O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

K prikazu zakona o javnih naročilih

Blanka Primec, 12.6.1997

Proračun

Blanka Primec, Pravna praksa, 11/1997V Pravni praksi, št. 10 z dne 29. 5. 1997, je bil objavljen sestavek z naslovom Zakon o javnih naročilih, v katerem avtorica prikazuje ureditev oddaje javnih naročil po zakonu o javnih naročilih.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Nična pogodba: 104. člen ZOR in 92. člen predloga OZ

Jože Ilc, 12.6.1997

Obligacije

Jože Ilc, Pravna praksa, 11/1997V Poročevalcu DZ RS z dne 26. 7. 1996 št. 30 je objavljen predlog obligacijskega zakonika (v nadaljnjem besedilu OZ). Predlog obravnava nične pogodbe v 91. do vključno 98. členu. Člena 104 ZOR in 92 predloga obligacijskega zakonika (OZ) obravnavata posledici ničnosti pogodbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Predstavniki delavcev v nadzornem svetu družbe

Damjan Belič, 12.6.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 11/1997Ali so predstavniki delavcev v nadzornem svetu družbe lahko tudi tisti, ki niso zaposleni v družbi, vendar jih svet delavcev v ta organ izvoli? Bistvo materije, ki ureja sestavo, pristojnosti in delovanje nadzornega sveta, je določeno v zakonu o gospodarskih družbah (ZGD).
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Nova civilna zakonodaja: kako bo z izvršbo?

Dida Volk, 12.6.1997

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 11/1997Država Slovenija je kmalu po osamosvojitvi pričela s pripravo "svojih" sistemskih zakonov. Na kazenskem področju sta oba sistemska zakona že nekaj časa v veljavi, civilna zakonodaja pa kar nekako zaostaja. Toda, ali so resnično utemeljeni neredki očitki, da v Sloveniji sodimo na podlagi zastareli...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Obveščanje delavcev - sklic zbora delavcev

Damjan Belič, 12.6.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 11/1997V delniški družbi so oblikovani vsi organi d. d., vključno s svetom delavcev. Uprava želi delavce obvestiti o poslovnih rezultatih za preteklo leto in je sama sklicala zbor delavcev. Ali je uprava sploh pristojna za sklic zbora delavcev? Pravica do obveščenosti je ena izmed pravic, ki jih daje za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Društvo pravnikov v gospodarstvu: Družabnost in strokovno izpopolnjevanje

Miran Žilavec, 12.6.1997

Društva, javni shodi, prireditve, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miran Žilavec, Pravna praksa, 11/1997Člani Pomurskega društva pravnikov v gospodarstvu smo se sicer v zmanjšanem številu in nekateri z družinskimi člani (avtor tega prispevka sicer na tem izletu ni bil, zapis pa je nastal na podlagi ustnega izročila udeležencev) odpravili na prvomajski izlet na Nizozemsko, ki je bil že v programu društ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Vpisovanje omejitev odgovornosti zakonitih zastopnikov v sodni register

dr. Marko Ilešič, 12.6.1997

Sodni registri in sodne takse, Gospodarski subjekti in njihova organiziranost

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 11/1997Ob paradoksih "registrskega prava" Narekovaj v nadnaslovu tegale prispevka ni naključje. Čeprav sem in tja govorimo o registrskem pravu, njegovega obstoja kot kakorkoli zaključene ali samostojne pravne veje najbrž ni mogoče zagovarjati, saj gre več ali manj le za operacionalizacijo materialnoprav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Stečajni postopek: Terjatve nasprotnikov izpodbijanja kot stroški postopka

Miodrag Đorđević, 12.6.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miodrag Đorđević, Pravna praksa, 11/1997Po stališču pravne teorije (Komentar Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - ZPPSL, Ljubljana 1994, str. 230-231, l.b.) naj bi imeli upniki terjatev, ki so zaradi uspešnega izpodbijanja pravnih dejanj oživele po začetku stečajnega postopka, status upnikov stečajne mase, njihove terjatv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Pravna zmogljivost elektronske pošte

mag. Janez Toplišek, 12.6.1997

Poštni promet in telekomunikacije

mag. Janez Toplišek, Pravna praksa, 11/1997Vsebina: 1. Delo z elektronsko pošto 2. Elektronska pošta v pravnem poslovanju 3. Koliko slovenskih pravnikov že uporablja e-pošto? 4. Pravni pomen zanesljivosti e-pošte 5. Pregled značilnih skupin pravnih vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi z elektronsko pošto 6. Pomembnejši vidiki pravne zmoglji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Insignije Pravne fakultete v Ljubljani

dr. Janez Kranjc, 12.6.1997

Višje in visoko šolstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 11/1997Senat Pravne fakultete v Ljubljani je na majski seji sprejel pravila o insignijah naše fakultete. To so: značka diplomanta, svilena ruta in svilena kravata v barvah in z znakom fakultete. Vse insignije so namenjene diplomantom, magistrantom in doktorandom Pravna fakultete. Do njih je možno priti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Jezik in pravo

mag. Danila Djokić, 12.6.1997

Kultura in umetnost

mag. Danila Djokić, Pravna praksa, 11/1997Dvome pri odločanju lahko povzročijo tudi napačno uporabljeni izrazi O tem bo govor na 7. Konferenci Vzhodnoevropskega Foruma Mednarodnega BAR združenja (IBA)(*1). Konferenca bo potekala v Bratislavi, v času, od 7. do 10. septembra, 1997. Tematika konference je nedvomno zanimiva za slovenske p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Kaj delajo...

Miloš Likar, 12.6.1997

Ostalo

Miloš Likar, Pravna praksa, 11/1997Miloš Čas, direktor Pravnega sektorja Ljubljanske borze: V naši pravni službi, ki jo vodim, smo zaposleni trije pravniki. Kot pravnik delam na Ljubljanski borzi že od samega začetka, to je od leta 1989. Ukvarjam se z raznolikimi zadevami. Trenutno imam na mizi zelo aktualno zadevo, to so nova ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Kdo je pristojen: davčni organ ali sodnik za prekrške

Milan Petek, 12.6.1997

Prekrški, Davki občanov in dohodnina

Milan Petek, Pravna praksa, 11/1997Če bo prišlo do spremembe kaznovalne določbe, ki je doslej za posamezni prekršek določala postopek pri sodniku za prekrške, z novim zakonom pa bo za takšen prekršek (istovrstni dejanski stan) predpisano kaznovanje na kraju samem s strani predlagatelja in z določeno kaznijo, ki je za storilca tudi mi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Iz predpisov

Avtor ni naveden, 12.6.1997

Ostalo

, Pravna praksa, 11/1997* Koncesije za gospodarsko izkoriščanje voda glej uredbo v Ur. l. RS, št. 23/97 * Zaposleni v državni upravi - napredovanje glej spremembo pravilnika v Ur. l. RS, št. 23 /97 * Temeljna obrestna mera glej spremembo sklepa v Ur. l. RS, št. 23/97 * Opravljanje poslov z vrednostnimi papirji glej skle...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

(Zlo)raba akceptnih nalogov

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, 12.6.1997

Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, Pravna praksa, 11/1997Akceptni nalog ureja 38. člen Zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet (Uradni list RS, št. 48/94, 58/96).
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

O nas in med nami: Šale in anekdote

Avtor ni naveden, 12.6.1997

Ostalo

, Pravna praksa, 11/1997Kriminalistične Ovadba komandirja milice (sedaj: načelnika policije): "V gostilni "Pri mucki" v Zgornjem Kašlju so se zravsali domači pretepači iz dveh nasprotnih taborov. Po klicu gostilničarja, sem na teren poslal dežurno ekipo. Po prihodu v prostore gostilne je ekipa na tleh zagledala okrvavlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

CLOUT - Zbirka podatkov o uporabi konvencij UNCITRAL v sodni praksi

dr. Miha Juhart, 12.6.1997

Obligacije, Civilni sodni postopki

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 11/1997Komisija Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) je oblikovala poseben mehanizem za spremljanje sodne prakse h konvencijam, ki so nastale pod njenim okriljem. Sistem poročanja CLOUT (Case Law on UNCITRAL Texts) zaenkrat obsega permanentno spremljanje najpomembnejših konvencij UNC...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Sprejem občinskega statuta - delitev območja na krajevne, vaške skupnosti

Avtor ni naveden, 12.6.1997

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 11/1997Določbi 59. in 132. člena statuta Občine Podvelka - Ribnica nista v neskladju z ustavo in zakonom. Zakon o lokalni samoupravi ne zahteva javne obravnave občinskega statuta, pač pa zahteva, da se statut sprejme z dvotretjinsko večino vseh članov občinskega sveta.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Vloga upravnih enot pri izvajanju zakona o varstvu osebnih podatkov

Vanda Zadnik, 12.6.1997

Uprava, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vanda Zadnik, Pravna praksa, 11/1997Že od leta 1990 je v Sloveniji v veljavi Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, 8/90; v nadaljevanju ZVOP), ki na nekaterih področjih še vedno doživlja svoj krst in odpira marsikatero vprašanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Avtorsko pravna zaščita obrazcev

Janez Tekavc, 12.6.1997

Intelektualna lastnina

Janez Tekavc, Pravna praksa, 11/1997Slovenska, pa tudi jugoslovanska sodna praksa praktično ne beleži primera, ko bi sodišče odločalo o zaščiti obrazca. Tudi v tujini je zaščita obrazca dokaj redek pojav, tako da jo tudi tuji teoretiki uvrščajo med "drobiž"(*1). Pa vendarle so obrazci gospodarsko zelo pomembni. Preprosto definicijo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Spremembe nemške delovne zakonodaje

dr. Drago Mežnar, 12.6.1997

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 11/1997Varstvo pred odpustom - zaposlitev za določen čas - dopusti in bolniški izostanki Nemški parlament je ob koncu lanskega septembra sprejel več dopolnil, ki spreminjajo nemške delovnopravne predpise. Ta dopolnila so sprejeta v t. i. (delovnopravnem) zakonu o spodbujanju rasti in zaposlitve(*1), ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Škoda, ki ni oškodovanje

Avtor ni naveden, 12.6.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 11/1997Pravniki pogosto naletimo na zanimiva razmišljanja drugih strokovnjakov, ki poskušajo s svojega zornega kota razmišljati o pravnih problemih ali o dejstvih, ki imajo zanimive pravne posledice. Pred kratkim je eno izmed okrožnih sodišč v Sloveniji z odredbo v kazensko preiskovalni zadevi zoper nekate...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Dan slovenskih odvetnikov: Kako do večje učinkovitosti sodnih postopkov

Jaka Repanšek, 12.6.1997

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 11/1997Moravske toplice postajajo središče za organiziranje strokovnih in drugačnih srečanj različnih vej pravniškega poklica. Pred kratkim so tu gostovali slovenski tožilci, prejšnji teden, 6. in 7. junija, pa so imeli v hotelu Ajda svoje srečanje slovenski odvetniki. Namenili so ga predvsem sproščenemu d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Izraba letnega dopusta pred nastopom porodniškega dopusta

Jasna Majcen, 12.6.1997

Delovna razmerja

Jasna Majcen, Pravna praksa, 11/1997V praksi se pojavlja problem, da je čedalje več delavk ves čas nosečnosti v bolniškem staležu do nastopa porodniškega dopusta. Lečeči zdravnik ne zaključi bolniškega staleža ob nastopu porodniškega dopusta, temveč za število dni pripadajočega letnega dopusta pred porodniškim dopustom. Na podlagi dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Regres za letni dopust ob polovičnem delovnem času

Taja Plešnik, 12.6.1997

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 11/1997Kakšen regres za letni dopust pripada delavcu, ki dela le polovični delovni čas (delavec ni invalid)? Kolikor dela delavec s polovičnim delovnim časom, sta možni dve situaciji, in sicer lahko govorimo o skrajšanem delovnem času ali krajšem delovnem času od polnega. Skrajšani delovni čas je tisti ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 11

Leto objave

< Vsi
1997(27)
> Junij(27)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ D Đ EFGHI J K L M NOP QR SŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov