O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Aktualno v zakonodaji

Jasmina Cigrovski, 11.11.2010

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 44/2010Vlada je konec oktobra s sklepom ustanovila Javno agencijo za javno naročanje Republike Slovenije, ki bo opravljala strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi s sistemom in izvajanjem javnih naročil ter druge naloge, veza
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Še o sklepanju podjemne pogodbe z lastnim delavcem

Nataša Belopavlovič, 11.11.2010

Delovna razmerja, Obligacije

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 44/2010V zvezi z odgovorom na vprašanje o možnosti sklepanja podjemne pogodbe z lastnim delavcem v javnem zdravstvenem zavodu, objavljenim v PP, št. 43/2010 (str. 22), moram nekoliko korigirati svoje mnenje in opozoriti na Uredbo o merilih za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe, ki jo je na podlagi 65. člena Zakona o zdravniški službi
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Razsojeno

Toni Tovornik, 11.11.2010

Intelektualna lastnina

Toni Tovornik, Pravna praksa, 44/2010Tožnik je podal predlog za izdajo začasne odredbe, s katero naj bi se toženima strankama prepovedala uporaba blagovne znamke M... za oglaševanje, vabljenje in prirejanje glasbenih festivalov in glasbenih prireditev kjerkoli na ozemlju držav EU z uporabo katerihkoli medijev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Ustavno sodišče še drugič potrdilo ustavnost Arbitražnega sporazuma

Jernej Letnar-Černič, 11.11.2010

ZUNANJE ZADEVE IN DIPLOMACIJA

dr. Jernej Letnar-Černič, Pravna praksa, 44/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Okvirni sporazum

Boštjan Ferk, 11.11.2010

PRORAČUN

Boštjan Ferk, Pravna praksa, 44/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Način financiranja verskih skupnosti - med popolno avtonomijo in državno podporo

Jaka Pengov, 11.11.2010

PRORAČUN

Jaka Pengov, Pravna praksa, 44/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Ukrepi proti oglaševanju v nasprotju z zakonom so v praksi neučinkoviti

Vanja Žgur, 11.11.2010

Varstvo konkurence, cene

Vanja Žgur, Pravna praksa, 44/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

S 1. januarjem spet spremembe ZDDV-1

Mojca Kunšek, 11.11.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 44/2010S 1. januarjem bodo začele veljati spremembe ZDDV-1C, med katerimi je bistvena sprememba davčne stopnje za novogradnje, ki ni del socialne politike, z dosedanje 8,5- na 20-odstotno davčno stopnjo. Poleg tega novela zakona prinaša še nekatere druge spremembe, med drugim pri opravljanju storitev, obdavčitvi zemeljskega plina in električne energije, univerzalnih poštnih storitev, kraja opravljanja storitev za kulturne, umetnostne, športne, znanstvene, izobraževalne, zabavne ali podobne prireditve, uvaja pa tudi dodaten ukrep za preprečevanje goljufij na področju trgovanja s pravicami do izpusta toplogrednih plinov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Pravica do popravka

Avtor ni naveden, 11.11.2010

Civilni sodni postopki, JAVNO OBVEŠČANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2010Drugi odstavek 26. člena Zakona o medijih je v neskladju z Ustavo. Državni zbor RS mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku šestih mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu RS. Do odprave ugotovljenega neskladja se objava popravka lahko zahteva v tridesetih dneh od dneva, ko je zainteresirana oseba izvedela za objavo obvestila, vendar najkasneje v treh mesecih od objave obvestila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Objava osebnih podatkov zaposlenih na spletni strani podjetja

Irena Vovk, 11.11.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2010Ali je dovoljena objava osebnih podatkov (datum rojstva) in fotografij članov uprave na spletni strani podjetja? Ali je dovoljena objava osebnih podatkov drugih zaposlenih v podjetju?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Uvajanje inteligentnih videonadzornih rešitev

Irena Vovk, 11.11.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2010Ali je inteligentna videonadzorna rešitev, ki jo podjetje razvija, v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).? V podjetju namreč razvijajo program za ciljno usmerjeno digitalno trženje reklamnega prostora, in sicer naj bi ob LCD-prikazovalniku imeli spletno kamero, ki bi štela ljudi, jih prepoznavala po spolu in ciljnih starostnih skupinah. Hranili pa bi se le statistični podatki (oziroma podatki o ogledih, ki niso vezani na posameznike z imenom in priimkom), ne pa tudi fotografije posameznikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Razveza pogodbe - kondikcija

Avtor ni naveden, 11.11.2010

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2010Ker je bila kupoprodajna pogodba med pravdnima strankama razvezana, je odpadel tudi pravni temelj za izpolnitev na podlagi dogovora pravdnih strank in tretje osebe (tretji odstavek 296. člena ZOR) o izpolnitvenem ravnanju, ki ga opravi oseba, ki ni subjekt obveznosti. Če je tožnikov gmotni položaj zaradi vlaganj v prenovo stanovanjske stavbe, ki je bila predmet razvezane kupoprodajne pogodbe, slabši, kot bi bil, če se načrtovani posel med pravdnima strankama ne bi izjalovil, to ni v vzročni zvezi z dejstvom, da je toženec prejel kupnino za eno od stanovanj v stavbi, ki ga je prodal tretji osebi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Dodatni dnevi letnega dopusta za starejše delavce

Nataša Belopavlovič, 11.11.2010

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 44/2010Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v drugem odstavku 159. členu določa, da starejšemu delavcu (po predhodnem obdobju za leto 2010, delavec s starostjo 53 let in štiri mesece) pripadajo najmanj trije dodatni dnevi dopusta, vendar pa Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije v sedmem odstavku 36. člena določa, da se delavcu, ki dopolni 50 let starosti, letni dopust poveča za pet dni. • Po kateri določbi je treba ravnati glede na to, da oba predpisa določata različno starost za upravičenost do dodatnih dni letnega dopusta in tudi različno število dodatnih dni letnega dopusta?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Občina Ankaran: Državni zbor in Državni svet nista kršila Ustave

Ivan Kristan, 11.11.2010

Splošni državni akti, simboli in prazniki, LOKALNA SAMOUPRAVA

dr. Ivan Kristan, Pravna praksa, 44/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Prekluzija procesnih dejanj

Ana Testen, 11.11.2010

Civilni sodni postopki

Ana Testen, Pravna praksa, 44/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Še o (ne)resnici v sodni dvorani

Janko Marinko, 11.11.2010

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 44/2010 "Ameriško sodno izsiljevanje"! Tako je blagodati adversarnega (ameriškega) kazenskega postopka videl Jean-François Hénin, nekdanji član vodstva francoske banke Crédit Lyonnais. Oseba, ki si je nedvomno lahko privoščila vso potrebno pravno zaščito, adversarnega postopka nikakor ni prepoznala kot tistega, ki "lahko uravnoteži še tako veliko nesorazmerje v pozicijah moči". Postopek zoper Henina se je končal z vložitvijo t. i. Alford plea, izjave, s katero obdolženi hkrati prizna krivdo in zatrjuje nedolžnost, posledica take izjave pa je obsodilna sodba.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Premajhna ozaveščenost o mobingu

Alenka Mordej, 11.11.2010

Delovna razmerja

Alenka Mordej, Pravna praksa, 44/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Pravica do starševskega dopusta pripada tudi moškim

Nana Weber, 11.11.2010

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 44/2010Ruski Zakon o vojaški službi določa, da so do starševskega dopusta v trajanju treh let upravičene le vojakinje, vojaki pa ne. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je pred kratkim pojasnilo, da zakonodajalec dopušča različno obravnavanje na podlagi spola in statusa vojaka, ter ugotovilo kršitev 14. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) - prepoved diskriminacije v povezavi z 8. členom (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) EKČP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Evropa

Irena Vovk, 11.11.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2010"Upam, da bodo lahko prihodnje generacije na dogovor o boju proti izgubljanju biotske raznovrstnosti gledale kot na prelomnico, ko je planetu uspelo stopiti nazaj z roba potencialne ekološke katastrofe," je o dogovoru, ki ga je na konferenci v Nagoji na
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Meeeeeeeeeeee

Vesna Bergant-Rakočević, 11.11.2010

Pravoznanstvo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 44/2010Pravna eminenca na dveh nogah, ki se sicer zadnje čase ukvarja pretežno s pesticidi, je nekoč (ne vem sicer več točno, ob kateri priložnosti) razlagala, da je sreča za krave v hlevu, pravo pa, da je za aristokrate. Danes mislim, da je stvar v obeh rekih (ki sem ju na silo združila le za to priliko) ravno obratna, namreč, da je sreča za aristokrate, pravo pa za krave v hlevu, pri čemer bi bilo treba le še ustrezno opredeliti: aristokrate, krave in srečo (namesto krav bodo na primer tokrat dobre tudi ovce). Kaj je pa pravo (zlasti: "pravna država") - to se pa ve!
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Likvidnostni val

Matej Tomažin, 11.11.2010

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 44/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Nec in eadem intentione aequaliter retinenda mens est, sed ad iocos devocanda

Janez Kranjc, 11.11.2010

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 44/2010Misel, ki bi se po naše glasila "Duha pa ni treba držati (ves čas) v enaki napetosti, marveč ga je treba pripraviti do šale", je vzeta iz Senekovega spisa o umirjenosti duše (De tranquillitate animi 17, 4). Stoični filozof, pesnik in politik L. Aeneus Seneca je širše znan predvsem kot Neronov učitelj. Čeprav njegova podoba ni povsem enoznačna, gre za enega od najpomembnejših rimskih mislecev, ki je odločilno vplival na razvoj evropske misli.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Finančna zavarovanja

Natali Gak, 11.11.2010

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Natali Gak, Pravna praksa, 44/2010Finančna zavarovanja so bistvena za delovanje finančnega sistema. V skladu z Zakonom o finančnih zavarovanjih (ZFZ) so to zavarovanja, pri katerih pride do prenosa finančnega instrumenta oziroma gotovine v zavarovanje ali zastavne pravice na finančnem instrumentu oziroma gotovini. O njih je nekaj več povedal profesor na PF Univerze v Ljubljani dr. Miha Juhart na srečanju Pravniškega društva Ljubljana 4. novembra 2010 v Ljubljani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

dogodki - izjave

Irena Vovk, 11.11.2010

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2010od 2. november do 8. novembra Poslanci so na izredni seji sklenili, da bo referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija 12. decembra. Zavrnili so namreč predlog SDS, po katerem bi bil referendum šele sredi aprila prihodnje leto, hkrati z morebitnimi drug
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 11.11.2010

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 44/2010S podpisom premirja med Nemčijo in članicami Antante se je končala prva svetovna vojna. Skupščina RS je po dolgotrajnih razpravah sprejela Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. R
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 44

Leto objave

< Vsi
2010(47)
> November(47)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ DĐEF G H IJ K L M NOP QR S ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov