O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 44/2007 15. 11., 18.00 Novi predpisi, ki urejajo prostor in kaj nam bo prinesel nov zakon o graditvi objektov Pravniško društvo Ljubljana; . 15.-16. 11. 9. poslovna konferenca Portorož Poslovna akademija Finance; .
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Razpisi

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 44/2007 Ur. l. RS, št. 93/07 1. Razpis volitev članov personalnega sveta: Okrožnega sodišča na Ptuju, Okrožnega sodišča v Krškem in Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu - volitve članov personalnega sveta pri navedenih sodiščih bodo potekale v torek, 11. decembra na sedežu sodišča, za katerega se razpis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 44/2007 je (ali bo) mimo: 1. Zakon o dopolnitvah Zakona o plačilnem prometu - ZPlaP-D (Ur. l. RS, št. 102/07) - velja od 10. novembra. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-C (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Vlada RS

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 44/2007 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 145. seji (8. november 2007) - sprejela je dopolnjen predlog proračuna za leto 2009; - sprejela je besedilo predloga Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence; - sprejela je sklep o določitvi besedila predloga zakona o Javni agenciji za knjigo Republi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Mali ljubljanski kapitalisti

Boštjan Koritnik, 15.11.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 44/2007V zadnjih mesecih gibanje na kapitalskih trgih ni več enosmerna cesta, kot je bil to večinoma primer v prvi polovici leta. Tudi takrat pa za 50- in večodstotne dobičke ni bilo treba do azijskih borz, celo južneje od Kolpe ne, saj je Ljubljana povsem zadoščala. Pri Bloombergu so celo razglasili, da j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Dogodki - izjave

Irena Vovk, 15.11.2007

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2007Pripravila: od 6. do 12. novembra Torek, 6. 11. ZPIZ prekrškovni organ. Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na seji za obravnavo na plenarnem zasedanju DZ pripravil predlog novele Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Evropa

Irena Vovk, 15.11.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2007 6. 11. O izgonu državljanov EU. Na odlok italijanske vlade o izgonu državljanov EU, ki v Italiji ogrožajo javno varnost, se je odzvala tudi Evropska komisija, ki pravi, da so državljani EU lahko iz članic povezave izgnani le posamično. Predpisi EU državam članicam namreč omogočajo ukrepanje pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

globus

Dean Zagorac, 15.11.2007

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 44/2007 Prvo sojenje pred MKS marca 2008 9. 11. - Sodeči senat Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS) je določil datum začetka prvega sodnega procesa pred tem sodiščem. Na zatožno klop se bo 31. marca 2008 usedel Thomas Lubanga, nekdanji vodja Zveze domoljubnih kongoških milic. Senat je hkrati tožilstvu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Pravosodje med priznanjem in ponižanjem

Hinko Jenull, 15.11.2007

Sodišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 44/2007univ. dipl. pravnik, vrhovni državni tožilec na Vrhovnem državnem tožilstvu RS Komorno vzdušje ob letošnji podelitvi priznanj za delo v pravosodju je zgolj naključno povezano s praznikom, ki nosi datum prvega novembra. Niso pa naključje razlogi za razmere, ki ob razglasitvi praznika pravice dajejo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Aktualno v sistemu IUS - INFO

Jasmina Cigrovski, 15.11.2007

Ostalo

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 44/2007 Vpogled v zakonodajo Dne 25. oktobra so začele veljati spremembe in dopolnitve Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1),1 ki so v skladu z Direktivo št. 85/611/EGS o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Šturmov credo?

Alenka Leskovic, 15.11.2007

Ostalo

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 44/2007 Mračnjaštvo, s katerim je neizvoljeni predsedniški kandidat začinil zadnji del volilne kampanje, se mu ni obrestovalo. Zaradi ribarjenja v kalnem je izgubil kar nekaj volilnih glasov, tako da se je na volitvah odrezal še slabše od pričakovanj največjih pesimistov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Razsojeno

Toni Tovornik, 15.11.2007

Obligacije

Toni Tovornik, Pravna praksa, 44/2007 Neizpolnjena sponzorska pogodba S sponzorsko pogodbo se sponzor zaveže sponzorirati določen dogodek ali določen subjekt s sredstvi v naravi ali v denarju, sponzoriranec pa se v zameno zaveže izvesti določene aktivnosti.1 V obravnavani zadevi sta pravdni stranki sklenili sponzorsko pogodbo, s k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Iz Poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 44/2007 Številka 108 (6. 11. 2007): - predlogi kandidatov za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu: prof. dr. Boštjan M. Zupančič, Milena Šmit in Boštjan Penko; - predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Vsebina PP št.44/2007

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 44/2007stran 3 UVODNIK Hinko Jenull Pravosodje med priznanjem in ponižanjem stran 6 USTAVNO SODSTVO mag. Matevž Krivic Predlaganje ustavnih sodnikov prehaja v roke pravnika dr. Türka stran 7 CIVILNO PRAVO dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Ustava za Evropo in varstvo človekovih pravic

dr. Ciril Ribičič, 15.11.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Varstvo človekovih pravic

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 44/2007profesor PF Univerze v Ljubljani, sodnik Ustavnega sodišča RS ob robu: Avtor, ki je tudi predsednik Društva za ustavno pravo Slovenije, je ta prispevek pripravil za VII. Svetovni kongres Mednarodnega združenja za ustavno pravo, ki je bil junija 2007 v Atenah. O Ustavi za Evropo bo potekala ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Zamudne obresti od denarne terjatve za nepremoženjsko škodo

dr. Mateja Končina-Peternel, 15.11.2007

Obligacije

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 44/2007dr. pravnih znanosti, višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtorica zaposlena. Od kdaj je v primeru povzročitve škode dolžnik v zamudi z izpolnitvijo obveznosti, če je do škodnega dogodka prišlo po uveljavitvi Obliga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Predlaganje ustavnih sodnikov prehaja v roke pravnika dr. Türka

mag. Matevž Krivic, 15.11.2007

Ustavno sodišče

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 44/2007mag. pravnih znanosti, nekdanji sodnik Ustavnega sodišča RS Mislim, da smo lahko vsi pravniki ne glede na naše različne politične preference veseli dejstva, da je bil za novega predsednika republike izvoljen ne le naš stanovski kolega, ampak ugleden pravni strokovnjak. Funkcija predsednika repub...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Evropski varuh človekovih pravic

Nina Napret, 15.11.2007

Varstvo človekovih pravic

Nina Napret, Pravna praksa, 44/2007univ. dipl. pravnica, Ministrstvo za okolje in prostor Varstvo človekovih pravic na ravni Evropske unije zagotavlja več mehanizmov. Eden izmed neformalnih mehanizmov, ki so povsem običajni in uveljavljeni v demokratično urejenih pravnih sistemih, je institucija varuha človekovih pravic oziroma o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

V davčnem primežu

mag. Mojca Kunšek, 15.11.2007

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 44/2007 Kakšne davčne olajšave bomo lahko izkoristili v letu 2007 Tako kot vsako leto doslej bomo morali davčni zavezanci v začetku naslednjega leta izdelati davčni obračun (pravne osebe) in potrditi ali dopolniti informativni izračun dohodnine. Kljub temu da nas ta naloga čaka šele v prvih pomladanski...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Dopolnitev seznama usposobljenih kandidatov

Maja Ekart, 15.11.2007

PRORAČUN

Maja Ekart, Pravna praksa, 44/2007 V letu 2006 smo izvedli postopke javnega naročanja po omejenem postopku za prevoze osnovnošolskih otrok. Usposobljenost smo priznali trem ponudnikom, tj. vsem, ki so se kot kandidati odzvali. Lani smo zaradi konkurence ponudnikov dosegli primerno nizke cene, letos pa sta ponudbe oddala le dva u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Javna cesta na zasebnem zemljišču

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Cestni promet

, Pravna praksa, 44/2007 Odločba US RS, št. U-I-335/05 z dne 10. oktober, objavljena v Ur. l. RS, št. Člen 7 Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (Ur. l. RS, št. 3/04 in 42/06), kolikor pod zaporedno številko 108 kategorizira lokalno cesto z oznako LK 186900 Pod gradom v del...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Imenovanje podžupana

Avtor ni naveden, 15.11.2007

LOKALNA SAMOUPRAVA

, Pravna praksa, 44/2007 Novi Zakon o lokalni samoupravi določa, da podžupana imenuje župan. Statut naše občine in Poslovnik občinskega sveta pa določata: "Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet na predlog župana izmed članov občinskega sveta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Imenovanje direktorja javnega zavoda brez razpisa

Avtor ni naveden, 15.11.2007

ZAVODI

, Pravna praksa, 44/2007 V odloku o ustanovitvi javnega zavoda in v statutu javnega zavoda je zapisan člen: "Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: - da ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Imenovanje predsednikov sodišč - pristojnosti pravosodnega ministra

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Sodišča

, Pravna praksa, 44/2007Odločba US RS, št. Up-679/06 in U-I-20/07 z dne 10. oktobra 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 101/2007 1. Drugi odstavek 62. člena Zakona o sodiščih (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Prehodno obdobje za pridobitev ustrezne izobrazbe

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Splošno o vzgoji in izobraževanju

, Pravna praksa, 44/2007Ustavno sodišče Odločba US RS, št. U-I-187/05 z dne 18. oktobra 2007, objavljena v Ur. l. RS, št.101/07 Prvi odstavek 146. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 44

Leto objave

< Vsi
2007(44)
> November(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐE FGHIJ K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov