O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Lastnina na poslovnih prostorih bivših temeljnih sodišč

Avtor ni naveden, 15.6.1995

Sodišča, Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 11/1995V zadevi U-I-179/94 je sodišče na seji 23. februarja 1995 odločilo: Člen 128 zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) ni v neskladju z ustavo. Odločitev so sodniki sprejeli soglasno, pritrdilno ločeno mnenje je dal sodnik mag.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Akt občinskega izvršnega sveta, ki ni predpis

Avtor ni naveden, 15.6.1995

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 11/1995Sodišče je v zadevi U-I-9/95 na seji 13. 4. 1995 sprejelo sklep: Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa 20. seje IS SO Maribor z dne 21. 11. 1994 o tem, da morajo javni zavodi, katerih ustanoviteljica je SO Maribor in ki so po uveljavitvi stanovanjskega zakona odprodali stanovanja, v ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Neizkazani pravni interes pobudnice postopka

Avtor ni naveden, 15.6.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 11/1995Sodišče je v zadevi U-I-182/94 na seji 13. aprila 1995 sprejelo sklep: Pobuda za začetek postopka za oceno zakonitosti 10. člena odloka o preoblikovanju Zavoda za socialno medicino in higieno Nova Gorica in 23. člena statuta Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica se zavrže. Odločitev je ute...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Veljavnost predpisov - izdanih med okupacijo - zavrženje pobude

Avtor ni naveden, 15.6.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 11/1995Sodišče je v zadevi U-I-60/94 na seji 13. 4. 1995 sprejelo sklep: Zahteva za oceno ustavnosti Odloka o odpravi in razveljavljenju vseh pravnih predpisov, izdanih med okupacijo po okupatorjih in njihovih pomagačih, nadalje o veljavnosti odločb, izdanih v tej dobi, ter o odpravi pravnih predpisov, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Razmerje med ločenima staršema - stiki z otrokom

Avtor ni naveden, 15.6.1995

Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 11/1995V zadevi št. U-I-53/93 je sodišče na seji 9. marca 1995 odločilo: "Določba 106. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. l. RS, št. 15/76, 1/89) ni v neskladju z ustavo." Odločitev je sodišče sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Nagradne igre - pospeševanje prodaje

Jure Markič, 15.6.1995

Obligacije

Jure Markič, Pravna praksa, 11/1995Kako mora biti pripravljena nagradna igra, s katero žele trgovci pospešiti prodajo? Kako in o čem je treba obvestiti potrošnike - morebitne udeležence igre? Kaj morajo vsebovati pravila nagradne igre, če so sploh obvezna? Različne nagradne igre, ki jih organizirajo trgovci zaradi pospeševanja prodaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Državni tožilec in človekove pravice

Silvij Šinkovec, 15.6.1995

Človekove pravice, Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Silvij Šinkovec, Pravna praksa, 11/1995Kakorkoli je že naslovna tema zaradi svoje Vsenavzočnosti sporno prepoznavna ali celo neprepoznavna (Glej Cerar, mag. Miro: Večrazsežnost človekovih pravic in dolžnosti, Znanstveno in publicistično središče Ljubljana 1993, str.156-157), prav ta njena filozofska razsežnost vedno znova buri pravnikovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Članstvo v sindikatu - dejavnost podjetja

Mato Gostiša, 15.6.1995

Sindikati

Mato Gostiša, Pravna praksa, 11/1995Pretežna dejavnost družbenega podjetja je cestni tovorni promet - podjetje je zato član zborničnega združenja za promet in zveze. Zaposleni delavci - mehaniki so se včlanili v sindikat druge dejavnosti, kot pa je dejavnost podjetja, namreč v sindikat kovinske in elektroindustrije. Ali so torej dela...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Nova kolektivna pogodba - stari splošni akti

Mato Gostiša, 15.6.1995

Kolektivne pogodbe

Mato Gostiša, Pravna praksa, 11/1995Sprejeta je bila panožna kolektivna pogodba. V zavodih imajo še stare pravilnike (npr. o delovnih razmerjih, o disciplinskih zadevah...), katerih vsebina je sedaj zajeta v branžni kolektivni pogodbi. Ali se še uporabljajo stari pravilniki, zlasti v primeru, da nudijo delavcem boljše pogoje, npr. več...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Plače iz dobička-posojilo podjetju...

Andrej Simonič, 15.6.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 11/1995Vodstvo je nerazdeljen dobiček iz prejšnjih let namenilo za plače delavcev. Vsi delavci so morali podpisati izjavo, da se ta dodatna plača šteje kot posojilo podjetju, namesto vračila posojila pa se bo denar uporabil za delno plačilo notranjega odkupa. Kdor ni podpisal izjave ni dobil ničesar. Ali j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Ocena ustavnosti 14. člena zakona o državljanstvu RS in pravna praksa

Borivoj Kos, 15.6.1995

Ustavno sodišče, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Borivoj Kos, Pravna praksa, 11/1995Ustavno sodišče RS je s sodbo, št. U- I-124/94-8 (*1) odločilo, da tretji odstavek 14. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije (*2) ni v neskladju z ustavo v primeru, če se razlaga tako, da se pogoja, da je skrbnik državljan Republike Slovenije in da otrok živi pri njemu, ne nanaša na prime...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

(Pre)imenovanje naselij

Avtor ni naveden, 15.6.1995

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 11/1995Zakonitosti in ustavnosti odloka o spremembi območja naselij in imenovanju novega naselja ni mogoče izpodbijati s sklicevanjem na 3. odstavek 7. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Ur. l. RS, št. 5/80), če je o spremembi in imenovanju dvakrat razpravljal svet krajevne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Možna upokojitev - prenehanje delovnega razmerja

Jože Kuhelj, 15.6.1995

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 11/1995Delavec bo 15. decembra 1995 dopolnil 63 let starosti in ima 34 let delovne dobe. Podjetje želi, da se upokoji, delavec pa bi rad delal še dve leti. Ali podjetje lahko zahteva, upoštevaje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, določene v 39. členu zakona o pokojninskem in invalidskem z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Ustavna pritožba

Avtor ni naveden, 15.6.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 11/1995Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če v konkretni zadevi še niso bila izčrpana vsa pravna sredstva. Sklep US RS, št. Up-38/95 z dne 25. 4.1995 V primerih, ko je zagotovljeno sodno varstvo, se ustavna pritožba lahko vloži zoper pravnomočno drugostopno sodno odločbo, zoper katero so bila pravilo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Doba internacije - pokojninska doba

dr. Ivan Žužek, 15.6.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 11/1995Ali se doba internacije pred dopolnjenim 15. letom starosti šteje v pokojninsko dobo, ali ne? Delavec je bil med vojno interniran v Nemčijo in je bil takrat star 10 let. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.12/92 in 5/94) določa, da se pokojninska doba za čas, dopolnje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Letni dopust delavca, ki odpove delovno razmerje

dr. Ivan Žužek, 15.6.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 11/1995Koliko dni letnega dopusta lahko izrabi delavec v zavodu pred prenehanjem delovnega razmerja, če se bo tako zaposlil pri drugem delodajalcu, ali pa opravljal samostojno zasebno delo? Kako je treba zagotoviti letni dopust delavcu, ki določen čas po prenehanju delovnega razmerja ostane brez zaposlitve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

d.o.o. - Upravljanje, presežni delavci...

Mato Gostiša, 15.6.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Mato Gostiša, Pravna praksa, 11/1995D.o.o. je bila v letu 1993 v lasti Sklada za razvoj R Slovenije. Zaposleni delavci so se odločili za odkup 100 % poslovnega deleža. Za ureditev medsebojnih razmerij so družbeniki sklenili družbeniško pogodbo. Glede na to, ker pred sodiščem še ni končan postopek za spremembo vpisa v sodni register, n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Prodaja od vrat do vrat - izobrazba

Mirjana Bekeš, 15.6.1995

Obligacije, Trgovina

Mirjana Bekeš, Pravna praksa, 11/1995Založniško podjetje prodaja knjige tudi po sistemu "od vrat do vrat", za kar ima nekaj redno zaposlenih na terenu, nekaj pa pogodbenih prodajalcev. Ali morajo ti zastopniki založbe, ki torej prodajajo knjige na terenu, izpolnjevati predpisani pogoj glede izobrazbe, ki se sicer zahteva za prodajalce?...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

...Pa še nekaj o dejanju majhnega pomena

mag. Mira Polutnik-Špringer, 15.6.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 11/1995K odgovoru na članek dr. Milana Fabjančiča, objavljenem v pp, št. 9/95, sem vsekakor izzvana kot avtorica prispevka o institutu neznatne družbene nevarnosti oz. o dejanju majhnega pomena po 14. členu KZ, ki je bil objavljen v pp, št. 7/95.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Ustavna pravica: domneva nedolžnosti (II)

dr. Janez Šinkovec, 15.6.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 11/1995Nadaljevanje iz prejšnje številke BISTVO PRAVIC IN OMEJEVANJE Bistvo ustavne pravice predstavlja njena materialna substanca. Neredko je ustavna pravica dopolnjena z zakonom. Pri uveljavljanju pravic prihaja neredko do nasprotij interesov - individualnim in družbenim. Predvsem velja poudariti p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Varstvo interesov ekskluzivnih zastopnikov in distributerjev

Mirjana Bekeš, 15.6.1995

Obligacije

Mirjana Bekeš, Pravna praksa, 11/1995V praksi se pogosto zastavlja vprašanje, ali so deležni pravne zaščite tisti zastopniki in distributerji, ki imajo sklenjene pogodbe s t.i. ekskluzivno klavzulo. Pod tem določilom se ponavadi razume določilo, da ima zastopnik ali distributer izključno pravico sklepati pogodbe ali prodajati določeno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

O nekaterih odprtih vprašanjih uvajanja lokalne samouprave v Sloveniji

Gregor Virant, 15.6.1995

Lokalna samouprava

Gregor Virant, Pravna praksa, 11/1995Od sprejetja zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Ur. l. R5, št. 72/93) je minilo poldrugo leto, od nastanka novih občin pa dobrih osem mesecev (zakon o ustanovitvi občin in o določitvi njihovih območij, Ur. l. RS, št. 60/94). Obdobje uvajanja lokalne samouprave je prešlo kritično točko: z oblikovanjem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Rok za sklic skupščine družbe

Andrej Simonič, 15.6.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 11/1995V kakšnem roku po vpisu lastninskega preoblikovanja v sodni register je potrebno sklicati skupščino? ZLPP in lastninska zakonodaja ne predpisujeta roka za sklic prve skupščine po vpisu lastninskega problikovanja v sodni register.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Dr. Janko K”stl

dr. Vladimir Škerlak, 15.6.1995

Ostalo

dr. Vladimir Škerlak, Pravna praksa, 11/1995Ne pišem po listinah, temveč po kratkih ustnih podatkih znancev in po lastnem spominu. Centralno tajništvo napredne (to je, liberalne) mladine za Slovenijo je v dneh po božiču 1923 priredilo organizatorično-politični tečaj v Ljubljani, Akademski kolegij Kolodvorska ul. 22. Predavali so številni vodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 15.6.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 11/1995Št. 30 - 2. 6. 1995 Državni zbor objavlja vrsto odlokov o spremembah v sestavi njegovih odborov ter o izvolitvah v sodniško funkcijo, o razrešitvah tožilcev, sodnic za prekrške in namestnikov javnega pravobranilca pa še odloka, v prvem soglaša z imenovanjem 4 članov nadzornega sveta javnega podjetja...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 11

Leto objave

< Vsi
1995(34)
> Junij(34)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEFG HIJK LM NOP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov