno plačo (valorizirano), če do ugotovitve bistveno zmanjšanih delovnih zmožnosti pride pet ali manj let pred izpolnitvijo minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, in (2.) v primeru odpovedi iz poslovnega razloga: nominalni znesek plače iz prejšnje pogodbe, dokler plača za delo po novi pogodbi zaradi splošnega povečevanja plač pri delodajalcu ne doseže tega zneska, od tedaj dalje pa bo podvržena splošnemu povečevanju plač. V obeh primerih je uresničitev pravice delavca do varstva plače odvisna od sočasnega podpisa sporazuma med delodajalcem in delavcem, da se bo delavec upokojil ob izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev starostne pokojnine (četrti odstavek 63. člena kolektivne pogodbe).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Fizična in civilna delitev solastnine

Avtor ni naveden, 22.3.2012

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2012S prenosom predlagateljevega solastnega deleža na nasprotne udeležence, ne da bi katerikoli med njimi izrazil voljo za pridobitev lastninske pravice na predlagateljevem idealnem deležu, je sodišče konstituiralo drugačen način delitve od tistega, predpisanega v 70. členu SPZ, in preseglo zakonsko pooblastilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Družinski zakonik - o čem vse odločamo?

Lan Vošnjak, 22.3.2012

Zakonska zveza in družinska razmerja

Lan Vošnjak, Pravna praksa, 11/2012Ob spremljanju postopka uveljavitve Družinskega zakonika (DZ) in ob poznavanju večine njegovih javno objavljenih ocen (pozitivnih in negativnih) menim, da je javnost premalo seznanjena s celoto zakonodajnih novosti, ki predvsem izboljšujejo položaj otrok kot najranljivejše skupine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 22.3.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Prva sodba Mednarodnega kazenskega sodišča

dr. Sabina Zgaga, 22.3.2012

Kaznovalno pravo

dr. Sabina Zgaga, Pravna praksa, 11/2012Mednarodno kazensko sodišče (MKS) ima pristojnost od 1. julija 2002. Obdolžencu Thomasu Lubangi Dylu iz Demokratične republike Kongo je bila prostost odvzeta marca 2006, obtožnica zoper njega je bila potrjena 29. januarja 2007, glavna obravnava pa se je začela šele čez dve leti, 14. marca 2012 ob 10. uri pa smo končno dočakali razglasitev sodbe. Lubanga je bil obsojen za novačenje in uporabo otrok vojakov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Morska meja med Bangladešem in Mjanmarom ter sodniška priložnost za Slovenijo

dr. Marko Pavliha, 22.3.2012

Civilno pravo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 11/2012Mednarodno sodišče za pravo morja v Hamburgu je 14. marca 2012 razsodilo v dolgoletnem sporu med Bangladešem in Mjanmarom (nekdanjo Burmo) glede morskih mejá v Bengalskem zalivu. Državi sta se zaradi ogromnih zalog plina v spornem akvatoriju pred nekaj leti skorajda spopadli, zdaj pa naj bi bili menda zadovoljni. Tako vsaj meni bangladeški zunanji minister Dipu Moni, ki je dejal, da je "razsodba zmaga za obe strani", nemški sodnik Rüdiger Wolfrum pa je komentiral, da je "vsaka stran nekaj izgubila in nekaj pridobila".
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Obsojen na 40-letno zaporno kazen na podlagi posrednega dokaza

Andreja Tratnik, 22.3.2012

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 11/2012Čeprav je trend Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), da vse bolj dopušča posredno dokazovanje, obsodba državljana Bosne in Hercegovine Ajdarića vendarle prestopa meje sprejemljivega. Na 40-letno zaporno kazen zaradi trojnega umora je bil namreč obsojen zgolj na podlagi enega samega dokaza, in še ta je bil problematičen. Ne le da je bil posreden, ampak ga je podala nezanesljiva oseba. ESČP je moralo odločiti, ali je bila obsodba kljub temu v skladu z načelom poštenega sojenja iz prvega odstavka 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

DDV in zakaj je dobro, da je Slovenija članica EU

dr. Jernej Podlipnik, 22.3.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine, PRORAČUN

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 11/2012Ministrstvo za finance je 6. marca 2012 v javno razpravo dalo predlog Vlade za spremembe in dopolnitve treh davčnih zakonov in enega pravilnika. Med njimi je tudi predlog za črtanje pred samo letom dni uvedenega 66.a člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) in z njim povezane prekrškovne določbe po skrajšanem postopku. Kot pojasni predlagatelj, je razlog za predvideno spremembo opomin Evropske komisije. Glede na kritike, ki ga je doživel 66.a člen ZDDV-1, lahko zapišem, da zainteresirana (strokovna) javnost ta predlog pozdravlja, kajti že vse od sprejema s(m)o trdili, da nasprotuje sistemu davka na dodano vrednost. "Eksperiment" prejšnje vlade pa v času izvajanja tudi ni prinesel odmevnejših rezultatov v smislu povečanja plačilne discipline.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Nepremičninska izvršba - učinkovito izvršilno sredstvo ali zgolj neučinkovita grožnja?

dr. Dragica Wedam Lukić, 22.3.2012

Civilni sodni postopki

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 11/2012Pred kratkim je pri meni diplomirala študentka z diplomsko nalogo s tem naslovom. V nalogi je z vidika upnika (ene od slovenskih zavarovalnic) analizirala več izvršb za poplačilo denarnih terjatev, v katerih je upnik predlagal izvršbo na dolžnikovo nepremičnino. Ugotovila je, da čeprav je v vseh prikazanih primerih terjatev presegala tisoč evrov in da so bile predhodno izčrpane možnosti izvršbe z drugimi izvršilnimi sredstvi, v večini primerov ni prišlo do prodaje, ker je dolžnik sam izpolnil obveznost ali pa se je z upnikom dogovoril glede plačila. Iz podatkov, ki so bili predstavljeni javnosti, izhaja, da teče več primerov izvršbe na nepremičnine zaradi poplačila terjatev, nižjih od sto evrov (na okrajnem sodišču v Ljubljani naj bi bilo 67 takih zadev), vendar naj bi do prodaje prišlo samo v enem primeru. Glede na to je razumljivo, da je izvršba, v kateri je bila dolžnikova stanovanjska hiša prodana za poplačilo terjatve v višini 124,38 evra, vzbudila pozornost javnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Pojasnilo v zvezi z obdavčitvijo odvetniških storitev

Avtor ni naveden, 22.3.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2012Pojasnilo DURS, št. 4200-287/2012, 9. marec 2012 Davčna uprava RS je v letu 2011 uvedla Projekt vzpostavitve davčnega inšpekcijskega nadzora odvetnikov, notarjev in pravnih svetovalcev, v okviru katerega je že začela z nadzorom pravilnosti in pravočasnosti plačevanja davčnih obveznosti
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Izvršba na nepremičnino za poplačilo bagatelnih terjatev

dr. Aleš Galič, 22.3.2012

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 11/2012Malo katera pravna odločitev je v zadnjih letih v Sloveniji povzročila tak medijski vihar in odziv javnosti kot primer dolžnika, ki mu je bila v izvršbi prodana stanovanjska hiša zaradi poplačila dobrih sto evrov dolga. Pozivov k fizičnemu obračunavanju, linču in "postavitvi pred zid", zmerjanj s korupcijo, "napotnic" v psihiatrične ustanove in živalske vrtove smo se, ko gre za obravnavo sodišč na raznih forumih ter prostorih za odzive anonimnih bralcev na spletnih straneh časopisov, morda (žal) že navadili. Prav tako slasti medijev. Zame neprijetna novost pa je, da s podobnim izrazjem tokrat ne skoparijo niti nekateri pravni strokovnjaki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Določitev stopnje DDV pri dobavi foto knjig

Avtor ni naveden, 22.3.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2012Pojasnilo DURS, št. 4230-22855/2012-2, 7. februar 2012 • Kakšna je stopnja DDV pri dobavi foto knjig? Dobava foto knjig, ki se uvrščajo v tarifno številko carinske nomenklature 4911 91 00 90 ali 4820 10 90 00, je obdavčena po splošni, 20-odstotni DDV stopnji. Na podlagi 41. člena Zakona
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Izvajanje 59. člena Zakona o davčnem postopku - obveznost plačnika davka

Avtor ni naveden, 22.3.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2012Pojasnilo DURS, št. 4210-184/2010-4, 16. januar 2012 V členih od 57 do 60 Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je določen način izpolnitve davčne obveznosti, kadar je v skladu z 49. členom ZDavP-2 obveznost za izračun davka prenesena na plačnika davka. V
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Posredovanje podatkov za namen obračuna davka od oddajanja skupnih prostorov

Irena Vovk, 22.3.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2012Upravnik večstanovanjske stavbe je v dopisu pozval etažne lastnike, da mu za namen obračuna davka od oddajanja skupnih prostorov v najem posredujejo podatke o lastniku posameznega stanovanja (ime, priimek, delež lastništva, davčno številko in EMŠO). V dopisu je bilo še zapisano, da če posameznik zahtevanih podatkov ne bo posredoval, na podlagi Zakona o dohodnini ne bo upravičen do prihodkov od najemnine skupnih prostorov. Ali je upravnik upravičen do zahtevanih osebnih podatkov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Posredovanje telefonske številke udeležencem v upravnem postopku

Irena Vovk, 22.3.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2012Ali sme organ, ki odloča v upravnem postopku, posredovati osebne telefonske številke udeležencev v upravnem postopku?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

So honorarni sodniki (še) sodniki?

Zoran Skubic, 22.3.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 11/2012Sodišče Evropske unije je bilo pred kratkim postavljeno pred dilemo, ali dejstvo, da sodnik za svoje delo prejema honorar namesto (redne) plače, upravičuje, da so ti sodniki obravnavani drugače v luči Okvirnega sporazuma o delu s krajšim delovnim časom (Okvirni sporazum) in pripadajoče Direktive 97/81 ter s tem povezanih nacionalnih pravil o pravicah iz pokojninskega zavarovanja. Pri tem pa je hkrati na ravni EU postavilo pomembne temeljne usmeritve, ki naj bi nacionalnim zakonodajalcem pomagale pri razlagi vprašanja, do kod zaposlitveno razmerje (tj. "sodniško službo") med nacionalnim sodnikom in državo še lahko pojmujemo kot "tipično" delovno razmerje, ne da bi s tem posegli v neodvisnost sojenja in concreto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Povrnitev stroškov zdravljenja v tujini

Avtor ni naveden, 22.3.2012

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2012Povprečna cena nujnih zdravstvenih storitev v Sloveniji predstavlja ceno, ki se oblikuje v skladu z izhodišči iz 63. člena ZZVZZ ter z upoštevanjem cen programov in storitev po pogodbah iz 65. člena ZZVZZ, saj ta predstavlja tudi ceno, ki je krita z obveznim zavarovanjem, katerega nosilec je tožena stranka (tretji odstavek 12. člena ZZVZZ). Tako povprečne cene v skladu z določbo drugega odstavka 133. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja ne more predstavljati cena, ki bi jo na primer UKC v Ljubljani za iste storitve zaračunal samoplačniku, temveč gre za (povprečno) ceno, ki je krita tudi z obveznim zavarovanjem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Sodniško pripravništvo

Avtor ni naveden, 22.3.2012

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2012Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 11.a člena Zakona o pravniškem državnem izpitu se zavrne. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 37/2010 z dne 19. maja 2010 in sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 599/2009 z dne 14. januarja 2010 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 422/2007 z dne 17. februarja 2009 se ne sprejme.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Nošenje priponk z imenom in priimkom zdravstvenih delavcev v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje

Avtor ni naveden, 22.3.2012

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2012Varuh je prejel pobudo obsojenca, ki je na prestajanju kazni zapora v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje. Pritožba pobudnika je med drugim vsebovala navedbe, da naj medicinske sestre v Zavodu ne bi nosile priponk s svojim imenom in priimkom, zato ni znal pojasniti, zoper katero sestro se pritožuje, ampak jih je opisal glede na zunanji videz.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Pravni napovednik

Irena Vovk, 22.3.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2012Članek iz revije Pravna praksa.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 11

Leto objave

< Vsi
2012(45)
> Marec(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG H IJK L M NOP QR S ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov