O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Imenovanje podžupana

Avtor ni naveden, 15.11.2007

LOKALNA SAMOUPRAVA

, Pravna praksa, 44/2007 Novi Zakon o lokalni samoupravi določa, da podžupana imenuje župan. Statut naše občine in Poslovnik občinskega sveta pa določata: "Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet na predlog župana izmed članov občinskega sveta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Razpolagalna sposobnost

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

, Pravna praksa, 44/2007Sodba in sklep II Ips 484/2005, 12. julij 2007 (v zvezi s sodbo Vi{jega sodi{~a v Ljubljani II Cp 995/2004) ZZK-1 - drugi odstavek 9. ~lena ODZ - § 380, 425, 431 Razpolagalna sposobnost pomeni, da nihče ne more prenesti več pravic, kot jih ima sam.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 15.11.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 44/20073. november - 9. november ,
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Komisija za preprečevanje korupcije

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Uprava

, Pravna praksa, 44/2007 Postopek javnega naročanja Načelno mnenje št. 103, 9. oktober 2007 Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki v postopku javnega naročanja za adaptacijo objekta izberejo izvajalca, ki izdelavo projektno-tehnične dokumentacije (PZI) za izvedbo del zaupa poslovnemu subjektu, v katerem je soustanovi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Nedovoljeni dokazi - poligraf

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 44/2007Sodba I Ips 247/2006, 21. junij 2007 (v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča na Ptuju K 170/2004) ZKP - drugi odstavek 18. člena, osmi odstavek 227. člena, tretji odstavek 266. člena URS - četrta alinea 29. člena Merilo za dovoljenost nekega dokaza v skladu s sistemsko razlago Zakona o kazenskem posto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Prenos denarnih terjatev, ki izhajajo iz pogodb

dr. Rajko Knez, 15.11.2007

Obligacije

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 44/2007dr. pravnih znanosti, dekan PF Univerze v Mariboru Europäische Rechtsakademie (ERA) je 25. in 26. oktobra 2007 v Trieru organizirala delavnico na pomembno temo finančnih trgov - o primerjalnem pravu na področju prenosa denarnih terjatev, ki izhajajo iz pogodb (receivables), in opozorila na kopic...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 15.11.2007

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2007 Jiri Priban Legal Symbolism - On Law, Time and European Identity (Applied Legal Philosophy) (Ashgate, 2007, 222 strani) Ta knjiga je še en prispevek na področju teorije prava, in sicer v kontekstu evropske pravne in politične integracije ter izgradnje evropske ustave. Obravnava nedavna za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Kako zaščititi izum

Maja Lubarda, 15.11.2007

Kultura in umetnost

Maja Lubarda, Pravna praksa, 44/2007univ. dipl. pravnica, LL.M., pravna svetovalka, Evropski potrošniški center, Zveza potrošnikov Slovenije Ustvarjalnost in inovativnost posameznikov ključno prispevata h gospodarskemu razvoju in k splošnemu družbenemu napredku, zato ju moderne družbe spodbujajo. Tega so se dobro zavedali že vlad...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Stare in nove Evrope

Tina Verovnik, 15.11.2007

Ostalo

Tina Verovnik, Pravna praksa, 44/2007S študenti prvih letnikov pri vajah vsako leto ponavljamo pravopisno znanje in prva tema so lastna imena. Ko pridemo do zgleda posvet k/Kako uspeti v n/Novi e/Evropi, se vedno zatakne pri eni od začetnic. Prva ni problematična, saj vsi prepoznajo lastno ime prireditve, tudi pri Evropi ni dvomov, pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Dopolnitev seznama usposobljenih kandidatov

Maja Ekart, 15.11.2007

PRORAČUN

Maja Ekart, Pravna praksa, 44/2007 V letu 2006 smo izvedli postopke javnega naročanja po omejenem postopku za prevoze osnovnošolskih otrok. Usposobljenost smo priznali trem ponudnikom, tj. vsem, ki so se kot kandidati odzvali. Lani smo zaradi konkurence ponudnikov dosegli primerno nizke cene, letos pa sta ponudbe oddala le dva u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Omejevanje pravnega varstva v nasprotju s cilji javnega naročanja

dr. Vesna Kranjc, 15.11.2007

PRORAČUN

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 44/2007dr. pravnih znanosti, profesorica na Pravni fakulteti v Mariboru Laična javnost pogosto ocenjuje, da pravila o javnem naročanju onemogočajo poslovanje javnega sektorja in s tem zavirajo zadovoljevanje javnih dobrin. Takšno oceno so spodbudili posamezni odmevni primeri, na primer nakup operacijsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Déj? vu sprememb cestnega prevoznega prava

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Cestni promet

, Pravna praksa, 44/2007Marko Pavliha, dr. pravnih znanosti, profesor na FPP in PF Univerze v Ljubljani, poslanec v Državnem zboru RS Patrick Vlačič, dr. pravnih znanosti, docent na FPP Univerze v Ljubljani Letos poleti so na Ministrstvu za promet pripravili novelo Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu iz 2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Doping in človekove pravice

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 15.11.2007

Človekove pravice

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 44/2007dr. pravnih znanosti, višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani, arbitrica mednarodnega Arbitražnega sodišča za šport v Lozani Letos sta v Sloveniji močno odmevali dve dopinški aferi, primer kolesarja Tomaža Noseta in atletinje Jolande Čeplak, nobeden od obeh postopkov proti športnikoma, ki s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Spremembe ZVO

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 15.11.2007

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 44/2007univ. dipl. pravnica, mag. znanosti, svetovalka generalnega direktorja Agencije RS za okolje Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)1 je kot temeljni predpis, ki ureja področje varstva okolja v Sloveniji, v fazi novelacije, po eni strani zaradi zahtev evropske zakonodaje, po drugi pa zaradi uveljavitve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

K predlogu osebnega stečaja

mag. Miha Šlamberger, 15.11.2007

Civilni sodni postopki

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 44/2007mag. pravnih znanosti, Nova KBM, d. d. V okviru letošnjih dnevov slovenskih pravnikov je bila organizirana okrogla miza na temo novosti v insolvenčnih postopkih, na kateri je dr. Šime Ivanjko predstavil osebni stečaj, kot je zamišljen v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Tožba na ugotovitev očetovstva za otroka

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 44/2007Odločba US RS, št. U-I-328/05 z dne 18. oktobra 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 101/2007 V prvem odstavku 92. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Imenovanje direktorja javnega zavoda brez razpisa

Avtor ni naveden, 15.11.2007

ZAVODI

, Pravna praksa, 44/2007 V odloku o ustanovitvi javnega zavoda in v statutu javnega zavoda je zapisan člen: "Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: - da ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Javna cesta na zasebnem zemljišču

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Cestni promet

, Pravna praksa, 44/2007 Odločba US RS, št. U-I-335/05 z dne 10. oktober, objavljena v Ur. l. RS, št. Člen 7 Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (Ur. l. RS, št. 3/04 in 42/06), kolikor pod zaporedno številko 108 kategorizira lokalno cesto z oznako LK 186900 Pod gradom v del...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Skrb za zagotovitev izrednih pravnih sredstev

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 44/2007 Ustavno sodišče RS Odločba US RS, št. Up-2089/06, U-I-106/07 z dne 18. oktobra 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 101/2007 Zakon o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99, 96/02, 12/03 - UPB, 2/04, 36/04 - UPB, 52/07 in 73/07 - UPB) ni v neskladju z Ustavo. Ustavna pritožba zoper sklep Vr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Prehodno obdobje za pridobitev ustrezne izobrazbe

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Splošno o vzgoji in izobraževanju

, Pravna praksa, 44/2007Ustavno sodišče Odločba US RS, št. U-I-187/05 z dne 18. oktobra 2007, objavljena v Ur. l. RS, št.101/07 Prvi odstavek 146. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Imenovanje predsednikov sodišč - pristojnosti pravosodnega ministra

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Sodišča

, Pravna praksa, 44/2007Odločba US RS, št. Up-679/06 in U-I-20/07 z dne 10. oktobra 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 101/2007 1. Drugi odstavek 62. člena Zakona o sodiščih (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Odstop od pogodbe zaradi neizpolnitve - ex tunc ali ex nunc učinki?

mag. Andrej Ekart, 15.11.2007

Obligacije

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 44/2007mag. pravnih znanosti, mladi raziskovalec in asistent na PF Univerze v Mariboru Če pri dvostranskih pogodbah ena stranka ne izpolni svoje obveznosti in ni določeno kaj drugega, lahko druga stranka zahteva izpolnitev obveznosti ali pa pod pogoji iz 104. do 109. člena Obligacijskega zakonika (OZ) ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Ustava za Evropo in varstvo človekovih pravic

dr. Ciril Ribičič, 15.11.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Varstvo človekovih pravic

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 44/2007profesor PF Univerze v Ljubljani, sodnik Ustavnega sodišča RS ob robu: Avtor, ki je tudi predsednik Društva za ustavno pravo Slovenije, je ta prispevek pripravil za VII. Svetovni kongres Mednarodnega združenja za ustavno pravo, ki je bil junija 2007 v Atenah. O Ustavi za Evropo bo potekala ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Vsebina PP št.44/2007

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 44/2007stran 3 UVODNIK Hinko Jenull Pravosodje med priznanjem in ponižanjem stran 6 USTAVNO SODSTVO mag. Matevž Krivic Predlaganje ustavnih sodnikov prehaja v roke pravnika dr. Türka stran 7 CIVILNO PRAVO dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Zamudne obresti od denarne terjatve za nepremoženjsko škodo

dr. Mateja Končina-Peternel, 15.11.2007

Obligacije

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 44/2007dr. pravnih znanosti, višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtorica zaposlena. Od kdaj je v primeru povzročitve škode dolžnik v zamudi z izpolnitvijo obveznosti, če je do škodnega dogodka prišlo po uveljavitvi Obliga...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 44

Leto objave

< Vsi
2007(44)
> November(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐE FGHIJ K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov