O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Civilnopravna odgovornost notarjev

dr. Vesna Rijavec, 11.6.1998

Odvetništvo in notariat

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 11/1998Eden izmed temeljnih konstitutivnih elementov notarskega poklica je domneva, da je notar oseba javnega zaupanja. Za utrditev zaupanja javnosti v notarjevo delo je uvedena tudi notarjeva osebna odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem notariata. Že v srednjem veku so morali notarji položiti pri st...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Društvo za pomorsko pravo RS: Vpisnik ladij

Patrick Vlačič, 11.6.1998

Društva, javni shodi, prireditve, Pomorski in rečni promet

Patrick Vlačič, Pravna praksa, 11/1998Društvo je zadnje čase dodobra razširilo svojo dejavnost, saj pod taktirko novega predsednika dr. Marka Pavlihe praktično mesečno organizira sestanke v obliki okroglih miz. Poleg stalnih udeležencev so se srečanja ob koncu marca omizja udeležili tudi prof. dr. Predrag Stanković, profesor na reški un...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Predavanje, izlet, predavanje...

Miran Žilavec, 11.6.1998

Ostalo

Miran Žilavec, Pravna praksa, 11/1998Društvo pravnikov v gospodarstvu Pomurja Naj ne moti časovna odmaknjenost dejavnosti, ki jih je Društvo pravnikov v gospodarstvu Pomurja opravilo v zadnjem času in ta sestavek, saj so k temu prispevale objektivne okoliščine, kakor tudi odločitev, da se v pp ne oglašamo prepogosto. Kljub temu je z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

10. Evropski notarski dnevi

Katja Terčelj-Verovšek, 11.6.1998

Odvetništvo in notariat

Katja Terčelj-Verovšek, Pravna praksa, 11/1998Že desetič je Salzburg (v dneh od 23. do 25. aprila 1998)pozdravil v vsej svoji pomladni bleščavi notarje iz evropskih dežel. Že desetič zapovrstjo. Povod za začetek teh pomladnih srečanj je bila takratna odločitev avstrijske vlade o priključitvi Evropski uniji. Tako se spominja dr. Uwe Kirschner, v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Pravdni postopek: Izjava državnega tožilca o reviziji ter načelo kontradiktornosti

mag. Aleš Galič, 11.6.1998

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Civilni sodni postopki

mag. Aleš Galič, Pravna praksa, 11/1998Ureditev, ki državnemu tožilcu (ali temu podobnemu državnemu organu) v pravdnem postopku zagotavlja pomembna pooblastila, ni sama po sebi nesprejemljiva in tudi ni (kot je sicer pri nas zmotno razširjeno mnenje) značilna le za nekdanje ureditve v socialističnih državah. Široka pooblastila tožilst...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Posebno poročilo iz avtobusa št.2

Dušan Skok, 11.6.1998

Cestni promet

Dušan Skok, Pravna praksa, 11/1998Tudi naš, že od začetka po pravici z "zamudništvom" označeni avtobus je opravil vse predvidene poti. Le z rahlim zamikom za vodilnim je prešel znamenitosti, mladostna vodička je dodobra razgrinjala svoje poznavanje okolja, s katerim nas je želela seznaniti, vedno ji ni vse uspevalo ... Pa vendar, vz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Še enkrat o avtorskem delu iz delovnega razmerja

Andrej Zupančič, 11.6.1998

Intelektualna lastnina, Delovna razmerja

Andrej Zupančič, Pravna praksa, 11/1998Prispevek k razpravi o tolmačenju določil 101. in 102. člena zakona o avtorski in sorodnih pravicah V prejšnji številki PP je bil objavljen članek Nine Milač o avtorskem delu, nastalem v delovnem razmerju(*1).
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Sodno varstvo pravic pri sprejemanju in izključevanju iz članstva v lovskih družinah

dr. Anton Skobir, 11.6.1998

Lovstvo in ribištvo

dr. Anton Skobir, Pravna praksa, 11/1998Z reorganizacijo sodstva v Republiki Sloveniji in odpravo samoupravnega sodstva so se pojavile mnoge dileme, kako zagotoviti sodno varstvo občanu, ki mu lovska družina neopravičeno odkloni sprejem v članstvo oziroma, ko svojega člana neutemeljeno izključi. V tem sestavku bom poskusil opisati določen...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Disciplinski postopek zoper člana sveta delavcev

mag. Mato Gostiša, 11.6.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 11/1998Delavec je član sindikata in sveta delavcev. Zoper njega je bil uveden disciplinski postopek, in sicer izključno zaradi kršitev njegovih delovnih obveznosti, ki nimajo nobene povezave z opravljanjem funkcije. Družba je pridobila mnenje sindikata, ki se je v celoti strinjal z vodenjem disciplinskega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Državno pravobranilstvo RS

Miloš Likar, 11.6.1998

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Miloš Likar, Pravna praksa, 11/1998"Zakon o državnem pravobranilstvu, ki je začel veljati 25. aprila lani, je naložil pravobranilcem precej del in nalog. Delo, ki ga opravljajo, je zelo odgovorno in delikatno. Navedel bom le nekaj njihovih pristojnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

O notariatu in predlogih OZS

Avtor ni naveden, 11.6.1998

Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 11/1998Predsednik Notarske zbornice Slovenije Boris Lepša je v članku, ki je bil objavljen v pp, št. 8/98, v zvezi s pobudo Odvetniške zbornice Slovenije za spremembo zakonodaje na področju notariata podal navedbe, ki zahtevajo odgovor. V članku se trdi, da bi spremembe, ki jih je predlagala Odvetniška ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Odškodninska odgovornost organov d.d. in d.o.o. (III.)

Marko Brus, 11.6.1998

Obligacije

Marko Brus, Pravna praksa, 11/1998V prejšnjih dveh številkah PP - 9 in 10/98 - so bili obdelani odškodninski zahtevki do uprave. V napovedani seriji je tokrat na vrsti odškodninski zahtevek družbe do nadzornega sveta. Odškodninski zahtevki družbe do nadzornega sveta Odškodninske zahtevke družbe do nadzornega sveta urejata § 11...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Zakon o prevzemih - "skupno delovanje"

Damjan Belič, 11.6.1998

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Damjan Belič, Pravna praksa, 11/1998Ali se za skupno delovanja šteje tudi uresničevanje glasovalne pravice, če ena oseba zastopa manj kot 50 delničarjev (61. člen Zpre), zastopa pa kljub temu več kot 25 odstotkov vseh glasovalnih pravic (60. člen)? Na straneh pp je bila že nekajkrat objavljena razlaga nekaterih določil zakona o pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Revija za kriminalistiko in kriminologijo št. 1/98

Marija Milenković, 11.6.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Marija Milenković, Pravna praksa, 11/1998V prvi letošnji številki RKK je prispeval uvodni članek prof. Janez Pečar, govori pa o sodobnih migracijah in kriminologiji. Migracijska gibanja in tokovi so predmet kriminološkega preučevanja, čeprav jim veda sama doslej ni namenjala posebne pozornosti. Preseljevanje ljudi postaja vedno bolj pereč ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Uničenje delnic

Damjan Belič, 11.6.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Damjan Belič, Pravna praksa, 11/1998Delniška družba se je preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo. V hrambi je imela delnice vseh delničarjev. Kakšen je postopek uničenja delnic? Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo je urejeno v 542. do 545. členu zakona o gospodarskih družbah.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Nesprejemljive spremembe ZGD z odlokom

mag. Janko Arah, 11.6.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 11/1998Vlada Republike Slovenije je 16. aprila 1998 sprejela Odlok o uskladitvi tolarskih zneskov v zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 32/98), ki je začel veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 1. maja 1998. Ker je njegova vsebina presenetila tako teoretike ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

V Strasbourg, na sedež Sveta Evrope, in še malo naokoli

Darinka Pučnik, 11.6.1998

Človekove pravice

Darinka Pučnik, Pravna praksa, 11/1998"Bolje enkrat videti kot stokrat slišati," to so bile besede Magde Tovornik, slovenske veleposlanice v Svetu Evrope, izrečene v veličastni palači v Strasbourgu ob našem sprejemu. To pomembno spoznanje se je na strokovnem potovanju pravnikov (v dneh od 21. do 24. maja) v okviru Pravniškega društva Lj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Spremembe zakona o državnem tožilstvu: kdo, katere, kdaj

Marijan Bobič, 11.6.1998

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Marijan Bobič, Pravna praksa, 11/1998V začetku tega leta nas je pretresel osnutek predloga sprememb zakona o državnem tožilstvu (ZDT), kakor ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Strašno se je mudilo, saj je bil predlagan kar hitri postopek za sprejem.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Minimalna in zajamčena plača

Avtor ni naveden, 11.6.1998

Plače v gospodarstvu

, Pravna praksa, 11/19981. Minimalna bruto plača znaša 62.229,00 tolarjev. Ali to pomeni, da mora družba upoštevati pri obračunu plače delavca na delovnem mestu, ki je uvrščeno v I. tarifni razred, zadnji znani in objavljeni podatek o minimalni plači ali znesek bruto plače za I. tarifni razred po kolektivni pogodbi dejavno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Regres za letni dopust

Avtor ni naveden, 11.6.1998

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 11/1998Delavec je sklenil delovno razmerje za določen čas od 5. 5. 1997 do 5. 5. 1998 z delodajalcem, za katerega velja kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije. V marcu 1998 je delavec sporazumno prekinil delovno razmerje. Regres za letni dopust za leto 1998 so pri delodajalcu izplač...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Ob 5. obletnici zakona o gospodarskih družbah

Dušan Skok, 11.6.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Skok, Pravna praksa, 11/19986. Posvetovanje: Gospodarsko pravo (I.) Inštitut za gospodarsko pravo Pravne fakultete v Mariboru je 28. do 30. maja povabil na 6. posvetovanje v Rogaški Slatini, tradicionalno posvečeno temam s področja gospodarskega prava. Tokrat je bil v ospredju predvsem zakon o gospodarskih družbah (ob nj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

ZGD - pet let pozneje

Dušan Skok, 11.6.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Skok, Pravna praksa, 11/1998Na zasedanju 27. maja 1993 je Državni zbor sprejel zakon o gospodarskih družbah - po dveh letih temeljitih priprav, oprtih na primerjalnopravne raziskave, je (za širšo javnost) skoraj neopazno prešel vsa tri zakonodajna branja.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 11

Leto objave

< Vsi
1998(22)
> Junij(22)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFG HIJKL M NOP QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov