O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Uradni list EU in prevajanje

Boža Vončina, 16.11.2006

SPLOŠNE DOLOČBE, Splošno

Boža Vončina, Pravna praksa, 44/2006univ. dipl. pravnica, analitičarka v generalnem sekretariatu Vlade RS Prevajati: izražati, podajati pisno ali govorjeno besedilo enega jezika z jezikovnimi sredstvi drugega jezika. (SSKJ) Uradni list EU od 1. maja 2004 izhaja v dvajsetih uradnih jezikih petindvajsetih držav članic EU: an...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Virtualni evropski poslanec

Boštjan Koritnik, 16.11.2006

Parlament

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 44/2006Se vam zdi, da poznate delovanje Evropskega parlamenta (EP) ali teme, o katerih razpravljajo v EU? Se želite morda preizkusiti v pogajanjih ali naučiti sklepati kompromise? Za tiste, ki ste vsaj na eno od zgornjih vprašanj odgovorili pozitivno, je od 2. oktobra letos na voljo ravno pravšnja stvar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Obveznost obrazložitve in navedba pravnega pouka v odločbi

Jasmina Cigrovski, 16.11.2006

Zaščita delavcev, Načela socialne varnosti

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 44/2006G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG proti Gemeinsamer Bundesausschuss (primer C-317/05, 26. 10. 2006) Gemeinsamer Bundesausschuss (skupna zvezna komisija) je konec leta 2003 predlagala seznam zdravil, ki se lahko izdajo brez recepta in se izjemoma lahko predpišejo, njihovo plačilo pa povrne zdravstveno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Socialna varnost napotenih delavcev v EU – obrazec E 101

Janja Hojnik, 16.11.2006

Uresničevanje za delavce migrante

Janja Hojnik, Pravna praksa, 44/2006univ. dipl. pravnica in univ. dipl. ekonomistka, asistentka in mlada raziskovalka na PF Univerze v Mariboru Prispevek obravnava pravno veljavo obrazca E 101, ki potrjuje uporabo pravnih pravil socialnih zavarovanj glede delavcev, ki so napoteni na delo v drugo državo članico, in dokazuje dejstvo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Poslovne skrivnosti v postopkih javnega naročanja

Jurij Žurej, 16.11.2006

Proračun, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jurij Žurej, Pravna praksa, 44/2006univ. dipl. pravnik Namen članka, ki je pred vami, je pozitiven premislek o smiselnosti in ustreznosti pravnega urejanja vprašanj, povezanih z varstvom poslovnih skrivnosti v postopkih oddaje javnih naročil. Trenutno je v postopku sprejemanja predlog zakona o javnem naročanju,1 in zato je primere...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na kmetijskih zemljiščih

Avtor ni naveden, 16.11.2006

Varstvo pri delu

, Pravna praksa, 44/2006Smo kmetijsko podjetje z več kot 300 hektarji kmetijskih zemljišč razporejenih na različnih lokacijah zunaj sedeža družbe. Razna kmetijska dela (obiranje jabolk, sajenje dreves, oranje, škropljenje, itd.) se opravljajo skoraj vsak dan v letu na poljih, sadovnjakih itd. • Ali je treba zagotoviti d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Novi zakon o prevzemih

Boštjan Koritnik, 16.11.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 44/2006»Cilj izvedbe prenove zakona o prevzemih je bil sodoben in učinkovit okvir prevzemne zakonodaje v skladu z standardi EU,« je na predavanju v okviru članskega sestanka Pravniškega društva Ljubljana uvodoma povedal član projektne skupine za pravo družb na ministrstvu za gospodarstvo mag.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Zbornik znanstvenih razprav, letnik LXVI

mag. Maja Brkan, 16.11.2006

Višje in visoko šolstvo

mag. Maja Brkan, Pravna praksa, 44/2006mag. pravnih znanosti, mlada raziskovalka na PF Univerze v Ljubljani Letošnji Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, šestinšestdeseti zapored, je posvečen dr. Lojzetu Udetu ob njegovi sedemdesetletnici. V uvodnih besedah tako dr. Dragica Wedam Lukić dr. Udeta predstav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Prepoved namestitve in uporabe električnih, elektromehanskih in elektronskih iger

Jasmina Cigrovski, 16.11.2006

Gostinstvo in turizem, Splošno, programi

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 44/2006Komisija ES proti Grčiji (primer C-67/05, 26. 10. 2006) Grčija je z zakonom št. 3037/2002 prepovedala namestitev in uporabo električnih, elektromehanskih in elektronskih iger, vključno s tehnično-rekreacijskimi igrami ter vsemi igrami za računalnike, v vseh javnih ali zasebnih prostorih, razen v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Stvarna legitimacija RS – upravljanje nepremičnega premoženja države

Avtor ni naveden, 16.11.2006

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 44/2006Sklep II Ips 528/2004 dne 20. 9. 2006 (v zvezi s sodbo in sklepom Višjega sodišča v Mariboru Cpg 602/2002) ZPP - 181. členZRud - 13. točka prvega odstavka 3. člena SPZ - prvi odstavek 37. člena in 92. člen ZVO - prvi odstavek 17. člena in 111. člen ZSKZ - 2. in 4. člen, prvi odstavek 14. člena...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Neizplačane devizne vloge hrvaških varčevalcev pri LB

Katarina Zidar, 16.11.2006

Človekove pravice, Banke in hranilnice

Katarina Zidar, Pravna praksa, 44/2006univ. dipl. pravnica, LL.M., pravna sodelavka na ESČP Kovačić in drugi proti Sloveniji, št. 44574/98, 45133/98 in 48316/99, 6. november 2006 Mnenja v prispevku so izključno avtoričina in niso stališča ustanove, v kateri je zaposlena. Pritožbe treh hrvaških varčevalcev Ljubljanske banke, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Evrski kovanec ali evrokovanec?

mag. Nataša Logar, 16.11.2006

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 44/2006Tudi tokrat bom z veseljem pisala o temi, ki jo je predlagal bralec, prav kmalu pa se nas bo pravzaprav tikala čisto vseh. Primer: Kupec je dolžan prodajalcu plačati za dobavljeno blago 1.500 USD v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila. Kar nas bo tu zanimal...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Razpustitev in razrešitev

dr. Marko Novak, 16.11.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 44/2006Normalno delovanje političnega sistema zahteva njegovo pravno urejenost. Taka ureditev predvideva nekatere pravno predvidene ukrepe, če zaradi raznoraznih dogodkov, razmerij politične moči med protagonisti politične igre ali nepravilnosti oziroma nezakonitosti v zvezi z delovanjem političnega sistem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Pamflet: kdo se boji filozofije prava

mag. Benjamin Flander, 16.11.2006

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 44/2006Kdo se torej boji filozofije prava? Zdi se, da se filozofije prava pravzaprav najbolj bojimo tisti, ki se z njo identificiramo! Tisti torej, ki se imamo za pravne filozofe. Mi, ki se imamo za pravne filozofe, namreč nikoli ne odpotujemo v neznano.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Podjemna pogodba

Avtor ni naveden, 16.11.2006

Obligacije

, Pravna praksa, 44/2006• Kakšen je postopek delodajalca pri sklepanju pogodb o delu (podjemnih pogodb) za dela sezonske narave? Predvsem nas zanima, ali je delodajalec osebo, s katero sklene pogodbo o delu,  dolžan poslati na zdravstveni pregled. Treba je izhajati iz vsebine in elementov sklenjenega razmerja med naročn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Odpoved najemne pogodbe

mag. Andrej Ekart, 16.11.2006

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 44/2006Kakšen je postopek odpovedi najemne pogodbe - v konkretnem primeru za poslovni prostor - oziroma odstopa iz krivdnih razlogov in kateri odpovedni rok mora najemodajalec upoštevati v primeru, da je v najemni pogodbi določen krajši odpovedni rok, kot velja po zakonu? Odpoved in odstop od najemne po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Po zlorabi ljudstva še zloraba pravice

Dominika Švarc, 16.11.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Dominika Švarc, Pravna praksa, 44/2006univ. dipl. prav., LL.M. doktorska kandidatka na FDV v Ljubljani raziskovalna asistentka na LSE v Londonu Dolgo pričakovana prva sodba Iraškega visokega sodišča1 ni nikogar presenetila: Sadam Husein je bil zaradi svoje vloge pri pokolu 148 Šiitov v mestu Dujail leta 1982 obsojen na smrt z obeša...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Ali lahko skupščina delniške družbe spreminja sklepe predhodnih skupščin?

Avtor ni naveden, 16.11.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 44/2006univ. dipl. pravnik, odvetnik v Mariboru V praksi se je že večkrat izpostavilo vprašanje, ali lahko skupščina delniške družbe spreminja oziroma preklicuje svoje predhodno sprejete sklepe. To vprašanje se pojavlja predvsem v primerih, ko so na skupščinah sprejeti nasprotni predlogi delničarjev gl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Prehod na evro v računovodenju družb in uvedba kosovnih delnic

Jožica Vindiš, 16.11.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Računovodstvo

Jožica Vindiš, Pravna praksa, 44/2006univ. dipl. pravnica, mlada raziskovalna na PF Univerze v Mariboru Tokratni prispevek je nastal kot odgovor na vprašanje enega od bralcev PP, prvi del odgovora izpod peresa odvetnika Kristijana Antona Kontarščaka (Dematerializacija v nejavnih družbah) pa smo objavili v prejšnji številki PP. D...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Pirati s severa

Gregor Klun, 16.11.2006

Intelektualna lastnina, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Gregor Klun, Pravna praksa, 44/2006univ. dipl. pravnik, sodniški pripravnik pri Višjem sodišču v Ljubljani Na politični prostor v vse več državah zadnje čase prodira nova stranka, s katero se lahko poistovetijo predvsem goreči nasprotniki današnje ureditve prava intelektualne lastnine. Piratom, kot so se sami poimenovali, je najp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Fleksibilnost zahteva spremembe

Avtor ni naveden, 16.11.2006

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 44/2006Dnevi slovenskih pravnikov (3) Odpoved pogodbe o zaposlitvi v okviru reform trga dela 8. sekcija: Prenehanje pogodbe o zaposlitvi je, kot je poudarila dr. Barbara Kresal s Fakultete za socialno delo v Ljubljani, eno od osrednjih vprašanj delovnega prava, tudi zato pa mu je bila namenjena ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Osnova za izračun dodatka za delovno dobo

mag. Nataša Belopavlovič, 16.11.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 44/2006• Ali se dodatek za minulo delo izplačuje izključno na podlagi mesečno oddelanih ur ali pa je osnova za dodatek celotni zbir ur, če je delavec v bolniškem staležu ali na dopustu? Osnova za izračun dodatka za delovno dobo je osnovna plača delavca po pogodbi o zaposlitvi oziroma ustrezna urna posta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

EURO – preračunavanje in zaokroževanje

mag. Miha Šlamberger, 16.11.2006

Monetarni predpisi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 44/2006mag. pravnih znanosti, pravni svetovalec v Novi KBM d.d. Republika Slovenija bo s 1. januarjem zamenjala nacionalno valuto - slovenski tolar - z valuto držav članic EMU - eurom. Dogodek, ki ga v finančnih krogih z nestrpnostjo pričakujejo, bi lahko enačili s prelomnico tisočletja in takrat zlogl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Uvedba evra in prikrito zvišanje cen

mag. Martina Bukovec, 16.11.2006

Monetarni predpisi

mag. Martina Bukovec, Pravna praksa, 44/2006mag. pravnih znanosti, Državno pravobranilstvo RS Naključje je hotelo, da so bili prav na dan, ko je slovenski državni zbor sprejel zakon o uvedbi evra, ki naj bi uredil tisto problematiko ob uvedbi evra, ki ni zajeta s predpisi EU, to je 26. oktober 2006,1 objavljeni sklepni predlogi generalneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Vsebina 'Pravna Praksa' 44/2006

Avtor ni naveden, 16.11.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 44/2006stran 3 UV Uvodnik dr. Lojze Ude Hrvaški varčevalci proti Republiki Sloveniji stran 6 JN Javna naročila Jurij Žurej Poslovne skrivnosti v postopkih javnega naročanja stran 9 KČ Konkurenčno pravo Tanja Bratina Pred katero institucijo zaradi kršitev konkurenčnih pravil ES? stran 11 ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 44

Leto objave

< Vsi
2006(38)
> November(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐE F GH IJK L MN OPQRSŠ T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov