O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Nova obsodba za vojna hudodelstva in hudodelstva zoper človečnost

dr. Sabina Zgaga, 20.3.2014

Kaznovalno pravo

dr. Sabina Zgaga, Pravna praksa, 11/2014Dne 8. marca 2014 je Mednarodno kazensko sodišče (MKS) izreklo svojo drugo obsodilno sodbo (in skupaj tretjo), in sicer zoper obtoženega Germaina Katango iz situacije Demokratične republike Kongo, v katero sodita tudi zadevi Thomas Lubanga Dyilo in Mathieu Ngudjolo Chui.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Merilo za pridobitev dovoljenja za ustanovitev lekarne

Kim Sotlar, 20.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Kim Sotlar, Pravna praksa, 11/2014Sodišče je bilo znova soočeno z izzivom razlage 49. člena Pogodbe o delovanju EU (PDEU) o svobodi ustanavljanja, navezujoč se na odprtje lekarne na območju, na katerem že deluje stalna poslovna enota druge lekarne. Jedro presoje je bila skladnost avstrijskih meril za preverjanje obstoja potrebe po ustanovitvi lekarne s temeljno pravico do svobode ustanavljanja. Kljub težnji EU po liberalizaciji, ki so jo učinkovito in v celoti vpeljale nekatere države članice, na drugi strani večina držav članic ohranja vsaj eno od meril regulacije lekarniških storitev, med njimi tudi Slovenija. Avstrija pa se po podatkih Farmacevtske skupine EU (Pharmaceutical Group of the European Union - PGEU) uvršča v skupino držav, ki so ohranile omejitve v vseh tradicionalno obstoječih merilih regulacije lekarniške dejavnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Pogoji za dodelitve brezplačne pravne pomoči

Avtor ni naveden, 20.3.2014

Odvetništvo in notariat

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014Člen 14 Zakona o brezplačni pravni pomoči je, kolikor se je na njegovi podlagi lastni dohodek prosilcev, katerih mesečni dohodek iz dejavnosti je nižji od višine bruto minimalne plače, ugotavljal na podlagi drugega odstavka 15. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih, v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 20.3.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 11/201420. marec 1502 - Pierino Belli Rodil se je piemontski vojak in pravnik Pierino Belli, ki velja za enega od utemeljiteljev mednarodnega prava. 1815 - Švici priznana nevtralnost Dvajset pooblaščencev dunajskega kongresa je podpisalo izjavo, s katero je bila Švici priznana nevtralnost
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

razpisi

Avtor ni naveden, 20.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014Ur. l. RS, št. 15/14 1. Predsednik Okrajnega sodišča v Ljutomeru - Sodni svet RS; rok je 28. marec. Ur. l. RS, št. 17/14 2. Ravnatelj - Srednja šola Jesenice; rok je 24. marec. 3. Okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani (pravdno področje) - Vrhovno sodišče; rok j
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Vknjižba dednega sporazuma iz sklepa o dedovanju po uradni dolžnosti - dolžnost ali nezakonita praksa sodišč?

mag. Mateja Kosirnik, 20.3.2014

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Mateja Kosirnik, Pravna praksa, 11/2014Pri svojem delu sem naletela na zanimiv pojav v slovenski sodni praksi, saj po spremembi Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) in uvedbi elektronske zemljiške knjige prejemamo v reševanje zadeve iz cele Slovenije, tako po uradni dolžnosti kot tudi po predlogu strank. Posebej pa so zanimivi sklepi o dedovanju, s katerimi sodišče ugotovi, kdo so dediči po pokojnem, jih razglasi, ugotovi predmete iz zapuščine in jih razdeli. Če v zapuščinskem postopku vsi dediči sporazumno predložijo delitev in način delitve zapuščine, navede sodišče tak sporazum v sklepu o dedovanju (tretji odstavek 214. člena Zakona o dedovanju - ZD). Gre za t. i. dedni sporazum, s katerim si dediči razdelijo podedovano premoženje, tako premično kot tudi nepremično. Delitve oziroma razdelitve zapustnikovega premoženja pa v praksi predstavljajo tako odplačne kot tudi neodplačne delitve vseh vrst nepremičnin, stanovanj in tudi kmetijskih zemljišč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Znaten upad števila novih zadev

Irena Vovk, 20.3.2014

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2014"Ustavno sodišče je še vedno preobremenjeno," je 13. marca na novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi poročila o delu v letu 2013, dejal predsednik sodišča mag. Miroslav Mozetič. Nadaljeval je, da to pripisuje predvsem temu, da sodišče še vedno ne more samo izbirati, katere zadeve bo vzelo v presojo. Kot je dejal generalni sekretar Ustavnega sodišča dr. Sebastian Nerad, se je lani nadaljevalo zmanjševanje pripada novih zadev, ki se je začelo že leta 2008. Ustavno sodišče je tako lani prejelo 1.509 zadev, kar je za 12,8 odstotka manj kot v letu 2012, ko je prejelo 1.731 zadev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Vsenavzoča korupcija

dr. Aleš Završnik, 20.3.2014

Uprava

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 11/2014Pridem k zdravniku, ki mi - vedoč, da sem študiral pravo in s tem avtomatično postal prikladna tarča porogljivosti za stanje pravne države - ponudi novo zobno pasto, rekoč nekako takole: da jo je prejel brezplačno, da je primerna zame, naj jo poskusim, če seveda želim. Ampak da ne reklamira njenega proizvajalca, da za to ni prejel plačila in da lepo prosi, naj ga vendarle ne prijavim protikorupcijski komisiji. Oba se kislo nasmehneva v tihem soglasju, da se strah pred pregonom zaradi korupcije širi po deželi. Od kod ta strah in komu koristi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Plačan porodniški dopust tudi za posvojiteljico triletnice

Klavdija Štarkel, 20.3.2014

Varstvo človekovih pravic

Klavdija Štarkel, Pravna praksa, 11/2014Diana Topčić Rosenberg, samozaposlena podjetnica iz Zagreba, je 5. oktobra 2006 posvojila tri leta staro deklico in takoj zatem pri zavodu za zdravstveno zavarovanje predlagala priznanje pravice do plačanega porodniškega dopusta. Po zavrnilni odločbi tega organa je že v pritožbi na njegovo direkcijo uveljavljala, da je bila kot posvojiteljica diskriminirana v razmerju do bioloških mater, kot samozaposlena podjetnica pa do mater v delovnem razmerju. Pritožba je bila zavrnjena, pritožnica pa je iste razloge uveljavljala še pred hrvaškim upravnim in ustavnim sodiščem. Ker je slednje ustavno pritožbo razglasilo za očitno neutemeljeno, je pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) zahtevala obravnavo s sklicevanjem na kršitev 14. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), tj. prepoved diskriminacije, in sicer v povezavi z 8. členom EKČP (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Libertas inaestimabilis res est

Janez Kranjc, 20.3.2014

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 11/2014Avtor reka, ki bi se slovensko glasil "Svoboda je neprecenljiva stvar", je rimski klasični pravnik Iulius Paulus (D. 50, 17, 106). O njegovem izvoru in življenju vemo le malo. Verjetno je bil viteškega stanu, doma pa iz Italije. Bil je Scevolov učenec in prisednik pretorijskega prefekta Papinijana. Oba sta bila tudi člana cesarjevega sveta, ki je bil najpomembnejši organ na področju pravosodne uprave. Pod Severom Aleksandrom je bil pretorijski prefekt.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Dolgotrajnost postopka tudi po krivdi izvedenca

Avtor ni naveden, 20.3.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014Pobudnica je Varuha seznanila, da je Okrožno sodišče v Kranju v zadevi opr. št. l P 355/2009 dne 3. decembra 2009 postavilo izvedenca, geodetsko družbo iz Kranja. Sodišče je izvedencu naložilo, katera opravila mora izvršiti (med drugim pregledati spis, opraviti parcelacijo in na mejno obravnavo poleg strank povabiti tudi sodnika). Izvedenec je bil v spremnem dopisu ob pošiljanju spisa pozvan, da svoje mnenje sodišču predloži v 60 dneh. Čeprav je naloga, ki jo je sodišče postavilo izvedencu, nedvomno časovno težje opredeljiva zaradi vezanosti na vremenske pogoje, primerne za mejno obravnavo, pa je tudi Varuha presenetilo dejstvo, da je izvedenec svoje delo opravil šele tri leta pozneje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

dogodki - izjave

Irena Vovk, 20.3.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2014od 11. do 17. marca Torek, 11. 3. Volitve v EP. V Ur. l. RS, št. 12/14, je objavljen Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Volitve bodo v nedeljo, 25. maja. Na Ministrstvu za notranje zadeve državljane EU, ki prebivajo v Sloveniji, zaradi nadaljnjega
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Orodja za preprečevanje kibernetskih napadov

Irena Vovk, 20.3.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2014Slovenska podružnica tuje multinacionalke želi njihova orodja za preprečevanje internetnih napadov (ang. cyber attacks) v bližnji prihodnosti uvesti v svoj informacijski sistem. Gre pa za orodje za preprečevanje uhajanja informacij (DLP), orodje za nadzor uporabe prenosnih medijev (USB-ključkov in trdih diskov, CD-jev) ter orodje za zaznavo vdorov (IDS/IPDS). Matična družba namreč zaznava, da naj bi za vse več napadov bili odgovorni dobro motivirani in financirani nasprotniki, zato so napadi temu primerno tudi tehnično vse bolj sofisticirani (ang. advanced persistent threat - APT). Ali je za uporabo teh orodij za preprečevanje kibernetskih napadov potrebna kakršnakoli prijava? Kako pa je z varstvom osebnih podatkov zaposlenih v zvezi z uporabo teh varnostnih orodij?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Letni dopust med čakanjem na delo

dr. Nana Weber, 20.3.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 11/2014Delavca smo v skladu s 138. členom Zakona o delovnih razmerjih za tri mesece napotili na čakanje na delo doma. • Ali lahko delavec v tem času izrabi letni dopust?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov - reorganizacija

Avtor ni naveden, 20.3.2014

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014Tožena stranka je samostojen pravni subjekt in se je odločila za ukinitev tožnikovega delovnega mesta zaradi reorganizacije in racionalizacije poslovanja. Odločitev, da nekatera dela v okviru ukinjenega delovnega mesta operativnega vodja prevzamejo delavci tožene stranke, nekatera pa se zaradi usklajenega delovanja družb v lasti iste osebe opravljajo pri drugih družbah, ne pomeni nezakonitega poslovanja oziroma zlorabe pravic delavcev. Gre za poslovno odločitev delodajalca, ki sodi v pristojnost tega delodajalca in v katero sodišče (razen izjemoma) ne more posegati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Prenehanje delovnega razmerja kot disciplinski ukrep

dr. Nana Weber, 20.3.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 11/2014Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji med disciplinskimi ukrepi predvideva tudi prenehanje delovnega razmerja. • Glede na to, da ZDR-1 določa, da lahko delodajalec, če ugotovi disciplinsko odgovornost, izreče delavcu opomin, druge disciplinske sankcije pa le, če so določene v kolektivni pogodi na ravni dejavnosti, hkrati pa določa, da disciplinska sankcija ne sme trajno spremeniti delovnopravnega položaja delavca, ali je disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja po kolektivni pogodbi zakonit?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Odmor za malico in skrajšan delovni čas

dr. Martina Šetinc Tekavc, 20.3.2014

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 11/2014Delavec pri delodajalcu dela krajši delovni čas od polnega (štiri ure dnevno) zaradi štiriurnega bolniškega staleža, ki mu ga je odobril Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. • Kam se pri njem všteva plačani odmor med delovnim časom? • Ali se 30-minutni odmor odšteje od dejansko opravljenih štirih ur?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Transparentnost delovanja je dosegla tudi gospodarske družbe v državni in občinski lasti

mag. Mateja Prešern, 20.3.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi, PRORAČUN

mag. Mateja Prešern, Pravna praksa, 11/2014Državni zbor je na 22. redni seji 6. marca 2014 sprejel novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C), katere namen je obveznost zagotavljanja dostopa do informacij javnega značaja razširi tudi na gospodarske družbe in druge pravne osebe pod prevladujočim vplivom države in občin. Sprejem novele ZDIJZ-C pomeni izpolnitev enega od pomembnejših ukrepov v okviru Programa Vlade RS za preprečevanje, odkrivanje in pregon korupcije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Obračun prispevkov ter posebnega davka pri prejemnikih po mandatni pogodbi

Avtor ni naveden, 20.3.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014Zavezanec prosi za pojasnilo, kako je z obračunom davkov in prispevkov pri izplačilih po mandatni pogodbi, in sicer iz naslova: - prispevkov za zdravstveno zavarovanje (0,53 odstotka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter 6,36 odstotka prispevek zavarovanca po 55.a členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ), - prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 odstotka prispevek zavarovanca ter 8,85 odstotka prispevek delodajalca) ter - posebnega davka na določene prejemke po stopnji 25 odstotkov. Zavezanec želi pojasnila v zvezi z naslednjimi primeri izplačil po mandatni pogodbi: - izplačila slovenskim državljanom, ki so zavarovani po 18. členu Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), - izplačila slovenskim državljanom, ki niso zavarovani po 18. členu ZPIZ-2, - izplačila upokojencem ter - izplačila tujim državljanom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Obračunavanje DDV pri opravljanju gostinske dejavnosti

Avtor ni naveden, 20.3.2014

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014Davčni zavezanec navaja, da namerava kupcem v okviru dejavnosti nuditi naravne sokove z dodatkom zdrobljenega ledu, svežo izvirsko vodo z dodatkom narezanih limon, pomaranč, limet ipd., mlečne frapeje z dodatkom sirupa, kavo, čaj z dodatki po sistemu "vzemi s sabo", vročo čokolado (zgoščena čokoladna zmes, kot jed s priloženo žličko), zamrznjene jogurte (pripravijo se po naročilu gosta, sestavine so prašek, led, mleko - kot jed), smoothie (pripravi se iz svežega sadja, z dodatkom jogurta in drugimi dodatki) in pakirano čokolado. • Kakšno stopnjo DDV mora obračunati ob dobavi navedene ponudbe in kakšno stopnjo, če bi te izdelke pripravil in ponudil v embalaži pod lastno blagovno znamko?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Določitev zavarovalne osnove za samozaposlene družbenike in kmete v letu 2014

Avtor ni naveden, 20.3.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014• Kakšna je pravilna višina zavarovalne osnove, od katere v letu 2014 plačujejo prispevke za socialno varnost samozaposleni, družbeniki in kmetje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Znižanje davčne osnove za plačane premije za PDPZ

Avtor ni naveden, 20.3.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014Pojasnilo DURS, št. 4250-4666/2013-3, 17. januar 2014 Delavec ima bruto plačo 2.000 evrov. Z delodajalcem je podpisal pogodbo o pristopu k pokojninskemu načrtu PN-PDPZ-XY. Pogodba je bila podpisana na podlagi pogodbe z delodajalcem, ki jo ima sklenjeno z zavarovalnico. 1. Na tej podlagi sta se delodajalec in delavec dogovorila, da vsak od njiju plača 2,5 odstotka od bruto plače tega delavca kot prispevek k temu pokojninskemu načrtu. Plačana premija s strani delavca znižuje njegovo bruto plačo. 2. Ali je je pravilno, da znesek 2,5 odstotka delavčeve bruto plače (v tem primeru 50 evrov) zmanjšuje njegovo bruto plačo in posledično tudi davčno osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost ter akontacijo dohodnine? Ali je tak način plačevanja premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ) ustrezen? 3. Na tej podlagi sta se delodajalec in delavec dogovorila, da vsak od njiju plača 2,5 odstotka od bruto plače tega delavca kot prispevek k temu pokojninskemu načrtu. Pri tem sta se dogovorila, da plačana premija v višini 2,5 odstotka od bruto plače (50 evrov) zmanjšuje delavčevo neto plačo v višini 50 evrov. 4. Delavec na letni ravni uveljavi plačila za to PDPZ kot svojo osebno olajšavo v informativnem izračunu dohodnine, in sicer v okviru omejitev iz 117. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Ureditev meje zemljiške parcele po določbah ZEN

Božidar Demšar, 20.3.2014

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Božidar Demšar, Pravna praksa, 11/2014Po letu 2000 sem zakonsko ureditev zemljiškega katastra obravnaval že v več člankih, tudi na straneh te revije. Po sprejetju Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (ZENDMPE) leta 2000 in prvega Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD) prav tako leta 2000 sem opozoril na napačne odločitve in nedorečenosti obeh zakonov. Na ne le po mojem mnenju napačne odločitve Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS), ki je pripravila oba zakona, sem leta 2006 pred sprejetjem novega zakona, in sicer Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN), v članku v Pravni praksi vnovič pravočasno opozoril na neustrezne določbe, v upanju na spremembe. Razen glede nekaj manj pomembnih sprememb pri tem nisem bil uspešen. Državni zbor je zanimal le del zakona o evidentiranju nepremičnin za obdavčenje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 20.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Vsebina PP št.11/2014

Avtor ni naveden, 20.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014stran 3 UVODNIK Nataša Pirc Musar Kdo se boji informiranih državljanov? stran 6 UPRAVNO PRAVO mag. Mateja Prešern Transparentnost delovanja je dosegla tudi gospodarske družbe v državni in občinski lasti stran 8
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 11

Leto objave

< Vsi
2014(43)
> Marec(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČD ĐEFG H IJK LM N OP QRS Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov