O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Začasna premestitev

mag. Nataša Belopavlovič, 23.3.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 11/2006Delavec oziroma javni uslužbenec je zaposlen v enem izmed carinskih uradov kot ZIN inšpektor. Zaradi delovnih potreb ga želijo neprostovoljno premestiti v drug carinski urad, ki je od stalnega prebivališča oddaljen več kot 100 km.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Investicijski skladi v Franciji

Boštjan Koritnik, 23.3.2006

Skladi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 11/2006V začetku 80. let prejšnjega stoletja, ko je bil v večini evropskih držav pravni okvir kolektivnih investicijskih shem šele v povojih, je bil v Franciji ta že zelo dobro razvit.1 Prvi zaprti investicijski skladi so se pojavili že leta 1945, prve odprte investicijske družbe (SICAV) pa so bile ustanov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Nujna pot skozi stanovanje

mag. Andrej Ekart, 23.3.2006

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 11/2006V stanovanjski hiši živita dva lastnika stanovanj: eden je lastnik stanovanja v pritličju (preurejeno iz poslovnega prostora, ki ga je kupil), drugi pa v prvem nadstropju, ki ga je leta 1991 kupil od občine Koper. V pogodbi o vzajemnih razmerjih iz leta 1989, sklenjeni med Mercatorjem kot lastnikom ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Odločbe US

Avtor ni naveden, 23.3.2006

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 11/2006Odločba US RS, št. U-I-192/04 z dne 2. 2. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 17/06 Pripor in hišni pripor Četrti odstavek 49. člena Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 23/99, 40/04 in 95/04 – ur.p.b.) ni v neskladju z ustavo. Ustavno sodišče je v odločbi št. Up-286/01 sprej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Naknadna izterjava uvoznih ali izvoznih dajatev – retroaktivnost

Jasmina Cigrovski, 23.3.2006

Predpisi o carini in prosti trgovini

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 11/2006Beemsterboer Coldstore Services BV proti Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Arnhem (C-293/04, 9. 3. 2006) Podjetje Beemsterboer je leta 1997 na Nizozemsko uvozilo maslo estonskega podjetja AS Lacto Ltd. Estonija je bila navedena kot država porekla blaga, maslo pa je bilo na podlagi s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Sodelovanje žrtev v kazenskem postopku

Dominika Švarc, 23.3.2006

Kazenski postopek

Dominika Švarc, Pravna praksa, 11/2006Sodelovanje žrtev v postopku je ena glavnih novosti v sistemu Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS). Podrobno je opredeljeno v njegovem statutu ter pravilih o postopku in dokazih. Predobravnavni senat MKS je črno-belo določbo tretjega odstavka 68. člena statuta 17. januarja letos prvič uporabil v pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Kultura in nasilje: telesne in duševne bolečine

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 23.3.2006

Obligacije, Kultura in umetnost

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 11/2006Vsakdo se je dolžan vzdržati ravnanja, s katerim utegne drugemu povzročiti škodo. Jasno, brezčasno, univerzalno, vsebinsko pravilo, ki v enaki meri izraža tako Ulpijanovo načelo poštenega življenja kot denimo Kantov kategorični imperativ. Odškodninarji vedo: kdor dela škodo, bo plačal. Restitucije ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Skupna trgovinska politika – embargo

Jasmina Cigrovski, 23.3.2006

Cestni promet, Trgovina

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 11/2006Siegfried Aulinger proti Zvezni republiki Nemčiji (C-371/03, 9. 3. 2006) Siegfried Aulinger, avtobusni prevoznik iz Nemčije, je med embargom proti republikama Srbiji in Črni gori v okolico območja embarga ali iz nje prevažal delavce migrante. Največkrat je deloval kot podizvajalec potovalne agenc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Sodbe VS:

Avtor ni naveden, 23.3.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 11/2006Sodba I Ips 287/2000 z dne 23. 12. 2005 (v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru K 168/99 in sodbo Višjega sodišča v Kopru Kp 541/99) KZ – tretji odstavek 183. člena Kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let Za obstoj kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Odvetniki in ustavno sodstvo

Samo Bardutzky, 23.3.2006

Ustavno sodišče, Odvetništvo in notariat

Samo Bardutzky, Pravna praksa, 11/2006Veliko število ustavnih pritožb zbuja skrb in počasi onemogoča delo ustavnega sodišča (US), po drugi strani pa bi lahko sodniki in tožilci podali veliko več zahtev za oceno ustavnosti v zvezi s konkretnimi postopki. Včasih se tudi zdi, da se neupravičeno daje prednost sredstvom, ki so na voljo pred ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Dodatni dnevi letnega dopusta

mag. Nataša Belopavlovič, 23.3.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 11/2006V drugem odstavku 159. člena zakona o delovnih razmerjih so našteti primeri, ko se k minimalnemu trajanju letnega dopusta prištejejo še najmanj trije dodatni dnevi letnega dopusta. Ti primeri so: starost delavca, invalidnost delavca, telesna okvara delavca (najmanj 60-odstotna), negovanje in varovan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Ali Google krši avtorske pravice?

mag. Urša Chitrakar, 23.3.2006

Intelektualna lastnina, Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Urša Chitrakar, Pravna praksa, 11/2006Podjetje Google Inc. je leta 2004 začelo skenirati knjige univerzitetnih knjižnic University of Michingan, Harvard University, Stanford University, Oxford University, in splošne knjižnice New York Public Library. Google knjige skenira zato, da lahko prek iskalnika Google Book Search na svoji spletni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Svet ZN za človekove pravice

Alenka Jerše, 23.3.2006

Človekove pravice

Alenka Jerše, Pravna praksa, 11/2006Po več mesecih intenzivnih pogajanj so države članice Združenih narodov (ZN) 15. marca 2006 v Generalni skupščini ZN z veliko večino sprejele resolucijo1 o ustanovitvi Sveta za človekove pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Prekoračitev tožbenega zahtevka in odškodninske odgovornosti države

dr. Luigi Varanelli, 23.3.2006

Civilni sodni postopki

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 11/2006Primer: Sodišče je v izreku sodbe določilo plačilo zakonskih zamudnih obresti za stroške pravdnega postopka, ne da bi jih tožeča stranka v tožbenem zahtevku izrecno zahtevala. V poznejši izvršbi je zato sodišče izvedlo prisilno izterjavo glavnice in zakonskih zamudnih obresti tako, kot je bilo določ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Vpogled v izdana zdravila

Andreja Mrak, 23.3.2006

Zdravila

Andreja Mrak, Pravna praksa, 11/2006Vse pogostejše so razprave o potrebni ustrezni strokovni presoji varne rabe zdravil, ki jih posameznik uporablja. V zvezi s tem se pojavlja vprašanje, ali naj ima magister farmacije, ki je pooblaščena oseba za izdajo zdravil na zeleni recept in ki ob izdaji zdravil v lekarni na kartico zdravstvenega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Predlog novele ZZZPB

mag. Nataša Belopavlovič, 23.3.2006

Zaposlovanje in brezposelnost

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 11/2006Vlada je marca na 64. seji sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – odločba US, 69/98, 97/01 – ZSDP, 67/02, 2/04 – ZDSS-1 in 63/04 – ZZRZI – v nadaljevanju ZZZPB)....
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Herkules Lukenda in dostojanstvo sodstva

dr. Marijan Pavčnik, 23.3.2006

Sodišča

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 11/2006Če je izjava v Delu točna, je visoki politični funkcionar komentiral odločitev Ustavnega sodišča RS, s katero je do končne odločitve zadržalo izvajanje celotnega plačnega sistema. In tudi zažugal: »S tem tisti, ki odločajo, prevzemajo tudi vso odgovornost za sodne zaostanke, za nestimulativen sistem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Vsebina »Pravna praksa« 11/2006

Avtor ni naveden, 23.3.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 11/2006stran 3 UVODNIK dr. Marijan Pavčnik Herkules Lukenda in dostojanstvo sodstva stran 6 OBLIGACIJE Tomaž Pavčnik Delna razveljavitev stran 1060. člena OZ – neenak položaj dolžnikov stran 8 MEDICINA IN PRAVO mag.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 23.3.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 11/20061. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja – ZVO-1A – velja od 11. marca. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o industrijski lastnini – ZIL-1C – velja od 11. marca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Vlada RS

Avtor ni naveden, 23.3.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 11/2006Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 65. seji (16. marec 2006): – predlog zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju evropske zadruge (redni postopek) – predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Banki Slovenije (nujni postopek) – predloga zakona o poklicnem in strokovnem izo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Globus

Dean Zagorac, 23.3.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 11/2006ESČP ni pristojno v primeru Sadama Huseina proti skupini držav 14. 3. – Evropsko sodišče za človekove pravice je ugotovilo nedopustnost tožbe, ki jo je vložil nekdanji iraški diktator Sadam Husein proti 21 evropskim državam, ki so se pridružile ZDA v napadu na Iraku. Pritožnik je trdil, da so njego...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 23.3.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2006od 14. do 20. marca Torek, 14. 3. Volitve v DZ. Vlada je na seji 2. marca pripravila predlog novele zakona o volitvah v državni zbor (po rednem postopku). Spremembe zakona ne bodo pomenile sistemskih sprememb volilnega sistema. Predlog novele med drugim prinaša rešitev, po kateri na posamezni kand...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Delna razveljavitev 1060. člena OZ – neenak položaj dolžnikov

Tomaž Pavčnik, 23.3.2006

Obligacije

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 11/2006Nekaj misli o odločbi US RS št. U-I-300/04 Ustavno sodišče je odločilo, da se 1060. člen Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/01 in 32/04) razveljavi, kolikor se za zamudne obresti iz obligacijskih razmerij, nastalih pred njegovo uveljavitvijo, ki tečejo po 1. 1. 2002, uporablja 277. čle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Določanje meje na morju

Irena Peterlin, 23.3.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Mednarodno pravo

Irena Peterlin, Pravna praksa, 11/2006Obseg oblasti države se izraža v obsegu njene suverenosti, suverenih pravic in jurisdikcije. Medtem ko je suverenost države na kopnem, vključno z notranjimi morskimi vodami, upoštevaje nekatere omejitve mednarodnega prava, vseobsežna, je suverenost obalne države nad morjem omejena. V teritorialnem m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Znate smučarajati, poznate kakšen 3k?

mag. Nataša Logar, 23.3.2006

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 11/2006Pred približno mesecem in pol sem v treh kotičkih pisala o jezikovni stilistiki in v zadnjem ob njih na kratko omenila, da besedotvorje pozna dva načina tvorjenja besed: a) sistemsko predvidljivega in b) sistemsko nepredvidljivega. Primere in najpogostejše podskupine novih tvorjenk, ki so nastale si...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 11

Leto objave

< Vsi
2006(30)
> Marec(30)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐE FGHIJ K L M N OP QR SŠ TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov