O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

ZPrCP-A ali koga skrbi za varnost na naših cestah

Suzana Gril, 15.11.2012

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 44/2012Področje cestnega prometa in prometne varnosti so konec leta 2010 in v začetku leta 2011 zaznamovale korenite spremembe prometne zakonodaje. Do takrat veljavni Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), ki je bil po mnenju zakonodajalca preobsežen, nepregleden in zato neustrezen, so nadomestili štirje novi predpisi. Zanje smo utemeljeno pričakovali ali vsaj upali, da so pripravljeni premišljeno, ob ustrezni poglobljeni analizi in sodelovanju širokega kroga strokovnjakov, vse z namenom ustvarjanja stabilnih in trdnih temeljev prometne varnosti. Žal se pričakovanja niso v celoti uresničila. Argumenti, ki jih je zakonodajalec ob uvajanju nove prometne zakonodaje jasno in pogosto ponavljal, padajo eden za drugim kot hišica iz kart. Kako naj si sicer razlagamo, da smo v dobrem letu dni od začetka uporabe novih prometnih predpisov že doživeli spremembo Zakona o cestah (ZCes-1A), nedavno pa je veliko prahu dvignila tudi novela Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-A). Tako se v strokovni javnosti utemeljeno sprašujemo, ali je bila pot, ki jo je na področju prometne zakonodaje zakonodajalec začrtal konec leta 2010, res dovolj premišljena. Težko je namreč razumeti, da se je le leto dni po začetku uporabe zakonodajalec odločil pristopiti k spremembi ZPrCP, katere temeljno sporočilo in vodilo je zniževanje glob za posamezne prekrške, med njimi tudi tistih, ki so povezane z intenziteto posledic prometnih nesreč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Je nujna širitev območij Natura 2000?

mag. Janez Tekavc, 15.11.2012

Varstvo okolja

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 44/2012Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je predstavilo predlog širitve območij Natura 2000. Širitev menda izvira iz zahteve Komisije EU, pri čemer ministrstvo izhaja iz opominov Komisije in predlaga širitev zaradi bojazni, da bo sicer Komisija začela postopke proti Sloveniji. Pa je res tako?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Novela ZOPOKD-C

dr. Liljana Selinšek, 15.11.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 44/2012Kot običajno je v senci obsežnih in pomembnih sprememb Kazenskega zakonika (KZ-1) sredi poletja ugledala luč sveta tudi novela Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-C). Novela poleg uskladitve določb ZOPOKD s spremembami KZ-1 prinaša tudi nekaj pomembnih izboljšav pri opredeljevanju posameznih institutov, povezanih z odgovornostjo pravnih oseb za kazniva dejanja, zato je prav, da ji namenimo nekaj besed tudi v literaturi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Razsojeno

Toni Tovornik, 15.11.2012

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 44/2012Obseg in omejitve izvršbe Sodišče prve stopnje je dovolilo izvršbo na sredstva in predmete dolžnikov, ki jih je predlagala upnica, čeprav je bila s sporazumom o zavarovanju denarne terjatve ustanovljena zastavna pravica na določeni premičnini, in sicer na helikopterju. Dolžniki so zoper izvršbo vložili dva ugovora v obdobju, krajšem od enega meseca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Vlada RS

Avtor ni naveden, 15.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 36. seji (8. november 2012): - prvo vmesno poročilo o izvajanju resolucije o letalstvu; - Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila; - Uredba o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih; - Uredba o predhodnih
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Vsebina PP št.44/2012

Avtor ni naveden, 15.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2012stran 3 UVODNIK dr. Matej Avbelj Pogled v zrcalo kriz Evropske unije stran 6 SODSTVO mag. Matija Vidmar Optimizacija mreže sodišč - varčujmo pri strukturah, ne kadrih stran 8 GOSPODARSKO PRAVO T
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 15.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2012je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih - ZFfS-1 (Ur. l. RS, št. 83/12) - veljati začne 21. novembra. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah - ZBR-D (Ur. l. RS, št. 83/12) - vel
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Optimizacija mreže sodišč - varčujmo pri strukturah, ne kadrih

mag. Matija Vidmar, 15.11.2012

Sodišča

mag. Matija Vidmar, Pravna praksa, 44/2012"Varčujmo pri strukturah, ne kadrih." To so besede, ki jih zadnje pol leta ponavlja avstrijska ministrica za pravosodje Beatrix Karl. Podoben pogled lahko izpeljemo iz stališč Vrhovnega sodišča RS in Letnega poročila Sodnega sveta o učinkovitosti in uspešnosti sodišč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Vpliv obvladujoče družbe v dejanskem koncernu

Til Rozman, 15.11.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Til Rozman, Pravna praksa, 44/2012Dejanski koncern kot položaj, v katerem sta pod enotnim vodstvom obvladujoče družbe povezani ena obvladujoča družba in ena ali več odvisnih, a pravno samostojnih družb, predstavlja prima facie očitno potencialno nevarnost ogrozitve lastnih podjetniških interesov odvisne družbe (ter interesov njenih zunanjih delničarjev oziroma družbenikov in upnikov). Gre za realno nevarnost, da ima obvladujoča družba drugačen podjetniški interes kot odvisna družba ter da bo tak interes tudi uveljavila, in sicer na škodo odvisne družbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Normativni program vlade RS

Avtor ni naveden, 15.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Razpisi

Avtor ni naveden, 15.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2012Ur. l. RS, št. 68/12 1. Prvi namestnik predsednika Računskega sodišča - Urad predsednika Republike Slovenije; rok je 6. december. Ur. l. RS, št. 84/12 2. Inšpektor III v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek. - Občina Rogaška Slatina;
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Pogled v zrcalo kriz Evropske unije

dr. Matej Avbelj, 15.11.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 44/2012Okrevanja skupne valute evro še ni na vidiku in ga še nekaj časa ne bo. Tako nam sporočajo glasniki iz bruseljskih in frankfurtskih nadnacionalnih logov. Finančna kriza v EU tako še kar traja in hkrati nadaljuje niz kriz: političnih, ekonomskih, demokratičnih in ustavnih, ki so EU pestile že poprej. To ni nič nenavadnega, če le ohranjamo v spominu dejstvo, da je EU nastala in obstaja kot protikrizni mehanizem. EU je torej naravno, inherentno vezana na krize in njihovo odpravljanje: od tega se napaja in živi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 15.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/201212. november - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in He
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

ne preslišite

Avtor ni naveden, 15.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2012Rsl 1, četrtek, 15. november, 16.30 Evrožvenket: Zakaj vlagajo v Sloveniji? Slovenija ne sodi med države z visokim deležem tujih vlaganj, kljub temu jih v zadnjem času ni malo, prav tako pa, presenetljivo, ni nasprotovanj. Nasprotno, dokler gre za manjša podjetja in ne za prodajo katerega o
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Potrjeno - odškodnina tudi zaradi velike zamude leta

Katarina Vatovec, 15.11.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 44/2012Letalski potniki so prispeli v namembni kraj z več kot štiriindvajseturno zamudo glede na načrtovani čas prihoda po voznem redu. So ti potniki upravičeni do odškodnine? Luksemburško Sodišče se je s podobnima zadevama že srečalo. Pred slabimi tremi leti je z izdajo sodbe v združenih zadevah Sturgeon in drugi (v nadaljevanju sodba Sturgeon in drugi) razveselilo letalske potnike z razlago določb Uredbe št. 261/2004, s katero je razširilo pravico do odškodnine iz njenega 7. člena tudi na primer velike zamude leta. Potnike, ki zaradi zamude leta izgubijo več kot tri ure, je namreč izenačilo s potniki odpovedanih letov in jim s tem omogočilo uveljavljanje pravice do odškodnine. Veliki senat Sodišča je s pričujočo sodbo potrdil to razlago upoštevnih določb Uredbe št. 261/2004.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Prodaja dolžnikovega nepremičnega premoženja v stečajnem postopku

Maja Lajevec, 15.11.2012

Civilni sodni postopki

Maja Lajevec, Pravna praksa, 44/2012Prodaja v stečajnem postopku je širok pojem. Zajema način prodaje, vprašanja, povezana s priznanjem prijavljenih ločitvenih in izločitvenih pravic, dokazovanje obstoja prerekanih pravic v pravdnih postopkih, prav tako pa tudi vsa vprašanja, ki so povezana z delitvijo kupnine in poplačilom upnikov ter plačilom stečajnih upraviteljev. V članku se bom omejila na postopek prodaje nepremičnega premoženja stečajnega dolžnika. Na kratko bom pojasnila razlike med prodajo nepremičnin v stečaju in izvršbi ter opozorila na sodno prakso, ki odgovarja na nekatera pogosta vprašanja in na razlike pri prodaji v osebnem stečaju in stečaju nad pravno osebo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Pošiljanje e-pošte novinarjem

Irena Vovk, 15.11.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2012Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2011/2343, 13. avgust 2012 Organizacija želi s pomočjo elektronske pošte novinarje obveščati o svojih aktivnostih. Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)? Pri pošiljanju sporočil novinarjem gre predvsem za namen obveščanja javno
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Prekrški - uporaba milejšega zakona - hitrost vožnje

Avtor ni naveden, 15.11.2012

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2012Sodba IV Ips 89/2012, 18. oktober 2012 (v zvezi s sodno Višjega sodišča v Mariboru PRp 422/2011) ZP-1 - drugi odstavek 2. člena in 4. točka 156. člena ZVCP-1 - 30. in 234. člen ZPrCP - 45. člen Pri presoji, kateri zakon je milejši, je treba zakona primerjati na podlagi vseh tistih določb, ki se
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Izpodbijanje sklepa skupščine d. d. - pridobivanje lastnih delnic - posojilo družbe za pridobitev delnic

Avtor ni naveden, 15.11.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/20121. Sodišče prve stopnje je zavrnilo primarni tožbeni zahtevek za ugotovitev ničnosti in podredni zahtevek za razveljavitev sklepa skupščine tožene stranke z dne 19. julija 2007, s katerim so delničarji tožene stranke imenovali dva člana njenega nadzornega sveta. Zavrnilo je tudi zahtevek, s katerim je tožeča stranka zahtevala, da se ugotovi, da je bil na skupščini sprejet njen nasprotni predlog. Sodišče druge stopnje je prvostopenjsko sodbo potrdilo. 2. Zoper sodbo sodišča druge stopnje tožeča stranka vlaga revizijo ... 4. Revizija ni utemeljena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Izpis klicanih številk na razčlenjenem računu

Irena Vovk, 15.11.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2012Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2012/1078, 6. avgust 2012 V 9. alineji 25. člena Splošnih pogojev T. je zapisano, da se v izpisu telefonskega prometa lahko izpiše celo številko pod pogojem, da se lastnik številke s tem strinja in poda soglasje v pisni obliki. Kako potem lahko posameznik dok
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 15.11.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 44/2012Pregled slovenske zakonodaje Javnost zemljiškega katastra Ustavno sodišče je z odločbo U-I-98/11 z dne 26. septembra 2012 razveljavilo prvi in drugi odstavek 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN), saj dol
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Z novim letom tudi dodaten davek na vodna plovila in novosti pri obravnavi najema plovila

mag. Mojca Kunšek, 15.11.2012

Druge davščine in olajšave

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 44/2012Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) je med drugimi ukrepi uvedel tudi dodaten davek na vodna plovila, ki so daljša od petih metrov. ZUJF je namreč na motorna vozila s prostornino motorja nad 2500 kubičnih centimetrov in vodna plovila uvedel dodaten davek,
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika

dr. Luigi Varanelli, 15.11.2012

Civilni sodni postopki

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 44/2012Presežni delavci v RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., so prejeli odpoved pogodbe o zaposlitvi in denarno pomoč v obliki premij za samozaposlitev (za ohranitev zaposlenosti so oziroma bodo v dveh letih prejeli 22.952 evrov). • Ali morebitna uvedba stečajnega postopka nad RTH, d.o.o, lahko privede do tega, da se sklenjene pogodbe, na podlagi katerih bodo delavci prejeli denarno pomoč, razveljavijo, delavci, ki niso več v delovnem razmerju in imajo status samostojnega podjetnika oziroma družbenika, pa bodo morali denarna sredstva vrniti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Arbitraža kot poslovni model reševanja sporov

Natali Gak, 15.11.2012

Civilni sodni postopki

Natali Gak, Pravna praksa, 44/2012"Misli, ustvarjaj, premikaj," je poudaril predsednik Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) dr. Konrad Plauštajner na Konferenci slovenske arbitraže 2012, ki se je odvijala 5. novembra pri Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani. To so zahteve, ki nam jih današnji čas postavlja kot pogoj napredka in s tem boljšega poslovnega okolja. Slovenija je še vedno zelo uspešna izvozna država, toda trenutne razmere po besedah generalnega direktorja GZS mag. Sama Hribarja Miliča zahtevajo zavedanje o tem, da je potreben konsenz za izhod iz krize, profesionalno in učinkovito vladanje ter čim več pozitivnega sodelovanja. In prav v tem obdobju je naša institucionalna arbitraža, ki ima petdesetletno tradicijo delovanja, od tega 20 let na področju sporov z mednarodnim elementom, sredi novega zagona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Minervine sovice

dr. Ciril Ribičič, 15.11.2012

Kultura in umetnost

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 44/2012Od (evropskega) sodnika pričakujemo, še zlasti če prihaja iz profesorskih vrst, da na podlagi svojega teoretičnega znanja ustvarjalno prispeva h kakovosti sodb. Tudi z njegovega vidika je razumljivo, da želi biti tako prepričljiv in vpliven, da bi njegovi pogledi postali sestavina sodbe in mu ne bi bilo treba pisati ločenega mnenja. Toda, kot pravi evropski sodnik dr. Boštjan M. Zupančič v svoji knjigi Minervine sovice - Človekove pravice v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, The Owlets of Minerva - Human Rights in the Practice of the European Court of Human Righs (Eleven Publishing, 2012), profesor veliko lažje prepriča študente kot pa sodniške kolege.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 44

Leto objave

< Vsi
2012(43)
> November(43)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEF G H I JK L M NOP QR S ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov