O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Obračun potnih stroškov

dr. Nana Weber, 13.11.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 44/2014Podjetje se je iz mesta preselilo na podeželje. Zaposlenemu po novem obračunajo stroške za prevoz na sledeč način: kilometrino za prevoz z avtomobilom od doma do prve postaje mestnega prometa, ceno vozovnice mestnega prometa do glavne avtobusne postaje, ceno primestnega prometa do Logatca in kilometrino za oddaljenost treh kilometrov od Logatca do delovnega mesta. Ker ni možnosti prevoza od avtobusnega postajališča v Logatcu do delovnega mesta, se zaposleni vozi na delo z lastnim prevozom in je tako pri povračilu stroškov prikrajšan.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 13.11.2014

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2014 Helen Xanthaki Drafting Legislation - Art and Technology of Rules for Regulation (Hart Publishing, Oxford, 2014, 392 strani) Priprava zakonskega predloga je pomemben del celotnega zakonodajnega procesa, na
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Kje se je izgubil zlati lesk?

Matej Tomažin, 13.11.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 44/2014Še pred nekaj leti je bilo mogoče tako v javnih občilih kot tudi med malimi vlagatelji zaznati izjemno zanimanje za plemenite kovine. Govorilo se je o padcu papirnatega denarja in o vrnitvi zlatega standarda kot edini trdni možnosti. Zgodba se vendarle ni uresničila in marsikdo se sprašuje, kje se je izgubil zlati lesk.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Vnovič o predragi uporabi plačilnih kartic v EU

Zoran Skubic, 13.11.2014

Plačilni promet

Zoran Skubic, Pravna praksa, 44/2014Vprašanje pravne skladnosti mehanizma večstranskih medfranšiznih provizij (VMP) kot dela dajatev, ki se trgovcem zaračunavajo v sistemu plačevanja s plačilnimi karticami MasterCard, ni prvič na tapeti kake institucije EU. Splošno sodišče je problematiko že obravnavalo v letu 2012 in presodilo, da mehanizem VMP ne ustreza standardom prepovedi izkrivljanja konkurence na notranjem trgu, določene v 81. členu Pogodbe o ES (PES). S tem je pritrdilo pripadajoči odločitvi Evropske komisije iz leta 2007, ki je prav tako ugotovila protikonkurenčnost takega mehanizma. Nova Komisija bo imela tako precej lažje delo pri uresničevanju ciljev Zelene knjige o vzpostavitvi integriranega evropskega trga za kartična, spletna in mobilna plačila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Preložitev in prekinitev

Nataša Skubic, 13.11.2014

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 44/2014Pojma preložitev in prekinitev, kot se uporabljata v sodnih postopkih (omejila se bom na kazenski in pravdni postopek, čeprav velja podobno tudi za druge), je težko enotno opredeliti, saj v različnih postopkih zajemata različne položaje. Temeljna postopkovna zakona, Zakon o kazenskem postopku (ZKP) in Zakon o pravdnem postopku (ZPP), pojmov ne opredeljujeta, temveč določata, v katerih primerih se preloži oziroma prekine glavna obravnava, narok, preiskava, preiskovalno dejanje, postopek, izvršitev sodne odločbe itd. Iz teh primerov izhaja, da se pojma preložitev in prekinitev lahko tudi prekrivata oziroma da razlika med njima ni vedno jasna. SSKJ glagol preložiti opredeljuje kot določiti drug, poznejši čas za uresničitev česa (preložiti obravnavo SSKJ opredeljuje kot določiti drug datum za že začeto obravnavo), glagol prekiniti pa opredeljuje kot za določen čas česa ne nadaljevati. Po mojem mnenju tudi ti dve opredelitvi ne ponujata popolnoma jasne razmejitve med pojmoma.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Dan pravosodja

Irena Vovk, 13.11.2014

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2014Predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša, generalni državni tožilec dr. Zvonko Fišer in minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič so 5. novembra na slovesni prireditvi ob Dnevu pravosodja svečano podelili najpomembnejša priznanja šestnajstim funkcionarjem in javnim uslužbencem v pravosodju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 13.11.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2014 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva Komisije 2014/99/EU z dne 21. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2009/126/ES o rekuperaciji bencinskih hlapov na drugi stopnji med oskrbo motornih vozil na bencinskih servisih zaradi prilagoditve tehničnemu napre
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 13.11.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2014Sodbe Sodišča 5. november
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Pravni napovednik

Irena Vovk, 13.11.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2014Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 13.11.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2014 13. november 1887 - "Krvava nedelja" Londonska policija je nasilno zatrla irske demonstracije, ki sta jih organizirala Socialna demokratska zveza in Irska nacionalna liga. Več sto demonstrantov je bilo ranjenih, najmanj trije pa so za posledicami poškodb umrli
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Vpis hipoteke z zaznambo izvršljivosti v zemljiško knjigo - identičnost identifikacijskih znakov - istovetnost nepremičnine

Avtor ni naveden, 13.11.2014

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2014Nepremičnina mora biti v zemljiškoknjižnem dovolilu označena z identifikacijskim znakom, s katerim je vpisana v zemljiški knjigi. Istovetnost nepremičnine ni podana, kadar se zemljiškoknjižno dovolilo nanaša na zemljiške parcele, zemljiškoknjižni predlog pa na posamezne dele stavbe. Preizkus, ki ga zemljiškoknjižno sodišče opravi v formaliziranem postopku odločanja o dovoljenosti vpisa v zemljiško knjigo, namreč ne more iti tako daleč, da bi sodišče preizkušalo, ali je na posameznem delu stavbe upravičen vpis hipoteke, ki je bila z zemljiškoknjižnim dovolilom dana za vpis na zemljiško parcelo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Brezplačna pravna pomoč in nesorazmerno visoki odškodninski zahtevki

Felc Brina, Čebular Mojca, 13.11.2014

Odvetništvo in notariat

Brina Felc, Mojca Čebular, Pravna praksa, 44/2014Po določilih Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) mora prosilec za brezplačno pravno pomoč za njeno dodelitev izkazati dva pogoja, in sicer najprej finančnopremoženjski kriterij (t. i. subjektivni kriterij) in objektivni kriterij v skladu z določilom 24. člena ZBPP, ki v prvem odstavku določa, da sodišče pri dodeljevanju brezplačne pravne pomoči presoja okoliščine in dejstva o zadevi, v zvezi s katero prosilec vlaga prošnjo za odobritev brezplačne pravne pomoči, predvsem da zadeva ni očitno nerazumna oziroma da ima prosilec v zadevi verjetne izglede za uspeh, tako da je razumno začeti postopek oziroma se ga udeleževati ali vlagati v postopku pravna sredstva oziroma nanje odgovarjati, in da je zadeva pomembna za prosilčev osebni in ekonomsko-socialni položaj oziroma je pričakovani izid zadeve za prosilca ali njegovo družino življenjskega pomena. V skladu z upravno sodno prakso pa organ za brezplačno pravno pomoč pri odločanju glede objektivnega pogoja za dodelitev brezplačne pravne pomoči v odškodninskih sporih ne sme presojati utemeljenosti višine vtoževane odškodnine, čeprav je ta že na prvi pogled resnično pretirano visoka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Dnevi slovenskih pravnikov (2.)

Vovk Irena, Skubic Zoran, 13.11.2014

Pravoznanstvo

Irena Vovk, Zoran Skubic, Pravna praksa, 44/2014 6. sekcija Lobiranje med zakonom in korupcijo Irena Vovk "Leta 2013 je v Sloveniji delovalo 62 registriranih lobistov (tj. poklicnih lobistov), ki so Komisiji za preprečevanje korupcije poslali kar 591 poročil (leto poprej pa zgolj 216), ki so poročala
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Šele ko je Sodišče razložilo svojo prejšnjo sodbo, je postalo jasno, kako bo odločilo v poznejših zadevah

Saša Sever, 13.11.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Saša Sever, Pravna praksa, 44/2014Sodbi velikega senata Sodišča v združenih zadevah Buono in drugi ter v zadevi Giordano sta zanimivi zlasti iz dveh razlogov. Po eni strani je Sodišče razložilo sodbo v zadevi AJD Tuna in šele zdaj vemo, kaj je v njej odločilo, po drugi strani pa je bila ta razlaga ključna za to, da je sploh lahko odločilo o odškodninskih zahtevkih francoskih ribičev za škodo, ki naj bi jim nastala zaradi sprejetja Uredbe št. 530/2008, ki je za določeno obdobje prepovedala ribolov na navadnega tuna s plovili z zapornimi plavaricami (v nadaljevanju: ribiške ladje) v delu Atlantskega oceana in Sredozemskega morja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Zakon o izvršbi in zavarovanju z novelo ZIZ-J

Matjaž Verbič, 13.11.2014

Kultura in umetnost

Matjaž Verbič, Pravna praksa, 44/2014Zadnja novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J), že deseta po vrsti, je začela veljati 30. julija 2014. Pred kratkim pa je izšla knjiga Zakon o izvršbi in zavarovanju z novelo ZIZ-J (Planet GV, Ljubljana 2014, 243 strani), z uvodnimi pojasnili Dide Volk. Pojasnila so razdeljena na štiri poglavja, v katerih so predstavljene spremembe in dopolnitve novele ZIZ-J.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Kazensko preganjanje novinarjev

Jasmina Beganović, 13.11.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Jasmina Beganović, Pravna praksa, 44/2014V primerih kazenskih postopkov zoper novinarje zaradi domnevno storjenih kaznivih dejanj pri opravljanju njihovega dela se porajajo številna vprašanja, na katera so skušali odgovoriti udeleženci okrogle mize Kazensko preganjanje novinarjev, ki je potekala v torek, 4. novembra 2014, v Galeriji Škuc. Okroglo mizo, ki jo je organiziralo Društvo novinarjev Slovenije, je povezoval novinar časopisa Delo Lenart Kučič, kot udeleženci pa so svoje izkušnje prispevali novinarka Dela Anuška Delić, nekdanja informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar, novinar Dnevnika Primož Cirman, odvetnik družbe Pro Plus Vincenc Grčar in Nani Jansen, vodilna pravnica pri nevladni organizaciji Media Legal Defence Initiative (MLDI), ki nudi pravno pomoč novinarjem, avtorjem spletnih dnevnikov in neodvisnim medijem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Prisotnost študentov medicine ob rojstvu otroka

Kim Sotlar, 13.11.2014

Varstvo človekovih pravic

Kim Sotlar, Pravna praksa, 44/2014V začetku 20. stoletja se je v razvitem svetu začelo uveljavljati načelo samostojnosti bolnika, ki je skupaj z načelom spoštovanja pacientove zasebnosti eno glavnih načel varstva pacientovih pravic, ki so jih države po svetu uredile v nacionalnih zakonodajah z namenom povečanja učinkovitosti in kakovosti zdravstvenega varstva. Pacientova pravica do samostojnega odločanja se uresničuje prek instituta privolitve v medicinski poseg oziroma zdravstveno oskrbo, kar vključuje tudi privolitev v sodelovanje pacienta v učnem procesu. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je pred kratkim obravnavalo privolitev pacientke porodnice v navzočnost študentov medicine pri rojstvu njenega otroka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Prikrivala je lastno smrt in zlorabila pravico do pritožbe

Matic Kumer, 13.11.2014

Varstvo človekovih pravic

Matic Kumer, Pravna praksa, 44/2014Ko se je švicarska državljanka Alda Gross približevala 80. letu starosti, se je odločila umreti. Čeprav ni bila bolna, je začela umsko in telesno vse bolj pešati, česar ni želela več prenašati. Svoje življenje je nameravala končati s smrtnim odmerkom natrijevega pentabarbitala, ki ga je v Švici mogoče izdati na recept prav za namen izvršitve samomora. Vendar zdravniki tega sredstva niso želeli predpisati osebi, ki ne trpi za hujšo boleznijo, saj tega kodeks medicinske etike ne predvideva. Prav tako so njeno zahtevo za izdajo recepta zavrnila nacionalna sodišča. Drugi senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), pred katerega se je pritožila, je sicer ugotovil, da je Švica kršila njeno pravico do zasebnega življenja, vendar je veliki senat to odločitev pozneje razveljavil, saj je ugotovil, da je pritožnica zlorabila pravico do pritožbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Razpisi

Avtor ni naveden, 13.11.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2014 Ur. l. RS, št. 66/14 1. Direktor - Socialno varstveni zavod Taber; rok je 12. december. Ur. l. RS, št. 74/14 2. Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano - Ministrstvo za kmetijstvo, go
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Evropa

Irena Vovk, 13.11.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2014 Ponedeljek, 3. 11. Nagrada Saharov. Kongovski ginekolog Denis Mukwege, specializiran za zdravljenje s strani uporniških sil množično posiljenih žensk in ustanovitelj bolnišnice Panzi v Bukavu v Demokratični republiki Kongo, je letošnji prejemnik nagrade Saharov za svobodo m
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 13.11.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2014 5. november - poročilo Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti k Devetnajstemu rednemu letnemu poročilu o delu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2013 - s predlogom priporočila. 6. november - predlog zakona o ratifika
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Interparlamentarna unija

dr. Jasna Murgel, 13.11.2014

Civilno pravo

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 44/2014Poslanca nove sestave Državnega zbora sva se od 12. do 17. oktobra letos udeležila zasedanja Interparlamentarne unije (IPU). Ker gre za pomembno mednarodno organizacijo, ki se v slovenskih medijih skorajda ne omenja, želim z njo seznaniti strokovno javnost in s tem prispevati k uresničitvi njenih ciljev, kar je namen članov nacionalnih delegacij v IPU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Kako komentirate?

Hinko Jenull, 13.11.2014

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 44/2014Vsem piarovskim službam, medijskim svetovalcem in treningom javnega nastopanja navkljub (ali pa prav zaradi tega) ima naše pravosodje ves čas težave v komuniciranju s sredstvi javnega obveščanja. Med zahtevami po pojasnilih, ki jih bo "razumela tudi stara mama", in standardi strokovne doslednosti, kot jo narekujejo najzahtevnejši sodni postopki in poklicna etika, nikakor ne najde prave mere in primerne besede.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Z ideologijo proti pravosodju in pravu

mag. Andrej Ferlinc, 13.11.2014

Pravoznanstvo

mag. Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 44/2014Ideologije ni mogoče enačiti z različnimi svetovnonazorskimi opredelitvami, do katerih imajo ustavno pravico tudi vsi zaposleni v pravosodnih organih, saj velja, da živimo v demokratični družbi, vključeni v sistem vrednot članic EU. V nadaljevanju bo pojem ideologije opredeljen negativno, kot vrsta popačenih oziroma napačnih skupinskih prepričanj, v katerih se skuša vrednotenje skupine prikazati kot odnos do vrednot celotne družbe. Namesto spoznavanja in podrejanja univerzalnim človeškim vrednotam se od posameznika pogosto pričakuje podreditev figuri vodje, tako da preneha biti oseba z lastno intelektualno avtonomnostjo. Pričakuje se zgolj obnašanje, ki ustreza položaju v hierarhični organizaciji, ta pa ne glede na veljavno pravo sama izoblikuje svoje pojmovanje časti, poštenja in reda, posamezniku pa daje zadosten občutek varnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Pravne posledice meničnega poroštva

mag. Polona Kukovec, 13.11.2014

Obligacije

mag. Polona Kukovec, Pravna praksa, 44/2014Čeprav se zdi, da je menica že preživel institut, se v pravnem prometu še vedno uporablja; ne toliko kot plačilno sredstvo, pogosteje kot instrument zavarovanja obveznosti. Menica se najpogosteje izda zaradi poplačila obveznosti iz temeljnega posla (kavzalno razmerje), vendar to ne pomeni, da z izdajo menice obveznost iz temeljnega posla preneha. Ker je menična obveznost samostojna obveznost, so ugovori meničnega zavezanca v zvezi s temeljnim poslom zoper remitenta (meničnega upnika) močno omejeni. Kadar pa menica ostane v rokah prvotnega imetnika, menični dolžnik lahko zoper prvega meničnega upnika uveljavlja vse ugovore, tudi ugovore iz temeljnega razmerja. Šolski primer pretrganja s kavzalnim razmerjem (temeljnim poslom) je indosament (prenos menice na novega imetnika). V prispevku me bo zanimalo, ali do takega pretrganja pride tudi, če se menica avalira. Navedla bom argumente, zakaj menim, da menični porok nima na voljo ugovorov iz temeljnega posla, čeprav ima te ugovore na voljo zoper prvega meničnega upnika na primer trasant, za katerega se je porok zavezal.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 44

Leto objave

< Vsi
2014(35)
> November(35)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEF G H IJ K LM NOPQR S ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov