O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Problematika obračunavanja dnevnic v avtoprevozništvu

Avtor ni naveden, 22.2.2007

Davki občanov in dohodnina, Cestni promet

, Pravna praksa, 7-8/2007Pojasnilo DURS, št. DT 061-174/2006, 19. 12. 2006 Medsebojne pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev urejajo predpisi o delovnih razmerjih, na podlagi katerih se presoja tudi upravičenost delojemalca do povračila stroškov v zvezi z delom. Tako je v 130. členu Zakona o delovnih razmerjihŠO]...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Dodatno pokojninsko zavarovanje v luči sodb Sodišča ES

mag. Andraž Rangus, 22.2.2007

Zaščita delavcev, Uresničevanje za delavce migrante

mag. Andraž Rangus, Pravna praksa, 7-8/2007mag. pravnih znanosti Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Dodatno pokojninsko zavarovanje v okviru EU urejata dve direktivi. Tudi Sodišče Evropskih skupnosti je s svojimi sodbami seglo na to področje, nazadnje s sodbama 25. in 30. januarja letos. 1. Direktive Dodatno pokojn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Izpolnitev obveznosti organa države članice oziroma Komisije ES

Jasmina Cigrovski, 22.2.2007

SPLOŠNA CARINSKA PRAVILA, Turčija

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 7-8/2007CAS SpA proti Komisiji ES (T-23/03 z dne 6. 2. 2007) Tožeča stranka CAS SpA je pravna oseba italijanskega prava, ki predeluje koncentrate sadnih sokov. Ti naj bi bili uvoženi iz Turčije, zaradi česar so bili upravičeni do oprostitve plačila carine, predvidene v Sporazumu o pridružitvi Turčije k E...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Obdavčitev premij NSVS - ZDoh-2

Avtor ni naveden, 22.2.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 7-8/2007Pojasnilo MF, št. 421-7/2007/2, 9. 1. 2007 * Kakšna je davčna obravnava premij, ki jih prejmejo varčevalci v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (NSVS) po novem Zakonu o dohodnini? V prvem odstavku 81. člena (obresti) Zakona o dohodnini (ZDoh-2)ŠO]14 je določeno, da so obresti po tem pogl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Novinarska avtorska dela in nove pristojnosti sindikata novinarjev

dr. Miha Trampuž, 22.2.2007

Intelektualna lastnina, Javno obveščanje

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 7-8/2007dr. pravnih znanosti, Avtorska agencija za Slovenijo Ali se bodo (avtorskopravna) vremena zaposlenih in svobodnih novinarjev zjasnila? V primerjavi z novinarji iz razvitih držav so razmere pri nas v tem pogledu precej zaostale: pogajanja za tovrstno dopolnitev splošne kolektivne pogodbe za pok...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Informacija o uveljavljenih prehodnih obdobjih v zvezi z uporabo nižje stopnje DDV od stanovanjske gradnje

Avtor ni naveden, 22.2.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine, Prometni davek/DDV

, Pravna praksa, 7-8/2007Pojasnilo MF, št. 423-228/2006, 18. 12. 2006 V zvezi z informacijo, ki jo je zavezanec zasledil, po kateri naj bi Slovenija zaprosila Evropsko Komisijo za podaljšanje prehodnega obdobja za uporabo nižje stopnje davka na dodano vrednost (DDV) od prodaje novogradenj, in v zvezi z vprašanjema, ali j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Zastaranje obveznosti

dr. Luigi Varanelli, 22.2.2007

Obligacije

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 7-8/2007dr. pravnih znanosti, odvetnik v Ljubljani Institut zastaranja je nedvomno področje, ki je s praktičnega vidika izredno zanimivo, saj se v vsakdanji praksi sodišč pogosto srečujemo z vprašanjem zastaranja obveznosti. Študentu prava se morda zdi tema zastaranja obveznosti dokaj preprosta in nep...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Odnos med vejami oblasti vprašanje bontona?!

mag. Miroslav Mozetič, 22.2.2007

Državni zbor in državni svet, Predsednik republike

mag. Miroslav Mozetič, Pravna praksa, 7-8/2007mag. pravnih znanosti, vodja zakonodajnopravne službe Državnega zbora RS Mnenje, izraženo v prispevku, je avtorjevo in ni nujno stališče ustanove, v kateri je zaposlen. Ali je z ustavo oziroma zakonom predpisano razmerje med državnim zborom in predsednikom republike v postopkih imenovanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Zastaranje kazenskega postopka v primeru razveljavitve pravnomočne sodbe

Darja Roblek, 22.2.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Darja Roblek, Pravna praksa, 7-8/2007univ. dipl. pravnica, odvetnica v Kranju Ko prebereš v naslovu citirano načelno mnenje Vrhovnega sodišča RS, oživi in postane aktualno vprašanje uporabe kazenskopravnega instituta absolutnega zastaranja pri vodenju kazenskih postopkov za kazniva dejanja, ki zastarajo. In to v trenutku, ko ugot...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Davčna obravnava dohodkov županov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno

Avtor ni naveden, 22.2.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 7-8/2007Pojasnilo MF, št. 103-22/2006/2, 20. 12. 2006 V skladu z 2. točko drugega odstavka 37. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2),ŠO]15 ki se je začel uporabljati s 1. januarjem 2007, veljajo za dohodek iz delovnega razmerja tudi dohodki izvoljenih ali imenovanih nosilcev funkcij v organih zakonodajne, iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Obdavčitev dohodkov nerezidenta, prejetih po pogodbi o poslovodenju slovenske pravne osebe

Avtor ni naveden, 22.2.2007

Davki občanov in dohodnina, Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 7-8/2007Pojasnilo DURS, št. 42105-137/2006, 10. 1. 2007 * Kako je s pridobitvijo davčnega rezidentstva Nemčije za slovensko pravno osebo oziroma kako se obdavčuje dohodek v primeru dvojnega rezidentstva? Rezidentski status pravne osebe določa nacionalna davčna zakonodaja države rezidentstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Vsebina 'Pravna Praksa' 7/2006

Avtor ni naveden, 22.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 7-8/2007stran 3 UVODNIK Tomaž Vesel Še bedimo nad potmi javnega denarja stran 6 AVTORSKO PRAVO dr. Miha Trampuž Novinarska avtorska dela in nove pristojnosti sindikata novinarjev Ali se bodo (avtorskopravna) vremena zaposlenih in svobodnih novinarjev zjasnila? V primerjavi z novinarji iz razviti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Vacatio legis je ali bo mimo

Avtor ni naveden, 22.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 7-8/20071. Uradna prečiščena besedila Ur. l. RS, št. 13/07 - Zakon o elektronskih komunikacijah - ZEKom-UPB1 Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

(S)lepota po ameriško

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 22.2.2007

Kazenski postopek

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 7-8/2007dr. pravnih znanosti, okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani V kazenskih postopkih v ZDA je prepoznava pogosto relevanten in pomemben dokaz. Večinoma se izvaja tako, da se v vrsto med kopico nedolžnih civilistov postavi tudi obdolženi, priča pa pokaže, ali med njimi nemara prepozna st...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Pojem nevarne dejavnosti - delo s čevljarskim nožem

Avtor ni naveden, 22.2.2007

Obligacije

, Pravna praksa, 7-8/2007Sodba II Ips 142/2005 z dne 9. 11. 2006 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju Cp 819/2003) ZOR - drugi odstavek 154. člena Delo s čevljarskim nožem ni nevarna dejavnost. Iz obrazložitve Sodišče prve stopnje je ugotovilo: »Toženki sta solidarno odgovorni za škodo, ki jo je tožnik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Cene storitev internetnega dostopa

Jasmina Cigrovski, 22.2.2007

Varstvo konkurence, cene

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 7-8/2007France Télécom proti Komisiji ES (T-340/03 z dne 30. 1. 2007) V preiskavi dostopa do širokopasovnega internetnega dostopa je Komisija ES podrobneje preučila cenovne pogoje pri ponudbi storitev širokopasovnega internetnega dostopa družbe Wanadoo Interactive SA (WIN) gospodinjstvom v Franciji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Volilni prag in pravica do svobodnih volitev

Katarina Zidar, 22.2.2007

Človekove pravice

Katarina Zidar, Pravna praksa, 7-8/2007univ. dipl. pravnica, LL.M., pravna sodelavka na ESČP Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtoričina in niso nujno stališča ustanove, v kateri je zaposlena. Yumak in Sadak proti Turčiji, št. 10226/03, 30. januar 2007 Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v zadevi Yumak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Na poti v ohromitev

Boštjan Koritnik, 22.2.2007

Ustavno sodišče

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 7-8/2007Po stanju na dan 31. decembra 2006 je imelo Ustavno sodišče RS v delu 2981 zadev ali kar za 87 odstotkov več (2981 : 1594) kot na isti dan v letu poprej. Pri tem se je bistveno povečalo število nerešenih ustavnih pritožb, in sicer kar za 116 odstotkov (2608 : 1206), med vsemi nerešenimi zadevami pa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Preizkus terjatve

Borut Radolič, 22.2.2007

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Borut Radolič, Pravna praksa, 7-8/2007Družba A je v stečaju, upnik pa prijavi svojo terjatev. Na naroku za preizkus terjatev prizna stečajni upravitelj to terjatev v celoti, eden od upnikov pa jo prereka. Upnik je zato napoten, da vloži tožbo za ugotovitev obstoja prerekane terjatve. Višje sodišče pa nato odloči, da ta terjatev ni bila ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Umetna (pravna) inteligenca

Boštjan Koritnik, 22.2.2007

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 7-8/2007V Ljubljani so se 15. februarja sestali solastniki družbe AI-in-Law Future Technology Inc., ki na osnovi visoko inovativne tehnologije in umetne inteligence razvija pravne ontologije, tako da bo mogoče iz zakonodajnih besedil prepoznati pomen posameznega stavka. Sprejeli so poslovni načrt in strateg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Mladoletniško kazensko pravo

Aleš Završnik, 22.2.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Aleš Završnik, Pravna praksa, 7-8/2007univ. dipl. pravnik, mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani Pri beograjski založbi Intermex je izšla publikacija s področja mladoletniškega kazenskega prava Maloletni učinioci krivičnih dela i krivičnopravna zaštita maloletnih lica (Mladoletni storilci kaz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Javno-zasebno partnerstvo

Boštjan Koritnik, 22.2.2007

Proračun, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 7-8/2007Dne 15. februarja je bilo v okviru članskega sestanka Pravniškega društva Ljubljana organizirano predavanje dr. Aleksija Mužine o javno-zasebnem partnerstvu. »Več kot aktualno in še bolj ustrezno«, bi se lahko glasila krilatica ob tem srečanju. Aktualno zato, ker začne Zakon o javno-zasebnem part...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Tožnik trdi, da eno deko pa sigurno ima

mag. Nataša Logar, 22.2.2007

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 7-8/2007Ste kdaj pomislili na to, kolikokrat zapišete nekaj, kar vam je nekdo ravnokar povedal? Mislim, da to počnemo kar pogosto. Prav dolgega jezikovnega kotička mi seveda ne bi uspelo napisati, če bi imela pri tem v mislih samo zapis kratke informacije, npr. telefonske številke. Zapis jezika je »ena najp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

S tujih knjižnih polic

Sara Pernuš, 22.2.2007

Kultura in umetnost

Sara Pernuš, Pravna praksa, 7-8/2007Kenneth J. Peak Justice Administration: Police, Courts, and Corrections Management (peta izdaja) (Prentice Hall, 2006, 544 strani) Avtor preučuje administracijo policijskih, sodnih in penalnih sistemov ter obravnava organizacijo, delovanje, vloge zaposlenih, funkcije, prakso in probleme.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Prisluškovanje

Nataša Skubic, 22.2.2007

Kazenski postopek, Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 7-8/2007Nadzor elektronskih komunikacij s prisluškovanjem in snemanjem ter druge prikrite preiskovalne ukrepe (undercover investigative methods) ureja Zakon o kazenskem postopku. Prikriti preiskovalni ukrepi (poleg nadzora elektronskih komunikacij so to še tajno opazovanje, kontrola pisem in drugih pošiljk,...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 7-8

Leto objave

< Vsi
2007(43)
> Februar(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF GHIJ K L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov