O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Lastniško nagrajevanje v startup podjetjih

Nejc Setnikar, 23.3.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nejc Setnikar, Pravna praksa, 11/2017Tistim, ki poznajo okolje startupov, bodo naslednje besede dobro poznane, navrgel pa sem jih predvsem z namenom spodbude vedoželjnosti pri ostalih: vesting, reverse vesting, vesting period, cliff, options, equity, acceleration, dilution. Uporaba angleščine je tu primerna, saj pojmi izvirajo iz angleško govorečega poslovno-pravnega okolja. Ker pa prispevek stremi k umestitvi oziroma približanju slednjih slovenski pravni ureditvi, je smiselno, da v nadaljevanju uporabljam nekatere že obstoječe prevode ali pa izraze poskusim prevesti sam. Poleg tega bo vsebina prispevka obravnavana predvsem z vidika startup podjetja (zagonskega podjetja oziroma štartnika, kajti startupovska scena je postala pomemben del slovenskega gospodarstva in se ji z vidika prava za zdaj pri nas še ne posveča dovolj strokovne pozornosti). Število štartnikov neustavljivo raste, njihovo kulturo in načine poslovanja ("agile" oziroma agilno poslovanje, "lean" oziroma vitka metodologija itd.) pa odkrivajo in posvajajo celo "klasični" gospodarski sektorji, kot so bančništvo, energetika in transport.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Nakupi blaga in storitev za neposlovno rabo - pojasnitev davčne obravnave

Avtor ni naveden, 23.3.2017

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2017Blago in storitve, za katere se smatra, da niso bile kupljene za poslovno rabo, so opredeljene v 29. členu ZDDPO-2, in sicer gre za nakupe, ki imajo za posledico odhodke, ki niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso posledica opravljanja dejavnosti, imajo značaj zasebnosti, ali niso skladni z običajno poslovno prakso. Odhodki niso skladni z običajno poslovno prakso, če niso običajni pri poslovanju v posamezni dejavnosti glede na pretekle in druge izkušnje in primerjavo z drugimi dejavnostmi ter dejstvi in okoliščinami, razen odhodkov, nastalih zaradi izrednih in ne-pogostih (redkih) dogodkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Odpoklic članov sveta delavcev

Avtor ni naveden, 23.3.2017

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2017Zahtevi za odpoklic člana Sveta delavcev morajo biti priloženi podpisi tistih delavcev, ki konkreten odpoklic zahtevajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Luksemburška kronika

Toni Tovornik, 23.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Toni Tovornik, Pravna praksa, 11/2017Sodbe Sodišča
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Razpisi

Avtor ni naveden, 23.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2017 Ur. l. RS, št. 11/17 1. Direktor - Zdravstveni dom Idrija; rok je 25. marec. Ur. l. RS, št. 12/17 2. Okrožni sodnik na Delovnem sodišču v Mariboru - Vrhovno sodišče Republike Slovenije; rok je 25. marec. Ur. l. RS, št. 13/17
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Sprememba

Primož Cencelj, 23.3.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Primož Cencelj, Pravna praksa, 11/2017Enajsta šola pod mostom je verjetno pomembna izkušnja vsakega posameznika. In te so včasih bistveno pomembnejše od teoretskega znanja. Mnogim se zdi finančna teorija zelo suhoparna in dolgočasna literatura. Še posebej matematični del, ki je bolj podoben vesoljski znanosti kot pa preprosti menjavi dobrin.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Evropa

Patricij Maček, 23.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 11/2017 Torek, 14. 3. Direktiva o pravicah delničarjev. Evropski parlament je sprejel revidirano direktivo o pravicah delničarjev, ki naj bi prispevala k dolgoročni vzdržnosti podjetij v Evropski uniji (EU). Direktiva bo okrepila učinkovitost verige posrednikov in spodbudila do
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Kdo je destruktiven in skrajno neodgovoren glede drugega tira

dr. Marko Pavliha, 23.3.2017

Železniški promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 11/2017Ko smo prejšnji torek člani koordinacijskega odbora sveta za civilni nadzor projekta drugi tir na tiskovni konferenci predstavili predlog Zakona o gradnji in financiranju gradnje proge Koper-Divac?a, je oblast reagirala dokaj predvidljivo: burno, panično in žaljivo. Našo potezo so označili za "destruktivno" in "skrajno neodgovorno", ker naj bi v kratkem Ministrstvo za infrastrukturo v parlamentarno proceduro vložilo svojo verzijo zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Del plače za poslovno uspešnost v zaposlitvenih agencijah

Avtor ni naveden, 23.3.2017

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2017Opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku je urejeno v Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD) in Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). ZUTD v določbah 163. do 179a. člena regulira dejavnost zagotavljanja dela delavcev, ZDR-1 pa v določbah 59. do 63. člena ureja pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku ter razmerja med delodajalcem za zagotavljanje dela, uporabnikom in napotenim delavcem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Imena bitij in velika začetnica

dr. Nataša Hribar, 23.3.2017

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 11/2017Pred nekaj dnevi sem imela v rokah besedilo, v katerem je bil na kratko omenjen tudi sveti Anton Puščavnik. Presenetilo me je, da je bil stalni pridevek Puščavnik ob imenu zapisan z malo začetnico. To me je spodbudilo, da se po dolgem času v kotičku spet lotim obravnave velike začetnice pri osebnih lastnih imenih; večinoma se namreč ukvarjamo z zemljepisnimi in stvarnimi imeni, veliko začetnico pri imenih bitij pa imamo nekako za samoumevno. A ni vedno tako - nekaj pravil je vendarle treba poznati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 23.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2017 23. marec 1839 - Kratica OK V časopisu Boston Morning Post so prvič uporabili kratico OK, ki je bila okrajšava za besedno zvezo all correct. 24. marec 1873 - Volilna pravica črncev V Kanadi so črncem podelili volilno pravico. 1992 -
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 23.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2017 15. marec - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola, - predlog zakona o spremembi Zakona o javnem naročanju, - predlog zakona o spremembi Zakona o dohodnini, - predlog zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost. 16. ma
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Vlada RS

Avtor ni naveden, 23.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2017 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 126. redni seji (16. marec 2017): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku, - predlog zakona o probaciji, - Uredba o spremembi Uredbe o oznakah v Slovenski vojski, - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Robotske odvetnice: za begunce in brezdomce

dr. Aleš Završnik, 23.3.2017

Pravoznanstvo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 11/2017Robotska asistenca, praviloma v obliki ženskih glasov (na primer Applova Siri, Amazonova Alexa, Garminova navigatorka), ki naj bi jim ljudje bolj zaupali kot moškim glasovom - ali zgolj zato, ker tehnološko industrijo vodijo seksistični moški? -, se
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 23.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2017 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-A) (Ur. l. RS, št. 10/17) - velja od 14. marca, uporabljati pa se začne 13. aprila. 2. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvaj
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Odpravnina ob upokojitvi

mag. Nataša Belopavlovič, 23.3.2017

Delovna razmerja, POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 11/2017V letošnjem letu se nameravam starostno upokojiti, zato me zanima, kakšna je višina ter kakšni so pogoji za izplačilo odpravnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Ob 60. obletnici Rimske pogodbe

dr. Janja Hojnik, 23.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 11/2017Narodi Evrope so že velikokrat v zgodovini s svojimi življenji plačali davek za to, ker je Evropa ponavljala napake iz preteklosti. Dogajanje pred 60 leti, ko so se vzpostavljali pravni temelji takratne EGS, je bilo v mnogočem podobno današnjemu. Manj znano je, da je Jean Monnet v tistem času poleg ekonomskega sodelovanja predlagal tudi evropsko obrambno skupnost z evropsko vojsko, evropskim ministrom za obrambo, s skupnim proračunom in z enotnim sistemom javnega naročanja za potrebe obrambe. Navkljub Nasserjevi nacionalizaciji Sueškega prekopa poleti 1956, izraelski okupaciji Egipta in sovjetskemu vojaškemu posegu na Madžarskem jeseni istega leta je ustanovitev evropske obrambne unije do danes neuresničena, a hkrati enako aktualna kot takrat.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

S tujih knjižnih polic

Lora Briški, 23.3.2017

Kultura in umetnost

Lora Briški, Pravna praksa, 11/2017The Governance of EU Fundamental Rights Mark Dawson (Cambridge University Press, 2017, 250 strani) Četudi je seznam temeljnih pravic, ki jih daje pravo Evropske unije (EU
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Pravni napovednik

Patricij Maček, 23.3.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 11/2017Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Čezmejni primer pri Uredbi o evropskem nalogu za zamrznitev bančnih računov

Gregor Kovačič, 23.3.2017

Civilni sodni postopki

Gregor Kovačič, Pravna praksa, 11/2017Uredba (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah (v nadaljevanju: Uredba), ki se uporablja od 18. januarja 2017, v členu 2(1) (Področje uporabe) določa, da se uporablja za denarne terjatve v civilnih in gospodarskih zadevah v čezmejnih primerih, kot so nadalje definirani v členu 3(1) Uredbe. Besedilo Uredbe v zvezi z definicijo čezmejnega primera se zdi nejasno in nedosledno (zlasti točka 10 uvodnih izjav v povezavi s členom 3(1) Uredbe) in meče senco dvoma na vprašanje uporabljivosti Uredbe v določenih primerih. Zato želim v tem prispevku nakazati, v katerih primerih (naj) se Uredba sploh lahko uporabi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Upravljanje skupnega premoženja zakoncev - posojilo zakoncu kot podjetniku

Avtor ni naveden, 23.3.2017

Zakonska zveza in družinska razmerja, Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2017Kadar eden od zakoncev izvaja posle, povezane z upravljanjem skupnega premoženja, mora imeti soglasje, lahko tudi konkludentno, drugega zakonca. Pomen zakončevega izrecnega soglasja je odvisen tudi od pomena posla, ki ga drugi zakonec sklepa. Kadar gre za posle redne uprave, se konkludentnost soglasja domneva, drugače pa je pri poslih, ki presegajo redno upravljanje. Interesi zakonca, ki ne upravlja skupnega premoženja, so namreč v zadostni meri zavarovani le, če pri teh poslih soodloča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Ko ljudje potujejo, ko se stvari prevažajo ... tudi ne gre brez prava

dr. Marko Ilešič, 23.3.2017

Kultura in umetnost

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 11/2017Panta rhei, je zapisal dr. Marko Pavliha na začetku svojega predgovora k tretji izdaji dela o prevoznem pravu, ki je prvič ugledalo luč sveta pred več kot petnajstimi leti in zapolnilo praznino v slovenski pravni literaturi po legendarnih prvih slovenskih delih o sintezi pravil profesorja Stojana Cigoja v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. In eden za Cigoja tako značilnih izrekov o potovanjih ljudi in blaga se mi zdi vreden začetka tehle razmišljanj. Da, vse teče, ne samo v prenesenem pomenu, ampak tudi v vsakodnevni, včasih banalni realnosti. Posledica tako imenovane globalizacije je stalno premikanje ljudi in blaga, bolj kot kdajkoli v zgodovini, čeprav ne gre zanikati, da je bila mobilnost od nekdaj gonilo razvoja. Ali kdo danes ne potuje? Se sploh zavedamo, da se s takim ali drugačnim prevoznim sredstvom premikamo praktično vsak dan? In ali razumemo, da se praktično nobeno blago ne (u)porabi v kraju, kjer je bilo pridelano ali izdelano? Premikanje iz kraja v kraj daje človeškemu življenju znatno dodatno vrednost!
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Vsebina PP št.11/2017

Avtor ni naveden, 23.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/20173 UVODNIK dr. Marko Pavliha Kdo je destruktiven in skrajno neodgovoren glede drugega tira 6-7 DELOVNO PRAVO - ODMEV dr. Luka Tičar Predmet stavke v slovenski pravni ureditvi s poudarkom na primeru stavke v Slovenski filharmoniji (SF) 8-9 GOSPODARSKO P
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Parlameter - pomanjkljivosti in izboljšave

Patricij Maček, 23.3.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 11/2017Nedavno je bila na straneh Pravne prakse predstavljena spletna stran Parlameter, ki je namenjena lažjemu spremljanju dela v Državnem zboru (DZ). Tokrat želimo prikazati način njenega delovanja, njeno uporabnost, pomanjkljivosti in prihodnje načrte njenih snovalcev, ki jih je na PF Univerze v Ljubljani 15. marca predstavil Filip Muki Dobranić iz zavoda Danes je nov dan, Inštituta za druga vprašanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Svoboda izražanja med dolžnostjo najostrejše kritike in pravico do laganja

dr. Andraž Teršek, 23.3.2017

Človekove pravice

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 11/2017Snovalci mednarodnega oxfordskega slovarja so ob koncu leta 2016 objavili besedo, ki naj bi - tudi kot nova beseda za splošno rabo - zaznamovala zaznavo živečega časa: "poresničnost", tudi postresničnost (ang. post-truth) in "podejstvenost", oziroma postfaktičnost. Beseda naj bi bila torej ključnega pomena za označitev časa in družbe tu-in-zdaj, označuje pa družboslovno-humanistični konsenz, da koncepta "resnice" in "dokazljivih dejstev" nista le zrelativizirana, ampak tudi presežena, rekel bi onkraj-prestopljena, čez-odložena, povsem spregledana, neupoštevana ali zanikana od upravljajoče gosposke v sferah javne oblasti (antipolitičnih upravljavskih menedžerjev), multinacionalne ekonomije in nadnacionalnih finančnih ustanov. Dejstva in resnica sta torej kot koncepta popolnoma razvrednotena, izničena in v smislu "normativne moči dejanskega in resničnega" zelo oslabljena. Zadnje predsedniške volitve v ZDA in zmaga Donalda Trumpa pa se že označujejo kot "dogodek", ki je celo novi mejnik krepitve in brezmejne skrajnosti pri izničenju pomena dejstev in resnice v javni sferi in pri delovanju političnega procesa. Vsaka nova Trumpova tiskovna konferenca, vsak njegov javni nastop in nemara vsak njegov (pogosto ponočnjaški) tvit to potrjujejo.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 11

Leto objave

< Vsi
2017(36)
> Marec(36)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE FGH I JK LM NOP QRS Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov