O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Vsebina 'Pravna Praksa' 44/2006

Avtor ni naveden, 16.11.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 44/2006stran 3 UV Uvodnik dr. Lojze Ude Hrvaški varčevalci proti Republiki Sloveniji stran 6 JN Javna naročila Jurij Žurej Poslovne skrivnosti v postopkih javnega naročanja stran 9 KČ Konkurenčno pravo Tanja Bratina Pred katero institucijo zaradi kršitev konkurenčnih pravil ES? stran 11 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Hrvaški varčevalci proti Republiki Sloveniji

dr. Lojze Ude, 16.11.2006

Človekove pravice, Banke in hranilnice

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 44/2006dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani, predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije Ali procesna odločitev ESČP vsaj posredno odgovori na katero od vsebinskih vprašanj? V kratkem članku je seveda nemogoče elaborirati materialno- in procesnopravno problematiko vseh sodnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Vacatio legis je ali bo mimo

Avtor ni naveden, 16.11.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 44/20061. Avtentična razlaga prvega odstavka 40. člena zakona o gozdovih - ORZG40 (Ur. l. RS, št. 115/06) - »Za vožnjo v gozdu zunaj gozdnih cest po določbi prvega odstavka 40. člena Zakona o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 13/98 - odločba US, 56/99 - ZON, 67/02 in 110/02 - ZGO-1), ki ni namenjena gospo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Poslovne skrivnosti v postopkih javnega naročanja

Jurij Žurej, 16.11.2006

Proračun, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jurij Žurej, Pravna praksa, 44/2006univ. dipl. pravnik Namen članka, ki je pred vami, je pozitiven premislek o smiselnosti in ustreznosti pravnega urejanja vprašanj, povezanih z varstvom poslovnih skrivnosti v postopkih oddaje javnih naročil. Trenutno je v postopku sprejemanja predlog zakona o javnem naročanju,1 in zato je primere...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Vlada RS

Avtor ni naveden, 16.11.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 44/2006Sklep, ki ga je Vlada RS sprejela na seji 6. novembra 2006: - dopolnjen predlog proračuna RS za leto 2008; prihodki (1.950.369.959 v tisoč tolarjih oz. 8.138.749.620 evrov) in odhodki (2.023.835.607 v tisoč tolarjih oz. 8.445.316.338 evrov) v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2008 ostajajo v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Iz poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 16.11.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 44/20061. Številka 126 (10. 11. 2006) - zahteva skupine poslank in poslancev, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-D); - besedilo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja; - poročilo od...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 16.11.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 44/200620. 11., 9.00 Gradbene pogodbe Planet GV; (www.planetgv.si). 20. 11., 9.00 Zaposlovanje in odpuščanje delavcev Na seminarju bo z vidika fleksibilnosti delovnih razmerij in stroškov dela pojasnjeno, kako zaposlovati in odpuščati delavce.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Razpisi

Avtor ni naveden, 16.11.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 44/2006Ur. l. RS, št. 114-115 1. Višji svetovalec v Inšpektoratu RS za energetiko in rudarstvo - ministrstvo za gospodarstvo; rok je 18. november. 2. Višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) - Vrhovno državno tožilstvo RS; rok je 20. november.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Globus

Dean Zagorac, 16.11.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 44/2006Najbolj nadzorovana zahodna družba 6. 11. - Velika Britanija je postala družba nadzora, je opozoril njen informacijski pooblaščenec Richard Thomas. Organizacija Mreža za študije nadzora je za pooblaščenca pripravila posebno poročilo, v katerem je ugotovila, da je v Britaniji kar 4,2 milijona nadz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Socialna varnost napotenih delavcev v EU – obrazec E 101

Janja Hojnik, 16.11.2006

Uresničevanje za delavce migrante

Janja Hojnik, Pravna praksa, 44/2006univ. dipl. pravnica in univ. dipl. ekonomistka, asistentka in mlada raziskovalka na PF Univerze v Mariboru Prispevek obravnava pravno veljavo obrazca E 101, ki potrjuje uporabo pravnih pravil socialnih zavarovanj glede delavcev, ki so napoteni na delo v drugo državo članico, in dokazuje dejstvo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Uradni list EU in prevajanje

Boža Vončina, 16.11.2006

SPLOŠNE DOLOČBE, Splošno

Boža Vončina, Pravna praksa, 44/2006univ. dipl. pravnica, analitičarka v generalnem sekretariatu Vlade RS Prevajati: izražati, podajati pisno ali govorjeno besedilo enega jezika z jezikovnimi sredstvi drugega jezika. (SSKJ) Uradni list EU od 1. maja 2004 izhaja v dvajsetih uradnih jezikih petindvajsetih držav članic EU: an...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Virtualni evropski poslanec

Boštjan Koritnik, 16.11.2006

Parlament

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 44/2006Se vam zdi, da poznate delovanje Evropskega parlamenta (EP) ali teme, o katerih razpravljajo v EU? Se želite morda preizkusiti v pogajanjih ali naučiti sklepati kompromise? Za tiste, ki ste vsaj na eno od zgornjih vprašanj odgovorili pozitivno, je od 2. oktobra letos na voljo ravno pravšnja stvar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Pred katero institucijo zaradi kršitev konkurenčnih pravil Skupnosti?

Tanja Bratina, 16.11.2006

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 44/2006univ. dipl. pravnica, svetovalka na Uradu RS za varstvo konkurence Vsa mnenja, predstavljena v prispevku, so mnenja avtorice in ne nujno Urada RS za varstvo konkurence. Evropska komisija je dala v okviru reforme in modernizacije konkurenčnega prava velik poudarek decentralizaciji svojih prist...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Metode za odpravo dvojnega obdavčevanja in odprava dvojnega obdavčevanja v ZDoh-1 in ZDavP-1

Avtor ni naveden, 16.11.2006

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 44/2006Pojasnilo DURS, št. 42105-15/2006, 20. 2. 2006, 42105-49/2006, 17. 8. 2006 1. Splošno o metodah za odpravo dvojnega obdavčevanja Za odpravo oziroma zmanjšanje dvojnega obdavčevanja sta načeloma predvideni dve metodi: - metoda izvzetja (oprostitve), - metoda odbitka (dobropisa, kredita).1...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Menica in euro

mag. Miha Šlamberger, 16.11.2006

Monetarni predpisi, Menica in ček

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 44/2006pravnih znanosti, Nova KBM d.d. Prehod na novo valuto euro že dlje časa zaposluje širok krog strokovnjakov za računovodstvo, informatiko, organizacijske vede. Čeprav že sklenjena pogodbena razmerja ne bi smela trpeti zaradi uvedbe nove, bodoče nacionalne valute, pa bodo pravne posledice zaradi p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

EURO – preračunavanje in zaokroževanje

mag. Miha Šlamberger, 16.11.2006

Monetarni predpisi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 44/2006mag. pravnih znanosti, pravni svetovalec v Novi KBM d.d. Republika Slovenija bo s 1. januarjem zamenjala nacionalno valuto - slovenski tolar - z valuto držav članic EMU - eurom. Dogodek, ki ga v finančnih krogih z nestrpnostjo pričakujejo, bi lahko enačili s prelomnico tisočletja in takrat zlogl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Uvedba evra in prikrito zvišanje cen

mag. Martina Bukovec, 16.11.2006

Monetarni predpisi

mag. Martina Bukovec, Pravna praksa, 44/2006mag. pravnih znanosti, Državno pravobranilstvo RS Naključje je hotelo, da so bili prav na dan, ko je slovenski državni zbor sprejel zakon o uvedbi evra, ki naj bi uredil tisto problematiko ob uvedbi evra, ki ni zajeta s predpisi EU, to je 26. oktober 2006,1 objavljeni sklepni predlogi generalneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Obveznost obrazložitve in navedba pravnega pouka v odločbi

Jasmina Cigrovski, 16.11.2006

Zaščita delavcev, Načela socialne varnosti

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 44/2006G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG proti Gemeinsamer Bundesausschuss (primer C-317/05, 26. 10. 2006) Gemeinsamer Bundesausschuss (skupna zvezna komisija) je konec leta 2003 predlagala seznam zdravil, ki se lahko izdajo brez recepta in se izjemoma lahko predpišejo, njihovo plačilo pa povrne zdravstveno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Pirati s severa

Gregor Klun, 16.11.2006

Intelektualna lastnina, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Gregor Klun, Pravna praksa, 44/2006univ. dipl. pravnik, sodniški pripravnik pri Višjem sodišču v Ljubljani Na politični prostor v vse več državah zadnje čase prodira nova stranka, s katero se lahko poistovetijo predvsem goreči nasprotniki današnje ureditve prava intelektualne lastnine. Piratom, kot so se sami poimenovali, je najp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Osnova za izračun dodatka za delovno dobo

mag. Nataša Belopavlovič, 16.11.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 44/2006• Ali se dodatek za minulo delo izplačuje izključno na podlagi mesečno oddelanih ur ali pa je osnova za dodatek celotni zbir ur, če je delavec v bolniškem staležu ali na dopustu? Osnova za izračun dodatka za delovno dobo je osnovna plača delavca po pogodbi o zaposlitvi oziroma ustrezna urna posta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Fleksibilnost zahteva spremembe

Avtor ni naveden, 16.11.2006

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 44/2006Dnevi slovenskih pravnikov (3) Odpoved pogodbe o zaposlitvi v okviru reform trga dela 8. sekcija: Prenehanje pogodbe o zaposlitvi je, kot je poudarila dr. Barbara Kresal s Fakultete za socialno delo v Ljubljani, eno od osrednjih vprašanj delovnega prava, tudi zato pa mu je bila namenjena ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Po zlorabi ljudstva še zloraba pravice

Dominika Švarc, 16.11.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Dominika Švarc, Pravna praksa, 44/2006univ. dipl. prav., LL.M. doktorska kandidatka na FDV v Ljubljani raziskovalna asistentka na LSE v Londonu Dolgo pričakovana prva sodba Iraškega visokega sodišča1 ni nikogar presenetila: Sadam Husein je bil zaradi svoje vloge pri pokolu 148 Šiitov v mestu Dujail leta 1982 obsojen na smrt z obeša...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Odpoved najemne pogodbe

mag. Andrej Ekart, 16.11.2006

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 44/2006Kakšen je postopek odpovedi najemne pogodbe - v konkretnem primeru za poslovni prostor - oziroma odstopa iz krivdnih razlogov in kateri odpovedni rok mora najemodajalec upoštevati v primeru, da je v najemni pogodbi določen krajši odpovedni rok, kot velja po zakonu? Odpoved in odstop od najemne po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Podjemna pogodba

Avtor ni naveden, 16.11.2006

Obligacije

, Pravna praksa, 44/2006• Kakšen je postopek delodajalca pri sklepanju pogodb o delu (podjemnih pogodb) za dela sezonske narave? Predvsem nas zanima, ali je delodajalec osebo, s katero sklene pogodbo o delu,  dolžan poslati na zdravstveni pregled. Treba je izhajati iz vsebine in elementov sklenjenega razmerja med naročn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na kmetijskih zemljiščih

Avtor ni naveden, 16.11.2006

Varstvo pri delu

, Pravna praksa, 44/2006Smo kmetijsko podjetje z več kot 300 hektarji kmetijskih zemljišč razporejenih na različnih lokacijah zunaj sedeža družbe. Razna kmetijska dela (obiranje jabolk, sajenje dreves, oranje, škropljenje, itd.) se opravljajo skoraj vsak dan v letu na poljih, sadovnjakih itd. • Ali je treba zagotoviti d...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 44

Leto objave

< Vsi
2006(38)
> November(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐE F GH IJK L MN OPQRSŠ T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov