O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 68)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Spremembe Direktive 2003/88/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa - pomen za slovensko delovno pravo

mag. Nataša Belopavlovič, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 11/2009Delovni čas je eden pomembnejših institutov delovnega prava. Za pravno urejanje delovnega časa sta pomembna tako njegova dolžina kot tudi njegove oblike ter načini razporejanja. Delodajalci delovni čas obravnavajo zlasti kot ekonomsko kategorijo, s katero se organizacija delovnega oz. proizvodnega p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Prenos sedeža družbe iz davčnih razlogov v pravu ES

Nana Šumrada, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nana Šumrada, Nana Šumrada, Pravna praksa, 11/2009Če družbe ali podjetja prenašajo svoj sedež iz ene države članice v drugo zaradi davčnih razlogov, je z vidika prava Evropske skupnosti lahko to problematično v dveh pogledih. Prvič, matična država članica bi lahko zavirala uveljavljanje svobode ustanavljanja take družbe oz. takega podjetja. Če je t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Oris odškodnin na področju skupnostnega antitrusta

Ana Vlahek, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Ana Vlahek, Ana Vlahek, Pravna praksa, 11/2009Ena temeljnih pomanjkljivosti izvajanja antitrusta v EU je pomanjkanje zasebnega uveljavljanja konkurenčnega prava, predvsem takega z odškodninskimi tožbami. Zasebno uveljavljanje v ZDA predstavlja večino celotnega izvrševanja konkurenčnega prava, v EU pa lahko govorimo le o nekaj primerih, saj se o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Sindikalni ukrepi in prost pretok storitev

dr. Janja Hojnik, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 11/2009Sedemindvajset držav članic Evropske unije ima zelo raznoliko tradicijo delovnega prava, ki do danes ni bila bistveno usklajena, popolna harmonizacija socialne politike pa ni med cilji EU.1 V okoliščinah enotnega trga, na katerem so prisotne do štirinajstkratne razlike v minimalnih plačah,2 je posle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Vsebina PP št.11/2009

Avtor ni naveden, 19.3.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2009stran 3 UVODNIK dr. Verica Trstenjak Iustitiae oculus vigilat - Prva obsodba Slovenije pred Sodiščem ES
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Zlata delnica kot ovira prostega pretoka kapitala

Renata Zagradišnik, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Renata Zagradišnik, Renata Zagradišnik, Pravna praksa, 11/2009Skupna točka privatizacijskih valov v Evropi1 v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bila v pridržanju posebnih pravic države v privatiziranih družbah. Te pravice, ki jih imenujemo tudi zlate delnice2 v širšem smislu,3 ohranjajo vpliv države v družbah, ki so jih privatizirale, in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Evropski konkurenčnopravni postopki in varstvo zasebnosti

Avtor ni naveden, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

, Pravna praksa, 11/2009dr. pravnih znanosti, LL.M., pravni svetovalec na Sodišču ES Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Gonilo tržnih ekonomij je konkurenca. Da bi ohranili njene koristi, še zlasti pa povečanje blaginje potrošnikov, se morajo pravni redi v tržnih eko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Iustitiae oculus vigilat

dr. Verica Trstenjak, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Verica Trstenjak, dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 11/2009Prva obsodba Slovenije pred Sodiščem ES
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Evropska zasebna družba

dr. Marijan Kocbek, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Marijan Kocbek, dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 11/2009Po uspehu, ki ga je EU dosegla pri unifikaciji evropskega prava družb s Societas Europaea (SE),1 se pripravljajo podlage tudi za ustanovitev druge kapitalske družbe, tj. evropske zasebne družbe v pravnoorganizacijski obliki družbe z omejeno odgovornostjo. Ob upoštevanju evropskega interesnega gospod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Razsojeno

Toni Tovornik, 19.3.2009

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 11/2009Prvostopno sodišče je s sklepom odločilo, da je predlagatelj (stečajni dolžnik) X, s.p., dolžan v petnajstih dneh od prejema tega sklepa založiti predujem za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka v višini 3.550 evrov na račun okrožnega sodišča, sicer bo sodišče štelo, da je predlog umaknjen.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Prihaja čas letnih obračunov s preteklostjo – letom 2008

mag. Mojca Kunšek, 19.3.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 11/2009Prihaja čas letnih obračunov s preteklostjo - z letom 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Obvezna upokojitev po pravnem redu Slovenije in odločitvah Sodišča ES

Avtor ni naveden, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2009Trg dela se v zadnjem desetletju pomembno spreminja. Prebivalstvo se stara, nataliteta pa je nizka. Po predvidevanjih naj bi bilo v večini držav Evropske unije leta 2030 približno 50 odstotkov delavcev starejših od 45 let.1 Zaradi pomanjkanja delavcev EU in njene članice iščejo ukrepe za spodbujanje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Razvoj in stanje prava industrijske lastnine v EU

dr. Marko Ilešič, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Marko Ilešič, dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 11/2009Stanje pravnih virov, ki urejajo pravice intelektualne lastnine, je danes komaj še pregledno. Zgodovinski razvoj je privedel do situacije, da so pravila varstva, ki so bila v svojih zametkih omejena le na omejeno ozemlje, na katerem je vladar oziroma kakršnakoli oblast ustvarjalcem (zlasti avtorjem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Vpliv novejših sodb Sodišča ES na razlago določb ZDR

dr. Darja Senčur-Peček, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Darja Senčur-Peček, dr. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 11/2009Po tem ko je Republika Slovenija postala članica Evropske unije, se za delovna razmerja v pri nas poleg slovenske zakonodaje uporabljajo tudi relevantne določbe prava Skupnosti, ki v domačem pravnem redu učinkujejo neposredno ali posredno. Za enotno razlago prava Skupnosti skrbi Sodišče ES prek post...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Pravica do zdravljenja v drugi državi članici EU

dr. Grega Strban, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Grega Strban, dr. Grega Strban, Pravna praksa, 11/2009Zdravje je ena najvišjih vrednot sodobne človeške družbe. Odvisno je od dedne zasnove, ravnanja posameznika in ukrepov družbe v njegovo korist, vključno z javno dostopnimi zdravstvenimi storitvami, zdravili in s pripomočki. V mednarodno gibljivi družbi lahko nastane potreba po zdravljenju tudi zunaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Aktualno iz zakonodaje

Jasmina Cigrovski, 19.3.2009

Ostalo

Jasmina Cigrovski, Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 11/2009 Obdavčitev dohodkov pravnih oseb Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) je bil od začetka svoje uveljavitve 1. januarja 2007 do danes večkrat spremenjen, na zadnje konec januarja letos. Zakon ureja obveznost plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb - domačega in tujega prava ? in tudi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Načelo solidarnosti kot splošno načelo prava EU

dr. Matej Accetto, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Accetto, dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 11/2009Ob iskanju pomena solidarnosti nas verjetno ne preseneti, da se glede na kontekst zelo različno uporablja in razlaga. V pravu in v politični teoriji (ter praksi) se solidarnost navezuje na človekove pravice v mednarodnem pravu, delovno pravo, gibanja za pravice žensk, delovanje na trgu, obligacijsko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Najnovejša praksa Sodišča ES s področja javnega naročanja in javno-zasebnega partnerstva

dr. Aleksij Mužina, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Aleksij Mužina, dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 11/2009Bralcem tega prispevka verjetno ni treba natančneje pojasnjevati, da Sodišče ES odloča v dveh različnih tipih postopkov, in sicer na podlagi tožbe proti državi članici zaradi neizpolnjevanja obveznosti na podlagi 226., 227. in 228. člena Pogodbe o ES in o predhodnih vprašanjih (predhodno odločanje n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

NORMATIVNI PROGRAM VLADE-RS

Avtor ni naveden, 19.3.2009

Ostalo

, Pravna praksa, 11/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Poslanska Vprašanja In-Pobude

Avtor ni naveden, 19.3.2009

Ostalo

Poslanska Vprašanja In-Pobude, Poslanska Vprašanja In-Pobude, Pravna praksa, 11/2009- v zvezi s kulturno dediščino in arhivskim gradivom (Zmago Jelinčič Plemeniti); - v zvezi s preventivnimi programi DORA, ZORA in SVIT (Alenka Jeraj); - v zvezi z vloženo kazensko ovadbo zaradi zločinov skupine še živečih italijanskih državljanov (Srečko Prijatelj).
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Boj proti terorizmu: evropski standardi varstva osebnih podatkov in vzpostavitev družbe nadzora

dr. Petra Bard, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Petra Bard, dr. Petra Bard, Pravna praksa, 11/2009Vse od strašnih samomorilskih napadov na Združene države Amerike 11. septembra 2001, ki so pretresli ves demokratični svet, lahko spremljamo odgovore držav na terorizem ter potencialne in zaznane grožnje ter razprave o njem. Odtlej se razmerje med svobodo in varnostjo pogosto dojema kot nujno antago...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Dileme ureditve revizije postopkov oddaje javnih naročil pri prenosu nove direktive

dr. Rajko Pirnat, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Rajko Pirnat, dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 11/2009V slovenski pravni red bo treba do 20. decembra 2009 prenesti Direktivo 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil.1 Ta direktiva zelo obsežno spremin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Iskanje ravnotežja med mednarodnim, evropskim in nacionalnimi sistemi varstva pravic

dr. Rajko Knez, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Rajko Knez, dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 11/2009Odločitev za obravnavo vprašanja ravnotežja med mednarodnim, evropskim in nacionalnimi sistemi varstva pravic so povzročili nekateri sodni primeri Sodišča ES, Sodišča prve stopnje ES, Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), predvsem pa spremenjen pogled na odnos mednarodnega prava in prava E...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Vlada RS

Avtor ni naveden, 19.3.2009

Ostalo

, Pravna praksa, 11/2009 - resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB); - Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

IZ POROČEVALCA DRŽAVNEGA-ZBORA

Avtor ni naveden, 19.3.2009

Ostalo

, Pravna praksa, 11/2009 Številka 27 (9. marec 2009): - predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-G) - skrajšani postopek. Številka 28 (12. marec 2009): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (ZLet-B) - skrajšani postopek; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 11

Leto objave

< Vsi
2009(68)
> Marec(68)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE FG H I JK LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov