O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Quod nimium est fugito, paruo gaudere memento: Tuta mage est puppis, modico quae flumine fertur

Janez Kranjc, 17.11.2011

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 44/2011Pred seboj imamo rek, ki bi se po naše glasil: "Beži pred vsem, kar je preveč, in ne pozabi se veseliti majhnih stvari. Varnejša je ladja, ki jo nosi majhna reka." Rek je vzet iz zbirke, ki so jo poimenovali Katonovi reki (Dicta Catonis 2,6). Gre za zbirko življenjskih modrosti, ki jih daje oče svo
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Kvalifikatorji v Slovarju SP in primerjava s SSKJ

dr. Nataša Hribar, 17.11.2011

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 44/2011Nadaljujem tam, kjer sem prejšnji kotiček končala - pri razlagi nekaterih kvalifikatorjev v SSP. Povedali smo že, kako se odločamo o uporabi ali neuporabi besed s socialno- in funkcijskozvrstnimi oznakami. Enako velja tudi za časovne, pogostnostne in druge oznake - vedno je treba imeti pred očmi, ka
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Reforma ESČP

Irena Vovk, 17.11.2011

Varstvo človekovih pravic

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2011 Ministrstvo za pravosodje je v celoti zavezano cilju, da se za Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) nadaljujejo in sprejmejo potrebni ukrepi, ki ga bodo razbremenili, da se bo lahko lažje spopadalo z velikim pripadom pritožb, ki jih državljani Evrope naslavljajo nanj. Zato pozivajo zain
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Čezmejna kršitev osebnostnih pravic z objavo na spletu: kje tožiti?

Zoran Skubic, 17.11.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 44/2011eDate Advertising GmbH proti X (C-509/09), Olivier in Robert Martinez proti MGN Limited (C-161/10), 25. oktober 2011, veliki senat Sodišče je v luči določb Uredbe o sodni pristojnosti in Direktive o elektronskem poslovanju
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Prikriti preiskovalni ukrepi v sodni praksi

Kavšek Nuša, Bele Vid, 17.11.2011

Kazenski postopek

Nuša Kavšek, Vid Bele, Pravna praksa, 44/2011Prispevek je nastal pri pripravi odgovorov na vprašanja sodnikov o sodni praksi Vrhovnega sodišča v zvezi s prikritimi preiskovalnimi ukrepi in so ga vrhovni sodnici Barbara Zobec in Vesna Žalik ter višji sodnik Aleš Arh predstavili na delavnicah Kazenskopravne sodniške šole v Portorožu, 26.-28. sep
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Razsojeno

Toni Tovornik, 17.11.2011

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Pravna praksa, 44/2011Začasna odredba kot hud poseg v pravni položaj dolžnika Tožnik je podal predlog za izdajo začasne odredbe za blokiranje denarnih sredstev na transakcijskih računih obeh toženih strank. Sodišče prve stopnje je predlog s sklepom zavrnilo.Predlo
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Objava osebnih podatkov zdravnikov

Irena Vovk, 17.11.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2011Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2011/2523, 27. september 2011 Ali je dovoljeno na spletni strani ali forumu objaviti osebne podatke zdravnikov, in sicer njihovo ime, priimek, zaposlitev, telefonsko številko pisarne, spol in oceno obiskovalcev te strani glede njihove strokovnosti, prijazno
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Hranjenje prošenj za delo

Irena Vovk, 17.11.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2011Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2011/1126, 7. julij 2011 Koliko časa je neki organ dolžan hraniti prošnje za delo? Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Finančni in davčni vidik prihajajočih volitev

mag. Mojca Kunšek, 17.11.2011

Politične stranke

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 44/2011Izvajanje volilne kampanje ureja Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), ki določa ravnanje, propagiranje in financiranje volilne kampanje za volitve poslancev Državnega zbora, poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, predsednika republik
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 17.11.2011

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 44/2011Pregled slovenske zakonodaje Spregled pravne osebnosti Na podlagi Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD) bodo morala sodišča po uradni dolžnosti začasno prekiniti
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Nadaljevano kaznivo dejanje - povezovalni elementi - res iudicata

Avtor ni naveden, 17.11.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2011Sodba I Ips 18724/2010-49, 15. avgust 2011 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru IV Kp 18724/2010) ZKP - tretja točka 372. člena KZ-1 - 54. člen Pri konstrukciji nadaljevanega kaznivega dejanja gre za fikcijo, da je bilo storjeno le eno kaznivo dejanje. Njena uporaba mora biti zato nujno za
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 17.11.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2011Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Vlada RS

Avtor ni naveden, 17.11.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2011Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 158. seji (10. november 2011) - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v RS, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti. - Poročilo o stanju v slovenskem bančnem sistemu, oktober 2011. - sprememba načrta izvedb
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 17.11.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2011je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora - ZOPNI (Ur. l. RS, št. 91/11) - veljati začne 29. novembra, uporabljati pa se začne šest mesecev po njegovi uveljavitvi. 2. Zakon o dopolnitvah Zakona o
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Volitve in vpliv na borzo

Matej Tomažin, 17.11.2011

Politične stranke, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 44/2011Volilno leto je eno tistih, ko se pričakovanja vlagateljev zelo spreminjajo. In to ne le zaradi lepih obljub politikov v volilni kampanji, temveč zlasti zaradi oblikovanja novih koalicij, ki nekako sporočijo, kakšna sploh je verjetnost, da se bo katera od izrečenih obljub izpolnila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

K vprašanju (ne)enotnosti sodne prakse v luči pravice do poštenega sojenja

dr. Tilen Štajnpihler, 17.11.2011

Varstvo človekovih pravic

dr. Tilen Štajnpihler, Pravna praksa, 44/2011Nejdet Şahin in Perihan Şahin proti Turčiji, št. 13279/05, 20. oktober 2011 Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) se je pred kratkim vnovič srečalo z vprašanjem, kdaj neenotnost pri odločanju sodišč pomeni poseg v pravico do poštenega sojenja iz 6. člena Evropske konvencije o človekovih
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Relativnost načela zakonitosti v kazenskem pravu

Aleš Velkaverh, 17.11.2011

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 44/2011Soros proti Franciji, št. 50425/06, 6. oktober 2011 Pravna pravila so nujno abstraktna. Zakonodajalec si sicer mora prizadevati k čim večji natančnosti, vendar izkušnje kažejo, da nobeno besedilo ne uspe zajeti vseh raznolikosti življenjskih primerov. Kolikšna pomenska odprtost pravnih pravil
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Vsebina PP št.44/2011

Avtor ni naveden, 17.11.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2011stran 3 UVODNIK dr. Lojze Ude Vzdušje za urejanje položaja sodstva po volitvah še težje stran 6 JAVNA UPRAVA dr. Mirko Pečarič Protikrizni sklep Vlade nima mandata za ustvarjanje pravne krize stran 9 GOSPO
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 17.11.2011

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2011Fred S. McChesney (ur.)Mergers and the Market for Corporate Control (Edward Elgar Publishing, 2011, 688 strani) Knjigo bi prav lahko označili kot obvezno branje, saj nudi vpogled v eno najpomembnejših področij tako ekonomije in financ kot tudi prava, in sicer področje ko
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Koliko stane mobing?

mag. Tanja Pirnat, 17.11.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Delovna razmerja

mag. Tanja Pirnat, Pravna praksa, 44/2011Ob pregledu do zdaj objavljenih prispevkov na temo mobinga sem bila presenečena nad dvojim: da prispevkov, vsaj s pravnega področja, ni veliko (čeprav je na splošno zaslediti veliko "govora" o mobingu) in da je večina prispevkov, pa tudi drugih zapisov (na primer na internetu), z nepravnih (sociološkega, zdravstvenega, psihološkega in podobnih) področij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Navidezni pravni posli v davčnih zadevah

Jure Mercina, 17.11.2011

Obligacije, Poravnava davkov in prispevkov

Jure Mercina, Pravna praksa, 44/2011Vsak posameznik ima legitimen interes in pravico, da svoja pravna in poslovna razmerja uredi tako, da pri tem plača čim manj davka. Če so trošarine na gorivo na Hrvaškem nižje kot v Sloveniji, je povsem legitimno, da svoje vozilo z gorivom napolnimo na Hrvaškem, in ne v Sloveniji. Problem se pojavi, če želimo nižjo obdavčitev doseči z izrabo pravnih praznin tako, da sklenemo enega ali več pravnih poslov, da pri tem v skladu s predpisi nismo obdavčeni, hkrati pa prikrijemo ekonomsko vsebino posla, ki bi bil sicer obdavčen. Takrat govorimo o davčnem izogibanju. Tako sklenjeni pravni posli se v davčnem postopku obravnavajo kot navidezni, pravni posel pa se obdavči po svoji pravi ekonomski vsebini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Koliko mora potrošnik čakati na zamenjavo izdelka pri uveljavljanju garancije?

Urška Češnjevar, 17.11.2011

Obligacije, TRGOVINA

Urška Češnjevar, Pravna praksa, 44/2011V PP, št. 37/2011, je bil objavljen članek Tadeja Kamnika Dileme pravnega urejanja garancije po evropskem vzorcu (str. 17-19). V njem se avtor na str. 18 (med alinejami, opomba 11) sklicuje na moj članek, ki je bil objavljen v PP, št. 26/2006, str. 13. V svojem prispevku je zapisal: "Če garant ne iz
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Zakaj morajo upravni organi v denacionalizacijskih postopkih še vedno postopati po zastarelem jugoslovanskem ZUP?

Franci Krivec, 17.11.2011

Uprava

Franci Krivec, Pravna praksa, 44/2011Denacionalizacijski postopki po Zakonu o denacionalizaciji (ZDen) so se začeli v času veljavnosti jugoslovanskega Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP/86). Dne 1. aprila 2000 je ZUP/86 nadomestil nov slovenski Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki pa je v svoji prehodni določbi 324. člena določil, da se zadeve, glede katerih je postopek ob uveljavitvi tega zakona v teku oziroma glede katerih je bila ob uveljavitvi tega zakona že vložena zahteva ali pravno sredstvo, končajo po določbah ZUP/86. Tudi ZDen je v drugem odstavku 6. člena izrecno določil, da se v postopkih za uveljavljanje pravic po tem zakonu uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku (prečiščeno besedilo, Ur. l. SFRJ, št. 47/86), če ta zakon ne določa drugače. Čeprav je zastarel jugoslovanski ZUP/86 nadomeščen s sodobnejšim ZUP, morajo torej upravni organi denacionalizacijske postopke še vedno voditi po starem. Vprašanje pa je, ali je to primerno in ali ni v nekaterih primerih to lahko celo protiustavno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Razpisi

Avtor ni naveden, 17.11.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2011Ur. l. RS, št. 40/11 1. Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologiji; za drugo odpiranje je rok do vključno 31. januarja 2012. Ur. l. RS
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Slovenska pravna terminologija

Stanislav Fortuna, 17.11.2011

Kultura in umetnost

Stanislav Fortuna, Pravna praksa, 44/2011Knjiga Slovenska pravna terminologija od začetkov v 19. stoletju do danes (Založba ZRC, 2010, 258 strani) dr. Mateje Jemec Tomazin skoraj ni mogla iziti ob primernejšem času. Prvič, ker sočasno poteka velikopotezni projekt prvega popolnega slovenskega pravnega terminološkega slovarja. Drugič, ker se naš jezik, morda bolj kot kdajkoli, sooča z globalizacijskimi vplivi, ki razvojno niso prav dosti povezani s slovenskim pravnim jezikom. In tretjič, ker je v zadnjih letih opaziti vse večjo nemarnost pri splošni in strokovni rabi domačega jezika.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 44

Leto objave

< Vsi
2011(42)
> November(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEF G H IJK LM NOP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov