O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Vzdušje za urejanje položaja sodstva po volitvah še težje

dr. Lojze Ude, 17.11.2011

Sodišča

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 44/2011Nikakor ni mogoče očitati ministru za pravosodje in vladi, da nista bila aktivna pri obravnavanju in poskusih reševanja problematike na področju pravosodja. Drugo vprašanje je, ali so bili sprejeti in izpeljani ukrepi (tudi novi zakoni oziroma noveliranje starih) strokovno na mestu in ali so že med
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Razpisi

Avtor ni naveden, 17.11.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2011Ur. l. RS, št. 40/11 1. Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologiji; za drugo odpiranje je rok do vključno 31. januarja 2012. Ur. l. RS
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Vlada RS

Avtor ni naveden, 17.11.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2011Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 158. seji (10. november 2011) - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v RS, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti. - Poročilo o stanju v slovenskem bančnem sistemu, oktober 2011. - sprememba načrta izvedb
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Varstvo osebnih podatkov v osnovnošolskih dnevnikih

Avtor ni naveden, 17.11.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2011 Osnovna šola zbira in obdeluje podatke o dnevnih posebnostih pri delu z učenci (t. i. kršitve pravil šolskega reda) pri posameznih urah, ki jih zbirajo učitelji z namenom seznaniti razrednika učencev. • Ali ima osnovna šola sploh podlago za tako obdelavo osebnih podatkov in kakšen je primere
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 17.11.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2011je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora - ZOPNI (Ur. l. RS, št. 91/11) - veljati začne 29. novembra, uporabljati pa se začne šest mesecev po njegovi uveljavitvi. 2. Zakon o dopolnitvah Zakona o
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Protikrizni sklep Vlade nima mandata za ustvarjanje pravne krize

dr. Mirko Pečarič, 17.11.2011

Uprava

dr. Mirko Pečarič, Pravna praksa, 44/2011Vlada RS je sprejela Sklep o omejitvi zaposlovanja, s katerim je povzela vsebino zavrnjenega predloga zakona o interventnih ukrepih in jo nadgradila še z dodatno vsebino. Sklep je pravi gejzir pravnih vprašanj glede njegove pravne narave, identifikacije posameznih vrst pravnih in internih aktov, razmerij med vejami oblasti, ustavne problematike, delovnopravnih vprašanj in hierarhičnega usmerjanja podrejenih organov. Manjše probleme skuša rešiti tako, da povzroča še večje nasprotne učinke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Še o nadzornem odboru občine

Primožič Kužner Mojca, Radonič Martina, 17.11.2011

PRORAČUN

Mojca Primožič-Kužner, Martina Radonič, Pravna praksa, 44/2011 Dr. Miloš Senčur v svojem članku nasprotuje stališču Upravnega sodišča, ki ga je zavzelo v odločitvi o zavrženju tožbe v upravnem sporu med člani "starega" nadzornega odbora kot tožniki in občino kot toženko. Kot navaja tud
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Koliko stane mobing?

mag. Tanja Pirnat, 17.11.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Delovna razmerja

mag. Tanja Pirnat, Pravna praksa, 44/2011Ob pregledu do zdaj objavljenih prispevkov na temo mobinga sem bila presenečena nad dvojim: da prispevkov, vsaj s pravnega področja, ni veliko (čeprav je na splošno zaslediti veliko "govora" o mobingu) in da je večina prispevkov, pa tudi drugih zapisov (na primer na internetu), z nepravnih (sociološkega, zdravstvenega, psihološkega in podobnih) področij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb - kolikokrat še?

mag. Janez Tekavc, 17.11.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 44/2011Državni zbor je na eni zadnjih sej (19. oktobra 2011) sprejel Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD). Ob vsesplošni politični zmedi je bil sprejem dokaj pričakovan, čeprav bi glede na predhodni odločitvi Ustavnega sodišča U-I-135/00 z dne 9. oktobra 2002 in U-I-117/07 z dne 21. junija 2007 vendarle pričakovali malce več zakonodajne zrelosti. ZPUOOD prinaša vnovično rešitev, ki je bila že dvakrat v postopku presoje ustavnosti ocenjena kot neustrezna. Družbenikom izbrisanih družb namreč ex officio odpušča obveznosti za dolgove izbrisanih družb, v katerih so imeli ti družbeniki take upravljavske pravice, da se štejejo za aktivne družbenike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Vsebina PP št.44/2011

Avtor ni naveden, 17.11.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2011stran 3 UVODNIK dr. Lojze Ude Vzdušje za urejanje položaja sodstva po volitvah še težje stran 6 JAVNA UPRAVA dr. Mirko Pečarič Protikrizni sklep Vlade nima mandata za ustvarjanje pravne krize stran 9 GOSPO
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

globus

Dean Zagorac, 17.11.2011

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 44/2011Rekordna kazen za trgovanje na podlagi notranjih informacij 8. 11. - Ameriško okrajno sodišče za južni okraj New Yorka je ustanovitelju sklada tveganega kapitala Galleon Group Raju Rajaratnamu naložilo plačilo rekordno visoke kazni, in sicer kar 92,8 milijona ameriških dolarjev (približno 70 milijo
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Reforma ESČP

Irena Vovk, 17.11.2011

Varstvo človekovih pravic

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2011 Ministrstvo za pravosodje je v celoti zavezano cilju, da se za Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) nadaljujejo in sprejmejo potrebni ukrepi, ki ga bodo razbremenili, da se bo lahko lažje spopadalo z velikim pripadom pritožb, ki jih državljani Evrope naslavljajo nanj. Zato pozivajo zain
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Koliko mora potrošnik čakati na zamenjavo izdelka pri uveljavljanju garancije?

Urška Češnjevar, 17.11.2011

Obligacije, TRGOVINA

Urška Češnjevar, Pravna praksa, 44/2011V PP, št. 37/2011, je bil objavljen članek Tadeja Kamnika Dileme pravnega urejanja garancije po evropskem vzorcu (str. 17-19). V njem se avtor na str. 18 (med alinejami, opomba 11) sklicuje na moj članek, ki je bil objavljen v PP, št. 26/2006, str. 13. V svojem prispevku je zapisal: "Če garant ne iz
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Quod nimium est fugito, paruo gaudere memento: Tuta mage est puppis, modico quae flumine fertur

Janez Kranjc, 17.11.2011

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 44/2011Pred seboj imamo rek, ki bi se po naše glasil: "Beži pred vsem, kar je preveč, in ne pozabi se veseliti majhnih stvari. Varnejša je ladja, ki jo nosi majhna reka." Rek je vzet iz zbirke, ki so jo poimenovali Katonovi reki (Dicta Catonis 2,6). Gre za zbirko življenjskih modrosti, ki jih daje oče svo
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Kvalifikatorji v Slovarju SP in primerjava s SSKJ

dr. Nataša Hribar, 17.11.2011

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 44/2011Nadaljujem tam, kjer sem prejšnji kotiček končala - pri razlagi nekaterih kvalifikatorjev v SSP. Povedali smo že, kako se odločamo o uporabi ali neuporabi besed s socialno- in funkcijskozvrstnimi oznakami. Enako velja tudi za časovne, pogostnostne in druge oznake - vedno je treba imeti pred očmi, ka
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Evropa

Irena Vovk, 17.11.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2011Torek, 8. 11. Nova proračunska pravila. Evropski komisar za denarne in gospodarske zadeve Olli Rehn pričakuje, da bodo nova pravila za zagotavljanje javnofinančne discipline in nadzora nad makroekonomskimi neravnotežji začela veljati sredi decembra. Gre za sveženj šestih zakonodajnih pre
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Volitve in vpliv na borzo

Matej Tomažin, 17.11.2011

Politične stranke, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 44/2011Volilno leto je eno tistih, ko se pričakovanja vlagateljev zelo spreminjajo. In to ne le zaradi lepih obljub politikov v volilni kampanji, temveč zlasti zaradi oblikovanja novih koalicij, ki nekako sporočijo, kakšna sploh je verjetnost, da se bo katera od izrečenih obljub izpolnila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Zamujena priložnost za aktivno državljanstvo

dr. Andraž Teršek, 17.11.2011

Politične stranke

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 44/2011Nedavne raziskave o zadovoljstvu državljanov z življenjem v Sloveniji so pokazale, da jih je več kot 80 odstotkov zadovoljnih s svojim življenjem. Zanimivo odkritje. Pred tem se je verjetno marsikomu zdelo, da bi utegnil podoben odstotek ljudi
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

dogodki - izjave

Irena Vovk, 17.11.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2011od 8. do 15. novembra Torek, 8. 11. Interventni zakon - prvič. Nekatere parlamentarne stranke (SDS, SD in SLS) so predlog zakona o interventnih ukrepih za leto 2012 pripravljene obravnavati in sprejeti, če bi z njimi soglašali socialni partnerji, v drugih strankah pa opozarjajo, da pred
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Pravni napovednik

Irena Vovk, 17.11.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2011Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Državni zbor

Irena Vovk, 17.11.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2011(www.dz-rs.si) Jezik: slovenščina Tip: sam Tip:o spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: spremljanje v živo na TV Slovenija 3, gradivo v obravnavi, e-koledar Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in splošni e-naslov, e-obrazec za pripombe
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 17.11.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2011Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 17.11.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 44/201117. november 1858 - Robert Owen Umrl je valižanski industrialec, predstavnik utopičnega socializma in socialni reformator Robert Owen. Velja za začetnika nove delavske zakonodaje, saj si je prizadeval za izboljšanje kakovosti življenja delavskega razreda. Med njegovimi najpomembnejšimi
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 17.11.2011

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2011Fred S. McChesney (ur.)Mergers and the Market for Corporate Control (Edward Elgar Publishing, 2011, 688 strani) Knjigo bi prav lahko označili kot obvezno branje, saj nudi vpogled v eno najpomembnejših področij tako ekonomije in financ kot tudi prava, in sicer področje ko
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Nezakonita prisilna hospitalizacija duševne bolnice

Andreja Tratnik, 17.11.2011

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 44/2011S. proti Estoniji, št. 17779/08, 4. oktober 2011 Grandiozne blodnje in paranoja. Diagnoza, ki ni zadostovala, da bi žensko srednjih let proti njeni volji hospitalizirali. Zato se je več let v različnih psihiatričnih bolnišnicah zdravila ambulantno. Zdravil ni jemala redno. S šestletnim otrokom
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 44

Leto objave

< Vsi
2011(42)
> November(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEF G H IJK LM NOP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov