O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Rok za sklic skupščine družbe

Andrej Simonič, 15.6.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 11/1995V kakšnem roku po vpisu lastninskega preoblikovanja v sodni register je potrebno sklicati skupščino? ZLPP in lastninska zakonodaja ne predpisujeta roka za sklic prve skupščine po vpisu lastninskega problikovanja v sodni register.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Plače iz dobička-posojilo podjetju...

Andrej Simonič, 15.6.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 11/1995Vodstvo je nerazdeljen dobiček iz prejšnjih let namenilo za plače delavcev. Vsi delavci so morali podpisati izjavo, da se ta dodatna plača šteje kot posojilo podjetju, namesto vračila posojila pa se bo denar uporabil za delno plačilo notranjega odkupa. Kdor ni podpisal izjave ni dobil ničesar. Ali j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Akt občinskega izvršnega sveta, ki ni predpis

Avtor ni naveden, 15.6.1995

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 11/1995Sodišče je v zadevi U-I-9/95 na seji 13. 4. 1995 sprejelo sklep: Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa 20. seje IS SO Maribor z dne 21. 11. 1994 o tem, da morajo javni zavodi, katerih ustanoviteljica je SO Maribor in ki so po uveljavitvi stanovanjskega zakona odprodali stanovanja, v ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Sistemi delavske participacije

Mato Gostiša, 15.6.1995

Delovna razmerja

Mato Gostiša, Pravna praksa, 11/1995Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju je zapolnil praznino v ureditvi (so)upravljalskega položaja zaposlenih na podlagi dela, po katere bi lahko prišlo do preoblikovanju podjetij v gospodarske družbe na podlagi zakona o gospodarskih družbah.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Varstvo interesov ekskluzivnih zastopnikov in distributerjev

Mirjana Bekeš, 15.6.1995

Obligacije

Mirjana Bekeš, Pravna praksa, 11/1995V praksi se pogosto zastavlja vprašanje, ali so deležni pravne zaščite tisti zastopniki in distributerji, ki imajo sklenjene pogodbe s t.i. ekskluzivno klavzulo. Pod tem določilom se ponavadi razume določilo, da ima zastopnik ali distributer izključno pravico sklepati pogodbe ali prodajati določeno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

...Pa še nekaj o dejanju majhnega pomena

mag. Mira Polutnik-Špringer, 15.6.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 11/1995K odgovoru na članek dr. Milana Fabjančiča, objavljenem v pp, št. 9/95, sem vsekakor izzvana kot avtorica prispevka o institutu neznatne družbene nevarnosti oz. o dejanju majhnega pomena po 14. členu KZ, ki je bil objavljen v pp, št. 7/95.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Nagradne igre - pospeševanje prodaje

Jure Markič, 15.6.1995

Obligacije

Jure Markič, Pravna praksa, 11/1995Kako mora biti pripravljena nagradna igra, s katero žele trgovci pospešiti prodajo? Kako in o čem je treba obvestiti potrošnike - morebitne udeležence igre? Kaj morajo vsebovati pravila nagradne igre, če so sploh obvezna? Različne nagradne igre, ki jih organizirajo trgovci zaradi pospeševanja prodaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Nova kolektivna pogodba - stari splošni akti

Mato Gostiša, 15.6.1995

Kolektivne pogodbe

Mato Gostiša, Pravna praksa, 11/1995Sprejeta je bila panožna kolektivna pogodba. V zavodih imajo še stare pravilnike (npr. o delovnih razmerjih, o disciplinskih zadevah...), katerih vsebina je sedaj zajeta v branžni kolektivni pogodbi. Ali se še uporabljajo stari pravilniki, zlasti v primeru, da nudijo delavcem boljše pogoje, npr. več...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Državni tožilec in človekove pravice

Silvij Šinkovec, 15.6.1995

Človekove pravice, Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Silvij Šinkovec, Pravna praksa, 11/1995Kakorkoli je že naslovna tema zaradi svoje Vsenavzočnosti sporno prepoznavna ali celo neprepoznavna (Glej Cerar, mag. Miro: Večrazsežnost človekovih pravic in dolžnosti, Znanstveno in publicistično središče Ljubljana 1993, str.156-157), prav ta njena filozofska razsežnost vedno znova buri pravnikovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Razmerje med ločenima staršema - stiki z otrokom

Avtor ni naveden, 15.6.1995

Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 11/1995V zadevi št. U-I-53/93 je sodišče na seji 9. marca 1995 odločilo: "Določba 106. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. l. RS, št. 15/76, 1/89) ni v neskladju z ustavo." Odločitev je sodišče sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Članstvo v sindikatu - dejavnost podjetja

Mato Gostiša, 15.6.1995

Sindikati

Mato Gostiša, Pravna praksa, 11/1995Pretežna dejavnost družbenega podjetja je cestni tovorni promet - podjetje je zato član zborničnega združenja za promet in zveze. Zaposleni delavci - mehaniki so se včlanili v sindikat druge dejavnosti, kot pa je dejavnost podjetja, namreč v sindikat kovinske in elektroindustrije. Ali so torej dela...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Prodaja od vrat do vrat - izobrazba

Mirjana Bekeš, 15.6.1995

Obligacije, Trgovina

Mirjana Bekeš, Pravna praksa, 11/1995Založniško podjetje prodaja knjige tudi po sistemu "od vrat do vrat", za kar ima nekaj redno zaposlenih na terenu, nekaj pa pogodbenih prodajalcev. Ali morajo ti zastopniki založbe, ki torej prodajajo knjige na terenu, izpolnjevati predpisani pogoj glede izobrazbe, ki se sicer zahteva za prodajalce?...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 15.6.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 11/1995Št. 31 - 7. 6. 1995 Državni zbor objavlja odloke o razrešitvah sodnic, sodnikov okrajnih in okrožnih sodišč ter za prekrške, pa tudi o razrešitvi in imenovanju člana nadzornega odbora RTV Slovenija. Vlada objavlja spremembe stopenj prometnega davka za naftne derivate, ki so bile uveljavljene 7. juni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

O nekaterih odprtih vprašanjih uvajanja lokalne samouprave v Sloveniji

Gregor Virant, 15.6.1995

Lokalna samouprava

Gregor Virant, Pravna praksa, 11/1995Od sprejetja zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Ur. l. R5, št. 72/93) je minilo poldrugo leto, od nastanka novih občin pa dobrih osem mesecev (zakon o ustanovitvi občin in o določitvi njihovih območij, Ur. l. RS, št. 60/94). Obdobje uvajanja lokalne samouprave je prešlo kritično točko: z oblikovanjem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Udeležba pri delitvi dobička

Andrej Simonič, 15.6.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 11/1995D. D. je konec lanskega leta pridobila lastne delnice in jih je v letošnjem letu prodala novemu delničarju. Ali novi delničar sodeluje pri delitvi dobička za leto 1994, ko so njegove delnice še bile lastne delnice? Novi delničar sodeluje pri delitvi dobička, ker je za pravico do delitve dobička pome...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Pravo in sodstvo v Angliji (in Wallesu)

mag. Božidar Merc, 15.6.1995

Pravoznanstvo

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 11/1995Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske kljub siceršnji unitarni državni ureditvi ni enotno pravno področje. Anglija, katere pravni sistem je prevladujoč in najbolj znan (saj ga je v veliki meri "izvažala" v vse svoje nekdanje kolonije), ima skupaj z Wallesom enotni pravni in sodni sis...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

O pravni ureditvi nevladnih organizacij

mag. Verica Trstenjak, 15.6.1995

Ostalo

mag. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 11/1995V glavnem mestu Estonije, Talinu, je med 24. in 28. majem 1995 potekala že druga konferenca na temo "Regulating Civil Society" s podnaslovom "An International Conference for Central and Eastern Europe on the Legal and Regulatory Environment for NGO"s". Prva v nizu teh konferenc je bila lani v Sinaii...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Harmonizacija zakonodaje o družbah v Evropski uniji

Bojan Zidarič, 15.6.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Bojan Zidarič, Pravna praksa, 11/1995Rimski sporazum (člen 54/3/g) pooblašča Evropsko unijo za uvedbo skupnih pravil na področju zakonodaje o gospodarskih družbah. Čeprav so države članice EU sprejele v svoje zakonodaje praktično vse direktive, ki se nanašajo na družbe pa kljub temu obstajajo med zakonodajami posameznih držav precejšnj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

ICAO in konvencija ZN o pomorskem mednarodnem pravu

mag. Aleksander Čičerov, 15.6.1995

Zračni promet, Pomorski in rečni promet

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 11/1995Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO) je nastala na podlagi VII. poglavja Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu. Suverenost države pogodbenice v zračnem prostoru nad njenim ozemljem je splošno načelo, na katerem temelji filozofija celotne konvencije.(*1) Desetega decembra 1982 je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Ustavna pravica: domneva nedolžnosti (II)

dr. Janez Šinkovec, 15.6.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 11/1995Nadaljevanje iz prejšnje številke BISTVO PRAVIC IN OMEJEVANJE Bistvo ustavne pravice predstavlja njena materialna substanca. Neredko je ustavna pravica dopolnjena z zakonom. Pri uveljavljanju pravic prihaja neredko do nasprotij interesov - individualnim in družbenim. Predvsem velja poudariti p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 15.6.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 11/1995Št. 29 - 30. 5. 1995 Po zavrnitvi veta Državnega sveta je Državni zbor lahko poslal v objavo zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin. Dodan pa mu je še zakon o izvajanju dogovora o politiki plač v letu 1995... ter o najnižji in najvišji plači (skupaj z na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Lastnina na poslovnih prostorih bivših temeljnih sodišč

Avtor ni naveden, 15.6.1995

Sodišča, Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 11/1995V zadevi U-I-179/94 je sodišče na seji 23. februarja 1995 odločilo: Člen 128 zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) ni v neskladju z ustavo. Odločitev so sodniki sprejeli soglasno, pritrdilno ločeno mnenje je dal sodnik mag.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Dr. Janko K”stl

dr. Vladimir Škerlak, 15.6.1995

Ostalo

dr. Vladimir Škerlak, Pravna praksa, 11/1995Ne pišem po listinah, temveč po kratkih ustnih podatkih znancev in po lastnem spominu. Centralno tajništvo napredne (to je, liberalne) mladine za Slovenijo je v dneh po božiču 1923 priredilo organizatorično-politični tečaj v Ljubljani, Akademski kolegij Kolodvorska ul. 22. Predavali so številni vodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 15.6.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 11/1995Št. 32. - 9. 6. 1995 Državni zbor je sprejel in zdaj objavil spremembe zakona glede poravnavanja davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice. Predsednik republike je s častnim znakom svobode RS oblikoval Marca Hodlerja. Vlada je sprejela vrsto uredb in sklepov, med njimi pa zdaj objavl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 15.6.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 11/1995Št. 30 - 2. 6. 1995 Državni zbor objavlja vrsto odlokov o spremembah v sestavi njegovih odborov ter o izvolitvah v sodniško funkcijo, o razrešitvah tožilcev, sodnic za prekrške in namestnikov javnega pravobranilca pa še odloka, v prvem soglaša z imenovanjem 4 članov nadzornega sveta javnega podjetja...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 11

Leto objave

< Vsi
1995(34)
> Junij(34)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEFG HIJK LM NOP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov