O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Osnutek zakona o gozdovih

Avtor ni naveden, 19.3.1992

Gozdarstvo

, Pravna praksa, 5-6/1992Sodobna evropska zakonodaja uveljavlja na področju varovanja naravnih dobrin poseben pravni sistem. V ta namen sprejema najprej t.i. "krovni zakon" - varstvo narave, kjer so postavljene sistemske rešitve, generalne določbe o varstvu teh dobrin, ki se nato s specialnimi zakoni le detajlirajo (gozdovi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Zakon o gospodarskih družbah - namesto zakona o podjetjih

dr. Marijan Kocbek, 19.3.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 5-6/1992V Sloveniji se že dalj časa čuti potreba po novi podjetniški zakonodaji, ki bi naj nadomestila zvezni zakon o podjetjih. Čeprav je slednji v času njegovega sprejema prav gotovo predstavljal napreden zakon o pravnoorganizacijskih oblikah gospodarskih subjektov in je pomembno prispeval h graditvi n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Predlog za izdajo (z osnutkom) zakona o pravniškem pripravništvu in pravniškem državnem izpitu

Avtor ni naveden, 19.3.1992

Sodišča

, Pravna praksa, 5-6/1992Vprašljiv se nam zdi izbirni izpit, saj se s tem na določen način negira kandidatova diploma, pridobljena na pravni fakulteti oziroma visoki pravni šoli. Lahko bi sprejeli kot kriterij pravilo, da imajo prednost kandidati z višjo povprečno oceno, pridobljeno v rednem študiju, lahko tudi pomen in dos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Pravno-etični problemi v medicini

mag. Vesna Rijavec, 19.3.1992

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 5-6/1992Društvo pravnikov v gospodarstvu Maribor in Zdravniško društvo Maribor sta organizirala 19. 2. 1992 v Mariboru posvet pravnikov in zdravnikov o aktualnih problemih medicine in prava na področjih, kjer se kot stroki prepletata. Največ pozornosti so sodelujoči seveda posvetili moralno-etičnim vidikom....
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Direktorjev veto na sklep DS...

mag. Drago Mežnar, 19.3.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 5-6/1992Vprašanje: Delavski svet je sklenil, da delavci za 20 % nižje plače od izhodiščnih po panožni kolektivni pogodbi prejemajo ustrezne listine za primer preoblikovanja oziroma stečaja podjetja. Direktor je dal veto na izvedbo tega sklepa, ker bi morali te dohodke računovodsko knjižiti in bi podjetju...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Religija in gospodarstvo

mag. Vesna Kranjc, 19.3.1992

Ostalo

mag. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 5-6/1992Na rednem mesečnem sestanku Društva pravnikov v gospodarstvu Maribor v februarju se je članom društva predstavil dr. Sergej Flere, redni profesor Visoke pravne šole v Mariboru. To je bila res predstavitev, saj dr. Flere predava sociologijo na Visoki pravni šoli v Mariboru prvič v tem študijskem letu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Delavski svet v podjetju z manj kot 50 delavci...

mag. Drago Mežnar, 19.3.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 5-6/1992Vprašanje: V družbenem podjetju se je število delavcev zmanjšalo pod 50 in kaže, da se bo še bolj. Ali je delavski svet v tem primeru sploh še legitimen - kdo naj prevzame funkcijo organa upravljanja? Odgovor: 48. člen zakona o podjetjih določa, da se v družbenem podjetju z manj kot 50 dela...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Konkurenčna klavzula - nelojalna konkurenca delavca podjetnika

mag. Viktor Planinšec, 19.3.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 5-6/1992Dosti pisanja je v zadnjem času o nedopustnem tržnem nastopanju delavcev v zvezi z njihovim delovnim razmerjem. Ta nedopustnost je urejena v več zakonih posebej, ali pa izhaja iz splošnejših določb. V prvih treh odstavkih 7. člena zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/90 in 5/91)je opred...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

IO Zveza društev pravnikov Slovenije

Avtor ni naveden, 19.3.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 5-6/1992Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Preoblikovanje podjetja - odvečni delavci

mag. Drago Mežnar, 19.3.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 5-6/1992Vprašanje: Po preoblikovanju družbenega podjetja v d.o.o. utegne priti do izigravanja delavcev v upravi, saj bodo dosedanje proizvodne enote lahko naročale izvajanje določenih strokovnih del po zunanjih (konkurenčnejših) izvajalcih. Ali lahko delavci dosedanje uprave kako zavarujejo svoje interes...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Sindikalni zaupnik - član DS

mag. Drago Mežnar, 19.3.1992

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 5-6/1992Ali lahko kandidira za člana delavskega sveta (družbenega podjetja) delavec ki je bil imenovan za zaupnika enega od sindikatov? Sta ti funkciji združljivi? Z zakonom o podjetjih (Ur. l. SFRJ, št. 77/88, 40/90, 46/90 in 61/90) je določeno, da je delavski svet organ upravljanja družbenega podjetja ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Računsko sodišče

mag. Niko Abrahamsberg, 19.3.1992

Računsko sodišče

mag. Niko Abrahamsberg, Pravna praksa, 5-6/1992Pomemben del državne oblasti se uresničuje na področju javnih financ. Zato je potrebno tudi na tem področju upoštevati temeljno pravilo delitve oblasti na zakonodajno izvršilno in sodno 3. čl. ustave RS.) Dosedanja pravna ureditev tega načela na področju javnih financ ni upoštevala. Javne finance so...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Razrešitev delavcev s posebnimi pooblastili

mag. Drago Mežnar, 19.3.1992

Delovna razmerja

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 5-6/1992V družbenem podjetju je poleg direktorja še 5 delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. V statutu podjetja je opredeljeno, da te delavce imenuje in razrešuje direktor podjetja. Ali je potrebno v splošnem aktu in če je, v katerem, opredeliti tudi postopek imenovanja in razrešitve teh delavce...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Objava mednarodnih dokumentov RS

mag. Aleksander Čičerov, 19.3.1992

Zunanje zadeve in diplomacija

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 5-6/1992Zakon o zunanjih zadevah (Ur. l. RS, št. 1/91) določa, da se mednarodne pogodbe objavijo v uradnem glasilu Republike Slovenije v izvirnih besedilih. Če med temi ni besedila v slovenščini, se objavi njen prevod.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Skilex Slovenija '92, Maribor-Pohorje (5.-7. marca)

mag. Viktor Planinšec, 19.3.1992

Ostalo

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 5-6/1992Društvo pravnikov v gospodarstvu Maribor je bilo na lanskem zelo uspelem pravniškem smučarskem srečanju v Cerknem s strani organizatorja Andreja Orla "določeno", da letos izvede strokovno smučarsko srečanje pravnikov Slovenije. Tako se je v času od petega do sedmega sušca zbralo v Mariboru na "prvem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 19.3.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 5-6/1992Št. 11 (6. 3. 1992) Predsedstvo RS objavlja najprej ukaze, da se odpreta veleposlaništvi RS v Londonu in Budimpešti. Med akti vlade RS omenimo, da so objavljeni zdaj tudi naslednji: dopolnjene so zasnove nekaj programov v visokem izobraževanju (tudi družboslovje) in dana soglasja k novim cenam...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 19.3.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 5-6/1992Št. 12 (13. 3. 1992) Pet zakonov je objavljenih v prvem delu te številke našega državnega uradnega glasila: najbolj pričakovan je seveda zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (začne veljati 1. aprila 1992), slede mu dopolnitve zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (novo poglavje o zbir...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Bogdan Kavčič: Delavci in upravljanje podjetij

Dušan Skok, 19.3.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Dušan Skok, Pravna praksa, 5-6/1992Zgolj opozoriti menimo v tem zapisu na nedavno izdano knjižico v zbirki "Aktualne teme", ki jo izdaja ČZP Enotnost - o tematiki, ki bo z razvojem podjetništva pri nas oziroma preobrazbo naših organizacij v različne podjetniške oblike dobila vedno večji pomen - in ko bo ob drugem treba poiskati odgov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

V zakonih upoštevati RIP

Dušan Skok, 19.3.1992

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Dušan Skok, Pravna praksa, 5-6/1992Pred tednom je predsednik zakonodajnopravne komisije Skupščine RS Anton Tomažič sklical zanimiv in seveda tudi aktualen posvet, ki je želel opozoriti na probleme, cilje in možne rešitve glede vključevanja RIP (računalniške izmenjave podatkov) v zakone in druge predpise. Poudarjeno je bilo, da je pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Ureditev človekovih pravic - vključno s pravicami manjšin - na ozemlju RS

Biserka Videtič, 19.3.1992

Človekove pravice

Biserka Videtič, Pravna praksa, 5-6/1992Človekove pravice so glavna prvina določb, ki normirajo sodelovanje Republike Slovenije v evropskem in svetovnem prostoru in njeno aktivno sodelovanje pri izpopolnjevanju mednarodnega sistema človekovih pravic kot sestavnega dela sodobnega demokratičnega sveta. Nova ustava Republike Slovenije prizna...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

74 novih magistrov prava?

Dušan Skok, 19.3.1992

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 5-6/1992S priložnostnimi govori dekana dr. Albina Igličarja in predstojnikov katedr dr. Karla Zupančiča in dr. Francija Grada so 6. marca začeli na Pravni fakulteti v Ljubljani nov ciklus magistrskega študija in sicer na področju civilnega in gospodarskega ter ustavnega prava. K študiju se je prijavilo -...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Prof. Finžgar o preoblikovanju družbene lastnine

mag. Miha Juhart, 19.3.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 5-6/1992V okviru Svobodne katedre Pravne fakultete v Ljubljani smo četrtek,12. marca, poslušali predavanje akademika in zaslužnega profesorja dr. Alojzija Finžgarja z naslovom "Preoblikovanje družbene lastnine v drugo obliko lastnine". Izjemno aktualne in široko zastavljene teme se je akademik prof. Finžgar...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Mednarodne pogodbe s področja človekovih pravic

Avtor ni naveden, 19.3.1992

Človekove pravice

, Pravna praksa, 5-6/1992I. Mednarodne pogodbe OZN 1. Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 2. Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah 3. Fakultativni protokol k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah* 4. Drugi fakultativni protokol k Mednarodnemu paktu o državlja...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5-6

Leto objave

< Vsi
1992(23)
> Marec(23)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČ DĐEFGHIJ K LM NOP QR S ŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov