O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Upravičeni predlagatelj pregona - kaznivi dejanji prikrivanja in zatajitve

Avtor ni naveden, 20.3.2008

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 11/2008 Sodba in sklep I Ips 434/2007 z dne 10. januarja 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 947/2006) ZKP - prvi odstavek 52. člena, drugi odstavek 53. člena, prvi odstavek 352. člena KZ - peti odstavek 215. člena, prvi in četrti odstavek 221. člena Voznik oškodovane gospodarske...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Opis kaznivega dejanja v izreku sodbe

Avtor ni naveden, 20.3.2008

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 11/2008 Sodba I Ips 479/2007 z dne 10. januarja 2008 (v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani Ks 1322/2007) KZ - prvi odstavek 196. člena ZKP - 1. točka 372. člena Če je posamezen znak kaznivega dejanja dovolj določno opredeljen že v zakonu, ga sodišče v opisu konkretnega dejanskega stanu pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Sprememba območij naselij

Avtor ni naveden, 20.3.2008

LOKALNA SAMOUPRAVA

, Pravna praksa, 11/2008 Ustavno sodišče RS Odločba US RS, št. U-I-66/06 z dne 6. marca 2008 Odlok o spremembi in določitvi novih območij naselij Koper - Capodistria, Bertoki - Bertocchi in Ankaran - Ancarano (Ur. l. RS, št. 113/05) se razveljavi. V neskladju z zakonom je občinski odlok o spremembi območij nasel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Obstoj prekrška - preizkus alkoholiziranosti in odklonitev strokovnega pregleda

Avtor ni naveden, 20.3.2008

Prekrški

, Pravna praksa, 11/2008 Sodba IV Ips 24/2007 z dne 12. aprila 2007 ZVCP - točka b četrtega odstavka 117. člena in 120. člen Če udeleženec cestnega prometa odkloni strokovni pregled alkoholiziranosti (v takem primeru se šteje, da se strinja s prvotno ugotovitvijo stopnje alkohola v krvi) pride v poštev le kaznovanje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 20.3.2008

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2008Andrew T. Guzman in Alan O. Sykes (ur.) Research Handbook in International Economic Law (Edward Elgar Publishing, 2008, 640 strani) Skrbno načrtovan priročnik je skupek naročenih člankov, ki so jih prispevali vodilni strokovnjaki s področja mednarodnega ekonomskega prava, ki jih odlikuje ostr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Odlok o oskrbi s pitno vodo

Irena Vovk, 20.3.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-127/2008, 20. februar 2007 Občina Dobrepolje je v fazi sprejemanja Odloka o oskrbi s pitno vodo, v katerem je v 32. členu navedeno, da upravljavec vodovoda za potrebe poslovanja vodi in vzdržuje evidence uporabnikov. Ali občina z odlokom lahko določi zbiranje os...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 20.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 11/2008(8. marec - 14. marec)
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Presežen mit o ustavnem sodišču

mag. Luka Tičar, 20.3.2008

Kultura in umetnost

mag. Luka Tičar, Pravna praksa, 11/2008mag. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Ljubljani Dne 26. februarja 2008 je as. mag. Andraž Teršek na PF Univerze v Ljubljani uspešno obranil doktorsko disertacijo z naslovom Legitimnost kot prvina političnih in pravnih konceptov sodobne ustavne demokracije. Spisana je bila pod mentorstv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Varstvo zaupnosti in integritete informacijskih sistemov

Mitja Podpečan, 20.3.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Človekove pravice

Mitja Podpečan, Pravna praksa, 11/2008univ. dipl. pravnik, strokovni sodelavec na Višjem sodišču v Celju Opr. št. BVR 370/07, 27. februar 2008 Nemška javnost že od oktobra oči upira v Deželni zakon o varstvu ustave (Verfassungsschutzgesetz - VSG).1 Zakon, ki je v očeh nemške zvezne vlade sodoben pravni akt za boj proti terorizmu, je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Posredovanje podatkov o bančnem računu zaposlenega

Irena Vovk, 20.3.2008

Odvetništvo in notariat

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2008 Ali je delodajalec dolžen posredovati podatke o bančnem računu, na katerega nakazuje svojemu zaposlenemu plačo, in banki, pri kateri se račun nahaja, v pravdni zadevi upnikovi odvetnici, ki se sklicuje na sklep sodišča o dopolnitvi predloga za izvršbo s podatki o organizaciji za plačilni promet? ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

ZDDV-1 s komentarjem

mag. Boštjan Petauer, 20.3.2008

Kultura in umetnost

mag. Boštjan Petauer, Pravna praksa, 11/2008univ. dipl. ekonomist, mag. pravnih znanosti, BDO EOS, Svetovanje, d.o.o., Ljubljana Pri GV Založbi je pred kratkim izšla knjiga Zakon o davku na dodano vrednost ZDDV-1 s komentarjem, ki sta ga napisali Mateja Vraničar in Nevenka Beč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Zamenjava ponudnika interneta

Avtor ni naveden, 20.3.2008

ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

, Pravna praksa, 11/2008 Družba Perftech, tj. ponudnik internetnih storitev, je moj e-poštni predal pred približno osmimi meseci prenesla na Telekom Slovenije. Odtlej sem plačevala enako naročnino in ohranila enak e-naslov, kakršnega sem imela po pogodbi z družbo Perftech. Konec decembra sem prejela obvestilo Telekoma Slo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Priznavanje "Kosova" - pogreb prava?

dr. Božidar Veljković, 20.3.2008

ZUNANJE ZADEVE IN DIPLOMACIJA

dr. Božidar Veljković, Pravna praksa, 11/2008dr. politoloških znanosti, predavatelj na Poslovno-komercialni šoli Celje, docent za politologijo in gostujoči predavatelj na Fakulteti za politične vede Neodvisne Univerze v Banja Luki Enostranska in protipravna razglasitev suverenosti in neodvisnosti oz. odcepitev Kosova in Metohije od mednarod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Abeceda izbrisa (3.)

mag. Neža Kogovšek, 20.3.2008

Človekove pravice

mag. Neža Kogovšek, Pravna praksa, 11/2008mag. pravnih znanosti, raziskovalka na Mirovnem inštitutu V prvem prispevku sem orisala najpomembnejše akte, ki so privedli k izbrisu na zakonodajni ravni, in predstavila skrivne depeše, ki so omogočile nezakonito izvedbo izbrisa v praksi,1 v drugem pa sem obravnavala mite, ki so se razvili za up...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Opredelitev delovnih nalog v pogodbi o zaposlitvi

mag. Nataša Belopavlovič, 20.3.2008

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 11/2008 • Ali mora biti delo, za katerega se delavec in delodajalec dogovorita v pogodbi o zaposlitvi v skladu z 41. členom ZDR, konkretno opredeljeno, oziroma ali lahko poleg konkretno opredeljenih nalog v pogodbi "nastopa" povsem nedoločeno delo, npr. "opravljanje drugih nalog s področja dela organizaci...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Zunajsodno reševanje sporov je vrednota

Avtor ni naveden, 20.3.2008

Varstvo konkurence, cene

, Pravna praksa, 11/2008Mojca Burgar, univ. dipl. pravnica, direktorica Urada RS za varstvo potrošnikov Ivan Krsnik, višji svetovalec na Uradu RS za varstvo potrošnikov V prispevku bova predstavila delovno besedilo predloga zakona o alternativnem reševanju potrošniških sporov (ZARPS).1 Drugače kot v nekaterih drugi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Razpisi

Avtor ni naveden, 20.3.2008

Ostalo

, Pravna praksa, 11/2008 Ur. l. RS, št. 12/08 1. Krediti za študij v tujini - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje in Deželna banka Slovenije, d.d.; rok začne teči od 2. februarja 2008 do 31. januarja 2009. 2. Javni poziv avtorjem, ki so upravičeni do denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomes...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Davčna obravnava dohodkov vzajemnih skladov denarnega trga

Avtor ni naveden, 20.3.2008

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 11/2008 Pojasnilo DURS, št. 42153-6/2008, 22. februar 2008 Družba za upravljanje mi je posredovala popisni list, ki se uporablja pri napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov. Iz tega sklepam, da bom plačal dohodnino od dobič...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Pobot - ali teorija podpira prakso

Ana Testen, 20.3.2008

Civilni sodni postopki

Ana Testen, Pravna praksa, 11/2008univ. dipl. pravnica, vodja strokovnih sodelavcev na Okrožnem sodišču v Ljubljani Kakorkoli se zdi, da pobot ni tako trd oreh, da se ga ne bi dalo streti, pa se v praksi v zvezi s tem institutom vedno znova pojavljajo problemi. Vprašanje pa je, ali do teh prihaja, ker se instituta ne razume, ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Ravnanje prekrškovnih organov in sodišč s spisi v postopku z zahtevo za sodno varstvo

Avtor ni naveden, 20.3.2008

Prekrški

, Pravna praksa, 11/2008Petra Čas, mag. pravnih znanosti, okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu Nuša Orel, univ. dipl. pravnica, okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Kočevju Na 2. dnevih prekrškovnega prava, ki so bili maja 2007 v Portorožu, sva predstavili del postopka prekrškovnih organov in sodiš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Peta novela Zakona o prekrških (ZP-1E)

Hinko Jenull, 20.3.2008

Prekrški

Hinko Jenull, Pravna praksa, 11/2008univ. dipl. pravnik, vrhovni državni tožilec Zakon o prekrških (ZP-1)1 je bil v treh letih uporabe že petkrat spremenjen. Pogosto noveliranje je odraz prepričanja oblasti, da je učinkovitost pravosodja mogoče izboljšati s popravljanjem zakonodaje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Nepoklicna poslanska imuniteta

dr. Ivan Kristan, 20.3.2008

Državni zbor in državni svet

dr. Ivan Kristan, Pravna praksa, 11/2008dr. pravnih znanosti, zaslužni profesor PF Univerze v Ljubljani Ko me je novinarka nacionalne televizije Irena Ulčar 12. februarja zvečer vprašala, ali se strinjam, da se Dušan Černigoj sklicuje na imuniteto državnega svetnika, sem odgovoril, da se ne strinjam. Kot državni svetnik ima Černigoj s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 20.3.2008

Ostalo

, Pravna praksa, 11/2008 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije - ZKGZ-B (Ur. l. RS, št. 26/08) - velja od 18. marca. 2. Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku - ZUDDob (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Davčna obravnava prodaje opcij

Avtor ni naveden, 20.3.2008

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 11/2008 . Kakšna je davčna obravnava dohodka, doseženega z odsvojitvijo opcije? Kot navaja zavezanec, ima pravna oseba A prodajno, fizična oseba B pa nakupno opcijo za delnice družbe X. Fizična oseba B nakupne opcije ne more izvršiti zaradi ekonomskih razlogov (pomanjkanje likvidnosti) in se s pogodbo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Obračunavanje obresti pri sistemu cash pool

Avtor ni naveden, 20.3.2008

Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 11/2008 Pojasnilo DURS, št. 4201-1/2008-2, 11. februar 2008 . Kako upoštevati ročnost posojila in v povezavi s tem, katero priznano obrestno mero moramo v primerih cash pool-a upoštevati, ker v podjetju ne vemo, kako dolgo bodo sredstva vezana (gre dejansko za neke vrste vezavo na odpoklic)? Zakon o d...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 11

Leto objave

< Vsi
2008(42)
> Marec(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEF GHIJ K LM NOP QRS Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov