O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Prepoved diskriminacije v pravnem redu EU

dr. Jasna Murgel, 15.9.2005

Človekove pravice

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 35-36/2005Prepoved diskriminacije je s sprejetjem dveh direktiv Sveta EU s tega področja postala del prava Unije in s polnopravnim članstvom Slovenije v EU tudi del slovenskega notranjega prava. Ker gre za direktivi, v skladu s katerimi se prepoved diskriminacije nanaša na vsakogar, torej poleg državnih organ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Ex lege prenehanje delovnega razmerja vojaškim osebam – odziv na sklep US RS

Anja Čerin, 15.9.2005

Obramba, Delovna razmerja

Anja Čerin, Pravna praksa, 35-36/2005Članek je bil napisan pod mentorstvom asistenta na PF Univerze v Ljubljani Luka Tičarja. Ustavno sodišče RS je z 12. maja 2005 izdalo sklep US RS, št. U-I-329/041, s katerim je zavrnilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti enajstega odstavka 92. člena zakona o obrambi2 (ZObr). Ta določa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Izvajanje dimnikarske službe

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 15.9.2005

Delovna razmerja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 35-36/2005Način izvajanja dimnikarske službe ureja Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Ur. l. RS, št. 41/04 – ZVO-1), ki je začel veljati maja 2004.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Ničnost izvolitve člana nadzornega sveta

Avtor ni naveden, 15.9.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 35-36/2005Skupščina delniške družbe je izvolila nove člane nadzornega sveta in kot enega izmed članov nadzornega sveta izvolila tudi osebo, ki je že član nadzornega sveta konkurenčne družbe. Zanima nas, ali lahko uveljavljamo ničnost izvolitve navedenega člana nadzornega sveta? Z izvolitvijo člana nadzo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Odškodnina za neizrabljen letni dopust

Avtor ni naveden, 15.9.2005

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 35-36/2005Delavec je v letu 2004 izkoristil le manjši del letnega dopusta. V dogovoru z delodajalcem je dvakrat načrtoval daljši dopust, vendar ga je delodajalec obakrat pred pričetkom izrabe preklical zaradi potreb poslovnega procesa. Drugič se je to zgodilo v decembru, ko je bil delavec ves mesec vključen v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Napake volje

dr. Marko Novak, 15.9.2005

Obligacije

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 35-36/2005Eden izmed temeljnih pogojev za sklenitev veljavne pogodbe je, da obstaja med pogodbenikoma prava volja za sklenitev pogodbe. Strohsack je v tej zvezi že pred leti v svojem znanem priročniku zapisal, da mora biti izjava pogodbene volje svobodna in resna, sicer je obremenjena z napakami volje. Za nap...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Cena sprevržene ideje o policijski avtonomiji

mag. Bećir Kečanović, 15.9.2005

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 35-36/2005V PP št. 34/05 je objavljen prispevek mag. Simona Vindiša o razmerju med ministrstvom in policijo kot organom v sestavi. Aktualnost vsebine, deloma tudi avtorjeva nedoslednost, ko brez navajanja vira povzema raziskovalno študijo Razmerje med ministrstvom in organom v sestavi – pravno mnenje Inštitut...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Oddaja javnega naročila javnemu podjetju v luči odločitev Sodišča ES

Marko Žvipelj, 15.9.2005

Sodišča

Marko Žvipelj, Pravna praksa, 35-36/2005Vprašanje obveznosti postopanja po pravilih javnega naročanja v primeru oddaje naročila javnemu podjetju, v katerem je javni naročnik družbenik, je v teoriji že bilo predmet obravnave, pretežno pod vplivom odločitev Sodišča ES, deloma pa kot posledica implementacije 6. člena direktive 92/50/EEC, ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine kot tožba

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 15.9.2005

Civilni sodni postopki

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 35-36/2005Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine po zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je institut, ki ga upniki v želji, da pridejo čim hitreje do poplačila svojih terjatev, v praksi zelo pogosto uporabljajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Socialni dialog in načelo prostovoljnosti – iz drugega zornega kota (2.)

dr. Mato Gostiša, 15.9.2005

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Mato Gostiša, Pravna praksa, 35-36/2005Naj živi polemika! Argumentirana, seveda. Žal pa iz precej aktivistično zasnovanega odmeva gospe Betke Škerlak (v PP št. 33/2005, str. 15), na moj članek Socialni dialog in načelo prostovoljnosti (v prilogi PP št. 27/2005, str. II), razen nekakšnega avtoričinega apriornega nasprotovanja vključevanju...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Krhko ravnotežje med varnostjo in svoboščinami

Bojana Rožič, 15.9.2005

Človekove pravice

Bojana Rožič, Pravna praksa, 35-36/2005Besede, ki so pretekli teden najbolj odmevale v okviru plenarnega zasedanja evropskih poslancev v Strasbourgu, so prišle iz ust britanskega notranjega ministra Charlesa Clarka. Ta je v svojem govoru izjavil, da bi bil v znamenju boja proti terorizmu potreben ponoven premislek o ustreznosti Konvencij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Globalizacija, hegemonija in pravo

mag. Benjamin Flander, 15.9.2005

Pravoznanstvo

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 35-36/2005Letošnji svetovni kongres Mednarodnega združenja za filozofijo prava in socialno filozofijo (IVR) je konec maja gostila Granada, univerzitetno mesto v Andaluziji. Verjetno ni treba poudarjati, da je bila naslovna tema konference Pravo in pravičnost v globalni družbi sila aktualna, če ne že kar »fata...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Stiki z javnostjo ali odnosi z javnostmi?

mag. Tina Verovnik, 15.9.2005

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 35-36/2005Večina novih poimenovanj v sodobno slovenščino prihaja iz tujih jezikov, največ iz angleščine. Mnoge izraze zgolj prevajamo (kdaj tudi neustrezno) in/ali slovnično prilagajamo slovenščini, drugim iščemo svojemu pojmovnemu zaledju ustreznejša poimenovanja. Trud pri uveljavljanju najustreznejšega izra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Do večje učinkovitosti sodišč z reformo vodenja in poslovanja

Katarina Krapež, 15.9.2005

Sodišča

Katarina Krapež, Pravna praksa, 35-36/2005Na Vrhovnem sodišču so 8. septembra predstavili rezultate mendarodnega projekta z naslovom Doseganje večje učinkovitosti z reformo poslovanja in vodenja slovenskih sodišč, ki so ga ob pomoči nizozemskih strokovnjakov od januaja 2004 izvajali Ministrstvo za pravosodje, Vrhovno sodišče in Okrožno sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Evropski univerzitetni inštitut

Matej Avbelj, 15.9.2005

Zavodi

Matej Avbelj, Pravna praksa, 35-36/2005Evropski univerzitetni inštitut (European University Institute, EUI, www.iue.it) je elitna evropska izobraževalna institucija, ki pa je v Sloveniji zelo slabo poznana, če sploh. Namen tega prispevka je na kratko predstaviti EUI, v želji, da bi inštitut v prihodnje pritegnil več raziskovalcev iz Slov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Analiza stroškov prekrškovnega postopka

Franci Ježek, 15.9.2005

Prekrški

Franci Ježek, Pravna praksa, 35-36/2005Zakon o prekrških (ZP-1) uvaja novo odločanje po hitrem postopku, ki ga izvede pooblaščena uradna oseba na policijski postaji z ustrezno izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom. Vsak kršitelj tako, če so izpolnjeni določeni zakonski pogoji, dobi od policije odločbo o prekršku, poleg nje pa še pl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Zamuditi na konec zgodovine

mag. Benjamin Flander, 15.9.2005

Obligacije

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 35-36/2005Francis Fukujama je pred dobrim desetletjem javnosti obelodanil: »Zdaj, ko smo spoznali, da je ideal liberalne demokracije najbolj legitimen izmed vseh političnih sistemov, so ideološki spori in spopadi stvar preteklosti. Smo na končni točki ideološke evolucije človeštva. Z zmagoslavjem zahodne demo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Dopustnost avtonomnega določanja upravičencev do novih delnic pri nominalnem povečanju osnovnega kapitala

dr. Saša Prelič, 15.9.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 35-36/2005Izhodiščno vprašanje: Ali je v pristojnosti skupščine delniške družbe, da pri povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe s sklepom odloči, da so do novih delnic upravičene tiste osebe, ki imajo status delničarja v časovni točki, ki leži v obdobju med (1.) sprejetjem skupščinskega sklepa o poveč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 15.9.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 35-36/20051. Sodni svet: razpis nadomestnih volitev enega člana personalnega sveta. (Ur. l. RS, št. 83/05) - Okrožnega sodišča v Ljubljani izmed sodnikov okrajnih sodišč s sodnega okrožja v Ljubljani, - Okrožnega sodišča v Celju izmed sodnikov okrajnih sodišč s sodnega okrožja v Celju, - Okrožnega sodišča ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Globus

Dean Zagorac, 15.9.2005

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 35-36/2005ZDA: zelena luč za časovno neomejen pripor brez obtožbe 9. 9. – Ameriško prizivno sodišče za četrto okrožje je zavrnilo pritožbo o ugotavljanju zakonitosti odvzema prostosti (habeas corpus) ameriškemu državljanu Joseju Padilli, ki je osumljen načrtovanja napada z radiološko bombo. Ujet je bil na ame...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

od 6. do 12. septembra

Irena Vovk, 15.9.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35-36/2005Torek, 6. 9. Primerne pokojnine. Vlada je 25. avgusta sprejela Nacionalno strateško poročilo o primernih in vzdržnih pokojninah. S poročilom se predstavljajo cilji politike, sedanje stanje ter dolgoročna pričakovanja in strategije zagotavljanja primernosti in vzdržnosti pokojnin v Sloveniji v spr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Novela ZDSve – iz ustavnega v neustavno?

mag. Dušan Štrus, 15.9.2005

Državni zbor in državni svet

mag. Dušan Štrus, Pravna praksa, 35-36/2005Naslovno vprašanje je vse prej kot provokativno. Navsezadnje bi bilo lahko postavljeno tudi obratno. Kdor pa že daljši čas spremlja odnos nekaterih nosilcev vej oblasti do Državnega sveta RS, bo vedel, da gre za celo vrsto (političnih) dejanj in postopkov, ki nakazujejo težnje po postopnem ukinjanju...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Botri pravnega biznisa

Hinko Jenull, 15.9.2005

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 35-36/2005Da pri nas ugled pravne stroke strmo pada, niti ni treba posebej dokazovati. Pravo, umetnost lepega in dobrega, katerega poslanstvo naj bi bilo v razumljivem razlaganju predpisov in učinkovitem vzdrževanju pravnega reda, se pred našimi očmi spreminja v štacuno, ki ponuja pravna mnenja za vsako potre...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 35-36

Leto objave

< Vsi
2005(23)
> September(23)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ DĐEF G HIJ K LM N OP QR SŠ TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov