O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Objava osebnih podatkov zdravnikov

Irena Vovk, 17.11.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2011Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2011/2523, 27. september 2011 Ali je dovoljeno na spletni strani ali forumu objaviti osebne podatke zdravnikov, in sicer njihovo ime, priimek, zaposlitev, telefonsko številko pisarne, spol in oceno obiskovalcev te strani glede njihove strokovnosti, prijazno
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 17.11.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2011Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Vzdušje za urejanje položaja sodstva po volitvah še težje

dr. Lojze Ude, 17.11.2011

Sodišča

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 44/2011Nikakor ni mogoče očitati ministru za pravosodje in vladi, da nista bila aktivna pri obravnavanju in poskusih reševanja problematike na področju pravosodja. Drugo vprašanje je, ali so bili sprejeti in izpeljani ukrepi (tudi novi zakoni oziroma noveliranje starih) strokovno na mestu in ali so že med
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Vlada RS

Avtor ni naveden, 17.11.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2011Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 158. seji (10. november 2011) - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v RS, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti. - Poročilo o stanju v slovenskem bančnem sistemu, oktober 2011. - sprememba načrta izvedb
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Nezakonita prisilna hospitalizacija duševne bolnice

Andreja Tratnik, 17.11.2011

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 44/2011S. proti Estoniji, št. 17779/08, 4. oktober 2011 Grandiozne blodnje in paranoja. Diagnoza, ki ni zadostovala, da bi žensko srednjih let proti njeni volji hospitalizirali. Zato se je več let v različnih psihiatričnih bolnišnicah zdravila ambulantno. Zdravil ni jemala redno. S šestletnim otrokom
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Razpisi

Avtor ni naveden, 17.11.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2011Ur. l. RS, št. 40/11 1. Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologiji; za drugo odpiranje je rok do vključno 31. januarja 2012. Ur. l. RS
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Pravni napovednik

Irena Vovk, 17.11.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2011Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 17.11.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 44/201117. november 1858 - Robert Owen Umrl je valižanski industrialec, predstavnik utopičnega socializma in socialni reformator Robert Owen. Velja za začetnika nove delavske zakonodaje, saj si je prizadeval za izboljšanje kakovosti življenja delavskega razreda. Med njegovimi najpomembnejšimi
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Čezmejna kršitev osebnostnih pravic z objavo na spletu: kje tožiti?

Zoran Skubic, 17.11.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 44/2011eDate Advertising GmbH proti X (C-509/09), Olivier in Robert Martinez proti MGN Limited (C-161/10), 25. oktober 2011, veliki senat Sodišče je v luči določb Uredbe o sodni pristojnosti in Direktive o elektronskem poslovanju
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Zakaj morajo upravni organi v denacionalizacijskih postopkih še vedno postopati po zastarelem jugoslovanskem ZUP?

Franci Krivec, 17.11.2011

Uprava

Franci Krivec, Pravna praksa, 44/2011Denacionalizacijski postopki po Zakonu o denacionalizaciji (ZDen) so se začeli v času veljavnosti jugoslovanskega Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP/86). Dne 1. aprila 2000 je ZUP/86 nadomestil nov slovenski Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki pa je v svoji prehodni določbi 324. člena določil, da se zadeve, glede katerih je postopek ob uveljavitvi tega zakona v teku oziroma glede katerih je bila ob uveljavitvi tega zakona že vložena zahteva ali pravno sredstvo, končajo po določbah ZUP/86. Tudi ZDen je v drugem odstavku 6. člena izrecno določil, da se v postopkih za uveljavljanje pravic po tem zakonu uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku (prečiščeno besedilo, Ur. l. SFRJ, št. 47/86), če ta zakon ne določa drugače. Čeprav je zastarel jugoslovanski ZUP/86 nadomeščen s sodobnejšim ZUP, morajo torej upravni organi denacionalizacijske postopke še vedno voditi po starem. Vprašanje pa je, ali je to primerno in ali ni v nekaterih primerih to lahko celo protiustavno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Koliko stane mobing?

mag. Tanja Pirnat, 17.11.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Delovna razmerja

mag. Tanja Pirnat, Pravna praksa, 44/2011Ob pregledu do zdaj objavljenih prispevkov na temo mobinga sem bila presenečena nad dvojim: da prispevkov, vsaj s pravnega področja, ni veliko (čeprav je na splošno zaslediti veliko "govora" o mobingu) in da je večina prispevkov, pa tudi drugih zapisov (na primer na internetu), z nepravnih (sociološkega, zdravstvenega, psihološkega in podobnih) področij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Še o nadzornem odboru občine

Primožič Kužner Mojca, Radonič Martina, 17.11.2011

PRORAČUN

Mojca Primožič-Kužner, Martina Radonič, Pravna praksa, 44/2011 Dr. Miloš Senčur v svojem članku nasprotuje stališču Upravnega sodišča, ki ga je zavzelo v odločitvi o zavrženju tožbe v upravnem sporu med člani "starega" nadzornega odbora kot tožniki in občino kot toženko. Kot navaja tud
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Koliko mora potrošnik čakati na zamenjavo izdelka pri uveljavljanju garancije?

Urška Češnjevar, 17.11.2011

Obligacije, TRGOVINA

Urška Češnjevar, Pravna praksa, 44/2011V PP, št. 37/2011, je bil objavljen članek Tadeja Kamnika Dileme pravnega urejanja garancije po evropskem vzorcu (str. 17-19). V njem se avtor na str. 18 (med alinejami, opomba 11) sklicuje na moj članek, ki je bil objavljen v PP, št. 26/2006, str. 13. V svojem prispevku je zapisal: "Če garant ne iz
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Navidezni pravni posli v davčnih zadevah

Jure Mercina, 17.11.2011

Obligacije, Poravnava davkov in prispevkov

Jure Mercina, Pravna praksa, 44/2011Vsak posameznik ima legitimen interes in pravico, da svoja pravna in poslovna razmerja uredi tako, da pri tem plača čim manj davka. Če so trošarine na gorivo na Hrvaškem nižje kot v Sloveniji, je povsem legitimno, da svoje vozilo z gorivom napolnimo na Hrvaškem, in ne v Sloveniji. Problem se pojavi, če želimo nižjo obdavčitev doseči z izrabo pravnih praznin tako, da sklenemo enega ali več pravnih poslov, da pri tem v skladu s predpisi nismo obdavčeni, hkrati pa prikrijemo ekonomsko vsebino posla, ki bi bil sicer obdavčen. Takrat govorimo o davčnem izogibanju. Tako sklenjeni pravni posli se v davčnem postopku obravnavajo kot navidezni, pravni posel pa se obdavči po svoji pravi ekonomski vsebini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Varstvo osebnih podatkov v osnovnošolskih dnevnikih

Avtor ni naveden, 17.11.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2011 Osnovna šola zbira in obdeluje podatke o dnevnih posebnostih pri delu z učenci (t. i. kršitve pravil šolskega reda) pri posameznih urah, ki jih zbirajo učitelji z namenom seznaniti razrednika učencev. • Ali ima osnovna šola sploh podlago za tako obdelavo osebnih podatkov in kakšen je primere
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 17.11.2011

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2011Fred S. McChesney (ur.)Mergers and the Market for Corporate Control (Edward Elgar Publishing, 2011, 688 strani) Knjigo bi prav lahko označili kot obvezno branje, saj nudi vpogled v eno najpomembnejših področij tako ekonomije in financ kot tudi prava, in sicer področje ko
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Zamujena priložnost za aktivno državljanstvo

dr. Andraž Teršek, 17.11.2011

Politične stranke

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 44/2011Nedavne raziskave o zadovoljstvu državljanov z življenjem v Sloveniji so pokazale, da jih je več kot 80 odstotkov zadovoljnih s svojim življenjem. Zanimivo odkritje. Pred tem se je verjetno marsikomu zdelo, da bi utegnil podoben odstotek ljudi
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Quod nimium est fugito, paruo gaudere memento: Tuta mage est puppis, modico quae flumine fertur

Janez Kranjc, 17.11.2011

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 44/2011Pred seboj imamo rek, ki bi se po naše glasil: "Beži pred vsem, kar je preveč, in ne pozabi se veseliti majhnih stvari. Varnejša je ladja, ki jo nosi majhna reka." Rek je vzet iz zbirke, ki so jo poimenovali Katonovi reki (Dicta Catonis 2,6). Gre za zbirko življenjskih modrosti, ki jih daje oče svo
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Kvalifikatorji v Slovarju SP in primerjava s SSKJ

dr. Nataša Hribar, 17.11.2011

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 44/2011Nadaljujem tam, kjer sem prejšnji kotiček končala - pri razlagi nekaterih kvalifikatorjev v SSP. Povedali smo že, kako se odločamo o uporabi ali neuporabi besed s socialno- in funkcijskozvrstnimi oznakami. Enako velja tudi za časovne, pogostnostne in druge oznake - vedno je treba imeti pred očmi, ka
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Reforma ESČP

Irena Vovk, 17.11.2011

Varstvo človekovih pravic

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2011 Ministrstvo za pravosodje je v celoti zavezano cilju, da se za Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) nadaljujejo in sprejmejo potrebni ukrepi, ki ga bodo razbremenili, da se bo lahko lažje spopadalo z velikim pripadom pritožb, ki jih državljani Evrope naslavljajo nanj. Zato pozivajo zain
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Volitve in vpliv na borzo

Matej Tomažin, 17.11.2011

Politične stranke, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 44/2011Volilno leto je eno tistih, ko se pričakovanja vlagateljev zelo spreminjajo. In to ne le zaradi lepih obljub politikov v volilni kampanji, temveč zlasti zaradi oblikovanja novih koalicij, ki nekako sporočijo, kakšna sploh je verjetnost, da se bo katera od izrečenih obljub izpolnila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Državni zbor

Irena Vovk, 17.11.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2011(www.dz-rs.si) Jezik: slovenščina Tip: sam Tip:o spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: spremljanje v živo na TV Slovenija 3, gradivo v obravnavi, e-koledar Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in splošni e-naslov, e-obrazec za pripombe
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Slovenska pravna terminologija

Stanislav Fortuna, 17.11.2011

Kultura in umetnost

Stanislav Fortuna, Pravna praksa, 44/2011Knjiga Slovenska pravna terminologija od začetkov v 19. stoletju do danes (Založba ZRC, 2010, 258 strani) dr. Mateje Jemec Tomazin skoraj ni mogla iziti ob primernejšem času. Prvič, ker sočasno poteka velikopotezni projekt prvega popolnega slovenskega pravnega terminološkega slovarja. Drugič, ker se naš jezik, morda bolj kot kdajkoli, sooča z globalizacijskimi vplivi, ki razvojno niso prav dosti povezani s slovenskim pravnim jezikom. In tretjič, ker je v zadnjih letih opaziti vse večjo nemarnost pri splošni in strokovni rabi domačega jezika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

K vprašanju (ne)enotnosti sodne prakse v luči pravice do poštenega sojenja

dr. Tilen Štajnpihler, 17.11.2011

Varstvo človekovih pravic

dr. Tilen Štajnpihler, Pravna praksa, 44/2011Nejdet Şahin in Perihan Şahin proti Turčiji, št. 13279/05, 20. oktober 2011 Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) se je pred kratkim vnovič srečalo z vprašanjem, kdaj neenotnost pri odločanju sodišč pomeni poseg v pravico do poštenega sojenja iz 6. člena Evropske konvencije o človekovih
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

globus

Dean Zagorac, 17.11.2011

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 44/2011Rekordna kazen za trgovanje na podlagi notranjih informacij 8. 11. - Ameriško okrajno sodišče za južni okraj New Yorka je ustanovitelju sklada tveganega kapitala Galleon Group Raju Rajaratnamu naložilo plačilo rekordno visoke kazni, in sicer kar 92,8 milijona ameriških dolarjev (približno 70 milijo
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 44

Leto objave

< Vsi
2011(42)
> November(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEF G H IJK LM NOP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov