O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Avtoriteta DZ

mag. Nana Weber, 21.3.2013

Pravoznanstvo

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 11/2013"Eden bistvenih problemov je odnos med Državnim zborom in Ustavnim sodiščem. Vodilo za delo slednjega je izvršilni sodni aktivizem. Ustavno sodišče ne spoštuje načela delitve oblasti in posega v pristojnosti Državnega zbora," je uvodoma na srečanju Pravniškega društva Ljubljana, ki je potekalo 14. marca 2012 v Ljubljani, dejal dr. Ivan Kristan.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Semper homo bonus tiro est

Janez Kranjc, 21.3.2013

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 11/2013Misel, ki bi se slovensko glasila "Dober človek je vedno vajenec", je vzeta iz epigrama Marka Marciala, ki je bil začetnik sodobnega epigrama in po mnenju nekaterih najduhovitejši latinski pesnik. Kot otrok je prišel v Rim iz Španije, kjer se je rodil okrog leta 40 po Kr. Hitro se je vključil v rimsko družbo, še zlasti v skupnost španskih rojakov, ki ga je prijazno sprejela. Stvari so se drastično spremenile po Neronovih čistkah, ki so sledile Pizonovi zaroti. Nekdanji Marcialovi prijatelji so postali nezaupljivi tudi do njega, tako da je ostal osamljen in brez podpore. Kruh si je moral služiti kot klient. To je posledično vplivalo na njegov značaj. Mnogi so mu namreč očitali servilnost. Po njihovem mnenju se je preveč prilizoval mogočnikom, čeprav jih ni maral.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Kuharček Božidar

Tomaž Pavčnik, 21.3.2013

Ostalo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 11/2013Bil je petek. Božidarju se je naposled vse sestavilo. Njegov obraz je vedro polzel med množico pasantov. V aktovki je nosil svež knjižni ulov, najnovejšo kuharico, zaradi katere se mu je zdelo, da je na pragu sreče. Pa je bil res? Gospa Stanka je menila drugače. Knjigo, za katero mu je telefonirala, da je prišla na police, mu je seveda prodala. A vendar je, kot je tudi sicer večkrat storila v svoji pristni naravi, prestopila suhe meje poslovnega položaja in Božidarju odsvetovala namero, ki jo je bil na dolgo in široko razpredal pod mrakobnimi oboki Trubarjevega antikvariata.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 21.3.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

V iskanju optimalnega modela slabe banke

mag. Peter Merc, 21.3.2013

Banke, zavodi

mag. Peter Merc, Pravna praksa, 11/2013Mehanizem slabe banke kot ukrep, namenjen stabilizaciji finančnega sistema, ni novost niti v svetovnem niti v evropskem merilu. Ukrep so leta 1989 uporabili v ZDA. Z ustanovitvijo družbe Resolution Trust Corporation - državne slabe banke - je vlada ZDA uspešno omejila posledice nepremičninske krize iz osemdesetih let prejšnjega stoletja. S krizo na nepremičninskem trgu se je v začetku devetdesetih let srečala tudi Švedska. Švedska vlada je kot odgovor nanjo ustanovila dve slabi banki - Securum in Retriva. Nanju je prenesla večji del slabe aktive bank in banke hkrati dokapitalizirala, s čimer je prišlo do delne nacionalizacije bančnega sistema. Slaba banka ni novost niti za slovenski finančni prostor. Leta 1991 je Republika Slovenija ustanovila slabo banko v obliki Agencije za sanacijo bank in hranilnic (ASHB). Ta je dve leti pozneje v postopku sanacije zamenjala slabo aktivo bank za t. i. sanacijske obveznice, katerih izdajateljica je bila ASHB. Tako kot švedski model se je tudi slovenski takrat izkazal kot zelo uspešen z vidika sanacije celotnega bančnega sistema.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Načelo ne bis in idem v luči prava EU: kdaj ima davčna sankcija kazenskopravno naravo

Zoran Skubic, 21.3.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 11/2013Načelo ne bis in idem (tj. prepoved dvojnega kaznovanja) je temeljno načelo sodobnega kaznovalnega prava in ima kot tako domala univerzalno uporabo. Pred njim ni imuno niti pravo EU. Od uveljavitve Lizbonske pogodbe prihaja na površje vse več dilem, povezanih z uporabo in razmerjem med Listino (EU) o temeljnih pravicah na eni in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP) kot (prav tako) eno temeljnih podstati pravnega reda vsake od 27 držav članic na drugi strani. Sodišče EU je v nedavni odločitvi podrobneje orisalo kolizijo med obema dokumentoma prav v luči praktične uporabe omenjenega načela na področju davkov. Pri tem pa je z uporabo meril iz doktrine Engel, ki jih je predhodno razvilo (konkurenčno?) Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), pojasnilo, kdaj se davčna kazen šteje po naravi za kazensko sankcijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Novo omejevanje procesnih jamstev obdolženega: tokrat pravice do zasliševanja prič

Nika Skvarča, 21.3.2013

Varstvo človekovih pravic

Nika Skvarča, Pravna praksa, 11/2013Pritožnik Leci Gani, ki trenutno prestaja 27-letno zaporno kazen v barcelonskem zaporu, je na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) vložil pritožbo zaradi kršitve 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). V njej je zatrjeval, da mu je bila kršena pravica do poštenega sojenja, ker mu ni bilo omogočeno neposredno zaslišanje edine obremenilne priče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Popravek zneska obračunanega in neplačanega DDV v primeru postopka prisilne poravnave in stečajnega postopka ter obveznosti popravka odbitka DDV v teh primerih

Avtor ni naveden, 21.3.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2013Pojasnilo DURS, št. 4230-731442/2012-7, 21. februar 2013 Zaradi številnih vprašanj glede popravka zneska obračunanega in neplačanega davka na dodano vrednost (DDV) v skladu z 39. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) s strani upnika in obveznos
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Izračun akontacije dohodnine pri izplačilu materialnih stroškov nepoklicnim funkcionarjem

Avtor ni naveden, 21.3.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2013Pojasnilo DURS, št.: DT 4210-630/2013-2 01-610-05, 24. januar 2013 Pojasnilo se nanaša na pravilno uporabo osnove, od katere se izračuna akontacija dohodnina pri izplačevanju materialnih stroškov (na primer kilometrin, dnevnic, parkirnin), kadar jih občine izplačujejo nepoklicnim funkcionarj
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

US: lani uspešni in racionalni

Irena Vovk, 21.3.2013

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2013"Ustavno sodišče je v preteklem letu delalo uspešno in tudi racionalno," je 13. marca na novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi poročila o delu v letu 2012, dejal predsednik sodišča dr. Ernest Petrič. Nadaljeval je, da se "skrajšuje tudi čas reševanja zadev; ta znaša v povprečju 188 dni. V primerjavi z večletnimi postopki pred rednimi sodišči, preden pride zadeva na Ustavno sodišče, to pomeni, da trajanje postopkov pred Ustavnim sodiščem ni razlog za splošen problem dolgotrajnosti pravnih postopkov v Sloveniji." Dolgotrajnost sodnih postopkov je namreč po njegovem mnenju eden od razlogov, da ljudje v Sloveniji menijo, da pravna država ne deluje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Mednarodna afirmacija

dr. Matjaž Ambrož, 21.3.2013

Pravoznanstvo

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 11/2013V znanosti danes ne zadošča biti lokalna kapaciteta, potrebna je tako imenovana mednarodna afirmacija. Ta kajpada v večini primerov ne pride sama, temveč si mora kandidat zanjo načrtno prizadevati. Te stvari poznam, udeležil sem se bil namreč raznih mednarodnih simpozijev, na katerih sem se med odmori napil konferenčne kave, prejel razna potrdila o udeležbi, zahvale za referiranje, pa tudi številne, iz trpežnega poliamida tkane kravate z emblemi tujih univerz. Počel sem tudi tisto, kar imenujemo socialno mreženje: izmenjal sem kupe vizitk in vljudnostnih opazk ter številnim ljudem z vsega sveta zagotavljal, da bomo ohranili stike. Skratka, utečenega reda stvari nisem postavljal pod vprašaj, čeprav bi kritičen človek kdaj pa kdaj lahko storil tudi to.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Justinijanove Institucije

dr. Katja Škrubej, 21.3.2013

Kultura in umetnost

dr. Katja Škrubej, Pravna praksa, 11/2013Konec preteklega leta je izšel slovenski prevod Institucij cesarja Justinijana (GV Založba, zbirka Pravna obzorja, Ljubljana 2012, 516 strani), ki jih zaradi njihove poznejše široke recepcije upravičeno štejemo za temeljno delo evropske pravne znanosti. S tem smo v slovenskem jeziku bogatejši za prvi del pregovorno slavne, a žal mnogo premalo dejansko poznane Justinijanove kodifikacije. Prevod Institucij v slovenščino in spremna beseda sta v celoti delo profesorja dr. Janeza Kranjca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 21.3.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2013Andrej Savin EU Internet Law (Edward Elgar Publishing, 2013, 288 strani) Področje internetnega prava se bliskovito razvija in spreminja. Pričujoča knjiga pa nudi zelo natančen vpogled v zakonodajo EU, ki se nanaša na internetno pravo. Gre namreč za pravila, ki so razpršena po števil
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Rotterdamska pravila za večjo konkurenčnost koprskega pristanišča

Boris Jerman, 21.3.2013

TRGOVINA

Boris Jerman, Pravna praksa, 11/2013Dne 28. februarja 2013 je Društvo za pomorsko pravo Slovenije v Garni hotelu Pristan v Kopru organiziralo okroglo mizo na temo Konvencije Združenih narodov o pogodbah za mednarodni prevoz blaga, bolj poznane pod imenom Rotterdamska pravila. Okrogli mizi je dala toliko pomembnejši pridih prisotnost dr. Jerneja Sekolca, ki je bil v času njihovega nastajanja generalni sekretar Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Na poti k enotnemu patentnemu varstvu

Petra Weingerl, 21.3.2013

Intelektualna lastnina

Petra Weingerl, Pravna praksa, 11/2013Slovenija je skupaj s triindvajsetimi drugimi državami članicami EU 19. februarja 2013 podpisala Sporazum o enotnem patentnem sodišču, ki je zadnji delček mozaika pri vzpostavljanju enotnega patentnega sistema v Evropi v okviru okrepljenega sodelovanja na področju enotnega patentnega varstva. Že decembra 2012 sta bila sprejeta preostala dva akta, ki skupaj s Sporazumom sestavljata nov patentni sveženj, tj. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva in Uredba Sveta v zvezi z veljavno ureditvijo prevajanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Sankcije EU proti tretjim državam kot izziv za spoštovanje človekovih pravic znotraj nje

Špela Kunej, 21.3.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Špela Kunej, Pravna praksa, 11/2013V ponedeljek, 11. marca 2013, je Svet Evropske unije sprejel Sklep 2013/124/SZVP o spremembi Sklepa 2011/235/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu, s katerim je nekatere sankcije EU proti Iranu obnovil za nadaljnje leto do 13. aprila 2014, hkrati pa jih je razširil na dodatne osebe. Tudi glede na gospodarske stike, ki jih imajo nekatere slovenske družbe z iranskimi partnerji, je nujno poznati vsebino sankcij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Sosed o lastniški posesti soseda v postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine

Maja Knez, 21.3.2013

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Maja Knez, Pravna praksa, 11/2013Praksa sodišč v postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine odpira številna vprašanja o različnih razlagah zakonskega besedila, na primer kdo šteje za lastnika sosednje nepremičnine. Je to sosed, ki neposredno meji na nepremičnino, ali morda tudi tisti, ki ima nepremičnino v istem apartmajskem naselju ali pa dve nadstropji nižje v večstanovanjski stavbi? Odpira se tudi vprašanje (ne)pravilnosti stališča sodišča glede izjave soseda o lastniški posesti predlagatelja. Sodišče namreč izjave, v kateri sosed ne navede pravnega naslova, na podlagi katerega predlagatelj izvršuje posest, in iz katere ni razvidno, v kolikšnem deležu je predlagatelj pridobil zadevno nepremičnino na podlagi nekega pravnega naslova, sploh ne šteje za izjavo o lastniški posesti, na katero zakon veže pravne posledice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Novi Zakon o delovnih razmerjih z grenkim priokusom

dr. Barbara Kresal, 21.3.2013

Delovna razmerja

dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 11/2013V začetku marca sprejeti novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) štejejo predlagatelj, politika in socialni partnerji za pomemben del reforme trga dela v okviru strukturnih reform. Te Slovenija kljub sicer zelo zaostrenim odnosom med političnimi strankami v parlamentu sprejema skorajda soglasno - tudi zaradi pritiskov stališč in bolj ali manj natančno opredeljenih zahtev nekaterih neoliberalno usmerjenih mednarodnih institucij, zlasti Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), evropske politike, podprte s stalnimi grožnjami prihoda "trojke", in domnevno pričakovanih odzivov bonitetnih agencij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Odsotnost zaradi začasne nezmožnosti za delo in razveljavitev pogodbe o zaposlitvi

Aleš Kaluža, 21.3.2013

Delovna razmerja

Aleš Kaluža, Pravna praksa, 11/2013Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) v X. poglavju uzakonja možnost razveljavitve nezakonito sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Eden od razlogov za razveljavitev je okoliščina, da javni uslužbenec v času sklepanja pogodbe ni izpolnjeval pogojev za zasedbo delovnega mesta (74. člen ZJU). Ta razlog je vsebinsko podoben razlogu za prenehanje pogodbe o zaposlitvi po 1. točki prvega odstavka 154. člena in 162. člena ZJU, vsi trije skupaj pa vzroku za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti po prvem odstavku 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) oziroma po prvem odstavku 89. člena novega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delavci, ki jim je odpovedana pogodba o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti in so zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe ob izteku odpovednega roka odsotni z dela, so deležni posebnega varstva po tretjem odstavku 116. člena ZDR oziroma ZDR-1 - delovno razmerje jim preneha šele z dnevom vrnitve na delo, vendar ne pozneje kot po poteku šestih mesecev od izteka odpovednega roka. Postavlja se vprašanje, ali so podobnega varstva deležni tudi javni uslužbenci, ki so v času razveljavitve pogodbe o zaposlitvi zaradi neizpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta bolniško odsotni. Ker so določbe ZJU v delu razveljavitve pogodbe zelo skope, je še toliko pomembnejša vloga sodne prakse.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Pravne ovire mednarodnega policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

Matjaž Šaloven, 21.3.2013

Kazenski postopek, Uprava

Matjaž Šaloven, Pravna praksa, 11/2013V Sloveniji že dlje časa prevladuje precejšnje nezaupanje javnosti do (ne)učinkovitosti sodstva, ki se je ob razglasitvi sodbe prvostopenjskega sodišča v zadevi Balkanski bojevnik še okrepilo. Poudariti je treba, da so v skoraj vseh pomembnejših in odmevnejših kazenskih postopkih prisotni mednarodni elementi zbiranja, pridobivanja in izmenjave dokazov, saj imajo kriminalne združbe obsežne mednarodne razsežnosti in zanje državne meje že dolgo niso več ovira. Namen tega prispevka ni ocenjevati omenjenega primera, ki sicer še ni pravnomočno končan, ampak opozoriti na nekatere pravne vidike, probleme in dileme, ki se prepletajo skozi predkazenske in kazenske postopke z mednarodnim elementom in ki lahko bistveno vplivajo na (ne)uspešnost teh postopkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji (uporablja se od 22. februarja 2013)

Avtor ni naveden, 21.3.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2013Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007-15 01-650-02, 22. februar 2013 Vprašanje se nanaša na izračunavanje akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji. Gre namreč za primere zaposlitev in opravljanja dela znotraj p
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Usklajevanje pokojnin po ZPIZ-2

mag. Nataša Belopavlovič, 21.3.2013

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 11/2013V sredstvih javnega obveščanja sem zasledil, da se bodo pokojnine letos povišale za 0,1 odstotka. • Kako je urejeno usklajevanje pokojnin po ZPIZ-2 in kako je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prišel do tega odstotka?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Odgovornost države zaradi škode zaradi poplav - opustitev kot protipravno ravnanje

Avtor ni naveden, 21.3.2013

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2013Sodba in sklep III Ips 43/2010, 12. februar 2013 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 236/2009) ZV - 4. in 55. člen Temeljni zakon o vodah - 22. člen Dokazno breme je v primeru odškodninske odgovornosti zaradi opustitve na strani odgovorne osebe, vendar pa se je tožena stranka svoje
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Dohodnina - vzdrževani družinski člani

Avtor ni naveden, 21.3.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2013Pojasnilo DURS, št.: 4210-11353/2012-3 01-610-02, 28. januar 2013 * Otrok, ki ima status študenta, je s sošolci ustanovil podjetje in je v njem solastnik. Ali ga zavezanec lahko uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana? Otroka, ki ima status študenta in je solastnik podjetja se
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Oprostitev plačila prispevkov po prvem vpisu samozaposlene osebe v predpisan register

Avtor ni naveden, 21.3.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2013Pojasnilo DURS, št. 4251-340/2013-3 01-610-00, 13. februar 2013 V skladu z določbo štirinajstega odstavka 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)i so zavarovanci iz 15. člena ZPIZ-2 oproščeni plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca, in sicer: - v prvih 1
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 11

Leto objave

< Vsi
2013(41)
> Marec(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFG H IJ K L M NOP QR S Š TUV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov