O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Vsebina PP št.44/2015

Avtor ni naveden, 12.11.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/20153 UVODNIK dr. Marko Pavliha Odmika se železna cesta 6-8 OBLIGACIJSKO PRAVO Boštjan Špec Darilni bon 8-9 GOSPODARSKO PRAVO Jelka Lugarič Zakaj morajo samostojni podjetniki objaviti namero prenehanja opravljanja dejavnosti? Dopustnost tožbe
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Premestitev javnega uslužbenca - sklep o premestitvi

Avtor ni naveden, 12.11.2015

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2015Sklep predstojnika o premestitvi in sklep Komisije za pritožbe kot celota predstavljata odločitev delodajalca o pravici oziroma obveznosti javnega uslužbenca. To pomeni, da presoja zakonitosti take odločitve ne more temeljiti zgolj na prvostopenjski odločbi. Ocena sodišča, da (prvostopenjski) sklep o premestitvi ni (zadosti) obrazložen, zato ne zadošča za zaključek, da je premestitev nezakonita.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Dopustnost tožbe za izpodbijanje sklepa skupščine d. o. o. o (ne)uporabi bilančnega dobička na podlagi 399. člena ZGD-1

Petra Veinhandl, 12.11.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Petra Veinhandl, Pravna praksa, 44/2015V praksi še vedno ostaja dilema, ali se določilo 399. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki je sicer umeščeno v poglavje o delniški družbi in ureja izpodbijanje sklepa skupščine o uporabi bilančnega dobička delniške družbe, lahko smiselno uporabi tudi za vložitev tožbe za izpodbijanje sklepa o uporabi bilančnega dobička družbe z omejeno odgovornostjo. Smiselna uporaba 399. člena ZGD-1 je nesporno dopustna, če je sklep o uporabi bilančnega dobička v nasprotju z zakonom ali statutom, vprašanje dopustnosti pa še vedno ostaja nerazčiščeno v primeru, ko družbeniki izpodbijajo sklep, da se bilančni dobiček družbenikom družbe z omejeno odgovornostjo ne deli. Namen tega prispevka je odgovoriti na vprašanje, ali je smiselna uporaba 399. člena ZGD-1 tudi v tem primeru dopustna ali ne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Priročnik za poučevanje o zasebnosti

Irena Vovk, 12.11.2015

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2015Informacijski pooblaščenec je v okviru evropskega projekta ARCADES, http://arcades-project.eu/ , pripravil Priročnik za poučevanje zasebnosti in varstva osebnih podatkov v osnovnih in srednjih šolah, http://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/arcades/ARCADES_prirocnik.pdf , ki naj bi pomagal ozaveščati učence o pomenu varovanja zasebnosti in osebnih podatkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Neustavnost 243. člena Kazenskega zakonika (zloraba notranje informacije)?

dr. Blaž Kovačič Mlinar, 12.11.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Blaž Kovačič-Mlinar, Pravna praksa, 44/2015Višje sodišče v Ljubljani je pred nedavnim izdalo sklep, s katerim je odločilo, da se na podlagi 156. člena Ustave RS postopek odločanja o pritožbi zoper sodbo prvostopenjskega sodišča prekine do odločitve v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 243. člena Kazenskega zakonika (KZ) in tretjega odstavka v zvezi s 1. točko prvega odstavka 566. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI). V zvezi s tem je na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS) sodišče z vložitvijo zahteve za oceno ustavnosti začelo postopek za oceno ustavnosti navedene določbe KZ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Je ponudba kratkih videoposnetkov na spletišču časopisa avdiovizualna medijska storitev po pravu EU?

Zoran Skubic, 12.11.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 44/2015"Konj je tak, kot ga vidimo." S temi besedami se precej nazorno začnejo sklepni predlogi generalnega pravobranilca Macieja Szpunarja v zadevi, kažejo pa na to, da nekatere stvari, pojme in storitve v stvarnosti zaznamo samointuitivno, tj. take, kot so. Problem pa nastane, ko želimo to "naravno" samointuitivnost ubesediti, regulirati, opredeliti. Razvoj digitalne tehnike in tehnologije, zlasti v povezavi s svetovnim spletom, omogoča nastanek novih vsebin, ki jih sicer neposredno zaznamo in prepoznamo, a jih težko opredmetimo, zlasti pravno. Slednje velja predvsem za (spletne) avdiovizualne medijske storitve, in to zlasti, če upoštevamo ureditev pripadajoče Direktive 2010/13/EU. Razlog je preprost - delovanje svetovnega spleta se izogiba vsakršni (preprosti) definiciji, kar priznava tudi Szpunar. Po njegovem prav raznovrstnost, raznorodnost, enormna količina informacij in pregovorna čezmejnost, neznosna lahkost svobodnega, malodane popolno nereguliranega ustvarjanja in praktično neokrnjenega širjenja informacij ter zabrisanost ločnice med digitalnim in realnim zahtevajo nove pravne instrumente na pogosto povsem novih pravnih podlagah. V svetu, ki je vse bolj digitalen, analogne (pravne) rešitve pogosto ne ustrezajo več zahtevam dejanske prakse.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Dan pravosodja 2015

Irena Vovk, 12.11.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2015"Živimo v času, ko sta se politika in ekonomija v razmerju do prava nesorazmerno okrepili. Minili so časi konsistentnosti, splošnosti, abstraktnosti, sistematičnosti ter notranje skladnosti in usklajenosti prava, ko sta se predvidljiva in koherentna sodna praksa ter razvoj prava kot statični in dinamični princip harmonično prelivala in dopolnjevala," je 4. novembra 2015 na slovesnosti ob dnevu pravosodja na Vrhovnem sodišču RS zbrane nagovoril predsednik tega sodišča Branko Masleša.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Gluhi in slepi

Irena Vovk, 12.11.2015

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2015Na spletnih straneh slovenskih sodišč, http://www.sodisce.si/sodni_postopki/objave/2015102310274912/ , je gluhim in naglušnim v obliki video prispevka na voljo pojasnilo, v katerem so v znakovnem jeziku predstavljene pravice oseb s posebnimi potrebami v sodnih postopkih. Pojasnilo v slovenskem znakovnem jeziku so ob dnevu evropskega civilnega sodstva (25. oktober) pripravili na Vrhovnem sodišču v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Velika začetnica v pogodbah

dr. Nataša Hribar, 12.11.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 44/2015V uredništvo Pravne prakse je tokrat prispelo vprašanje o uporabi velike začetnice v pogodbah. Bralka nam je poslala tudi del besedila, v katerem je po njenem mnenju velika začetnica (izrazi so podčrtani) uporabljena neustrezno:
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Ali je združena Evropa velika iluzija?

Igor Vuksanović, 12.11.2015

Kultura in umetnost

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 44/2015Ime česa je Tony Judt (če parafraziram naslov znanega političnega eseja francoskega filozofa Badiouja Ime česa je Sarkozy)? Leta 2010 umrli britanski zgodovinar je bil "renesančni" (vsestranski) javni intelektualec stare šole, katerega intervencije v javni prostor so bile vedno natančne, premišljene in polne kritične, a še vedno bojevito neodvisne refleksije. Pred kratkim je v slovenskem prevodu mag. Sandija Kodriča (tudi kolumnista Pravne prakse) izšlo njegovo delo Velika iluzija? (Razmislek o Evropi, Založba UMco, Ljubljana 2015, 129 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Klofuta za nesramnost

Lena Šutanovac, 12.11.2015

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 44/2015Prepoved mučenja je absolutna pravica, ki jo Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) varuje v 3. členu: "Nikogar se ne sme mučiti, niti nečloveško ali ponižujoče z njim ravnati, ali ga kaznovati." Dikcija člena se zdi preprosta, a obsežnost posameznih pojmov je elastična in predmet razlage. Pomen in obseg posameznih besednih zvez, še zlasti "ponižujoče ravnanje", je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) (spet) obravnavalo v zadevi Bouyid proti Belgiji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

(Ne)obveznost zagovora pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela

Primož Rataj, 12.11.2015

Delovna razmerja

Primož Rataj, Pravna praksa, 44/2015Na Dnevih slovenskih pravnikov 8. in 9. oktobra v Portorožu je bilo na sekciji delovnega prava in socialne varnosti izpostavljeno vprašanje (ne)obveznosti delodajalca, da delavcu pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela omogoči zagovor. O trenutni ureditvi in sodni praksi so svoje pomisleke izrazili predavatelji in predstavniki delodajalskih organizacij, ki so skozi razpravo želeli podati enotno rešitev oziroma priti do nje. V prispevku želim predstaviti tudi lasten pogled na omenjeno temo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 12.11.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) (Ur. l. RS, št. 81/15) - veljati začne 14. novembra. 2. Zakon o spremembah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1C) (Ur. l. RS, št. 81/15) -
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Migranti kot stranska škoda

dr. Aleš Završnik, 12.11.2015

Pravoznanstvo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 44/2015Ko iščemo vzroke "evropske migrantske krize", torej množičnega prihoda ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in ekonomskih migrantov, ki gredo s "trebuhom za kruhom" (na kar v Sloveniji številni avtorji sovražnih sporočil, na primer tisti, ki so bili prilepljeni na sramotilni steber ZLOvenija, nočejo misliti, moramo ugotoviti, da je predvsem posledica spodletele domače in evropske zunanje politike in delno njenega sredstva - diplomacije, ki se ob vseh smrtih in trpljenju ne more legitimno sklicevati na pojasnilo, da so "le opravljali svoje delo", kot je pokazala že Hannah Arendt. Če je diplomacija nadaljevanje vojne z drugimi sredstvi, njeno slabo delovanje vodi do regresa v vojno, ta pa nujno tudi v beg civilnega prebivalstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Darilni bon

Boštjan Špec, 12.11.2015

Obligacije

Boštjan Špec, Pravna praksa, 44/2015Včasih se zgodi, da napišeš članek, za katerega si nikoli nisi mislil, da ga boš napisal. Začelo se je tako, da sem zamudil rok za uveljavitev pravice iz darilnega bona, pred tem pa je darovalec, ki mi ga je poklonil, plačal polno ceno za storitev (darilni bon) dolžniku iz darilnega bona. Na bonu je pisalo, da lahko upravičenec pravico do storitve uveljavi v šestih mesecih od datuma bona. Ni šlo za nobeno enkratno storitev (na primer vstopnico za cirkuško predstavo, ki gostuje v mestu), temveč za storitev, ki jo ponudnik redno nudi zainteresiranim (kot so fitnes, savna, masaže, kopanje v bazenu in podobno). Izdajatelja bona (dolžnika) sem tako vljudno klical s približno petmesečno zamudo, z namenom, da ugotovim, ali je pravico še mogoče uveljaviti. Odgovor je bil precej nepričakovan in trd, in sicer, da sem žal prepozen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Armenski genocid - zgodovinsko dejstvo ali mednarodna laž?

Marjan Kos, 12.11.2015

Varstvo človekovih pravic

Marjan Kos, Pravna praksa, 44/2015"Navedbe o armenskem genocidu so mednarodna laž. Ali lahko mednarodna laž obstaja? Da, nekoč je bil mojster takih laži Hitler; danes so to imperialisti iz ZDA in EU!" Tako je Do?u Perinçek, doktor prava, profesor ter ustanovitelj in vodja turške Delavske stranke na demonstracijah v Lozani leta 2005 nagovoril prisotne - nagovor, ki mu je v Švici prislužil kazensko obsodbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 12.11.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2015Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2015 Vstavi izbrisano tabelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Pravni napovednik

Irena Vovk, 12.11.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2015Vstavi izbrisano tabelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 12.11.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2015 15. november 1917 - Émile Durkheim V Parizu je umrl francoski sociolog Émile Durkheim, ki velja za ustanovitelja sodobne sociologije. Razvil je učinkovito metodologijo, v kateri je empirično raziskovanje kombiniral s sociološko teorijo. 16. november <
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Višina kredita na upravni izplačilni prepovedi

Irena Vovk, 12.11.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2015Posameznik ugotavlja, da banke pri posredovanju upravne izplačilne prepovedi ali obvestila o dokončnem odplačilu posojila ipd. pošljejo delodajalcu tudi podatke o višini najetega posojila oziroma lizinga. Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Zakaj morajo samostojni podjetniki objaviti namero prenehanja opravljanja dejavnosti?

Jelka Lugarič, 12.11.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jelka Lugarič, Pravna praksa, 44/2015Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v drugem odstavku 75. člena določa, da mora podjetnik vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletnih straneh AJPES objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost, in ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti. V tem prispevku se bom osredotočila na vprašanje, kakšne, če sploh, so koristi od takih objav.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Predolgo odpošiljanje na Varuha naslovljene pošiljke iz socialnovarstvenega zavoda

Avtor ni naveden, 12.11.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2015Na brezplačno telefonsko številko Varuha je poklicala oseba, ki je zatrjevala, da je že štiri leta na varovanem oddelku enega izmed posebnih socialnovarstvenih zavodov in da je pred približno petimi dnevi socialni delavki izročila pošto za Varuha, ta pa je, navkljub nasprotnim zagotovilom, ne pošlje iz zavoda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Umetno ustvarjeni pogoji in ekstrapolacija

Matija Miklič, 12.11.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Matija Miklič, Pravna praksa, 44/2015Na Splošnem sodišču v Luksemburgu je 21. oktobra potekala ustna obravnava v zadevi Slovenija proti Komisiji, T-677/14, v kateri Slovenija predlaga razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije 2014/458/EU z dne 9. julija 2014 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije v delu, ki se nanaša na Republiko Slovenijo. Slovenija tako že drugič toži Komisijo v zvezi s finančnimi popravki odhodkov iz kmetijskih skladov EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Davčna obravnava štipendij - pogosta vprašanja in odgovori

Avtor ni naveden, 12.11.2015

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2015Pojasnilo FURS, 1. izdaja, oktober 2015 1. Katere štipendije oziroma dohodki v zvezi z izobraževanjem so oproščeni plačila dohodnine? Pogoje za oprostitev plačila dohodnine od štipendij in drugih prejemkov učencev, dijakov in študentov določa 1. točka 25. člena Zakona o
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Pravica do drugega zdravniškega mnenja

Andreja Bogataj, 12.11.2015

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Andreja Bogataj, Pravna praksa, 44/2015Institut drugega zdravniškega mnenja zagotavlja primerno in kakovostno obravnavo pacienta, hkrati pa preprečuje nepotrebne izdatke solidarne skupnosti obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi napačnih diagnoz oziroma postopkov zdravljenja. V literaturi je zaslediti, da je slovenska ureditev primerjalnopravno precej velikodušna, čemur velja pritrditi zgolj na prvi pogled. Uresničevanje pravice ni doživelo pretiranega uspeha v praksi, kar ob podrobnejši analizi ne preseneča, saj je uveljavljanje pravice do drugega mnenja v zakonu premalo natančno določeno. Iz analize bi lahko celo sklepali, da poskuša veljavna ureditev pacienta od uresničevanja zahteve po drugem mnenju celo odvrniti.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 44

Leto objave

< Vsi
2015(36)
> November(36)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFGH IJK L M NOP QR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov