O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Zamudne obresti od denarne terjatve za nepremoženjsko škodo

dr. Mateja Končina-Peternel, 15.11.2007

Obligacije

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 44/2007dr. pravnih znanosti, višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtorica zaposlena. Od kdaj je v primeru povzročitve škode dolžnik v zamudi z izpolnitvijo obveznosti, če je do škodnega dogodka prišlo po uveljavitvi Obliga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Predlaganje ustavnih sodnikov prehaja v roke pravnika dr. Türka

mag. Matevž Krivic, 15.11.2007

Ustavno sodišče

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 44/2007mag. pravnih znanosti, nekdanji sodnik Ustavnega sodišča RS Mislim, da smo lahko vsi pravniki ne glede na naše različne politične preference veseli dejstva, da je bil za novega predsednika republike izvoljen ne le naš stanovski kolega, ampak ugleden pravni strokovnjak. Funkcija predsednika repub...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Vlada RS

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 44/2007 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 145. seji (8. november 2007) - sprejela je dopolnjen predlog proračuna za leto 2009; - sprejela je besedilo predloga Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence; - sprejela je sklep o določitvi besedila predloga zakona o Javni agenciji za knjigo Republi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Razpisi

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 44/2007 Ur. l. RS, št. 93/07 1. Razpis volitev članov personalnega sveta: Okrožnega sodišča na Ptuju, Okrožnega sodišča v Krškem in Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu - volitve članov personalnega sveta pri navedenih sodiščih bodo potekale v torek, 11. decembra na sedežu sodišča, za katerega se razpis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 44/2007 15. 11., 18.00 Novi predpisi, ki urejajo prostor in kaj nam bo prinesel nov zakon o graditvi objektov Pravniško društvo Ljubljana; . 15.-16. 11. 9. poslovna konferenca Portorož Poslovna akademija Finance; .
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Mali ljubljanski kapitalisti

Boštjan Koritnik, 15.11.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 44/2007V zadnjih mesecih gibanje na kapitalskih trgih ni več enosmerna cesta, kot je bil to večinoma primer v prvi polovici leta. Tudi takrat pa za 50- in večodstotne dobičke ni bilo treba do azijskih borz, celo južneje od Kolpe ne, saj je Ljubljana povsem zadoščala. Pri Bloombergu so celo razglasili, da j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Déj? vu sprememb cestnega prevoznega prava

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Cestni promet

, Pravna praksa, 44/2007Marko Pavliha, dr. pravnih znanosti, profesor na FPP in PF Univerze v Ljubljani, poslanec v Državnem zboru RS Patrick Vlačič, dr. pravnih znanosti, docent na FPP Univerze v Ljubljani Letos poleti so na Ministrstvu za promet pripravili novelo Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu iz 2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 44/2007 je (ali bo) mimo: 1. Zakon o dopolnitvah Zakona o plačilnem prometu - ZPlaP-D (Ur. l. RS, št. 102/07) - velja od 10. novembra. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-C (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Vsebina PP št.44/2007

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 44/2007stran 3 UVODNIK Hinko Jenull Pravosodje med priznanjem in ponižanjem stran 6 USTAVNO SODSTVO mag. Matevž Krivic Predlaganje ustavnih sodnikov prehaja v roke pravnika dr. Türka stran 7 CIVILNO PRAVO dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

globus

Dean Zagorac, 15.11.2007

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 44/2007 Prvo sojenje pred MKS marca 2008 9. 11. - Sodeči senat Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS) je določil datum začetka prvega sodnega procesa pred tem sodiščem. Na zatožno klop se bo 31. marca 2008 usedel Thomas Lubanga, nekdanji vodja Zveze domoljubnih kongoških milic. Senat je hkrati tožilstvu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Evropski varuh človekovih pravic

Nina Napret, 15.11.2007

Varstvo človekovih pravic

Nina Napret, Pravna praksa, 44/2007univ. dipl. pravnica, Ministrstvo za okolje in prostor Varstvo človekovih pravic na ravni Evropske unije zagotavlja več mehanizmov. Eden izmed neformalnih mehanizmov, ki so povsem običajni in uveljavljeni v demokratično urejenih pravnih sistemih, je institucija varuha človekovih pravic oziroma o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Ustava za Evropo in varstvo človekovih pravic

dr. Ciril Ribičič, 15.11.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Varstvo človekovih pravic

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 44/2007profesor PF Univerze v Ljubljani, sodnik Ustavnega sodišča RS ob robu: Avtor, ki je tudi predsednik Društva za ustavno pravo Slovenije, je ta prispevek pripravil za VII. Svetovni kongres Mednarodnega združenja za ustavno pravo, ki je bil junija 2007 v Atenah. O Ustavi za Evropo bo potekala ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Aktualno v sistemu IUS - INFO

Jasmina Cigrovski, 15.11.2007

Ostalo

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 44/2007 Vpogled v zakonodajo Dne 25. oktobra so začele veljati spremembe in dopolnitve Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1),1 ki so v skladu z Direktivo št. 85/611/EGS o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Razsojeno

Toni Tovornik, 15.11.2007

Obligacije

Toni Tovornik, Pravna praksa, 44/2007 Neizpolnjena sponzorska pogodba S sponzorsko pogodbo se sponzor zaveže sponzorirati določen dogodek ali določen subjekt s sredstvi v naravi ali v denarju, sponzoriranec pa se v zameno zaveže izvesti določene aktivnosti.1 V obravnavani zadevi sta pravdni stranki sklenili sponzorsko pogodbo, s k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Komisija za preprečevanje korupcije

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Uprava

, Pravna praksa, 44/2007 Postopek javnega naročanja Načelno mnenje št. 103, 9. oktober 2007 Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki v postopku javnega naročanja za adaptacijo objekta izberejo izvajalca, ki izdelavo projektno-tehnične dokumentacije (PZI) za izvedbo del zaupa poslovnemu subjektu, v katerem je soustanovi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Imenovanje podžupana

Avtor ni naveden, 15.11.2007

LOKALNA SAMOUPRAVA

, Pravna praksa, 44/2007 Novi Zakon o lokalni samoupravi določa, da podžupana imenuje župan. Statut naše občine in Poslovnik občinskega sveta pa določata: "Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet na predlog župana izmed članov občinskega sveta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Razpolagalna sposobnost

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

, Pravna praksa, 44/2007Sodba in sklep II Ips 484/2005, 12. julij 2007 (v zvezi s sodbo Vi{jega sodi{~a v Ljubljani II Cp 995/2004) ZZK-1 - drugi odstavek 9. ~lena ODZ - § 380, 425, 431 Razpolagalna sposobnost pomeni, da nihče ne more prenesti več pravic, kot jih ima sam.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 15.11.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 44/20073. november - 9. november ,
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Imenovanje direktorja javnega zavoda brez razpisa

Avtor ni naveden, 15.11.2007

ZAVODI

, Pravna praksa, 44/2007 V odloku o ustanovitvi javnega zavoda in v statutu javnega zavoda je zapisan člen: "Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: - da ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Dopolnitev seznama usposobljenih kandidatov

Maja Ekart, 15.11.2007

PRORAČUN

Maja Ekart, Pravna praksa, 44/2007 V letu 2006 smo izvedli postopke javnega naročanja po omejenem postopku za prevoze osnovnošolskih otrok. Usposobljenost smo priznali trem ponudnikom, tj. vsem, ki so se kot kandidati odzvali. Lani smo zaradi konkurence ponudnikov dosegli primerno nizke cene, letos pa sta ponudbe oddala le dva u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Imenovanje predsednikov sodišč - pristojnosti pravosodnega ministra

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Sodišča

, Pravna praksa, 44/2007Odločba US RS, št. Up-679/06 in U-I-20/07 z dne 10. oktobra 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 101/2007 1. Drugi odstavek 62. člena Zakona o sodiščih (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Prehodno obdobje za pridobitev ustrezne izobrazbe

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Splošno o vzgoji in izobraževanju

, Pravna praksa, 44/2007Ustavno sodišče Odločba US RS, št. U-I-187/05 z dne 18. oktobra 2007, objavljena v Ur. l. RS, št.101/07 Prvi odstavek 146. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Tožba na ugotovitev očetovstva za otroka

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 44/2007Odločba US RS, št. U-I-328/05 z dne 18. oktobra 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 101/2007 V prvem odstavku 92. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Skrb za zagotovitev izrednih pravnih sredstev

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 44/2007 Ustavno sodišče RS Odločba US RS, št. Up-2089/06, U-I-106/07 z dne 18. oktobra 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 101/2007 Zakon o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99, 96/02, 12/03 - UPB, 2/04, 36/04 - UPB, 52/07 in 73/07 - UPB) ni v neskladju z Ustavo. Ustavna pritožba zoper sklep Vr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Javna cesta na zasebnem zemljišču

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Cestni promet

, Pravna praksa, 44/2007 Odločba US RS, št. U-I-335/05 z dne 10. oktober, objavljena v Ur. l. RS, št. Člen 7 Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (Ur. l. RS, št. 3/04 in 42/06), kolikor pod zaporedno številko 108 kategorizira lokalno cesto z oznako LK 186900 Pod gradom v del...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 44

Leto objave

< Vsi
2007(44)
> November(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐE FGHIJ K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov