O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Minervine sovice

dr. Ciril Ribičič, 15.11.2012

Kultura in umetnost

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 44/2012Od (evropskega) sodnika pričakujemo, še zlasti če prihaja iz profesorskih vrst, da na podlagi svojega teoretičnega znanja ustvarjalno prispeva h kakovosti sodb. Tudi z njegovega vidika je razumljivo, da želi biti tako prepričljiv in vpliven, da bi njegovi pogledi postali sestavina sodbe in mu ne bi bilo treba pisati ločenega mnenja. Toda, kot pravi evropski sodnik dr. Boštjan M. Zupančič v svoji knjigi Minervine sovice - Človekove pravice v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, The Owlets of Minerva - Human Rights in the Practice of the European Court of Human Righs (Eleven Publishing, 2012), profesor veliko lažje prepriča študente kot pa sodniške kolege.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Ustava v stripu

Irena Vovk, 15.11.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2012Ustavodajna skupščina Republike Slovenije je 23. decembra 1991 sprejela Ustavo Republike Slovenije, prvo ustavo samostojne in neodvisne demokratične Republike Slovenije. Ob njenem 20. rojstnem dnevu pa ji je slovenskih stripar Zoran Smiljanić nadel stripovsko podobo. Avtor členov, ki jih je spremen
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Novela ZOPOKD-C

dr. Liljana Selinšek, 15.11.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 44/2012Kot običajno je v senci obsežnih in pomembnih sprememb Kazenskega zakonika (KZ-1) sredi poletja ugledala luč sveta tudi novela Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-C). Novela poleg uskladitve določb ZOPOKD s spremembami KZ-1 prinaša tudi nekaj pomembnih izboljšav pri opredeljevanju posameznih institutov, povezanih z odgovornostjo pravnih oseb za kazniva dejanja, zato je prav, da ji namenimo nekaj besed tudi v literaturi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Pošiljanje e-pošte novinarjem

Irena Vovk, 15.11.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2012Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2011/2343, 13. avgust 2012 Organizacija želi s pomočjo elektronske pošte novinarje obveščati o svojih aktivnostih. Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)? Pri pošiljanju sporočil novinarjem gre predvsem za namen obveščanja javno
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Vpliv obvladujoče družbe v dejanskem koncernu

Til Rozman, 15.11.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Til Rozman, Pravna praksa, 44/2012Dejanski koncern kot položaj, v katerem sta pod enotnim vodstvom obvladujoče družbe povezani ena obvladujoča družba in ena ali več odvisnih, a pravno samostojnih družb, predstavlja prima facie očitno potencialno nevarnost ogrozitve lastnih podjetniških interesov odvisne družbe (ter interesov njenih zunanjih delničarjev oziroma družbenikov in upnikov). Gre za realno nevarnost, da ima obvladujoča družba drugačen podjetniški interes kot odvisna družba ter da bo tak interes tudi uveljavila, in sicer na škodo odvisne družbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

ZPrCP-A ali koga skrbi za varnost na naših cestah

Suzana Gril, 15.11.2012

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 44/2012Področje cestnega prometa in prometne varnosti so konec leta 2010 in v začetku leta 2011 zaznamovale korenite spremembe prometne zakonodaje. Do takrat veljavni Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), ki je bil po mnenju zakonodajalca preobsežen, nepregleden in zato neustrezen, so nadomestili štirje novi predpisi. Zanje smo utemeljeno pričakovali ali vsaj upali, da so pripravljeni premišljeno, ob ustrezni poglobljeni analizi in sodelovanju širokega kroga strokovnjakov, vse z namenom ustvarjanja stabilnih in trdnih temeljev prometne varnosti. Žal se pričakovanja niso v celoti uresničila. Argumenti, ki jih je zakonodajalec ob uvajanju nove prometne zakonodaje jasno in pogosto ponavljal, padajo eden za drugim kot hišica iz kart. Kako naj si sicer razlagamo, da smo v dobrem letu dni od začetka uporabe novih prometnih predpisov že doživeli spremembo Zakona o cestah (ZCes-1A), nedavno pa je veliko prahu dvignila tudi novela Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-A). Tako se v strokovni javnosti utemeljeno sprašujemo, ali je bila pot, ki jo je na področju prometne zakonodaje zakonodajalec začrtal konec leta 2010, res dovolj premišljena. Težko je namreč razumeti, da se je le leto dni po začetku uporabe zakonodajalec odločil pristopiti k spremembi ZPrCP, katere temeljno sporočilo in vodilo je zniževanje glob za posamezne prekrške, med njimi tudi tistih, ki so povezane z intenziteto posledic prometnih nesreč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Optimizacija mreže sodišč - varčujmo pri strukturah, ne kadrih

mag. Matija Vidmar, 15.11.2012

Sodišča

mag. Matija Vidmar, Pravna praksa, 44/2012"Varčujmo pri strukturah, ne kadrih." To so besede, ki jih zadnje pol leta ponavlja avstrijska ministrica za pravosodje Beatrix Karl. Podoben pogled lahko izpeljemo iz stališč Vrhovnega sodišča RS in Letnega poročila Sodnega sveta o učinkovitosti in uspešnosti sodišč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Razsojeno

Toni Tovornik, 15.11.2012

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 44/2012Obseg in omejitve izvršbe Sodišče prve stopnje je dovolilo izvršbo na sredstva in predmete dolžnikov, ki jih je predlagala upnica, čeprav je bila s sporazumom o zavarovanju denarne terjatve ustanovljena zastavna pravica na določeni premičnini, in sicer na helikopterju. Dolžniki so zoper izvršbo vložili dva ugovora v obdobju, krajšem od enega meseca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 15.11.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 44/2012Pregled slovenske zakonodaje Javnost zemljiškega katastra Ustavno sodišče je z odločbo U-I-98/11 z dne 26. septembra 2012 razveljavilo prvi in drugi odstavek 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN), saj dol
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Z novim letom tudi dodaten davek na vodna plovila in novosti pri obravnavi najema plovila

mag. Mojca Kunšek, 15.11.2012

Druge davščine in olajšave

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 44/2012Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) je med drugimi ukrepi uvedel tudi dodaten davek na vodna plovila, ki so daljša od petih metrov. ZUJF je namreč na motorna vozila s prostornino motorja nad 2500 kubičnih centimetrov in vodna plovila uvedel dodaten davek,
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Potrjeno - odškodnina tudi zaradi velike zamude leta

Katarina Vatovec, 15.11.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 44/2012Letalski potniki so prispeli v namembni kraj z več kot štiriindvajseturno zamudo glede na načrtovani čas prihoda po voznem redu. So ti potniki upravičeni do odškodnine? Luksemburško Sodišče se je s podobnima zadevama že srečalo. Pred slabimi tremi leti je z izdajo sodbe v združenih zadevah Sturgeon in drugi (v nadaljevanju sodba Sturgeon in drugi) razveselilo letalske potnike z razlago določb Uredbe št. 261/2004, s katero je razširilo pravico do odškodnine iz njenega 7. člena tudi na primer velike zamude leta. Potnike, ki zaradi zamude leta izgubijo več kot tri ure, je namreč izenačilo s potniki odpovedanih letov in jim s tem omogočilo uveljavljanje pravice do odškodnine. Veliki senat Sodišča je s pričujočo sodbo potrdil to razlago upoštevnih določb Uredbe št. 261/2004.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Prodaja dolžnikovega nepremičnega premoženja v stečajnem postopku

Maja Lajevec, 15.11.2012

Civilni sodni postopki

Maja Lajevec, Pravna praksa, 44/2012Prodaja v stečajnem postopku je širok pojem. Zajema način prodaje, vprašanja, povezana s priznanjem prijavljenih ločitvenih in izločitvenih pravic, dokazovanje obstoja prerekanih pravic v pravdnih postopkih, prav tako pa tudi vsa vprašanja, ki so povezana z delitvijo kupnine in poplačilom upnikov ter plačilom stečajnih upraviteljev. V članku se bom omejila na postopek prodaje nepremičnega premoženja stečajnega dolžnika. Na kratko bom pojasnila razlike med prodajo nepremičnin v stečaju in izvršbi ter opozorila na sodno prakso, ki odgovarja na nekatera pogosta vprašanja in na razlike pri prodaji v osebnem stečaju in stečaju nad pravno osebo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Razumnik in ženska

dr. Matjaž Ambrož, 15.11.2012

Kultura in umetnost

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 44/2012Ko je bilo treba Nietzscheja v zadnji etapi njegovega življenja hospitalizirati zaradi enega od izbruhov blaznosti, ga je na kliniki v Torinu sprejel neki dr. Baumann. Iz zapisnika o sprejemu na oddelek izhaja med drugim tole: "Pacient uporno trdi, da je znamenit človek in neprestano zahteva žensk." Izkušeni dr. Baumann se seveda ni pustil zmesti, saj je imel vsakodnevno opraviti s pacienti, ki so zase trdili, da so znameniti ljudje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Elementi neodvisnosti nadzornih organov za varstvo osebnih podatkov

Polona Tepina, 15.11.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Polona Tepina, Pravna praksa, 44/2012Neodvisnost nadzornih organov za varstvo osebnih podatkov je očitno precej vroča evropska tema, saj Evropska komisija z dvema uspešnima tožbama (proti Nemčiji in nedavno proti Avstriji) ter eno vloženo tožbo proti Madžarski prek Sodišča Evropske unije pritiska na države članice, da storijo vse potrebno, da nadzorni organi (p)ostanejo povsem neodvisni. Ena bistvenih sestavin varstva osebnih podatkov v državah članicah je namreč ustanovitev nadzornih organov, varuhov osebnih podatkov, ki morajo biti pri opravljanju svojih nalog popolnoma neodvisni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Pravica do ustne obravnave v delovnem sporu z javnim uslužbencem

Aleš Velkaverh, 15.11.2012

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 44/2012Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) v 6. členu zagotavlja posamezniku pravico do javne obravnave (ang. public hearing), ki obsega tudi pravico do ustne obravnave (ang. oral hearing). Pred sodiščem, ki na prvi in edini stopnji odloča o zadevi, je tako le izjemoma dopustno izvesti pisni postopek brez ustne obravnave. To ustaljeno stališče sodne prakse je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) znova potrdilo v zadevi Ohneberg proti Avstriji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Arbitraža kot poslovni model reševanja sporov

Natali Gak, 15.11.2012

Civilni sodni postopki

Natali Gak, Pravna praksa, 44/2012"Misli, ustvarjaj, premikaj," je poudaril predsednik Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) dr. Konrad Plauštajner na Konferenci slovenske arbitraže 2012, ki se je odvijala 5. novembra pri Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani. To so zahteve, ki nam jih današnji čas postavlja kot pogoj napredka in s tem boljšega poslovnega okolja. Slovenija je še vedno zelo uspešna izvozna država, toda trenutne razmere po besedah generalnega direktorja GZS mag. Sama Hribarja Miliča zahtevajo zavedanje o tem, da je potreben konsenz za izhod iz krize, profesionalno in učinkovito vladanje ter čim več pozitivnega sodelovanja. In prav v tem obdobju je naša institucionalna arbitraža, ki ima petdesetletno tradicijo delovanja, od tega 20 let na področju sporov z mednarodnim elementom, sredi novega zagona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Slovenskega državljana obsodili za hudodelstvo zoper človečnost v Srebrenici

dr. Sabina Zgaga, 15.11.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Sabina Zgaga, Pravna praksa, 44/2012Sodni senat Sodišča Bosne in Hercegovine je junija 2012 ustno razglasil obsodilno sodbo zoper Francija Kosa zaradi sodelovanja pri pobojih v Srebrenici. Sodba je bila izdelana v pisni obliki šele septembra, zato jo predstavljamo šele zdaj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 15.11.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Prekrški - uporaba milejšega zakona - hitrost vožnje

Avtor ni naveden, 15.11.2012

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2012Sodba IV Ips 89/2012, 18. oktober 2012 (v zvezi s sodno Višjega sodišča v Mariboru PRp 422/2011) ZP-1 - drugi odstavek 2. člena in 4. točka 156. člena ZVCP-1 - 30. in 234. člen ZPrCP - 45. člen Pri presoji, kateri zakon je milejši, je treba zakona primerjati na podlagi vseh tistih določb, ki se
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Razpisi

Avtor ni naveden, 15.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2012Ur. l. RS, št. 68/12 1. Prvi namestnik predsednika Računskega sodišča - Urad predsednika Republike Slovenije; rok je 6. december. Ur. l. RS, št. 84/12 2. Inšpektor III v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek. - Občina Rogaška Slatina;
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Izpis klicanih številk na razčlenjenem računu

Irena Vovk, 15.11.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2012Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2012/1078, 6. avgust 2012 V 9. alineji 25. člena Splošnih pogojev T. je zapisano, da se v izpisu telefonskega prometa lahko izpiše celo številko pod pogojem, da se lastnik številke s tem strinja in poda soglasje v pisni obliki. Kako potem lahko posameznik dok
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 15.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/201212. november - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in He
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

ne preslišite

Avtor ni naveden, 15.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2012Rsl 1, četrtek, 15. november, 16.30 Evrožvenket: Zakaj vlagajo v Sloveniji? Slovenija ne sodi med države z visokim deležem tujih vlaganj, kljub temu jih v zadnjem času ni malo, prav tako pa, presenetljivo, ni nasprotovanj. Nasprotno, dokler gre za manjša podjetja in ne za prodajo katerega o
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Pravni napovednik

Irena Vovk, 15.11.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Pogled v zrcalo kriz Evropske unije

dr. Matej Avbelj, 15.11.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 44/2012Okrevanja skupne valute evro še ni na vidiku in ga še nekaj časa ne bo. Tako nam sporočajo glasniki iz bruseljskih in frankfurtskih nadnacionalnih logov. Finančna kriza v EU tako še kar traja in hkrati nadaljuje niz kriz: političnih, ekonomskih, demokratičnih in ustavnih, ki so EU pestile že poprej. To ni nič nenavadnega, če le ohranjamo v spominu dejstvo, da je EU nastala in obstaja kot protikrizni mehanizem. EU je torej naravno, inherentno vezana na krize in njihovo odpravljanje: od tega se napaja in živi.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 44

Leto objave

< Vsi
2012(43)
> November(43)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEF G H I JK L M NOP QR S ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov