O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Libertas inaestimabilis res est

Janez Kranjc, 20.3.2014

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 11/2014Avtor reka, ki bi se slovensko glasil "Svoboda je neprecenljiva stvar", je rimski klasični pravnik Iulius Paulus (D. 50, 17, 106). O njegovem izvoru in življenju vemo le malo. Verjetno je bil viteškega stanu, doma pa iz Italije. Bil je Scevolov učenec in prisednik pretorijskega prefekta Papinijana. Oba sta bila tudi člana cesarjevega sveta, ki je bil najpomembnejši organ na področju pravosodne uprave. Pod Severom Aleksandrom je bil pretorijski prefekt.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Bančno luknjo kar preskočiti in "gledati naprej"?

mag. Sandi Kodrič, 20.3.2014

Banke, zavodi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 11/2014Novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C), ki naj bi med drugim razkrila osnovne podatke o slabih kreditih državnih bank, je že drugič letos spomnila na to, da javnost nima vpogleda v ozadje nekaterih ukrepov finančnih oblasti, čeprav njihove posledice ležijo na plečih davkoplačevalcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Začetek kazenskega postopka

Luka Vavken, 20.3.2014

Kazenski postopek

Luka Vavken, Pravna praksa, 11/2014V laični pa tudi strokovni javnosti pogosto slišimo, da se je zoper to ali ono bolj ali manj znano osebo javnega življenja začel kazenski postopek. Predstave večine ljudi so ob tem verjetno podobne; s takim "kriminalcem" se ukvarja policija, zoper njega je odrejeno pridržanje oziroma pripor, policija ga (po možnosti vklenjenega) privede na sodišče itd. Vendarle vprašanje, kdaj se začne kazenski postopek, ni vedno tako preprosto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Orodja za preprečevanje kibernetskih napadov

Irena Vovk, 20.3.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2014Slovenska podružnica tuje multinacionalke želi njihova orodja za preprečevanje internetnih napadov (ang. cyber attacks) v bližnji prihodnosti uvesti v svoj informacijski sistem. Gre pa za orodje za preprečevanje uhajanja informacij (DLP), orodje za nadzor uporabe prenosnih medijev (USB-ključkov in trdih diskov, CD-jev) ter orodje za zaznavo vdorov (IDS/IPDS). Matična družba namreč zaznava, da naj bi za vse več napadov bili odgovorni dobro motivirani in financirani nasprotniki, zato so napadi temu primerno tudi tehnično vse bolj sofisticirani (ang. advanced persistent threat - APT). Ali je za uporabo teh orodij za preprečevanje kibernetskih napadov potrebna kakršnakoli prijava? Kako pa je z varstvom osebnih podatkov zaposlenih v zvezi z uporabo teh varnostnih orodij?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

dogodki - izjave

Irena Vovk, 20.3.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2014od 11. do 17. marca Torek, 11. 3. Volitve v EP. V Ur. l. RS, št. 12/14, je objavljen Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Volitve bodo v nedeljo, 25. maja. Na Ministrstvu za notranje zadeve državljane EU, ki prebivajo v Sloveniji, zaradi nadaljnjega
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Pogoji za dodelitve brezplačne pravne pomoči

Avtor ni naveden, 20.3.2014

Odvetništvo in notariat

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014Člen 14 Zakona o brezplačni pravni pomoči je, kolikor se je na njegovi podlagi lastni dohodek prosilcev, katerih mesečni dohodek iz dejavnosti je nižji od višine bruto minimalne plače, ugotavljal na podlagi drugega odstavka 15. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih, v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Zasebno delo javnih zdravnikov da, vendar po jasnih pravilih in ne na škodo javnega zavoda

dr. Martin Toth, 20.3.2014

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Martin Toth, Pravna praksa, 11/2014Pri nas imamo že od leta 1992 dalje sistem socialnega zdravstvenega zavarovanja, v katerega je vključeno celotno slovensko prebivalstvo z nekaterimi izjemami, kot so osebe brez stalnega prebivališča ali osebe, ki na območju Slovenije ne opravljajo nobene pridobitne dejavnosti itd. To zavarovanje jim zagotavlja kritje stroškov pri uveljavljanju pravic do zdravstvenih storitev in nekaterih denarnih dajatev. Zavarovane osebe lahko uveljavljajo pravice pri izvajalcih (javnih zdravstvenih zavodih in koncesionarjih) na način in pod pogoji, kot jih določa zakon. Pri tem večkrat pride do dilem, kako je z zasebno zdravstveno dejavnostjo, s statusom zdravstvenih delavcev v javni zdravstveni dejavnosti, njihovimi možnostmi opravljanja dela pri drugem delodajalcu ali zasebniku ali v obliki samostojnega podjetnika. Vse to so vprašanja, ki so zanimiva ne le za izvajalce, ampak tudi za širšo javnost, še zlasti ker se v vsakodnevnem življenju prepletata javna in zasebna dejavnost, in to neredko v škodo zavarovanih oseb oziroma javnega sistema. Pogled na ta vprašanja daje članek "Zasebno delo" zdravnikov, zaposlenih v javnem zdravstvenem zavodu, avtorice mag. Januše Grumerec.1 Nekatere navedbe v tem članku potrebujejo dodatna pojasnila in jasnejše opredelitve o zasebnem delu v zdravstveni dejavnosti in njegovem prepletanju z javno zdravstveno dejavnostjo, v nekaterih delih pa tudi drugačen praktičen pogled na obravnavano problematiko. To področje ima namreč nekatere posebnosti, po katerih se razlikuje od drugih javnih dejavnosti in njihovih uslužbencev, ki pa v veljavnih predpisih niso dovolj upoštevane.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Merilo za pridobitev dovoljenja za ustanovitev lekarne

Kim Sotlar, 20.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Kim Sotlar, Pravna praksa, 11/2014Sodišče je bilo znova soočeno z izzivom razlage 49. člena Pogodbe o delovanju EU (PDEU) o svobodi ustanavljanja, navezujoč se na odprtje lekarne na območju, na katerem že deluje stalna poslovna enota druge lekarne. Jedro presoje je bila skladnost avstrijskih meril za preverjanje obstoja potrebe po ustanovitvi lekarne s temeljno pravico do svobode ustanavljanja. Kljub težnji EU po liberalizaciji, ki so jo učinkovito in v celoti vpeljale nekatere države članice, na drugi strani večina držav članic ohranja vsaj eno od meril regulacije lekarniških storitev, med njimi tudi Slovenija. Avstrija pa se po podatkih Farmacevtske skupine EU (Pharmaceutical Group of the European Union - PGEU) uvršča v skupino držav, ki so ohranile omejitve v vseh tradicionalno obstoječih merilih regulacije lekarniške dejavnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Plačan porodniški dopust tudi za posvojiteljico triletnice

Klavdija Štarkel, 20.3.2014

Varstvo človekovih pravic

Klavdija Štarkel, Pravna praksa, 11/2014Diana Topčić Rosenberg, samozaposlena podjetnica iz Zagreba, je 5. oktobra 2006 posvojila tri leta staro deklico in takoj zatem pri zavodu za zdravstveno zavarovanje predlagala priznanje pravice do plačanega porodniškega dopusta. Po zavrnilni odločbi tega organa je že v pritožbi na njegovo direkcijo uveljavljala, da je bila kot posvojiteljica diskriminirana v razmerju do bioloških mater, kot samozaposlena podjetnica pa do mater v delovnem razmerju. Pritožba je bila zavrnjena, pritožnica pa je iste razloge uveljavljala še pred hrvaškim upravnim in ustavnim sodiščem. Ker je slednje ustavno pritožbo razglasilo za očitno neutemeljeno, je pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) zahtevala obravnavo s sklicevanjem na kršitev 14. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), tj. prepoved diskriminacije, in sicer v povezavi z 8. členom EKČP (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Dolgotrajnost postopka tudi po krivdi izvedenca

Avtor ni naveden, 20.3.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014Pobudnica je Varuha seznanila, da je Okrožno sodišče v Kranju v zadevi opr. št. l P 355/2009 dne 3. decembra 2009 postavilo izvedenca, geodetsko družbo iz Kranja. Sodišče je izvedencu naložilo, katera opravila mora izvršiti (med drugim pregledati spis, opraviti parcelacijo in na mejno obravnavo poleg strank povabiti tudi sodnika). Izvedenec je bil v spremnem dopisu ob pošiljanju spisa pozvan, da svoje mnenje sodišču predloži v 60 dneh. Čeprav je naloga, ki jo je sodišče postavilo izvedencu, nedvomno časovno težje opredeljiva zaradi vezanosti na vremenske pogoje, primerne za mejno obravnavo, pa je tudi Varuha presenetilo dejstvo, da je izvedenec svoje delo opravil šele tri leta pozneje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Zunajproračunsko financiranje filmske produkcije

Avtor ni naveden, 20.3.2014

PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014Odločba, št. U-I-73/12, 6. marec 2014 (Ur. l. RS, št. 19/14) Drugi odstavek 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije se razveljavi. S tem, ko je zakonodajalec sprejel ureditev, s katero je izdajateljem televizijskih progr
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Nova obsodba za vojna hudodelstva in hudodelstva zoper človečnost

dr. Sabina Zgaga, 20.3.2014

Kaznovalno pravo

dr. Sabina Zgaga, Pravna praksa, 11/2014Dne 8. marca 2014 je Mednarodno kazensko sodišče (MKS) izreklo svojo drugo obsodilno sodbo (in skupaj tretjo), in sicer zoper obtoženega Germaina Katango iz situacije Demokratične republike Kongo, v katero sodita tudi zadevi Thomas Lubanga Dyilo in Mathieu Ngudjolo Chui.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Znaten upad števila novih zadev

Irena Vovk, 20.3.2014

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2014"Ustavno sodišče je še vedno preobremenjeno," je 13. marca na novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi poročila o delu v letu 2013, dejal predsednik sodišča mag. Miroslav Mozetič. Nadaljeval je, da to pripisuje predvsem temu, da sodišče še vedno ne more samo izbirati, katere zadeve bo vzelo v presojo. Kot je dejal generalni sekretar Ustavnega sodišča dr. Sebastian Nerad, se je lani nadaljevalo zmanjševanje pripada novih zadev, ki se je začelo že leta 2008. Ustavno sodišče je tako lani prejelo 1.509 zadev, kar je za 12,8 odstotka manj kot v letu 2012, ko je prejelo 1.731 zadev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Zmaga za izbrisane

Irena Vovk, 20.3.2014

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2014Amnesty International, Mirovni inštitut in Civilna iniciativa izbrisanih aktivistov pozivajo slovenske oblasti, naj na podlagi že dalj časa pričakovane sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji glede odškodnine za premoženjsko škodo, ki je pritožnikom nastala zaradi izbrisa, vnovič odprejo vprašanja glede vseh vidikov odprave posledic izbrisa, vključno z vprašanji odškodnine izbrisanim in ureditve statusnopravnih vprašanj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

razpisi

Avtor ni naveden, 20.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014Ur. l. RS, št. 15/14 1. Predsednik Okrajnega sodišča v Ljutomeru - Sodni svet RS; rok je 28. marec. Ur. l. RS, št. 17/14 2. Ravnatelj - Srednja šola Jesenice; rok je 24. marec. 3. Okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani (pravdno področje) - Vrhovno sodišče; rok j
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 20.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014Iz normativnega programa Vlade RS za leto 2014 Ime akta Rok za sprejem na vladi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov 28. 3. 2014 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o izmenjavi in medsebojnem va
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 20.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/201414. marec - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence;- Letno poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2013; - predlog zakona o spremembi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb; - predloga zakona o starševskem varstv
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 20.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o zdravilih - ZZdr-2 (Ur. l. RS, št. 17/14) - veljati začne 23. marca. 2. Energetski zakon - EZ-1 (Ur. l. RS, št. 17/14) - veljati začne 23. marca. 3. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o spl
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Vknjižba dednega sporazuma iz sklepa o dedovanju po uradni dolžnosti - dolžnost ali nezakonita praksa sodišč?

mag. Mateja Kosirnik, 20.3.2014

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Mateja Kosirnik, Pravna praksa, 11/2014Pri svojem delu sem naletela na zanimiv pojav v slovenski sodni praksi, saj po spremembi Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) in uvedbi elektronske zemljiške knjige prejemamo v reševanje zadeve iz cele Slovenije, tako po uradni dolžnosti kot tudi po predlogu strank. Posebej pa so zanimivi sklepi o dedovanju, s katerimi sodišče ugotovi, kdo so dediči po pokojnem, jih razglasi, ugotovi predmete iz zapuščine in jih razdeli. Če v zapuščinskem postopku vsi dediči sporazumno predložijo delitev in način delitve zapuščine, navede sodišče tak sporazum v sklepu o dedovanju (tretji odstavek 214. člena Zakona o dedovanju - ZD). Gre za t. i. dedni sporazum, s katerim si dediči razdelijo podedovano premoženje, tako premično kot tudi nepremično. Delitve oziroma razdelitve zapustnikovega premoženja pa v praksi predstavljajo tako odplačne kot tudi neodplačne delitve vseh vrst nepremičnin, stanovanj in tudi kmetijskih zemljišč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Vlada RS

Avtor ni naveden, 20.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014Sklep, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji dopisni seji (13. marec 2014): - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 49. seji (14. marec 2014): - Pomladanska napoved gospodarskih gibanj
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov - reorganizacija

Avtor ni naveden, 20.3.2014

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014Tožena stranka je samostojen pravni subjekt in se je odločila za ukinitev tožnikovega delovnega mesta zaradi reorganizacije in racionalizacije poslovanja. Odločitev, da nekatera dela v okviru ukinjenega delovnega mesta operativnega vodja prevzamejo delavci tožene stranke, nekatera pa se zaradi usklajenega delovanja družb v lasti iste osebe opravljajo pri drugih družbah, ne pomeni nezakonitega poslovanja oziroma zlorabe pravic delavcev. Gre za poslovno odločitev delodajalca, ki sodi v pristojnost tega delodajalca in v katero sodišče (razen izjemoma) ne more posegati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Pravni napovednik

Irena Vovk, 20.3.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Evropa

Irena Vovk, 20.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2014Torek, 11. 3. Pravosodna politika. V štirih letih po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe je vzpostavljanje evropskega območja pravice skokovito napredovalo. Evropska komisija je uporabila zakonodajo na področju pravosodja za zmanjšanje birokracije in stroškov za državljane in podjetja, spo
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 20.3.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 11/201420. marec 1502 - Pierino Belli Rodil se je piemontski vojak in pravnik Pierino Belli, ki velja za enega od utemeljiteljev mednarodnega prava. 1815 - Švici priznana nevtralnost Dvajset pooblaščencev dunajskega kongresa je podpisalo izjavo, s katero je bila Švici priznana nevtralnost
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Prenehanje delovnega razmerja kot disciplinski ukrep

dr. Nana Weber, 20.3.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 11/2014Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji med disciplinskimi ukrepi predvideva tudi prenehanje delovnega razmerja. • Glede na to, da ZDR-1 določa, da lahko delodajalec, če ugotovi disciplinsko odgovornost, izreče delavcu opomin, druge disciplinske sankcije pa le, če so določene v kolektivni pogodi na ravni dejavnosti, hkrati pa določa, da disciplinska sankcija ne sme trajno spremeniti delovnopravnega položaja delavca, ali je disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja po kolektivni pogodbi zakonit?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 11

Leto objave

< Vsi
2014(43)
> Marec(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČD ĐEFG H IJK LM N OP QRS Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov